Slovní zásoba pro technické obory SOU INSTALATÉR – TEST

Komentáře

Transkript

Slovní zásoba pro technické obory SOU INSTALATÉR – TEST
Slovní zásoba pro technické obory SOU
Michal Kadlec, Dis
INSTALATÉR – TEST
VY_32_INOVACE_AK_3_20
OPVK 1.5 – EU peníze středním školám
CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti
Název školy
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083, Svitavy
Název šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Předmět
Anglický jazyk
Tematický celek
Slovní zásoba pro technické obory SOU
Téma
Instalatér – test
Klíčová slova
Translation
Druh učebního materiálu
PDF soubor
Metodický pokyn
Tento PDF soubor je určen pro žáky SOU. Lze
jej použít pro žáky tříletých technických
oborů v závislosti na jejich učebním
zaměření pro otestování jejich znalosti
odborné slovní zásoby . Soubor obsahuje jak
test, tak i správné řešení testu na
následujícím listu.
Datum vytvoření
21. 9. 2013
TEST
1. Přeložte:
vodárna –
veřejný vodovod –
potrubí –
vodoměr –
kanalizace –
sifon –
žumpa -
pisoár –
umyvadlo –
kohoutek směšovací –
2. napište anglické výrazy pro čtyři různé tvary van :
3. Translate into Czech:
heating medium –
flue gas –
steam –
density –
pressure –
temperature –
a heat source –
solid fuel boiler –
return pipes –
heating unit –
expansion vessel –
safety valve –
bleeding –
maintenance –
Správné řešení:
1. Přeložte:
vodárna – water house
veřejný vodovod – public water main
potrubí – pipeline
vodoměr – water meter
kanalizace – pipe line / sewerage
sifon – stink trap
žumpa - cesspit
pisoár – urinal
umyvadlo – wash basin
kohoutek směšovací – mixing tap
2. napište anglické výrazy pro čtyři různé tvary van :
 Rectangular (obdélníková)
 Of irregular shape (nepravidelného tvaru)
 Circular (kruhová)
 Corner (rohová)
3. Translate into Czech:
heating medium – teplonosič
flue gas – kouřový plyn
steam – pára
density – hustota
pressure – tlak
temperature – teplota
a heat source – zdroj tepla
solid fuel boiler – kotel na pevná paliva
return pipes – vratné potrubí
heating unit – topné těleso
expansion vessel – expanzní nádoba safety valve – pojistný ventil
bleeding – odvzdušnění
maintenance - údržba