Instalatér – zařízení otopné soustavy

Komentáře

Transkript

Instalatér – zařízení otopné soustavy
SLOVNÍ ZÁSOBA PRO TECHNICKÉ OBORY SOU
MICHAL KADLEC, DIS
INSTALATÉR – základní zařízení
teplovodní otopné soustavy
VY_32_INOVACE_AK_3_19
OPVK 1.5 – EU peníze středním školám
CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti
Název školy
Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083, Svitavy
Název šablony
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Předmět
Anglický jazyk
Tematický celek
Slovní zásoba pro technické obory SOU
Téma
Instalatér – základní zařízení teplovodní
otopné soustavy
Klíčová slova
Heat line systems, maintenance
Druh učebního materiálu
Prezentace (Microsoft PowerPoint)
Metodický pokyn
Prezentace je určena pro žáky SOU.
Prezentaci lze použít pro žáky tříletých
technických oborů v závislosti na jejich
učebním zaměření.
Datum vytvoření
18. 09. 2013
BASIC COMPONENTS OF HEAT LINE SYSTEM
(ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI TEPLOVODNÍHO TOPNÉHO
SYSTÉMU)

a heat source (zdroj tepla)

Boiler (kotel)
Solid fuel boiler (kotel na pevná paliva)
 Gas boiler (kotel na plynná paliva)
 Steam boiler (kotel na páru)
 Liquid fuel boiler (kotel na tekutá paliva)
 Electrical boiler (kotel elektrický)


a distribution system (rozvod)
Heating distribution pipes (topné potrubí)
 Return pipes (vratné potrubí)


heating units (topná tělesa)

Radiator / heater (radiátor)

Safeguarding system (zabezpečovací zařízení)
Expansion vessel (expanzní nádoba)
 Safety valve (pojistný ventil)


Regulation and measuring system
(Regualční a měřící systém)
Maintenance (údržba)
 Air bleed valve (odvzdušňovací ventil)
 Bleeding (odvzdušnění)
PRACTISE AND TRANSLATE
Musíme odvzdušnit všechny radiátory.
 We must bleed all the heaters.
 Zde chybí odvzdušňovací ventil.
 Here the air bleed valve is missing.
 Náš kotel je uzpůsoben pro pevná paliva.
 Our boiler is designed for solid fuel.
 Topné potrubí ve škole je dnes uzavřeno.
 Heating distribution pipes are closed at school
today.
 Expanzní nádoba je porouchaná.
 The expansion vessel is broken.

POUŽITÉ ZDROJE:
Tento materiál byl sestaven a přeložen na
základě tohoto učebního textu, není-li uvedeno
jinak:
 TAJBR, Stanislav. Vytápění. 1. vyd. Praha:
Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-53-0. s. 120-248.


Podobné dokumenty

projekt WIND_TUR

projekt WIND_TUR statikami jalovým a/nebo činný výkonem (volbou parametrů kIR a kIA). Pro TIQ>0 reguluje regulátor jalový výkon generátoru. V obou případech lze k zadané hodnotě přičítat korekční signál z externího...

Více

Budoucí čas (Be Going To)

Budoucí čas (Be Going To) POMOCÍ VAZBY BE GOING TO VY_32_INOVACE_AK_2_09 OPVK 1.5 – EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

1.2.0. - StavebninyOnline.sk

1.2.0. - StavebninyOnline.sk – anticyklovací omezení v režimu topení – kdy po provozním vypnutí kotle není dovoleno opětovné zapálení dříve, než-li řídící deska na základě rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou OV vyhod...

Více

PRACTICAL LESSONS IN MOLECULAR BIOLOGY: SEX

PRACTICAL LESSONS IN MOLECULAR BIOLOGY: SEX PRACTICAL LESSONS IN MOLECULAR BIOLOGY: SEX DETERMINATION IN BIRDS Eva Bártová, Lenka Dubská, Ivan Literák Department of Biology and Wildlife Diseases Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology Univ...

Více