ŘADA DCRM • 2 stupně, instalační provedení • Nastavení pomocí

Komentáře

Transkript

ŘADA DCRM • 2 stupně, instalační provedení • Nastavení pomocí
Strana 24-6
ŘADA DCRM
• 2 stupně, instalační provedení
• Nastavení pomocí trimrů na čelním panelu
• 3 LED ukazatele stavu
Strana 24-8
ŘADA DCRG (ROZŠÍŘITELNÁ)
• 8 stupňů (až 16 stupňů s přídavnými moduly),
vestavné provedení v krytu 144x144 mm
• Rozšířitelné pomocí rozšiřujicích modulů EXP
(např.: přídavné stupně, vstupy, výstupy, rozšířená
ochrana kondenzátorů, komunikační porty atd.)
• Podsvícený grafický LCD displej, 128x80 pixelů
• Port optického rozhraní pro programování,
stahování dat a diagnostiku
• Nezávislý napěťový měřicí vstup
• Ochrana proti přetížení kondenzátorů
• Vnitřní a vnější teplotní čidlo
• Měření proudového a napěťového harmonického
zkreslení až do 31. řádu
• Záznam událostí
• Nastavitelné alarmy
• Vhodné i pro systémy VN
• Vhodné i pro dynamickou regulaci účiníku
Strana 24-11
TYRISTOROVÉ MODULY
• Jmenovité výkony:
30, 50 a 100 kVAr/400 V
• Vhodné pro dynamickou regulaci účiníku
• Řízené připojovaní/odpojování při „průtoku
proudu nulou“
• Tepelná ochrana
• Nadproudová ochrana při spínání
kondenzátorů.
Strana 24-7
ŘADA DCRL (ROZŠÍŘITELNÁ)
• 3 nebo 5 stupňů, rozšiřitelné maximálně na
7 stupňů, vestavné provedení v krytu
96x96 mm
• Rozšířitelné pomocí rozšiřujících modulů
EXP (např.: výstupy, přídavné stupně,
komunikační porty, atd.)
• Podsvícený grafický LCD displej,
128x80 pixelů
• Port optického rozhraní pro programování,
stahování dat a diagnostiku
• Nezávislý napěťový měřicí vstup
• Ochrana proti přetížení kondenzátorů
• Vnitřní teplotní čidlo
• Měření proudového a napěťového
harmonického zkreslení až do 15. řádu
• Nastavitelné alarmy
• Vhodné pro systémy VN
• Kompaktní se snadnou instalací
24
AUTOMATICKÉ
REGULÁTORY ÚČINÍKU
A TYRISTOROVÉ MODULY
Mikroprocesorový dohled a řízení
Přesný měřicí obvod (měření
skutečných efektivních hodnot TRMS)
Inteligentní systém nastavení
Provedení s 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 a 16
stupni
Provedení se statickými výstupy
(dynamická regulace)
Možnost použití v kogeneračních
systémech a systémech VN
Různá komunikační rozhraní
Komunikační protokoly Modbus®-RTU
a ASCII
Tyristorové moduly pro dynamickou
regulaci
Regulátor jalového proudu
Řada DCRM ...............................................................................................................................................................................
KAP. - STR.
24 - 6
Automatické regulátory účiníku
Řada DCRL ................................................................................................................................................................................
Řada DCRG ...............................................................................................................................................................................
Software a příslušenství ...........................................................................................................................................................
Komunikační zařízení ..............................................................................................................................................................
24
24
24
24
-
7
8
8
10
Tyristorové moduly .................................................................................................................................................. 24 - 11
E NERGY
MANAGEMENT
Rozměry ................................................................................................................................................................... 24 - 12
Schémata zapojení .................................................................................................................................................. 24 - 13
Technické parametry .............................................................................................................................................. 24 - 16
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Automatické regulátory
účiníku
DCRL
DCRG
DCRL 3: 3 (5 s moduly EXP10 06)
DCRL 5: 5 (7 s moduly EXP10 06)
8
(10, 12, 14, 16 s modulem/y EXP...)
Displej
Podsvícený LCD s ikonami
Podsvícený grafický 128x80 pixelů
Jazyky
6 jazyků
pouze procházení textů s kódy alarmů v italštině,
angličtině, španělštině, francouzštině,
němčině, portugalštině
10 jazyků
čeština, italština, angličtina, španělština,
francouzština, němčina, polština, ruština,
portugalština a 1 jazyk s vlastními úpravami
Počet stupňů
ČELNÍ PANEL / KRYT
Rozměry
96x96 mm / 3,8x3,8”
144x44 mm / 5,7x5,7”
IP54 (DCRK 3/5/7)
IP41 (DCRK 8/12) IP54 IP41
Automatické rozpoznání směru toku
4kvadrantová regulace
IEC stupeň krytí
Rozšiřitelný o EXP… rozšiřující moduly
OVLADÁNÍ / VLASTNOSTI
Nezávislý vstup napájecího napětí
1 (přes proudový transf. /5 A nebo 1 A)
Nezávislá regulace účiníku jednotlivých fází
Zapojení s nulovým vodičem ve třífázových systémech
3 (přes proudové transf., 5 A nebo 1 A)
(8stupňová s moduly EXP10 01)
Dynamická regulace účiníku (rychlá kompenzace)
Použití v systémech VN
Třífázový napěťový měřici vstup
Proudové vstupy
Architektura „master-slave“
(s modulem EXP10 04)
Programovatelné vstupy (vzdálené funkce)
nebo externí teplotní čidlo
Komunikační rozhraní USB
(s modulem EXP10 10)
(s modulem EXP10 10)
Komunikační rozhraní RS232
(s modulem EXP10 11)
(s modulem EXP10 11)
Opto-izolované komunikační rozhraní RS485
(s modulem EXP10 12)
(s modulem EXP10 12)
(s modulem EXP10 13)
Komunikační rozhraní Ethernet s funkcí web serveru
Optické komunikační rozhraní USB na čelním panelu
(s HW klíčem CX 01)
(s HW klíčem CX 01)
Optické komunikační rozhraní Wi-Fi na čelním panelu
(s HW klíčem CX 02)
(s HW klíčem CX 02)
Rychlé nastavení proudového transformátoru
Software pro nastavení a automatický test rozváděče
Software pro vzdálený dohled a řízení
Kalendář a hodiny reálného času (RTC) se záložní baterií
Záznam události: alarmy, změny nastavení, atd.
MĚŘENÍ
Měřené jmenovité napětí
max. 600 V AC
max. 600 V AC
Měřicí rozsah napětí
50–720 V AC
50–720 V AC
Okamžitý účiník (cosj)
Okamžitý a průměrný týdenní celkový účiník
Napětí a proud
Jalový výkon – celkový a potřebný k dokompenzování
Přetížení (nadproud) kondenzátorů
Vnitřní teplota v rozváděči
Maximální hodnoty napětí a proudu
Maximální hodnota přetížení (nadproudu) kondenzátorů
Maximální hodnota teploty v rozváděči
Hodnoty činného a zdánlivého výkonu
24
(s modulem EXP10 04)
Maximální hodnota teploty kondenzátorů
až do 15. řádu
až do 31. řádu
Měření výkonu jednotlivých stupňů
Počet sepnutí pro jednotlivé stupně
Harmonická analýza napětí a proudu
24-2
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Automatické regulátory
účiníku
DCRL
DCRG
OCHRANNÉ FUNKCE
Příliš nízké nebo vysoké napětí
Příliš nízký nebo vysoký proud
Překompenzováno (všechny stupně odpojeny a hodnota
cosj je vyšší než nastavená)
Nedokompenzováno (všechny stupně připojeny a hodnota
cosj je nižší než nastavená)
Přetížení (nadproud) kondenzátorů
Přetížení (nadproud) kondenzátorů ve všech třech fázích
Příliš vysoká teplota v rozváděči
Mikrovýpadky sítě
Selhání kondenzátorového stupně
Příliš vysoké harmonické zkreslení
Nastavitelné alarmy
(povolení, zpoždění, buzení výstupního relé, atd.)
L1
L2
L3
Automatický
regulátor
účiníku
Proudový transformátor
Pojistkový odpojovač
Pojistkové
odpojovače
Kompenzační
stykače
Odpínač
24
24-3
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Řada DCRG
ŘEŠENÍ
PRO VŠECHNY APLIKACE!
OPTICKÉ KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
Rozhraní využívající standardní USB nebo Wi-Fi spojení,
umožňuje komunikaci s PC, smartphony a tablety bez
nutnosti otevření/vypnutí rozváděče (pro přístup
k programování, diagnostice, stahování dat, apod.).
PODSVÍCENÝ
GRAFICKÝ LCD
DISPLEJ
Grafický LCD displej
s vynikající čitelností,
nastavitelnou intenzitou
a rozlišením 128x80 pixelů.
ZÁKAZNÍKEM VOLITELNÉ POLE
Na čelním panelu přístroje je umístěno volné pole, které
je možné přizpůsobit dle požadavků zákazníka (název
firmy, logo, obchodní značka, krátký popis, text, atp.).
KOMPAKTNÍ VELIKOST
UPEVŇOVACÍ SYSTÉM
ROZŠÍŘITELNOST
44 mm
MAX
9 mm
Nízký profil čelního panelu a snížená
celková hloubka přístroje zjednodušuje
instalaci i ve velmi kompaktních
rozváděčích.
VYSOKÝ STUPEŇ KRYTÍ
Regulátor byl navržen tak, aby přes
svoji velikost, zaručoval čelní stupeň
krytí IP54.
44
64.5
144
137
24
73
EXP 10...
24-4
Upevňovací systém s kovovými
šrouby zaručuje vynikající, dlouho
trvající přilnavost.
9
Základní funkce a vlastnosti regulátoru lze velmi snadno navýšit pomocí
rozšiřujicích modulů řady EXP:
– Reléové výstupy pro navýšení počtu stupňů
– Zvýšená ochrana kondenzátorů
– Digitální a analogové vstupy a výstupy
– Opto-izolované statické výstupy
– Reléové výstupy
– Opto-izolované komunikační rozhraní RS232
– Opto-izolované komunikační rozhraní RS485
– Opto-izolované komunikační rozhraní Ethernet s funkcí „WEB server“
– Opto-izolované komunikační rozhraní Profibus-DP
– GPRS/GSM modem
– Paměť pro záznam dat a hodiny reálného času (RTC) s kalendářem.
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Řada DCRG
OVLÁDÁNÍ STYKAČŮ NEBO TYRISTOROVÝCH
MODULŮ
ZASÍLÁNÍ SMS V ALARMOVÝCH SITUACÍCH
ZASÍLÁNÍ DAT E-MAILEM, NEBO
PROSTŘEDNICTVÍM FTP SERVERU
FUNKCE „WEB SERVER“ PRO ČTENÍ DAT
MODERNÍ VZHLED
Regulátor DCRG byl nejenom příznivě ergonomicky navržen, ale velká péče
byla věnována i estetickým detailům.
KOMUNIKACE „MASTER-SLAVE“
Regulátor DCRG může ovládat nejen své
vlastní stupně, ale i stupně dalších
regulátorů. Tuto funkci mu umožňuje
komunikační struktura „master-slave“.
Tímto způsobem lze ovládat až 8
„slave“ regulátorů, čímž lze získat
systém s celkovým počtem 32 stupňů.
FUNKCE „WEB SERVER“
Použitím Ethernet-ového rozšiřujicího
modulu EXP10 13, lze zobrazit
všechny hlavní měřené údaje pomocí
nejběžnějších Web-clientů
(s podporou platformy Java), bez
instalace jekéhokoliv dalšího softwaru.
Master
Slave 1
OCHRANA KONDENZÁTORŮ
Použitím rozšiřujíciho modulu EXP10 16,
lze zvýšit ochranu kondenzátorů
ovládaných regulátorem DCRG. Modul
umožňuje měření harmonických
proudů kondenzátorů a „jejich“
teploty.
GSM/GPRS MODEM
Použitím rozšiřujíciho modulu EXP10 15
jednoduše vybavíme regulátor
přednastaveným GSM/GPRS
modemem. Jakmile vložíme SIM kartu
a povolíme přenos dat, můžeme
zasílat alarmové a událostní SMS
zprávy, e-mailové zprávy a poslední
záznamy dat z regulátoru na FTP
servery.
PROUDOVÝ VSTUP 5 A A 1 A NA
JEDNOM REGULÁTORU
Pomocí jednoduchého nastavení
příslušného parametru lze umožnit
připojení proudového transformátoru
se sekundárním vynutím 5 A nebo 1 A.
GRAFY A VÍCEJAZYČNÉ TEXTY
Zobrazování průběhů, grafů a textů
v 10 jazycích: italština, čeština,
angličtina, španělština, francouzština,
VN SYSTÉMY
Regulátor lze instalovat v systémech
VN díky možnosti nastavení převodu
napěťových transformátorů na
vstupech přístroje. Zobrazování měření
i regulace jsou pak prováděny
v návaznosti na hodnoty měřené
na primární straně transformátoru.
DYNAMICKÁ REGULACE ÚČINÍKU
(RYCHLÁ KOMPENZACE)
Pomocí rozšiřujícího modulu EXP10 01
se statickými výstupy, lze regulátor
použít pro dynamickou regulaci
účiníku (rychlou kompenzaci), nutnou
v aplikacích s rychlými změnami
hodnot jalového proudu. Výhodou je
i stálá možnost použití vestavěných
releových výstupů, pro získání
smíšeného systému regulace
(částečně dynamické a částečně
standardního typu).
TŘI PROUDOVÉ VSTUPY
– Nezávislá korekce účiníku každého
stupně.
– Odhalení poruch kondenzátoru
v jakékoli fázi.
– Měření „všech“ elektrických
parametrů systému (funkce
multimetru).
němčina, polština, ruština,
portugalština a „jiný“ („upravitelný“)
jazyk.
Slave 2
24
ŠIROKÝ ROZSAH MĚŘENÉHO NAPĚTÍ
Široký rozsah jmenovitého měřeného
napětí 100 až 690 V AC umožňuje
použití regulátoru v drtivé většině
aplikací.
Slave 8
24-5
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Regulátor jalového proudu
Řada DCRM
Objednací kód
Stupně Napájecí
napětí
Balení
Hmotnost
počet
ks
[kg]
1
0,166
[V]
Jednofázové a třífázové NN systémy.
DCRM 2
2
380–415 V AC
Obecná charakteristika
Jednotka DCRM 2 umožňuje regulaci jalového proudu jeho
vyčleněním z celkového odběru a korekcí účiníku na nejlepší
možnou hodnotu.
Pomocí regulátoru lze ovládat maximálně 2 kondenzátorové
baterie. Každý stupeň lze samostatně povolit/zakázat
a nastavit jeho váhu příslušným trimrem na čele přístroje.
Současně lze nastavit časové zpoždění připojení a odpojení
kondenzátorových stupňů a tím ovlivnit reakční dobu
přístroje.
Regulátor lze používat jak v jednofázových, tak ve
třífázových systémech.
Provozní parametry
– Napájecí napětí: 380–415 V AC
(na zakázku 220–240 V AC a 440–480 V AC)
– Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz
– Měřicí rozsah napětí: 80–528 V AC
– Proudový vstup:
• 5A (pro proudový transformátor)
• Měřicí rozsah: 0,1–6 A
• Měření skutečných efektivních hodnot (TRMS)
• Automatické rozpoznání polarity připojeného
proudového transformátoru (přímá-obrácená)
– Reléové výstupy
• 2 výstupy, každý s 1P kontaktem (SPDT),
IEC – 8A/250 V AC/AC1 (B300)
• Nezávislé povolení/zákaz
– Instalační kryt dle DIN 43880 (3-moduly)
– IEC stupeň krytí:
Čelně – IP40 (v případě umístění v instalační rozvodnici
s krytím IP40)
Na svorkách – IP20.
DCRM 2
NASTAVENÍ
„C/K stupeň 1“
„C/K stupeň 2“
„Zpoždění připojení“
stupňů
„Zpoždění odpojení“
stupňů
„Konfigurace systému“
systém
Koeficient C/K pro 1 stupeň
OFF / 0,15–2
Koeficient C/K pro 2 stupeň
OFF / 0,15–2
Časové zpoždění připojení
1–60 s
Časové zpoždění odpojení
1–60 s
Jednofázový nebo třífázový
1PH–3PH.
INDIKACE
– 1 zelená LED dioda pro signalizaci napájení a blokování
znovu-zapnutí stupně
– 2 červené LED diody pro signalizaci připojení stupně.
Certifikáty a standardy
Udělené certifikáty: EAC; UL Listed pro USA a Kanadu
(soubor E93601) jako „Auxliary Devices-Modular ampere
monitoring relays (with 415 V AC maximum only)“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 60255-5, ČSN/EN 61010-1,
ČSN/EN 61000-6-2, ČSN/EN 61000-6-3, UL508,
CSA C22.2 n°14.
Kompenzační stykače
Viz kapitola 2, strana 14.
24
24-6
Rozměry
strana 24-12
Schémata zapojení
strana 24-13
Technické parametry
strana 24-15
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Automatické regulátory účiníku
DCRL series
Objednací
kód
Stupně
Rozměr čelního Balepanelu
ní
Hmotnost
počet
[mm (in)]
[kg]
ks
Jedno- a třífázové systémy pro nízké a vysoké napětí.
DCRL 3
3
96x96/3,8x3,8
1
0,300
DCRL 5
5
96x96/3,8x3,8
1
0,350
Příslušenství.
EXP80 00
Plastová vložka pro připevnění 10
etikety s personaliz. textem
0,050
DCRL 3 – DCRL 5
Objednací kód
Popis
ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY
Připínací upevnění pouze jednoho modulu na zadní stranu DCRL…
Vstupy a výstupy.
EXP80 00
EXP10 06
2 reléové výstupy pro zvýšení
kondenzátorových stupňů
EXP10 03
2 reléové výstupy s hodnotami 5 A / 250 V AC
Komunikační porty.
EXP10 10
Opto-izolované rozhraní USB
EXP10 11
Opto-izolované rozhraní RS232
EXP10 12
Opto-izolované rozhraní RS485
Připevnění rozšiřujícího modulu EXP…
DCRL 3 – DCRL 5
EXP 10...
MAX
Podsvícený LCD displej s ikonami
Induktivní /
kapacitní
Automatický
režim
Stav chladicího
ventilátoru
Stav výstupů
Manuální režim
Stav stupňů
Hlavní displej
Aktivní
alarm
Sloupcový graf
Pomocný displej
Obecná charakteristika
Řada DCRL byla vyvinuta s pokročilými funkcemi a zhotovena
ve speciálním ultrakompaktním krytu. Spojuje dohromady
moderní design čelního panelu se snadností montáže
a rozšíření. LCD displej poskytuje přehledné a intuitivní
uživatelské rozhraní.
K hlavním rysům patří:
– Podsvícený LCD s ikonami s vynikajícím zobrazením
informací
– Kódy alarmů s prohlížením příslušných textů
naprogramovaných v 6 jazycích (italština, angličtina,
španělština, francouzština, němčina a portugalština)
– Připojení k jednofázovým nebo třífázovým vedením
a kogeneračním systémům s 4kvadrantovou regulací
– Vstup pro měření napětí oddělený od napájení, který lze
používat na vedeních nízkého napětí a na vedeních
vysokého napětí s napěťovými transformátory
– Výrazné snížení počtu spínacích operací
– Vyvážené používání kompenzačních stupňů se stejným
jmenovitým výkonem
– Měření jalového výkonu jednotlivých stupňů
– Ochrana proti přetížení (nadproudu) kondenzátorů
– Ochrana proti přehřátí rozváděče s pomocí vnitřního čidla
– Přesná ochrana proti mikrovýpadkům sítě
– Široký výběr dostupných měření harmonické analýzy
proudu a napětí s analýzou jednotlivých harmonických
složek až do 15. řádu
– Široký rozsah měření napětí
– Vysoká přesnost měření (TRMS – efektivní hodnoty)
– Na čelním panelu optické komunikační rozhraní USB
(s HW klíčem CX01) nebo Wi-Fi (s HW klíčem CX02)
pro spojení s PC, smartphonem a tabletem
– Software pro nastavení DCRJ SW
– Kompatibilní se softwarem pro dohled
– Možnost personalizace pomocí čelní etikety.
Provozní parametry
– Napájecí napětí:
• Napájecí napětí: 100–440 V AC
• Kmitočet: 50/60 Hz ±10 %
– Napěťový vstup:
• Jmenovité napětí: 600 V AC L-L (346 V AC L-N)
• Kmitočtový rozsah: 45–65 Hz
– Proudový vstup:
• Jednofázové připojení
• Jmenovitý proud: 1 A nebo 5 A (nastavitelný)
– Měření a regulace
• Regulace účiníku: 0,5 ind (induktivní) až 0,5 cap
(kapacitní)
• Měřicí rozsah napětí: 50–720 V AC L-L; 50–415 V AC L-N
• Měřicí rozsah proudu: 0,025–1,2 A pro plnou 1A
stupnici; 0,025–6 A pro plnou 5 A stupnici
• Měření skutečných efektivních hodnot napětí a proudu
(TRMS)
– Reléové výstupy (stupně)
• DCRL3: 3 výstupy
• DCRL5: 5 výstupů
• Konfigurace výstupů: zapínací (1Z/SPST) kontakt;
s výjimkou posledního, který je přepínací (SPDT)
• Jmenovitá spínací schopnost: 5 A / 250 V AC (UL/CSA
B300 – obecné použití)
– Kryt pro vestavnou montáž: 96x96 mm
– Stupeň krytí: čelně – IP54; na svorkách – IP20
Certifikáty a standardy:
Udělené certifikáty: EAC; UL Listing pro USA a Kanada
(cULus – soubor E93601) jako „Auxiliary Devices – Power
factor controllers“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61010-1, ČSN/EN 61000-6-2,
ČSN/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14.
Alfanumerický disple
Kompenzační stykače viz kapitola 2, strana 14.
Software pro dohled
24
viz kapitola 27
Rozšiřující moduly řady EXP viz kapitola 28, strana 2.
Software a příšlušenství
strana 24-9 a 10
Rozšiřující moduly
strana 28-2
Rozměry
strana 24-12
Schémata zapojení
strana 24-13
Technické parametry
strana 24-16
24-7
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Automatické regulátory účiníku
Řada DCRG
Objednací
kód
Stupně Rozměr čelního
panelu
Ba- Hmotle- nost
ní
počet
ks
[mm (in)]
[kg]
Jedno- a třífázové systémy pro nízké a vysoké napětí.
DCRG 8
8
144x144 (5,7x5,7)
1
0,980
1
0,150
Příslušenství.
NTC 01
Vnější/vzdálené teplotní čidlo,
s kabelem dlouhým 3 m
Objednací kód
Popis
ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY
Připevnění 4 modulů připnutím na zadní stranu přístroje DCRG 8.
Vstupy a výstupy.
DCRG 8
EXP 10...
EXP10 06
2 reléové výstupy pro zvýšení počtu
kondenzátorových stupňů
EXP10 00
4 opto-izolované digitální vstupy
EXP10 01
4 opto-izolované statické výstupy
pro zvýšení počtu statických stupňů
EXP10 02
2 digitální vstupy a 2 statické výstupy,
opto-izolované
EXP10 03
2 reléové výstupy, 5 A / 250 V AC
EXP10 04
2 opto-izolované analogové vstupy PT100 nebo
0/4–20 mA nebo 0–10 V nebo 0…±5 mA
EXP10 05
2 opto-izolované analogové výstupy
0/4–20 mA nebo 0–10 V nebo 0…±5 mA
EXP10 08
2 opto-izolované digitální vstupy
a 2 reléové výstupy, 5 A / 250 V AC
EXP10 16
Zvýšená ochrana kondenzátorů se
2 vstupy pro měření teploty pro čidla
NTC 01 a 2 vstupy pro měření
třífázového proudu
Komunikační rozhraní.
EXP10 10
Opto-izolované rozhraní USB
EXP10 11
Opto-izolované rozhraní RS232
EXP10 12
Opto-izolované rozhraní RS485
EXP10 13
Opto-izolované rozhraní Ethernet
s funkcí web serveru
EXP10 14
Opto-izolované rozhraní Profibus-DP
Další funkce
EXP10 15
GPRS/GSM modem bez antény
Ohledně nakonfigurování prostřednictvím softwaru se obraťte na zákaznický
servis; kontaktní informace viz vnitřní strana přední obálky.
Maximální počet stupňů DCRG 8 s rozšiřujicími moduly
Připevnění rozšiřujících
modulů EXP… na přístroj
DCRG 8
DCRG 8
EXP10 06
EXP10 01
CELKOVÝ
Regulátor
2 reléové
výstupy
4 statické
výstupy
POČET
STUPŇŮ
Počet stupňů
MAX
4
Počet modulů Počet modulů Reléové Statické
8
1 (2 stupně)
–
10
8
1 (2 stupně)
1 (4 stupně)
10
–
4
8
2 (4 stupně)
–
12
–
8
2 (4 stupně)
1 (4 stupně)
12
4
8
3 (6 stupňů)
–
14
–
8
4 (8 stupňů)
–
16
–
–
8
–
8
–
8
–
1 (4 stupně)
8
4
8
–
2 (8 stupňů)
8
8
24
Obecná charakteristika
Regulátor DCRG 8 byl navržen k uspokojení technických
požadavků moderních, průmyslových elektrických zařízení
a aktuálních uživatelských potřeb.
Hlavními znaky regulátoru jsou spolehlivost, možnost
pracovat v nejrůznějších instalacích a schopnost detekce
kritických stavů. To vše vede k maximální ochraně
kompenzačního zařízení. Důležitou vlastností regulátoru
DCRG 8 je také jeho rozšiřitelnost, která velmi snadno
umožňuje nejen navýšit počet stupňů, ale i rozšířit celkové
možnosti přístroje. Optický USB port (který je standardní
součástí přístroje) umožňuje snadné programování,
diagnostiku a stahování dat. Uživatelsky příjemné rozhraní
společně s grafickým LCD displejem zaručuje snadné
ovládání a čtení dat se zřetelnými a úplnými informacemi.
Hlavní rysy:
– Podsvícený grafický LCD displej 128x80 pixelů s texty
v 10 jazycích: čeština, italština, angličtina, španělština,
francouzština, němčina, polština, ruština, portugalština
a „jiný“ („upravitelný“)
– Automatické rozpoznání směru toku proudu (skrze proudový
transformátor)
– Možnost použití v systémech jednofázových, třífázových,
třífázových s nulovým vodičem a kogeneračních
(spotřeba/dodávka) se čtyř-kvadrantovou regulací
– Možnost měření na VN straně systému
– Přesná a spolehlivá regulace účiníku i v systémech
s přítomností vysokého harmonického zkreslení
– Výrazné snížení počtu sepnutí
– Rovnoměrné využití kompenzačních stupňů stejného výkonu
– Měření jalového výkonu jednotlivých stupňů
– Měření počtu sepnutí jednotlivých stupňů
– Ochrana proti přetížení (nadproudu) kondenzátorů ve
všech třech fázích
– Ochrana proti přehřátí rozváděče (vnitřním čidlem)
– Přesná ochrana proti mikrovýpadkům sítě
– Harmonická analýza proudu a napětí
– Záznam událostí (průběhu přetížení) v návaznosti
na harmonickou analýzu proudu a napětí
– Funkce rychlého nastavení převodu proudového
transformátoru
– Komunikační rozhraní USB a Wi-Fi pro snadné připojení PC,
smartphonu či tabletu
– Komunikační protokoly Modbus®-RTU a ASCII
– Kompatibilní se softwarem pro řízení a dohled
– Zasílání alarmových a událostních SMS zpráv (pomocí
rozšiřujícího modulu EXP10 15).
Provozní parametry
– Napěťový obvod
• Napájecí napětí: 100–240 V AC
• Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz ±10 %
– Proudový obvod
• Jednofázový a třífázový vstup
• Jmenovitý proud Ie: 5 A (1 A nastavitelný)
– Měření a regulace
• Rozsah požadovaného účiníku:
0,8 ind (induktivní) až 0,8 cap (kapacitní)
• Měřicí rozsah napětí: 50–720 V AC
• Měřicí rozsah proudu: 0,125–6 A
• Měřicí rozsah teploty: -30...+85 °C
• Měřicí rozsah přetížení (nadproudu) kondenzátorů: 0–250 %
• Měření skutečných efektivních hodnot napětí a proudu
(TRMS)
• Rozsah znovu-zapnutí stupně: 5–3600 s
• Rozsah citlivosti: 5–600 s / stupeň
– Reléové výstupy
• 8 výstupů, každý s 1Z (SPST) kontaktem, vyjma
posledního výstupu, který má 1P (SPDT) kontakt
• Jmenovitý proud: IEC – 5A/250 V AC/AC1 (B300)
– Kryt pro vestavnou montáž 144x144 mm/5,7x5,7”
– IEC stupeň krytí: Čelně – IP54; na svorkách – IP20
Certifikáty a standardy:
Udělené certifikáty: EAC; UL Listing pro USA a Kanada
(cULus – soubor E93601) jako „Auxiliary Devices – Electronic
power factor regulator“.
V souladu se standardy: ČSN/EN 61010-1, ČSN/EN 61000-6-2,
ČSN/EN 61000-6-3, UL508, CSA C22.2 n°14.
Kompenzační stykače
Viz kapitola 2, strana 14.
Software pro dohled
viz kapitola 27.
Rozšiřující moduly řady EXP viz kapitola 28, strana 2.
24-8
Software a příslušenství
strana 24-9 a 10
Rozšiřující moduly
strana 28-2
Rozměry
strana 24-12
Schémata zapojení
strana 24-14
Technické parametry
strana 24-16
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Software a příslušenství
Systém „master-slave“ pomocí regulátorů DCRG8
Master
Slave 1
V případech, kdy je regulace účiníku rozdělena do několika
rozváděčů, může hlavní „Master“ regulátor DCRG 8 řídit
i regulaci až 8 podřízených „Slave“ regulátorů DCRG 8.
Podřízené „Slave“ regulátory pak slouží jako vzdálené regulační
výstupy pro připojení baterií kondenzátorů a provádění příkazů
hlavního „Master“ regulátoru.
Monitorování rozváděče, a zvláště pak baterií, kondenzátorů je
pod kontrolou jednotlivých „Slave“ regulátorů.
Slave 2
Slave 8
Software a příslušenství
pro DCRL 3, DCRL 5
a DCRG 8
Objednací
kód
Popis
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
Software pro automatické nastavení a zkoušení rozváděčů.
DCRJ SW
Pro typy DCRL... a DCRG 8,
1
včetně propojovacího kabelu 51 C2
0,246
51 C2
Propojovací kabel PC DCRL/
DCRG+EXP10 11, délka 1,8 m
1
0,090
51 C4
Propojovací kabel PC převodník 1
4 PX1, délka 1,8 m
0,147
51 C5
Propojovací kabel analogový
1
modem DCRL/DCRG+EXP10 11,
délka 1,8 m 0,111
51 C6
Propojovací kabel převodník
4 PX1 DCRG8+EXP10 11,
délka 1,8 m
1
0,102
51 C9
Propojovací kabel PC analogový 1
modem, délka 1,8 m
0,137
4 PX1
Převodník RS232/RS485,
1
galvanicky oddělený, 220–240 V AC
(110–120 V AC na vyžádání)
0,600
Příslušenství.
51 C4
Pro více informací se obraťte na zákaznický servis; kontaktní informace viz
vnitřní strana přední obálky.
Opto-izolovaný stolní převodník RS232/RS485, maximální přenosová rychlost
38.400 baudů, automatický nebo ruční dohled nad přenosovou linkou,
napájecí napětí 220–240 V AC ±10 % (110–120 V AC na vyžádání).
Obecná charakteristika
Prostřednictvím použití softwaru DCRJ SW je možné
provádět rychlé nastavování regulátorů pomocí PC, tím se
vyloučí případné chyby a omyly při programování parametrů.
Naprogramované parametry regulátorů DCRL… nebo DCRG8
je možné také uložit na PC a rychle nahrát do dalšího
přístroje, který vyžaduje stejné nastavení.
Umožňuje to provést následující operace:
– Kontrolu fungování zařízení:
• sloupcový graf a číselné zobrazení měření
• stav regulátoru
– Kontrolu účinnosti kondenzátorových baterií:
• měřeních aktuálních hodnot kvar každého stupně
• prohlížení počítadel spínacích operací pro každý stupeň
• prohlížení celkového počtu hodin zapojení pro každý
stupeň
• přístup ke všem parametrům nastavení
• uložení, nahrání a vytisknutí parametrů nastavení
• zvýraznění tučným písmem změněných hodnot
– Automatické zkoušení rozváděče.
Software
zajišťuje vzdálené ovládání a dohled
nad regulátory DCRL… a DCRG8. Podrobnosti viz kapitola
27. Jedná se o strukturu a aplikace založené na relačním
databázovém systému MS SQL. Práce s daty probíhá
prostřednictvím populárních internetových prohlížečů, které
jsou k dispozici pro různé platformy a operační systémy.
Je to vysoce univerzální systém, který je přes intranet, VPN
nebo Internet současně přístupný velkému počtu
uživatelů/pracovních stanic.
Aplikace pro smartphone a tablet
Aplikace
(Setup and Maintenance 1) umožňuje
uživatelům nastavovat regulátor, prohlížet si alarmy, zasílat
povely, číst měření, stahovat statistická data a události
a zasílat shromážděná data e-mailem. Spojení se
smartphonem nebo tabletem probíhá prostřednictvím Wi-Fi
přes hardwarový klíč CX02.
Software je kompatibilní s operačními systémy iOS
a Android. Více informací viz kapitola 27 nebo se obraťte na
zákaznický servis; kontaktní informace viz vnitřní strana
přední obálky.
24-9
24
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Komunikační zařízení
Objednací
kód
Popis
ks
[kg]
CX 01
Propojovací kabel PC DCRL/DCRG, s HW USB klíčem
pro programování, stahování dat,
diagnostiku a aktualizaci firmware
1
0,090
CX 02
Wi-Fi hardwarový klíč PC DCRL/DCRG pro programování,
stahování dat, diagnostiku
a klonování
1
0,090
1
0,090
CX 01
Balení
Hmotnost
Pouze pro typ DCRG8.
CX 03
CX 02
CX 03
Čtyřpásmová (800/900/1800/
1900 MHz) GSM anténa pro
rozšiřující modul EXP10 15
Obecná charakteristika
Komunikační a propojovací zařízení umožňující propojení
regulátorů DCRL 3,
DCRL 5 a DCRG8 s:
– Osobními počítači (PC)
– Smartphony
– Tablety
CX 01
Tento USB hardwarový klíč včetně kabelu zajišťuje spojení
regulátoru DCRG 8 s PC i bez nutnosti odpojení napájení
rozváděče a umožňuje:
– Nastavovat parametry
– Stahovat data a události
– Provádět diagnostiku
Počítače rozpoznají toto spojení jako standardní USB.
CX 02
Prostřednictvím Wi-Fi spojení jsou regulátory kompenzace
účiníku viditelné z PC, smartphonu či tabletu bez nutnosti
použít kabel, aby bylo možné:
– Nastavovat parametry
– Stahovat data a události
– Provádět diagnostiku
CX 03
GSM anténa je kompatibilní s většinou světových mobilních
telefonních sítí, a to díky čtyřem kmitočtovým pásmům
(800/900/1800/1900 MHz).
Stupeň krytí: IP67
Připevnění do vyvrtaného otvoru o Ø 12 mm.
Více informací (rozměry, schémata zapojení a technické
parametry) viz návody dostupné on-line ke stažení na
místních webech nebo na globálním webu v části Download,
případně se obraťte na Zákaznický servis; kontaktní
informace viz vnitřní strana přední obálky.
24
24-10
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Tyristorové moduly
Objednací
kód
Popis
Balení
Hmotnost
ks
[kg]
DCTM3 400 030 30 kVAr / 400 V AC,
připojení C nebo L-C
1
4,300
DCTM3 400 050 50 kVAr / 400 V AC,
připojení C nebo L-C
1
4,300
DCTM3 400 100 100 kVAr / 400 V AC,
připojení C nebo L-C
1
5,600
Jmenovitý připojitelný výkon v návaznosti na napětí
DCTM3 400 030 DCTM3 400 050 DCTM3 400 100
DCTM3 400...
Proud Ie [A]
43 A
72 A
144 A
Napětí
[ V AC]
Výkon
[kVAr]
Výkon
[kVAr]
Výkon
[kVAr]
400
30
50
100
440
33
55
110
480
36
60
120
525
—
66
131
Obecná charakteristika
– Spínání kondenzátorových baterií (C) a zatlumených
kondenzátorových baterií (L+C)
– Vhodné pro dynamickou regulaci účiníku (rychlou
kompenzaci)
– Připojování kondenzátorů při „průtoku proudu nulou“
– Ochrana proti vysokým nabíjecím proudům při připojování
kondenzátorů
– Ochrana proti přehřátí pomocí vnitřního teplotního čidla.
Provozní parametry
– Velikosti stupňů: 30 kVAr, 50 kVAr a 100 kVAr
– Jmenovité provozní napětí:
• 400–480 V AC pro typ DCTM3 400 030
• 400–525 V AC pro typy DCTM3 400 050
a DCTM3 400 100
– Napájecí napětí ventilátoru: 230 V AC
(pouze DCTM3 400 100)
– Jmenovitý kmitočet: 50/60 Hz
– Rozsah napětí vstupního řídicího obvodu: 8–30 V DC
– Počet spínaných fází: 2
– Nucená ventilace: pouze DCTM3 400 100
– Podmínky okolního prostředí
• Provozní teplota: -10...+45 °C
• Použití ve vyšších teplotách snižuje zatížitelnost – viz
strana 24-17
• IEC stupeň krytí: IP10.
INDIKACE
– Signalizace napájení
– Teplotní alarm (signalizace přehřátí)
– LED signalizace zapnutí.
Certifikáty a standardy
V souladu se standardy: ČSN/EN 50178.
24
Rozměry
strana 24-12
Schémata zapojení
strana 24-14
Technické parametry
strana 24-17
24-11
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Rozměry [mm (in)]
REGULÁTOR JALOVÉHO PROUDU
DCRM 2
Ø4.2
(0.16")
45 (1.77")
90 (3.54")
98.3 (3.87")
58 (2.28")
43.7 (1.72")
104.7 (4.12")
5
(0.20")
53.5 (2.11")
59.9 (2.36")
AUTOMATICKÉ REGULÁTORY ÚČINÍKU
DCRL 3 – DCRL 5
Otvor do panelu
65 (2.56”)
55 (2.16”)
92 (3.62”)
8.5
(0.33”)
96 (3.78”)
92 (3.62”)
96 (3.78”)
EXP 10...
Otvor do panelu
DCRG 8
138.5 (5.45”)
144 (5.67”)
9
(0.35”)
TYRISTOROVÉ MODULY
DCTM3 400 030 – DCTM3 400 050
DCTM3 400 100
157 (6.18”)
145 (5.71”)
134 (5.27”)
123 (4.84”)
200 (7.87”)
170 (6.69”)
120 (4.72”)
157 (6.18”)
145 (5.71”)
134 (5.27”)
123 (4.84”)
205 (8.07”)
135 (5.31”)
2.5 (0.10”)
253 (9.96”)
137 (5.39”)
64.5 (2.54”)
73 (2.87”)
EXP 10...
200 (7.87”)
170 (6.69”)
120 (4.72”)
138.5 (5.45”)
44
(1.73”)
144 (5.67”)
53 (2.09”)
61 (2.40”)
24
83 (3.27”)
135 (5.31”)
5
(0.20”)
24-12
78 (3.07”)
83 (3.27”)
103 (4.05”)
64 (2.52”)
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Schémata zapojení
REGULÁTOR JALOVÉHO PROUDU
DCRM 2
Jednofázové zapojení
Třífázové zapojení
VEDENÍ
VEDENÍ
STEP 1
PROUD
STEP 2
PROUD
NAPĚTÍ
NAPĚTÍ
NAPÁJENÍ
Kompenzační
stykače typu
BFK...
ZÁTĚŽ
NAPÁJENÍ
Kompenzační
stykače typu
BFK...
ZÁTĚŽ
AUTOMATICKÉ REGULÁTORY ÚČINÍKU
DCRL... se stykači typu BFK…
VEDENÍ
EXP10 06
max. 1 modul
DCRL 5
L1 L2 L3
PROUD
14 13
NAPĚTÍ
3
4
FU7
2x1A
CT1
DCRL 5
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9 10 11 12
NAPÁJENÍ
1
2
11 14 21 24
FU8
2x1A
QS1
FU1
FU6
FU9
10A
FU5
FU2
R
FU10
5A
KM1
KM2
KM5
R
ZÁTĚŽ
R
R
R
R
Kompenzační
stykače typu
BFK...
TC1
K1
K2
K5
DŮLEŽITÉ !
a. Ve třífázovém zapojení musí být napěťový vstup připojen pouze ke dvěma
fázím; proudový transformátor musí být umístěn na zbývající (nezapojené)
fázi.
b. Polarita proudového vstupu není důležitá.
POZOR !
Při práci se svorkami vždy odpojte napájecí napětí.
24
24-13
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Schémata zapojení
AUTOMATICKÉ REGULÁTORY ÚČINÍKU
DCRG 8 se stykači typu BFK…
VEDENÍ
DCRG8
L1 L2 L3
EXP10 06
max. 4 moduly
EXP10 01
max. 2 moduly
11 14 21 24
13 14 23 24 33 34 43 44
100–240 V AC
VSTUPNÍ
NAPĚTÍ
100–690 V AC
0V
NAPÁJENÍ
11
12
L1 L2 L3
PROUD
/5A
S1-1 S1-2 S1-3 S2
S2
C 1
2 3 4
5 6
7
8 9 10
CT1
FU17
QS1
FU2
FU1
FU13
FU16
FU14
FU12
FU15
KM2
KM1
KM12
Kompenzační
stykače typu
BFK...
ZÁTĚŽ
K1
K2
K8
DŮLEŽITÉ !
a. Ve třífázovém zapojení musí být napěťový vstup připojen pouze ke dvěma
fázím; proudový transformátor musí být umístěn na zbívající (nezapojené)
fázi.
b. Polarita proudového vstupu není (při standardních aplikacích) důležitá.
POZOR !
Při práci se svorkami vždy odpojte napájecí napětí.
TYRISTOROVÉ MODULY
DCTM3 400...
VEDENÍ
L1 L2 L3
DCTM3
L1
C1
C1
L3
- +
C3
L N
Vstup pro napájení chlazení 240 V AC
(pouze DCTM3 400 100)
ZÁTĚŽ
24
24-14
Řídící signál
8...30 V DC
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Technické parametry
Regulátor jalového proudu řady DCRM
TYP
DCRM 2
NAPÁJECÍ OBVOD
Jmenovité napájecí napětí Us
Pracovní meze
380–415 V AC (na zakázku 220–240 V AC a 440–480 V AC) 0,85–1,1 Us
Jmenovitý kmitočet
50/60 Hz ±5 %
Maximální příkon / ztrátový výkon
4,4 V A / 2,4 W
Odolnost proti mikrovýpadkům
≤ 17 ms
Ochrana proti mikrovýpadkům
≥ 8 ms
NAPĚŤOVÝ VSTUP
Maximální jmenovité napětí Ue
480 V AC Měřicí rozsah
80–528 V AC
Kmitočtový rozsah
Impedance měřicího vstupu
Typ připojení
50 nebo 60 Hz ±1 % (samonastavitelný)
>1 MΩ
L1-L2 nebo L-N
PROUDOVÝ VSTUP
Typ připojení
Jmenovitý proud Ie
Měřicí rozsah
Typ vstupu
Metoda měření
Přetížitelnost
Krátkodobý výdržný proud
Dynamický limit
Spotřeba
Pomocí proudového transformátoru (PT)
5 A AC
0,1...6 A
Bočník napájený vnějším proudovým transformátorem NN, maximálně 5 A
Měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS)
+20 % Ie
10 In po 1s
160 A po 10 ms
≤ 0,6 W
NASTAVENÍ
C/K stupeň 1 a 2
Časové zpoždění připojení a odpojení stupňů
Konfigurace systému
OFF / 0,15–2
1–60 s
3 fázový nebo 1 fázový
RELÉOVÉ VÝSTUPY
Počet výstupů
2, každý s 1P kontaktem (SPDT)
Jmenovité provozní napětí
250 V AC
Maximální spínané napětí
400 V AC
IEC smluvený tepelný proud Ith
8A
Označení dle UL/CSA a ČSN/EN 60947-5-1
B300
Elektrická životnost (se jmenovitou zátěží)
105 cyklů
Mechanická životnost
30x106 cyklů
PŘIPOJENÍ
Maximální utahovací moment
Průřez vodiče (min-max)
0,8Nm (7 lbin; 7–9 lbin pro UL/CSA)
0,2–4,0 mm2 (24-12 AWG; 18-12 AWG pro UL/CSA)
IZOLACE (vstup-výstup)
Jmenovité izolační napětí
480 V AC
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
-20...+60 °C
Skladovací teplota
-30...+80 °C
KRYT
Materiál
Samozhášivý polyamid
UL/CSA certified with 415 V AC maximum.
24
24-15
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Technické parametry
Automatické regulátory účiníku řad DCRL a DCRG
TYP
DCRL3 – DCRL5
DCRG8
Jmenovité napájecí napětí Us
100–440 V AC
100–415 V AC
Pracovní meze
90–484 V AC
100–415 V AC
Jmenovitý kmitočet
50 Hz; 60 Hz
50Hz; 60 Hz
Maximální příkon
9,5 V A
27 V A
Maximální ztrátový výkon
(výstupy nezahrnuty)
3,5 W
4,5 W
Měřené napětí
100–600 V AC L-L; 100–346 V AC L-N
100–600 V AC L-L; 100–346 V AC L-N
Pracovní meze
50–720 V AC L-L; 50–415 V AC L-N
NAPÁJECÍ OBVOD
NAPĚŤOVÝ OBVOD
Jmenovité napětí
50–720 V AC L-L; 50–415 V AC L-N
45–65 Hz
Odolnost proti mikrovýpadkům
35 ms (110 V AC) – 80 ms (220–415 V AC)
Ochrana proti mikrovýpadkům
≥8 ms
PROUDOVÝ OBVOD
Jmenovitý proud le
Pracovní meze
Programovatelný 5 A nebo 1 A
0,025–6 A pro celou 5 A stupnici; 0,025–1,2 A pro celou 1 A stupnici
Trvalá přetížitelnost
1,2 Ie
Krátkodobý výdržný proud
50násobek Ie po dobu 1 s
Spotřeba
0,6 V A
MĚŘENÁ DATA
Metoda měření napětí a proudu
TRMS
Nastavení požadovaného účiníku
0,5 induktivní; 0,5 kapacitní
Typ teplotního čidla
Vnitřní
Vnitřní + PT100 s EXP10 04 + NTC s EXP10 16
Měřicí rozsah teploty
0–100 °C
0–212 °C
RELÉOVÉ VÝSTUPY
Počet výstupů
3/5 (až 7 s pomocí EXP...)
8 (10, 12, 14, 16 s pomocí EXP...)
Konfigurace kontaktů
2/4 zapínací (SPST) + 1 přepínací (SPDT)
7 zapínacích (SPST) + 1 přepínací (SPDT)
IEC jmenovitý proud
5 A 250 V AC1
Maximální proud společné svorky kontaktů
5 A 250 V AC1
10 A
Maximální spínané napětí
415 V AC
Označení dle UL/CSA a ČSN/EN 60947-5-1
B300
105 cyklů
Elektrická životnost (se jmen. zátěží)
30x106 cyklů
Mechanická životnost
STATICKÉ VÝSTUPY
Počet výstupů
––
4 nebo 8 s pomocí EXP10 01
IZOLACE
Jmenovité izolační napětí Ui
600 V AC
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp
9,5 kV
Výdržné napětí při síťovém kmitočtu
5,2 kV
PŘIPOJENÍ
Typ svorkovnice
Odnímatelná/zásuvná
0,2–2,5 mm2 (24-12 AWG)
Průřez vodiče (min-max)
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
-20...+60 °C
-20...+70 °C
Skladovací teplota
-30...+80 °C
-30...+80 °C
KRYT
Provedení
Materiál
IEC stupeň krytí
24
24-16
Vestavná montáž 96x96 mm
Vestavná montáž 144x144 mm
Polykarbonát
IP54
Automatické regulátory účiníku a tyristorové moduly
Technické parametry
Tyristorové moduly DCTM3...
TYP
DCTM3 400 30
DCTM3 400 50
DCTM3 400 100
400–525 V AC ±10%
NAPÁJECÍ OBVOD
Jmenovité napájecí napětí Us
400–480 V AC ±10%
400–525 V AC ±10%
Jmenovitý proud Ie
43 A
72 A
144 A
Výkon při 400 V AC
30 kVAr
50 kVAr
100 kVAr
2200 V AC
2800 V AC
2800 V AC
2
2
2
230 V AC ±10%
230 V AC ±10%
230 V AC ±10%
Maximální závěrné napětí
Počet spínaných fází
Pomocné napětí
Maximální příkon
9VA
Řídicí obvod
8–30 V DC
(2 mA při 12 V DC)
Ochrana proti přehřátí
Chlazení
Ano
Přirozené
IEC stupeň krytí
Přirozené
Nucené
IP10
PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
(a snížení zatížitelnosti)
Storage temperature
Maximální nadmořská výška
-10...+45 °C (Imax<50 A)
-10...+50 °C (Imax<48 A)
-10...+55 °C (Imax<46 A)
-10...+45 °C (Imax<100 A)
-10...+50 °C (Imax<90 A)
-10...+55 °C (Imax<85 A)
-10...+45 °C (Imax<190 A)
-10...+50 °C (Imax<180 A)
-10...+55 °C (Imax<170 A)
-30...+80 °C
1000 m bez snížení zatížitelnosti; výše snížení zatížitelnosti o 10 %/1 000 m od 1000 m do 4000 m
KRYT
Materiál
Kov
24
24-17

Podobné dokumenty

DCRL3 – DCRL5 DCRL3 – DCRL5

DCRL3 – DCRL5 DCRL3 – DCRL5  Automatická řídicí jednotka účiníku.  Montáž na panel, standard kontejner 96x96mm.  Podsvícený displej LCD.  Verze: o DCRL3 se třemi stupni, s možností rozšíření na max. pět stupňů o DCRL5 s p...

Více

DCRG8/DCRG8IND - LOVATO Electric SpA

DCRG8/DCRG8IND - LOVATO Electric SpA velmi kompaktními rozměry, moderním designem přední strany, snadnou montáží a možností rozšíření na zadní straně, kam lze upevnit dva moduly řady EXP. Displej LCD tvoří přehledné a intuitivní uživa...

Více

Digitální multimetry DMG 600-610

Digitální multimetry DMG 600-610 Nicméně pokud je požadován jiný typ komunikace, lze prostřednictvím modulů EXP... oba přístroje DMG dovybavit modulem EXP10 13, který přidává port Ethernet vhodný pro práci jak se statickou, tak s ...

Více

Vlastnosti RF38 - LOVATO Electric SpA

Vlastnosti RF38 - LOVATO Electric SpA vybavovací proud je 120 % FLA. CSA – CSA certifikovány pro Kanadu (soubor 54332) jako „Auxiliary Devices for use with magnetic contactors“. V souladu se standardy: ČSN/EN 60947-1, ČSN/EN 60947-4-1,...

Více

Zařízení na měření síly a kroutícího momentu

Zařízení na měření síly a kroutícího momentu Optional výstupy RS-232, Mitutoyo and

Více

návod k instalaci - LOVATO Electric SpA

návod k instalaci - LOVATO Electric SpA – Vstup pro měření reziduálních proudů (proudů zemního spojení) – Napájení z univerzální baterie 12-24 V DC – Čelní optické programovací rozhraní, galvanicky izolované, vysokorychlostní, vodotěsné,...

Více