Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN

Transkript

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN
Zdravotnická informatika
z pohledu technických norem
ISO a EN
RNDr. Vratislav Datel, CSc.
Praha 26. dubna 2011
Co je technická norma ?
Technická norma je dokumentovaná úmluva obsahující technické specifikace
nebo jiná podobná přesně stanovená kritéria důsledně používaná jako
pravidla, směrnice, resp. jako definice charakteristických vlastností
zabezpečující, že materiály, výrobky, procesy, služby apod. jsou takové,
jaké se zamýšlelo, že mají být (např. formát kreditní, čipové či telefonní
karty, protokol komunikace, politika poskytování služby).
Informační technologie mají bezesporu vývojové i produkční zázemí především
v prostředí, které používá jako základní komunikační nástroj angličtinu. A
tak je přirozené, že pro tytéž účely používá rovněž pojem standard,
standardizace.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
prosazuje používání termínů: mezinárodní norma, evropská norma,
normalizace, normalizační atd. Termín standard se používá pro označení
směrnic (předpisů) vydávaných různými konsorcii uživatelů a výrobců IT
jako tzv. de facto standardy (např. DICOM) a termínem (de jure) norma
označovat výsledky činností oficiálních normalizačních organizací.
Kdo vytváří technické normy ?
Nadnárodní, celosvětové organizace
ISO - International Organization for Standardization
IEC - International Electrotechnical Comission
ITU - International Telecommunications Union
Organizace působící na evropské úrovni
CEN - Comité Européen Normalisation
CENELEC - Comité Européen de Normalisation Eléctrotechnique
ETSI - European Telecommunications Standards Institute
Národní normalizační organizace
ANSI (U.S.A.), American National Standards Institute
BSI (U.K.), British Standard Institute
DIN (Německo), Deutsches Institut für Normung
SCC (Kanada), Standards Council of Canada
AFNOR (Francie), Association Française de Normalisation.
ÚNMZ, (Česká republika) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Americké normalizační/standardizační organizace zabývající se bezpečností IT
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
NIST - National Institute for Standards and Technology
Ostatní standardizační organizace
IETF - Internet Engineering Task Force
Základní všeobecné normy pro IT
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
www.unmz.cz . V rámci ÚNMZ jsou vytvořeny technické normalizační
komise, z nichž následující, kromě jiného, se zabývají problematikou
elektronické výměny dat, e-byznysem: TNK 20 - Informační technologie a TNK
42 Výměna dat.
•
Bezpečnost informačních systémů
http://www.unmz.cz/files/normalizace/e-byznys/%C4%8CSN%20Bezpe%C4%8Dnost.pdf
•
Popis datových prvků
http://www.unmz.cz/files/normalizace/e-byznys/Data.pdf
•
Výměna dat
http://www.unmz.cz/files/normalizace/e-byznys/EDI.pdf
•
Softwarové inženýrství
http://www.unmz.cz/files/normalizace/e-byznys/SoftIng.pdf
Zdravotnická informatika v normách ISO a EN.
• ISO JTC 1
vydané
ve vývoji
zrušeno
• ISO TC 215
vydané
ve vývoji
zrušeno
• EN CEN TC 251
vydané
ve vývoji
367
25
437
89
34
11
82
26
Vybrané normy
Základní normy
ČSN ISO/IEC 11179 Registry metadat
•
Elektronická zdravotnická dokumentace
ČSN EN 13606-1,2,3,4 Komunikace elektronického zdravotního záznamu
ČSN EN ISO 12967-1,2,3 Architektura služby
•ČSN EN ISO 21549-1-8 Data zdravotní karty pacienta
•
•
ISO HL/7 verze 3 všechny části
ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT)
•EN ISO 11073 – 1-12 norma týkající se komunikace mezi pacientem a přístrojem (např. teploměr, monitor krevního tlaku)
•
•
Komunikace
Popis datových prvků
ISO 21090:2011 Harmonizované typy dat pro výměnu informací
ISO IEC 11404:2007 Datové typy všeobecného použití
•ISO/TR 21548:2010 Směrnice. Bezpečnostní požadavky pro archivování elektronických zdravotních záznamů
•ISO/TS 27527:2010 Identifikace poskytovatele
•
•
http://csnonline.unmz.cz
Datový standard
Datový standard spočívá ve vybudování jednotné
údajové základny ve zdravotnictví:
- jednotná terminologie
- sborníky datových prvků
- sborníky algoritmů
Takto vybudovaný datový standard zabezpečí
srovnatelnost jednotlivých výkonů a tudíž
objektivní hodnotitelnost fungování zdravotnictví.
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední průmyslová škola na

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední průmyslová škola na - dokumentované úmluvy obsahující technické specifikace - v IT oblasti vydávají standardy (normy): oficiální normalizační organizace

Více

materiály pro bezolovnaté pájky lead-free solder

materiály pro bezolovnaté pájky lead-free solder dostupnost. Samozřejmě se mohou použít také ternární eutektické slitiny, např. SnAg3,5Cu0,7 s teplotou tavení 217 °C, případně kvaternární slitiny cínu. V tomto případě jsou teploty tavení vždy vyš...

Více

tahák - Elektra

tahák - Elektra IEC International Electrotechnical Commission http://www.iec.ch/ ISO International Organization for Standardization http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm ASTM American society for Testing and Ma...

Více

Pájka - FELDER GMBH | Löttechnik

Pájka - FELDER GMBH | Löttechnik Při výrobě transformátorů se používají lakované měděné dráty s nátěry odolnými vůči vysokým teplotám. Tyto laky vyžadují teploty odtavení do 570 °C. Naše vysokotavitelné pájky jsou zaměřeny speciá...

Více

Katalog Felder

Katalog Felder Při výrobě transformátorů se používají lakované měděné dráty s nátěry odolnými vůči vysokým teplotám. Tyto laky vyžadují teploty odtavení do 570 °C. Naše vysokotavitelné pájky jsou zaměřeny speciá...

Více

Cytologie

Cytologie • u všech pohlavně žijících žen 1x ročně

Více

vylučovací urografie

vylučovací urografie katetrizaci urethry a/nebo močového měchýře za aseptických podmínek a za aplikované množství kontrastního materiálu. Radiolog pouze snímkuje. Urolog si sám zajistí potřebný materiál a nezbytnou asi...

Více