Propozice závodu světového poháru NMNM 2012

Transkript

Propozice závodu světového poháru NMNM 2012
E.ON
IBU WORLD CUP BIATHLON
IBU World Cup Biathlon
presented by
2011/2012
Event guide
Program soutěží
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ I CZECH REPUBLIC I 9. - 15. 01. 2012
International Biathlon Union I Czech Biathlon Union I OC Biathlon NMNM I SC NMNM
www.biathlonNMNM.cz
Viessmann Werke · D-35107 Allendorf (Eder) · Phone +49 6452 70-0
Energy efficiency leads to success.
In winter sports as in heating technology.
Viessmann represents high performance: As official winter sports sponsor for
Ski Jumping, Cross-Country, Biathlon, Toboggan and Bob plus Nordic Combined.
The same values apply to the development of advanced heating technologies
as for leading athletes – top technology, efficiency and fairness. And naturally
success, which we wish all competitors. www.viessmann.com
Oil fired
condensing
boilers
Gas fired
condensing
boilers
Solar
collectors
Wood
burning
boilers
Heat
pumps
Vítejte na Vysočině!
Světový pohár v biatlonu 2012 je jednou z nejprestižnějších sportovních soutěží
tohoto roku na území České republiky. Pro Kraj Vysočina bylo obrovskou
výzvou pomoci s vybudováním nového moderního areálu a dobudováním
doprovodné infrastruktury. Novoměstský biatlonový areál je nejmodernějším
sportovním centrem biatlonu v České republice s celoevropským přesahem.
Důležitý pro jeho budoucnost je fakt, že se nejedná o účelově zbudované
závodiště, ale o rozumně navržený multifunkční komplex, který má ambice
hostit vrcholné sportovní podniky i letního biatlonu, bikerů, běhů na lyžích,
jízdy na horských kolech i orientačních sportů a zároveň dát provozovatelům
areálu prostor vytvořit zde rekreační centrum širokého spektra vyhledávaných
sportů.
Skvělá domácí i zahraniční účast, historicky známé město a mediální
přitažlivost takovéto akce – to vše jsou atributy pro úspěšnou prezentaci
Nového Města na Moravě, Kraje Vysočina i České republiky. Šampionát je
pro nás příležitostí, jak zviditelnit zatím mírně opomíjený, avšak velice akční,
inovativní a především pohybem žijící region, a to v celostátním a evropském
měřítku.
Bez ohledu na to, jak dlouhou cestu jste k nám museli absolvovat a bez
ohledu na to, jak dopadne letošní světový pohár - rád bych divákům popřál
neopakovatelný sportovní zážitek a fair play závod, závodníkům správně
nastavenou sportovní formu a všem především vzájemný respekt.
Vyhrát může opravdu jen jeden, ale útěchou poraženého je jeho další šance
na příští vítězství.
Příjemný pobyt na Vysočině všem sportovcům i fanouškům přeje a na setkání
u závodu mistrovství světa v biatlonu se s Vámi těší
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Welcome to Vysocina!
The E.ON Biathlon World Cup in 2012 is one of the most prestigious
sporting events this year in the Czech Republic. It was a huge challenge
for the Vysocina region to help build a new modern venue and complete
the accompanying infrastructure. Nove Mesto’s biathlon venue is the most
modern biathlon center in the Czech Republic and all of Europe. With the
future in mind it is not a purpose-built sporting venue only, but a rationally
designed multifunctional complex, with ambitions to host the top sporting
events in summer biathlon, cross-country skiing, mountain biking and
orienteering sports as well. This gives organizers a chance to create a
recreational center for a wide range of popular sports.
Great domestic and foreign participation, a historically known city and
the media appeal of such an event - are all attributes required for the
presentation of Nove Mesto na Morave, the Vysocina region along with the
Czech Republic. The E.ON IBU World Cup is our opportunity to highlight a
slightly overlooked region, even though the region is special, innovative and
very active at a national and European level.
Regardless of the distance you travel and the results of this World Cup - I’d
like to wish spectators an unforgettable experience of sport and fair play
competition. I wish for athletes to taper well for the races and that there is
mutual respect among you.
There is only one winner, but the consolation for the rest is another chance
for victory in the next race.
All athletes and fans, enjoy your stay in the Vysocina; I’m looking forward to
seeing you at the IBU World Championships.
MD. Jiri Behounek, Governor of the Vysocina region
NMNM na cestě k mistrovství světa
Světový pohár 2012 je důležitým krokem k naplnění hlavního cíle, kterým
je o rok později na Českomoravské vysočině uspořádání mistrovství světa
v únoru 2013. K našemu ideálu jsme se dostávali postupnými kroky. Hlavní
vizí je posunout Nové Město na Moravě mezi světová střediska zimních
sportů.
V běhu na lyžích si už závod o Zlatou lyži vybojoval mezinárodní prestiž,
nyní se nám souběžně podařilo na stejnou úroveň dotáhnout i dynamicky se
rozvíjející a atraktivní sportovní odvětví - biatlon.
S výraznou podporou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Kraje
Vysočina, Nového Města na Moravě i sportovního klubu se podařilo
postupně vybudovat biatlonový a lyžařský areál a závodní tratě se špičkovými
světovými parametry. Toto nádherné zařízení nebude pouze místem k přípravě
vrcholových sportovců, prostor k aktivnímu vyžití zde najdou i vyznavači
rekreačního pohybu.
Významné mezinárodní sportovní akce v lyžařském a biatlonovém areálu mají
velký význam pro region Vysočina, neboť vytvářejí povědomí a image regionu.
Jsou cestou k dalšímu rozvoji turismu a cestovního ruchu na Vysočině.
Budují tradici a otevírají další propagační možnosti regionu, novému trhu
i pracovním příležitostem. Při Světovém poháru v biatlonu očekáváme za pět
dnů soutěží zhruba 60 tisíc diváků. Při mistrovství světa 2013 se za dva týdny
předpokládá návštěva 150.000 diváků.
Předpokládané náklady na výstavbu celého areálu jsou 306 milionů korun.
Mohu garantovat, že nebudou vyšší. I když má na nás Mezinárodní biatlonová
unie další požadavky. Ekonomicky bude akce čistá. Nezůstanou po nás
žádné dluhy.
Zatím jsme dokončili první etapu výstavby, jsou
dokončeny stavby nových servisních buněk. Celková
kapacita pevných tribun se zvýšila až na 12.000
osob. Součástí výstavby je také podchod na stadion,
přemostění potoka třemi lávkami s novou přístupovou
stezkou pro diváky, posílení osvětlení areálu splňující
parametry pro televizní přenosy a nové ozvučení
areálu pro diváky na tribunách.
Po únorovém Světovém poháru v běhu na lyžích bude
stržena kapacitně nevyhovující stávající administrativní
věž a na jejím místě vyroste nový objekt Office Area se
čtyřmi nadzemními podlažími. V jejich prostorách budou kanceláře a zázemí
organizačního vedení závodů včetně rozhodčích a bude také sloužit vedení
Sportovního klubu Nové Město na Moravě.
Mgr. Jiří Hamza, předseda organizačního výboru
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
NNMM on the way to the World Champs
The World Cup 2012 is an important step towards fulfilling the main objective,
which is organizing the Biathlon World Championships in the BohemianMoravian Highlands in February 2013. We have taken gradual steps to reach
our aim. The main vision is to place Nové Město na Moravě among the world
centres of winter sports.
The Golden Ski Race has already gained its international prestige in crosscountry skiing. We have now concurrently managed to promote biathlon, an
attractive and dynamically developing sports industry, to the same level as
well.
A biathlon and ski resort and racing tracks corresponding to the world-class
parameters have been gradually built with a strong support of the Ministry of
Education, Youth and Sports, the Vysočina Region, Nové Město na Moravě
and the local Sports Club. This advanced resort will not only serve as a
place aimed at preparing top athletes, but will also provide ground for fans of
leisure-time physical activity.
Significant international sporting events in a biathlon and ski resort are of
great importance for the Vysočina Region, creating awareness and image
of the region. They are the way to the further development of tourism in the
Bohemian-Moravian Highlands. They build a tradition and open up promotional
possibilities for the region, support to the local trade and job opportunities.
We expect about 60,000 spectators in five days of competitions during the
Biathlon World Cup and 150,000 spectators in two weeks during the World
Championships.
Projected costs for the construction of the complex are 306M CZK. Let me
guarantee that we will finish the project on time, in full, on budget, even
though the International Biathlon Union has additional requirements on us.
At present we have completed the first phase of
the construction. The construction of new service
containers has been completed. The total capacity
of grandstands has increased up to 12,000 people.
Construction parts also include the underpass to the
stadium and bridging the stream with three footbridges
with a new access path for spectators. The
enhancement of site lighting meets the requirements
of television broadcasting. Sound was addded to the
spectator area on the grandstands.
The existing administrative building with insufficient
capacity will be demolished after the Cross-Country Skiing World Cup in
February. The new projected building with four floors - Office Area - will
be built in its place. There will be sufficient capacity for offices and the
race organizational back office, including referees. It will also serve the
management of the local Sports Club in Nové Město na Moravě.
Mgr. Jiří Hamza, President of the Organizing Committee
EXCITEMENT
TIMES TEN
The 2011/12 season offers excitement times ten with
nine enthralling E.ON IBU World Cup Biathlon events
and the IBU World Championships Biathlon 2012 in
Ruhpolding. Infront Sports & Media wishes all fans,
athletes and commercial partners a fascinating biathlon
winter.
Since 1992, Infront has shared a successful working relationship with the
International Biathlon Union (IBU). As its marketing partner Infront has
helped develop biathlon from a niche sport into one of the most popular
winter sports around and will continue to offer valuable marketing
platforms at the IBU’s premier international events into the future.
Infront is one of the leading sports marketing companies in the world and
enjoys long-lasting partnerships with 120 rights-holders and hundreds of
sponsors and media companies. With an experienced and passionate team
of 500 staff in over 20 offices across 10 countries, the Group helps to
annually deliver more than 2,300 event days of top class sport around the
world.
Infront — Our experience. Shared passion. Your success.
www.infrontsports.com
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Úvodní informace
Areál Vysočina Nové Město na Moravě se nachází 2 km od centra města.
Stadion, střelnice a trestné kolo leží v nadmořské výšce 625 m. Lyžařské
tratě jsou široké 6 - 9 m a ve větší části vedou smrkovým lesem. Nejvyšší bod
trati je 665 m.n.m a nejnižší bod má výšku 617 m.n.m. Areál v Novém Městě
na Moravě je od listopadu 2007 certifikován nejvyšší licencí A mezinárodní
biatlonové unie. Střelnice je vybavena 30 střeleckými stanovišti a osazena
elektronickým terčovým systémem HoRa 2000 E. Pro více informací o areálu
a biatlonových soutěžích v Novém Městě na Moravě navštivte naše webové
stránky www.biathlonNMNM.cz
Basic information
Arena Vysočina Nové Město na Moravě is situated 2 km from the city
center. The stadium, the shooting range and the penalty loop lies at the
altitude of 625 m. The tracks at the width between 6 - 9 m lead in mixed
pine-tree forest. The highest point of the tracks is 665 m high, the lowest is
617 m. NMNM area was evaluated by awarding IBU A License in November
2007; shooting range is equipped with 30 HoRa electronic targets. For more
info visit www.biathlonNMNM.cz
E.ON IBU SP v biatlonu 2012
je po úspěšném uspořádání Mistrovství Evropy v biatlonu 2008,
Mistrovství světa dorostu a juniorů v biatlonu 2011, Mistrovství světa
v letním biatlonu 2011 a řadě závodů IBU poháru, první velká mezinárodní
soutěž, kterou organizátoři v novodobé historii České republiky pořádají.
Světový pohár v biatlonu 2012 je ale více než testovací soutěž nově
budovaného areálu, tratí a sportovního zázemí. Je svátkem biatlonu
v České republice a naše pozvánka na Mistrovství světa v biatlonu 2013.
Uděláme vše pro to, abyste se u nás cítili co nejlépe a odváželi si jen ty
nejkrásnější zážitky.
E.ON IBU World Cup Biathlon 2012
is the first major international biathlon competition being organized in the
modern history of the Czech Republic. There were a series of successfully
organized events, which include the Biathlon ECH in 2008, the Youth/Junior
WCH Biathlon in 2011, the IBU Summer Biathlon WCH in 2011, and several
IBU Cup biathlon races. The E.ON IBU World Cup in 2012 will be more than
a test of a newly built sports complex. It will be a Biathlon Festival in the
Czech Republic and the invitation for the IBU World Championships Biathlon
in 2013. We will do everything for you to feel great here and bring home the
most beautiful memories.
PRAHA
D1
Havlíčkův Brod
Žďár nad
Sázavou
Nové Město
na Moravě
Boskovice
Humpolec
360
353
119
Jihlava
Velký
Beranov
354
37
141
Křižanov
Velká Bíteš
Velké
Meziříčí
162
D1
BRNO
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Program soutěží
Competition program
Středa
Wednesday
11.01.2012
14.15
Vytrvalostní ženy
Individual Women
Nástřel I Zeroing
13.15 - 14.05
Čtvrtek
Thursday
12.01.2012
14.15
Vytrvalostní muži
Individual Men
Nástřel I Zeroing
13.15 - 14.05
Pátek
Friday
13.01.2012
14.30
Rychlostní ženy
Sprint Women
Nástřel I Zeroing
13.30 - 14.20
Sobota
Saturday
14.01.2012
13.45
Rychlostní muži
Sprint Men
Nástřel I Zeroing
12.45 - 13.35
12.45
Stíhací ženy
Pursuit Women
Nástřel I Zeroing
12.00 - 12.30
14.30
Stíhací muži
Pursuit Men
Nástřel I Zeroing
13.45 - 14.15
Neděle
Sunday
15.01.2012
Tréninky I Trainings
Pondělí
Monday
09.01.2012
Trénink muži I Training Men
Trénink ženy I Training Women
10.30 - 12.30
13.15 - 15.30
Úterý
Tuesday
10.01.2012
Trénink ženy I Training Women
Trénink muži I Training Men
10.15 - 12.15
13.15 - 15.30
Středa
Wednesday
11.01.2012
Trénink muži I Training Men
10.15 - 12.15
Čtvrtek
Thursday
12.01.2012
Trénink ženy I Training Women
10.15 - 12.15
Pátek
Friday
13.01.2012
Trénink muži I Training Men
10.30 - 12.30
Sobota
Saturday
14.01.2012
Trénink ženy I Training Women
09.45 - 11.45
Otevírací doba VIP stanu je každý soutěžní den jednu hodinu před startem závodu.
VIP tent is opened every competiton day one hour before the start of competition.
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
SIDE EVENTS I DOPROVODNÝ PROGRAM
WEDNESDAY STŘEDA
11. 1.
THURSDAY ČTVRTEK
12. 1.
Public tent
Divácký stan
16.00 - 22.00 - Vysočinka
Public tent
Divácký stan
16.00 - 22.00 - Venkovská kapela
Main square I Náměstí NMNM
19.00 - 20.00 Marek Ztracený & Band
20.00 Award ceremony I Medailový ceremoniál
FRIDAY PÁTEK
13. 1.
SATURDAY SOBOTA
14. 1.
Public tent
Divácký stan
16.00 - 22.00 - Jarda Hypochondr a Divná parta
Public tent
Divácký stan
16.00 - 18.00 - ROCKLE
18.30 - 20.00 - CHINA BLUE
Main square I Náměstí NMNM
19.15 - 20.00 Janek Ledecký & Žentour
20.00 Award ceremony I Medailový ceremoniál
SUNDAY NEDĚLE
15. 1.
Public tent
Divácký stan
16.00 - 22.00 - Mercedes
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Vstupné I Tickets
Den
Day
Vstup na tribunu A, B, D
Tickets Tribune A,B,D
Denní
Daily
Perman.
General
Třídenní
Three-day
Středa
Wednesday
11.01.2012
6€
140 CZK
Čtvrtek
Thursday
12.01.2012
6€
140 CZK
Pátek
Friday
13.01.2012
6€
140 CZK
Sobota
Saturday
14.01.2012
8€
180 CZK
Neděle
Sunday
15.01.2012
12 €
280 CZK
Den
Day
VIP vstupenky, tribuna C a VIP stan
VIP tickets, Tribune C and VIP tent
Dvoudenní
Two-day
32 €
740 CZK
23 €
530 CZK
18 €
415 CZK
Denní VIP
Daily VIP
Středa
Wednesday
11.01.2012
80 €
1840 CZK
Čtvrtek
Thursday
12.01.2012
80 €
1840 CZK
Pátek
Friday
13.01.2012
100 €
2300 CZK
Sobota
Saturday
14.01.2012
100 €
2300 CZK
Neděle
Sunday
15.01.2012
100 €
2300 CZK
Permanentní VIP
General VIP
Víkendový VIP
Weekend VIP
320 €
7400 CZK
240 €
5500 CZK
ER-AL-111
Prozessfarb
100% Team Spirit!
We look forward to an exciting competition and wish
all of the team members the very best of luck!
100% Performance.
100% Regeneration.
www.erdinger-alkoholfrei.de
L. Hofer | A. Birnbacher | M. Neuner | M. Greis | K. Hitzer | S. Schempp
1007-Nova Mesto na Morave.indd 1
be CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz
23.11
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Představení jménem biatlon
Při soutěžích v biatlonu absolvují závodníci volnou technikou běh na lyžích,
se zbraní na zádech, v závislosti na disciplíně v délce 6 až 20 km, se dvěmi
až čtyřmi zastávkami na střelnici. Závodníci všech kategorií střílí na terče ve
vzdálenosti 50 m. Ke střelbě v každé střelecké položce používají přesně
pět nábojů, vyjma závodu štafet, kde mohou na pět terčů použít ještě další
tři rezervní náboje. Střelecké polohy jsou dvě: vleže a vstoje. Jejich pořadí
a počet je rovněž dán pravidly jednotlivých disciplín.
Průměr terče je velmi malý a jeho rozměr závisí na střelecké poloze. Pro
střelbu vstoje je jako zásah vyhodnocena střela, kterou závodník zacílí do
115 mm velkého terče, pro střelbu vleže je průměr ještě menší, přesně 45
mm. Díky tomu, že celý závod běží závodníkům čas musí střílet nejen co
nejlépe, ale také co nejrychleji.
Za každý nezasažený terč je závodníkům vyměřen trest. V disciplíně
vytrvalostní závod, je tímto trestem přičtení jedné minuty navíc k běžeckému
času, za každý nezasažený terč. V ostatních disciplínách musí závodníci
absolvovat po neúspěchu na střelnici 150 m dlouhé trestné kolo. A to tolikrát,
kolikrát jejich střela minula terč. Všechna trestná kola musí projet ihned po
střelbě, resp. odjezdu ze střelnice.
A kdy se dokáže zařadit střelba mezi běh? Obecný princip biatlonových
soutěží je jednoduchý. Závodník odstartuje ze startovní čáry na trať, projíždí
první běžecké kolo (jeho délka závisí na disciplíně), po příjezdu na střelnici
střílí v některé ze dvou poloh a po absolvování střelby opět odjíždí do dalšího
běžeckého úseku. Uvedené střídání částí závodů pokračuje až po poslední
střelbu, po níž sportovci projíždí kolo závěrečné, které končí v cíli závodu.
V biatlonu je několik možností startů, které jsou pravidly přiřazeny k jednotlivým
disciplínám. Ve vytrvalostním a rychlostním závodě vyjíždějí závodníci na trať
jednotlivě v intervalech 30 sekund. Ve stíhacím závodě je startovní čas roven
odstupu od vítěze kvalifikačního závodu a při závodě s hromadným startem
všichni závodníci vyrážejí bojovat s tratí v jednom okamžiku současně. Štafeta
je odstartována hromadným startem všech prvních úseků. Po jeho absolvání
startuje do své části trati
další člen štafety. Místo
předávky
se
označuje
jako
předávací
území
a přijíždějící závodníci musí
předat pomyslnou štafetu
dotekem.
Závodník se během závodu
musí soustředit na mnoho
svých
činností.
Mezi
nejdůležitější patří výběr
střeleckého
stanoviště
(střelecké
stavy
jsou
přiřazovány pouze v prvních úsecích štafety a závodu s hromadným startem),
počítání nezasežených terčů, absolvovaání správného počtu trestných kol
a běh po vyznačené trati s předepsaným počtem okruhů.
Nejmladší disciplínou je závod smíšených štafet. V tomto závodě startují na
prvních dvou úsecích ženy a třetí se čtvrtým úsekem finišují do cíle muži.
Obecně platí všechna pravidla uvedena výše.
General description of a biathlon
competition
In a Biathlon competition, the biathlete skis distances varying from 6 to 20
km and stops at the shooting range to shoot two or four times, with both
the ski distance and number of shooting bouts depending on the type of
competition in question. The shooting distance is always 50 m. Five rounds
are fired in each bout at five targets, except in the Relay competition in which
the competitor has three spare rounds for each bout. There are two shooting
positions, prone and standing, which are done alternating or in a series,
depending on the competition.
Target diameters are very small and depend on the shooting position. For
standing it is 115 mm in diameter and even smaller for prone at 45 mm.
During the entire competition the clock is running. Therefore the competitors
do not just have to shoot well but also fast.
Penalties for missed targets are imposed either as one minute of added time
per missed target for the Individual competition or as a 150 m penalty loop
- done immediately after each bout of shooting - for all other competitions.
In essence, the athlete starts at the start line, skis one course loop
(length depending on the competition), comes to the range and shoots,
skis another loop, shoots, and so on, and then finishes with a ski loop to
the finish line after the last bout of shooting. For the Individual and Sprint
competitions, starts are done with one competitor at a time at a 30 second
interval. In a Pursuit competition, starts are based on time intervals from the
qualifying competition, and for the Mass Start, all competitors start together
simultaneously.
In the Relay competition, the first members of all teams start simultaneously
and after completing their part, tag the next member in the Hand-over Zone
to start them on their way.
In principle, throughout the competition, the biathletes are responsible
for their own actions, such as selecting a shooting lane (assigned in the
Relay and Mass Start first shooting by start numbers), and for counting the
number of missed targets and then skiing the correct number of penalty
loops. However, they must always follow the stipulations of the Event and
Competition Rules.
Mixed Relays are also held. In these, female biathletes have to complete the
first and the second round of the relay respectively, while the third and fourth
relay round are each completed by a male biathlete. In other respects, the
procedure for the Mixed Relay competition is as in the above description.
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Disciplíny při světovém poháru
Vytrvalostní závod
Typ startu jednotlivý, interval 30 sek. Počet bežeckých okruhů 5
Střelecké položky LSLS Nezásah 1 minuta k běžeckému času
Vytrvalostní závod je tradiční, nejdelší a královská biatlonová soutěž. Byla
ustanovena ještě před vývojem sklopných terčů, pomocí kterých je zásah
rozpoznán přímo ze střeleckého stanoviště. Původní papírové terče byly
vyhodnocovány až po skončení střelby, když každý závodník obdržel trestný
čas až za dodazečně vyhodnocené nezásahy. Tento základní princip biatlonu
ovšem přetrval dodones. Rozdílem je, že chybný zásah je viditelný ihned po
každém výstřelu. Což právě umožňuje všem závodníkům okamžitou zpětnou
kontrolu a skýtá všem divákům okamžitý přehled o úspěšnosti střelby. Ta je
ve vytrvalostním závodě, oproti ostatním disciplínám, velmi důležitá. Porovnat
můžeme 1 trestnou minutu a 150 m trestného kola za chybu, což představuje
čas výrazně kratší 21 - 26 sek.
U vytrvalostního závodu je velmi obtížné získat přehled o aktuálním vývoji
a vedoucím závodníkovi. V intervalech startující závodníci vyjíždí a střílí při
závodě postupně, a bez elektronických mezičasů a obřích obrazovek by bylo
nemožné průběžně sledovat vývoj závodu.
Nejlepší závodníci ujedou trať 20 km za 55 minut. Závod mužů je rozdělen
do pěti úseků po čtyřech kilometrech (to je také nejdelší okruh biatlonových
závodů). Ženy absolvují pět krát okruh po třech kilometrech.
Rychlostní závod
Typ startu jednotlivý, interval 30 sek. Počet běžeckých okruhů 3
Střelecké položky LS Nezásah 150 m trestné kolo
Rychlostní závod, také nazýván jako sprint, je rychlejší a kratší verzí
individuálního závodu, ve kterém rychlost běhu hraje největší úlohu. Namísto
minutové penalizace musí závodníci projet trestné kolo 150 m. S kratší
vzdáleností a pouze dvěmi střeleckými položkami jde o závod na přibližně 30
min. Muži běží trať 10 km rozdělenou střelbami do tří okruhů po 3,3 km. Ženy
ve stejném formátu jedou na okruzích po 2,5 km.
Stíhací závod
Typ startu intervalový Počet běžeckých okruhů 5 Střelecké položky
LLSS Nezásah 150 m trestné kolo
Právo startu, startovní pořadí a startovní interval ve stíhacím závodě je závislý
na výsledcích kvalifkačního závodu, který je zpravidla pořádán předcházející
den. Jako kvalifikační závod může být využito buď vytrvalostního, nebo
rychlostního závodu, ovšem nejčastěji je to právě rychlostní závod. Ve
stíhacím závodě je předepsáno pořadí střeleckých položek následovně. První
dvě položky vleže, třetí a čtvrtá položka vstoje. Celkový počet účastníků při
závodech světového poháru je pro tuto disciplínu omezen na 60 startujících.
Základním konceptem tohoto závodu je skutečnost, že vítěz kvalifikačního
závodu startuje jako první a ostatní závodníci jej následují v intervalu rovnající
se jejich ztrátě z kvalifikace.
Stíhací závod je velmi vzrušující disciplínou. Jeho atraktivnost spočívá v
okamžitém přehledu o závodnících jedoucích na čele a mnohdy dramatickém
vývoji daném psychickým tlakem dojíždějících se biatlonistů. První závodník
v cíli závodu se stává jeho vítězem (v případě, že se nedopustil porušení
pravidel). Pokud vedoucí závodník dostihne na trati jiného závodníka o jedno
celé kolo, musí takto dostižen závodník odstoupit ze závodu. Délka stíhacího
závodu mužů je 12,5 km (5x 2,5 km) a závodu žen 10 km (5x 2 km).
Description of competition
Individual Competition
Starttype Single, 30 sec., 1 min. Ski loops 5 Shooting bouts PSPS Shot
penalty 1 minute
This is traditional Biathlon competition, which was established before the
invention of the mechanical target, with which hits and misses can be seen
from the firing point. Originally, paper targets were used and were scored
after the last shooting was done. Each competitor was then given a penalty
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
of added time for misses. Today the same principle applies, but the misses
can be seen on a shot-to-shot basis. Shoting is more importatnt in the
individual competition - with its one minute penalty - than other types which
have a penalty loop of 150 m, which takes about 21 to 26 seconds to ski.
The Individual has the longest skiing distance of a Biathlon competitions and
has four bouts of shooting for all clases of competitors. The difficulty for a
novice spectator is that there is no way of knowing who is leading at any
given time, although intermediate times - given via an electronic scoreboard
and giant video screen - provide a good indication of placings at any given
time. The Individual competition takes about 55 minutes to compete for the
best competitors. Men start by skiing 4 km and then shooting, continuing
sequence until they have shot four times, with a 4 km ski loop between
bouts, and then completing the 20 km with the last 4 km loop to the finish.
Women generally do the same, but with 3 km ski loops for their 15 km
competition.
Sprint Competition
Starttype Single, 30 sec., 1 min. Ski loops 3 Shooting bouts PS Shot
penalty 150 m Penalty loop
The Sprint is a speeded-up, shortened version of the Individual in which
skiing speed is more important than shooting. Instead of the one minute
penalty for missed targets, the competitor must ski a 150 m penalty loop
immediately after shooting. With shorter distances and only two bouts of
shooting for all classes, the skiing times are around 30 minutes. The men will
ski three loops of 3,3 km interspersed with two bouts of shooting. Women
will ski three 2,5 km loops in the same format.
Pursuit Competition
Starttype Pursuit Ski loops 5 Shooting bouts PPSS Shot penalty 150
m Penalty loop
Eligibility to compete, and the start order and intervals in a Pursuit competition
are based on qualifying competition, which is normally held the previous day.
Both the Sprint and the Individual competitions can be used as qualifying
competition, but the Sprint is the norm. In the Pursuit competition, four bouts
of shooting take place: prone, prone, standing, standing. The total number
of participants in World Cup Pursuit competition is 60.
The basic concept of the Pursuit is that the winner of the qualifying
competition starts first, and the remainder follow in the order and time that
they finished behind the winner in the qualifying competition. The Pursuit is
highly exciting because at any time it is easy to see who is leading, and due
to the psychological thrill of the competitors pursuing the athletes ahead
them. The first competitor to cross the finish line is the winner, subject to any
penalties or time adjustments. If competitors are lapped in the competition,
they must withdraw from the competition at a suitable area in connection with
the shooting range.
BMW X1
www.bmw.cz
Radost z jízdy
RADOST SE ŘÍDÍ
STEJNĚ, JAKO
VYPADÁ: SKVĚLE.
Radost nemá žádný předem daný plán. O tom, kam
vyrazí, se rozhoduje vždy na poslední chvíli a nedrží se
přitom žádných předepsaných ani vyježděných tras. Proto
našla spřízněnou duši v BMW X1 s pohonem všech kol
BMW xDrive. Přidejte prostorný interiér a variabilní velkorysý
zavazadlový prostor s volitelným dělením opěradel zadních
sedadel v poměru 40:20:40 a dostanete kombinaci, která
je tu pro radost, ať už ji spontánnost zavede kamkoli.
Toto funkčně všestranné a zároveň výkonné a úsporné
SAV jen podporuje radost v jejím spontánním chování.
Více informací naleznete na www.bmw.cz nebo volejte
zákaznický servis BMW, tel. 844 269 835.
RADOST JE BMW X1.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 BMW X1: 4,5–8,4 l/100 km, 119–195 g/km.
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Pravidla chování na stadionu
Použití pravidel
Tato pravidla chování na stadionu platí pro veškeré prostory Areálu Vysočina
Nové Město na Moravě, které jsou ohraničeny ploty, vyznačeny vstupy,
východy, pro všechna označená parkoviště a prostory související s pořádáním
E.ON IBU Světového poháru v biatlonu 2012 Nové Město na Moravě.
Kontrola vstupu
Vstup je povolen pouze po předložení platné vstupenky nebo jiného práva
vstupu (například akreditace). Vstupenka musí být předložena ke kontrole při
vstupu i kdykoliv po vstupu do areálu.
Nošení zakázaných předmětů
Každý návštěvník musí dát povolení k osobní kontrole i kontrole svých
osobních zavazadel, batohů či kabelek, jestli neobsahují zakázané předměty.
Kontrola může být provedena prohledáním, detektorem kovů nebo jiným
bezpečnostním nástrojem.
Následující předměty nesmí být vnášeny do prostoru areálu
•
nápoje obsahující alkohol a jakékoliv druhy drog
•
předměty, které mohou být použity jako zbraně, střely nebo by mohly
způsobit újmu ostatním osobám nebo jejich majetku
•
skleněné obaly, plechovky, lahve, hrnky, které mohou být rozbitelné
a tříštitelné; nebo podobné zejména ostré předměty
•
spreje, chemikálie nebo barvící látky
•
pyrotechnické předměty, pochodně, zbraně a jekékoliv předměty, které
mohou být nebezpečné pro jejich snadné vzplanutí
•
nadměrné předměty jako skládací křesla, velké deštníky, kočárky, sáňky
apod.
•
zvířata, zejména psy
•
předměty vytvářející hluk jako například sirény, houkačky
•
předměty nebo jakékoliv způsoby (oblečení, vlajky) propagující
rasismus, xenofobii, nebo s obsahem propagující násilí
Zákaz komerční reklamy
Jakákoliv reklama s komerčním nebo obchodním účelem je zakázána
bez zvláštního povolení organizátorů. Není rovněž dovoleno fotografovat,
pořizovat videozáznamy a jiné záznamy pro komerční a obchodní účely.
Osobní a majetková práva, závaznost nařízení a pokynů
Každý účastník se musí chovat tak, aby neohrozil a nezpůsobil újmu ostatním
účastníkům a nezpůsobil škodu na jakémkoliv majetku. Z bezpečnostních
důvodů a z důvodů zajištění hladkého průběhu této sportovní události se
musí všichni návštěvníci a diváci podřídit pokynům organizátorů, policie,
hasičů a bezpečnostní služby.
Invalidní osoby
Počet míst pro invalidy na tribunách má z bezpečnostních důvodů v areálu
Vysočina NMNM omezenou kapacitu.
Zákaz vstupu a vykázání ze stadionu
Organizátoři a jimi pověřené osoby (bezpečnostní služba) mohou z důvodu
ochrany osob, jejich zdraví a majetku zakázat vstup nebo vykázat z místa
konání této sportovní události jakékoliv osoby, které mohou být pod vlivem
drog nebo alkoholu, které se chovají agresivně, nebo u nichž je podezření
a pravděpodobnost násilného chování. V případě tohoto vykázání není nárok
na vrácení vstupného.
Chování nesoutěžících osob na stadionu, tribunách a na střelnici
Všem osobám je zakázáno podávat závodníkům jakékoliv akustické
a vizuální informace a rady, podávat informace závodníkům prostřednictvím
bezdrátových technologií a podobných komunikačních metod na střelnici
a v území vymezeném 10 m před a 10 m za krajními střeleckými stanovišti.
Tento zákaz neplatí pro obecné vyjádření nadšení a zklamání diváků.
Porušení těchto pravidel a jakékoliv chování narušující konání soutěže může
vést k vykázání osob z areálu.
Stadium regulations
Applicability
These Stadium Rules apply to the regular use of the Vysočina Arena NMNM
as well as the attached entrances, exits and parking lots.
Admission Control
Entry to the events will only be granted upon presentation of a valid entrance
ticket or other right to entry. Tickets are to be presented without prompting
and handed over for inspection upon request, at the entrance gate as well
as after entry to the events.
Carrying Prohibited Objects
Each visitor must give permission for their persons and bags, backpacks,
purses etc., to be checked for prohibited objects by frisking, a metal detector
or other security tools. Also permission must be granted to check their bags,
bakcpacks, purses etc.
The following items may not be brought onto the event grounds:
•
drinks containing alcohol or drugs of any kind
•
objects that can be used as weapons or missiles or harm people or
property
•
glass containers, cans, bottles, mugs or pitchers or any other objects
made of breakable, splintering or other especially hard materials
•
spray cans, caustic or coloring substances
•
pyrotechnic objects, torches, weapons of any kind or objects which
can be dangerous due to being easily flammable
•
bulky objects such as folding chairs, tall umbrellas, strollers or sleds
•
animals, in particulars dogs
•
noisemakers for example horns
•
items of any kind (clothing, flags, etc.) with racist, xenophobic content
or content which glorifies violence
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Prohibition of Commercial Advertising
All advertising for commercial of business purposes is prohibited without
specific permission by the event organizers. It is also prohibited to take
photos, videos or recordings for commercial or business purposes and/or to
commercialize these.
Property Owner Rights, Conduct on the Event Grounds,
Directions and Obligation to follow Instructions
Each visitor at an event must behave in such a way that other people or
property are not damaged, endangered and in so far as possible that other
people are not inconvenienced or disturbed. For security reasons as well as
the orderly and smooth operation of the events, each visitor is obligated to
follow the directions of the organizer, the police, the fire department and the
organizer’s security guards.
Wheelchair Access
Please note that, for safety reasons, there are only limited speces for
wheelchairs in the Vysočina Arena NMNM in stands.
Entrance ban or Expulsion from the Stadium
The event coordinators or their agents may prohibit entry to the event,
or expel from the event grouns any persons who is obviously under the
influence of drugs or alcohol, or who is behaving in an aggressive manner or
raises the justified suspicion that they might behave violently in so far as this
is necessary to protect other people’s property, life or health. The admission
price will not be reimbursed.
Behavior non-competing persons on the Stadium and Shooting
Range
It is forbidden for any person to give competitors any acoustic or visual
information or advice, or to pass on any information to competitors by
way of radio or any other communication method on the range including
10 m to the left and right of the range. The forbidden area at the shooting
range will be marked by clearly visible markings, including 10 m from the
left and right shooting lanes. It is forbidden to pass any information from
the shooting butts to the coaches and/or competitors during zeroing and/
or the competition. These bans do not apply to the general expressions of
applause or disappointment by the spectators.
Violation of these rules, or any behavior that disrupts the event may lead
to spectators and other persons being removed from the venue by the
Organizing Committee.
Think smart medicine
To keep your competitive edge, you’ve
got to think smarter than the rest
At Actavis, we have a long track record of thinking
smarter and anticipating what our customers want. It’s
this smart thinking that produces smart medicine –
affordable yet high quality drugs and new solutions for
the world’s future healthcare needs. Already a leading
global company in generic pharmaceuticals, our aim is to
top the league.
www.actavis.com
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Akreditační kancelář
Accreditation center
Kulturní dům
Culture House
Tyršova 1001
Nové Město na Moravě
Vedoucí akreditační kanceláře
Chief of Accreditation
Roman Jakeš
mobile: +420 722 605 639 e-mail: [email protected]
Akreditace účastníků probíhá mimo sportovní areál v kulturním domě v centru
Nového Města na Moravě. Pozvaní hosté, týmy, pracovníci médií i organizátoři
se musí před příjezdem do sportovního areálu dostavit k akreditaci, kde
obdrží svoji akreditační kartu.
The accreditation for participants will be held out of the stadium at the city
center NMNM in the Culture House. The teams and all invited persons are
requested to announce themselves on their arrival at the Accreditation Office
to recieve their accreditations.
Otevírací doba akreditační kanceláře
Working hours of the Accreditation Office
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle TŘI STUDNĚ
VLACHOVICE
Monday Tuesday
Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
-
20:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
14:40
BIATHLON AREA
MARŠOVICE
354
360
A
ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
(PRAHA)
NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ
H
19
19
KŘIŽANOV
360 (BRNO)
Plán areálu I Venue plan
PARKING
SPECTATORS
P
PARKING
TEAMS
P1
PARKING
PRESS / VIP
T
P2
T
AR
ST
RANGE
D
FI
NI
TV
SH
A
B
PENALTY
LOOP
SKITEST
C
WARM UP
VIP
PARKING
SPECTATORS
P
S
Oblasti I Areas
Veřejné oblasti, diváci I Public area, spectators
Akreditovaná zóna I Accredited persons
Prostor pro média I Media areas
VIP
Týmy I Teams areas
Parkoviště I Parking
Zástavba, budovy, tribuny, stany I Buldings
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Vstup do areálu I Arena entrance
RANGE
PENALTY
LOOP
START
FINISH
T
D
PARKING
MEDIA / VIP
TV
A
SKITEST
B
C
VIP
WARM UP
Vstupy I Entry
Vstup pro diváky s platnou vstupenkou, VIP vstupenkou
Entry for the visitors with valid tickets, VIP tickets
Vstup pro VIP a média s akreditační kartou
Entry for VIP and media with accreditation card
Vstup pro týmy
Entry for teams
Vstup pro organizátory a rozhodčí
Entry for organizers and referees
www.bauhaus.info
Dafür stehen
wir in über
220 Fachcentren
in Europa!
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Místní doprava I Shuttle buses
Všichni diváci mohou využít nabízené možnosti zvláštní autobusové přepravy
světového poháru k dopravě z parkovišť v centru Nového Města na Moravě,
ze směru Svratka, Tři Studně, ze Žďáru n. S. a z Bystřice n. P. a zpět.
Přeprava bude organizována v sobotu 14. 1. a v neděli. 15.1. 2012
All spectators have to take the offered bus transfer from the parking lots in
the center of the NMNM to Biathlon Area and back as well as from direction
of Svratka, Tři Studně, Žďár n. S., Bystřice n. P. to Biathlon Area and back.
Linka I Line Nové Město - Vysočina Arena - Tři Studně
Sobota, Neděle I Saturday, Sunday v intervalech I in intervals from 11.00
Linka I Line Svratka - Nové Město - Vysočina Arena
Sobota, Neděle I Saturday, Sunday 12.15
Neděle I Sunday 11.15
Linka I Line Bystřice n. P. - Nové Město - Vysočina Arena
Sobota, Neděle I Saturday, Sunday 12.30
Neděle I Sunday 11.30
Linka I Line Žďár n. S. - Nové Město - Vysočina Arena
Sobota, Neděle I Saturday, Sunday 12.30, 13.15
Neděle I Sunday 11.30
Více informací a časy odjezdů autobusů najdete na www.biathlonNMNM.cz
Detailed info about shuttle transport you can find on www.biathlonNMNM.cz
Žďár n. Sázavou
Svratka - Tři Studně
Žďár n. S. BUS
st. 5
Svratka BUS
Svratka hot. Žďas
Žďár n. S. 3
obchodní domy
Křižánky
Milovy 9 Skal
Žďár n. S. 3
Žižkova
Kadov
Fryšava U Peňázů
NMNM MEDIN
Biathlon Arena Vysočina
Olešná
Fryšava střed
Tři Studně U Loubů
Tři Studně Kemp
Divišov
Kulturní dům
Culture house
Parkoviště Billa
Parking Billa
Nemocnice
Hospital
NMNM MEDIN
Biathlon Arena Vysočina
Cihelna
(na znamení)
Vlachovice
Vlachovice
Tři Studně Kemp
Rovné
Areál Vysočina
Bystřice n. P. BUS
autobusové nádr.
NMNM MEDIN
Biathlon Arena Vysočina
Bystřice n. Pernštejnem
Nádraží ČD
Railway station
Sněžné hot. Podlesí
Sněžné nám.
Žďár n. S.
Convent
ČD (Railway station)
Nové Město n. M.
Tři Studně U Loubů
Tři Studně
Tratě I Courses
4000 m
RA
NG
T
AR
ST
H
IS
FIN
S
E
670
660
650
640
630
620
610
START
P
3990 m
S
P
3990 m
S
3990 m
3990 m
3835 m
Individual Men 20 km
Total length
Height difference
Total climb
Maximal climb
19 795 m
50 m
695 m
28 m
3300 m
RA
NG
T
AR
ST
H
IS
FIN
E
670
660
650
640
630
620
610
START
P
3409 m
3409 m
Sprint Men 10 km
Total length
Height difference
Total climb
Maximal climb
S
10 072 m
47 m
351 m
28 m
FINISH
3254 m
FINISH
S
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Tratě I Courses
3000 m
RA
NG
T
AR
ST
H
IS
FIN
S
E
670
660
650
640
630
620
610
START
P
S
2990 m
P
2990 m
2990 m
S
2990 m
FINISH
Individual Women
2835 m
Individual Women 15 km
Total length
Height difference
Total climb
Maximal climb
14 795 m
46 m
490 m
28 m
2500 m
RA
NG
T
AR
ST
H
IS
FIN
E
670
660
650
640
630
620
610
START
P
2563 m
P
2563 m
Pursuit Men 12,5 km
Total length
Height difference
Total climb
Maximal climb
12 660 m
46 m
420 m
28 m
S
2563 m
S
2563 m
FINISH
2408 m
S
Tratě I Courses
2500 m
RA
NG
T
AR
ST
H
IS
FIN
S
E
670
660
650
640
630
620
610
START
P
S
2563 m
2563 m
FINISH
2408 m
Sprint Women 7,5 km
Total length
Height difference
Total climb
Maximal climb
7 534 m
46 m
252 m
28 m
2000 m
RA
NG
T
AR
ST
H
IS
FIN
E
670
660
650
640
630
620
610
START
P
P
2056 m
2056 m
2056 m
Pursuit Women 10 km
Total length
Height difference
Total climb
Maximal climb
10 125 m
20 m
260 m
16 m
S
S
2056 m
FINISH
1901 m
S
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Česká reprezentace
Czech Biathlon Team
Ženy I Women
Gabriela Soukalová
Barbora Tomešová
Veronika Vítková
Veronika Zvařičová
Muži I Men
Michal Šlesingr
Ondřej Moravec
Jaroslav Soukup
Tomáš Holubec
Zdeněk Vítek
Partneři a dodavatelé OV
OC Partners and suppliers
Partneři OV I OC Partners
Dodavatelé OV I OC Suppliers
Mediální partneři I Media partners
WORLD
CUP
E.ON IBU WORLD CUP BIATHLON 2012
Organizační tým
Organizing team
Jiří Hamza I Předseda organizačního výboru I Prezident OC
Libor Vlček I VP OC Economy I VP pro ekonomiku
Václav Fiřtík I Prezident ČSB I President of CBU
Vlastimil Jakeš I Ředitel soutěží I VP OC Sport
Ota Binder I VP pro marketing I VP OC Marketing
Karel Klapač I VP pro logistiku I VP OC Logistics
Michal Zicháček I Kancelář OV I OC Office
Jiří Pošvář I OV média I Chief of Media
Pavel Levora I člen OV I OC Member
Josef Krška I SK Nové Město I SC NMNM
Roman Jakeš I Akreditace I Accreditation
Alena Vaculová I Ubytování I Accommodation
Michal Jakeš I Doprava I Transport
Roman Čechák I Bezpečnost I Security
Libor Černý I Bezpečnost dopravy I Police department
Libor Macek I Zdravotní zajištění I Emergency
Jan Skřička I TV operace I TV Operations
Jirka Kutal I Dobrovolníci I Volunteers
Vojtěch Zicháček I Rozhodčí I Referees
Jan Sucharda I Střelnice I Chief of Shooting Range
Martin Holec I Tratě I Chief of Courses
Ivo Malý I Časomíra start/cíl I Timing
Miloš Buchta I Střelnice I Shooting Range
Aleš Havlíček I Tratě I Courses
Jan Ptáček I Stadium I Stadion
Zástupci mezinárodní federace IBU
IBU Sport technical officials
Franz Berger I IBU Ředitel soutěží SP I IBU Race Director
Kari Korpela - SWE I Technický delegát IBU I IBU Technical Delegate
Gerhard Köhler - GER I mez. rozhodčí mat. kontrola I IR Material Con.
Christoph Linsinger - AUT I mez. rozhodčí střelnice I IR Shooting Range
Max Saenger - USA I mez. rozhodčí start/cíl I IR Start/Finish
Tomáš Fusko - SVK I mez. rozhodčí Tratě I IR Course
Hauptsponsor der IBU INTERNATIONAL BIATHLON UNION
Magdalena Neuner
2-fache Olympiasiegerin
Spitzenleistung verbindet.
✓
✓
kostenfreies Internet-Konto mit DKB-VISA-Card
✓
hohe Zinsen auf der DKB-VISA-Card,
täglich verfügbar
weltweit kostenfrei Geld abheben
mit der DKB-VISA-Card
From: Anna Kuhn
To: E.ON
Subject: Tomorrow‘s Energy
So what’s next for energy?
Time for E.ON to get to the point.
Dear Ms. Kuhn: We are shaping the
future of energy. Making it cleaner
and keeping it affordable.
Right now we are generating some 8 billion kWh of electricity
annually from water, wind, biomass and the sun in Germany
alone. This output is serving the needs of over 5 million people.
And we are constantly increasing capacity in renewable energy.
eon.com

Podobné dokumenty

program - Vysočina Arena

program - Vysočina Arena BMW IBU WORLD CUP BIATHLON I NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ I 2015

Více

Import of rifles and ammunition

Import of rifles and ammunition Rifles and ammunition import ENGLISH: Each participating team is obliged to submit the list at their rifles ammunitions according to regulations being valid in the concerned country. The import per...

Více

www.eventim.cz

www.eventim.cz IBU MISTROVSTVÍ SVĚTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Více

MetalMánie

MetalMánie V první disciplíně závodník střílí z místa vestoje na vzdálenost 8 metrů sestavu 2x12* železných terčů. V druhé disciplíně závodník startuje uprostřed dvou střeleckých pozic z kterých střílí celkem...

Více

Seznam zastávek zařazených do systému AMSBUS

Seznam zastávek zařazených do systému AMSBUS Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr. Frýdek-Místek,Místek,aut.st. Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská Frýdlant n.Ost.,Nová Dědina Frýdlant n.Ost.,podchod Frýdlant n.Ost.,žel.st. Fulnek,Vlkovice,rest. Fulnek...

Více

Kerio uživatelské diskusnà fórum

Kerio uživatelské diskusnà fórum krasne, pak jsem ale nainstaloval AVG Server Edition 8.5 pro Linux a zacal jsem se trapit. Nedari se mi rozpohybovat antivir s Kerio MailServerem. P spravne nastavit antivir a nebo delam nekde jino...

Více