EPITETON

Transkript

EPITETON
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí
CZ.1.07/1.5.00/34.0448
Tropy
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0448
Číslo materiálu
ICT-CJ2-2/1 Tropy
Název školy
Střední odborná škola elektrotechnická,
Centrum odborné přípravy,
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou
Autor
Mgr. Alena Kotulová
Tématický celek
Literární dílo a prostředky jeho výstavby
Ročník
1. – 4. ročník SOŠ
Datum tvorby
X. 2012
Anotace
Prezentace s výkladem
Metodický pokyn
Na konkrétních příkladech jednotlivých tropů
přiřadí žáci správnou definici a procvičí si
rozpoznávání básnických pojmenování

původní trvalé významy potlačeny, vznik
významů nových
EPITETON
IRONIE
OXYMÓRON
HYPERBOLA
METAFORA
PERSONIFIKACE
EUFEMISMUS
METONYMIE
SYNEKDOCHA
EPITETON
- básnický přívlastek
EPITETON CONSTANC - přívlastek stálý
Příklady:
lstivý Odysseus
• Zeus hromovládný
•
EPITETON ORNANS - přívlastek ozdobný
Příklady:
•
•
tekutá tma
stříbrné ticho
Zpět
EUFEMISMUS
- zjemnění, zmírnění výrazu
Příklady:
• odešel do království nebeského
• prostorově výraznější osoba
zpět
HYPERBOLA
- nadsázka
- nadsazování, zveličování, přehánění
Příklady:
• sto roků v šachtě žil
• myslím to smrtelně vážně
zpět
IRONIE
- prostředek výsměchu
- záměrné a průhledné užití slov v opačném
smyslu
Příklady:
 O špatném jídle: „Bylo to výborné.“
 Při nevlídném počasí: „Dnes je ale krásně.“
zpět
METAFORA
- přenesení významu na základě vnější
podobnosti mezi věcmi a jevy
Příklady:
 hlava rodiny
 čelo postele
zpět
METONYMIE
- přenesení významu na základě vnitřní
souvislosti mezi věcmi a jevy
Příklady:
 čtu Erbena (čtu Erbenovu knihu)
 dáma v tchoři (dáma v kožichu z tchoře)
zpět
PERSONIFIKACE
- zosobnění
- přenos lidských vlastností a jednání na
neživé věci a abstraktní pojmy
Příklady:
 vodopád chtěl spát
 strom šeptá
zpět
OXYMÓRON
- nelogické spojení slov
Příklady:
 živá mrtvola
 nenápadná výstřednost
zpět
SYNEKDOCHA
- pojmenování celku jeho částí
Příklady:
 Francouz vtrhl do Ruska (místo Francie)
 vstoupil po letech pod rodnou střechu
(místo do domu)
zpět
Připravte si papír a tužku a k uvedeným
příkladům přiřaďte správné tropy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
širé lány
čas utíká
Pavel spadl z hrušky
říkám ti to stokrát
Květy zla
plamínek života zhasl
diamanty zářily na noční obloze
jeho jazyk je kultivovaný
jak jsou čilé, jak jsou chytré
televizní děti
A. eufemismus
B. metonymie
C. personifikace
D. metafora
E. epiteton
F. synekdocha
G. ironie
H. hyperbola
I. oxymóron
Řešení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
E
C
F
H
I
A
D
B
G
SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ
•
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.
Použité zdroje:
1. MARTINKOVÁ, VĚRA. Literatura 1, 1. část teorie
literatury. Alternativní učebnice pro 1. – 4. ročník SŠ:
Praha, 1991.
2. SOCHROVÁ, MARIE. Literatura v kostce pro SŠ:
Fragment, 1996.