Předávací protokol - Projekt Manažer 250+

Transkript

Předávací protokol - Projekt Manažer 250+
Předávací protokol
Co je Předávací protokol projektu a k čemu slouží
Slouží k formálnímu potvrzení předání plnění nebo díla zákazníkovi. Většinou
o potvrzení fyzického předání, kterým se toto plnění zpřístupňuje zákazníkovi.
má význam pro lhůty uvedené ve smlouvě, po předání zpravidla začíná běžet
připomínkování a akceptaci. V protokolu je potřeba přesně specifikovat předmět
ve vazbě na smlouvu.
jde jen
Předání
lhůta k
předání
POZOR: Předání nemusí znamenat převzetí. Předáním konstatujeme, že věc fyzicky
existuje a máme k ní přístup, nikoliv, že funguje. U rozsáhlejších plnění je vhodné oddělit
předání od převzetí tak, abychom před tím, než dílo převezmeme, mohli ověřit jeho
kvalitu (viz formulář Akceptační protokol).
V jednodušších případech, například když nám přivezou papíry do tiskárny, proběhne
předání i převzetí v jednom kroku a případné pozdější výhrady budeme řešit jako
reklamaci.
Kdy se dokument zpracovává
Vždy, když předáváme předmět projektu nebo jeho fáze druhé straně. Rozhodně
vždy, pokud jde o něco fyzického (výrobek, část dodávky HW apod.), ale také pokud je
produktem služba (vyškolení obsluhy, prezentace).
Kdo se podílí na zpracování
Projektový manažer ve spolupráci s příslušným členem projektového týmu,
který se podílí na fyzickém předání výstupu. Ten, kdo stojí na straně dodavatele,
musí mít připraven předávací protokol, který si nechá potvrdit, aby měl důkaz o předání
díla.
Kdy se dokument používá
Dokument slouží jako právní důkaz, že předání proběhlo, například pro určení
smluvních lhůt nebo pro určení, kdo měl k výstupu projektu přístup.
Postup zpracování dokumentu
1. Vyplňte hlavičku projektu, identifikaci předávajícího a přebírajícího.
2. Specifikujte předmět předání a způsob předání.
3. Pole Poznámka slouží k zaznamenání výhrad, komentářů nebo nedostatků
shledaných při předání.
4. Vyplňte místo a datum předání.
5. V podpisové tabulce potvrdí předání obě strany svými podpisy.
6. Vyhotovte originál protokolu pro obě strany předání.
Ukázka vypracovaného formuláře
Předávací protokol
Název projektu:
Další vzdělávání pedagogů za účelem zkvalitnění
výuky
Předávající:
Computer Express, dodavatel projektu MŠ
Přebírající:
SPŠST Dámská, Dámská 3, Praha 1
PŘEDÁNÍ
Předmět předání:
20 ks notebooků HP530, včetně instalovaného OS
Win7, podle smlouvy o dodání HW ze dne 12. 3.
2012. PC v originálním balení s příslušenstvím: 20 ks
bezdrátová optická myš
Způsob předání (fyzické
předání výstupu /
datovný nosič atd.):
Dodáno na adresu školy v originálním balení.
POZNÁMKA:
Seznam sériových čísel a licenčních čísel přílohou tohoto protokolu. Obal jednoho
PC SN:123456888AA lehce poškozen při přepravě.
Místo:
Dámská 3, Praha 1
Datum, čas:
25. 5. 2012, 14:00
PODPISOVÁ TABULKA:
Přebírající
Jméno:
Podpis:
Předávající
Prokop Buben, ekonom
školy
Jméno:
Podpis:
Karel Pixa

Podobné dokumenty

smlouva o hlídaném parkování ÈJ - Hlídané parkoviště DAN Security

smlouva o hlídaném parkování ÈJ - Hlídané parkoviště DAN Security jej odvést zpět na určené místo bez zbytečných zajížděk. Provozovatel, nemůže vozidlo na základě této smlouvy užívat k jiným cestám, ani jej nesmí dát k užívání jiné osobě. Klient má právo a povinn...

Více

Ceník PDF - Soft Consult

Ceník PDF - Soft Consult dvoujádrový procesor Athlon64 X2 4800+ AM2 nebo intel Core 2 Duo E4500 • chipset nForce550 nebo i P35 • paměť 2048MB DUAL DDR2 800MHz • 3D akcelerátor GeForce 8600GT/256MB DDR3 128bit PCI-E16x SLI ...

Více

zakázkový lisT (job ordEr)

zakázkový lisT (job ordEr) Price of the services (incl. VAT)

Více

Exportní akreditiv

Exportní akreditiv Please, list out separately the individual invoices in attachment, if needed. Protihodnotu částky připište ve prospěch našeho účtu: / The counter - value of the amount credit to our account: Zbytek...

Více

Osobnosti a vynálezy (nebo události)

Osobnosti a vynálezy (nebo události) Německý fyzik Albert Einstein (1879 - 1955) mohl listy s teorií relativity (jak speciální z roku 1905, tak obecnou z roku 1915) sepnout kancelářskou sponkou vynalezenou v roce 1899.

Více

Prezentace - Jaroslav Reichl

Prezentace - Jaroslav Reichl 1 událost = 1 MB dat, tj. každých 7 s CD (každých 45 s DVD); zaznamenaná data se posílají do členských států k dalšímu zpracování.

Více

technické údaje

technické údaje Pokud je napájení vypnuto, pohon ventil otevírá. V průhledítku skříně pohonu je viditelný mechanický indikátor, který zobrazuje nastavení servopohonu. červený = ventil zavřený černý = ventil otevře...

Více

Zásoby pro humanitární pomoc

Zásoby pro humanitární pomoc Požadavek na poskytnutí ZHP musí obsahovat: Název vyžadujícího správního úřadu Množství a druh vyžadovaných ZHP (podle počtu postižených osob) Místo a čas převzetí ZHP u vyžadujícího správního úřa...

Více

anketní lístek a formulář žádosti.

anketní lístek a formulář žádosti. kompostérů z programu Fondu Vysočiny. V rámci tohoto projektu město pro své občany pořídilo 35 ks kompostérů o objemu 700 l. Další žádost o poskytnutí dotace na nákup kompostérů je v současné době ...

Více