ČRo 2 PRAHA

Komentáře

Transkript

ČRo 2 PRAHA
Rad
io
pr o
jekt ©
VÝZKUM POSLECHOVOSTI
ROZHLASOVÝCH STANIC
(Výsledky IV/2006 + I/2007)
STEM/MARK a MEDIAN
Prezentace výsledku RP - 10. května 2007
Obsah prezentace
ƒ Parametry výzkumu
ƒ Souhrnné výsledky poslechovosti (meziroční srovnání)
ƒ Základní výsledky – poslechovost celkem
ƒ Základní výsledky – poslechovost v krajích
ƒ Spontánní znalost rádií
ƒ Činnosti při poslechu rádia
ƒ Stanice vyhraněné vzhledem k pohlaví a věku posluchačů
ƒ Podíl posluchačů, kteří změnili nejposlouchanější stanici –
stanice s největší fluktuací, nárůstem a loajalitou
Parametry výzkumu
ƒ
CATI (ve vlastních studiích
STEM/MARK a MEDIAN)
ƒ
ƒ
Populace ČR (12-79 let)
Dotazování 7 dní v týdnu
(8:00 - 21:00)
ƒ
ƒ
ƒ
n = 28 000 CATI ročně
ƒ
od 1.10. 2006 do 31.3. 2007 / n = 15 056 (váženě)
+ 2 000 netelefonizovaných (MML-TGI) ročně
Kontrolní náslechy 5 % rozhovorů (supervize)
Základní parametry výzkumu:
CATI - výběr respondentů
ƒ Náhodný výběr z databáze telefonních stanic domácností v
kombinaci s náhodným generováním čísel mobilních operátorů
ƒ Mobilní telefony = prostý náhodný výběr
ƒ Pevné linky = stratifikovaný NV s proporcionální alokací
Ö Eliminace skupin s vyšší pravděpodobností výběru
(členové domácnosti častěji zvedající telefon)
ƒ 40 % pevné linky, 60 % mobilní telefony
ƒ Poměry operátorů 40:40:20 (Eurotel:T-Mobile:Vodafone)
ƒ Závěrečné převážení souboru (dle pohlaví, věku, vzdělání,
kraje, velikosti obce trvalého bydliště, dne v týdnu a vlastnictví
MT x vybavenost PL) s limitními vahami (0,3 – 3,0)
Pro připomenutí… je třeba mít na paměti, že…
Přibližné intervaly spolehlivosti pro projekční hodnoty
Projekce v tisících
Odchylka +/-
Počet respondentů
50
60
70
80
90
100
150
360
380
400
650
700
800
850
900
11
12
12
13
14
15
18
28
29
29
37
38
40
41
43
86
103
120
137
154
171
257
617
651
686
1114
1200
1371
1457
1543
Výsledky za
ROZHLASOVÉ STANICE
4. čtvrtletí 2006 a 1. čtvrtletí 2007
Výsledky:
souhrnné ukazatele poslechovosti
Radio pro je kt, IV. č tvrtle tí 2006 + I. č tvrtle tí 2007 + MML - TGI
15.056
re s po nde ntů
we e kly re ac h rádia c e lke m
85,0%
průmě rný po č e t po s lo uc hanýc h s tanic v po s le dníc h 7 dne c h (na re s po nde nta)
1,82
průmě rný po č e t po s lo uc hanýc h s tanic v po s le dníc h 7 dne c h (na po s luc hač e )
2,14
daily re ac h rádia c e lke m
63,6%
průmě rný po č e t po s lo uc hanýc h s tanic vč e ra (na re s po nde nta)
0,95
průmě rný po č e t po s lo uc hanýc h s tanic vč e ra (na po s luc hač e )
1,48
ATS to tal rádia c e lke m vč e ra (minuty)
199,0
ATS re lative rádia c e lke m vč e ra (minuty)
313,1
AQH (průmě rná č tvrtho dina) rádia c e lke m vč e ra (6:00-19:00) v tis íc íc h
1 954
AQH (průmě rná č tvrtho dina) rádia c e lke m vč e ra (6:00-19:00) v pro c e nte c h
22,2%
Celoplošné rozhlasové stanice
poslechovost včera v ČR (v tis.)
996 +62
Rádio Impuls
-14
897
Evropa 2
879
Frekvence 1
686
ČRo 1 Radiožurnál
435
ČRo 2 Praha
35
ČRo 6
-52
+7
+2
68
ČRo 3 Vltava
-25
+2
4./06 - 1./07
11
Programová síť BBC
0
+3
200
400
600
800
1000
1200
Celoplošné rozhlasové stanice
poslechovost včera v ČR (v tis.)
(meziroční srovnání)
996
940
Rádio Impuls
897
932
Evropa 2
879
903
Frekvence 1
686
743
ČRo 1 Radiožurnál
435
440
ČRo 2 Praha
68
65
ČRo 3 Vltava
4./05 - 1./06
4./06 - 1./07
35
18
ČRo 6
Programová síť BBC 1132
0
200
400
600
800
1000
1200
Vybrané celoplošné rozhlasové stanice
Vývoj poslechovosti včera v ČR (v tis.)
940
932
850
903
Evropa 2
Rádio Impuls
Frekvence 1
ČRo 1 Radiožurnál
962
951
930
940
880
996
934
911
904
904
897
879
782
743
754
738
686
4/06 - 1/07
3.-4./06
2.-3./06
1.-2./06
4/05 - 01/06
650
Rozhlasové sítě – poslechovost v ČR (v tis.)
1.-2./06
4/06 - 01/07
4/05 - 01/06
3.-4./06
2.-3./06
2640
2694
2747
2681
2755
MMS
2626
2608
REGIE RADIO
MUSIC
2657
2657
2573
1685
1691
1715
1687
1653
ARBOMEDIA
160
143
STANICE
NEZASTUPOVANÉ
117
131
158
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Rozhlasové stanice – podíly na trhu
Rádio Impuls
ČRo 3 Vltava 13,0% +1,2
0,6%
Ostatní
1,3%
0
ČRo 1
Radiožurnál
7,8% -0,5
Frekvence 1
11,1% -0,3
ČRo regionální
8,8% +0,4
+0,2
Evropa 2
9,6%
Soukromé
lokální a
regionální
42,5%
ČRo 2 Praha
5,3%
-1,0
+0,1
0
Rozhlasové sítě – podíly na trhu
ARBOMEDIA
22,9%
0
STANICE
NEZASTUPOVANÉ
1,5% +0,2
REGIE RADIO
MUSIC
37,1% +1,0
MMS
38,6%
-1,1
Regionální rozhlasové stanice – poslechovost v ČR
(v tis.)
RÁDIO BLANÍK
352 -50
218
RADIO ČAS
214
ČRo BRNO
146
COUNTRY RÁDIO
135
RÁDIO O.K.
+3
+3
+16
-9
122 +3
RÁDIO ČERNÁ HORA
HITRÁDIO FM PLUS
99
HITRÁDIO VYSOČINA
96
-1
-3
-7
HITRÁDIO ORION
92
91
-6
ČRo PLZEŇ
91
+5
RÁDIO BEAT
4/06 - 1/07
91 +6
86 +5
ČRo ČESKÉ BUDĚJOVICE
RÁDIO CITY
KISS MORAVA
83
0
KISS HÁDY
81
-7
76
RÁDIO PETROV
HITRÁDIO FAKTOR
72
RÁDIO KROKODÝL
69
0
50
-6
+14
-1
100
150
200
250
300
350
400
Regionální rozhlasové stanice – poslechovost v ČR
(v tis.) – meziroční srovnání
352
358
RÁDIO BLANÍK
RADIO ČAS
186
ČRo BRNO
COUNTRY RÁDIO
162
146
91
RÁDIO O.K.
RÁDIO ČERNÁ HORA
HITRÁDIO FM PLUS
99
68
92
RÁDIO BEAT
63
ČRo ČESKÉ BUDĚJOVICE
RÁDIO CITY
56
KISS MORAVA
KISS HÁDY
RÁDIO KROKODÝL
FAJN NORTH MUSIC
0
50
106
4/06 - 1/07
4/05 - 1/06
91
88
86
83
82
81
76
71
69
71
63
56
RÁDIO PETROV
133
91
98
91
HITRÁDIO ORION
ČRo PLZEŇ
214
135
132
122
124
96
HITRÁDIO VYSOČINA
218
100
110
150
200
250
300
350
400
Poslechovost rozhlasu – Praha
142
EVROPA 2
107
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
83
RÁDIO IMPULS
82
COUNTRY RÁDIO
1. RRM
2. MMS
74
FREKVENCE 1
ČRo 2 PRAHA
59
RÁDIO BLANÍK
57
3. ARBO
51
RÁDIO CITY
51,7
35
RÁDIO BEAT
HEY! (PRAHA)
27
RÁDIO 1
26
Celoplošné stanice
Lokální a regionální stanice
23
RÁDIO BONTON
0
20
47,1
40
60
80
100
120
140
160
Poslechovost rozhlasu – Střední Čechy
RÁDIO BLANÍK
98
EVROPA 2
98
90
RÁDIO IMPULS
88
FREKVENCE 1
1. MMS
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
70
2. RRM
ČRo 2 PRAHA
70
3. ARBO
COUNTRY RÁDIO
40
FAJN RÁDIO
40
RÁDIO RELAX
35
RÁDIO BEAT
35
55,1
44,7
KISS DELTA
28
Celoplošné stanice
RÁDIO JIZERA
27
Lokální a regionální stanice
0
20
40
60
80
100
120
Poslechovost rozhlasu – Jihočeský kraj
90
RÁDIO IMPULS
73
ČRo ČESKÉ BUDĚJOVICE
69
HITRÁDIO FAKTOR
56
EVROPA 2
1. MMS
2. RRM
50
FREKVENCE 1
3. ARBO
45
RÁDIO BLANÍK
34
KISS JIŽNÍ ČECHY
27
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
26
ČRo 2 PRAHA
RADIO GOLD (Č.BUDĚJOVICE)
15
ELDORÁDIO
15
52,3
Celoplošné stanice
12
RÁDIO PRÁCHEŇ
0
20
46,5
Lokální a regionální stanice
40
60
80
100
Poslechovost rozhlasu – Plzeňský kraj
76
HITRÁDIO FM PLUS
62
EVROPA 2
60
ČRo PLZEŇ
1. MMS
57
FREKVENCE 1
2. RRM
46
RÁDIO IMPULS
3. ARBO
30
RÁDIO ŠUMAVA
29
RADIO KAROLÍNA
51,9
47,5
25
KISS PROTON
24
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
Celoplošné stanice
Lokální a regionální stanice
23
ČRo 2 PRAHA
0
20
40
60
80
Poslechovost rozhlasu – Karlovarský kraj
36
EVROPA 2
35
RADIO EGRENSIS
1. RRM
34
RÁDIO DRAGON
2. MMS
3. ARBO
29
FREKVENCE 1
24
RÁDIO IMPULS
22
ČRo PLZEŇ
42,1
55
16
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
Celoplošné stanice
Lokální a regionální stanice
10
ČRo 2 PRAHA
0
20
40
Poslechovost rozhlasu – Ústecký kraj
79
RÁDIO BLANÍK
72
FREKVENCE 1
RÁDIO IMPULS
63
EVROPA 2
62
1. MMS
2. RRM
3. ARBO
61
FAJN NORTH MUSIC
39
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
FAJN RADIO AGARA
30
RÁDIO MOST
30
55,9
23
ČRo 2 PRAHA
Celoplošné stanice
18
ČRo SEVER
0
20
43,7
Lokální a regionální stanice
40
60
80
Poslechovost rozhlasu – Liberecký kraj
50
EVROPA 2
RÁDIO CONTACT LIBEREC
40
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
39
RÁDIO IMPULS
39
1. RRM
2. MMS
3. ARBO
34
FREKVENCE 1
26
ČRo 2 PRAHA
41,7
20
HITRÁDIO CRYSTAL
57,2
13
ČRo SEVER
Celoplošné stanice
8
COUNTRY RÁDIO
0
Lokální a regionální stanice
20
40
60
Poslechovost rozhlasu – Královehradecký kraj
RÁDIO IMPULS
71
RÁDIO ČERNÁ HORA
71
46
EVROPA 2
1. MMS
2. RRM
45
RÁDIO O.K.
3. ARBO
42
FREKVENCE 1
39
HITRÁDIO MAGIC (dříve R.METUJE)
33
ČRo HRADEC KRÁLOVÉ
60,1
39,4
26
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
Celoplošné stanice
22
ČRo 2 PRAHA
0
20
Lokální a regionální stanice
40
60
80
Poslechovost rozhlasu – Pardubický kraj
54
RÁDIO O.K.
49
RÁDIO IMPULS
45
EVROPA 2
1. RRM
38
FREKVENCE 1
2. MMS
3. ARBO
32
RÁDIO ČERNÁ HORA
29
ČRo 2 PRAHA
27
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
45,8
54,1
19
ČRo PARDUBICE
18
FAJN RADIO LIFE
11
HEY! PROFIL
0
Celoplošné stanice
Lokální a regionální stanice
20
40
60
Poslechovost rozhlasu – Kraj Vysočina
80
HITRÁDIO VYSOČINA
46
RÁDIO IMPULS
36
FREKVENCE 1
1. MMS
32
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
2. RRM
28
EVROPA 2
ČRo BRNO
26
ČRo 2 PRAHA
25
RÁDIO BLANÍK
18
ČRo REGION (JIHLAVSKO)
18
3. ARBO
53,6
16
RÁDIO O.K.
Celoplošné stanice
8
ČRo ČESKÉ BUDĚJOVICE
0
45,8
Lokální a regionální stanice
20
40
60
80
100
Poslechovost rozhlasu – Jihomoravský kraj
RÁDIO IMPULS
127
ČRo BRNO
107
FREKVENCE 1
102
EVROPA 2
86
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
1. RRM
2. MMS
82
RÁDIO PETROV
73
KISS HÁDY
73
RÁDIO KROKODÝL
64
RÁDIO JIH
3. ARBO
51,8
46,7
53
ČRo 2 PRAHA
44
RÁDIO BLANÍK
Celoplošné stanice
25
HEY! (BRNO)
Lokální a regionální stanice
20
0
40
80
120
160
Poslechovost rozhlasu – Olomoucký kraj
RÁDIO IMPULS
102
EVROPA 2
74
FREKVENCE 1
65
RÁDIO HANÁ
1. RRM
41
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
2. MMS
39
RÁDIO RUBI
3. ARBO
32
ČRo OLOMOUC
30
ČRo BRNO
19
RÁDIO APOLLO
19
ČRo 2 PRAHA
41,7
18
RADIO ČAS
Celoplošné stanice
17
FAJN RADIO HITY
58,3
Lokální a regionální stanice
14
0
20
40
60
80
100
Poslechovost rozhlasu – Zlínský kraj
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
60
RÁDIO IMPULS
60
59
FREKVENCE 1
54
ČRo BRNO
47
RÁDIO ZLÍN
38
RADIO ČAS
1. MMS
32
KISS PUBLIKUM
2. RRM
27
ČRo 2 PRAHA
47,6
24
EVROPA 2
51,1
3. ARBO
17
RÁDIO APOLLO
ROCK MAX
10
Celoplošné stanice
AZ RÁDIO
10
Lokální a regionální stanice
0
20
40
60
Poslechovost rozhlasu – Moravskoslezský kraj
160
RADIO ČAS
132
FREKVENCE 1
107
RÁDIO IMPULS
97
ČRo 1 RADIOŽURNÁL
1. RRM
2. MMS
90
EVROPA 2
3. ARBO
70
KISS MORAVA
69
HITRÁDIO ORION
60
RÁDIO HELLAX
52,7
46,7
45
ČRo OSTRAVA
39
HEY! (OSTRAVA)
Celoplošné stanice
Lokální a regionální stanice
34
ČRo 2 PRAHA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Spontánní znalost rozhlasových stanic (%)
50
FREKVENCE 1
RÁDIO IMPULS
EVROPA 2
ČRO 1 RADIOŽURNÁL
ČRO 2 PRAHA
RÁDIO BLANÍK
ČRo 3 VLTAVA
RADIO ČAS
COUNTRY RÁDIO
RÁDIO ČERNÁ HORA
HITRÁDIO ORION
RÁDIO KROKODÝL
KISS HÁDY
ČRO BRNO
KISS 98 FM
RÁDIO O.K.
45
39
39
23
20
14
10
10
9
8
8
7
7
7
7
0
20
40
60
Jaká část poslechu rádia včera
probíhala při dané činnosti?
Zaměstnání (mimo domov)
33,5%
Domácí práce/ péče o děti
21,2%
11,7%
Volný čas/koníčky doma
8,4%
Cestování autem
6,5%
Stravování doma
Zaměstnání nebo studium doma
3,7%
Hygiena/péče o vzhled/oblékání
3,1%
Jiné činnosti
2,7%
nezjišťováno (00:00-05:00)
1,8%
Zábava/koníčky mimo domov (tedy i hospoda/restaurace/kino)
1,8%
Čas strávený na internetu
1,5%
Sledování televize/videa/DVD
0,9%
Čas strávený u počítače bez surfování na internetu
0,7%
Stravování mimo domov (restuarace/závodní jídelna atd.)
0,7%
Cestování jinak
0,6%
Nakupování/zařizování
0,6%
Škola/studium (mimo domov)
0,5%
Sportování mimo domov
0,2%
Spánek
0,0%
0%
Jde o odhady, pokud
respondent uvedl poslech,
předpokládá se poslech po
celou čtvrthodinu.
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Kolik z doby věnované dané činnosti
přitom respondenti poslouchali rádio?
Cestování autem
75,8%
Zaměstnání (mimo domov)
53,8%
Domácí práce/ péče o děti
50,2%
Zaměstnání nebo studium doma
48,4%
Stravování doma
41,7%
Volný čas/koníčky doma
40,8%
Čas strávený na internetu
33,9%
Čas strávený u počítače bez surfování na internetu
32,7%
Hygiena/péče o vzhled/oblékání
26,6%
Jiné činnosti
23,5%
Stravování mimo domov (restuarace/závodní jídelna atd.)
23,4%
Zábava/koníčky mimo domov (tedy i hospoda/restaurace/kino)
9,0%
Cestování jinak
8,7%
Sportování mimo domov
7,1%
Škola/studium (mimo domov)
5,9%
Nakupování/zařizování
5,8%
nezjišťováno (00:00-05:00)
1,9%
Sledování televize/videa/DVD
1,7%
Spánek
Jde o odhady, pokud
respondent uvedl poslech,
předpokládá se poslech po
celou čtvrthodinu.
0,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Stanice s nejvyššími indexy poslechu minulý týden
index=100 znamená, že podíl dané
"s tanic e e ko no mic ky aktivníc h" (145 < I < 160)
skupiny (např. ženy) mezi posluchači
He y! (P ra ha )
je shodný s podílem v populaci;
"mladé s tanic e " (280 < I < 320) čím vyšší je index, tím větší je podíl
Expre s ra dio
dané skupiny mezi posluchači
Kis s J ižní Če chy
Rá dio Olympic
stanice, tj. tím typičtější je pro tuto
Fa
jn
Ra
dio
Life
ČRo Rá dio Če s ko
skupinu poslech uvedených stanic
Kis s P ublikum
ČRo Le ona rdo
ČRo 4 – Rá dio Wa ve
"s e nio rs ké s tanic e " (300 < I < 440)
Fa jn Ra dio
ČRo 6
Info radio
ČRo 2 P ra ha
ČRo Olomouc
"mužs ké s tanic e " (140 < I < 200)
ČRo P lze ň
Info ra dio
ČRo Če s ké Budě jovice
He y! (Os tra va )
ČRo Os tra va
ČRo D-dur
ČRo 4 – Rá dio Wa ve
ČRo Rá dio Če s ko
Fa jn Ra dio Hity
Ra dio S P IN
AZ Rá dio
ROCK MAX
"že ns ké s tanic e " (110 < I < 130)
Rá dio P rogla s
He y! (Libe re c)
Če s ký rozhla s obe cně
ČRo Če s ké Budě jovice
ČRo Brno
Změna nejposlouchanější stanice (dnes a před rokem)
změnil(a)
stanici
32%
nezměnil(a)
stanici
68%
Stanice s největší fluktuací (příchody+odchody)
Evropa 2
Rádio Impuls
Frekvence 1
Rádio Blaník
ČRo 1 Radiožurnál
příchody
348,5
334,3
294,1
133,3
135,2
odchody
357,2
281,0
233,2
121,3
113,8
největší fluktuace (relativní - v % z NEJ)
příchody
Kiss Morava
38,8%
Kiss Hády
38,3%
Hitrádio Orion
47,9%
Hitrádio Faktor
43,1%
Fajn Radio
52,4%
* NEJ>100 respondentů
odchody
70,4%
65,1%
51,6%
52,2%
42,3%
Stanice s největším nárůstem (příchody-odchody)
největší nárůst (absolutní - v tisících)
příchody
Frekvence 1
294,1
Rádio Impuls
334,3
Rádio Petrov
39,3
Radio Čas
81,3
ČRo 1 Radiožurnál
135,2
ČRo 4 - Rádio Wave
17,0
Rádio Beat
35,3
Rádio RockZone
17,8
Rádio Haná
19,5
Rádio Blaník
133,3
odchody
233,2
281,0
12,3
54,6
113,8
1,7
20,4
3,6
6,4
121,3
největší nárůst (relativní - v % z NEJ)
příchody
Rádio Petrov
51,5%
Rádio Beat
34,1%
Radio Čas
38,1%
Fajn Radio
52,4%
ČRo České Budějovice
19,2%
Frekvence 1
35,7%
ČRo Plzeň
22,0%
Rádio Impuls
37,5%
ČRo 3 Vltava
21,5%
Rádio O.K.
37,3%
* NEJ>100 respondentů
odchody
16,1%
19,7%
25,6%
42,3%
11,5%
28,3%
15,2%
31,5%
17,4%
33,6%
Stanice s největší loajalitou (minimální odchody)
největší loajalita
ČRo České Budějovice
Rádio RockZone
Rádio Proglas
ČRo Brno
ČRo Plzeň
ČRo 2 Praha
ČRo 1 Radiožurnál
Rádio Petrov
ČRo 3 Vltava
Rádio Haná
Rádio Beat
Rádio 1
ROCK MAX
* NEJ>50 respondentů
příchody
19,2%
57,5%
14,3%
17,2%
22,0%
17,0%
19,0%
51,5%
21,5%
54,5%
34,1%
22,3%
48,6%
odchody
11,5%
11,6%
14,0%
14,1%
15,2%
15,2%
16,0%
16,1%
17,4%
18,0%
19,7%
19,9%
20,3%
Děkujeme za pozornost
Radka Voříšková
Pavel Šimoník
[email protected]
[email protected]

Podobné dokumenty

Radio projekt©

Radio projekt© + přibližně 2.000 netelefonizovaných (MML-TGI) ročně Kontrolní náslechy 5 % rozhovorů (supervize)

Více

EXPRESRADIO 90,3 FM

EXPRESRADIO 90,3 FM průzkumu MML-TGI. Výsledky tohoto výzkumu se používají při mediálním plánování kampaní pro rozhlas. Výzkum poslechovosti rádií je realizován výzkumnými agenturami MEDIAN a STEM/MARK, jeho zadavatel...

Více

restaurace mělník

restaurace mělník Restaurace Alabama Bowling

Více

Discclub Era charakteristika : hudební klub, noční bar v

Discclub Era charakteristika : hudební klub, noční bar v email : [email protected] www : www.usatlavy.wz.cz Mělnická krčma charakteristika : restaurace v centru města město : Mělník ulice : Pražská 196 otevírací doba : po-čt: 8.00 - 22.00 pá: 8.00 - 23...

Více