standard vybavení a provedení rodinného domku typ „b

Transkript

standard vybavení a provedení rodinného domku typ „b
LOKALITA: LIBEREC, ZELENÉ ÚDOLÍ – U ZÁMEČKU
STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ
RODINNÉHO DOMKU
TYP „B“ DVOJDOMEK
Část I.
Kompletní provedení poloviny , tj. jednoho vchodu domu „B“ (na klíč) zahrnuje
VLASTNÍ DOMEK (bytová jednotka 4+1):
-
-
-
založení (na pasech) včetně souvisejících zemních prací
ležatá splašková kanalizace, uzemnění a ostatní rozvody
v základech, včetně chrániček a prostupů
izolace proti vodě živičnými pásy ( svislé komplet, vodorovné
jen pod stěnami s pásy šířky ca 50cm)
nosná konstrukce domu (stěny a stropy) ze železobetonových
panelů, včetně zaspárování
zastřešení, tj. krov (ocelové profily + dřevěné krokve), laťování a
krytina z bet. tašek (BETA nebo BRAMAC) s oplechováním vč.
žlabů z plechu TiZn
dodávka a osazení střešních oken VELUX, typ GGL 3059 bez
doplň. prvků
dřevěná markýza s krytinou nad vstupem do domu
dodávka a osazení plastových oken a balkónových dveří v bílé
barvě (Uokna = 1,4
W.m-2 . K-1) a klempířských vnějších
parapetů, vnitřní parapety nejsou osazeny - okno je pouze s
podkladním profilem pro následnou montáž vnitřního plastového
parapetu
dodávka a osazení vstupních dveří
fasáda
provedená
kontaktním
zateplovacím
systémem
s akrylátovou omítkou (rýhovaná struktura, zrno 2 mm), sokl
upraven mozaikou
KRYTÉ STÁNÍ PRO AUTOMOBIL :
-
základy ( patky ) pro konstrukci přístřešku
dřevěná konstrukce opatřená nátěrem lazurovacím lakem
krytina z betonových tašek na latě (shodné s krytinou domu)
PŘÍPOJKY, VENKOVNÍ ÚPRAVY :
-
-
přípojka vody (domovní část) ukončená ve venkovní vodoměrné
šachtě (bez vodoměru), v RD ukončena zátkou za vstupem do
objektu
přípojka elektro NN ukončená v kombinovaném pilířku a
vystrojena rozvaděčem RE), v RD bude přívodní kabel vytažen
-
-
-
-
-
-
z betonové mazaniny s rezervou pro připojení do bytové
rozvodnice
ze slaboproudých přípojek bude provedena přípojka telefonu
zemním kabelem dále bude samostatně v chráničce protahovací
vodič pro připojení KT, domácí telefon pro branku a ovládání vrat
nebo elektrických zámků bude řešen samostatně, v RD budou
obě přípojky vytaženy z betonové mazaniny v místě rozvodnic
slaboproudu
přípojka plynu (domovní část) ukončená v kombinovaném pilířku
se skříní HUP s osazeným kulovým uzávěrem, v RD ukončena
zátkou za vstupem do objektu (součástí bude i provedená
tlaková zkouška)
přípojky splaškové napojené na veřejnou kanalizaci
dešťové kanalizace napojené na trativod
přístupový chodník bude proveden s povrchem z betonové
zámkové dlažby na dvou podkladních vrstvách o šíři 1,20 m,
(štěrk a štěrkodrť), ohraničené zahradními obrubníky.
příjezd ke stání o šíři 3,0 m a plocha stání provedeny s povrchem
z betonové zámkové dlažby na dvou podkladních vrstvách (štěrk
a štěrkodrť) ohraničené zahradními obrubníky. Odstavná plocha
pro popelnici s povrchem z betonové zámkové dlažby.
urovnání terénu v okolí domu s ohumusováním bez zatravnění
oplocení do hlavní uliční linie
bude tvořena ze štípaných
betonových tvárnic ve dvou až třech řadách dle sklonu terénu a
dřevěnou výplní do výše 1,20 m, upevněnou vodorovně do
ocelových sloupků. Součástí oplocení je brána na ruční pohon
s přípravou pro servo pohon.
další oplocení bude mezi dvojdomky z drátěného pletiva výšky
1,0 m, spodní část bude opatřena bet. obrubníkem nebo bet.
podhrabovou deskou. Svah orientovaný na západ nebude
opatřen oplocením.
Část II.
Kompletní dokončení poloviny, tj. 1 vchodu domu „B“ (na klíč) zahrnuje :
I. Vybavení v tomto rozsahu:
-
-
WC v 1.NP vybavené klozetem a umývátkem
koupelna s WC ve 2.NP vybavena akrylátovou vanou 170 cm,
umyvadlem a klozetem
plynový závěsný kotel pro vytápění a ohřev TUV zn. Vaillant VUI 242-7
aquaPLUS turbo
rozvod elektro - silnoproudu s rozvaděčem a předpětových ochran
rozvod elektro – slaboproudu pro připojení pevné tel. linky se čtyřmi
zásuvkami a rozvod pro příjem signálu TV s pěti účastnickými
zásuvkami (v provozu pouze 4, možnost přepnutí u rozdělovače
signálu)
nucené odvětrání WC ventilátorem, odtah kuchyňské digestoře v 1.NP
-
skládací schůdky pro přístup na půdu
komínové těleso Schiedel
venkovní přístřešek pro odstavení osobního vozidla
přípojky sítí: vodovod, kanalizace splašková na veřejný řad,odvod
dešťové tzv.
trativodem, elektro napojení na distribuční soustavu, plyn,
Standard vybavení nezahrnuje :
-
kuchyňskou linku
sporák s digestoří
myčku, pračku ani jiné el. spotřebiče
žaluzie, rolety, garnyže
svítidla, kromě 2 ks (nad vstupními dveřmi a v půdním prostoru)
vestavěné skříně ani jiný nábytek
obkladní pás v kuchyni
v těchto technologiích a materiálech :
A/ NOSNÉ KONSTRUKCE
-
-
založení na betonových pasech,
svislé nosné konstrukce z prefa dílců (železobetonové stěnové panely),
nenosné příčky zděné
strop nad 1.NP ze železobetonových stropních panelů, strop nad 2.NP v rovné
části ze železobetonových panelů,šikmá část tvořena sádrokartonovým
podhledem na dřevěném krovu
konstrukce přístřešku (stání pro automobil) je tvořeno dřevěným krovem
s betonovou krytinou na latě, podepřeným dřevěnými sloupky na betonových
základových patkách
B/ OSTATNÍ ČÁSTI A KONSTRUKCE VNITŘNÍ
1) Úpravy vnitřních povrchů
- vnitřní povrchy stěn opatřeny štukovou tenkovrstvou omítkou stěrkou (na
panelech) nebo dvouvrstvou (na zděných příčkách) s bílou disperzní malbou
- stropy nad 1.NP a nad 2.NP (železobetonové části) opatřeny tenkovrstvou
stěrkovou omítkou s bílou disperzní malbou
- šikmá část stropu nad 2.NP ze sádrokartonu opatřena bílou disperzní malbou
- stěny WC v 1.NP opatřeny keramickým obkladem ve světlém odstínu rozměru
200x250mm (SANDRA nebo srov.) do výšky 1,50m
- stěny v koupelně nad 2.NP opatřeny keramickým obkladem do výšky 2,10 m
rozměr, výrobce a designe dtto WC
2) Podlahy
- keramická dlažba TAURUS 300x300mm (nebo srovnatelná) v zádveří, chodbě
a v kuchyni v 1.NP
- keramická dlažba 250x250mm, tuzemský standard (např. výrobce RAKO),
světlý odstín na WC v 1. NP a v koupelně ve 2.NP
- zámková laminátová plovoucí podlaha, např. KRONOSPAR DYNAMIC designe
buk s lištováním v obývacím pokoji v 1.NP a na chodbě a v pokojích 2.NP
v ceně cca do 500,- Kč/m2.
3) Schodiště z 1. do 2.NP
-
celodřevěné se stupni
zábradlím s lazurou
(bez
podstupnic)
s dřevěným
nesoustruženým
4) Okna, balkónové dveře
- okna, balkónové dveře, střešní okna - popsáno v „Rozsahu provedení a
dokončení hrubé stavby“
5) Dveře
- vchodové - plastové bílé, částečné výplně skla, U=1,4, kování bezpečnostní koule-klika
- vnitřní dveře dřevěné s foliovaným povrchem, do obložkové zárubně stejného
provedení - design buk (plné nebo 2/3 prosklené podle projektu), kování
COBRA Milena „R“ satinovaný nikl (nebo srovnatelné)
6)
-
Zdravotní instalace, zařizovací předměty
rozvody vody teplé i studené v plastu (např. HOSTALEN)
kanalizační potrubí provedeno rovněž v plastu
zařizovací předměty v následujícím rozsahu a provedení
* 1.NP * 2.NP -
keramický klozet bílý - kombi, tuzemský standard (např. JIKA)
umývátko keramické bílé , tuzemský standard
keramický klozet bílý - kombi, dtto 1.NP
vana akrylátová, bílá, délka 1,70m
umyvadlo keramické bílé 600mm, s polonohou, tuzemský standard
(např. JIKA)
- jednopákové baterie standardní, GEOS nebo srovnatelné (1x vanová,
1x umyvadlová)
- vývody pro připojení dřezu a myčky v kuchyni a pračky v koupelně
7) Ústřední vytápění
- plynový závěsný kotel pro vytápění a ohřev TUV zn. Vaillant VUI 242-7
aqua PLUS turbo
- rozvody v plastovém potrubí v ochranné trubce (např. GIACCOMINI) s izolací
svislých částí
- otopná tělesa desková bílá, např. RADIK, v koupelně ve 2.NP žebříček
(doplněn o zásuvku pro případné budoucí zapojení topné vložky) - všechna
tělesa opatřena ventily s termostatickými hlavicemi
8) Vzduchotechnika
- vývod potrubí SPIRO pro napojení digestoře o výkonu do 200m3/h v kuchyni
s výfukem ven na fasádu
- nucené odvětrání, WC ventilátorem o výkonu min. 100m3/h (např.axiální
ventilátor EDM) s odtahovým potrubím SPIRO
9)
-
Elektroinstalace, hromosvod)
rozvod elektro silnoproudu kabely CYKY z domovní rozvodnice
2 ks svítidel (nad vchodem a v půdním prostoru )
vývody pro ostatní světelné vývody, ukončené svorkou a stropní vývody dále
osazeny systémovým lustrhákem a víčkem krabice
propojovací krabičky zavíčkované plastovou krytkou
zásuvky a vypínače od ABB (TANGO nebo srovnatelné)
telefonní rozvod kabely SYKFY, 1 účastnická zásuvka)
rozvod pro příjem TV signálu s připojovací skříňkou a 5 zásuvkami
vývody pro připojení digestoře, sporáku a myčky v kuchyni, ukončené
svorkovnicí Tango
-
hromosvod jímací a svodová vedení AIMgSI, doplněn oddálenými jímači,
svody skryté svorky v krabicích spojené se zemnící soustavou
10) Interiérové doplňky
- přechodové, dilatační a podlahové lišty v imitaci podlahy
- parapety vnitřní plastové bílé
C/ VNĚJŠÍ POVRCHY
-
fasáda provedená kontaktním zateplovacím systémem s akrylátovou omítkou
v bílé barvě (rýhovaná struktura, zrno 2 mm) sokl upraven mozaikou.
střecha vlastního domu i přístřešku (ocelové profily+dřevěné krokve)popsána
v I. části „Rozsah provedení a dokončení hrubé stavby“
___________________________________________________________________________
Liberec, září 2009