Doping - zakázané léky

Transkript

Doping - zakázané léky
Seznam hromadně
vyráběných léčivých
přípravků obsahujících
zakázané dopingové
látky a registrovaných
v ČR k datu:
1. 1. 2008
SEZNAM HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH
ZAKÁZANÉ LÁTKY Z HLEDISKA DOPINGU A REGISTROVANÝCH V ČR K DATU:
1. 1. 2008
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Seznam byl sestaven podle údajů poskytnutých Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
Tento seznam je vydáván jako pomůcka lékařům pro léčení sportovců na základě ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Podle této směrnice jsou registrovaní
sportovci povinni při užívání léků dodržovat určitá omezení. Lékař, který ví, že léčí sportovce,
by měl zvolit alternativní léčbu bez zakázaných látek. Respektování těchto omezení lékařem
i ostatními funkcionáři je v zájmu sportovce, který dobrovolně přistoupil na dodržování
pravidel daného sportu. Tím se též zřekl nepatrné části lékařského tajemství, tedy hlášení léků
orgánům ADV ČR (při dopingové kontrole do protokolu 7 dní zpětně a ve výjimečných případech je oprávněn předem žádat o terapeutickou výjimku).
Léky jsou v seznamu uspořádány abecedně bez ohledu na skupiny. Každý zde uvedený lék
reprezentuje jeden i více hromadně vyráběných léčivých přípravků téhož základního názvu (1.
slovo), jakékoliv lékové formy i velikosti balení. Pokud různé formy léku obsahují různé zakázané účinné látky, je název léku upřesněn.
Léky obsahující látky pouze ze skupin S6. – stimulancia, S7.-narkotika a S9. – glukokortikosteroidy jsou zakázány pouze při soutěžích. Léky obsahující látky ze skupin S1. – anabolické
látky, S2. – hormony, S3. – beta-2 agonisté, S4. – antagonisté a modulátory hormonů a S5. –
diuretika (S5.D) a ostatní maskovací látky nelze pro léčbu registrovaných sportovců použít
vůbec!
Antiastmatika označená " S3.I" lze sportovcům předepsat pouze v inhalační formě a po
předchozím podání žádosti o terapeutickou výjimku (Zkrácený postup) příslušné mezinárodní
sportovní federaci nebo Antidopingovému výboru ČR. Stejně tak lze žádat o terapeutickou
výjimku na formuláři pro Zkrácený postup pro skupinu S9. – glukokortikosteroidy (pouze pro
nesystémové podání).
Pro všechny sporty jsou dále zakázány dopingové metody (M1. – zvyšování přenosu
kyslíku a další).
P2. – betablokátory – zde nejsou uvedeny, protože jejich zákaz platí jen v těchto sportech:
automobilový sport, billiard, boby, bridž, curling, gymnastika, jachting („match race“ – jen
kormidelník), kuželky, letecké sporty a parašutismus, lukostřelba (také zakázány mimo soutěž), lyžování (skoky na lyžích a snowboard „free style“), moderní pětiboj (jen disciplina
moderní pětiboj), motocyklový sport, petanque a obdobné sporty, střelba (také zakázány
mimo soutěž), vodní motorismus a zápas.
P1. – léky obsahující alkohol (jako pomocnou látku) – zde nejsou uvedeny, protože jejich
zákaz platí jen v těchto sportech: automobilový sport, karate, letecké sporty a parašutismus,
lukostřelba, moderní pětiboj (jen disciplina moderní pětiboj), motocyklový sport, vodní motorismus a kuželky IPC.
Seznam v tištěné formě bude novelizován vždy nejméně v ročním intervalu, na internetové
stránce ADV ČR (www.antidoping.cz) bude aktualizace častější.
Odborným konzultačním pracovištěm pro tuto problematiku je Oddělení dopingové kontroly Všeobecné fakultní nemocnice (tel. 281 86 23 32).
Vydal: Antidopingový výbor ČR
U Sparty 10, 170 00 Praha 7, tel.: 233 38 27 01, fax: 233 38 27 02
Sestavil: RNDr. Jan Chlumský
Praha, leden 2008
2|
název léku
zakázaná látka
skupina
ABSEAMED
ACCUZIDE
ACTRAPHANE
ACTRAPID
ADIPEX RETARD
ADRENALIN
AGOVIRIN-DEPOT
ALBUMIN HUMAN
ALDACTONE-AMPULE
ALDECIN
ALVESCO INHALER
AMICLARAN
AMICLOTON
AMILORID/HCT AL
AMPRILAN H
ANABREST
ANAPEN INJ.ROZTOK
ANASTROZOL
ANDROFIN
ANDROGEL
APIDRA
APO-AMILZIDE
APO-FINAS
APO-FUROSEMIDE
APO-SELEG
ARANESP
ARIMIDEX
AROMASIN
ASMANEX
ATACAND PLUS
ATIMOS
AVODART
BECLOFORTE INHALER
BECLOMET EASYHALER
BECODISKS
BECOTIDE INHALER
BERLIPRIL H
BERODUAL
BEROTEC
BINOCRIT
BRICANYL INJ.
BRICANYL TURBUHALER
BUDENOFALK
BUDESONIDE
BUDIAIR
BUVENTOL EASYHALER
CLENIL JET
CLOMHEXAL
CLOSTILBEGYT
COAPROVEL
CO-DIOVAN
COGNITIV
COMBAIR
CRYSTEPIN
DECA-DURABOLIN
DEPO-MEDROL
DEXAMED
DEXAMETHAZON TBL.
DEXTRAN 6% VE FYZIO.ROZ.
DILURAN
EPOETINUM ALFA
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
INSULINUM ISOPHANUM
INSULINUM HUMANUM BIOSYNTHETICUM AMORPHUM
PHENTERMINUM
EPINEPHRINI HYDROCHLORIDUM
TESTOSTERONI ISOBUTYRAS
ALBUMINUM HUMANUM
KALII CANRENOAS
BECLOMETASONI DIPROPIONAS
CICLESONIDUM
AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM
CHLORTALIDONUM, AMILORIDI HYDROCHL.
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
ANASTROZOLUM
EPINEPHRINUM
ANASTROZOLUM
FINASTERIDUM
TESTOSTERONUM
INSULINUM GLULISINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM, AMILORIDI HYDROCHL.
FINASTERIDUM
FUROSEMIDUM
SELEGILINI HYDROCHLORIDUM
DARBEPOETINUM ALFA
ANASTROZOLUM
EXEMESTANUM
MOMETASONUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS
DUTASTERIDUM
BECLOMETASONI DIPROPIONAS
BECLOMETASONI DIPROPIONAS
BECLOMETASONI DIPROPIONAS
BECLOMETASONI DIPROPIONAS
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
FENOTEROLI HYDROBROMIDUM
FENOTEROLI HYDROBROMIDUM
EPOETINUM ALFA
TERBUTALINI SULFAS
TERBUTALINI SULFAS
BUDESONIDUM
BUDESONIDUM
BUDESONIDUM
SALBUTAMOLUM
BECLOMETASONI DIPROPIONAS
CLOMIFENI CITRAS
CLOMIFENI CITRAS
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
SELEGILINI HYDROCHLORIDUM
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDR., BECLOMETASONI DIPROP.
CLOPAMIDUM
NANDROLONI PHENPROPIONAS
METHYLPREDNISOLONI ACETAS
DEXAMETHASONUM
DEXAMETHASONUM
DEXTRANUM 70
ACETAZOLAMIDUM
S2
S5D
S2
S2
S6
S6
S1
S5
S5D
S9
S9
S5D
S5D
S5D
S5D
S4
S6
S4
S5
S1
S2
S5D
S5
S5D
S6
S2
S4
S4
S9
S5D
S3I
S5
S9
S9
S9
S9
S5D
S3
S3
S2
S3
S3I
S9
S9
S9
S3I
S9
S4
S4
S5D
S5D
S6
S3I,S9
S5D
S1
S9
S9
S9
S5
S5D
|3
název léku
zakázaná látka
skupina
DIPROPHOS
DIUVER
DOBUJECT
DOBUTAMIN
DOBUTREX
DOLFORIN
DOLSIN
DOXIPROCT PLUS
DUASPIR DISKUS
DUROGESIC
DUROMERAN
DYNEPO
ECOBEC
ECOSAL EASI-BREATHE
EDUFIL
ENAP-H
ENAP-HL
ENTOCORT
EPHEDRIN BIOTIKA
EPIPEN
EPREX
EVISTA
EXUBERA
FARESTON
FASLODEX
FEMARA
FENTAHEXAL
FENTANYL
FENTAROM
FINAJELF
FINANORM
FINASTERID
FINASTERIDE
FINEX
FINPROS
FLEXBUMIN
FLIXOTIDE
FLUDROCORTISON
FOLIVIRIN
FORADIL
FORAIR
FORMANO
FORMESCO
FORMODUAL
FORMOTEROL
FORMOVENT
FORTECORTIN
FORTRAL
FOSINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID
FURON
FURORESE
FUROSEMID
GAMMAGARD S/D
GEFIN
GELAFUSAL-N
GELOFUSINE
GELOPLASMA
GENOTROPIN
GINKOR FORT
GIONA EASYHALER
BETAMETHASONUM
TORASEMIDUM
DOBUTAMINI HYDROCHLORIDUM
DOBUTAMINI HYDROCHLORIDUM
DOBUTAMINI HYDROCHLORIDUM
FENTANYLUM
PETHIDINI HYDROCHLORIDUM
DEXAMETHASONI ACETAS
SALMETEROLUM, FLUTICASONI PROPIONAS
FENTANYLUM
FINASTERIDUM
EPOETINUM DELTA
BECLOMETASONI DIPROPIONAS
SALBUTAMOLUM
FINASTERIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
BUDESONIDUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPINEPHRINUM
EPOETINUM ALFA
RALOXIFENI HYDROCHLORIDUM
INSULINUM HUMANUM
TOREMIFENUM
FULVESTRANTUM
LETROZOLUM
FENTANYLUM
FENTANYLI CITRAS
FENTANYLUM
FINASTERIDUM
FINASTERIDUM
FINASTERIDUM
FINASTERIDUM
FINASTERIDUM
FINASTERIDUM
ALBUMINUM HUMANUM
FLUTICASONI PROPIONAS
FLUDROCORTISONI ACETAS
TESTOSTERONI ISOBUTYRAS
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDR., BECLOMETASONI DIPROP.
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS
DEXAMETHASONUM
PENTAZOCINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
FUROSEMIDUM
FUROSEMIDUM
FUROSEMIDUM
ALBUMINI HUMANI SOLUTIO
FINASTERIDUM
GELATINA SUCCINATA
GELATINA SUCCINATA
GELATINA SUCCINATA
SOMATROPINUM
HEPTAMINOLI HYDROCHLORIDUM
BUDESONIDUM
S9
S5D
S3
S3
S3
S7
S7
S9
S3I, S9
S7
S5
S2
S9
S3I
S5
S5D
S5D
S9
S6
S6
S2
S4
S2
S4
S4
S4
S7
S7
S7
S5
S5
S5
S5
S5
S5
S5
S9
S9
S1
S3I
S3I
S3I
S3I
S3I,S9
S3I
S3I
S9
S7
S5D
S5D
S5D
S5D
S5
S5
S5
S5
S5
S2
S6
S9
4|
název léku
zakázaná látka
skupina
GIOVAX PLUS H
GLIVEC
GYNIPRAL
GYNODIAN DEPOT
HAES-STERIL
HARTIL-H
HEMOHES
HUMALOG
HUMAN ALBUMIN
HUMATROPE
HUMULIN
HYDROCORTISON
HYDROCHLOROTHIAZID
HYPERHAES
IBITION
INCRELEX
INDAP
INDAPAMID HF
INFUKOLL HES
INHIBACE PLUS
INSULATARD
INSULIN
INSUMAN
INTRINSA
IONSYS
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE
ISUPREL
JUMEX
JURNISTA
KARVEZIDE
KINZALKOMB
KODYNAL
LADYBON
LANTUS
LEKOPROST
LEVEMIR
LHRH FERRING INJ.
LINDAXA
LIPRIBELA PLUS H
LIPROLOG
LIVENSA
LIVIAL
LODOZ
LONTERMIN
LORADUR
LORISTA H
LOSARATIO PLUS H
LOZAP H
LUVERIS
MATRIFEN
MEDORAM PLUS H
MEDROL
MENOGON
MENOPUR
MERIDIA
MERIONAL
M-ESLON
MICARDISPLUS
MIFLONID
MIRCERA
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
IMATINIBI MESILAS
HEXOPRENALINI SULFAS
PRASTERONI ENANTAS
HYDROXYETHYLAMYLUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROXYETHYLAMYLUM
INSULINUM LISPRUM
ALBUMINUM HUMANUM
SOMATROPINUM
INSULINUM HUMANUM BIOSYNTHETICUM
HYDROCORTISONUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROXYETHYLAMYLUM
FINASTERIDUM
MECASERMINUM
INDAPAMIDUM
INDAPAMIDUM
HYDROXYETHYLAMYLUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
INSULINUM HUMANUM BIOSYNTHETICUM ISOPHANUM
INSULINUM HUMANUM BIOSYNTHETICUM AMORPHUM
INSULINUM ISOPHANUM
TESTOSTERONUM
FENTANYLUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
ISOPRENALINI HYDROCHLORIDUM
SELEGILINI HYDROCHLORIDUM
HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
TIBOLONUM
INSULINUM HUMANUM
FINASTERIDUM
INSULINUM DETEMIRUM
GONADORELINI ACETAS
SIBUTRAMINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
INSULINUM LISPRUM
TESTOSTERONUM
TIBOLONUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM, BISOPROLOLI FUMARAS
PROCATEROLI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM, AMILORIDI HYDROCHLORIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
LUTROPINUM ALFA
FENTANYLUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
METHYLPREDNISOLONUM
MENOTROPINUM
MENOTROPINUM
SIBUTRAMINUM
MENOTROPINUM
MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
BUDESONIDUM
PEGEPOETINUM BETA
S5D
S4
S3
S1
S5
S5D
S5
S2
S5
S2
S2
S9
S5D
S5
S5
S2
S5D
S5D
S5
S5D
S2
S2
S2
S1
S7
S5D
S3
S6
S7
S5D
S5D
S6
S1
S2
S5
S2
S2
S6
S5D
S2
S1
S1
S5D, P2
S3
S5D
S5D
S5D
S5D
S2
S7
S5D
S9
S2
S2
S6
S2
S7
S5D
S9
S2
|5
název léku
zakázaná látka
skupina
MIRIL PLUS H
MIXTARD
MODAFINIL
MODURETIC
MORPHIN
MOSTRAFIN
MST CONTINUS
MUKOSEPTONEX E
NEBIDO
NEOCRYSTEPIN
NEORECORMON
NESPO
NIAR
NOLIPREL
NOLVADEX
NOPRETENS PLUS H
NORDITROPIN
NORSPAN
NOVOMIX
NOVORAPID
NUTROPINAQ
OLMETEC PLUS H
OMNITROPE
OPTISULIN
OPTRUMA
OVITRELLE
OXIS TURBUHALER
OXYCODON
OXYCONTIN
PALLADONE
PENESTER
PERGOVERIS
PERINDOPRIL/INDAPAMIDE
PREDNISON
PREGNYL
PRENEWEL
PRESTARIUM COMBI
PRITORPLUS
PROPECIA
PROSCAR
PROTAPHANE
PROVIRON
PULMAX
PULMICORT
QUINWIN H
RADICUT
RAMIL H
RAMIPRIL H
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID
RAMIXA PLUS H
RAPIFEN
RAWEL SR
RECTODELT
RHEFLUIN
RHEODEXTRAN
RIBUSPIR
RITALIN
SAIZEN
SALBUTAMOL
SARTEN PLUS H
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
INSULINUM ISOPHANUM
MODAFINILUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM, AMILORIDI HYDROCHL.
MORPHINI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM
FINASTERIDUM
MORPHINUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
TESTOSTERONUM
CHLORTALIDONUM
EPOETINUM BETA
DARBEPOETINUM ALFA
SELEGILINI HYDROCHLORIDUM
INDAPAMIDUM
TAMOXIFENI CITRAS
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
SOMATROPINUM
BUPRENORPHINUM
INSULINUM ASPARTUM
INSULINUM ASPARTUM
SOMATROPINUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
SOMATROPINUM
INSULINUM HUMANUM
RALOXIFENUM
CHORIOGONADOTROPINUM ALFA
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS
OXYCODONI HYDROCHLORIDUM
OXYCODONUM
HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM
FINASTERIDUM
LUTROPINUM ALFA
INDAPAMIDUM
PREDNISONUM
GONADOTROPHINUM CHORIONICUM
INDAPAMIDUM
INDAPAMIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
FINASTERIDUM
FINASTERIDUM
INSULINUM HUMANUM
MESTEROLONUM
BUDESONIDUM
BUDESONIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
FINASTERIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
ALFENTANILUM
INDAPAMIDUM
PREDNISONUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM, AMILORIDI HYDROCHL.
DEXTRANUM 40
BUDESONIDUM
METHYLPHENIDATI HYDROCHLORIDUM
SOMATROPINUM
SALBUTAMOLUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
S5D
S2
S6
S5D
S7
S5
S7
S6
S1
S5D
S2
S2
S6
S5D
S4
S5D
S2
S7
S2
S2
S2
S5D
S2
S2
S4
S2
S3I
S7
S7
S7
S5
S2
S5D
S9
S2
S5D
S5D
S5D
S5
S5
S2
S1
S9
S9
S5D
S5
S5D
S5D
S5D
S5D
S7
S5D
S9
S5D
S5
S9
S6
S2
S3I
S5D
6|
název léku
zakázaná látka
skupina
SELEGILIN
SELEGILINE
SEPTANEST S ADRENALINEM
SERAG-HAES
SERETIDE
SEREVENT DISKUS
SEVREDOL
SLOVALGIN
SOLU-MEDROL
SPASMOVERALGIN NEO
SPIROPENT
STADAPRESS
STERILE DOBUTAMINE
SUBOXONE
SUBUTEX
SUFENTA
SUFENTANIL
SUPERANABOLON
SUPRACAIN
SUSTANON
SYMBICORT
TAMOPLEX
TAMOXIFEN
TEBIS PLUS H
TEMGESIC
TENORETIC
TENSITON INJ.I.V.
TERTENSIF
TESTOPATCH
TETRASPAN
TEVETEN PLUS H
TIBOLON-TEVA
TIBOLVIVAX
TOSTRAN
TRANSTEC
TRIAMCINOLON TBL.
TRITAZIDE
TUSSILEN
UBISTESIN
ULTRATARD
UNDESTOR
URANDIL
VALTROPIN
VELOSULIN
VENDAL RETARD
VENTODISKS
VENTOLIN
VENTOLIN INH.
VEROSPIRON
VIGIL
VOLUVEN
WINFINAS
WINTANYL
ZITAZONIUM
ZOMACTON
ZYNZOL
SELEGILINI HYDROCHLORIDUM
SELEGILINI HYDROCHLORIDUM
ADRENALINUM HYDROGENTARTARICUM
HYDROXYETHYLAMYLUM
SALMETEROLUM, FLUTICASONI PROPIONAS
SALMETEROLUM
MORPHINUM
MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS
METHYLPREDNISOLONUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
DOBUTAMINI HYDROCHLORIDUM
BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM
BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM
SUFENTANILUM
SUFENTANILUM
NANDROLONI PHENPROPIONAS
ADRENALINUM HYDROCHLORICUM
TESTOSTERONI ISOCAPROAS
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDR., BUDESONIDUM
TAMOXIFENI CITRAS
TAMOXIFENI CITRAS
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM
CHLORTALIDONUM, ATENOLOLUM
DEXTRANUM
INDAPAMIDUM
TESTOSTERONUM
HYDROXYETHYLAMYLUM 130000
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
TIBOLONUM
TIBOLONUM
TESTOSTERONUM
BUPRENORPHINUM
TRIAMCINOLONI ACETONIDUM
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
ADRENALINUM HYDROCHLORICUM
INSULINUM HUMANUM BIOSYNTHETICUM
TESTOSTERONI UNDECANOAS
CHLORTALIDONUM
SOMATROPINUM
INSULINUM HUMANUM BIOSYNTHETICUM
MORPHINI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM
SALBUTAMOLUM
SALBUTAMOLUM
SALBUTAMOLUM
SPIRONOLACTONUM
MODAFINILUM
HYDROXYETHYLAMYLUM
FINASTERIDUM
FENTANYLUM
TAMOXIFENI CITRAS
SOMATROPINUM
ANASTROZOLUM
S6
S6
S6
S5
S3I, S9
S3I
S7
S7
S9
S6
S1
S5D
S3
S7
S7
S7
S7
S1
S6
S1
S3I, S9
S4
S4
S5D
S7
S5D, P2
S5
S5D
S1
S5
S5D
S1
S1
S1
S7
S9
S5D
S6
S6
S2
S1
S5D
S2
S2
S7
S3I
S3
S3I
S5D
S6
S5
S5
S7
S4
S2
S4
|7

Podobné dokumenty

Doping - zakázané léky

Doping - zakázané léky užívání léků dodržovat určitá omezení. Lékař, který ví, že léčí sportovce, by měl zvolit alternativní léčbu bez zakázaných látek. Respektování těchto omezení lékařem i ostatními funkcionáři je v zá...

Více

Název léku Zakázaná látka Skupina ABRAXANE ALBUMINI

Název léku Zakázaná látka Skupina ABRAXANE ALBUMINI HYDROCHLOROTHIAZIDUM, AMILORIDI HYDROCH.

Více

Antidoping - Zakázané léky

Antidoping - Zakázané léky P1 . – léky obsahující alkohol (jako pomocnou

Více

Zakázané léky - Antidopingový výbor ČR

Zakázané léky - Antidopingový výbor ČR P1 . – léky obsahující alkohol (jako pomocnou

Více

Seznam zakázaných léků - k 1.7.2014 Název léku Zakázaná látka

Seznam zakázaných léků - k 1.7.2014 Název léku Zakázaná látka MANNITOLUM INDAPAMIDUM NANDROLONI PHENPROPIONAS ANASTROZOLUM METHYLPREDNISOLONI ACETAS DEXAMETHASONUM DEXAMETHASONUM DEXTRANUM 70 MANNITOLUM ACETAZOLAMIDUM GLYCEROLUM BETAMETHASONUM HYDROCHLOROTHIA...

Více

Tenoretic - AstraZeneca

Tenoretic - AstraZeneca Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účin...

Více

Z-4285 Clenil JET SPC_PK1.indd

Z-4285 Clenil JET SPC_PK1.indd obsah ethanolu je však třeba opatrnosti u hepatiků, alkoholiků (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce), epileptiků a u pacientů s poruchami CNS. Zvláštní opatrnos...

Více

OB_Pulmicort 0,5 mg_116180-11

OB_Pulmicort 0,5 mg_116180-11 Vnější obal – papírová krabička: PULMICORT 0,5 mg/ml

Více