FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX

Transkript

FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX
Odsávací hadice na abrazivní materiály a granuláty : FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX
FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX
FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX
Hadice z PU pro odsávání vysoce abrazivních materiál?
Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Dotaz na produkt
Popis produktu V pr?m?ru 80 mm se používá na strojích pro vysprávkovávání silnic sm?sí asfaltu a št?rku. Doprava a sání i sklen?ných st?ep?.
Na hadici je možné objednat pevnou nebo oto?nou p?írubu jako zakon?ení. Nejrobustn?jší varianta polyuretanové hadice.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)