zde.

Komentáře

Transkript

zde.
STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ
PRAVIDLA SERIÁLU
PODVOZEK:
JSOU HOMOLOGOVANÉ PODLE TOHOTO SEZNAMU.
CHAMPION ASTRO; PARMA FLEXICAR 1, 2, 3; CHAMPION
TURBOFLEX; TRINITY; J.K.
CHEETAH; TRINITY 2000; J.K. SKORPIO 1, 2, 3.
PODVOZEK GBELEC OZNAČEN ČÍSLEM A ZNAKEM HONDA.
TENTO PODVOZEK JE MOŽNO UPRAVIT V MÍSTĚ PŘEVODU.
PODVOZKY NELZE JINAK UPRAVOVAT NEBO DOPLŇOVAT. JE
POVOLENO POUZE
VYZTUŽOVAT DRŽÁKY LOŽISEK ZADNÍ OSY OCELOVÝM
DRÁTEM A ZVĚTŠIT DÉLKU DRÁŽKY DRŽÁKU MOTORU TAK,
ABY SE MOHL PŘISUNOUT VÍCE K ZADNÍ OSE. PŘILETOVAT
LZE
POUZE LOŽISKA ZADNÍ OSY, KABELY, TRUBIČKY PŘEDNÍCH
KOL, PŘEDNÍ OSU,
PASTOREK A MOTOR. ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL MUSÍ BÝT
PROVEDENO ZÁSADNĚ NA
JEDNÉ NEDĚLENÉ ROVNÉ HŘÍDELI, V MÍSTĚ URČENÉM PRO
UMÍSTĚNÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY.
PODVOZEK LZE OPATŘIT OLOVĚNÝM ZÁVAŽÍM, NEBO LEPÍCÍ
PÁSKOU POUZE SHORA NA DÍLY PODVOZKU. MINIMÁLNÍ
VÝŠKA HORNÍ HRANY OSY OD SPODNÍ HRANY PODVOZKU
JE 9 MM. ZADNÍ OSA MUSÍ MÍT PRŮMĚR 3/32“ A NEMUSÍ BÝT
PLNÉHO PRŮŘEZU. PRO ULOŽENÍ ZADNÍ OSY MUSÍ BÝT
POUŽITO POUZE KLUZNÝCH LOŽISEK.
OD ROKU 2005 MOHOU ŽÁCI POUŽÍVAT PODVOZEK -- N -VÝROBCE JAROSLAV REČEK.
MOTOR:
PRO TUTO KATEGORII JSOU POVOLENY MOTORY TŘÍDY X12,
16C, 16D.
MOTORY TŘÍDY X 12
POVOLENY JSOU POUZE MOTORY TYPU MURA X 12,
CHAMPION X 12, PROSLOT X 12 A ,KOFORD K 12 , RJR X 12
RED FOX , CAHOZA X12 . DÍLY MOTORŮ LZE MEZI SEBOU
LIBOVOLNĚ KOMBINOVAT.
OBAL UZAVŘENÝ TYPU C MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ ROZMĚRY
VÝŠKA 14,2 MM, PRŮMĚR 21,2 MM, DÉLKA 23,5 MM. NA
OBALU JE POVOLENO POUZE VYBROUSIT DRÁŽKU V MÍSTĚ
STYKU SE ZADNÍ OSOU.
ČELO PLASTIKOVÉ, BEZ ÚPRAV. NA PRUŽINY MOŽNO POUŽÍT
TEFLONOVOU TRUBIČKU A DOMEČKY PROŘÍZNOUT PRO
DELŠÍ CHOD PRUŽINKY.
POD UHLÍKY JE MOŽNO UMÍSTIT KABÍLEK.OTVOR PRO
LOŽISKO MŮŽE BÝT ZVĚTŠEN PRO MOŽNOST JEHO
NAMAZÁNÍ.
MAGNETY: KERAMICKÉ 1 PÁR MAGNETŮ HOMOGENÍCH . JE
POVOLENO POUZE PŘEBROUSIT VNITŘNÍ STRANU MAGNETU
KOTVA: STROJNĚ VINUTÁ, OZNAČENÁ ŠTÍTKEM X 12,
PRŮMĚR DRÁTU 0,285 MM AWG 29,
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR JÁDRA 12,7 MM, KOTVA NESMÍ BÝT
PŘEVINUTÁ .
JE MOŽNÁ, VZÁJEMNÁ KOMBINACE DÍLŮ RŮZNÝCH MOTORŮ,
MIMO VÝMĚNY DOMEČKŮ ZA JINÝ TYP.
MOTORY TŘÍDY 16
POVOLENY JSOU POUZE MOTORY PROSLOT 16C, 16D, RJR
16C, TRINITY 16D, MURA 16C, PARMA 16D, FOX 16 D.CAHOZA
16 C CAN.
OBAL, UZAVŘENÝ TYPU C MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ ROZMĚRY,
VÝŠKA 14,2 MM, PRŮMĚR 21,2 MM, DÉLKA 23,5 MM. NA
OBALU JE POVOLENO POUZE VYBOUSIT DRÁŽKU V MÍSTĚ
STYKU SE ZADNÍ OSOU.
ČELO, PLASTIKOVÉ, BEZ ÚPRAV, NA PRUŽINY MOŽNO
UMÍSTIT TEFLONOVOU TRUBIČKU, POD UHLÍKY JE MOŽNO
UMÍSTIT KABÍLEK A DOMEČKY PROŘÍZNOUT PRO DELŠÍ
CHOD PRUŽINKY. OTVOR PRO LOŽISKO MŮŽE BÝT ZVĚTŠEN
PRO MOŽNOST JEHO NAMAZÁNÍ.
MAGNETY: KERAMICKÉ JAKO U X 12
KOTVA: STROJNĚ VINUTÁ TŘÍDY 16, NESMÍ BÝT PŘEVINUTÁ
ANI PŘEBROUŠENÁ.NOVĚ MOŽNO POUŽÍT KOTVU PROSLOT
OUTLAW 16 D , KTERÁ NENÍ OPATŘENÁ ŠTÍTKEM.
ZAKÁZANÉ ÚPRAVY. MOTORY 16D MAGNETY BEZ ÚPRAV
MIN. VNITŘNÍ ROZMĚRY: VÝŠKA 15,2 MM, PRŮMĚR 22,2 MM,
DÉLKA 23,5 MM.
U VŠECH MOTORŮ JE POVOLENO ZAMĚNIT KLUZNÁ LOŽISKA
ZA KULIČKOVÉ
KAROSERIE:
POLOMAKETA VOZU HONDA ACCORD /NOVÝ TYP/ - DODÁVÁ
POŘADATEL – POVINNÁ.
JEJÍ ZBARVENÍ JE LIBOVOLNÉ. TŘÍROZMĚRNÝ PILOT, JEHO
PROVEDENÍ MINIMÁLNĚ VE
TŘECH BARVÁCH,MUSÍ BÝT VIDITELNÝ ZE ČTYŘ STRAN A
MUSÍ POKRÝT CELOU VNITŘNÍ PLOCHU. AUTO MUSÍ BÝT ZE
SHORA NEPRŮHLEDNÉ. PŘEDNÍ BLATNÍKY NEMUSÍ BÝT
VYSTŘIŽENÉ, ALE MUSÍ BÝT PRŮHLEDNÉ, TZN., ŽE KOLO
MUSÍ BÝT VIDĚT PO CELÉM OBVODU BEZ PŘERUŠENÍ. NENÍ
POVOLENO
PROŘEZÁVÁNÍ
KAROSERIE
ANI
JINÉ
AERODYNAMICKÉ
ÚPRAVY –
PŘICHYCENÍ
ZADNÍHO
SPOILERU K OKNU LEPENKOU APOD. PŘEDNÍ A ZADNÍ
SVĚTLA MUSÍ BÝT ČIRÁ, ZADNÍ SVĚTLA JE MOŽNO ZBARVIT
Z VNITŘNÍ STRANY PODLE PROVEDENÍ ORIGINÁLU VOZU.
VŠECHNA OKNA AUTOMOBILU MUSÍ BÝT ČIRÁ NESMÍ BÝT
ZBARVENÁ, FOLIE APOD. MIMO BOČNÍCH SLOUPKŮ ,KTERÉ
JSOUPOVINNÉ . AUTOMOBIL MUSÍ BÝT OPATŘEN DVĚMI
STARTOVNÍMI ČÍSLY VE VELIKOSTI MIN. 8 MM.TOTO MUSÍ
BÝT PROVEDENO NÁLEPKOU NE FIKSEM NA KAROSERII.
UPEVŇOVACÍ
ŠPENDLÍKY
MOHOU
PŘESAHOVAT
POVOLENOU ŠÍŘI MODELU.
KAROSERIE MUSÍ BÝT SESTŘIŽENÁ PŘESNĚ PODLE
VYLISOVANÝCH HRAN NA SPODNÍ ČÁSTI MODELU A TO JAK
NA BOCÍCH TAK V ZADNÍ ČÁSTI MODELU A HLAVNĚ V MÍSTĚ
PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU. PŘI PŘEJÍMCE BUDE MĚŘENA
HRANA ČELNÍHO OKNA A TO OD ZÁKLADU MĚŘÍCÍ PODLOŽKY
PŘEJÍMKY.
DODATEK : KAROSERIE NOVÉHO TYPU JE OPATŘENÁ
NALEPOVACÍM ZADNÍM SPOILEREM . TEN JE JEDINÉHO TYPU
NENÍ MOŽNÁ ZÁMĚNA . SPOILER MUSÍ NA KAROSERII PO
CELOU DOBU ZÁVODU. POKUD SPOILER UPADNE JE
ZÁVODNÍ POVINEN JEJ V PŘESTÁVCE MEZI JÍZDAMI ZNOVU
UPEVNIT NA MODEL.
KAROSERIE MUSÍ BÝT OZNAČENA
NÁLEPKAMA LIBOVOLNÉHO MOTIVU.
MINIMÁLNĚ
ŠESTI
STARÉ KAROSERIE JE MOŽNO POUŽÍVAT DO KONCE ROKU
ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU:
TRÉNINK PÁTEK – ČASOVÝ PLÁN JE PONECHÁN NA
POŘADATELI. JE NUTNÉ JEJ VŠAK DODRŽET.
SOBOTA 8:00 – 9:45 VOLNÝ TRÉNINK ZÁVODNÍKŮ,
POŘADATEL ZAJISTNÍ PĚTIMINUTOVÝ
INTERVAL NA
STŘÍDÁNÍ.ČAS UZAVŘENÍ DRÁHY 23:00 HOD
PŘEJÍMKA 9:00 – 9:45: PŘEJÍMKU PROVÁDÍ VŽDY HLAVNÍ
ROZHODČÍ Z POŘÁDAJÍCÍHO KLUBU A JEDEN Z ČLENŮ
POŘADATELŮ SERIÁLU. PO PŘEJMUTÍ MODELU JE AŽ DO
STARTU MODEL V DEPU POŘADATELE. ZÁVODNÍK DOSTANE
MODEL 1 MINUTU PŘED STARTEM. PO TOMTO NEBUDE
PŘIJMUT ŽÁDNÝ MODEL.
HLAVNÍ ZÁVOD ZAČÍNÁ V 10:00
TOTO PLATÍ PRO DRÁHU S OSMI PROUDY
POŘADATEL S MENŠÍM POČTEM DRAH DODÁ ČASOVÝ PLÁN
S PŘESTIHEM ABY MOHL BÝT NA POZVÁNCE ZÁVODU
ZÁVOD:
HONDA ACCORD CUP JE ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
NA 1 HODINU.
OSMIPROUDÁ DRÁHA – SYSTÉM – 8 x 7,5
MINUTY
ČTYŘPROUDÁ DRÁHA – SYSTÉM – 4 x 15 MINUT
POŘADATEL ZAJISTÍ ÚPRAVU DRÁHY TJ. NAMAZÁNÍ A PŘED
HLAVNÍM ZÁVODEM UMYTÍ VODIČŮ. TY SE MOHOU ČISTIT
VŽDY PŘED KAŽDOU ROZJÍŽĎKOU. JAKÉKOLI UPRAVOVÁNÍ
DRÁHY A VODIČŮ JE BĚHEM ZÁVODU ZAKÁZÁNO. PŘED
KAŽDOU ROZJÍŽĎKOU JE ZÁVODNÍK POVINEN SI OPATŘIT
MODEL BAREVNÝM OZNAČENÍM SHODNÝM S DRÁHOU, NA
KTERÉ POJEDE ROZJÍŽĎKU. POŘADATEL JE POVINEN DODAT
BAREVNÉ OZNAČENÍ MODELŮ. MEZI ROZJÍŽĎKAMI JE
DVOUMINUTOVÁ PŘESTÁVKA. TA MŮŽE BÝT UPRAVENA I NA
DELŠÍ ČAS MAX . 5 MINUT. JEDNÁ SE O DRÁKY TYPU BLUE
KING .
V TOMTO ČASE JE MOŽNO NA MODELU PROVÁDĚT JAKÉKOLI
ÚPRAVY.
PO DOJETÍ ČASOVÉHO LIMITU JE POVINEN ZÁVODNÍK NEBO
JEHO MECHANIK OZNAČIT MÍSTO KDE MODEL DOJEL. PRO
TENTO ÚČEL JSOU ZHOTOVENY KARTY – ZMĚNA DRÁHY –
TATO KARTA BUDE ZÁVODNÍKOVI PŘEDÁNA OPROTI ZÁLOZE
20 KČ PŘI PŘEJÍMCE ZÁVODU.
PO SKONČENÍZÁVODU JE MOŽNO KARTU VRÁTIT, ZÁLOHA
BUDE VRÁCENA. ZÁVODNÍK JE POVINEN NA DRUHÉ STRANĚ
KARTY JI VIDITELNĚ OZNAČIT SVÝM JMÉNEM. PŘI
NEDODRŽENÍ MÍSTA STARTU PŘI ZAČÁTKU KAŽDÉ
ROZJÍŽĎKY JE ZÁVODNÍK PENALIZOVÁN 100 KOLY. PO
SKONČENÍ POSLEDNÍ ROZJÍŽĎKY JE ZÁVODNÍK POVINEN
NECHAT MODEL NA MÍSTĚ KDE SKONČIL NA DOPLNĚNÍ
POČTU UJETÝCH METRŮ – DÍLKŮ. POKUD MODEL NEBUDE
NA DRÁZE JE MU PŘIČTENA NULA.
VYPÍNÁNÍ DRÁHY: DRÁHA SE VYPÍNÁ POUZE PŘI
DVOJDRÁŽCE, DÁLE POKUD PŘI HROMADNÉ HAVARII
V PRVNÍ ZATÁČCE JE V TÉTO KOLIZI VÍCE JAK 50% VOZŮ JE
OPAKOVÁN START.
DRÁHA SE DÁLE VYPNE PŘI HROMADNÉ KOLIZI 3 A VÍCE
VOZŮ A V MÍSTĚ KAM NEDOSÁHNE NASAZOVAČ A MODEL BY
MOHL ZPŮSOBIT KOLIZI S JINÝM MODELEM. POKUD
ZÁVODNÍK Z JAKÉHOKOLI DŮVODU PROJEDE POD
POČÍTADLY NA JINÉ DRÁZE MODEL ZŮSTÁVÁ NA SVÉM
MÍSTĚ A NEVRACÍ SE PŘED POČÍTADLA.
PO DOBU DVOUMINUTOVÉ PŘESTÁVKY JE MOŽNO NA
MODELU PROVÁDĚT JAKÉKOLI ÚPRAVY. V TÉTO DOBĚ JE
MOŽNÁ ÚPRAVA DRÁHY A TO POUZE UMYTÍ VODIČŮ.
NASAZENÍ DO ZÁVODU: JEDE SE SYSTÉMEM OD
NEJSLABŠÍHO AŽ PO NEJLEPŠÍ.
STARTOVNÍ LISTINA DO PRVNÍHO ZÁVODU, BUDE URČENA
Z LOŇSKÉ SEZONY. DO DALŠÍHO ZÁVODU SE BUDE
VYCHÁZET VŽDY Z PŘEDEŠLÝCH ZÁVODŮ.
NASAZOVAČI: NASAZUJÍ ZÁVODNÍCI VŽDY ZE SKUPINY,
KTERÁ DOJELA, PRO NĚ JE NASAZOVÁNÍ POVINNÉ.
NASAZOVAČ MŮŽE ZA SEBE SJEDNAT NÁHRADU, S TÍM MUSÍ
BÝT SEZNÁMEN HLAVNÍ ROZHODČÍ. POKUD NEBUDE
ZÁVODNÍK NEBO JEHO ZÁSTUPCE PŘI STARTU NOVÉ
ROZJÍŽĎKY BUDE ZÁVODNÍK PENALIZOVÁN 100 KOLY.
POKUD BUDE NASAZOVAČŮ MÉNĚ BUDOU DOPLNĚNY Z ŘAD
POŘADATELE NEBO DOBROVOLNÍKŮ. ---- PROTI
NASAZOVAČI NELZE PODAT PROTEST ----
PROTESTY: PROTEST JE MOŽNO PODAT VŽDY PÍSEMNĚ
BĚHEM CELÉHO ZÁVODU NEPOZDĚJI DO KONCE ZÁVODU.
PROTEST BUDE PROJEDNÁVAT VŽDY HLAVNÍ ROZHODČÍ
S ROZHODČÍM, KTERÝ ABSOLVOVAL PŘEJÍMKU. PROTESTY,
KTERÉ SE TÝKAJÍ MOTORŮ, BUDOU ŘEŠENY VŽDY PO
SKONČENÉM ZÁVODĚ SKUPINY A TO ZA PŘÍTOMNOSTI TŘÍ
ČLENNÉ KOMISE A TO ŘEDITELE ZÁVODU ,ŘEDITELE
SERIÁLU A ZDENKA CHLEBORÁDA . PŘI KLADNÉM
ROZHODNUTÍ SE PENÍZE VRÁTÍ ZÁVODNÍKOVI V OPAČNÉM
POŘADÍ FINANČNÍ OBNOS PROPADÁ VE PROSPĚCH
POŘADATELE A KASY SERIÁLU.
STARTOVNÉ:
MLÁDEŽ DO PATNÁCTI LET 50 KČ
NAD PATNÁCT LET 100 KČ
POLOVINA STARTOVNÉHO JDE POŘADATELI, DRUHÁ DO
KASY SERIÁLU.
BODOVÁNÍ:
1. MÍSTO 20 BODŮ
2. MÍSTO 17 BODŮ
3. MÍSTO 15 BODŮ
4. MÍSTO 13 BODŮ
5. MÍSTO 11 BODŮ
6. MÍSTO 10 BODŮ
7. MÍSTO 9 BODŮ
8. MÍSTO 8 BODŮ
9. MÍSTO 7 BODŮ
10. MÍSTO 6 BODŮ
11. MÍSTO 5 BODŮ
12. MÍSTO 4 BODY
13. MÍSTO 3 BODY
14. MÍSTO 2 BODY
15. MÍSTO 1 BOD
KOLA: MINIMÁLNÍ PRŮMĚR PŘEDNÍCH KOL JE 12,7 MM TY
MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU ZÁVODU NA MODELU. POKUJ
MODELU SCHÁZÍ KOLEČKO , TŘEBA VINOU HAVARIE JE
POVINEN OKAMŽITE MODEL OPRAVIT . MODEL MUSÍ MÍT PO
CELOU DOBU ZÁVODU 4 KOLA.
SVĚTLOST: MINIMÁLNÍ SVĚTLOST POD OSOU ZADNÍCH KOL
JE 0,80 MM
POD OSTATNÍMI ČÁSTMI PODVOZKU 0,40 MM
HLAVNÍ ROZHODČÍ MÁ MOŽNOST KDYKOLI ZASTAVIT ZÁVOD
A ZKONTROLOVAT SVĚTLOST Z DŮVODU POŠKOZENÍ
DRÁHY.
OSTATNÍ ROZMĚRY: MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA 83 MM
MINIMÁLNÍ VÝŠKA CELÉHO MODELU POSTAVENÉHO NA
MĚŘÍCÍ PODLOŽCE JE V MÍSTĚ HORNÍ HRANY PŘEDNÍHO
SKLA 36,00 MM

Podobné dokumenty

Soutěžní pravidla Morava Open 2015

Soutěžní pravidla Morava Open 2015 nápravě. Přívodní motorový silikonový kabel musí být černé barvy (popř. v barvě vozu). 4.4. Kategorie G12 Polomakety prototypů a sportovních vozů v měřítku 1/24 4.4.1 Karoserie Dle stavebních pravi...

Více

Informační Memorandum

Informační Memorandum LLCB finální automatizované technické zpracování - Raiffeisenbank a.s.; - Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod;informací o klientech, které jsou poskytovány CBCB ze strany je...

Více

Pravidla MS F1 pro rok 2012

Pravidla MS F1 pro rok 2012 v důsledku kontaktů částí modelu zasahujících pod podvozek s dráhou. Kola, určená k výměně, musí závodník rozhodčímu při přejímce předložit ke kontrole jejich rozměrů při přejímce nebo v průběhu zá...

Více

Pravidla BPA Cup 2013

Pravidla BPA Cup 2013 být vystřiženy, jinak je karoserie bez úprav. 2.1.2. Výrobce libovolný. Tloušťka karoserie minimálně bondovských .007. Výrobce libovolný, ale doporučuje se použít karoserie od BPA slot racing. 2.1....

Více

Technická pravidla

Technická pravidla Světlost pod převodovým kolem musí být před závodem minimálně 0,5 mm. Dovážení modelu je povoleno pouze olovem, je povoleno vyztužení podvozku nalepením plastu. Dovážení a vyztužení musí být pouze ...

Více

MORAVSKÁ LIGA LMP / GT / Historik / NSR GT3 Cup/F1

MORAVSKÁ LIGA LMP / GT / Historik / NSR GT3 Cup/F1 Model se nesmí při jízdě podvozkem dotýkat dráhy, ani dráhu nesmí poškozovat. Minimální světlost mezi zadními koly musí být před závodem minimálně 0,7 mm a pod ostatními částmi modelu 0,5 mm. Světl...

Více

Stand 1 - AMC Praha 6

Stand 1 - AMC Praha 6 4.7.2.1 Všichni jedou finále- začíná se od nejpomalejší skupiny 4.7.2.2 Při menším počtu závodníku se rozdělí skupiny tak, že v nejlepší skupině jede plný počet závodníků a ve slabších jede méně 4....

Více

zde - Grand Prix

zde - Grand Prix 3.1.5. Model musí být zespodu na podvozku nebo karosérii čitelně označen celým jménem závodníka. 3.1.6. Každý model musí být vybaven trojrozměrnou, barevně upravenou figurkou řidiče. Tato figurka s...

Více

Pravidla BPA Cup 2012

Pravidla BPA Cup 2012 Žádný z klubů neodpovídá za jakoukoliv případně vzniklou škodu na zdraví či na majetku. Vstup do prostoru autodráhy i účast na závodech je na vlastní nebezpečí každého jednotlivce. Podáním přihlášk...

Více