1 AbDw Abydos Apd pták anx život, žít AH.t pole aHa stát / jj / jw přijít

Transkript

1 AbDw Abydos Apd pták anx život, žít AH.t pole aHa stát / jj / jw přijít
A
AbDw
Abydos
Apd
pták anx život, žít AH.t pole aHa
stát 0 jj / jw přijít, přicházet jw-ms lež jm tam , jm.j-rA představený, dohlížitel jmAx.w zaopatřený, ctěný jn.t údolí jnj přinést, přinášet 0
jnpw jnr kámen jr.t oko jrj dělat (zákl. význam, mnoho dalších odvozených významů zejména ve spojení s předložkami) jr.j-x.t j
/ 9
Anup strážce majetku 1
3 jrT.t mléko jH hovězí dobytek, kráva jz hrobka jor
vynikající, výtečný
jt.j otec jTj zmocnit se, vzít a ruka, paže a
0
7
☼
aA
velký
aA
osel aA zde, tady aAm
Asiec aHA bojovat aHa.w
doba, doba života aXnw.tj kabinet, audienční síň aSA
mnohý, početný w
wAH postavit, položit, trvat 2

0
7

wAs.t Vaset, Théby wab
čistý wbn zářit, svítit wpj otevřít wnw.t
hodina wnm jíst wnn být, existovat wr
velký wHm opakovat wsjr (Asjr) Usir wD rozkázat bjn špatný, zlý
p.t obloha, nebe pr.t-xrw invokační oběť (dosl. „hlasová“) prj vyjít, vycházet pXr obcházet, chodit dokola 0
b
p
5 3
ptH Ptah m
m, jm=
,
mAA vidět, spatřit mAa být pravdivý, spravedlivý mAa-xrw ospravedlněný, zemřelý (dosl. „pravdivého hlasu“) mj
jako mjn mw.t matka mnx
prospěšný 0 2
2
v, s, od dnes (dosl. „dnešní den, dnešek“) mnTw Moncu mrji milovat mrH.t vonný olej msDr ucho mSa
vojsko mk
hle! mtr.w svědek n
4
njw.t
nb každý, všechen nb pán nfr
nHH věčnost ns jazyk nswt král Horního Egypta, král nTr bůh nDm sladký, být sladký r k, než ra slunce, den 0 r-pw nebo rm ryba rmT lidé rnp.t
rok rx vědět, znát rd noha , (r)dj
dát, dávat 7
město
dobrý, krásný, dokonalý r
5
h
hAj sejít, sestoupit hAb poslat hrw
den hA
kéž! Hw.t-nTr chrám Hwj bít, tlouci Hwy.t déšť HfA.w had Hm.t
žena 0
H
7℡
0
7
Hm-nTr kněz Hna s 5
3
Hn(o).t
pivo (n se v hieroglyfech nepíše)
Hr na, nad Hzj
chválit HoA vládce Htp.wt
obětiny x
6
x.t
věc xA 1000 xaj vycházet, objevovat se, zjevovat se xpr stát se, stávat se xft
xft.j nepřítel xm nevědět, neznat xnt
xnt.j-jmn.tjw Chontamentej (ten, jenž je na čele Západních) xr před xt dřevo xtm.tj-bjtj Xnw vnitřek Xr pod Xr.j-Hb.t kněz‐předčitatel Xrd
dítě 0
0
proti, podle vpředu, před královský nositel pečeti X
7
z
zA syn 7
zA.t dcera zS písař s
s.t
7  místo sbA hvězda spr dosáhnout spd ostrý, efektivní, pilný sf včera (dosl. „včerejší den, včerejšek“) smr dvořan smr-wa.tj
jediný přítel (panovníka) sn bratr snTr kadidlo sxA vzpomenout, připomenout sxr rada, plán sr úředník sDm slyšet, poslouchat Sm jít, odejít Sms následovat S

8


StA tajný Sdj číst, recitovat ; kA býk ky jiný km.t Egypt (dosl. Černá země) gmj nalézt, zjistit 0 grw také t chléb tA země tp
na, nad; hlava tp-Sma.w „Hlava jihu“ – nejjižnější část Egypta dwA ráno dbn deben (váhová jednotka) dp.t loď, člun k
g
t
d
9
D
D.t navždy (dosl. „věčnost“) DAi
převézt (lodí), přeplavit se Da bouře DfA.w potraviny, výživa Dr
od Dsr posvátný Dd říkat, mluvit 0
Ddw Busiris 
10

Podobné dokumenty

Klíč k cvičení 38 – 1. část 1. rnp.t-zp 30 Abd 3 (n) Ax.t sw 7 30. rok

Klíč k cvičení 38 – 1. část 1. rnp.t-zp 30 Abd 3 (n) Ax.t sw 7 30. rok ar nTr r Ax.t=f nswt-bjtj sHtp-jb-ra Hr=f r p.t Xnm(.w) m jtn nTr(.j) Ha Abx(.w) m jr sw Bůh vystoupal na svůj horizont, král Horního a Dolního Egypta Shetepibre se vzdálil k obloze, spojený se slu...

Více

chrámová architektura střední říše

chrámová architektura střední říše které si budovali předchůdci Mentuhotepa II. z 11. dynastie na blízké lokalitě el-Tárif. Pojmenování tohoto typu je odvozeno od arabského názvu nejnápadnějšího architektonického prvku – řady sloupů...

Více

¹ ¹ y ¹ y ¹ h ¹ h

¹ ¹ y ¹ y ¹ h ¹ h Co se týče této hrobky, kterou jsem postavil na poušti ... postavil jsem ji, abych  vylepšil své místo. (Leiden V4) 

Více

Zapomenuté eny thutmose III.

Zapomenuté eny thutmose III. k egyptskému králi, a na druhé straně měly za úkol vybírat dávky od místních vládců, byť jejich přesné určení není zcela zřejmé – buď mohly být shromážděny ve středomořských přístavech, odkud byly ...

Více

Práce - cena děkana fakulty dopravní

Práce - cena děkana fakulty dopravní druhou Paříž převyšuje více než dvojnásobně. Pařížské metro má ale nejvíce linek a stanic a je ze všech nejdostupnější, v centru Paříže je všude do metra blízko. Nejvíce cestujících denně přepraví ...

Více

montážní sady navijáků

montážní sady navijáků Novinkou z Austrálie jsou navijákové nárazníky od ARB. Tyto robustní přední nárazníky mají zaoblené rohy a gumové dorazy, a je možné do nich domontovat mlhovky. Nárazníky jsou dodávány v tmavě šedé...

Více