Buon giorno hráči!

Transkript

Buon giorno hráči!
Buon giorno hráči!
Hra, která se Vám dostala do rukou, Vás přenese do dob, kdy nejen italská, ale i americká velkoměsta
byla ovládána mocnými rodinami mafiánských bossů. Umožní Vám zažít pocit moci a peněz získaných životem na druhé straně zákona, i když jak se říká, každý má svou cenu, a tak se hranice
mezi „hodnými“ a „zlými“ často ztrácí. Na plánu ležícím před Vámi se chystají dvě mocné rodiny
svést rozhodující souboj o nadvládu nad velkoměstem. Obzvlášť jako začínající mafióso musíte mít
všechny smysly napjaté a pozorně si hlídat své donary. Nikdy totiž nevíte, čí bouchačka na Vás míří.
Boss však může být nakonec jen jeden a tak poznáte, že Vaším jediným přítelem jsou všemocné
peníze, kterých není nikdy dost.
2.1. Hráči se dohodnou, nebo losem určí, kdo
bude hrát za jakou rodinu. (červená, černá
a žlutá = Bonanno) (modrá, zelená a bílá =
Genovese).
2.2. Hráči postaví své figurky na Startovní
políčko své rodiny označené barvou figurky - na vnějším okruhu (startovací pole
v protilehlých rozích hracího plánu). Rozeberou si puzzle dílky vlivu nad městem
a žetony svých barev pro ovládání podniků
na vnějším okruhu, které si nechají u sebe,
ale mimo hrací plán. Každá figurka obdrží
z banku 5.000 donarů do začátku (v případě
menšího počtu hráčů nežli 6- viz pravidlo
8.3.).
2.3. Karty s podvody se umístí ve dvou balíčcích
na hrací plán. Červené karty se položí na pole
„felicitá“- štěstí, černé karty na pole „iattura“smůla. Mezi ně se položí mince štěstí. Peníze
tvoří společný bank (městskou kasu). Pokud
není v pravidlech uvedeno jinak, inkasuje
a platí se v tomto banku. Hráči se dohodnou,
zda se o bank bude starat jeden z hráčů, nebo
bude volně přístupný a bude jen na pozornosti ostatních, zda někdo neprovádí zločin
i mimo hrací plán (doporučujeme druhou
variantu).
2.4. Žetony peněz (společný bank) a nájemných
vrahů je pro lepší přehled vhodné ponechat
v krabici.
1.1. Hra MAFIA je založena na dvou
souběžně probíhajících hrách, které se
navzájem doplňují. Jedna bitva se odehrává
na vnějším okruhu, kde se pohybují figurky
šesti hlavních postav. Zde hráči ovládají
banky, obchody se zbraněmi, vybírají
výpalné, uplácejí policii apod.. Druhý boj
se uskutečňuje uprostřed hracího plánu,
na vnitřní mapě města. Hráči zde bojují
o nadvládu nad městem, kterou získávají
pokládáním svých puzzle dílků na tuto
mapu.
1.2. Cílem hry je ovládnout co největší území
města a stát se tak „Capo di tútti cápi“
neboli bossem všech bossů (viz pravidla 7.1.).
Je možno sehrát i zrychlenou variantu hry
(viz pravidlo 7.1.4) Klíčem k úspěchu jsou
samozřejmě „donaro sporco“, nelegálně
získané peníze, za které lze koupit cokoli.
Každý se navíc opírá o svoji rodinu, ale
doopravdy vyhrát může jen jeden.
Ve hře vystupují tyto
postavy (hrací figurky):
A n t o n i o B o n a n n o a l i a s J o h n To r r i o
a l i a s p o r t e r J o h n a l i a s P r c e k - červená barvaZačínal jako hotelový poslíček a proto dokonale zná slabosti spousty vlivných lidí ve
městě - vždy, když někdo pokládá svůj díl puzzle na vnitřní plán, on inkasuje 400 donarů
od města (z banku).
Sergio Bonanno alias Jack Siegel alias
B l a c k J a c k a l i a s M o n t e c a r l o - černá barvaVždy si udělá chvilku na kvalitní partičku pokeru a rukama mu protéka moře peněz
- když někdo vstoupí do jakéhokoli kasina ve městě (vstoupí na pole kasino), on shrábne
1000 donarů (z banku).
P a o l o B o n a n n o a l i a s To m S t a n t o n a l i a s
f a k e To m a l i a s L i š á k
- žlutá barvaJako novinář je v bahně velkoměsta jako doma, lépe řečeno – on je spolutvůrcem toho
bahna - kdokoli navštíví pole velkoměsto, přihraje mu z městské pokladny (z banku) 400
donarů.
Hráči! Hlídejte si výhody jednotlivých postav, jsou podtržené
Vitorio Genovese alias Joshep Goldberg
alias busker Joshep alias Maestro - zelená barva Ve skutečnosti to umí opravdu mistrovsky pouze s jediným nástrojem- se samopalem
„Tomík“- za každého najatého picciotto (ať ho najal kdokoli) obdrží pojistku 400 donarů
(z banku).
Maria Luisa Genovese alias Mary Hill
alias maid Mary alias Poupátko - modrá barva Jako šikovná pokojská se toho vždycky dozvěděla mnohem víc, než všechny místní
plátky- jak někdo navštíví informátora (zastaví na poli špicl), ona obdrží svůj podíl 400
donarů (z banku).
Franco Genovese alias Charlie Workman
alias sergeant Charlie alias Fízl - bílá barva Je asi nejhorší strážce zákona na světě, ale jemu samozřejmě přináší tahle práce nesporné výhody- z každé figury, která vstoupí na policejní stanici má on 1000 donarů
(z banku).
1. Házíš současně dvojicí kostek - padá ti černá
(na barevné kostce) a pětka (na číselné).
Vnější okruh
2. Nejprve posuneš svoji figurku na vnějším okruhu města. Měl bys táhnout pět, ale to se ti nehodí (vychází to na policejní stanici, kde bys musel
platit za mlčení- viz pravidlo 4.7.), takže si jako
hráč na pozici mafióso svůj tah „poopravíš“
(viz pravidlo 3.4.) a jdeš na pole „špicl“.
3. Protože jsi svůj tah ukončil na poli „špicl“, v tu
chvíli si Maria Luisa Genovese bere z banku
400 donarů. Je to výhoda její postavy ve hře.
4. Abys jsi si mohl líznout červenou kartu, odevzdáš
do banku 400 donarů (viz pravidlo 4.9.). Lízl
jsi kartu č. 25: „Peníze od všech protivníků“.
Použiješ ji a každý Genovese ti zaplatí (všichni
jsou na úrovni mafióso, takže inkasuješ 1.200
donarů). Kartu dáš dospod paklíčku.
5. Nyní bys mohl koupit jakýkoliv neobsazený podnik (např. banku) na vnějším
okruhu, tvoje figurka na něm nemusí stát
(viz pravidlo 4.3.). Zatím se ti nechce takto investovat peníze a proto ukončíš svoji
činnost na vnějším okruhu.
Pro snadnou orientaci je zde popsáno ukázkové kolo hry (představ si):
Hraješ s červenou figurkou - j a ko Anton i o B on a nno
Hráči! Přečtěte si pečlivě ukázkové kolo hry!
Vnitřní mapa města
6. Teď můžeš začít ty i tvoje rodina bojovat
o vliv na vnitřní mapě města.
7. Nejprve můžeš koupit jeden puzzle dílek
vlivu za 6.000 donarů, pokud ano umístíš
jej ke svému výchozímu bodu na vnitřní
mapě (viz pravidlo 3.5.1.)
8. Za položení puzzle dílku si navíc jako
Antonio z banku vezmeš 400 donarů. Je
to výhoda tvojí postavy ve hře.
9. Dále můžeš najmout jednoho nájemného
vraha „picciotto“ (viz pravidlo 3.5.3 – 3.5.6.).
Jelikož vlastníš z minulých kol červenou
kartu č.18: „Levní zabijáci“, stojí tě najmutí picciotto (zabijáka) jen 2.000 donarů,
karta má dlouhodobý účinek necháváš si ji,
můžeš ji použít v dalších kolech. Vezmeš
si žeton a postavíš ho na výchozí pole na
vnitřní mapě (viz pravidlo 3.5.3.).
10.Protože došlo k najmutí nájemného
vraha, Vitorio Genovese bere z banku 400
donarů, je to výhoda jeho postavy ve hře.
11. Teď se svými nájemnými vrahy může
posouvat i tvá rodina. Bratr Paolo např.
jednoho vraha na mapě má, může ho tedy
v tuto chvíli o jedno pole na vnitřní mapě
posunout. Druhý bratr Sergio již na mapě
má tři nájemné vrahy, může posunout jen
jedním z nich. (viz pravidlo 3.5.3.).
12.Nic dalšího ty i tvá rodina již v kole podnikat
nehodláte, takže ve hře pokračuje další hráč.
13. Na začátku kola ti na barevné kostce
padla černá - proto v dalším kole bude
pokračovat tvůj bratr Sergio.
8.1. Hru lze hrát i v případě, že se nesejde kompletní počet šesti hráčů. I v tom případě ovšem na hracím plánu
bude fungovat kompletní šestice figurek. Někteří hráči pak budou ovládat více figurek a využívat několik
úprav pravidel. Pokud budou hrát dva hráči, je zřejmé, že každý bude hrát za jednu rodinu. Když se sejde tři
až pět hráčů, mohou si figurky rozdělit libovolně (např. ve čtyřech jeden může hrát za celou rodinu Bonanno
a tři hrají každý jednoho Genovese), ale každý hráč musí ovládat figurky vždy z jedné rodiny (nesmí se stát,
že hráč ovládá figuru Bonanno i figuru Genovese, to by bylo nechutné).
8.2. Pokud hráč ovládá více figur, s postupováním nemá problém, protože hráče určuje barevná kostka. S ovládáním podniků rovněž ne, protože ty označují barevné žetony jednotlivých figur. Musí si dávat pozor na
karty. Ty náleží rovněž vždy jednotlivým figurám a ne celé rodině, proto si hráč získané karty pokládá k
barevným polím puzzle a k žetonům jednotlivých figur, mimo hrací plán tak, aby se mezi sebou nemíchaly.
Upraveny jsou pouze machinace s penězi.
8.3. Peníze ovládá jeden hráč vždy jedny, pro všechny své figurky (nemusí rozlišovat více hromádek). Na
začátku tedy obdrží 10.000 donarů, pokud hraje za dvě figurky a nebo 15.000 donarů, pokud hraje za tři. Tyto
prostředky pak může využívat pro kteroukoli ze svých figurek bez omezení. To je ovšem mimořádná služba
a není zadarmo. Když hráč ovládá dvě figurky a kterákoli z nich vstoupí na pole směnárna, zaplatí hráč
poplatek za zvláštní služby 600 donarů, pokud hraje za tři- bude to 800 donarů. Navíc se zde platí mimořádná
platba 1.000 donarů, pokud se hráč rozhodne k převodu obsazeného políčka puzzle mezi svými figurkami.
Hra obsahuje:
Hráči !
Nezapomeňte si slepit minci štěstí.
Hrací plán, 6 figurek mafióso, 48 karet s
podvody, 72 puzzle dílků pro získávání
vlivu nad městem (po 12 od každé barvy),
18 žetonů picciotto – řadových vrahů,
80 bankovek donaro sporco – nelegálně
získaných peněz, 36 žetonů v barvách
figurek (6 × šest barev) pro označování
podniků na vnějším okruhu, dvě hrací
kostky (číselná a barevná) a mince štěstí
(tu vytvoříte tak, že k sobě slepíte dva
žetony s nápisy IATTURA a FELICITA).
V každém kole hra postupuje
ve dvou krocích. Hráč vždy
nejprve hraje figurkou po
vnějším okruhu, provádí
úkoly, které mu určuje pole,
na které dojel a ovládá
podniky na tomto vnějším
Pravidla pro hru na vnějším okruhu
okruhu. Ve druhém kroku
hráč zvyšuje svůj vliv nad (první část kola):
3.1. Hráči losem určí, kdo bude začínat, ten pak poprvé hází. Každý vždy hází naráz dvojicí kostek.
městem ve středu hracího
Číselná určuje, o kolik polí se pohne hráčova figurka na vnějším okruhu, barevná označuje hráče,
plánu, pomocí puzzle dílků
který bude hrát po něm. Pořadí hráčů tedy není předem pevně dané, určuje ho právě barevná kostka.
své barvy.
3.2. Figurky mafiánů se posouvají po vnějším okruhu jedním směrem (podle šipky). Hráč se svého tahu
6.1.Ve hře jsou dva druhy karet. Černé- iattura
a červené- felicitá.
Hráč může kartu získat několika způsoby:
1) Lízne si ji při vstupu na políčko Fortuna
(viz 4.4.), Špicl (viz 4.9.), nebo Problém
(viz 4.12.)
2) Lízne si červenou kartu č. 12, 13, 14 nebo
15 a odebere nějakou pěknou kartu jinému
hráči.
3) Lze koupit kartu od jiného hráče. Aby
takový obchod mohl proběhnout, musí
figurka prodávajícího nebo kupujícího
hráče stát na poli Směnárna a jeden z nich
musí být na tahu nebo musí být prodávající
ve finanční tísni (viz pravidlo 5.1.)
nesmí zříci.
3.3. Hráč nejprve táhne figurkou, zachová se podle toho, na kterém poli zastavil, a teprve potom může
provádět další úkony. Nejprve na vnějším okruhu (hráč může nakupovat podniky, korumpovat
úředníky- čili používat karty podvodů apod.). Je možné provádět machinace s libovolným podnikem na plánu (např. chce-li hráč koupit banku, nemusí stát jeho figurka na poli Banka). Pouze v
případě, že chtějí dva hráči obchodovat s puzzle dílky, musí některá z jejich figurek zastavit na poli
Směnárna. Teprve po ukončení činnosti na vnějším okruhu hráč přenáší svoji pozornost na vnitřní
mapu, kde buduje svoji nadvládu nad městem (zvyšuje svůj vliv nad městem pokládáním puzzle
dílků na vnitřní mapu města, najímá vrahy nebo je posouvá po vnitřní mapě apod.).
3.4. V průběhu hry se zvětšuje vliv jednotlivých figurek a podle toho jsou pro ni upravována pravidla.
Existují tři úrovně: 1) Mafióso, 2) Capiregime, 3) Capo
MAFIÓSO: Každá figurka začíná na základním stupni – mafióso. Toho zatím nikdo nezná,
CAPIREGIME (kapitán): Když mafióso ovládne 3 pole na vnitřní mapě města (tzn. má
CAPO (kmotr): Jestliže capiregime ovládne území 7 polí na vnitřní mapě města (tzn. má na ní
ČERNÉ KARTY jsou zpravidla velice
nepříjemné a je třeba na ně reagovat okamžitě.
Hráč provede, co mu karta ukládá a vloží ji
dospod černého balíčku. Pokud se jedná o
dlouhodobější závazek (mohou to být karty 1-2
a 9-16), hráč si kartu ponechává, otočenou lícem
nahoru, aby ji každý viděl, dokud se z úkolu
nevylíže. Teprve po splnění úkolu kartu vrací
dospod paklíku.
ČERVENÉ KARTY
jsou naopak
často vítaným pomocníkem. Hráč tyto karty
může použít okamžitě, ale rovněž si je může
uschovat, pro použití později. Pokud se jedná
o karty okamžité pomoci (jmenovitě karty č. 78, 12-15 a 25-32), hráč je po použití vrátí dospod červeného balíčku. Pokud se jedná o karty
dlouhodobé pomoci (např. kompromitující materiály nebo tajné dokumenty, karty č. 1-6, 9-11
a 16-24), mohou být používány po neomezeně
dlouhou dobu. Ani tyto karty ale nemusí být
použity okamžitě po získání. Karty, které hráč
vlastní, ale ještě je nepoužil, nechává ležet lícem
dolů, aby do nich soupeři neviděli, ani je nemusí
číst nahlas. Používané karty jsou položeny lícem
nahoru.
takže si v podstatě dělá, co chce- může si svůj hod upravit až o plus/mínus dvě pole (hodí-li 4, může
jet 2,3,4,5,6, hodí-li 1, může jet 1,2 nebo 3, hodí-li 5, smí jet 3,4,5 a 6). Žádná z figurek ovšem nesmí
táhnout méně než jedna, ani více než šest !
na ní umístěné 3 své puzzle dílky), získává titul capiregime O tomto zločinci již leckdo slyšel
a agenti si na něj začínají dávat pozor, takže si nemůže dovolit tolik, co běžný lump. Vrh kostkou
si může upravit podle potřeby až o jedno pole (hodí-li 3, může táhnout 2,3 nebo 4, hodí-li 1, může
táhnout 1 nebo 2).
umístěných 7 svých puzzle dílků), stává se z něj capo. Ten má velkou moc, ale také velké problémy.
Každý ho chce dostat, kdekdo mu vidí pod prsty a on musí navenek dodržovat zákony. Postupuje
tedy přesně o tolik polí, kolik padlo na kostce.
Každá z hodností se navíc řídí různými úkoly z karet a pole ve hře mají rovněž pro každého
trochu jiný význam. V průběhu hry se může stát, že hráč vývojem přijde o puzzle dílky na
vnitřní mapě a tím pádem spadne o úroveň níže.
Pravidla pro hru na vnitřní mapě města
(druhá část kola):
3.5. Hlavním cílem hry je ovládnout co největší území města. Každý hráč má k dispozici 12 puzzle své
barvy a výchozí bod na mapě (označený jeho barvou). Mapa je rozdělena na 9x5 polí, na jedné
straně má své výchozí body rodina Genovese, na protilehlé pak rodina Bonanno. Každý hráč svůj
první dílek přikládá k výchozímu poli své barvy na vnitřní mapě (jinam nesmí). Při pokládání
puzzle dílků je třeba ctít pravidlo, že hráči jedné rodiny nesmí vytvořit uzavřený prostor, obklíčený
puzzle dílky, pokud se takového prostoru nedotýká alespoň jednou stranou i protivníkův puzzle
dílek. Prostor obklíčený pouze dílky jedné rodiny (nebo dílky jedné rodiny a okrajem mapy) může
vzniknout pouze při VENDETĚ (viz pravidlo3.5.6.) a následně se musí pokládáním puzzle dílků
nejprve zaplnit vzniklé mezery a teprve potom pokračovat v rozšiřování ovládaného území.
Jednotlivé dílky puzzle je možno na plán umístit několika způsoby:
Koupě neobsazeného pole na mapě:
3.5.1.
Neobsazená pole možno koupit za standardní cenu 6.000 donarů (peníze hráč odevzdá do banku).
Kupovat je možno pouze pole, která alespoň jednou stranou sousedí s již získaným polem nebo
s naším výchozím polem. Po zaplacení položí hráč jeden svůj puzzle dílek na zakoupené pole na
vnitřní mapě města.
Hráči ! Snažte se co
nejrychleji ovládnout co
největší část mapy města.
Koupě obsazeného pole na mapě od jiného hráče:
3.5.2.
Pole na mapě, které je již obsazené jiným hráčem, a které alespoň jednou stranou sousedí s naším
polem, lze od vlastníka koupit, protože peníze jsou všemocné. Nemůžeme ovšem očekávat standardní cenu. V tomto případě platí zákon nabídky a poptávky. Můžeme políčko několikanásobně
přeplatit, nebo naopak srazit cenu na minimum (např. u soupeře ve finanční tísni- viz pravidlo
5.1.). Peníze pak odevzdáme hráči, který pole vlastnil, vrátíme mu jeho dílek puzzle a na místo
položíme puzzle dílek vlastní barvy. To vše pochopitelně za předpokladu, že vlastník s obchodem
souhlasí a jedna z figurek (prodávající nebo kupující) stojí na poli směnárna (mimo situace, kdy
je někdo ve finanční tísni, pak na pole směnárna nemusíme).
Při jedné návštěvě směnárny lze prodat (pokud nejde o finanční tíseň) nejvíce jeden puzzle dílek
vlivu.
3.5.3.
Lze najmout za 4.000 donarů nájemného vraha - picciotto (peníze hráč odevzdá do banku), který
pro nás pole získá. Hráč postaví žeton vraha na své výchozí pole a může s ním táhnou od příštího
kola o jedno pole vždy, když je na tahu hráčova rodina (ale až po dokončení úkonů na vnějším okruhu). Vrah smí postupovat jedině přes vlastní hráčova pole, která spolu sousedí. Nesmí táhnout
šikmo (čili přes roh políčka), pokud není vyslán kmotrem (vrah, kterého ovládá capo, smí táhnout
i šikmo). Může jet do stran i dozadu. Když vrah dorazí na vyhlédnuté neobsazené pole na mapě,
získává ho hrozbami a vydíráním. Jeho úkol končí, je odstraněn z plánu a hráč pokládá puzzle dílek své barvy na jeho místo. Každý může zaměstnávat až 3 piccioto, pokud na to má, ale táhnout
smí v každém kole, kdy je na tahu jeho rodina, vždy jen s jedním. Na každém puzzle dílku smí
stát vždy jen jeden picciotto, pouze na výchozím poli jich může stát více.
3.5.4. Získání neobsazeného pole na mapě
pomocí nájemného vraha:
Získání již obsazeného políčka na mapě
pomocí nájemného vraha:
Hráč může získat i pole, které již někdo obsadil před ním. Nejprve musí najmout picciotto (za
běžnou taxu- viz pravidlo 3.5.3.) a dojet s ním podle pravidel z výchozího pole až k soupeřovu
dílku. Když je potom znovu na tahu naše rodina a vrah by mohl na vyhlédnuté pole vjet (pozor
– kmotrův vrah smí táhnout přes roh), je potřeba zaplatit zvláštní taxu 4.000 donarů (peníze
odevzdat do banku) Potom vrah soupeřovo pole získá brutální silou, je odstraněn ze hry, soupeř
odstraní svůj puzzle dílek z mapy a Vy na jeho místo pokládáte svůj.
Ochrana vlastního pole na mapě města:
3.5.5.
Před hrozbou cizího picciotto lze své pole chránit jediným způsobem. Najmout vlastního picciotto (za běžnou taxu- viz pravidlo 3.5.3.) a dojet s ním podle pravidel z výchozího pole až na
vlastní dílek, který chceme bránit. Takto chráněné pole je zároveň trvalou hrozbou pro sousední
soupeřova pole.
Vendeta
3.5.6.
Je jediný způsob, jak získat pole, které jiný hráč chrání picciotto- nájemným vrahem. Pokud
máme svého vraha na sousedním poli, zaplatíme zvláštní taxu 12.000 donarů (peníze odevzdáme
do banku) a v krvavé bitce soupeřovo pole získáme. Odstraníme svého i soupeřova vraha ze hry
a soupeřův dílek puzzle nahradíme vlastním. Tím ovšem rozpoutáme nemilosrdnou vendetu
neboli krevní mstu mezi sebou a postiženým hráčem (nikdo jiný se jí nezúčastní). Její zákon je
jednoduchý. Postižený zvolá VENDETA a na oplátku odstraní (nikoli nahradí vlastním) z mapy
jeden náš dílek, my odstraníme jeden jeho, a tak dále, dokud jeden z hráčů neodstraní z vnitřní
mapy poslední soupeřův puzzle dílek vlivu (dílky se vracejí vlastníkům, později se mohou znovu
používat). Tím je krevní msta dokonána a může se pokračovat ve hře. Zvláštností je, že v rámci
vendety lze z hracího plánu soupeři odstranit jakékoli pole, i pole kryté vrahem (takový vrah je
odstraněn z vnitřní mapy města), bez ohledu na polohu. Mohou tedy vzniknout obsazená pole
na mapě, která nejsou spjatá s hráčovým výchozím polem, nejsou chráněna vrahem, a tím pádem jsou snadným terčem pro ostatní. Vendeta je strašlivá, každý by měl její rozpoutání pečlivě
zvážit.
5.1. Mnohá pole a mnohé karty znamenají pro
hráče nečekaná vydání. Tyto závazky je
třeba plnit okamžitě, protože čest rodiny
je důležitá. Pokud nemá hráč dostatek
prostředků v hotovosti, má několik možností
řešení. každopádně prodej vlastnictví je
první řešení finanční tísně:
1) Hráč může prodat práva na své ovládané
území na vnitřní mapě města. Městská rada
je ochotna v takovém případě nabídnout
nevratnou půjčku 2.000 donarů za
každý hráčův puzzle dílek, který odstraní
z hracího plánu (hráč si bere peníze z banku
a odebírá ze hry své dílky puzzle). Je možno
samozřejmě prodávat vlastní pole i komukoli z rodiny, ba dokonce i protivníkovi (v
zoufalství), za libovolnou hodnotu, na které
se hráči dohodnou. Musí se ovšem vždy
jednat o takové pole, které alespoň jednou
stranou sousedí s polem hráče, kterému
hodláme prodávat. Nedojde–li k dohodě,
obchod se nekoná.
2) Za stejných podmínek je možné prodávat i červené karty, dokonce i celé podniky
z vnějšího okruhu (spíše právo na nadvládu
nad nimi), ale město takové obchody nepodporuje (z banku takto peníze nezískáte).
3) Pokud hráč nemá, co by prodal, nebo
o jeho majetek nemá nikdo zájem (musí ho
ale předtím nabídnout k prodeji), hradí jeho
dluh nejbohatší člen rodiny. Není to ovšem
žádné milosrdenství. Je to půjčka se stoprocentním úrokem. Zaplatí-li za vás někdo
z rodiny 200 donarů, musíte mu vrátit 400
donarů. Pro tuto situaci je dobré mít po ruce
papír a tužku.
5.2. Pokud dojdou peníze v banku, město přišlo
na buben a městská rada to vyřeší krutou,
mimořádnou platbou daní. Každý hráč musí
do banku odevzdat polovinu svých peněz.
Na vnějším okruhu, po kterém postupují figurky, jsou tato pole:
startovní rodinné pole - banka - fortuna - obchod se zbraněmi - sportovní klub
policejní stanice - kasino - špicl - směnárna - velkoměsto - problém - federální agent
4.1.V okamžiku, kdy hráč vstoupí na daná pole, okamžitě vykoná, co
mu toto pole přikazuje (např. při vstupu do protivníkova obchodu se
zbraněmi okamžitě zakoupí zbraně, čili zaplatí majiteli určený obnos a
teprve potom smí on a jeho rodina provádět další mafiánské transakce.
Význam některých polí se v průběhu hry mění. Mohou být:
– Neutrální (pokud je neovládá žádný z hráčů)
– Spřízněná (pokud je ovládá někdo z rodiny)
– Vlastní (pokud je ovládá sám hráč)
– Protivníkova (pokud je ovládá někdo z té druhé rodiny)
Doporučujeme mít v průběhu hry nalistovanou tabulku s přehledem plateb.
Když chce hráč ovládnout některý z podniků na vnějším okruhu, musí
být on sám na tahu, ale jeho figurka nemusí stát na podniku, který
chce ovládnout.
STARTOVACÍ RODINNÉ POLE
4.2.
Náleží vždy jedné rodině.
Neslouží pouze na zahájení hry, ale funguje i jako meta.
Každá rodina používá vlastní, podle barevného odlišení.
Vždy, když přes vlastní rodinné pole hráčova figurka projede (nemusí zde zastavit), vyinkasuje z banku 200 donarů
za každé puzzle, které má právě na mapě jeho rodina. Když
na poli přímo zastaví, inkasuje ihned, ale při odjezdu již ne.
BANKA
4.3.
Může být neutrální, spřízněná, vlastní a protivníkova.
Neutrální banka:
Když vstoupíte do neutrální banky, jdete tam provádět kriminální činnost. Hráč na úrovni mafióso získá 200 donarů,
capiregime 400 donarů a capo 800 donarů (berete si tyto
prostředky z banku).
Spřízněná banka:
Když vstoupíte do spřízněné banky máte možnost si vybrat
hotovost. Jako mafióso 400 donarů, jako capiregime 800
donarů, jako capo 1.600 donarů (berete si tyto prostředky
z banku).
Vlastní banka:
Když vstoupíte do vlastní banky, vybíráte si obnos 3.000
donarů (berete si tyto prostředky z banku).
Protivníkova banka:
Když vstoupíte do protivníkovi banky nic neplatíte, ale
zároveň si nic neodnesete.
Jak získat banku:
Za peníze lze koupit pouze neutrální banku a to přesně za 4.000 donarů.
Hráč odevzdá peníze do banku a vybranou pobočku na vnějším okruhu
označí žetonem své barvy. Banku lze rovněž získat pomocí korupce. Pokud
hráč získá červenou kartu č. 1, 2, nebo 3, které to umožňují, může okamžitě
ovládnout kteroukoli neutrální banku (kartu a žeton své barvy přiloží
k vybrané pobočce). Takto ovládanou banku lze získat pro sebe jen pomocí červených karet č. 14 nebo 15. Pomocí červených karet (1,2,3) lze
navíc získat i banku již běžně zakoupenou protivníkem (ale v rodině se
něco takového nedělá). Potřebujeme mimo onu kartu pouze 4.400 donarů
a vám nakloněný ředitel již zařídí, aby převod proběhl (peníze odevzdáme
do banku, nikoli protivníkovi). Nahradíme soupeřův žeton svým a k políčku
banky na vnějším okruhu přiložíme červenou kartu.
Hráči ! Mějte v průběhu hry nalistovanou
tabulku s přehledem plateb.
FORTUNA
4.4.
Fortuna může být pouze neutrální.
Když vstoupíte do herny osudu, prostě vezmete minci štěstí,
hodíte si a následně si líznete jednu kartu podvodů. Černou,
když Vám padne iattura - smůla, a nebo červenou, když
mince ukáže felicitá – štěstí.
OBCHOD SE ZBRANĚMI
4.5.
Může být neutrální, spřízněný, vlastní a protivníkův.
Neutrální obchod se zbraněmi:
Když vstoupíte do neutrálního obchodu se zbraněmi, jdete
vybírat poplatek za ochranu. Mafióso 400 donarů, capiregime 600 donarů a capo 1.000 donarů (berete si tyto
prostředky z banku).
Spřízněný obchod se zbraněmi:
Když vstoupíte do spřízněného obchodu, jdete si jen pro
zbraně. Nic neplatíte, ale ani si žádné peníze neodnášíte.
Vlastní obchod se zbraněmi:
Při vstupu do vlastního obchodu vybíráte tržbu v hodnotě
5.000 donarů (berete si tyto prostředky z banku).
Protivníkův obchod se zbraněmi:
Když už vstoupíte do protivníkova obchodu, jdete nakupovat
zbraně. On Vám je prodá, ale draho. Hráč zaplatí vlastníkovi
(nikoli do banku) na úrovni mafióso 400 donarů, capiregime
600 donarů a capo dokonce 1.000 donarů.
Jak získat obchod se zbraněmi:
Obchod se zbraněmi lze ovládnout za nepatrnou sumičku 6.000 donarů,
stejným způsobem jako banku. Rovněž ostatní způsoby získávání vlivu jsou
shodné jako u banky, s jednou výjimkou. Jde o natolik výnosný obchod, že
se bojuje o vliv i v samotné rodině. Můžeme tedy převzít nadvládu i nad
spřáteleným podnikem, pokud byl zakoupen běžným způsobem. Musíme
vlastnit kartu č.6 a 4.000 donarů v hotovosti, které předáme původnímu
vlastníkovi, i kdyby to byl protivník (nikoli do banku). Nahradíme soupeřův
žeton svým a k políčku obchodu se zbraněmi na vnějším okruhu přiložíme
červenou kartu.
SPORTOVNÍ KLUB
4.6.
Sportovní klub může být pouze neutrální.
Ve sportovním klubu se výpalné v penězích nevybírá. Sportovní klub platí protislužbou. Když takový klub navštívíte,
můžete najmout jednoho picciotto (vraha) pouze za 2.000
donarů. Bude se ovšem jednat o běžné služby, zabrání neobsazeného území nebo ochrana již obsazeného (viz pravidla
3.5.3. a 3.5.5.). Za vše ostatní je třeba doplatit zvláštní taxu
(viz pravidla 3.5.4. a 3.5.6.).
POLICEJNÍ STANICE
4.7.
Může být neutrální, spřízněná, vlastní a protivníkova.
Organizovaný zločin by nefungoval bez provázanosti se zkorumpovanou
policií. Základem je platba za nevšímavost, a ovšem čím větší zvíře, tím
víc je třeba přimhouřit oči.
Neutrální policejní stanice:
Při vstupu na neutrální policejní stanici zaplatí mafióso
400 donarů, capiregime 600 donarů a capo dokonce 1.200
donarů (peníze odevzdá do banku).
Spřízněná policejní stanice:
Při vstupu do spřízněné policejní stanice hráč nic neplatí.
Vlastní policejní stanice:
Při vstupu do vlastní policejní stanice hráč nic neplatí.
Protivníkova policejní stanice:
Naopak při vstupu na protivníkem ovládanou stanici platíme
dvojnásobnou taxu. To znamená mafióso 800 donarů, capiregime 1.200 a capo neuvěřitelných 2.400 donarů (peníze
odevzdá do banku).
Jak ovládnout policejní stanici:
Policejní stanici nelze na stálo koupit za peníze, je možno ji pouze ovládnout pomocí kompromitujících materiálů proti policejnímu řediteli,
které se nacházejí na červených kartách č. 4 a 5. Stanici označíme kartou
a žetonem své barvy.
KASINO
4.8.
Kasio může být pouze neutrální
Při návštěvě kasina musí hráč podráždit štěstěnu a zahrát
si o peníze. Nejprve vsadí libovolnou částku, poté si hodí
číselnou kostkou, která určí, kolikrát se znásobí vsazená
částka v případě výhry. Sudé číslo (2,4,6) znamená dvojnásobek vkladu, liché (1,3,5) trojnásobek vkladu. A na závěr si
hodí mincí štěstí. Pokud padne felicitá, vyhrává hráč určený
násobek vkladu, padne-li iattura, prohrává vsazenou částku
(tzn. vsadíte-li 200, hodíte např. 5 a padne vám felicitá, berete si vsazené peníze a navíc dostanete z banku trojnásobek
3×200 = 600 donarů). Při každé návštěvě kasina máte nárok
na jednu hru, maximální sázka je 4.000 donarů.
FEDERÁLNÍ AGENT – NEÚPLATNÝ
4.9.
Může být pouze neutrální.
Tohle je horší než daně. Na tohohle chlapíka peníze neplatí
a jde Vám po krku. Hráč, který zastaví na tomto poli, musí
být po nějaký čas čistý jako lilie. Jeho rodina tři tahy nesmí
posouvat po plánu své picciotto a rovněž po tři tahy nesmí
žádným způsobem získávat nadvládu, ani nad městem
(dílky puzzle), ani nad žádným podnikem (banka, policie,
zbraně). Jako jedno kolo se počítají samozřejmě tahy rodiny,
ne protivníkovy. Hráč sám navíc v příštím svém vlastním
tahu nesmí vyinkasovat ani jediný donar, nesmí se dotknout
karet (nelíže si) a nesmí najímat vrahy.
ŠPICL
4.10.
Může být pouze neutrální.
Tohle pole je bezva! Dobře placený špicl pro hráče, který
vstoupil na jeho políčko, něco vyhrabal. Je třeba zaplatit
400 donarů (odevzdat do banku) a líznout si jednu červenou
kartu. Pokud hráč nechce nebo nemůže zaplatit, nemusí.
Zůstane na poli je stát a kartu si prostě nelízne. Informátor si
sousto nechá pro jiného.
VELKOMĚSTO
4.11.
Může být pouze neutrální.
Zde hráč využívá své právo diktovat si podmínky. Pole
velkoměsto má podobnou funkci, jako startovní rodinné
pole. Jen je potřeba na něm přesně zastavit (na rozdíl od startovního, kde stačí projet) a hráč inkasuje 200 jen za každé
pole na vnitřní mapě města (puzzle dílky), která ovládá on
sám (nikoli za dílky všech členů rodiny).
SMĚNÁRNA
4.12.
Může být pouze neutrální.
Tohle pole slouží k několika účelům.
1) Pokud bohatý bratr má ten pocit, že jeho chudší člen
rodiny by potřeboval finanční injekci (např. na nákup
nějakého podniku), při vstupu na toto pole může v rámci
rodiny přesouvat vlastní peníze dle libosti. Jde o čin dobrovolný, kterým ten bohatší sleduje své tajemné cíle
(nepůjde tedy o dluh).
2) Druhým účelem je splácení dluhů. Když někdo dluží
někomu peníze, při vstupu do směnárny mu zaplatí
dlužnou částku nebo odevzdá veškerou hotovost, kterou
má právě u sebe a věřitel mu tuto částku odečte z dluhu.
Dodržení tohoto závazku si hlídá věřitel.
3) Dále je zde možnost převádět nebo prodávat podniky z
vnějšího okruhu a karty mezi jednotlivými členy rodiny
bez poplatku (jindy lze tyto operace provádět pouze v
případě náhlé finanční tísně, když někdo z rodiny nemá
na zaplacení pohledávky, jak je uvedeno v bodě 5.1.).
4) Za stejných podmínek zde můžeme prodávat nebo kupovat vliv nad městem (položené dílky puzzle na mapě),
ale při každé návštěvě směnárny lze takto převést
maximálně jeden dílek vlivu! (viz pravidlo 3.5.2.)
5) Navíc se zde automaticky platí za mimořádné služby pro
hráče s více figurami (viz pravidlo 8.3.).
PROBLÉM
4.13.
Může být pouze neutrální.
Nejde všechno pořád hladce. Někde se něco zaseklo a je
třeba se s tím vypořádat. Hráč, který vstoupí na toto pole si
lízne černou kartu a bůh mu pomáhej.
7.1.Vítězem hry se stává hráč,
který v okamžiku ukončení
ovládá největší plochu města
(má na hracím plánu nejvíc
dílků puzzle své barvy). Pokud
v okamžiku ukončení více
hráčů ovládá stejnou plochu,
rozhoduje o vítězi mezi těmito
hráči počet hracích peněz,
které má hráč v hotovosti u
sebe. Pokud ani tak nelze určit
vítěze, vyhrává ten, kdo nejdál
doplivne.
Jsou čtyři možnosti, při kterých
nastává ukončení hry:
1) „Capo di tútti cápi“, neboli
bossem všech bossů se automaticky stává hráč, který
dokáže na hrací plán poskládat všechny dílky puzzle své
barvy. Tehdy hra končí, aniž
by byl plán zcela zaplněn a o
vítězi není pochyb.
2) Ve chvíli, kdy jsou dílky puzzle
zaplněna všechna pole na mapě
města uprostřed hracího plánu,
hra končí a můžeme určit, kdo
se stal „Capo di tútti cápi“ (viz
pravidlo 6.1.)
3) Pokud se jedna rodina dostane
do takové finanční tísně, že
žádný z členů nemůže uhradit
nějakou neodkladnou platbu
a nemají již co prodat (nebo
o to není zájem), automaticky
vypadávají ze hry a vítězem
se stává ten člen konkurenční
rodiny, který má v danou chvíli
největší moc nad městem (viz
pravidlo 6.1.).
4) Poslední možností je takzvaná
blesková válka, na které se
hráči musí domluvit před
zahájením celé hry. V této
variantě vyhrává hráč, který
se jako první stane bossem,
čili položí na mapu města
uprostřed hracího plánu jako
první svůj sedmý puzzle dílek
vlivu.
Hráči !
Vyzkoušejte bleskovou
válku. Nejrychlejší
zakončení celé hry
jméno
barva
inkasuje když:
kolik
Antonio Bonannočervená
Sergio Bonannočerná
někdo položí města
puzzle dílek na mapu
někdo zastaví na poli Kasino
400 donarů
Paolo Bonanno
Vitorio Genovese
Maria Luisa Genovese
Franco Genovese
žlutá
zelená
někdo zastaví na poli Velkoměsto
někdo najme picciotto- vraha
400 donarů
modrá
někdo zastaví na poli Špicl
400 donarů
bílá
někdo zastaví na poli Policejní stanice
1.000 donarů
1.000 donarů
400 donarů
úroveň
když má na mapě:
Mafióso
méně než tři dílky puzzle
Úprava hodu číselnou kostkou + / - 2 (do min.1, max.6)
Capiregime
tři a více dílků puzzle
Úprava hodu číselnou kostkou + / - 1 (do min.1, max.6)
Capo
sedm a více dílků puzzle
Nájemný vrah smí na vnitřní mapě táhnout šikmo
BANKA: neutrální lze koupit za 4.000 donarů
platby
Mafióso
možnosti
Capiregime
Capo
Neutrální
Vyber z banku 200 donarů
Vyber z banku 400 donarů Vyber z banku 800 donarů
Spřízněná
Vyber z banku 400 donarů
Vyber z banku 800 donarů Vyber z banku 1.600 donarů
Vlastní
Vyber z banku 3.000 donarů Vyber z banku 3.000 donarůVyber z banku 3.000 donarů
Protivníkova
Nic
Nic
Nic
OBCHOD SE ZBRANĚMI: neutrální lze koupit za 6.000 donarů
platby
Mafióso
Capiregime
Capo
Neutrální
Vyber z banku 400 donarů Vyber z banku 600 donarů Vyber z banku 1.000 donarů
Spřízněný
Vlastní
Nic
Vyber z banku 5.000 donarů
Nic
Vyber z banku 5.000 donarů
Nic
Vyber z banku
5.000 donarů
Protivníkův
Zaplať majiteli 400 donarů
Zaplať majiteli 600 donarůZaplať majiteli 1.000 donarů
OBCHOD SE ZBRANĚMI: neutrální lze koupit za 6.000 donarů
platby
Mafióso
Capiregime
Neutrální
Vyber z banku 400 donarů Vyber z banku 600 donarů
Capo
Vyber z banku 1.000 donarů
Spřízněný
Nic
Nic
Vlastní
Vyber z banku 5.000 donarů Vyber z banku 5.000 donarů
Vyber z banku 5.000 donarů
Protivníkův
Zaplať majiteli 400 donarů Zaplať majiteli 600 donarů
Zaplať majiteli 1.000 donarů
pole
Nic
úkol
Startovní rodinné polePři průjezdu 200 donarů z banku za každý puzzle dílek tvé rodiny na mapě města
Fortuna
Sportovní klub
Kasino
Špicl
Směnárna
Velkoměsto
Problém
Federální agent
Házíš mincí štěstí a podle toho lížeš kartu (iattura- černou, felicitá- červenou)
Můžeš najmout picciotto jen za 2.000 donarů
Vsaď 200- 4.000 donarů,hoď číselnou kostkou (sudá- 2x,lichá- 3x),hoď mincí štěstí
Zaplať 400 donarů do banku a lízni si červenou kartu
Viz pravidlo 4.12.
200 donarů za každý tvůj puzzle dílek na vnitřní mapě města
Lízni si černou kartu
Viz pravidlo 4.9.

Podobné dokumenty