EURO Sol s

Transkript

EURO Sol s
EURO Sol s.r.o.
Přerovská 89, Vsisko
783 72 Velký Týnec
IČ: 25868454, DIČ: CZ25868454
Tel.: 585 751 265, fax: 585 717 406,
mobil: 603 202 448, e-mail: [email protected]
Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23547.
Specifikace výrobku:
Sůl k lizu – „MULTI LISAL Se“
I.Základní parametry
Chlorid sodný (NaCl)
II.Obecný popis
Krystalický produkt ve tvaru krychle červené barvy – doplńkové krmivo pro zvířata.
III.Složení
hodnota
Chlorid sodný (NaCl)
94 %
Sodík (Na)
370 g/kg
Hořčík (Mg)
2 g/kg
Mangan (Mn)
830 mg/kg
Zinek (Zn)
810 mg/kg
Jod (I)
100 mg/kg
Kobalt (Co)
18 mg/kg
Selen (Se)
10 mg/kg
IV.Ostatní informace
Hustota
cca. 100 kg/cm2
Je vhodný zvlášt pro ovce,jelikož neobsahuje meď,která je typicky nesnášenlivá pro tento druh.Může se bezpečně použít i pro
skot,koně,kozy,prasata a divokou zvěř.
Kvůli zvýšenému výskytu stopových prvků smí toto doplňkové krmivo tvořit maximálně 2 % denní krmné dávky.
Tato sůl neobsahuje žádné alergenní složky dl vyhlášky č.127/2008 Sb
Balení/značení :
10 kg krychle o rozměrech cca. 185 × 185 × 155 mm (d × š × v).
Průměr středového otvoru cca.30 mm,
Uloženy na vratných paletách po 1200 kg.
Trvanlivost:
2 roky od data výroby
Podmínky skladování: Musí být zabezpečena ochrana před vlhkostí a kontaminací a musí být zabráněno proniknutí do
podloží
Země původu:
Polsko
Výrobce:
Kopalnia Soli „KLODAWA“ S.A., Aleja 1000 – lecia 2, Klodawa 62-650, Polsko
Distributor:
EURO Sol s.r.o., Přerovská 89, 783 72 Vsisko
Certifikáty výrobce:
ISO 9001:2008, ISO 22000 :2005, PNG, QS.PCA
Certifikáty distributora: ČSN EN ISO 9001:2009,ČSN EN ISO 14001:2005,GMP+
Vydání:
1
Revize: 4
Vystavil:
Věra Malínková, představitel managementu
Dne:
1.1.2016
Odpovědná osoba: Pavel Spurný – jednatel
…...................................................
razítko a podpis
Uváděné informace na tomto listu jsou výsledkem zkoušek kvality. Nezprošťují uživatele od vstupní kontroly a nemají význam závazného ujištění o vlastnostech. Způsobilost produktu
pro konkrétní účel je třeba posoudit na vlastní odpovědnost.