Doporučení občanům: Ochrana v zamořeném prostředí

Transkript

Doporučení občanům: Ochrana v zamořeném prostředí
JAK SE OCHRÁNIT V ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ ?
Únik nebezpečné látky do venkovního prostředí může vážně ohrozit
zdraví obyvatel ale i jejich životy. V případě vzniku havárie bude
obyvatelstvo varováno signálem VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Dojde-li k
této mimořádné události a je-li vyhlášena evakuace ze zamořeného
místa, lze se ochránit dvěma způsoby:
1. POUŽITÍM PROSTŘEDKŮ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY
- např. ochranné masky, ochranné oděvy apod.
- jejich okamžité použití k ochraně osob při bezprostředním
nevojenském ohrožení je však nereálné
- lze je pořídit ve specializovaných prodejnách
2. POUŽITÍM PROSTŘEDKŮ IMPROVIZOVANÉ OCHRANY
- slouží jako provizorní řešení pro nejnutnější krátkodobý
pobyt v zamořeném prostoru, nejsou-li k dispozici
profesionálně vyrobené prostředky a hrozí-li prodlení času
Obr.1 Prostředky improvizované ochrany
CO TO JSOU PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY?
Je-li podezření na zamoření nebezpečnou látkou, lze použít
k přesunu na bezpečnější místo a k překonání zamořeného prostoru
nejjednodušší ale účinnou ochranu.
Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných
oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a
pomoci kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch
těla.
1. Ochrana dýchacích cest
Ochraně dýchacích cest je nutné věnovat největší pozornost.
Nejvhodnějším způsobem ochrany je:
- překrytí úst a nosu kusem látky (přeložený kapesník, ručník,
utěrka, apod.).
- zvýšení ochranného účinku je možné docílit navlhčením látky
vodou.
K navlhčení lze také použít:
- k ochraně proti čpavku - kuchyňský ocet nebo kyselinu citronovou
(100 g / 1 litr vody),
- v případě úniku nebezpečné látky kyselé povahy (chlor, oxid
siřičitý) - jedlou sodu (50 g / 1 litr vody).
- upevnění látky v zátylku převázaným šátkem nebo šálou
Obr.2 Ochrana dýchacích cest
2. Ochrana očí
Neméně důležitá je ochrana očí. Oči lze ochránit:
- brýlemi uzavřeného typu, které dobře těsní (potápěčské, plavecké,
lyžařské, motocyklové),
- případné větrací průduchy je nutné přelepit lepící páskou
Jestliže nemáte doma
žádné brýle podobného
typu,
můžete
použít
obyčejný
průhledný
igelitový sáček, který
přetáhnete přes hlavu a
stáhnete tkanicí, příp.
gumou v úrovni lícních
kostí (nad nosem).
Obr 3. Ochrana očí
3. Ochrana hlavy
K ochraně hlavy se doporučuje použít:
- čepici, kuklu, šálu, klobouk, šátek, apod.,
- při jejich nasazování dbát na to, aby vlasy byly úplně zakryty,
- totéž platí i u čela, krku a uší
Pokud máte doma přilbu
(cyklistickou, lyžařskou
motocyklovou,
apod.)
neváhejte
ji
použít.
Ochrání vás také před
možnými
padajícími
předměty.
Obr.4 Ochrana hlavy
4. Ochrana povrchu těla
Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru
ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje její koeficient.
K ochraně těla jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:
- kombinéza, sportovní souprava, dlouhé zimní kabáty, bundy atd.,
- přes ně je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště
(pogumovaný materiál zabrání proniknutí nebezpečné látky dovnitř)
Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a
nohavic. U krku lze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který
omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v pase,
nejlépe pomocí opasku nebo řemene. Netěsné zapínání a různé
nežádoucí trhliny je nutné přelepit lepící páskou.
V případě, že nemáme k dispozici pláštěnku, můžeme ji nahradit
přikrývkou, dekou nebo plachtou, kterou přehodíme přes hlavu
zabalíme se do ní.
Obr.5 Ochrana povrchu těla
5. Ochrana rukou a nohou
Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice.
Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou
rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i předloktí.
Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny
nápletem nebo pryží, převážeme u okrajů řemínkem nebo
provázkem.
Nemáme-li
k dispozici
žádné rukavice, ovineme
ruce
látkou,
šálou,
apod., aby byly alespoň
krátkodobě chráněny a
nepřišly
do
přímého
styku
se
škodlivými
látkami.
Obr.6 Ochrana rukou
Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové nebo kožené holínky,
kozačky nebo vysoké kožené boty.
K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou
nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu u
dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem.
Nepřesahuje-li nohavice
přes
boty,
ovineme
nechráněné
místo
kusem látky, šátkem
apod.
Při použití nízkých bot je
vhodné zhotovit návleky
z igelitových sáčků či
tašek.
Obr.7 Ochrana nohou
Základní zásady použití prostředků improvizované ochrany:
- celý povrch těla musí být zakrytý, žádné místo nesmí zůstat
nepokryté,
- brýle a další ochranné prostředky co nejvíce utěsnit, rukávy a
nohavice svázat provázkem nebo gumičkou,
- více vrstev ochranného oděvu = vyšší ochrana
Obr.8 Improvizovaná ochrana
Co dělat po návratu ze zamořeného prostředí?
- svrchní oděv včetně všech ochranných prostředků, které jste
použili odložte na chodbě, příp. v předsíni,
- vše uložte do igelitového pytle a zavažte jej,
- jestliže je to možné, pečlivě se osprchujte, utřete do sucha a
oblékněte na sebe čistý oděv,
- nezapomeňte vyčistit uši, nos a provést výplach očí

Podobné dokumenty

Improvizovaná ochrana

Improvizovaná ochrana nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod. Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do...

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA V ČESKÉ REPUBLICE

OCHRANA OBYVATELSTVA V ČESKÉ REPUBLICE 3.2. Kolektivní ochrana - ukrytí Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva v případě vyhlášení krizových stavů, a to nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v...

Více