Název příspěvku na konferenci

Transkript

Název příspěvku na konferenci
Faculty of Business and Economics
Mendel University in Brno
European Scientific Conference of Ph.D. students
PEFnet 2013
21st November 2013
PROGRAMME
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE
Plenary:
PEFnet 2013 (Q 16)
Session 1: Economics and Finance (Q 38)
Guarantee: Ing. Bc. Martin Machay,
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Session 2: Accounting and Business Economics (Dept. of Accounting)
Guarantee: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
Session 3: Management (Q 43)
Guarantee: Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
Session 4:
Marketing, trade and tourist trade (Dept. of Marketing and
trade)
Guarantee: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Session 5: Informatics and Statistics (Q 15)
Guarantee: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
OVERALL CONFERENCE PROGRAM
Thursday, November 21, 2013
8:30
Registration – foyer of building Q
9:30
Plenary session – Room Q 16
Introductory word
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
vice-dean of FBE MENDELU
Christian Fuchs, Ph.D., MBA
Development of a Transformation Model for Change and
Integration Processes
Ing. Kateřina Krchnivá
Do stock markets have any impact on real economic activity?
11:00
Conference sessions
13:00
Lunch
14:00
Conference sessions
15:40
Coffee break
16:00
Conference sessions
18:00
Conference reception in the cafeteria of MENDELU
(Building O)
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
1/
Economics and Finance
Guarantee: Ing. Bc. Martin Machay,
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Room Q 38 (3rd floor)
Popelková Klára
Significant factors in valuation of agricultural land in the Czech Republic
Šimáková Jana
The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Poland´s Trade Flows
Piterkova Andrea, Bieliková Tatiana, Bányiová Tatiana
The classification of agribusiness entities from the point of financial risk
Vyskočilová Alena
Economic evaluation of negative externalities caused by traffic
Tomanová Lucie
Exchange Rate Volatility and Foreign Trade in CEEC
Nchor Dennis
Analysis of the Structure of the Ghanaian Economy: Using Input-Output
Modeling Techniques
13:00-14:00 LUNCH
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
Gottwald Radim
Risk Measuring of Chosen Stocks of the Prague Stock Exchange
Homolka Martin
Affordability of cigarettes in the Czech Republic
Kupčík Petr
Possibilities of pension funds in the pension reform
Boleslav Martin
Metoda Value at Risk a její nedostatky
Bukovina Jaroslav
The impact of economic agents perceptions on stock price volatility
15:40-16:00 COFFEE BREAK
Vojtěch Olbrecht
Restriktivně-bankovní kanál v době ekonomického zpomalení na počátku
21. století
Heidu Rudolf
German Pension Reform 2001
Slezarova Iva
Stability of money demand in the Czech Republic
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
2/
Accounting and Business Economics
Guarantee: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.,
Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
Department of Accounting (2
nd
floor)
Ibragimov Gayrat
Horizontal economic integration within agribusiness in the Czech Republic:
Past evolvement and future perspectives
Semerád Michal, Semerád Pavel, Koráb Petr
Introduction of the Quick Reaction Mechanism Solution to Tax Evasion on
Fuel Market in the Czech Republic or Belief only?
Osičková Romana, Koníčková Lucie
The performance of agriculture companies focused on livestock Production
Bartůňková Lucie, Semerád Pavel
Use of fair value in agriculture
Srnová Alžběta
The possible ways of global comparability of financial statements in capital
markets
13:00-14:00 LUNCH
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
Králíková Lenka
Ekonomický dopad zavedení školného v systému financování MŠ Veverská
Bítýška
Mitáček Radek
Enhancement of the Altman approach using multiple discrimination
analysis
Trčková Veronika
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních
podniků ve světě
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
3/
Management
Guarantee: Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
th
Room Q 43 (4 floor)
Mucalová Marcela
Job-related conflict situations between accountants and superiors
Peťo Miroslav
The Decision Making Systems Model for Logistics
Braitinger Michael M.
Specific management tools and her practical suitability for the beverage
industry
Oestringer Klaus
Strategy identification with a NPO as micro-economic proces
Baurová Veronika, Janečko Martin, Papalová Marcela
The Influence of Corporate External Environment on Strategy
13:00 – 14:00 LUNCH
Kolibáčová Gabriela
The Dependency of the Performance on the Competency of Employees
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
Krupník Jiří
Ochrana osobních práv zaměstnanců a majetkových zájmů zaměstnavatele
Žiaran Pavel
Analysis of Influence of Ethical Values on Altruists Behaviour by Means of
Experiential Methods
Čiková Elen
Economical efficiency of slaughterhouse meat processing of a chosen
organic farm
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
4/
Marketing, trade and tourist trade
Guarantee: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Department of Marketing and Trade (2
nd
floor)
Drexler Denis, Kocourková Kristýna, Machálková Veronika, Souček
Martin
Consumer behavior in point of sale on the market with candies
Havránková Marta
The proposal of Marketing Communication FBE MENDELU in Brno oriented to
potential Students of Informatics
Martina Toulová, Marcela Votoupalová
The specifics of internationalization process of Czech SMEs with focus on
financial aspects
Žiaran Pavel
Loss of enjoyment of holiday, does it provide a legitimate basis for a legal
institute? A marketing answer
Martin Vyklický
Barriers for SMEs in the context of public procurement in the Czech Republic
13:00 – 14:00 LUNCH
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
Bédiová Monika
Main factors influencing the satisfaction and loyalty of ski resort customers
Mavlikaeva Lyaysan, Netopil Tomáš
Russian tourists as a perspective resource market for Czech tourism
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
5/
Informatics and Statistics
Guarantee: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.,
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
st
Room Q 15 (1 floor)
Priščáková Zuzana
The usage of cloud computing technology in university environment
Klegová Jaroslava
Enterprise Content Management and cloud decision proces
Vytečka Marcel
The Design of Hardware for Remote Control System of the Manipulator
Švehla Ondřej
Maps software for autonomous outdoor robot
Švehla Ondřej
Cloud computing
Telenský Václav, Přichystal Jan
Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb
13:00 – 14:00 LUNCH
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
Zach Petr
Proposal of methodology for multimedia service quality evaluation using
Quality of Experience
Brázdil Jiří
The comparison of face databases free for research purposes
Faldík Oldřich
Component-based architecture of software in relationship to enterprise
management
Srna Antonín
Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství
Řezníček Pavel, Dařena František
Unstructured data pre-processing using Snowball language
15:40-16:00 COFFEE BREAK
Zídek Karel, Kabelka Petr
Uživatelské testování aplikačních systémů rozšířené reality
Semrád Petr, Dařena František
Automatická oprava textu v různých jazycích
Krupník Jiří
Automatizace generování stopslov
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
PEFnet 2013
European Scientific Conference of Ph.D. students
All submitted papers were reviewed and published in conference
proceedings.
Programme Committee Chair:
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Vice-dean
FBE MENDELU
Conference Organizer:
Ing. Mgr. Naďa Birčiaková
FBE MENDELU
Mgr. Drahomíra Blahová
Deans Office
FBE MENDELU
Faculty of Business and Economics
Mendel University in Brno
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Czech Republic
Phone: +420 545 132 726
Email: [email protected]
http://pefnet.pefka.mendelu.cz

Podobné dokumenty

ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT

ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT Session: Economics II, Thursday, 10th (Q28) - Friday, 11th March (Department of Finance Meeting Room, 4.74) Chair of the Session: Roman Ptáček Language: Czech, English

Více

pef

pef V současné době má ISC MENDELU asi tři desítky aktivních členů a 80 „buddíků“, kteří se starají o zahraniční studenty během prvních dnů po jejich příjezdu do Česka. Většinou se jedná o studenty PEF...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Department of Informatics

Více

INTERAKCE INHIBITORŮ CYKLIN- DEPENDENTNÍCH KINÁZ S

INTERAKCE INHIBITORŮ CYKLIN- DEPENDENTNÍCH KINÁZ S resistance protein (BCRP) and P-glycoprotein (P-gp). Using accumulation and transport methods with MDCKII-ABCG2 cells, we showed purvalanol A, olomoucine II, bohemine and roscovitine to inhibit BCR...

Více

katalog ke stažení zde

katalog ke stažení zde RNDr. Anna Putnová, poslankyně ČR Mgr. Petra Neradžičová, "matka fretka"

Více

Únor 2015

Únor 2015 musela. Ale pak ke mně ta maličká začala natahovat ruce, mazlila se, usmívala a vyžadovala mě a já s každým úsměvem a dotykem tála a zamilovávala se. Teď můžu říct, že mám dvě životní lásky. Vlastn...

Více

Klasifikace Suffix Tree frázemi

Klasifikace Suffix Tree frázemi Testovaný dokument procházíme a hledáme výskyt jednotlivých ST-frází. Tento postup je obdobný jako u metody Itemsets, oproti které ovšem nehledáme současný výskyt jednotlivých termů K-itemsetu kdek...

Více

Monday, 23. 9. 16:00 7th ConTeXt Meeting registration 180 19:00

Monday, 23. 9. 16:00 7th ConTeXt Meeting registration 180 19:00 Chairman: Jan Šustek Současné směry ve vývoji metod shlukové analýzy / Current Trends in Development of Cluster Analysis Methods Jednoduchý fuzzy regresní model / A Simple Fuzzy Regression Model Sw...

Více