Untitled - Comics Centrum

Komentáře

Transkript

Untitled - Comics Centrum
Věnováno
Mary
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.
Comics Centrum
MIKE RICHARDSON • vydavatel
NEIL HANKERSON • výkonný vicepresident
DAVID SCROGGY • vicepresident vydavatelství
LOU BANK • obchodní a licenční vicepresident
ANDY KARABATSOS • ekonomický vicepresident
MARK ANDERSON • hlavní právník
DIANA SCHUTZOVÁ • šéfredaktorka
RANDY STRADLEY • kreativní ředitel
CINDY MARKSOVÁ • vedoucí produkce a designu
MARK COX • art director
SEAN TIERNEY • hlavní počítačový grafik
CHRIS CREVISTON • hlavní účetní
MICHAEL MARTENS • marketingový ředitel
TOD BORLESKE • obchodní ředitel
MARK ELLINGTON • personální ředitel
DALE LAFOUNTAIN • vicepresident informačních technologií
DICK HANSOM • britský redaktor
RANDY STRADLEY • redaktor série
LYNN ADAIROVÁ • redaktorka souborného vydání
MICKIE VILLA • grafická úprava
BRIAN GOGOLIN • vedoucí grafik souborného vydání
ČESKÉ VYDÁNÍ
DANA KREJČOVÁ •překlad z angličtiny
MARTIN TROJAN • lettering, restaurace podkladů
VÁCLAV DORT • šéfredaktor, barevné korekce, restaurace podkladů
KAMIL BERNÁŠEK • redaktor, překlady písňových textů
MILENA VOJTKOVÁ • korektury
JITKA FIALOVÁ • distribuce
COMICS CENTRUM • předtisková příprava
PODĚKOVÁNÍ
JAKUBU ČERVINKOVI a PETRU PROUZOVI
za pomoc s retušemi
N avštivte
naše internetové str ánky :
nebo naši prodejnu :
http://www.comicscentrum.cz
Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ulice), 120 00 Praha 2
T elefon : 296 302 570, 296 302 571, FAX: 296 302 573
Z anglického originálu The Tale of One Bad Rat, vydaného nakladatelstvím Dark Horse Comics Inc.
v roce 1995, českou verzi vydal: Martin Trojan – 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2
První české vydání © 2008
Vytištěno v České republice
ISBN: 978-80-86839-22-6 – vázaná
ISBN: 978-80-86839-23-3 – brožovaná
© 1995, 2008 Dark Horse Comics & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována nebo
jinou formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů.
The Tale of One Bad Rat™ copyright © 1995, 2008 Bryan Talbot. All rights reserved. All prominent characters and their likenesses are
trademarks of Bryan Talbot. The events, institutions, and characters in this publication are fictional. No portion of this publication may
be reproduced, by any means, without written permission from the copyright holder. Dark Horse Comics® and the Dark Horse logo are
registered trademarks of Dark Horse Comics, Inc. All rights reserved.
K rysí Fousky
B
ryan Talbot měl v kuchyni krysy déle, než se
pamatuji. Nemyslím ten typ, který leze pod
podlahou, vyhýbá se pastičkám, odmítá žrát jed
a nakonec je vyřídí párek deratizátorů s rychlými reflexy a kriketovou pálkou. Bryanovy krysy
byly okouzlující, s očima jako korálky, vlastním
čisťounkým bydlením a zálibou ve vařené rýži
a čapátí.
A děti pochopitelně věří tomu, co se jim řekne. Jsou důvěřivé, protože prostě nemají dost
informací, aby věděly, co a jak. Když je přinutíte,
aby se cítily provinile, budou přemýšlet o tom,
co provedly. Přinutíte-li je myslet si, že jsou méněcenné, budou předpokládat, že je vaše hodnocení správné.
Všechny to jsou zlobivé krysy.
Jejich majitel byl dobře obeznámen s jejich zvyky. Málokterý Talbotův návštěvník od něj dokázal
odejít bez názoru, že celá léta byly krysy líčeny
velmi jednostranně. Jako havěť, roznašeči moru
a tradiční objekt hrůzy. Krysy, stejně jako třeba vlci, musely nést břímě lidské představivosti.
Když krysa někomu přeběhne přes cestu a poleká
ho, nikdy to není krysa normální velikosti. Při vyprávění je vždycky velká nejmíň jako kočka. Nad
veverkou na trávníku se budete rozplývat. Ale
kdybyste ji postavili na všechny čtyři a oholili jí
ocásek, okamžitě se začnou všichni ošklíbat.
Od dob, kdy jsme žili v jeskyních, musíme
pořád něco démonizovat. A po nějaké době se
démoni stávají jedinou pravdou, kterou skutečně známe. Rodíme se do světa plného přejatých představ, bezděčného způsobu nahlížení
věcí, a jak vyrůstáme, tento svět nás stále více
obklopuje. Je těžké o tom všem pochybovat.
Svět má sklon odolávat zpochybňování svých
předpokladů, a v dějinách to měli nekonformní myslitelé vždycky těžké. Je mnohem snazší
přejmout většinový názor. V opačném případě
je z vás rebel, jste divní… a divnost a rebelství
jsou vždycky podezřelé.
Takže, co uděláte, když vás vychovávají v přesvědčení, že ten démon jste vy?
Takové to může být, když jste dítě, které
se nemůže spolehnout na dospělé kolem sebe,
a oni navíc nacházejí potěšení v tom, že své
nedostatky promítají do vás. Nevím, proč mají
lidé v povaze to, že když se cítí špatně, hledají
někoho slabšího, komu by mohli zavařit a kdo by
se cítil ještě hůř, ale mají. V každé generaci se
u mnoha lidí projevuje touha ublížit tomu druhému. Občas proto, že se pak cítí lépe. Občas
prostě proto, že můžou.
Když duše takto hladoví a je držena v temnotě,
její jedinou nadějí je najít si svou vlastní cestu, jak
z toho ven. A když je v temnotě celý váš svět, tak
udělat první krok na této cestě vyžaduje sebedůvěru, kterou je velmi těžké posbírat.
To, co se chystáte číst, je příběh jedné takové
cesty, vybraný mezi mnoha podobnými, tohle je
Pohádka o zlobivé kryse.
Dívat se, jak se tato kniha vyvíjí a blíží se k dokončení, bylo jako sledovat potomka blízkého přítele, jak vyrůstá a míří do světa. Máte pocit, jako
byste se mohli také koupat v záři uspokojení, přičemž víte, že jste k té tvrdé práci, jež vyžadovala,
nepřispěli jediným tahem. Podle Bryana jsem asi
třetí člověk, kterému vyprávěl příběh, z něhož se
stal román v obrazech, který právě držíte v rukou.
Vraceli jsme se z nějaké společné autogramiády na
druhém konci země a on mi to chtěl vyprávět, aby
si to všechno srovnal v hlavě.
Od té chvíle jsem byl svědkem dlouhého procesu vývoje, fenomenálního soustředění, dohledávání, odhodlání a skutečného sebeobětování,
které do své práce Bryan vložil. Během té doby
přišel a odešel nejeden z těch malých obyvatel
Bryanovy kuchyně. Život je krátký, ale i život
hodné krysy je kratší než většina ostatních.
Vy pochopitelně nic z toho neuvidíte. Vy uvidíte pouze Pohádku.
A přesně tak to má být.
Stephen Gallagher
Autor knih Údolí světel, Red, Red Robin,
povídky Noční můra s andělem a dalších.
MĚSTO
Kdysi dávno žila, byla
jedna velmi zlobivá krysa…
Ahoj
krysko.
Copak
chceš?
Taková
chytrá
krysa.
Kampak
jdeš?
Mami!
Mami! Hele!
Ahoj.
hotovo?
Tak pojď
zpátky.
Aha, chceš
čůrat?
Máš hlad,
krysičko?
Teď máme dost
peněz na něco
k jídlu…
Tady máš libru.
Můžu si
to pohladit?
Můžu?
Jmenuju se
Jeremy.
Ježíš tě miluje.
Otevři mu své
srdce.
N-ne. Kam?
Co chcete?
C-co chcete?
Jděte pryč.
Může si moje
dcera pohladit tvého…
pískomil je to, že?
Ježíš Kristus
miluje hříšníky.
Asi ano.
Hmm. Aspoň
je tu teplo.
Krysa?!
Nesahej
na ni! Rebeko!
Nesahej na ni!
Ale…
Žádáš
o pomoc.
a Já ti chci
pomoct.
Krysa.
Špinavé zvíře!
Ještě tě kousne! Pojď
honem! Tak pojď!
Uááá!
Uch! Jen si to
představte!
správně .
hup dovnitř.
Pojď se
mnou.
Mé… hříchy…?
Prosím…
běžte pryč.
Pojď se mnou do
hostelu Sunshine, dostaneš
teplé jídlo a střechu
nad hlavou.
zřekni
se ďábla.
Poslouchej
mě .
Pššt. To
je dobrý,
krysičko.
Poznáš pravdu
"
a pravda tě osvobodí.“
A pravdou je, že tě
Ježíš miluje…
Zemřel pro tebe.
umučen na kříži, trpěl
i za tvé hříchy.
Áááá!
Nesahejte na mě!!
uuuUf!
o vánocích jsem se také
poprvé setkala S knížečkami
beatrix potterové.
Bylo mi šest.
jasně si To
pamatuju.
Ne! Au…
počkej!
Vrať se!
Heleno!
Co řekneš tetě
Janě?
Uch…
Měla jsem
štěstí. Ty knížky
Beatrix Potterový stojí
v krámech majlant.
zvěstuji vám
v elko u ra dost,
pánové, ničeho se nelekejte
Budou se jí líbit.
Má ráda obrázky. Hele, tohle
namalovala ve škole.
Děkuju,
teto Jano.
Dostala jsem je
ve vánočním výprodeji.
Myslím, že jich
tam mají víc.
Hm . Půjdeme
tamtudy.
"
Ahoj, jmenuju
se Jeremy…“
…rybář lidí!
Ha ha ha…
tam jsem
ještě nešla.
Ty knížečky jsem
si zamilovala. Miluju
je dodnes.
Musela
jsem je číst snad
tisíckrát.
Ale už tehdy mi
připadaly povědomé.
Říká se tomu
déjá vu.
Trafalgarské náměstí,
krysičko. Viděla jsem
ho v bedně. Koukni na
ten stromek.
Možná jsem je viděla
na školní besídce nebo
v televizi nebo tak…
eh? chceš
to zpeněžit?
Víš, Beatrix bylo vlastně
její druhé jméno. Křestním
byla Helena, po své matce.
Stejně
jako já.
Helena. Helena
Potterová.
Brrr.
Kde je
moje malá
blondýnečka?
Moje blonďatá
kráska!
Je mi zima.
Ach, jeho
lordstvo. Copak?
Došlo pivo?
ty moje Blondýnko!
Jak se má moje holčička?
Říkal jsem, že
se vrátím na čaj.
Tati?
Vezmeš si mě,
až vyrostu?
To se vsaď,
panenko…
To se vsaď.
Tati!
Hlasitějc, zlato.
Myslím, že tě na protějšim břehu neslyšeli.
Ehm…
to nemůžu…
ne…
sem tě tu eště
neviděla. uteklas
z domova, co?
těší mě .
sem Lucinda.
Jak dlouho
seš v Londýně?
Hele, nechceš si
vydělat nějaký prachy?
Slušný prachy, dyž
budeš makat. A hezkej
pokoj. Jak by se ti
to líbilo, co?
Škoda.
Je to tak,
holka?
Jo,
správně .
holky, deme.
Zpátky do práce,
bando.
jak ti
řikaj?
čau holka.
Helena.
Zapomeň na to,
Lucy. Nejni k ničemu.
Nemá na to.
Na, zlato.
Kup si něco
k jídlu.
No líbilo,
ale co…
Ehm… asi měsíc.
Od Vánoc.
Taky sem takhle začínala,
víš. Jako bezďák, bez kámošek, míle
vod domova. Jsem z Liverpoolu.
Hele!
Sklapni.
budeš se líbit
Spoustě chlapů.
Chcete vidět,
na co mám?
Počkat!
Nech ji bejt.
Náš šéf hledá
holky, jako seš ty.
Budeš skvělá, zlato.
Kapku si nalakuješ
vlasy, přišmrncneš se,
hezký hadry…
Řikej mi
Lucy.
Chcete říct… že jste
prostitutky?
mám na
Tohle!
Dostali jste se
na konec ukázky.
Ne…
...to nemůžu. mám
povinnosti.
Musím se starat
o krysu.
Celý příběh
si můžete přečíst
kliknutím sem.
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.

Podobné dokumenty

na motivy příběhů roberta e. howarda

na motivy příběhů roberta e. howarda Velice nám pomohli Jimmy Betancourt, Guy Davis, Christian Endres, Ryan Jorgensen, Christian Langhagen, Andrew Mergenthaler, Gunther Nickel a Chris Warner.

Více

scénář hry

scénář hry takových krámů máme dva kufry. Raději pojď, chtěli jsme ještě dneska vidět Džoserovu pyramidu. Anup: Slyším, že hledáte nějaký suvenýr. Měl bych pro vás něco exkluzivního. Zaručeně pravou mumii. Ho...

Více

9. Republikánský Řím

9. Republikánský Řím Brutus, byl uveden mezi dědici jako syn… A Antonius, když je viděl v takovém rozpoložení, nepropásl příležitost; měl nad ním totiž pronést pohřební řeč… Přitom ve svém rozletu vyjmenovával jeho vál...

Více

Série Kalaš – Karlíček

Série Kalaš – Karlíček Obálka a grafická úprava © 2009 Václav Dort. Veškerá práva vyhrazena. Eduard Fiker logotyp © 2009 Václav Dort. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována nebo publikován...

Více

Kanalizační řád ÚČOV 2015

Kanalizační řád ÚČOV 2015 veškeré látky rozp.anorg.soli

Více