Operační systémy - Střední škola AGC as

Transkript

Operační systémy - Střední škola AGC as
Střední škola AGC a.s.
Rooseveltovo námětí č. 5, Teplice
Maturitní témata – Operační systémy
Nepovinná profilová ústní zkouška
IT4 - Informační technologie (18-20-M/01) pro školní rok 2015/2016
Význam operačního systému
Operační systém a jeho základní funkce, rozdělení podle platformy a filozofie, zásady zákona na
ochranu autorských práv
MS-DOS operační systém počítače
Základní informace o OS MS-DOS, struktura systémových souborů, funkce a příkazy
OS Windows XP
Základní informace o operačním systému Windows XP, instalace, aktivace, přenášení souborů na novou instalaci
OS Windows 7
Základní informace o operačním systému Windows XP, instalace, aktivace, přenášení souborů na novou instalaci
Zabezpečení systému a spouštění programů
v OS Windows 7
Řízení uživatelských účtů, kompatibilita spouštěných programů, virtuální systém Windows XP Mode
Správa systému a programů v OS Windows 7
Správa programů po spuštění, správce úloh, delegování práv spouštění programů, instalace a odinstalace programů, výchozí program, asociace souborů, automatické přehrávání
Vyhledávání v systému Windows 7
Konfigurace vyhledávání a indexování, základní a pokročilé techniky vyhledávání, vstupní body pro
vyhledávání informací na disku
Pokročilá správa souborů ve Windows 7
Obnovení ztracených, poškozených nebo odstraněných souborů a složek, šifrování informací, zálohování a obnova systému Windows
Základy bezpečnosti v sítích s Windows 7
Brána Windows Firewall, zabezpečení pomocí služby Windows Update, blokování virů pomocí antivirového programu a Windows Defender, řízení uživatelských účtů
Licencování a zákona na ochranu autorských práv
Svobodný a otevřený software, licenční pravidla a definované svobody projektu GNU proprietární
software a členění, Linux vs. Windows
Základy administrace systému Linux
Uživatelé a skupiny, práva souborů a adresářů, rozdělení, definice, umístění a způsoby editace systémových souborů passwd a shadow
Vyhledávání a editace informací v textových souborech v Linuxu
Adresářová struktura, SED - stream editor, příkazy, regulární výrazy, přesměrování vstupu a výstupu
Správa systému Linux
Souborové systémy, proces init, superserver inetd a xinetd, virtuální souborový systém
Základní kroky a práce se soubory v příkazové řádce
Příkazy pro práci se složkami a soubory v systémech Windows a Linux, příkaz Robocopy
Procesy a jejich správa v systému Windows
Příkaz tasklist, ukončení procesů, grafická nástavba příkazů tasklist, taskkill a sc
list č. 1/2
Střední škola AGC a.s.
Rooseveltovo námětí č. 5, Teplice
Správa a úprava pevného disku v systému Windows
Kontrola disku příkazem chkdsk, úprava diskové jednotky příkazem diskpart, správa souborového systému s fsutil
Správa účtů a skupin v systému Windows
Správa bezpečnosti pomocí net accounts, nastavení účtů pomocí příkazu net user, správa
uživatelských skupin
Skripty příkazového řádku systému Windows
Skript a jeho význam v OS, spouštění skriptů, základní struktura a tvorba skriptů, příkazy pro skriptování, proměnná ve skriptu
Základní konfigurace systému Linux
Uživatelské účty, vytvoření a editace, odebrání skupiny a uživatele, zobrazení údajů o uživatelích
Práce s diskem v systému Linux
Rozdělení disku, význam jednotlivých oddílů, příkazy fdisk a sfdisk, vytvoření a odstranění oddílu
Projednáno a schváleno předmětovou komisí ICT.
Zpracovali:
Ing. Tomáš Holomek, odborný učitel
Schválil:
Ing. Jaroslav Myslivec
ředitel školy
V Teplicích dne: 5. září 2015
list č. 2/2

Podobné dokumenty

Správa diskových jednotek a systémů souborů

Správa diskových jednotek a systémů souborů příslušných systémů souborů. Lze zde provádět tyto operace:

Více

Geometrie disků v BIOSu, DOSu a Linuxu - FCC

Geometrie disků v BIOSu, DOSu a Linuxu - FCC P edpokládejme, že laskavý tená p íbližn ví, co jsou to cylindry, hlavy a sektory pevného disku. Diskety, MFM/RLL disky a první IDE disky skute n používaly svou fyzickou geometrii p i komunikaci s ...

Více

Kerio Control Box - Kerio Technologies

Kerio Control Box - Kerio Technologies • Obnovení výchozí konfigurace (továrního nastavení), • Aktualizace systému zařízení Kerio Control Box, • Kompletní obnovení systému zařízení (pokud nelze ani obnovit výchozí konfiguraci). • Diag...

Více

Ransomware PČR

Ransomware PČR Nový virus – AV nemá definice ● AV je jen software, lze jej shodit ● Odinstalace AV :-) Úprava NTFS oprávnění (nelze smazat)

Více

prirucku optimalizace Traktoru pro Windows

prirucku optimalizace Traktoru pro Windows Záměrně neuvádím všechny volby, protože některé nemají na výkon při DJingu vliv. Je poměrně dobré si nastavit, že se notebook neuspí, pokud si omylem zaklapnete display, nebo to udělá někdo jiný. P...

Více

Operacˇnı syste´my - RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

Operacˇnı syste´my - RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. 5.1 Správa zařı́zenı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ovladače zařı́zenı́ . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Instalace ovladačů . . . . . . . . . . . . . . 5.1.3 Modely ovladac...

Více