1.Sítotisk - historie,rozdělení,zákl.pojmy

Komentáře

Transkript

1.Sítotisk - historie,rozdělení,zákl.pojmy
Tiskové techniky – 1.Sítotisk – Historie, rozdělení sítotisku, základní pojmy
1. TISKOVÁ TECHNIKA – SÍTOTISK
OBSAH:
1.1. Historie sítotisku
1.2. Rozdělení sítotisku
1.3. Základní pojmy sítotisku
str. 1 - 3
str. 3 - 4
str. 4 - 5
1.1. Historie sítotisku
Sítotisk je pravděpodobně jedna z nejstarších tiskových technik. V různých
pramenech můžeme nalézt zmínky o používání šablon pro opakované zobrazení motivu
především ve staré Číně. Nejprve se používaly tzv. otevřené šablony, které se ručně
vyřezávaly do speciálně připravených papírů a pomocí vhodného nástroje, tampónu nebo
štětce, se přes tyto šablony protlačovala barva.
Pro zvýšení životnosti velmi křehkých papírových šablon bylo zapotřebí
podložit je při tisku vhodným barvopropustným materiálem –
síťovinou, tu na prvních šablonách tvořilo hedvábí nebo lidské vlasy.
Praktická použití sítotisku jsou také známa ze středověkého Japonska,
kde se zhotovovaly šablony pro průtisk ze sítěk z hedvábí nebo lidských
vlasů. Na nich se vytvářely motivy pomocí přírodních materiálů, např.
želatiny nebo včelího vosku.
Na síťku se také přilepovaly šablony z tenkých preparovaných papírů.
Šablony byly využívány pro potisk textilií či výrobků z kůže.
Obrázek: Historická relikvie - Japonsko: síťovina z lidských vlasů,
šablona vysekávaná do papírové hmoty.
V 17. století používal Yuzensai Miyasaki techniku sítotisku
pro zdobení kimon.
V 19. století vynalezl Zisukeo Hirose šablony katagami.
Vzor vystřihnutý z papíru byl nalepen na síťku z lidský vlasů
nebo zvířecích chlupů, která byla napnuta na dřevěném rámu.
V EVROPĚ byl sítotisk poprvé představen na světové výstavě ve Vídni. Byly zde
představeny japonské tisky. Tytéž tisky byly představeny v Chicagu a Filadelfii.
Američané rychle pochopili přednosti této tiskové techniky a začali ji používat pro potisk
v průmyslu.
1907 patentoval sítotiskovou techniku Samuel Simon z Manchesteru. Použil
hedvábí na dřevěném rámu, které neslo ručně malované matrice. Zdokonalenou techniku
Strana 1 z 5
Tiskové techniky – 1.Sítotisk – Historie, rozdělení sítotisku, základní pojmy
pak patentoval Američan Edward Owen. V některých pramenech je také uváděn jako
vynálezce sítotisku.
Před první světovou válkou pak John Pilsworth ze San Francisca patentoval způsob
vícebarevného sítotisku.
V 19. století se začal sítotisk používat pro potisk jemných textilií ve Francii.
Na začátku 20. století byly ve Velké Británii patentovány postupy pro tvorbu
přímých sítotiskových šablon pomocí vykrývacích roztoků.
ZÁSADNÍ OBRAT ve vývoji sítotisku nastal až po druhé světové válce, kdy
s rozvojem chemie byly také vynalezeny světlocitlivé roztoky pro výrobu sítotiskových
forem.
Centrem se stala Německá spolková republika, kam nejnovější technologii přiváží
a využívá americká armáda.
V době před 2. světovou válkou začal Holywood využívat sítotisku pro tisk tisíců
filmových plakátů, které každý týden zaplňovaly vitríny amerických kin. V době druhé
světové války začali američané používat sítotisk např. pro označovaní tanků.
Ve dne D pak měli všichni američtí vojáci na sobě trička s nápisem „U.S. Army Property“.
Nápis byl vytištěn samozřejmě sítotiskem.
SÍTOTISK se počal používat v průmyslu k potisku obalů, přístrojů, štítků a mnoha
dalších věcí. Hojně jej také začali využívat umělci ke tvorbě uměleckých děl.
Pro odlišení od průmyslového sítotisku byl umělecký sítotisk pojmenován SEROGRAFIE.
POP ART - Mezi nejznámější umělce používající sítotisk patří Andy Warholl, Victor
Vasarely, Willi Baumeister, Richard Estes.
Obrázek: Andy Warholl
– Mao Tse Tung
Obrázek: Andy Warholl
– Marilyn Monroe
Obrázek: Andy Warholl
– Myšák Mickey
Historie sítotisku - Československo
V r. 1940 sítotiskař Jan Kroj ve spolupráci s firmou Baťa předvedl tisk z vyřezávané
šablony na mlynářském hedvábí a fotocestou zhotovené šablony na fosforbronzové
sítovině. Traduje se historka, že v západní části republiky, která byla osvobozena
americkými vojáky, si všimli lidé, kteří působili v reklamě, jak vojáci potiskují přes síta
bojovou techniku číslicemi, písmeny a piktogramy. Odtud prý vznikla inspirace pro český
sítotisk. Hledaly se materiály a technické podmínky, za kterých by se mohl náš sítotisk
provozovat.
Strana 2 z 5
Tiskové techniky – 1.Sítotisk – Historie, rozdělení sítotisku, základní pojmy
Tisklo se třeba přes třikřížková a čtyřkřížková mlynářská síta. Byly to obtížné
začátky, které se později přece jenom zlepšovaly a i u nás se začaly barvy a materiál
pro sítotisk vyrábět a technika sítotisku se pozvolna rozvíjela.
1.2. Rozdělení sítotisku
1. Umělecký
3. Technický
5. Speciální
2. Grafický
4. Textilní
1. Umělecký sítotisk
Výsledkem bývají obvykle jednotlivé originály nebo série
autorizovaných grafických listů, plakátů apod. Tím je dáno,
že touto technikou pracuje obvykle sám umělec - grafik,
nebo
řemeslný
tiskař
pod
jeho
dohledem.
Pro serigrafii se využívá všech druhů šablonové techniky,
tedy přímé i nepřímé šablony, tisku přímých barev i rastrů,
tisku barevnou směsí apod. (Obrázek: Vasarely Viktor –
sítotisk).
2. Grafický sítotisk
Tímto pojmem neoznačujeme pouze tisk na papír, např. plakáty, kartonáž a jiné artikly
ale i tisk na samolepící materiály, reklamní tisk na tvrdé plastové desky, samolepící
etikety a jiný plošný tisk, obsahující grafické tiskové motivy nebo text.
3. Technický sítotisk
Technickým sítotiskem rozumíme potisk nejrůznějších předmětů,
jako např. výlisků, panelů, CD disků, obalů, lahví, keramiky, lyží, hraček
a mnoha dalších výrobků.
Technický sítotisk bývá často rotační (viz. obrázek) nebo prostorový.
4. Textilní sítotisk
V textilním průmyslu se užívá sítotisku dvěma základními způsoby, určenými
systémem použitých barev. Jde o tisk pigmentový a tisk migrační.
U pigmentového tisku jsou barevné pigmenty rozmíchány ve vhodném pojivu,
takto natištěná barva zakotví na povrchu vláken nebo příze a fixuje se zde obvykle
teplem nebo jako dvousložkový polymerující systém. Tento způsob se používá
převážně k potisku konfekce, triček, vlajek, prostírání apod.
Tisk migrační je podobný technologii barvení v textilních barevnách a užívá také
podobná organická barviva. Tato barviva se vmíchají do přenašeče (záhustky),
kterým bývá obvykle hmota na škrobovém či podobném základu, takto vzniklou
barvou se sítotiskovou technikou textilie potiskne. Následně se textilie zavede
do tepelného fixačního stroje, např. do pařáku, kde organické barvivo migruje
do vláken, obarví je v místech tisku a fixuje se. V následném technologickém procesu
se přenašeč i se zbytky barviva z textilie vypere.
5. Speciální sítotisk
Sítotisku se užívá i ke speciálním výrobním postupům, zmíníme se alespoň o technologii
potisku skla a plošných spojů. U plochého skla, zejména autoskel, se užívá potisku
speciálními sklářskými barvami, které jsou obvykle na čistě olejové bázi.
Strana 3 z 5
Tiskové techniky – 1.Sítotisk – Historie, rozdělení sítotisku, základní pojmy
Velmi často se používá transferní, přenosový tisk, tj. sklářskými barvami se natiskne
motiv předem na papír (obtisk), který se později při výrobě přenese na sklářský nebo
keramický výrobek a vypálí.
V elektrotechnice se sítotisku užívá k výrobě desek plošných (tištěných) spoje.
Speciálním sítotiskem se také například nanáší z prázdných sít anebo konturových
šablon lepidla a samolepy na nejrůznější výrobky v automobilovém a galanterním
průmyslu, krycí vrstvy před práškovým lakováním nebo máčením výrobků, leptací kryty
pro galvanoplastiku a pokovování, tisknou se technické štítky z plechu, skleněné vitráže
a mnoho dalších podobných věcí.
1.3. Základní pojmy sítotisku
1. Tisková předloha
Jedná se o vzor, text, který má být otisknut na potiskovaný materiál. Kvalita tiskové
předlohy rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu výsledného tisku. V dnešní době jsou
tiskové předlohy připravovány buď na laserových tiskárnách, osvitových jednotkách nebo
speciálních CTS (computer to screen) zařízeních. Důležité pro kvalitní tisk především
jemných detailů jsou ostré okraje předlohy a její naprostá neprůhlednost, která zamezí
průchodu světla při osvitu síta se světlocitlivou emulzí.
2. Šablonový rám
Pro upevnění sítoviny je nezbytný rám. Rámy se ponejvíce zhotovovaly ze dřeva
a sítovina se na ně různým způsobem přibíjela. V současné době se od dřevěných rámů
všeobecně ustupuje a volí se stabilnější a pevnější rámy kovové, na které se sítovina lepí
speciálními lepidly.
3. Síťovina
Také sítovina prošla velkým vývojem a její dnešní vlastnosti jsou odrazem mnoha
zkušeností. Dříve se používaly třeba mlynářská plátna, dnes se používají především
síťoviny:
a) polyesterové – velmi přesný tisk, malá průtažnost,
b) polyamidové – větší průtažnost, životnost, méně přesný tisk,
c) kovové síťoviny – minimální průtažnost, velká přesnost tisku, možný větší nános
barvy než u polyesterových,
d) hedvábí – používalo se do 50. let 20. století, bylo nahrazeno umělými vlákny
(polyester, polyamid).
Síťoviny se ještě liší např. hustotou vláken, tloušťkou vláken a velikosti otvorů.
4. Šablony
Šablony vytváří na sítotiskovém rámu negativ výsledného tištěného motivu. Šablony
vytváříme buď přímo nebo nepřímo a pro jejich vytvoření existuje celá řada postupů.
5. Barvy a laky
Barvu nanášíme na potiskovaný materiál. Dle potiskovaného materiálu a tištěného
motivu pak volíme druh tiskové barvy a jejich pomocných složek.
6. Těrky
Těrky jsou sestaveny z pevného držadla (kov, dřevo) s gumovým, pryžový břitem
s různými profily. Mohou mít i různou tvrdost podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny:
- dřevo, kov. gumovou těrkou (tříčem) se hustá sítotisková barva protlačuje
nezaslepenými otvory v sítu na potiskovaný materiál.
Strana 4 z 5
Tiskové techniky – 1.Sítotisk – Historie, rozdělení sítotisku, základní pojmy
7. Tiskové stroje
Pro tisk sítotiskem se používají nejrůznější typy strojů, které dělíme buď podle míry
automatizace (ruční, čtvrt, půl, třičtvrtě nebo plné automaty) nebo podle typu pohybu
tiskové předlohy a potiskovaného materiálu.
8. Sušící a vytvrzovací tunely
Pro urychlení procesu zpracování se používají na konci tisku sušící nebo vytvrzovací
tunely. Druh a použití tunelu pak závisí především na použitém typu barvy
a potiskovaném materiálu.
Strana 5 z 5

Podobné dokumenty

sítotisk + serigrafie - Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR

sítotisk + serigrafie - Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR V dubnu 2002 uspořádala Výkonná řídící rada svazu v Divadelním klubu Horáckého divadla v Jihlavě první z celé řady Setkání sítotiskařů. Akce byla rozdělena do dvou hlavních částí, odborné a společe...

Více