diton - jastsro.eu

Transkript

diton - jastsro.eu
DITON s.r.o., Střítež 100, okres Jihlava, PSČ 588 11
IČ: 25557921 DIČ: CZ25557921
vydává
dle §13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a v souladu s §5 nařízení vlády č.
190/2002 Sb., v platném znění
ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
na výrobky
BETONOVÉ TVÁRNICE S HUTNÝM NEBO
PÓROVITÝM KAMENIVEM
dle ČSN EN 771 – 3:2003
obchodní název:
PLOTOVÉ TVAROVKY DITON PT A – jednostranná, DITON PT B – oboustranná,
DITON PT C – rohová, DITON PT D1 – třístranná, DITON PT D2 – třístranná,
DITON PT E – čtyřstranná
PLOTOVÉ STŘÍŠKY DITON PS – průběžná štípaná, DITON PS 45x45 štípaná,
DITON ZS SLOUPKOVÁ, DITON ZS PRŮBĚŽNÁ
DITON RUMPL BLOK
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ DITON ZB 15, DITON ZB 20, DITON ZB 30, DITON ZB 40, DITON ZB 50,
určené pro
zhotovování zdiva obyčejného omítaného, neomítaného zdiva vnějších stěn nosných a nenosných konstrukcí
v pozemních a inženýrských stavbách.
Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavkům normy ČSN EN 771 – 3:2003 a je za
podmínek obvyklého použití bezpečný.
Dále prohlašuji, že v DITON s.r.o. v souladu s ustanovením kapitoly 8.3 normy
ČSN EN 771 – 3 :2003 zavedl a provozuje SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY.
ES – Prohlášení o shodě se vydává na základě protokolu o zkoušce typu č.j. 1353/05/ZB ze dne 17.10.2005,
které vydala Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci
o.p.s., pod číslem 1396, Veveří 95, 602 00 Brno.
Ve Stříteži dne 1.1.2008
Pavel Ouroda
výrobní ředitel a jednatel