prezentace ke stažení zde

Komentáře

Transkript

prezentace ke stažení zde
GOOD TO GREAT
Znáte dobře jeden z vůdčích
podnikatelských konceptů ?
Jim Collins :
Ondřej LANDA a Vlado HLAVENKA, Inventa
Klub strategických manažerů SSŘIP, 13. února 2007
1
GOOD TO GREAT : výzkum 30tiletého
cyklu rozvoje špičkových podniků
Společnosti byly v rámci výzkumu podrobně zkoumány 15 let, než došlo
k obratu, kdy z dobrých se staly skvělé, a pak po 15 let po tomto
obratu.
K této skupině patřily: Abbott,
Circuit City, Fannie Mae,
Gilette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris,
Pitney Bowes, Walgreens, Wells Fargo.
Jako referenční společnosti posloužily: Upjohn, Silo, Great Western,
Warner-Lambert, Scott Paper, A&P, Bethlehem Steel, R.J.Reynolds,
Addressograph, Eckerd, Bank of America.
2
DOBRÉ vs. ŠPIČKOVÉ PODNIKY
3
Wells Fargo and Bank of America
4
CESTY KE ŠPIČKOVOSTI
Jim Collins, Good to Great (2001)
Principy a mechanismy
1
2
3
4
5
6
7
8
VŮDCOVSTVÍ 5. ÚROVNĚ
„AUTOBUS“ : NEJPRVE KDO, POTÉ CO
BRUTÁLNÍ OTEVŘENOST
„JEŽČÍ“ METAFORA – SOUSTŘEDĚNOST A FOKUS
KULTURA DISCIPLINOVANOSTI
Jim Collins
ROZTOČIT SETRVAČNÍKOVÉ KOLO
VYVÁŽENOST MEZI JÁDREM A POKROKEM
„STAVITELÉ ORLOJŮ, NIKOLI PONOCNÍ“
5
ŠPIČKOVÉ ORGANIZACE : VŮDCOVSTVÍ 5. ÚROVNĚ
1
Jim Collins, Good to Great (2001)
1.1 Příkladné vůdcovství 5. úrovně
1.2 Formování kultury vůdcovství 5. úrovně
5. úroveň je o oddanosti věci, firmě, práci a o vůli jim
sloužit – nikoli o osobních ambicích.
•
Úroveň 5
Úroveň 4
•
•
SCHOPNÝ MANAŽER
AKTIVNÍ ČLEN TÝMU
Přispívá jednotlivými schopnostmi k dosažení skupinových
cílů a efektivně spolupracuje s ostatními v rámci týmu.
Úroveň 1
VYSOCE SCHOPNÝ JEDINEC
Produktivně přispívá svým talentem, znalostmi,
dovednostmi a dobrými pracovními návyky
Vášeň pro soustavnou dokonalost a zcela
mimořádné výsledky.
Organizuje lidi a zdroje s cílem efektivně a účinně usilovat o
dosažení předem stanovených cílů.
Úroveň 2
Skromní, věci sloužící vůdci, ustupující do
pozadí, kteří nestojí o pozornost.
EFEKTIVNÍ LÍDR
Podněcuje oddanost jasné a strhující vizi a její důrazné
následování a současně stimuluje vyšší standardy výkonnosti.
Úroveň 3
úspěchy v příští generaci,
VŮDČÍ OSOBNOST 5. ÚROVNĚ
Buduje dlouhodobou špičkovost a dokonalost formou
paradoxní kombinace osobní skromnosti a profesionální vůle.
Formovat velké následníky pro ještě větší
•
Tvrdápáce, píle, naprostá oddanost věci
•
Úspěch přiznávají druhým, avšak přijímají
osobní odpovědnost za neúspěchy.
6
PĚTIÚROVŇOVÁ HIERARCHIE
Úroveň 5
Úroveň 4
VŮDČÍ OSOBNOST 5. ÚROVNĚ
Buduje dlouhodobou špičkovost a dokonalost formou
paradoxní kombinace osobní skromnosti a profesionální vůle.
EFEKTIVNÍ LÍDR
Podněcuje oddanost jasné a strhující vizi a její důrazné
následování a současně stimuluje vyšší standardy výkonnosti.
Úroveň 3
SCHOPNÝ MANAŽER
Organizuje lidi a zdroje s cílem efektivně a účinně usilovat o
dosažení předem stanovených cílů.
Úroveň 2
AKTIVNÍ ČLEN TÝMU
Přispívá jednotlivými schopnostmi k dosažení skupinových
cílů a efektivně spolupracuje s ostatními v rámci týmu.
Úroveň 1
VYSOCE SCHOPNÝ JEDINEC
Produktivně přispívá svým talentem, znalostmi,
dovednostmi a dobrými pracovními návyky
Autor: Collins, J.:
Good to Great, 2001
7
VŮDCOVÉ DOBRÝCH A ŠPIČKOVÝCH
PODNIKŮ
• osobní skromnost
• silná profesionální vůle
• stimuluje vyšší standardy
výkonnosti
• korektní, klidný, rozvážný
• buduje společnost, aby byla
úspěšná v další generaci
• ochotný a nebojácný
• styl soustředěný na vlastní osobu
• je vidět a má charisma
• styl soustředěný na tým
• velké ambice pro společnost
• „přehlídkový kůň“
• intenzivně motivuje lidi
• „tažný kůň“
• podněcuje oddanost vizi
• pochází zevnitř společnosti
• má jasnou a přesvědčivou vizi
• přichází z jiné společnosti
• vysoké osobní aspirace
8
Charakteristika lídrů –
2 odlišní lídři
• osobní skromnost
• silná profesionální vůle
• vysoké osobní spirace
• stimuluje vyšší standardy
výkonnosti
• korektní, klidný, rozvážný
• buduje společnost, aby byla
úspěšná v další generaci
• ochotný a nebojácný
• styl soustředěný na vlastní osobu
• je vidět a má charisma
• styl soustředěný na tým
• velké ambice pro společnost
• „přehlídkový kůň“
• intenzivně motivuje lidi
• „tažný kůň“
• podněcuje oddanost vizi
• má jasnou a přesvědčivou vizi
.
• pochází zevnitř společnosti
• přichází z jiné společnosti
9
VŮDČÍ OSOBNOST 5. ÚROVNĚ
Profesionální vůle
Osobní skromnost
Podává skvělé výsledky, je jasným
katalyzátorem v přechodu od dobrého
ke špičkovému.
Projevuje přesvědčivou skromnost,
vyhýbá se veřejnému obdivu; nikdy se
nevychloubá.
Projevuje pevné odhodlání udělat
cokoli je nutné pro dosažení
optimálních dlouhodobých výsledků
bez ohledu na obtížnost.
Nastavuje standard budování trvale
špičkové společnosti; s ničím menším
se nespokojí.
Při přidělování odpovědnosti za
špatné výsledky se dívá do zrcadla a
nikoli všude kolem sebe, nikdy
nepřisuzuje vinu u ostatním, vnějším
faktorům nebo smůle.
Jedná s klidným a rozvážným
odhodláním; aby motivoval, spoléhá
hlavně na nápadité standardy a nikoli
na inspirující charisma.
Do společnosti zavádí ambici a nikoli
sám sebe; ustavuje nástupce s cílem
dosáhnout ještě většího úspěchu v
další generaci.
Úspěch společnosti přisuzuje jiným
lidem, vnějším faktorům a šťatné
náhodě, nikoli sobě.
10
ŠPIČKOVÉ ORGANIZACE : NEJPRVE KDO, POTÉ CO
2
Jim Collins, Good to Great (2001)
2.1
2.2
2.3
2.4
Dostat správné lidi na palubu
Příkladné rozmisťování : dostat správné lidi na správné pozice
Příkladné rozmisťování : zbavit se špatných lidí
Příkladné rozmisťování : Lidé především.
„Předpokládali jsme, že špičkoví vůdci
budou vše odvíjet od vize a strategie.
Místo toho se věnovali především
lidem, strategii až poté. Dostali do
autobusu správné lidi, zbavili se
špatných lidí, posadili správné lidi na
správná místa – a pak začali přamýšlet,
kam vyrazit.“
Jim Collins, Harvard Business Review, leden 2001
11
ŠPIČKOVÉ ORGANIZACE :
Nejprve „KDO“, potom „CO“
Špičkové společnosti
VŮDČÍ OSOBNOST 5. ÚROVNĚ
+ MANAŽERSKÝ TÝM
Referenční společnosti
„GÉNIUS S TISÍCI POMOCNÍKY“
LÍDR 4. ÚROVNĚ
LÍDR 5. ÚROVNĚ
NEJPRVE „CO“
NEJPRVE „KDO“
Získejte do autobusu ty správné lidi. Vybudujte
vynikající exekutivní tým.
POTOM „CO“
Jakmile máte na místě ty správné lidi,
promyslete tu nejlepší cestu k dosažení skvělé
pozice.
Stanovte si vizi, kam chcete autobus
nasměrovat. K řízení autobusu vypracujte
silniční mapu.
POTOM „KDO“
K realizaci vize získejte osádku vysoce
schopných „pomocníků“.
12
Důsledný, nikoli bezohledný
Důslednost ve špičkovém podniku se uplatňuje nejprve na
nejvyšší úrovni, je zaměřena na ty, kteří nesou největší
břemeno odpovědnosti.
Jak být důsledný:
1. Když máte pochybnosti, nepřijímejte – hledejte dál.
Packardův zákon: Žádná společnost nemůže zvyšovat výnosy větším tempem, než v
jakém je schopna získávat dostatek správných lidí, kteří ten růst zrealizují, a přitom
zůstat skvělou společností.
2.
Když víte, že musíte změnit lidi, jednejte.
V okamžiku, kdy máte pocit, že musíte vůči někomu uplatnit tvrdé vedení, dopustili
jste se při náboru chyby. Ty nejlepší řídit nemusíte. Radit, učit, vést – to ano. Ale
nikoli tvrdě řídit.
3.
Ty nejlepší lidi nasaďte do svých největších příležitostí a nikoli na
řešení svých největších problémů.
Řešením problémů se stáváte jen dobrými, zatímco budování příležitostí je jedinou
cestou, jak se stát skvělými.
13
ŠPIČKOVÉ ORGANIZACE : BRUTÁLNÍ OTEVŘENOST
3
Jim Collins, Good to Great (2001)
3.1 Žádný sebeklam, otevřenost pravdě
3.2 Získat data, argumenty postavit na
faktech.
3.3 …. … s důvěrou a disciplinovaně
bez strachu a úzkosti.
„Jedna věc je jistá : Je zcela vyloučené,
abyste činili dobrá rozhodnutí bez
brutální konfrontace s fakty . …Z
konfrontace s brutálními fakty vycházejí
špičkové podniky posíleny a odolné,
nikoli oslabené a bez sebedůvěry. Staví
se čelem vůči tvrdým pravdám a říkají
„Nikdy to nevzdáme. Nikdy nebudeme
kapitulovat. Může to trvat dlouho, ale
najdeme způsob, jak uspět.“
JimCollins.com
• Pěstujte neúklonnou víru, že dokážete
nakonec uspět bez ohledu na jakékoli obtíže.
„ Bad news have to travel fast.“
Bill Gates
• A zároveň buďte disciplinovaní a mějte
vůli konfrontovat se s brutálními fakty, ať
jsou jakákoli.
14
ŠPIČKOVÉ ORGANIZACE : „JEŽČÍ“ ÚPORNOST
A KONCENTRACE Jim Collins, Good to Great (2001)
4.1 Zjednodušujte !
4.2 Koncentrace a nadšení, úsilí
o dokonalost a jasné poslání
4.3 Jednat s porozuměním a
soustředěním, nikoli
oportunisticky
„Immer einfacher !“
Beethoven
Pro co jste
vášnivě zaujatí
V čem
můžete být
nejlepší na
světě
4
Liška je všemi mastmi mazaná, ježek umí jen jedno,
Archilochus, 680 B.C.-645 B.C. Liška a ježek
ale dobře.
„Ježčí“ koncept (Jednoduchost ve třech kruzích) :
Liška je mazaná; ježek je zcela jednoduchý. Ale ježek
vítězí. Náš výzkum ukazuje, že velké průlomy vyžadují
prosté „ježčí“ pochopení tří propojených kruhů : v čem
podnik může dosáhnout světové špičkovosti, jak
nejúčinněji funguje jeho ekonomika a co nejlépe
podněcuje nadšení jeho lidí. K průlomům dochází, když
máte jednoduchý „ježčí“ koncept a začnete ho
systematicky důsledně prosazovat a současně
eliminovat vše, co není součástí tří kruhů.“
Co je hybnou
ekonomiky
podniku
Jim Collins, Harvard Business Review, leden 2001
„Ježčí“ koncept není cíl být nejlepší, není strategií, jak
být nejlepší, není záměrem být nejlepší, není plánem, jak
být nejlepší. Je to pochopení, v čem můžete
být nejlepší. Tento rozdíl je zcela zásadní.“
15
ŠPIČKOVÉ ORGANIZACE : KULTURA
Jim Collins, Good to Great (2001)
DISCIPLINOVANOSTI
5
Kultura disciplinovanosti : „Když
5.1
Koncentrace
a důslednost
5.2
Rámcem
vymezená
svoboda a
zodpovědnost
zkoumáte transformace vedoucí ke
špičkovosti, soustavně vykazuji tři formy
disciplinovanosti : disciplinované lidi,
disciplinované myšlení a
disciplinovanou akci. Máte-li
5.3
Řídit systém,
ne lidi
disciplinované lidi, nepotřebujete
hierarchii. Máte-li disciplinované
myšlení, nepotřebujete byrokracii. Máteli disciplinované provedení,
5.4
posedlé
zaujetí
pro věc
nepotřebujete nadměrnou kontrolu.
Když zkombinujete kulturu
disciplinovanosti s etikou podnikavosti,
dostanete magickou alchymii špičkové
výkonnosti.“
16
ŠPIČKOVÉ ORGANIZACE : UVÉST SETRVAČNÍK
DO POHYBU
podle Jima Collinse (2001)
6.1 Vyvinout společné kumulativní úsilí
6.2 Vždy s důsledností !
6.3 Sjednotit lidi nad reálnými
výsledky, nikoli deklaracemi.
6.4 Vyhnout se neproduktivním
snahám a ztrátě koncentrace
6
Roztočit setrvačník průlomového výkonu :
„Transformace vedoucí ke špičkovosti
neproběhnou přes noc v jednom velkém vzepjetí.
Tento proces se spíše podobá roztáčení obřího
těžkého setrvačníku. Zprvu se podaří kolem
pootočit jednou. Ale v soustavném úsilí se kolo
otočí podruhé, poté pětkrát, desetkát, postupně se
vytváří kumulativní síla pohybové energie až
najednou se kolo dostane do zvratového pohybu,
kdy vynaložená energie začne působit s
násobným účinkem. Naše srovnávací podniky
nikdy nedosáhly takové zvratové energie jako
špičkové podniky. Místo toho neustále oscilovaly
mezi různými programy radikálních změn,
reaktivními projekty a restrukturacemi.“
Jim Collins, Harvard Business Review, leden 2001
17
NÁRŮST
5. ÚROVEŇ
VEDENÍ
PRVNÍ „KDO“…
POTOM „CO“
DISCIPLINOVANÍ LIDÉ
Ů
PR
M!
O
L
BRUTÁLNÍ
KONCEPCE
OTEVŘENOST
JEŽE
DISCIPLINOVANÁ
MYŠLENÍ
KULTURA
TECHNOLOGICKÉ
DISCIPLINO- AKCELERÁTORY
VANOSTI
DISCIPLINOVANÁ AKCE,
EXEKUCE
Collins, 2001
18
TŘI FAKTORY ROZTÁČENÍ SETRVAČNÍKU
Konfrontace s brutálními fakty:
•
•
Musíte zachovat pevnou víru, že jste schopni a vydržíte až do konce bez ohledu na
těžkosti.
A současně mějte výdrž a konfrontujte naprosto holá fakta vaší skutečné reality, ať už
jsou jakákoli.
„Ježčí“ úpornost a koncentrace (Jednoduchost ve třech kruzích)
Pro co jste
vášnivě zaujatí
V čem můžete
být nejlepší na
světě
Co je hybnou
ekonomiky
podniku
19
FAKTORY ROZTÁČENÍ SETRVAČNÍKU
Kultura disciplinovanosti:
•
Když ukázníte lidi, nepotřebujete hierarchii.
•
Když ukázníte myšlenky, nepotřebujete byrokracii.
•
Když ukázníte jednání, nepotřebujete kontroly.
•
Když skloubíte kulturu kázně s etikou podnikání, získáte magickou alchymii
skvělé výkonnosti.
Technologické akcelerátory
•
Špičkové společnosti uvažují o roli technologie rozdílně.
•
Nikdy nepoužívají technologii jako primární prostředek ke spuštění
transformace.
•
Paradoxně se stávají průkopníky uplatňování pečlivě zvolených technologií.
20
ŠPIČKOVÉ ORGANIZACE : SOUSTŘEDIT SE NA JÁDRO
PODPOROVAT ROZVOJ podle Jima Collinse (2001)
a
7
7.1 Orientace na klíčové
hodnoty, nejen peníze.
7.2 Rovnováha mezi změnou a
inovacemi a dlouhodobými
hodnotami.
7.3 Kultura založená na
hodnotách a podpoře
pokroku
7.4 Náročné cíle a standardy
21
ŠPIČKOVÉ ORGANIZACE : STAVITELÉ ORLOJŮ,
NIKOLI PONOCNÍ
podle Jima Collinse (2001)
8
8.1 Budování
výjimečného týmu a
odolné organizace
8.2 Robustní mechanismy
na podporu růstu a
rozvoje
8.3 Vedení k dlouhodobé
dokonalosti a velikosti
22

Podobné dokumenty