PPROM – patofyziologie v kostce

Komentáře

Transkript

PPROM – patofyziologie v kostce
PPROM – patofyziologie v kostce
Marian Kacerovský
Porodnická a gynekologická klinika
Fakultní nemocnice a Lékařské fakulta v Hradci Králové
Spontánní ruptura plodových obalů
V termínu
během
porodu
Spontánní ruptura plodových obalů
V termínu
během
porodu
V termínu
před
porodem
Spontánní ruptura plodových obalů
V termínu
během
porodu
V termínu
před
porodem
Iatrogenní
Spontánní ruptura plodových obalů
V termínu
během
porodu
V termínu
před
porodem
Iatrogenní
Ruptura
amnia
Spontánní ruptura plodových obalů
V termínu
během
porodu
V termínu
před
porodem
Iatrogenní
Ruptura
amnia
Spontánní ruptura plodových obalů
V termínu
během
porodu
V termínu
před
porodem
Iatrogenní
Ruptura
amnia
Spontánní ruptura plodových obalů
V termínu
během
porodu
V termínu
před
porodem
Iatrogenní
Ruptura
amnia
PPROM
Plodové obaly
Amnion
Chorion
Plodové obaly
Amnion
Chorion
Arikat et al.AJOG 2006
Plodové obaly
Amnion
Chorion
Kolagen:
Kolagen
Chorion
Amnion
Ruptura plodových obalů
Arikat et al.AJOG 2006
Chorion
Amnion
Ruptura plodových obalů
Distenze
Arikat et al.AJOG 2006
Chorion
Amnion
Ruptura plodových obalů
Distenze
Separace
Arikat et al.AJOG 2006
Chorion
Amnion
Ruptura plodových obalů
Distenze
Separace
Ruptura
chorionu
Arikat et al.AJOG 2006
Chorion
Amnion
Ruptura plodových obalů
Distenze
Separace
Ruptura
chorionu
Distenze
amnia
Arikat et al.AJOG 2006
Chorion
Amnion
Ruptura plodových obalů
Distenze
Separace
Ruptura
chorionu
Distenze
amnia
Ruptura
plodových obalů
Arikat et al.AJOG 2006
Ruptura plodových obalů
MMP
TIMP
MMP matrixové metalloproteinázy
TIMP tkáňové inhibitory matrixových metalloproteináz
Ruptura plodových obalů
MMP
TIMP
MMP matrixové metalloproteinázy
TIMP tkáňové inhibitory matrixových metalloproteináz
Ruptura plodových obalů
?
?
?
?
Ruptura plodových obalů
Zbytek
plodových obalů
Zóna alterované
morfologie
MMP-9 TIMP-3
TIMP-3
MMP-9
Moore et al. Placenta 2006
Předčasný odtok plodové vody
Předčasný odtok plodové vody
Porod v termínu
Zóna alterované
morfologie
Zbytek plodových obalů
Fortner et al. Plos One, 2014
Předčasný odtok plodové vody
Porod v termínu
PPROM
Plodové obaly
Zóna alterované
morfologie
Zbytek plodových obalů
Fortner et al. Plos One, 2014
Předčasný odtok plodové vody
Plodové obaly
MMP-9
TIMP-3
Plodové obaly
TIMP-3
MMP-9
Fortner et al. Plos One, 2014
Předčasný odtok plodové vody
Porod v termínu
PPROM
Bakterie
Fortner et al. Plos One, 2014
Předčasný odtok plodové vody
Onemocnění plodových obalů
Menon et al. PLoS One, 2012
Předčasný odtok plodové vody
Předčasný odtok plodové vody
Předčasný odtok plodové vody
Předčasný odtok plodové vody
Senescence = předčasné stárnutí
Předčasný odtok plodové vody
Apoptóza
Eliminace buněk
Žádný zánět
Předčasný odtok plodové vody
Apoptóza
Senescence
Eliminace buněk
Buňky perzistují
Žádný zánět
Cytokiny
Chemokiny
Růstové faktory
MMP
Předčasný odtok plodové vody
Onemocnění plodových obalů
Syndrom předčasného stárnutí plodových obalů
Menon et al. Am J Patol, 2014
Předčasný odtok plodové vody
Předčasný odtok plodové vody
Trombin
Předčasný odtok plodové vody
Trombin
Aktivace MMP
TIMP-3
MMP-9
Zeslabení obalů
Moore et al. Placenta 2010; Kumar et al Placenta 2012
Předčasný odtok plodové vody
Trombin
Aktivace MMP
TIMP-3
Aktivace receptorů
Syntéza proteinů
MMP-9
Zeslabení obalů
Zeslabení obalů
Moore et al. Placenta 2010; Kumar et al Placenta 2012
Děkuji za pozornost!

Podobné dokumenty

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa • Elektivní SC je vysoce pravděpodobně asociován se

Více

Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu

Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu DIAGNOSTIKA A LÉČBA STREPTOKOKŮ SKUPINY B V TĚHOTENSTVÍ A ZA PORODU DOPORUČENÝ POSTUP (2. revize 2013) 1 Úvod Infekce streptokoky skupiny B (GBS, Streptococcus agalactiae) je významnou příčinou per...

Více

stáhnout - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

stáhnout - portál Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP Streptokoky skupiny B (GBS) si v  České republice zachovávají vynikající citlivost k  základnímu penicilinu, který by měl být nadále v profylaxi preferován před ampicilinem. Ampicilin je v  současn...

Více

I. Trimestrální screening preeklampsie.

I. Trimestrální screening preeklampsie. • závažná komplikace gravidity s výskytem 2%-14% v celosvětové populaci • PE je definována jako současný výskyt hypertenze a významné proteinurie. Arteriální hypertenze je definována TK roven nebo ...

Více

Diagnostika předčasného porodu

Diagnostika předčasného porodu Předčasný porod- management předčasného odtoku plodové vody (PPROM)

Více

základní informace pro lékaře

základní informace pro lékaře 1. Sparks, A.B., Struble, C.A., Wang, E.T., Song, K., Oliphant, A., Non-invasive Prenatal

Více

Cordyceps sinensis – housenice čínská

Cordyceps sinensis – housenice čínská in syngeneic mice. Jpn J Pharmacol 1999 Mar;79(3):335-41 Stárnutí kůže je jeden z nejvíce nápadných příznaků stárnutí. Stárnutí kůže můžeme rozdělit na vnitřní, nazývané chronologické (chronostárnu...

Více

Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae a  můžou perzistovat více než 1 rok. Výskyt specifických IgM protilátek u pacientů do 20 let je 80 %, u pacientů nad 20 let je 40 %. Při reinfekcích zpravidla nedochází k jejich vzestupu. ELISA-VID...

Více