Mgr. Michaela Zetíková

Transkript

Mgr. Michaela Zetíková
■
B R N Ě N S K Ý
I N S T I T U T
P S Y C H O T E R A P I E ,
o . s .
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Potvrzení
Tréninkový výbor Brněnského institutu psychoterapie, o. s. (BIP) potvrzuje, že
Mgr. Michaela Zetíková
nar. dd.m. 1982
se v rámci uceleného programu psychologických seminářů s názvem
„Kurs teorie psychodynamické psychoterapie“ č. 3
zúčastnila následující odborné vzdělávací aktivity:
typ akce dle vyhlášky č. 423/2004
datum konání
téma
počet hodin
lektor/lektoři
odborný garant
školící akce
5.10. - 6.10.2007
Úvodní téma
Freudova pudová teorie
Psychoanalýza
10
PhDr.et PaedDr. Miroslav Petržela, doc. MUDr. Václav Mikota,
CSc.
PhDr. Světlana Skálová
Akce byla doporučena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů Jihomoravskou
pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-07-040.
Povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko vydáno: registrovaný klinický psycholog.
Doporučené kreditní ohodnocení dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.: 2 kredity.
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 10. června 2008
BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, O.S.
■
[email protected]
www.i-bip.com
ŠKROUPOVA 48
■
636 00 BRNO
■
B R N Ě N S K Ý
I N S T I T U T
P S Y C H O T E R A P I E ,
o . s .
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Potvrzení
Tréninkový výbor Brněnského institutu psychoterapie, o. s. (BIP) potvrzuje, že
Mgr. Michaela Zetíková
nar. dd. m. 1982
se v rámci uceleného programu psychologických seminářů s názvem
„Kurs teorie psychodynamické psychoterapie“ č. 3
zúčastnila následující odborné vzdělávací aktivity:
typ akce dle vyhlášky č. 423/2004
datum konání
téma
počet hodin
lektor/lektoři
odborný garant
školící akce
2.11. – 3.11.2007
Primární a sekundární proces
Teorie nevědomí, sen
Teorie objektních vztahů I.
Teorie objektních vztahů II.
10
PhDr. Michael Šebek, CSc.
PhDr. Světlana Skálová
Akce byla doporučena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů Jihomoravskou
pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-07-041.
Povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko vydáno: registrovaný klinický psycholog.
Doporučené kreditní ohodnocení dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.: 2 kredity.
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 10. června 2008
BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, O.S.
■
[email protected]
www.i-bip.com
ŠKROUPOVA 48
■
636 00 BRNO
■
B R N Ě N S K Ý
I N S T I T U T
P S Y C H O T E R A P I E ,
o . s .
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Potvrzení
Tréninkový výbor Brněnského institutu psychoterapie, o. s. (BIP) potvrzuje, že
Mgr. Michaela Zetíková
nar. dd. m. 1982
se v rámci uceleného programu psychologických seminářů s názvem
„Kurs teorie psychodynamické psychoterapie“ č. 3
zúčastnila následující odborné vzdělávací aktivity:
typ akce dle vyhlášky č. 423/2004
datum konání
téma
počet hodin
lektor/lektoři
odborný garant
školící akce
7.12. – 8.12.2007
Egopsychologie
Selfpsychologie
Vývojové teorie
10
PhDr.et PaedDr. Miroslav Petržela, PhDr. Dana Dufková
PhDr. Světlana Skálová
Akce byla doporučena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů Jihomoravskou
pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-07-042.
Povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko vydáno: registrovaný klinický psycholog.
Doporučené kreditní ohodnocení dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.: 2 kredity.
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 10. června 2008
BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, O.S.
■
[email protected]
www.i-bip.com
ŠKROUPOVA 48
■
636 00 BRNO
■
B R N Ě N S K Ý
I N S T I T U T
P S Y C H O T E R A P I E ,
o . s .
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Potvrzení
Tréninkový výbor Brněnského institutu psychoterapie, o. s. (BIP) potvrzuje, že
Mgr. Michaela Zetíková
nar. dd. m. 1982
se v rámci uceleného programu psychologických seminářů s názvem
„Kurs teorie psychodynamické psychoterapie“ č. 3
zúčastnila následující odborné vzdělávací aktivity:
typ akce dle vyhlášky č. 423/2004
datum konání
téma
počet hodin
lektor/lektoři
odborný garant
školící akce
25.1. – 26.1.2008
Francouzská škola
Pojem Já
Oidipský komplex
Úzkost
10
PhDr. et PaeDr. Miroslav Petržela, PhDr. Martin Mahler
PhDr. Světlana Skálová
Akce byla doporučena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů Jihomoravskou
pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-08-001-.
Povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko vydáno: registrovaný klinický psycholog.
Doporučené kreditní ohodnocení dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.: 2 kredity.
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 10. června 2008
BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, O.S.
■
[email protected]
www.i-bip.com
ŠKROUPOVA 48
■
636 00 BRNO
■
B R N Ě N S K Ý
I N S T I T U T
P S Y C H O T E R A P I E ,
o . s .
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Potvrzení
Tréninkový výbor Brněnského institutu psychoterapie, o. s. (BIP) potvrzuje, že
Mgr. Michaela Zetíková
nar. dd. m. 1982
se v rámci uceleného programu psychologických seminářů s názvem
„Kurs teorie psychodynamické psychoterapie“ č. 3
zúčastnila následující odborné vzdělávací aktivity:
typ akce dle vyhlášky č. 423/2004
datum konání
téma
počet hodin
lektor/lektoři
odborný garant
školící akce
29.2. – 1.3.2008
Konflikt
Obranné mechanismy
Narcismus
Fantazie
Eros a Thanatos
10
MUDr. Petr Zahradník, MUDr. Ivan Peška, MUDr. Petr Klimpl,
CSc.,
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
PhDr. Světlana Skálová
Akce byla doporučena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů Jihomoravskou
pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-08-002.
Povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko vydáno: registrovaný klinický psycholog.
Doporučené kreditní ohodnocení dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.: 2 kredity.
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 10. června 2008
BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, O.S.
■
[email protected]
www.i-bip.com
ŠKROUPOVA 48
■
636 00 BRNO
■
B R N Ě N S K Ý
I N S T I T U T
P S Y C H O T E R A P I E ,
o . s .
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Potvrzení
Tréninkový výbor Brněnského institutu psychoterapie, o. s. (BIP) potvrzuje, že
Mgr. Michaela Zetíková
nar. dd. m. 1982
se v rámci uceleného programu psychologických seminářů s názvem
„Kurs teorie psychodynamické psychoterapie“ č. 3
zúčastnila následující odborné vzdělávací aktivity:
typ akce dle vyhlášky č. 423/2004
datum konání
téma
počet hodin
lektor/lektoři
odborný garant
školící akce
25.4. – 26.4.2008
Indikace a kontraindikace
Základní pravidla
Co předchází terapii
Počáteční stadium léčby
10
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
PhDr. Světlana Skálová
Akce byla doporučena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů Jihomoravskou
pobočkou AKP ČR dne 13.9.2007 pod číslem BO-08-003.
Povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko vydáno: registrovaný klinický psycholog.
Doporučené kreditní ohodnocení dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.: 2 kredity.
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 10. června 2008
BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, O.S.
■
[email protected]
www.i-bip.com
ŠKROUPOVA 48
■
636 00 BRNO

BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, o. s.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Potvrzení
Tréninkový výbor Brněnského institutu psychoterapie, o. s. (BIP) potvrzuje, že
PhDr. Michaela Zetíková
nar. dd. m. 1982
se v rámci uceleného programu psychologických seminářů s názvem
„Kurs teorie psychodynamické psychoterapie“ č. 3
zúčastnila následující odborné vzdělávací aktivity:
typ akce dle vyhlášky č. 423/2004
ve znění vyhlášky č. 321/2008
datum konání
téma
počet hodin
lektor/lektoři
odborný garant
školící akce
31.10. – 1.11.2008
Co terapeut dělá
Střední fáze terapie
Nástrahy psychoterapie
Terminace
10
PhDr. Michael Šebek, CSc.
PhDr. Světlana Skálová
Akce byla doporučena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů Jihomoravskou
pobočkou AKP ČR dne 5.6.2008 pod číslem BO-08-109.
Povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko vydáno: registrovaný klinický psycholog.
Doporučené kreditní ohodnocení dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.: 6 kreditů.
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 24. srpna 2009
BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, O.S.
■
[email protected]
www.i-bip.com
ŠKROUPOVA 48
■
636 00 BRNO

BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, o. s.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Potvrzení
Tréninkový výbor Brněnského institutu psychoterapie, o. s. (BIP) potvrzuje, že
PhDr. Michaela Zetíková
nar. dd. m. 1982
se v rámci uceleného programu psychologických seminářů s názvem
„Kurs teorie psychodynamické psychoterapie“ č. 3
zúčastnila následující odborné vzdělávací aktivity:
typ akce dle vyhlášky č. 423/2004
ve znění vyhlášky č. 321/2008
datum konání
téma
počet hodin
lektor/lektoři
odborný garant
školící akce
12.12. – 13.12.2008
Afektivní poruchy
Autoagrese
Neurózy
10
MUDr. Petr Zahradník, PhDr. Luděk Vrba
PhDr. Světlana Skálová
Akce byla doporučena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů Jihomoravskou
pobočkou AKP ČR dne 5.6.2008 pod číslem BO-08-110.
Povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko vydáno: registrovaný klinický psycholog.
Doporučené kreditní ohodnocení dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.: 6 kreditů.
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 24. srpna 2009
BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, O.S.
■
[email protected]
www.i-bip.com
ŠKROUPOVA 48
■
636 00 BRNO

BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, o. s.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ PSYCHOTERAPIE A JEJÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ UPLATNĚNÍ V PRAXI
Potvrzení
Tréninkový výbor Brněnského institutu psychoterapie, o. s. (BIP) potvrzuje, že
PhDr. Michaela Zetíková
nar. dd. m. 1982
se v rámci uceleného programu psychologických seminářů s názvem
„Kurs teorie psychodynamické psychoterapie“ č. 3
zúčastnila následující odborné vzdělávací aktivity:
typ akce dle vyhlášky č. 423/2004
ve znění vyhlášky č. 321/2008
datum konání
téma
počet hodin
lektor/lektoři
odborný garant
školící akce
30.1. – 31.1.2009
Homosexualita a perverze
Poruchy osobnosti
Vzdělávací akce případového charakteru – kazuistický seminář
s aktivní účastí přihlášených
10
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela, MUDr. Petr Klimpl, CSc.
PhDr. Světlana Skálová
Akce byla doporučena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů Jihomoravskou
pobočkou AKP ČR dne 5.6.2008 pod číslem BO-09-001.
Povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko vydáno: registrovaný klinický psycholog.
Doporučené kreditní ohodnocení dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.: 6 kreditů.
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 24. srpna 2009
BRNĚNSKÝ INSTITUT PSYCHOTERAPIE, O.S.
■
[email protected]
www.i-bip.com
ŠKROUPOVA 48
■
636 00 BRNO
Asociace klinických psychologů České republiky
Potvrzení o účasti na vzdělávací akci
s přiděleným souhlasným stanoviskem AKP ČR k pořádání vzdělávací akce
v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů
v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 321/2008 Sb.
(veškeré údaje doplní pořadatel akce)
Jméno a příjmení účastníka
PhDr. Michaela Zetíková
datum narození:
dd. m. 1982
a) datum konání a délka konání: (v hodinách)
20.3. – 21.3.2009 - 4 a 6 hodin
b) název a forma akce:
(seminář, školící akce, odborný kurz, odborná konference, odborný kongres, sjezd, sympózium, pracovní den,
mezinárodní kongres –§ 2, písm. d) až g) vyhlášky č. 321/2008 Sb.):
Kurs teorie psychodynamické psychoterapie č. 3 – ucelený program
psychologických seminářů. Typ akce podle vyhlášky 432/2004: školicí akce
c) druh účasti: (aktivní, pasivní, spoluautor)
pasivní
d) mezinárodní akce: (jednací jazyk a místo konání, pokud se akce koná v zahraničí):
e) nelékařské zdravotnické povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko akci
vydáno:
registrovaný klinický psycholog
Souhlasné stanovisko bylo vydáno do systému celoživotního vzdělávání
klinických psychologů Jihomoravskou pobočkou APK ČR pod jednacím
číslem:
AKP ČR – BO/S/002/2009
Doporučené kreditní hodnocení akce podle vyhlášky č. 321/2008 Sb.:
6 kreditů
Razítko a podpis kompetentní osoby:
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 24. srpna 2009
Asociace klinických psychologů České republiky
Potvrzení o účasti na vzdělávací akci
s přiděleným souhlasným stanoviskem AKP ČR k pořádání vzdělávací akce
v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů
v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 321/2008 Sb.
(veškeré údaje doplní pořadatel akce)
Jméno a příjmení účastníka
PhDr. Michaela Zetíková
datum narození:
dd. m. 1982
a) datum konání a délka konání: (v hodinách)
15.5. – 16.5.2009 - 4 a 6 hodin
b) název a forma akce:
(seminář, školící akce, odborný kurz, odborná konference, odborný kongres, sjezd, sympózium, pracovní den,
mezinárodní kongres –§ 2, písm. d) až g) vyhlášky č. 321/2008 Sb.):
Kurs teorie psychodynamické psychoterapie č. 3 – ucelený program
psychologických seminářů. Typ akce podle vyhlášky 432/2004: školicí akce
c) druh účasti: (aktivní, pasivní, spoluautor)
pasivní
d) mezinárodní akce: (jednací jazyk a místo konání, pokud se akce koná v zahraničí):
e) nelékařské zdravotnické povolání, pro které bylo souhlasné stanovisko akci
vydáno:
registrovaný klinický psycholog
Souhlasné stanovisko bylo vydáno do systému celoživotního vzdělávání
klinických psychologů Jihomoravskou pobočkou APK ČR pod jednacím
číslem:
AKP ČR – BO/S/003/2009
Doporučené kreditní hodnocení akce podle vyhlášky č. 321/2008 Sb.:
6 kreditů
Razítko a podpis kompetentní osoby:
PhDr. Světlana Skálová
předsedkyně BIP
Brno 24. srpna 2009

Podobné dokumenty

drama odmítnutého dítěte prožívané v dospělosti

drama odmítnutého dítěte prožívané v dospělosti Lze však říci, že interpreti mýtu o Oidipovi se - pokud v něčem - shodují v tom, že oidipský komplex a jeho řešení je obecným vývojovým procesem dětství. Domnívám se, že na základě výzkumů, které b...

Více

ZDE - Handicap Zlín

ZDE - Handicap Zlín 3. Podporovat a realizovat kulturní, společenské, sportovní, volnočasové a další aktivity členů.

Více

Kurs teorie č.1 II.ročník 2004/05

Kurs teorie č.1 II.ročník 2004/05 Přenosová neuróza, psychóza, perverze Raný přenos Erotický a erotizovaný přenos

Více

Open file - Odyssea - Mezinárodní institut KBT

Open file - Odyssea - Mezinárodní institut KBT ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce:

Více

PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY 14

PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY 14 a Open Medical Club ČR / Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové State of the art treatment of acute type A aortic dissections / Prof. Marek P. Ehrlich Beyond the guidelines: programmatic approach t...

Více

23. října 2015 od 8.00 hodin

23. října 2015 od 8.00 hodin II. PRAGUE SATELLITE SYMPOSIUM IN CARDIAC SURGERY se koná pod záštitou 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK a ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. Akce je pořádaná dle předpisu ČLK a bude ohodnocena 5 K...

Více

Pozvánka a Program_Brno Satellite Symposium in Family Medicine

Pozvánka a Program_Brno Satellite Symposium in Family Medicine SATELLITE SYMPOSIUM IN EPIDEMIOLOGY, QUALITY AND EVIDENCE-BASED MEDICINE IN PRIMARY CARE se koná ve spolupráci s THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION, organizátorem mezinárodního postgraduálního vzdělá...

Více

Práce s obrannými mechanismy v pozitivní psychodynamické terapii

Práce s obrannými mechanismy v pozitivní psychodynamické terapii Při studiu uvedených psychoregulačních mechanismů se můžeme přesvědčit, že jejich identifikace může probíhat na různých úrovních abstrakce a v různých souvislostech psychoterapeutické praxe či každo...

Více