European Union Citizenship - GESIS

Komentáře

Transkript

European Union Citizenship - GESIS
ZA6652
Flash Eurobarometer 430
(European Union Citizenship)
Country Questionnaire
Czech Republic
FL430 European Union Citizenship CZ
D1
Kolik je Vám let?
Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99.
D2
Pohlaví:
Muž
Žena
1
2
OBČANSTVÍ EVROPSKÉ UNIE
Pro všechny respondenty:
Q1
Tento výzkum se týká občanství Evropské unie. Znáte pojem „občan Evropské unie“?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
1
2
3
4
Ano a víte, co znamená
Ano, slyšel(a) jste o něm, ale nejste si jistý(á), co znamená
Ne, nikdy jste o pojmu „občan Evropské unie“ neslyšel(a)
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
FL365 Q1
Q2
Jak dobře si myslíte, že jste informovaný(á) o svých právech jako občana Evropské unie?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
1
2
3
4
5
Velmi dobře informovaný(á)
Docela dobře informovaný(á)
Nejste moc dobře informovaný(á)
Vůbec nejste informovaný(á)
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
FL365 Q2
Q3: Rotujte výroky 1 až 3
Q3
Nyní Vám budu číst různé výroky a Vy mi prosím u každého z nich řekněte, zda si myslíte, že je
pravdivý, či nepravdivý:
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Pravdivý
výrok
Nepravdiv
{
ý výrok NENABÍZEJ
TE } Neví,
bez
odpovědi
1
Chcete-li být občanem EU, musíte o to požádat
1
2
3
2
3
Jste občanem jak EU, tak i České republiky
Pokud si to budete přát, můžete si zvolit, že
nebudete občanem EU
1
1
2
2
3
3
FL365 Q3
Q4: Rotujte výroky 1 až 5
Q4
Ve skutečnosti jsou všichni občané zemí EU „občany Evropské unie“ od roku 1993. Které z
následujících práv mají podle Vašeho názoru občané EU?
Nabídněte. VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ.
Právo podat stížnost u Evropské komise, Evropského parlamentu nebo
Evropského veřejného ochránce práv
Právo mít za určitých podmínek trvalé bydliště v jakémkoliv státě Evropské
unie
V případě, že má trvalé bydliště v jiném členském státě, má právo na stejné
zacházení jako občan tohoto státu
V případě státu mimo EU má právo vyhledat pomoc u velvyslanectví
jakéhokoliv jiného státu EU v případě, že jeho země zde nemá velvyslanectví
1,
2,
3,
4,
Právo účastnit se Občanské iniciativy, tj. žádosti podepsané minimálně 1
miliónem občanů EU, vyzývající Evropskou komisi navrhnout nové opatření
{ NENABÍZEJTE } Nic z uvedeného
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
5,
6,
7,
NEW
Q5
Jak dobře se cítíte informovaný(á) o tom, co můžete udělat, pokud nejsou dodržována Vaše
práva občana EU?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Velmi dobře informovaný(á)
Docela dobře informovaný(á)
Nejste moc dobře informovaný(á)
Vůbec nejste informovaný(á)
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
1
2
3
4
5
FL365 Q5
Q6
Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem: Volný pohyb osob v EU má
všeobecně přínos pro hospodářství České republiky.
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Rozhodně souhlasíte
1
2
3
4
5
Spíše souhlasíte
Spíše nesouhlasíte
Rozhodně nesouhlasíte
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
FL365 Q6
Q7
Pokud byste potřeboval(a) pomoc (například při ztrátě Vašeho pasu) při pobytu v zemi EU,
kde Česká republika nemá velvyslanectví, měl(a) byste právo na vyhledání pomoci místo toho
u velvyslanectví jiného státu EU?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
1
2
3
Ano, měl(a) byste toto právo
Ne, neměl(a) byste toto právo
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
FL365 Q4.4 TREND MODIFIED
Q8
A v tomto případě, dával(a) byste přednost vyhledat pomoc od…
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
1
Úřadů státu, kde pobýváte
Velvyslanectví jiné členské země EU se zastoupením v zemi, ve které
pobýváte
{ NENABÍZEJTE } Neví, bez odpovědi
2
3
NEW
Q9: ROTUJTE VÝROKY 1 AŽ 4
Q9: Na výrok 2 se ptejte pouze v AT, BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, NL, PL, SK, SE, UK
Q9
Nyní Vám budu číst jednotlivé výroky a Vy mi prosím u každého z nich řekněte, zda je podle
Vás pravdivý, či nepravdivý:
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Pravdivý
výrok
1
Občan EU žijící v České republice má právo volit či
kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu
1
Nepravdiv
{
ý výrok NENABÍZEJ
TE } Neví,
bez
odpovědi
2
3
2
3
4
Občan EU žijící v České republice má právo volit či
kandidovat v obecních volbách
Občan EU žijící v České republice má právo volit či
kandidovat ve volbách do národního parlamentu
1
2
3
1
2
3
Občan EU žijící v České republice má právo volit či
kandidovat v regionálních volbách (tím se rozumí
jakákoli jiná úroveň vlády mezi obcemi a státem,
např. krajské volby)
1
2
3
FL 364 Q1
Q10: ROTUJTE VÝROKY 1 AŽ 3
Q10
Představte si situaci, kdy občan EU žije v jiné zemi EU, než je jeho země původu (tj. jejíž je
státním příslušníkem).
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Ano
Ne
{
NENABÍZEJ
TE } Neví,
bez
odpovědi
1
Bylo by podle Vás oprávněné, kdyby tento občan
přišel o své právo volit v národních volbách
konaných v zemi, jejíž je státním příslušníkem?
1
2
3
2
Bylo by podle Vás oprávněné, kdyby tento občan
dostal právo volit v národních volbách konaných v
zemi, ve které žije?
Měl by tento občan mít právo volit či kandidovat v
regionálních volbách konaných v zemi, ve které žije,
v případě, že se tam konají?
1
2
3
1
2
3
3
FL364 Q2
D4
Kolik Vám bylo let, když jste ukončil(a) své vzdělávání?
Pokud stále studuje, zapište kód "00". Pokud je bez vzdělání, zapište kód "01". Pokud odmítne
odpovědět, zapište kód "98". Pokud neví, zapište kód "99".
D5a
Pokud jde o Vaše současné zaměstnání, řekl(a) byste, že jste osoba samostatně výdělečně
činná, nemanuálně pracující zaměstnanec(kyně), manuálně pracující zaměstnanec(kyně) (tj.
dělník(ice)), anebo nepracujete?
Pouze jedna možná odpověď.
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel(ka), živnostník
Nemanuálně pracující zaměstnanec(kyně)
Manuálně pracující zaměstnanec(kyně) - dělník(ice)
Nepracující
( NENABÍZEJTE ) Odmítl(a)
1
2
3
4
5
Na D5b se ptejte, pokud je osoba samostatně výdělečně činná, kód 1 v D5a
D5b
A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Zemědělec, lesník, rybář
Majitel(ka) obchodu, řemeslník
Odborník (právník, lékař, účetní, architekt apod.)
Manažer(ka) firmy
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)
1
2
3
4
5
Na D5c se ptejte, pokud je zaměstnanec, kód 2 v D5a
D5c
A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Odborník (právník, lékař, účetní, architekt apod.)
Vyšší nebo vrcholový management, ředitel(ka)
Střední management
Státní úředník(ice)
Úředník(ice) v kanceláři
Jiný nemanuální zaměstnanec (prodavač(ka), zdravotní sestra…)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)
1
2
3
4
5
6
7
Na D5d se ptejte, pokud je dělník, kód 3 v D5a
D5d
A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Vedoucí, mistr (manažer týmu apod.)
Kvalifikovaný(á) dělník(ice)
Nekvalifikovaný(á) dělník(ice)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)
Na D5e se ptejte, pokud nevykonává profesní činnost, kód 4 v D5a
1
2
3
4
D5e
A řekl(a) byste, že jste…?
Nabídněte. Jedna možná odpověď.
Péče o domácnost (žena či muž v domácnosti)
Student(ka) (denní studium)
Důchodce(kyně)
Nezaměstnaný(á) (hledá práci)
( NENABÍZEJTE ) Jiná odpověď, odmítl(a)
D12
1
2
3
4
5
Řekněte mi prosím, ve kterém kraji trvale žijete?
V případě potřeby nabídněte. Pouze jedna odpověď
D13
Řekl(a) byste, že žijete…
Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď.
Na venkově, na vesnici
V malém nebo středně velkém městě
Ve velkém městě
Neví, bez odpovědi (NENABÍZEJTE)
D18
1
2
3
4
Používáte mobilní telefon?
Nenabízejte.
1
2
Ano
Ne
D20
Máte doma pevnou telefonní linku?
Nenabízejte.
1
2
Ano
Ne
D22
Mohl(a) byste mi říci, kolik osob ve věku 15 a více let žije ve vaší domácnosti včetně vás?
Zapište. Pokud "neví, bez odpovědi", kód 98. Pokud "odmítl(a)", kód 99.
Počet lidí ve věku 15 let nebo více v domácnosti

Podobné dokumenty

Metody jujutsu - otokodate.com

Metody jujutsu - otokodate.com výcviku svých policejních jednotek, FBI nevyjímaje - o čemž podává svědectví jeden z instruktorů FBI a majitel sítě škol Hakko Denshin Ryu Ju Jutsu Michael J. LaMonica (Rumann, 17). 3. Principy a p...

Více

Stříkací pistole

Stříkací pistole STŘÍKACÍ PISTOLE Stříkací pistole Utita FL360-

Více

Country Questionnaire - GESIS

Country Questionnaire - GESIS Domníváte se, že míra odpadu, kterou vyprodukujete, je již na svém minimu a dál ji již snížit nemůžete Spíše věci vyhazujete, protože jejich oprava je složitá nebo příliš drahá { NENABÍZEJTE } Jiné...

Více

Článek - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Článek - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě srovnání chudoby a příjmových nerovností – dělí příjem domácnosti počty členů domácnosti. Další možností, jak zjistit materiální životní standard, je užití zástupných indikátorů - např. vlastnictví...

Více

ZA5877 Eurobarometer 80.2 Country Questionnaire Czech Republic

ZA5877 Eurobarometer 80.2 Country Questionnaire Czech Republic tyto informace o místě původu uvedeny na nálepkách na mléce a mléčných výrobcích stejně jako na ostatních typech masa? Pouze jedna možná odpověď.

Více

eVic_CZ - Nadines.cz

eVic_CZ - Nadines.cz * Pokud dojde k tečení baterie a elektrolyt se vám dostane do očí, nesnažte se je mnout. Namísto toho je propláchněte čistou tekoucí vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Jestliže takový sta...

Více