Výroční cena Sekce ultrazvukové diagnostiky MUDr. Daniela

Komentáře

Transkript

Výroční cena Sekce ultrazvukové diagnostiky MUDr. Daniela
česká gynekologická a porodnická společnost
českétékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Výročnícena
Sekce ultrazvukové diagnostiky
za nejlepšípráci s ultrazvukovou tématikou publikovanou V roce 20Lo
MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
Za práci:
Fischerova D.
Ultrasound scanning of the pelvis and abdomen for staging of
gynecological tumors: a review.
U ltrasou nd Obstet Gynecol. 20LL Sep;38(31:246-66.
Brno 8. 10. ZOIL
Mlu
doc. MUDr. Marek rulušký, Ph.D.
předseda Sekce ultrazvukive oiasnostiky

Podobné dokumenty

Ceník služeb

Ceník služeb injekční aplikace horm. (Depo-Provera) Riselle

Více

pnjp

pnjp smenovanfch pozemkri rransakce 'r2tr""iu nepovazuje za v'y'hodnou pro Mf. nyto nyruett z" ,cen6 stavebniho pozemku a kte.j je uzfv.in niorio "io, navic pod bjvalou sk,idkou TKo, ogal p z',,(ny rozd...

Více

Gynekologická ambulance II specializovaná PONDĚLÍ

Gynekologická ambulance II specializovaná PONDĚLÍ Mulačova nemocnice s.r.o. Dvořákova 17 301 00 P l z e ň Gynekologicko-porodnické oddělení

Více

Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka

Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka Osoba asistující u porodu by měla zvládnout ty úkoly poskytovatele péče, které jsou uvedené výše. Měla by být náležitě vyškolena a měla by zvládat rozsah porodnických dovedností, jenž je nezbytný p...

Více