Velkoobjemové kontejnery

Transkript

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery
Obecní úřad Děhylov, oznamuje občanům, že
kontejnery na velkoobjemový odpad a sběrna
nebezpečného odpadu budou soustředěny v jeden den
pouze na jedno místo v obci, kterým je ulice
Výstavní před budobou OÚ
a přivážené odpady budou tříděny přímo na místě za
pomoci pracovníků OZO Ostrava.
Takto organizovaný svozový den má obec Děhylov
společný s obcí Dobroslavice, pro naši obec je to
sobota 5. listopadu 2011 v období mezi
07.00 – 10.00hodin.
Upozorňujeme občany, že do kontejneru na
velkoobjemový odpad se ukládají televizory, ledničky,
pračky, zdímačky, vysavače, radia, koberce, stoly, židle,
igelitové pytle, matrace, vany, dřezy, keramika, starý
papír, lustry, pneumatiky, duše apod.
Nesmí se dávat suť, větve, hlína, listí.
Jako nebezpečné odpady jsou dehtová lepenka,
olejové filtry, olověné a niklokadmiové akumulátory,
suché baterie, zářivky, výbojky, odpad z kosmetických a
farmaceutických výrobků, oleje, znečištěné pohonné
hmoty, tuky, maziva, čistící vlna, čistící prostředky,
lepidla, ředidla, plechovky do barev, apod.