chemie 20.hodina 10.2.2014

Komentáře

Transkript

chemie 20.hodina 10.2.2014
Kyseliny II,měření pH
1.
20. Hodina
Úkol – měření pH pomocí Pasco
Vzorek
Odhad pH
Skutečné pH
Coca-cola
Voda z kohoutku
Ocet
Voda přinesená studenty
Kyselina chlorovodíková
Kyselina sírová
2. Kyslíkaté kyseliny
oxidační číslo
I
koncovka
- ná
název kyseliny
bromná
vzorec kyseliny
HBrO
II
- natá
olovnatá
H2PbO2
III
- itá
bromitá
HBrO2
IV
- ičitá
uhličitá
H2CO3
V
- ičná
dusičná
HNO3
V
- ečná
fosforečná
HPO3
VI
- ová
sírová
H2SO4
VII
- istá
bromistá
HBrO4
- ičelá
osmičelá
VII
Vodík má v kyselinách oxidační číslo I
Kyslík má v kyselinách oxidační číslo -II
Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je 0
H2OsO5
3. Laboratorní doporučení
! Při ředění lijeme vždy kyselinu do vody !
4. Nejdůležitější kyslíkaté kyseliny

Kyselina sírová
-
H2SO4 ( vitriol )
Vlastnosti:
bezbarvá olejovitá kapalina
odnímá přírodním látkám vodu ( hydroskopická ), ty černají uhelnatí, této vlastnosti využíváme při čištění ( sušení ) látek
reaguje s kovy ( Fe, Zn,..) a oxidy kovů, ale nereaguje s mědí
! koncentrovaná ( 96% ) je silná žíravina !
http://www.mojecestina.cz/files/231250427128-kyselina-sirova.jpg
-
Použití:
Náplň olověných akumulátorů
pro výrobu hnojiv, výbušnin, léčiv, barviv

Kyselina dusičná
-
HNO3
Vlastnosti:
nestálá bezbarvá kapalina
! koncentrovaná ( 67% ) je nebezpečná žíravina,
dráždí dýchací cesty a leptá pokožku, rozkládá se
na jedovatý oxid dusičitý !
vyrábí se z amoniaku
reaguje s téměř se všemi kovy (ne se zlatem a
platinou) a jejich oxidy
o
Použití:
pro výrobu hnojiv, výbušnin, léčiv, barviv a plastů
http://www.hokr.cz/picts/chemie-kyselinachlorovodikova/kyselina_solna_obal_1l.jpg

Podobné dokumenty

6/6 Názvosloví kyselin

6/6 Názvosloví kyselin ∙ od kyseliny odečteme molekulu vody: obsahuje-li kyselina jen 1 vodík, vynásobíme všechny indexy (index vodíku, prvku, kyslíku) dvěma, teprve pak odečteme molekulu vody ∙ z názvu oxidu odvodíme ná...

Více

Kyseliny - Ing. Lubor Hajduch

Kyseliny - Ing. Lubor Hajduch I pro molekuly kyselin platí, že součet oxidačních čísel všech atomů prvků je roven nule. Název kyslíkaté kyseliny je dvouslovný. Skládá se z podstatného jména kyselina a přídavného jména. Přídavné...

Více