Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Transkript

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707
Šablona:
III/2
. materiálu:
VY_32_INOVACE_441
Jméno autora:
Mgr. Blanka Fajkisová
Datum vytvo ení:
20. 8. 2012
T ída:
VIII.
Vzd lávací oblast:
lov k a spole nost
P edm t:
D jepis
Tematická oblast:
Modernizace spole nosti
Vznik USA
Druh u ebního materiálu:
prezentace
Popis a použití výukového materiálu
• výklad nového u iva a následné procvi ování
• žák si uv domuje rozpor mezi projevy absolutní moci
a snahami nastupující buržoazie
• chápe pojem kolonie
• chápe historický rozm r pojmu rasismus
• uv domí si význam boje za svobodu
• žáci samostatn vyhledávají informace
:
Vznik USA
Americká válka za nezávislost
Obr. 1
• 1756-1763 - Sedmiletá válka = válka
mezi Velkou Británií a Francií o kolonie
• Velká Británie získala území celé Severní
Ameriky
Obr. 2
Mapa britských kolonií v Severní Americe
(stav mezi lety 1763-76)
Obr. 3
Kolonisté = osadníci z Velké Británie
- protestovali proti britským
na ízením (nap . kolkovné)
Bostonské pití aje
• 1773 britští kolonisté p evle ení za indiány
naházeli náklad aje do mo e – protest
proti dovozním cl m
• král cht l odpor potla it silou
Bostonské pití aje
Obr. 4
• 1774 – kongres t inácti amerických kolonií
prosadil rozchod s mate skou zemí
– vznik vojska z osadnických
dobrovolník – v ele G.Washington
• 4.7. 1776 – p ijato Prohlášení nezávislosti
4. ervenec
1776
4. ervenec 1776
Komise p edkládá návrh deklarace Kongresu
Obr. 5
Prohlášení nezávislosti
amerických osad = vznik
Spojených stát amerických
Thomas Jefferson - autor
Prohlášení nezávislosti
Obr. 6
Obr. 7
Originální dokument
Deklarace nezávislosti
• Británie cht la povstání potla it
• r. 1777 Washingtonovo vojsko zvít zilo
u Saratogy
• r. 1783 Velká Británie uznala americkou
nezávislost
• r. 1787 p ijata americká ústava
George Washington – 1. prezident USA
USA – unie = spolek stát
zákonodárný orgán = Kongres
Obr. 8
Mapa nových stát s daty p ijetí nové ústavy
Obr. 9
1. Dopl k letopo t m události:
1756-1763
1775-1783
1776
1787
2. Jak se nazývali p vodní obyvatelé Ameriky?
3. Co to bylo „bostonské pití aje“?
Úkol pro dobrovolníky
Zjisti - jak v USA oslavují Den nezávislosti
co obsahuje Deklarace nezávislosti
Obrazový materiál
• Obr. 1 PYLE, H., TRUMBULL, J., HOLMAN, F., RANNEY, W. T. American Revolutionary
War collage.jpg. [online]. [2012-08-20]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:American_Revolutionary_War_collage.jpg>
• Obr. 2 WALKER, J. H. Battle of Fort Frontenac.jpg. [online]. 1758 [2012-08-20].
Dostupný na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Battle_of_Fort_Frontenac.jpg>
• Obr. 3 SHEPHERD, W. R. British colonies 1763-76 shepherd1923.jpg. [online]. 1923
[2012-08-20]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_colonies_1763-76_shepherd1923.jpg>
• Obr. 4 CURRIER, N. Boston Tea Party Currier colored.jpg. [online]. 1846 [2012-08-20].
Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boston_Tea_Party_Currier_colored.jpg>
• Obr. 5 TRUMBULL, T. Declaration independence.jpg. [online]. 1819 [2012-08-20].
Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Declaration_independence.jpg>
• Obr. 6 PEALE, R. Thomas Jefferson by Rembrandt Peale, 1800.jpg. [online]. 1800 [201208-20]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thomas_Jefferson_by_Rembrandt_Peale,_1800.jpg>
• Obr. 7 STONE, W. Us declaration independence.jpg. [online]. 1776 [2012-08-20].
Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Us_declaration_independence.jpg>
• Obr. 8 STUART, G. Gilbert Stuart Williamstown Portrait of George Washington.jpg.
[online]. 1797 [2012-08-20]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gilbert_Stuart_Williamstown_Portrait_of_George_Wa
shington.jpg>
• Obr. 9 USA Territorial Growth 1790.jpg. [online]. 1697 [2012-08-20]. Dostupný na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USA_Territorial_Growth_1790.jpg>
Literatura
HLAVA KA, M. D jepis pro 8. ro ník základní školy a 3. ro ník osmiletého gymnázia.
1. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová spole nost, 2002. 128 s.
ISBN 80-7235-053-6.

Podobné dokumenty

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona:

Více

Počátky českého státu

Počátky českého státu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registra ní íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona:

Více

DĚJEPIS - 8. ROČNÍK - EVROPSKÝ KOLONIALISMUS, VZNIK USA

DĚJEPIS - 8. ROČNÍK - EVROPSKÝ KOLONIALISMUS, VZNIK USA Velká Británie = požadovala po koloniích vysoká cla, daně,zakazovala rozšiřování kolonií, požaduje kolky na noviny ­ kolkovné aj. OSADNÍCI = bojkotovali obchod s Anglií. 1773 ­ bostonské pití čaje ...

Více

Vznik USA - Otakar Kalenda

Vznik USA - Otakar Kalenda - Výzva k urychlenému budování milicí - Jednotky kolem Bostonu byly prohlášeny americkou kontinentální armádou – 15. 6. 1775 byl jmenován vrchním velitelem plantážník z Virginie George Washington (...

Více

Americká válka za nezávislost (1775

Americká válka za nezávislost (1775 vojskem. Pak to ve USA začalo fungovat jako všude jinde za jakýchkoliv časů, bohatí se obohacovali dále, střední třída dělala co mohla a spodina zůstávala chudá. Bohatí se povyšovali nad chudé a up...

Více

Přednáška 11

Přednáška 11 čase v rámci (within) průřezových jednotek pokud bychom odhadli model přímo z průměrů (neodečetli bychom rovnice mezi sebou) metodou OLS, jednalo by se o betweenestimátor – není nestranný

Více

Vznik Spojených států amerických.

Vznik Spojených států amerických. a) loajální kolonisté /tories = proti nezávislosti, na straně Anglie (anglická šlechta, plantážníci) b) kolonisté pro aktivní boj za nezávislost / patriots = obchodníci a podnikatelé c) nerozhodnut...

Více