Literárnű-hudební pofiady: Vánoăní projekty

Transkript

Literárnű-hudební pofiady: Vánoăní projekty
Literárnû-hudební pofiady:
Vánoãní projekty:
HUMORESKA
âESKÁ M·E VÁNOâNÍ Hej, mistfie!
• Dvořák, Suk – navazuje na úspěšný projekt Slovanské tance,
ukázky z Dvořákovy a Sukovy korespondence
• tradiční české Vánoce
Kristina a Martin Kasíkovi – klavír • Jan Šťastný – četba
NOVINKA!!!
sólisté, komorní sbor a smyčcový soubor Quattro • Marek Štilec – dirigent
·TùDREJ VEâER NASTAL
SLAVNÍ MUÎI
ALMY MAHLER-SCHINDLER
• program, který tradičně patří k českým Vánocům,
oblíbený všemi generacemi
• z životopisu Almy Mahler
Musica bohemica – Jaroslav Krček
Andrea Kalivodová – mezzosoprán • Kristina Kasíková – klavír
Valérie Zawadská – četba
ST¤ÍBRNÉ VÁNOCE
SHAKESPEARE
Ta píseÀ beze slov
Vokální kvarteto Q VOX a hosté
• moravské a české vánoční zpěvy
(v˘bûr ze sonetÛ)
NARODIL SE KRISTUS PÁN
• Eben, Debussy, Mozart
Karolína Bubleová Berková – mezzosoprán • Kateřina Englichová – harfa
Valérie Zawadská – četba
• vánoční tvorba evropských zemí a tradiční české koledy
Boni pueri, Orchestr Quattro
PÒLNOâNÍ PROZPùVOVÁNÍ
FIBICH – POEM
• osudová láska aneb milostný deník Zdeňka Fibicha
Fibich, Liszt, Schubert, Wagner
NOVINKA!!!
Lucie Silkenová – soprán, Jakub Junek – housle Miroslav Sekera – klavír
Ondřej Kepka – četba
• Michna, Linek, Schubert
Duo Teres & Kateřina Šmídová Kalvachová – soprán
POHÁDKA VÁNOC
• slavné vánoční skladby a písně – Händel, Franck,
• Mrazík a další pohádkové melodie
Anna Trahová – soprán • Irvin Venyš – klarinet • Orchestr Quattro
S E Z N A M
Housle
Martina Bačová
Jakub Junek
Julie Svěcená
Miroslav Ambroš
Viola
Kristina Fialová
Violoncello
Štěpán Švestka
Klavír
Martin Kasík
Kristina Kasíková
Marco Serrazi
Miroslav Sekera
Harfa
Kateřina Englichová
Barbora Plachá
Trubka
Walter Hofbauer
Yasuko Tanaka
Akordeon
Jana Bezpalcová
Lesní roh
Zuzana Rzounková
Klarinet
Ludmila Peterková
Irvin Venyš
Bicí
Markéta Mazourová
Barokní flétna
Jana Semerádová
Kytara
Miriam Rodriguez
Varhany, Cembalo
Kateřina Chroboková
Drahomíra Matznerová
Ivana Michalovičová
Dua
Duo Teres
Duo Siempre Nuevo
U M Ě L C Ů
Tria
Klavírní trio ArteMiss
Bohemia Luxemburg Trio
flétna, viola, harfa
Trio Dubois
klarinet, fagot, hoboj
Trio la Musica
flétna, lesní roh, klavír
Pûvci
Smyãcová kvarteta
Wihanovo kvarteto
Epoque Quartet
Mezzosoprán:
Karla Bytnarová
Eva Garajová
Andrea Kalivodová
Jarmila Kosinová
Barbora Polášková
Eliška Weissová
Dal‰í orchestry
a soubory
Orchestr Quattro
Musica bohemica
Vokální kvarteto Q VOX
Brass 6
Soprán:
Anda-Louise Bogza
Lucie Silkenová
Tereza Mátlová
Kateřina Šmídová
Kalvachová
Anna Trahová
Baryton:
Luboš Skala
Bas/basbaryton:
Jozef Benci
Michael Kubečka
Zdeněk Plech
Pavel Švingr
Dirigenti
Valentina Shuklina
Marek Štilec
Tenor:
Štefan Margita
Josef Zedník
Rádi Vás budeme o všech umělcích i projektech informovat – Eliška Pražáková, Jana Černá, Jiří Štilec
Jaromírova 48, 120 00 Praha 2, Czech Republic • tel.: +420 223 006 934 • fax: +420 223 006 935 • e-mail [email protected] • www.arcodiva.cz
DUO JUNEK & VOKÁČ
KATEŘINA ŠMÍDOVÁ
KATEŘINA ENGLICHOVÁ
MARTIN KASÍK
DUO SIEMPRE NUEVO
BARBORA POLÁŠKOVÁ
TRIO DuBOIS
MAREK ŠTILEC
JANA SEMERÁDOVÁ
JULIE SVĚCENÁ
Vokální projekty:
Instrumentalisté:
Mimofiádné projekty:
LUCIE SILKENOVÁ soprán
KATE¤INA ENGLICHOVÁ harfa
MARCO SERAZZI (Itálie) klavír
• Rusalka – Dvořák, Verdi, Mozart
slavné české a světové operní árie
a duety
Sólový recitál:
• Bella musica di pianoforte
Donizetti, Rossini, Serazzi
Luboš Skala – baryton
• A Espaňa – Albeniz, Granados
originální transkripce pro harfu a klavír
KATE¤INA ·MÍDOVÁ KALVACHOVÁ
soprán
• Operní a písňový recitál
Dvořák, Puccini, Boito
• Opera Gala – slavné operní árie a duety
Josef Zedník – tenor
Miroslav Sekera – klavír
ANDREA KALIVODOVÁ mezzosoprán
• Carmen – večer árií a písní
• Cestami lásky
Janáček, Eben, Martinů, Ostrčil
Ladislava Vondráčková – klavír
MARTINA KOCIÁNOVÁ mezzosoprán
• Caro mio ben
staří italští mistři s populární zpěvačkou
a moderátorkou
• Vltava – Smetana/Trneček, Debussy
Komorní projekty:
Martin Kasík – klavír
• Eben, Bach, Ravel
Vilém Veverka – hoboj
Sólový recitál:
• Po zarostlém chodníčku
Janáček, Musorgskij
• Vivat Chopin
nejznámější polky, mazurky a valčíky
Komorní projekty:
• Zápisník zmizelého – vokální a klavírní
tvorba Leoše Janáčka
Barbora Polášková, Josef Zedník – zpěv
IRVIN VENY· klarinet
• IrvinEpoque (klarinetové kvintety)
Mozart, Bodorová, Kukal
Epoque Quartet
KAROLÍNA BUBLEOVÁ BERKOVÁ
mezzosoprán
Martin Kasík – klavír
• Písně Provence – Ravel, Debussy, Bizet
• Moving Clarinet
Martinů, Brahms, Páleníček
JANA SEMERÁDOVÁ
& PaCoRa TRIO
• Přeznívání – spojení barokní flétny
a etno-jazzového tria
• Händel, Rameau
a vlastní tvorba tria PaCoRa
ZÁPAS VIRTUOZÒ
• Bach, Beethoven, Hindemith
BARBORA POLÁ·KOVÁ mezzosoprán
JANA SEMERÁDOVÁ barokní flétna
Miroslav Ambroš – housle
Petr Nouzovský – violoncello
• Zvířetník aneb barokní hudba převážně
nevážně
NOVINKA!!!
Anna Trahová a Josef Zedník – zpěv
Ivana Michalovičová – klavír
vína z domova i ze světa
Monika Knoblochová – cembalo
Komorní soubory:
Duo Siempre Nuevo
Patrick Vacík, Matěj Freml – kytary
• Královský koncert
DUO TERES
·TEFAN MARGITA tenor
• Divadlo podle módy – Il teatro alla moda
• Habanera – Falla, Bizet, Piazzolla
• Funiculi, funicula – nejslavnější operní
árie a písně
Hana Fleková – viola da gamba,
Jan Krejča – theorba, barokní kytara
MARTINA BAâOVÁ housle
JOSEF ZEDNÍK tenor
• Elegantní provokace
Janáček, Dvořák, Franck
• Sadaj, slnko, sadaj – milostné písně
a duety
Anna Trahová – soprán
Ivana Michalovičová – klavír
• Zápisník zmizelého – vokální a klavírní
tvorba Leoše Janáčka
Barbora Polášková – mezzosoprán
Martin Kasík – klavír
PAVEL ·VINGR bas
Lucia Kopsová – housle, Tomáš Honěk – kytara
poloscénický program konfrontující satirické
rady zpěvákům a brilantní árie barokních oper
Katarína Bachmannová – klavír
Kateřina Englichová – harfa
Kateřina Šmídová Kalvachová – soprán
Matěj Freml – kytara, Patrick Vacík – kytara
Alexandr Starý – klavír
• Bach, Granados, Piazzolla
• Habanera – Falla, Bizet, Piazzolla
JAKUB JUNEK housle
Barbora Polášková – mezzosoprán
• Rondo capriccioso
Paganini, Smetana, Brahms
ORCHESTR QUATTRO
• Zjasněná noc – Franz Kafka,
Bodorová, Schönberg
Miroslav Sekera – klavír
• Duo Junek & Vokáč
Mozart, Ravel, Martinů
Soňa Červená – mluvené slovo
• Babadag – folklórní crossover
Ivan Vokáč – violoncello
JULIE SVùCENÁ housle
Drahomíra Matznerová – varhany
• Mazurek – Sarasate, Beethoven, Dvořák
• Jen pro ten dnešní den
spirituály a gospely
• Kabaret z kufru – swing a retro satira
• Český orloj, cesta poutníka
hudební koláž skladeb
L. Janáčka a B. Martinů
s poezií Karla Šiktance
• Vivaldi, Bach, Paganini, Tučapský,
Piazzolla
• Dona nobis lucem – Bodorová, Vivaldi
DUO SIEMPRE NUEVO
• Biblické písně – písně a árie A. Dvořáka
Q VOX mužské vokální kvarteto
NOVINKA!!!
• souboj o přízeň publika v interpretaci
nejnáročnějších skladeb
Paganini, Ernst, Bach
• Lukáš Hurník nabízí ochutnávku skvělých
vín a skvělé hudby
Petr Nouzovský – violoncello
Milada Jedličková – klavír
NOVINKA!!!
SPOLEâNÉ AKORDY HUDBY A VÍNA
Kateřina Englichová – harfa
• Milostné árie – Rossini, Bizet, Saint-Saëns
• 300 LET KLARINETU cesta hudbou
baroka, klasicismu i 20. století
Telemann, Stamic, Mozart a další
Irina Kondratěnko – klavír nebo
Monika Knoblochová – cembalo
MARTIN KASÍK klavír
harfa, kytara
LUDMILA PETERKOVÁ
Václav Mácha – klavír
• Schubert, Paganini, Locatelli
Irvin Venyš – klarinet, Anna Trahová – soprán,
Tomáš Vinklát – housle
(možné i v komorní verzi se smyčcovým kvintetem)
• Operní projekt W. A. Mozart
Der Schauspieldirektor
NOVINKA!!!
4 pěvci – sólisté, Valentina Shuklina – dirigent
Orchestr Quattro
KRISTINA FIALOVÁ viola
• Bach, Bodorová, Brahms, Martinů
NOVINKA!!!
• Valčík ze Schönbrunnu
legendární valčíky a skladby vídeňských
klasiků – Mozart, Haydn, Lanner, Kreisler
Terezie Fialová – klavír nebo Barbora Plachá – harfa
Marek Štilec – dirigent
• Clarke, Bach, Mozart
ARTEMISS TRIO
Petr Nouzovský – violoncello
• Bergerettes – Dvořák, Mahler, Martinů
• East Side story – Bernstein, Beethoven
spoluúčinkují: Martin Jakubíček – harmonium
Magdalena Múčková – cimbál
Hana a Ladislava Košíkovy – tanec a další
·TùPÁN ·VESTKA violoncello
MUSICA BOHEMICA
JAROSLAV KRâEK
Shadow Quartet – violoncello, housle, kontrabas,
harmonika, P. Švestková – zpěv j. h.
• Lidové písně, svátky a zvyky
oblíbený program známého souboru
spoluúčinkuje smyčcové kvarteto Beladona quartet
• Beethoven, Mysliveček, Mozart
dechové trio předních instrumentalistů
MIRIAM RODRIGUEZ kytara
Irvin Venyš – klarinet, Jan Thuri – hoboj
Martin Petrák – fagot
OCTOPUS PRAGENSIS vokální soubor
• Nejkrásnější skladby renesance a raného
baroka
Petr Daněk – umělecký vedoucí
• James Bond – nejslavnější hity
stříbrného plátna
• Violoncellové kvintety
Duo Cordefiato
• Händel, Granados, Piazzolla
NOVINKA!!!
Adéla Štajnochrová – housle
Alžběta Vlčková – violoncello
Jana Holmanová – klavír
TRIO DuBOIS
EPOQUE QUARTET
Ivica Encingerová – flétna
• IrvinEpoque – Mozart, Bodorová, Kukal
KATE¤INA CHROBOKOVÁ
cembalo, varhany
David Pokorný, Vladimír Klánský – housle
Vladimír Kroupa – viola, Vít Petrášek – vcello
Irvin Venyš – klarinet
• Fatal Forte – Bach, Ligeti, Franck
atraktivní kombinace klasických
a moderních autorů
BRASS 6
ZUZANA RZOUNKOVÁ lesní roh
• Trio la Musica
Mysliveček, Honegger, Dusík
NOVINKA!!!
Marta Korduljak – flétna, Iva Návratová – klavír
• Coctail Classic – Bach, Mozart, Liszt
• Jazz-Rockové žestě – Queen, Beatles
Vojtěch Novotný, Josef Buchata – trubky
Karel Hofmann – lesní roh, Robert Kozánek –
trombon, Dalibor Procházka – bastrombon,
Roman Hoch – tuba

Podobné dokumenty

Aktuální agenturní nabídka

Aktuální agenturní nabídka SPOLEČNÉ AKORDY HUDBY A VÍNA Lukáš Hurník nabízí ochutnávku skvělých vín a skvělé hudby

Více