starov-ka-indie (3369714)

Komentáře

Transkript

starov-ka-indie (3369714)
Číslo projektu
Název sady materiálů
Název materiálu
Autor
CZ.1.07/1.4.00/21.1405
Dějepis 6. ročník
VY_32_INOVACE_29_Starověká Indie
Řehořková Jarmila
Starověká Indie
Kde leží Indie?
světadíl: Asie
Indický oceán
sousední země:
Pakistán, Čína, Nepál ad.
Starověká Indie
Indus
Ganga
Indický poloostrov
oblékání – ženy
tradiční oděv
tzv. sárí
Historie
Indie
Městské státy – povodí řeky Indus
- obrázkové písmo
Jednotný stát – Ganga
Vpád Hunů
Přírodní podmínky
• Indický poloostrov - jižní Asie
• teplé a suché podnebí
• pravidelné jarní záplavy Indu a
Gangy - dostatek vláhy
• nížiny v povodí řek byly ve
starověku částečně pokryty
hustou zelenou džunglí, ve které
žili tygři, nosorožci a divocí sloni
Ganga
posvátná řeka
hinduisti věří, že obmytí v řece Ganze v
určitý den, pomáhá koupajícím dostat se
do nebe
 po řece také pouštějí popel svých
zemřelých a věří, že bude donesen až do
nebe
 stejně tak věří, že poslední doušek vody z
Gangy podaný umírajícímu, mu zajistí
spasení

Pohoří Himaláj – chrání před suchými větry
Obživa
zemědělství a chov dobytka
bavlna
kráva
rýže
obilí
Zemědělství
•
•
•
•
Rozšířilo se z Mezopotámie
Především závlahové zemědělství
Nejúrodnější byly nížiny v povodí Indu
Pěstovala se pšenice, ječmen, bavlna, luštěniny
a rýže
• Dostatek stavebního dříví, vzácných barevných
dřev, drahokamů a polodrahokamů
Řemeslo a obchod
• Tkaní látek
• Šperky
• Předměty ze skla a
slonoviny
• Obchod s kořením
• Mince ze zlata
Státní útvary
• 3. tisíciletí př.n.l. – města v
povodí Indu - Harappa
• Obrázkové písmo –
nerozluštěno
Kultura
• Od poloviny 3. tisíciletí př.n.l. a dostala název
harappská
• Harappa – nejkrásnější a největší město tehdejší
Indie
studně
Města a domy
• Města budována podle plánu
• Po hlavních třídách mohly vedle sebe projet i
čtyři vozy
• Čistou a pitnou vodu přiváděly vodovody
• Ve městě byly vybudovány stoky, které odváděly
splašky
Města
• Domy jsou vybaveny koupelnami, splachovacími
záchody. Mají kanalizaci a vodovod.
koupelna
Město Harappa – ulice široké až 14 m
Vpád indoevropských kmenů
• Vývoj původního obyvatelstva v povodí Indu byl
přerušen
• Kolem roku 1500 – vpád Árjů
• Osvojili si vzdělanost původního obyvatelstva a
vytvořili nový stát
• Jádrem se stalo povodí řeky Gangy
3. stol.př.n.l. – vláda krále
Ašóka – moudrý král
• Zakládal nemocnice pro lidi
i zvířata, nechává sázet
léčivé byliny.
• Byl stoupencem buddhismu
– odmítal násilí, války,
nabádal lidi, aby byli
laskaví, nikomu
neubližovali, mluvili pravdu.
• Své výnosy nechával tesat
do sloupů zdobených lvy,
které byly rozmístěny po
celé říši.
Ašókův sloup
6. stol. – zánik říše – vpád Hunů
Kultura a vzdělanost
Písmo
• hláskové
• védy – nejstarší
literární památky
Umění
Náboženství – hinduismus
• Stal se převládajícím
náboženstvím v Indii
• Uctívali mnoho
nejrůznějších bohů
• Obvykle se zobrazují se
čtyřma a více rukama
• Nauka o převtělování
Obyvatelstvo se dělí na kasty
•
•
•
•
Vládci - král
Kněží, bojovníci
Rolníci, řemeslníci, obchodníci
Původní obyvatelé, sluhové, nádeníci
Náboženství – buddhismus
• Buddha = Osvícený
• Toto jméno dostal
Indický princ Siddhárta
Gautama (563 – 483
př.n.l)
• Dnes jeden z
nejrozšířenějších
náboženských směrů
buddhismus
zakladatelem, nebo chcete-li ústřední postavou
stojící za vznikem tohoto učení byl princ z
rodiny kšatrijů Gautáma Sídharta (563-438př.)
 podle něj bez ohledu na kasty může každý
dosáhnout spásy – nirvány
 4 vznešené pravdy:
 1. celý život je zdrojem strastí
 2. lidé lpějí na životě
 3. člověk musí přestat lpět na životě
 4. jediná správná cesta – poznání podstaty bytí

Věda
•
•
•
•
•
Matematika a astronomie –arabské číslice
Desetinná soustava – počítají s nulou
Vypočítali délku slunečního roku
Země se točí kolem své osy
Lékařství
0
Klikni na obrázek.
Opakování
Indie
Řeky?
Indus
Ganga
Obživa?
bavlna
chov dobytka
obilí
rýže
Jak se dělí obyvatelstvo v Indii?
Původní obyvatelé, sluhové,
nádeníci
Kněží a bojovníci
Rolníci, řemeslníci,
obchodníci
Vládci, král
Doplň do pyramidy.
Rozdělení obyvatel v Indii.
Vládci, král
Kněží a bojovníci
Rolníci, řemeslníci, obchodníci
Původní obyvatelé, sluhové, nádeníci
Spoj pojmy s obrázky.
Ašóka
buddhismus
hinduismus
Použité zdroje
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kultura_po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD_Indu.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tur_dom%C3%A1c%C3%AD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ALIMENTS-GERBE.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cow_with_calf.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bavln%C3%ADk
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:W8nafs_aic000005ap.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohenjodaro_Sindh.jpeg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lothal.jpg
http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Ashoka2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Asokanpillar2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vishnou_Mariemont_JPG2.jpg?uselang=csJean-Pol GRANDMONT
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maurjovsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:9936775.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Court_of_Akbar_from_Akbarnama.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_khajuraodkd.jpg?uselang=cs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kurukshetra.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Himal%C3%A1je
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alter_Cloth_(Toran),_Saurashtra,_Gujarat,_India,_20th_Century,_cotton,_metal_and_mirror_pieces._pl
ain_weave_with_embroidery_and_mirror_work,_Honolulu_Academy_of_Arts.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_beach_on_the_banks_of_Ganges,_Rishikesh.jpg?uselang=cs
Klipart web Office.com

Podobné dokumenty

Členové skupiny

Členové skupiny Aaron Burckhard – bicí (1987–1988) Dale Crover – bicí (1988, 1990) Dave Foster – bicí (1988) Chad Channing – bicí (1988–1990) Jason Everman – kytara (1989) Dan Peters – bicí (1990)

Více

Starověk na Dálném východě

Starověk na Dálném východě  v Číně (na tzv.Dálném východě) Dlouhá řeka (Jang-c-ťiang) a Žlutá řeka

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŽSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně - interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Mgr. Ester Rulíšková Tematický okruh: Člověk ...

Více

UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘÍMA

UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘÍMA Registrační číslo projektu:

Více