Přijímač - Digital Control Incorporated

Komentáře

Transkript

Přijímač - Digital Control Incorporated
Mark III Systém řízeného
vrtání a určování polohy
Návod k obsluze
DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED
DCI Headquarters
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel 425 251 0559 / 800 288 3610 Fax 253 395 2800
E-mail [email protected] www.digitrak.com
DCI Europe
DCI India
DCI China
DCI Australia
DCI Russia
Kurmainzer Strasse 56
D-97836 Bischbrunn
Germany
Tel +49(0) 9394 990 990
Fax +49(0) 9394 990 999
[email protected]
SCO # 259, Sector 44-C
Chandigarh (UT) 160 047
Punjab, India
Tel +91(0) 172 464 0444
Fax +91(0) 172 464 0999
[email protected]
No. 41, Lane 500, Xingle Road
Minhang District
Shanghai P.R.C. 201107
Tel +86(0) 21 6432 5186
Fax +86(0) 21 6432 5187
[email protected]
2/9 Frinton Street
Southport, Queensland 4215
Australia
Tel +61(0) 7 5531 4283
Fax +61(0) 7 5531 2617
[email protected]
420059 Pavlyukhina Street
104, Kazan
Russia
Tel +7 843 277 52 22
Fax +7 843 277 52 07
[email protected]
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
®
3-3000-12a-E_08rev (Czech)
Copyright © 1999-2005 Digital Control Incorporated. Červenec 2005.
Tento dokument je přeložen z anglického manuálu (Master manuál), který slouží pro potřebu uživatele a je
předmětem ke kterému se vztahují veškeré předpisy a omezení uvedená v DCI záručních podmínkách.
V případě jakékoli nejasnosti či záměny v interpretaci tohoto dokumentu je rozhodující Master manuál.
Obchodní značky
Dal DCI Logo, CableLink®, DataLog®, DigiTrak®, Eclipse®, iGPS®, Intuitive®, look-ahead®, SST®, Super
Sonde®, target-in-the box®, Target Steering®, DucTrak™, FasTrak™, SuperCell™, und TensiTrak™ jsou
Značky výrobků Digital Control Incorporated DígiTrak® Systém je chráněn mnohými patenty.
US-Patente
Digital Control Incorporated DígiTrak® Systém je chráněn mnohými patenty US-Patente. 5,155,442;
5,337,002; 5,444,382; 5,633,589; 5,698,981; 5,726,359; 5,764,062; 5,767,678; 5,878,824; 5,926,025;
5,933,008; 5,990,682; 6,002,258; 6,008,651; 6,014,026; 6,035,951; 6,057,687; 6,066,955; 6,160,401;
6,232,780; 6,396,275; 6,400,159; 6,525,538; 6,559,646; 6,593,745; 6,677,768; ona 6,693,429; 6,756,784;
838,882; 6,924,645; 6,954,073. Prodej DigiTrak přijímače nepostupuje licenci žádného patentu vč.
DigiTrak vysílače nebo vrtací hlavy. Další patenty mohou být vztaženy.
Důležité upozorněni
Všechny výroky, technické informace a doporučení, týkající se výrobků Digital Control Incorporated (DCI)
se opírají o informace, které jsou podle nejlepšího svědomí spolehlivé. Presto však nelze dát piné záruky
za jejich přesnost a úpínost. Před nasazením DCI výrobků by mel uživatel přezkoušet jejich způsobilost
pro předpokládané využití. Všechna doporučení uváděná v tomto návodě na obsluhu platí jen na
výrobky, jak je dodává DCI a neplatí pro změny, které nebyly povoleny výrobcem DCI nebo na cizí
výrobky. Žádné doporučeni v tomto návodu není důvodem uplatňováni záruky výrobcem DCI ale ani je
nelze považovat za změny záručních podmínek všech výrobků DCI pro něž jsou záruční podmínky přesně
stanoveny a vymezeny.
Zamezeni rušení televizního a rozfajasového vysílání
Dodržení úrovně mezních hodnot rušení, které jsou připouštěny pro digitální přístroje třídy B, stať 15,
Směrnice Americké federální komunikační komise, bylo ověřeno měřením tohoto přístroje. Uvedená
směrnice umožňuje provést potřebnou ochranu proti rušení v rozvodech sítí v domácnostech. Tento
přístroj používá a vysílá VF energii a může ji vyzařovat. Nelze úplně zajistit aby některá zařízení
nevyzařovala rušivá pole. Jestliže vzniká rušeni TV nebo rozlilasového vysílání nebo jiného zařízení pak
se lze vypnutím a dalším zapnutím přesvědčit o zdroji rušeni. Pokud rušení vychází ze zařízení, pak
doporučujme k omezení rušení provést tato




Přesměrovat nebo jinam umístit Digi Trak přijímač
Zvětšeni vzdáleností mezi rušeným přístrojem a Digi Trak přijímačem
Připojení přístroje k jinému proudovému okruhu
Pro radu kontaktujte prosím zástupce prodejce nebo školené radio / TV techniky.
Změny provedené na přístroji, které nejsou výslovně povoleny firmou DCI neodpovídají autorizaci FCC k
provozu, která se tím stává neplatnou stejně jako záruka.
ii
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Obsah
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY K BEZPEČNOSTI........................................................ vi
ÚVOD ...............................................................................................................................................1
DigiTrak základní vybaveni ..................................................................................................1
Základní předpoklady k provozu DigiTrak ..........................................................................2
Technická výpomoc .............................................................................................................3
PŘIJÍMAČ .........................................................................................................................................5
Symboly zobrazovacích okének...........................................................................................6
Zap / Vyp .............................................................................................................................7
Příjímání signálů z vysilače..................................................................................................9
Stisknutí (kliknutí) nebo držení spínače ..............................................................................9
Změna v nastavování kanálů přijímače ..............................................................................10
Změna měrné jednotky (Anglické couly - metrické) ..........................................................10
Ukazatel provozuschopnosti baterií v přijímači a vysilači ..................................................11
Varovné signály při přehřátí vysílače..................................................................................12
Funkce ultrazvuku..............................................................................................................12
Nastavení ultrazvukové vzdálenosti ( nebo relativní výšky ) ......................................13
Kalibrováni ultrazvukem..............................................................................................13
Kalibrace přijímače.............................................................................................................14
Jednobodový kalibrační postup...................................................................................14
Dvoubodový kalibrační postup ....................................................................................15
Kalibrace s vysilačem v malých hloubkách v zemi(<3m)..........................................17
Využití svislice hloubkové antény k označení měrných bodů ............................................17
Stanovení verze výrobku ...................................................................................................18
Funkce výrobku série 5.0 ..................................................................................................18
Hlavní body pro předem stanovenou hloubku ............................................................18
Předpoklady pro kontrolu předvídané hloubky ...........................................................19
Kontrola teploty vysílače a stavu baterií v přijímači ....................................................19
Zobrazeni napětí baterií v přijímači.............................................................................19
Stav vypnutí ................................................................................................................19
Vybavení pro měřeni provozního času přijímače........................................................19
VYSÍLAČ.........................................................................................................................................21
Provozní vlastnosti vysílače...............................................................................................21
Baterie................................................................................................................................22
Ukazatel teploty .................................................................................................................22
Ukazatel stavu baterie .......................................................................................................22
Přehřátí ..............................................................................................................................23
Stav klidu (Automatické odpojeni) .....................................................................................23
Ověření správného uložení vysílače v bloku ....................................................................24
Zjišťování místa vysilače (zaměřováni) ..............................................................................25
Vysílač s citlivým vnímáním náklonu .................................................................................25
Vysílač jako měřič náklonu.................................................................................................26
Čísla série ..........................................................................................................................26
Technická data ..................................................................................................................26
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
iii
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
®
Obsah (pokračování)
SYSTÉM DÁLKOVÉHO ZOBRAZOVÁNÍ ......................................................................................29
Vyp /Zap a nastaveni kanálů .............................................................................................30
Teplota vysílače a stav baterií ...........................................................................................30
Dálkové řízení....................................................................................................................31
Stanovení druhu výrobku ..................................................................................................32
DataLog Funkce ................................................................................................................32
NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ BATERIÍ .......................................................................................................33
Nabíjení baterií ..................................................................................................................34
Formování baterie nabíječem............................................................................................35
Manuelni formováni baterie ...............................................................................................35
Světelné signály a jejich význam.......................................................................................35
NÁVOD K PROVOZU SYSTÉMU ..................................................................................................37
Uvedení do provozu ..........................................................................................................37
Odpojení ............................................................................................................................37
Zamezeni pronikáni vlhkosti a přehřátí..............................................................................38
Optimální provozní teploty.................................................................................................38
Všeobecně o zacházeni s přístroji.....................................................................................38
RUŠENÍ SIGNÁLU .........................................................................................................................39
Elektrická měření (měření šumů) ......................................................................................40
Postupy k zamezení rušeni ...............................................................................................40
FUNKČNÍ ZKOUŠKY .....................................................................................................................41
Autotest přijímače Mark III.................................................................................................41
Přezkoušeni odchylek přijímače........................................................................................41
Přezkoušení zesílení příjmu ..............................................................................................42
Přezkoušení vysilače.........................................................................................................42
Přezkoušeni dosahu vysílače ve slané vodě ....................................................................44
Ověření baterii vysílače .....................................................................................................45
ZAMĚŘOVÁNÍ (URČOVÁNÍ MÍSTA) .............................................................................................47
Měrné body (FNLP, RNLP) a zaměřovači přímka (PLL)...................................................47
Zacházeni s přijímačem.....................................................................................................48
Vzdálenost mezi FNLP a RNLP vzhledem k hloubce, náklonu a topografi ......................48
Používáni plus/minus znaménka při zaměřování..............................................................49
Zaměřováni vysílače z pracoviště na vrtacím stroji...........................................................49
Stanovení zadního negativního zaměřovaciho bodu (RNLP).....................................49
Vyhledávání kladné zaměřovači přímky (PLL) ...........................................................50
Vyhledávání předního negativního zaměřovaciho bodu (FNLP) ................................51
Zaměřování vysilače a určení jeho hloubky................................................................52
Zaměřováni vysílače a určení jeho hloubky ze předu .......................................................53
Metody k ověřování pozic..................................................................................................53
Rychlejší metoda zaměřování ...........................................................................................54
Boční zaměřování..............................................................................................................54
iv
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Obsah (pokračování)
ZAMĚŘOVÁNÍ (POKRAČOVÁNÍ)
Rozptyl „ předního a zadního negativního pomocného zaměřovaciho bodu ....................55
Čtyř otáčková metoda........................................................................................................55
Výpočet hloubky pomocí vzdálenosti mezi FNLP a RNLP................................................56
Děleni úhlu náklonu nebo výpočet hloubky podle náklonu ...............................................57
Tvar signálu vysílače .........................................................................................................58
Uspořádáni antén ..............................................................................................................58
Příjem signálu....................................................................................................................59
Přední a zadní negativní bod ............................................................................................59
Pozitivní zaměřovači primka nad vysilačem......................................................................60
SYSTÉM KABELOVÉHO VYSÍLAČE ............................................................................................61
Zdrojová jednotka ..............................................................................................................63
Kabelový vysilač ................................................................................................................64
Dálkový zobrazovač s funkcemi kabelového vysilače.......................................................65
Ukazatel stavu baterií kabelového systému ......................................................................66
Provoz ...............................................................................................................................66
HLEDÁNÍ ZÁVAD ...........................................................................................................................67
VYSVĚTLIVKY ...............................................................................................................................73
PŘÍLOHA ........................................................................................................................................77
Nárůst hloubky v Coulech pro 10 stopové tyče .................................................................78
Přepočet stoupání v % na Grád (vysilač s nakloněním 1%) .............................................79
Přepočet stoupáni v % na Grád (vysilač s náklonem 0,1% nebo citlivější).......................80
Přepočet Gradu na stoupáni v % (vysilač s náklonem 1%) ..............................................81
Přepočet Gradu na stoupavost v % (vysilač s náklonem 0,1%) .......................................82
Výpočet hloubky pomocí vzdálenosti mezi FNLP a RNLP................................................83
LICENCE NA TELEMETRII
OMEZENÁ ZÁRUKA
LIMITED WARRANTY
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
v
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
®
Bezpečnostní opatření a pokyny
o bezpečnosti
Důležitý pokyn - Personál provádějící vrtné práce se musí před použitím DigiTrak zaměřovacího
systému bezpodmínečně ztotožnit s následujícími bezpečnostními opatřeními á bezpečnostními pokyny.
¾
1
Těžká poranění nebo smrt může zavinit proraženi vysokonapeťových kabelů nebo
plynovodů vrtací soupravou.
)
K rozsáhlým škodám s následnými trestními následky může dojit při poškození v zemi
uložených vodovodních řádů, telekomunikačních kabelů, optických vodičů, kanalizačních
nebo vodovodních potrubí, vrtací soupravou.
)
Prodloužení prací, dodatečné náklady a ztráty mohou nastat, pokud personál provádějící
vrtné práce nebude optimálně provádět vrty a zaměřovači činnosti.
Personál provádějící vrty musí:
•
Být seznámen se správným a bezpečným provozem vrtacích a zaměřovačích zařízení,
používáním uzemňovacích matrací a se zásadami uzemnování.
•
Musí se ujistit, že všechna vedení pokládána do země budou opět nalezitelná, volně uložena a
přesně označena.
•
Nosit stále ochranné oblečení skládající se z izolačních obuví, rukavic, ochranné přilby, pracovní
vesty se svítícími barvami a ochrannými brýlemi.
•
Pečlivě zaměřovat vrtací hlavu a přesněji sledovat.
•
Dbát místních a celostátních pokynů a směrnic o bezpečnosti práce.
•
Dbát všech ostatních bezpečnostních opatření.
¾
DigjTrak systém nesmí být používán k vyhledávání produktovodů!
¾
Delší působení tepla vzniklé třením vrtací hlavy v písku, štěrku nebo ve skále pro nedostatečné
ochlazování proudem chladící kapaliny kolem vysílače, může zavinit nepfesné měření hloubky nebo
poškození vysílače. Viz odstavec " přehřátí" v kapitole" Vysilač".
)
vi
Přijímač DigiTrak nesmí být používán v blízkosti výbušných nebo hořlavých látek neboť
není chráněn proti výbuchu.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Bezpečnostní opatření a pokyny o
bezpečnosti (pokračování)
¾
Před zahájením vrtání se musí provést přesné přezkoušení funkcí DigiTrak systému a ujistit se o
správnosti a přesnosti informací zejména o poloze vrtací hlavy a směru vrtáni. (Viz kapitola " Přijímač
"j, Vysílač, který je zabudován ve vrtací hlavě musí zajistit přesnost údajů o hloubce vrtací hlavy,
nákionu a otáčeni.
¾
Hloubka vrtu se při vrtání zobrazí přesně pokud byly správně provedeny tyto úkony :
¾
¾
•
Přijímač byl přesně kalibrován a přesnost kalibrace byla přezkoušena.
•
Vrtací hlava byla správně a přesně ustavena. Přijímač ie přitom přímo a paralelně nad vysílačem,
který j e v pouzdře v zemi, nebo je nad předním záporným měřícím bodem (FRQM- NEGATIVA
LORATE POINT-FNLP).
•
Výška nad zemi nebo ultrazvuková vzdálenost přijímače byla správně nastavena.
•
Přijímač je držen ve vodorovné poloze.
Rušení signálu ( rušivé elmag. vlivy) může mít vliv na nepřesnost měření hloubky nebo může vést ke
ztrátě informací o nákionu, natáčení nebo poloze ale i směru pohybu vysilače. Před zahájením vrtu by
mela obsluha stroje provést prověření působeni rušivým signálem. ( Viz " Elektrická rušeni / prověření
úrovně šumu " v kapitole " „Rušení signálu")
•
Zdrojem rušení mohou být smyčky dopravního světelného značení, kabelové televize, silnoproudé
kabely, optovodiče, kovové předměty, zemnící ochranné systémy, stožáry vysílacích antén nebo
vlny rozhlasového vysílání.
•
Rovněž přístroje a zařízení pracující na shodné frekvenci mohou rušit dálkový přenos informací.
Příkladem mohou být dálková identifikace vozidel z auto půjčoven nebo i jiné řízené, vrtací stroje
apod.
Prostudujte si prosím pečlivě tuto příručku popřípadě i DigiTrak vzdělávací video a a ujistěte se, že
správně obsluhovaný systém DigiTrak Vám bude zárukou přesného měření hloubky, nákíonu,
natáčení a určování zaměřovaných bodů. S Vašimi dotazy o provozu DigiTrak systému se obraťte
prosím na odděleni služby zákazníkům DCI na číslo +1 425 251 0559 / +49(0) 9394 990 990. Jsme
Vám k dispozici od pondělí do pátku mezi 0600 - 1800 hod. Pacifického času.
PAMATUJTE SI!
Budete-li mít dotazy nebo problémy volejte DCI
č +1 425 251 0559 / +49(0) 9394 990 990 a my Vám
budeme nápomocni při jejich řešení.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
vii
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
®
Vážený zákazníku,
Předně Vám chceme poděkovat za Vaši volbu a zájem o zaměřovači DígiTrak systém.
Jsme hrdi na naše přístroje, které navrhujeme a realizujeme Washington, již od roku
1990. Nabízíme jedinečný výrobek vysoké kvality a promyšlené služby zákazníkům a
vynikající možnosti zaškolení.
Prosíme Vás abyste si důkladně pročetli tento návod na obsluhu a současně Vás
chceme výrazně zaměřit na kapitolu bezpečnosti. Vyplňte prosím záruční list a zašlete ho
poštou nebo faxem (+1 253 395 2800 / +49(0) 9394 990 999) zpět k nám. Na základě
toho Vás zařadíme do rozdělovníku Digital Control Incorporated abychom Vám mohli
měsíčně zasílat zpravodaj FasTrak™ a informovat Vás o novinkách naši produkce.
Pokud Vám při provozu přístrojů vzniknou problémy, nebo pokud máte k nám dotazy
zavolejte nás prosím na číslo +1 425 251 0559 / +49(0) 9394 990 990. Naše oddělení
služeb zákazníkům je Vám k dispozici.
DigiTrak systém byl v letech po zavedení první generace MARK I dále výrazně rozvinut.
Mnohá zlepšení byla vyvinuta na přání zákazníků nebo podle jejich připomínek. Tato
příručka se týká všech verzí tohoto systému počínaje – prvními přístroji až k nejnovějším
modelům typu Mark III.
Přesto, že naše odvětví stále více roste, zaměřujeme naši pozornost na budoucnost a
pracujeme na vývoji přístrojů, které by měli Vaši práci usnadnit a zjednodušit. Běžně Vás
s tím seznamujeme na Webstránkách s adresou www.digitrak.com. Můžete nás však
zavolat v kterékoliv době, na číslo +1 425 251 0559 / +49(0) 9394 990 990, rádi Vás
uslyšíme.
Se zájmem vyslechneme Vaše otázky, komentáře a myšlenky.
Digital Control Incorporated
Kent, Washington
Červenec 2005
3-3000-12a-E (Czech)
viii
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Úvod
Přijimač
Dálkový zobrazovač
DataLogModul
Vysílač
Nabíječ baterií
Kabelový vysílač
DigiTrak® zaměřovači systém řízeného vrtání
DígiTrak zaměřovači systém je určen pro zaměřování a hledání vysílače, který je zabudován ve vrtném
zařízení, kterým se provádí směrované horizontální vrty. Tato příručka obsahuje podrobné informace o
DígiTrak systému a jeho využívání. Hlavními částmi systému jsou přijímač, vysilač, dálkový' zobrazovač a
zdroj k nabíjení baterií. Jsou dále popsány. Na přání muže být spolu se zařízením DigiTrak použito i
zařízeni DataLog®, které lze dodat, umožňující zakreslit údaje o probíhajícím vrtu a graficky je znázornit
Oba systémy lze společně použít i se soustavou kabelového vysílání, která umožňuje zvýšit vzdálenost od
vysílače až na 43m.
DigiTrak® základní vybavení
Přijímač – DigiTrak přijímač přijímá signály od vysílače, zpracovává digitální informace a zobrazuje údaje
o vysílači ( natáčeni, nakloň, hloubku ). vzdálenost, předem stanovenou hloubku, stav zdrojů ( baterií ) a
teplotu Přijímač může být vybaven i zařízením k přenosu získaných informaci k dálkovému zobrazovací,
který' může být na pracovišti ovládáni vrtacího stroje Nejnovější model DigTrak přijímače je model Mark III.
Mark II nebo Mark I jsou starší verze. Pouze přijímač Mark III je takto označen. U starších modelů není na
přistrojí příslušná verze označena Pokud budete chtít znát Vaši verzi, spojte se prosím s DCI.
Vysilač – DigiTrak je umístěn ve vrtném nářadí ( pouzře ) a vysílá informace k přijímači. Je označován
také jako sonda, snímač nebo maják. Přijímač zobrazuje hloubku / vzdálenost, sílu signálu, nakloň,
natáčení, stav baterií a teploty. Vysílač je napájen alkalickou baterii velikosti C. Varianta kabelového
vysílače vyžaduje systém napájení 12 - 28 V stejnosměrných. Pro spádová odpadní vedení vyrábí DCI
citlivý náklonoměmý vysílač, který měří nakloň po stupních o 0,1%.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
1
Úvod
®
Dálkový zobrazovač – Pomocí dálkového zobrazovače DigiTrak může být obsluha vrtacího stroje
informována o nákloou,natáčeni, hloubce ,o předem naprogramované hloubce a teplotě vysílače. Přístroj
lze využít i k dálkovému ovládání pokud nelze sledovat trasu přímo a je nutno ji obcházet.
Nabíjecí zařízení – DigiTrak baterie NiCad jsou nabíjeny a udržovány zařízením DigiTrak nabíječ, který je
napájen jak ze střídavého tak ze stejnosměrného zdroje. Jako zdroj mohou sloužit i jiné místní zdroje
proudu.
DataLog Systém – DigiTrak DataLog Systém dodávaný na zvláštní zakázku je systém mapování k
zakreslení a grafickému znázornění průběhu vrtu.
Systém kabelového vysílání – DigiTrak kabelový systém vysílání je dodávaný na zvláštní zakázku pro
hluboké vrty, jejichž průběh je hlubší jak 15 m ;nebo vrty, které vyžadují několikadenní vrtáni ,nebo vrty,
které nelze sledovat a nebo které jsou v oblastech s rušivými poli a vlivy.
Základní předpoklady k provozu DigiTrak
Bezpečnostní opatření a bezpečnost práce – Před použitím DigiTrak systémů musí být celá obsluha
podrobně seznámena s bezpečnostními pravidly a varováními uvedenými v úvodu této příručky.
Stlačování nebo držení spínače – Spínač pod držadlem přijímače může být buď stisknut (kliknut)
(stlačen a za méně jak 1/2 sec opět uvolněn) nebo trvale držen stisknutý. Obojí ovládáni vede k různým
výsledkům a používá se pfi různých druzích provozu. (viz "Stlačováni nebo držení spínače " v kapitole o
přijímači).
Kalibrace – Před prvním nasazením DigiTrak musí být systém kalibrován. Rovněž tehdy nasazuje-li se
některý z dále uvedených přístrojů jako: vysilač, přijímač nebo pouzdro vysilače. Systém nevyžaduje
kalibrování každý den. DCI však doporučuje před zahájením vrtáni ověření zdrojů a údajů o hloubce
(spodní okénko) pomocí pásma (viz. Kalibrace přijímače v kapitole o přijímači).
Odstup ultrazvuku / relativní výška – Odstup ultrazvuku nebo relativní výška je vzdálenost mezi DigiTrak
přijímačem a povrchem země. Tato vzdálenost se měří mezi dvěma ultrazvukovými převaděči umístěnými
dole na přijímači (viz ultrazvuková funkce v kapitole o přijímači).
Hloubka případně vzdálenost – Není-li spínač trvale stisknut, ukazuje spodní okénko na přijímači
vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem, ledaže je přijímač mimo dosah. Je-H přijímač zapnut a
skalibrován, nent třeba čekat na údaje o hioubce, poněvadž přijímač tuto vzdálenost měří kontinuálně.Je-!i
přijímač přímo nad vysílačem objeví se v dolním okénku údaj o hloubce. Není-li přijímač přímo nad
vysilačem, údaj ve spodním okénku určuje „ šikmou" vzdálenost (viz „Stiskání a držení spínače" v kapitole
„Přijímač „).
Předem stanovená hloubka – Je-li spínač přitlačen, ukazuje spodní okénko předem vypočtenou hloubku.
Údaj je přesný jen ehdy pokud je přijímač nad předním bodem s negativním označením (Front Negative
Locate Point - FNLP) zaměřeného místa. Vypočtená hloubka se zobrazuje ve spodním okénku jako
blikající číslice společně s kontinuálním zobrazením " – " (viz " stiskávání a drženi spínače " a " funkce
firemního zboží série 5.0 " v kapitole o přijímači.
Funkční prověření – Před vrtáním a během provozu se musí prověřovat : správná kalibrace, správné
měření ultrazvukem, stav baterií a údaje o teplotě vysílače a právě tak případné problémy s rušením
signálu (viz kapitola " prověřování funkcí").
Zaměřování – DigiTrak systém je určen k vyhledáváni vysilače v zemi. Při tom je spínač zespodu držadla
přijímače stisknut a držen..Velikost signálu je zobrazena v levém horním okénku. Obsluha systematicky
sleduje přijímané signály z vysilače, aby mohla stanovit zaměřovači bod FNLP a zadní zaměřovači bod
2
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Úvod
(Rear Negative Locate Point - RNLP), které pak navedou obsluhu provádějící zaměřování k posici vysilače
- (viz kapitola "Zaměřování").
Sledování – DigiTrak přijímač " sleduje " orientaci (nakloň, natočení) vysilače a jeho vzdálenost
automaticky a zobrazuje odpovídající údaje. K zobrazení těchto údajů není třeba žádná jiná opatřeni.
Hledání chyb – DigiTrak systém je citlivým zařízením, které může být ovlivněno mnohými faktory. V
kapitole " Ffledáni chyb " v této příručce jsme uvedli nejčastější problémy a jejich řešení. Pokud nenajdete
vhodnou odpověď obraťte se prosím na DCI (viz " Technické řešeni" jak je v příštím odstavci uvedeno).
Technická výpomoc
Pokud Vám vznikly s DigiTrakem některé problémy na které nenacházíte odpověď v této příručce nebo ve
školícím videu, obraťte se prosím na oddělení služeb zákazníkům firmy DCI tel. +1 425 251 0559 / +49(0)
9394 990 990. Při Vašem zavolání, mějte připraveny následující informace:
¾
Senové číslo DigiTrak přijímače, vysilače, zobrazovače atd.
¾
Popis problému.
¾
Dosud provedené pokusy vyřešit problém.
¾
Jaké jiné přístroje jsou k dispozici aktére lze použit při hledání chyb.
Další informace můžete získat na Web stránce pod www.digitrak.com nebo prostredictvím E-Mailu
[email protected]
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
3
Úvod
®
Poznámky
3-3000-12b-E (Czech)
4
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Přijímač
Draždlo
Reproduktor
Spínač
Zobrazovací
okénko
Tabulka
přepočtu
teploty a
vzdálenost
i
Prostor pro
baterie
Šrouby antény
pro měřní
hloubky
Zadní stěna
Přední stĕna
Šrouby anétny
pro náklon a
natočení
DigiTrak® přijímač - boční pohled
DigiTrak přijímač je ruční přistroj k zaměřováni a
sledování vysílače..Přijímá signály od vysilače a převádí
je na zobrazení informacío náklonu, natočeni, hloubce,
vzdálenosti, předem určené hloubce, teplotě a stavu
baterií. Zobrazovací okénka jsou nahoře na přijímači.
Mimo DigiTrak zobrazovací okénka jsou uvedeny symboly
vysvětlující ftinkce jednotlivých okének ( viz tabulka na
následující straně.) Symboly pod okénky určují nakloň,
natáčeni a hloubku/vzdálenost vysílače. Tyto hodnoty se
ukáží při uvolněni spínače což se znázorni symbolem "
Spínač uvolněn". Stiskne-li se spínač ( symbol " spínač
stlačen " ) ukáže vrchní levé okénko silu signálu a pravé
horní okénko ukáže teplotu. Pozorujte symbol pro předem
stanovenou hloubku pod spodním okénkem. Je-li spínač
sepnut, pokud se přijímač nachází nad předním
negativním bodem zaměření (FNLP), ukáže se v dolním
okénku předem stanovená hloubka vysílače na FNLP.
Tato hodnota bliká v rychlém sledu a k rozeznání od
údaje o hloubce svítí v okénku mimo to symbol "~".
Spínač sepnut
Teplota
Síla
signálu
~
Náklon
Hloubka
I5
I I8
8
Spínač
vypnut
Natočení
Předem
vypočtená
hloubka
Poznámka - Pokud se stiskne spínač kdekoliv mimo bod
FNLP je údaj o předem stanovené hloubce neplatný.
DigiTrak® přijímač - čelní pohled
se zobrazovacími okénky
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
5
®
Přijímač
Symboly zobrazovacích okének
Spínač uvolněn – je-li spínač uvolněn, ukazují zobrazovací okénka nakloň, natáčeni a
vzdálenost / hloubu vysílače
+%
-%
12
9
3
6
x
Nakloň – číslice mezi 0% a ±100% se vztahuji k náklonu vysílače k relativní
horizontále. 100% odpovídá úhlu 45 ° (okénko vlevo nahoře, spínač uvolněn)
Natočení – číslice mezi 1 a 12 natočeni vysílače (1 hod až 12 hod) (okénko vlevo
nahoře, spínač uvolněn)
Hloubka – při uvolněném spínači zobrazuje spodní okénko buď hloubku nebo šikmou
vzdálenost vysílače relativně k zemi.
Spínač sepnut (stlačen ) – při zmáčknutém spínači ukazují okénka sílu signálu,
teplotu vysílače a předem vypočtenou hloubku. Podmínka : obsluhující musí být na
FNLP.
Síla signálu – číslice od 0 do 999 zobrazují sílu signálu (okénko vlevo nahoře, spínač
uvolněn).
C
o
FNLP
x
+/–
Teplota vysílače – teplota vysílače ve ° C (okénko nahoře vpravo, spínač uvolněn).
Předem vypočtená hloubka – ve spodním okénku se při stisknotem spínači zobrazí
předem stanovená hloubka vysílače v místě FNLP. Přijímač musí být na FNLP.
Na přední straně přijímače je uveden krátký výňatek z návodu na obsluhu vztahující se k místu měření a
telefonní číslo DCI k získáni pomoci při poruše. Pod držadlem je nálepka s údaji k přepočtu teploty a
vzdálenosti. Číslo série je na zadní straně přístroje pod přihrádkou na baterie. Před číslem je buď DR nebo
DRR (pro DigiTrak "Receiver" nebo DigiTrak® "REMOTE RECEIVER") Je-li pod sériovým číslem oranžová
šipka, pak jde o přístroj s dálkovým ovládáním, který umožňuje přenášet signály na dálkový zobrazovač
umístěný na vrtacím stroji. Přijímač typu Mark III (sériové číslo je vyšší jak 4676) jsou vybaveny osvětlením
znaků při Špatné viditelnosti. Všechny přijímače mohou být dodatečně vybaveny osvětlením.
Právě tak jako počítače tak i DigiTrak výrobky vyžadují vlastní firemní výrobky. To určuje jakým způsobem
přenáší přístroj informace. Během času se výrobky mění a aktualizují, aby vyhovovaly novým systémovým
podrnínkám.K aktualizaci starších systémů jsou k dispozici nové firemní výrobky. To však musí být
provedeno výrobcem DCI (Viz stať "určení verze firemního zboží" v kapitole "Přijímač" a dálkové
zobrazeni), aby se dalo určit co lze ve Vašem přístroji z výrobků firmy instalovat.
Všechny přijímače typu Mark III jsou vybaveny vlastním kontrolním testem, který ověří všechny funkce
přístroje. DCI doporučuje tuto sebekontrolu provádět denně před zahájením vrtání (viz odstavec
"Samokontrola " pro přijímače Mark lIl v kapitole " Prověření funkce").
Důležité – Přijímač je tak vyvážen, že se při vhodném zacházení sám vyrovná do vodorovné polohy.
Vodorovná poloha přijímače je pro přesné zaměřování rozhodující.
6
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Přijímač
Zákazníkům
: Telefonní
Čísla služby
800-2883610 a 001425-2510701
Prostor pro
baterie
Telemetrické
informace
Číslo
série
Oranžová
šipka
určuje
dálkové
ovládání
Zap / Vyp
Zapojení přijímače
1. Plně nabitou baterii zasunout (+ pólem kupred) do prostoru pro baterie.
2.
Jednou stisknout spínač. Z reproduktoru umístěného vedle spínače se ozve signální tón.
3. Po dobu náběhu sepnutí se na krátkou dobu ve
třech okénkách objeví informace v tomto pořadí.
¾
Okénko vlevo nahoře – Verze firemních výrobků
v přijímači (desetinné číslo se nezobrazuje. Např.
507 je verze 5.07). U starších výrobků musi být
spínač držen v poloze "stisknuto" má-li se údaj
zobrazit.
507
Verze výrobku
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
7
®
Přijímač
¾
Spodní okénko – Napěti baterie přijímače v desetinách Voltů (155 znamená 15,5V ss),Starší přístroje
tuto informaci nevykazují.
¾
Okénko vpravo nahoře – Anglické nebo metrické jednotky pro měření hloubky (1 = zoll, 2 = cm).
¾
Všechna okénka – LCD - Test (888 a všechny další symboly se zobrazí).
¾
Spodní okénko – Nastaveni přenosového kanálu dálkového přenosu informací (0 = Vyp, kanály
1,2,3,4, = zapnuto).
507
I
I 55
Jednotky pro měření
hloubky a napěti
bateriepřijímače
~
+
BAT
888 88
~
–
BAT
I 888
2
LED - Test
Nastavení
přenosového kanálu
Jednotky určující hloubku (cm nebo couly) mohou být zaměňovány jen po zapnutí přístroje.( viz změny
jednotek pro měření hloubky a změny nastavení přenosových kanálů:, další dále v této kapitole ).
Po úvodní fázi, po zapnuti přijímače ukazují okénka nakloň, natáčeni a vzdálenost pokud je v dosahu
zapnutý vysílač (viz zobrazování způsobu zaměřeni - v následujícím odstavci). Pokud v dosahu není
zapnut žádný vysílač, objeví se ve spodním okénku „ 1999 „ a horní okénka jsou prázdná (bez údajů).
Pokud se však objeví údaj „ 1999 „ aniž by v dosahu byl zapnut vysílač, znamená to, zeje přijímán
neznámý signál.
Vypnutí přijímače
Pokud přijímač po dobu 15 min. nepřijímá žádný signál, automaticky se vypne.
Přijímač vypneme pokud přijímá signál z vysílače, krátkým stisknutím spínače a dále při znění signálu
ještě čtyřmi krátkými stisky.
Zobrazení zmizí z okének, což znamená, že přijímač je vypnut. U starších výrobků jako série 5.0 se
přijímač musí vypnout pokud je stále vysílán signál vysílačem, vyjmutím baterie.
(Další informace o výrobcích série 5.0 a rozdílech v provozu a zobrazování, viz " Stisknutí (kliknutí) nebo
držení spínače „ a „Funkce výrobků série 5.0 „v této kapitole).
8
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Přijímač
Příjímání signálů z vysílače
Po vloženi baterie do vysíiače (plus pól kupředu) začne přijímač se
"sledováním" a začne zobrazovat nakloň v okénku vlevo nahoře,
natočení (12 pozic) vpravo nahoře a hloubku nebo vzdálenost v dolním
okénku. DigiTrak systém zobrazuje postupně všechny změny
automaticky jak o náklonu tak i o natáčení a hloubce / vzdálenosti. Tyto
změny údajů nevyžaduji žádné ovládání. Blikající Tilde-symbol ( " ~ " ) v
okénku vlevo nahoře znamená, že přijímač zachycuje z vysilače
vysílané údaje o náklonu a natáčení. Při vypnutí některého z řidičích
povelů doporučuje se počkat až jsou data po sobě jdoucí o náklonu /
natáčeni identické, aby se tím zaručila přesnost dat.
Stisknutí (kliknutí) nebo držení spínače
Stisknutí nebo drženi spínače ovládá v přijímači různé funkce. Držíme-Ii
spínač stisknutý (tj. že spínač je v horní poloze) je přijímač v režimu
"zaměřování". V okénku vievo nahoře se zobrazuje síla signálu a kromě
toho znaky plus (+) a mínus (-). Tyto znaky (+.-) jsou klíčovými ke
správnému zaměření vysílače (viz kapitola "Zaměřování"). Ve spodním
okénku se zobrazuje předem vypočtená hloubka a značka" ~" V
pravém homím okénku je zobrazena teplota vysilače ve °C.
Přístroje starší výroby od série 5.0 zobrazuji v domím okénku dole jen
vzdálenost přijímače od vysílače bez údaje o hloubce. (Další informace
viz "informace výrobků série 5.0" v této kapitole nebo v kapitole
"Zaměřování".
I5
~
8
I I8
Zaměřovači metoda se
znázorněn ím symbolů o
náklonu, otáčeni a
hioubkv / vzdálenosti
+
653 22
~
I 27
Zaměřovači metoda se
znázorněním síly signálu,
teploty vysilače a
vypočtenou ( předem
stanovenou) hloubkou
Je-li spínač jen krátce stisknut (stisknut a po měně jak 1/2 sekundě
uvolněn) vypne se na přijímači měření ultrazvukem, které je označeno
také jako měření výšky nad povrchem země nebo jako měření reiativni
výšky. Přitom měří ultrazvukové transducery umístěné na spodní Části přijímače, vzdálenost mezi
přijímačem a povrchem zemé. Měření ultrazvukem může být libovolně často opakováno aniž by se
ovlivnila kalibrace přijímače. Měření ultrazvukem není závislé na vysilači, měří se jmenovitě jen výška
přijímače nad zemským povrchem. Údaj o hloubce / vzdálenosti vysílače v zemi se automaticky upravují o
údaje získané ultrazvukovým měřením vzdálenosti. Ultrazvukový systém redukuje vliv rušivých signálu .
přičemž prostorové děleni mezi zdrojem rušení v zenu a přijímačem se podílově měn i. (Další informace
viz „ Funkce ultrazvuku“ dále v této kapitole).
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
9
®
Přijímač
Změna v nastavování kanálů přijímače
Při využití dálkově ovládaného zobrazovače musí být vysílač a přijímač pro přenos dat naladěn na stejný
kanál. Volbu kanálů lze uskutečňovat jen při zapnutém přijímači.
Změna kanálů
Na počátku zapnutí přijímače se ve spodním okénku objeví po dobu 2 sekund číslo kanálu (0,1,2,3,4 ).
Během tohoto časového úseku lze nastavit libovolný kanál zmačknutím spínače. Nastavení kanálů zůstává
stejné pokud se nezvolí jiný kanál. Při výměně baterií v jednom z přístrojů není ovlivněno nastavení kanálů
a funkce ultrazvuku a kalibrace přijímače.
Upozornění – Zobrazeni 0 ( nuly ) na přijímači znamená, že jsou v přijímači vypnuty telemetrické funkce a
že přijímač nevysílá směrem k zobrazovací žádná data. V okéncích zobrazovače se v tomto případě objeví
přičné čary Takové nastavení může být využito k šetřeni baterií v přijímači. ( Viz kapitola "Dálkové
zobrazování").
Komunikace mezi přijímačem a zobrazovačem je u zařízení DigiTrak zajištěna na principu
vysokofrekvenční telemetrie. Aby byl zabezpečen správný přenos dat musí být vysilač a zobrazovač
stejného typu.
Změna mérné jednotky (Anglické couly - metrické)
Přijímač DigiTrak může ment hloubku buď v coulech ( Anglické míry ) nebo v centimetrech ( metrická
soustava ). Volba měrné jednotky se může provádět jen v počáteční době aktivace přístroje po jeho
zapnutí.
Místo stisku spínače při zapínání, podržte spínač stisknutý po dobu 12 – 14 sekund. ( Závisí to na druhu
výrobku, přitom může být vydáván zvukový - tónový signál). V pravém horním okénku se objeví buď 1
nebo 2 ( 1 = coul je travie 2 = centimetry ). Pokud je nadále stisknut spínač, vydá přístroj trojzvukový signál
a zároveň s nim mění volbu jednotek. Po objevení zvolené jednotky uvolněte spínač. Nastavení jednotky
zůstává stálé do doby další volby. Výměna baterie nemá vliv na nastavení jednotky.
Starší přijímače, které nebyly dosud modernizovány, mají jiný princip nastavování jednotek k měření
hloubky. Informujte se o tom u služby zákazníkům (tel. č. +1 425 251 0559 / +49(0) 9394 990 990).
10
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Přijímač
Ukazatel provozuschopnosti baterií v přijímači a vysílači
Přijímač varuje obsluhu, jestliže kapacita NiCad
akumulátorové baterie (lze znovu nabíjet), zbývá již jen na
lhodinu provozu.
507
V dolním okénku se zobrazí značka BÁT. Napětí baterie
přijímače se zobrazí jako první informace při zapnuti. Údaj
155 například odpovídá 15.5V ss (Další informace o
provozních napětích NiCad bateriích jsou uvedeny v
kapitole " Nabíječ baterií").
Zbytková kapacita akumulátorové baterie přijímače se
zobrazí po uvolnění spínače v okénku vpravo nahoře v
procentech těmito čísly: 99, 90, 75, 50, 25, 10, 5, 0. Když
se zobrazí v okénku vlevo nahoře symbol BÁT .znamená
to, že kapacita baterií ve vysílači poklesla a musí se
prověřit nebo vyměnit.
Ke zjištění zbývající kapacity baterie ve vysílači v
procentech, zmáčkněte spínač a uvolněte. Údaj o
kapacitě se zobrazí v okénku nahoře vlevo po dobu 2
sekund. Poté se znovu objeví údaj o náklonu. Údaje o
stavu baterie určují čísla : 100, 90, 75, 50, 25, 10, 5 nebo
0. Během tohoto 2 sekundového intervalu se rovněž
zobrazí kapacita NiCad baterie přijímače v okénku vpravo
nahore.
I
I 55
Stav baterie přijímače
zbytkové napětí
BAT
90
75
I I9
Vysílač (vlevo) a přijímač(vpravo)
zbytková kapacita baterie v %
Upozornění – U přijímačů Mark III se zobrazují údaje o stavu baterie vysílače a teploty
teprve po čtyřech minutách po zapnutí.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
11
®
Přijímač
Varovné signály při přehřátí vysílače
DigiTrak přijímače počínaje verzí výrobku 3.76 vydávají celou řadu varovných signálů při přehřáti vysilače
podle této tabulky :
Tepelný rozsah
<14°C
Varovný signál
Žádný signál není vydáván.
15° C až 35° C
Dvoíton na každé 4° C zvýšení teploty.
36° C až 45° C
Dva dvojtony na každé 4° C zvýšení teploty.
45° C až 60° C
Tři dvojtony na každé 4° C zvýšeni teploty.
>60° C
Akustický varovný signál (dva dlouhé tóny) a blikající údaj ve spodním
okénku. Pokud se vysílač při cca 80° C vypojí, může se v okénku
objevit „1999“.
Funkce ultrazvuku
Systém měření ultrazvukem umožňuje měřit
vzdálenost mezi přijímačem a povrchem země a
tuto pak využít ke stanovení hloubky vysílače
odečtením
od
vzdálenosti
získané
elektromagnetickým
měřením.
Ultrazvukový
systém umožňuje zobrazovat údaj o hloubce i
když by antény přijímače byly přemístěny do
prostoru mimo rušení jiným zdrojem. Měření
ultrazvukem lze provádět až po ukončení první
fáze uvedení do provozu zařízeni.
Ultrazvuková
vzdálenost
Magnetická
vzdálenost
Využití měření s použitím ultrazvuku je výhodné
pro
¾
Zaměřování nad překážkami, které mohou
být včešte
¾
Prostorové oddělení od rušivých zdrojů, které
mohou být v zemi uložené: produktovody
nebo vedení nebo kovové ochrany
¾
Měření nad vodou
¾
Ověřování kalibrace pokud je vysilač pod
zemí
¾
Nová kalibrace v zemi (viz "dvou bodová
kalibrace" uvedenou dále)
12
Hloubka
Povrch země
Hloubka = Magnetická - Ultrazvuk
Měření síly ultrazvuku ke stanovení hloubky
pod povrchem
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Přijímač
Měření ultrazvukem se provádí příjmem a vysíláním signálů transducerem dvěma malými kulatými otvory
na spodní straně přijímače. Při stisknutí spínače (kliknutí) vyšle jeden z tranducerů vlnu ultrazvuku, která
se šíři směrem k povrchu země, odtud se odráží a postupuje zpět k druhému transduceru, který ji příjme.
Podle časových odstupů mezi vysíláním a přijetím signálu se vypočítává vzdálenost mezi spodní časti
přijímače a odrazovou plochou povrch zemČ atd. Pracovní dosah měření ultrazvukem je v rozmezích mezi
30 a 230 cm. Změřená vzdálenost se zobrazí ve spodním okénku po dobu 2 sekund, stiskne-li se krátce
spínač.
Následuji některé všeobecné vysvětlivky o funkci ultrazvuku:
¾
Funkce ultrazvuku je v přijímači nezávislá na příjmu signálů z vysilače.
¾
Měření ultrazvuku se může provádět několikrát aniž by byla ovlivněna kalibrace přijímače.
¾
Změřená vzdálenost se uchovává v paměti dokud není stisknut spínač k provedeni nového měřeni
nebo pokud není vypnut přijímač.
¾
Ultrazvukové měření se nastaví na nulu podle jedno, bodového "Kalibrování".
¾
Funkce ultrazvuku se musí znovu nastavit podle dvou bodového "Kalibrování".
Nastavení ultrazvukové vzdálenosti (nebo relativní výšky)
1. Přijímač je nutno držet v ruce pohodlně ve vodorovné poloze jako při sledování zaměřování.
2. Stisknout spínač (přijímač musí být připraven k provozu) Tím se uvede do chodu měření ultrazvukem.
3. Zazni jednoduchý signál a ve spodním zobrazovacím okénku se objeví po dobu 2 vteřin vzdálenost
měření ultrazvukem. Po té se znovu ve stejném okénku objeví údaj o hloubce / vzdálenosti vysilače v
zemi. Tento údaj však nesděluje celkovou magnetickou vzdálenost.
Kalibrování ultrazvukem
1. Přístroj postavit na zemi nebo na rovnou plochu.
2. Stisknout spínač (přijímač musí být v provozním stavu). Tím se zaháji měření ultrazvukem.
3. Přijímač vydá signál o 3 tónech a ve spodním zobrazovacím okénku se objeví po dobu 2 vteřin "0"
(nula). Poté se znovu objeví údaj o hloubce.
Důležité upozornění – Pokud zaměřování vysílače provádí spolupracovník bez toho, aby srovnal funkci
ultrazvuku, mohou být údaje o hloubce nepřesné. Např. měrí-li některá osoba tak, že držela Digitrak
přijímač ve výšce 50 cm nad zemí a další pracovník měří hloubku vrtu tím, že má přijímač ležet na zemi
(aniž by včas znovu nastavil funkci ultrazvuku) zaměří hloubku vysilače vrtné hlavy o 50 cm menší než
jaká je skutečná hloubka neboť tím se dále ultrazvuková vzdálenost dále substrahuje.
Upozornění – Pokud se spínač během 1 až 2 vteřin stiskne 2x pak přechází přijímač do stavu
podle dvou bodové "Kalibrace". Vyčkejte až dozní všechny signální tóny než opět stisknete
spínač, jinak by kalibrace mohla být pozměněna.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
13
®
Přijímač
Kalibrace přijímače
Přijímač lze kalibrovat dvěma způsoby a to : jedno bodovou nebo dvou bodovou kalibrací. Při jednobodové
kalibraci je vysilač v tělese vysílače vzdáleném 3,18 m (10 ft 5 in.) a souběžně s nim (viz dále). Dvou
bodová kalibrace se dělá je-li vysílač v zemi a tudíž pokud nelze provést jedno bodovou kalibrací.
Kalibraci je nutno provést při prvém použití a nebo za těchto okolností:
¾
Po výměně vysílače.
¾
Po výměně přijímače.
¾
Po výměně vrtacího nářadí / tělesa vysilače.
Kalibraci neprovádět jestliže :
¾
Se nacházíte v menší vzdálenosti jak 3 m od ocelových předmětů, ocelových rour, drátěných plotů,
kolejnic, stavebních strojů nebo vozidel.
¾
Je-li přijímač nad armovací ocelí nebo nad ocelovými rourovody.
¾
Je-li přijímač v prostoru silných rušivých signálů (viz oddíly " Elektrická rušení /přezkoušení šumůj a v
kapitolel" Rušivé signály ").
¾
Vysílač není instalován v tělese vrtné hlavy.
¾
Není zapojen vysílač.
Upozornění – Kalibraci je nutno provádět denně před každým nasazením na vzdálenost 3,18 m
(10 ft 5 in.). Kalibrací jsou ovlivňovány údaje o hloubce a vzdálenosti, neovlivňují však údaje o
sklonu a natáčení vrtné hlavy.
Jedno bodový kalibrační postup
1. Přesvědčete se že v místě prováděné kalibrace nejsou žádné rušivé signály (viz oddíl " Elektrická
měření / přezkoušeni šumů " v kapitole " Rušivé signály")- Ověřte si, že v okolí nejsou žádné další
rušivé zdroje, které by mohly ovlivnit kalibraci.
2. Položte na zem těleso vysílače vybavené vysílačem, který je provozně připraven.
3. Po ukončení náběhu přijímače k provozu umístěte jej na vzdálenost 3,18 m (10 ft 5 in.) od tělesa s
vysilačem, jak je to vidět na obrázku (použijte pásmo ke změření vzdálenosti. Vzdálenost se měří mezi
vnitrními hranami přijímače a
osa otáčení.) Držte sepnutý
spínač. Aby byla jistota že
Vyslač v
signál je stabilní. Uvolněte
tělese
3,18 m (10 ft 5 in.)
spínač a zapamatujte si sílu
(pouzdře)
signálu.
Pro
správnou
kalibraci je nutná sila signálu
nejméně 250. Případná menší
hodnota může být zaviněna
Přijímač
Osa otáčení
chybou na vysílači. V takovém
případě se obraťte na DCI.
Stanoveni kalibračního signálu o jedno bodovou
14
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Přijímač
4. Spínač jednou stisknout.
5. Přijímač vydá jeden signální tón. Během vydávání tónu spínač stále držet stlačený.
6. Držet sepnutý spínač a pozorovat Countdown (od 5 do 0) ve spodním zobrazovacím okénku. Tento
Countdown je provázen cvrlikovitým šumem.
7. Spínač uvolnit jakmile Countdown dosáhne 0.
8. Spolehlivá kalibrace se potvrdí 3mi krátkými tóny. Dva dlouhé tóny oznamují, že kalibrace není
spolehlivá. Příčinou může být nedostatečný signál z vysílače nebo i rušivé signály.
9. Ve spodním zobrazovacím okénku se má objevit 297 cm (± 5 cm) nebo 120 coulů (± 2 couly).
10. Pomocí pásma podobně jako v bodě 3 umístit přijímač nejméně na dvou dalších místech (např 150 cm
a 600 cm) a ujistit se, že je údaje o hloubce a vzdálenosti jsou správně zobrazeny. Přesvědčit se zeje
cílová vrtná hloubka správně zobrazena.
11. Poznamenat si sílu signálu k dalšímu využití.
Potvrzení správné kalibrace
Kalibraci prověřte pomoci pásma. Při tom musí být vysílač zabudován v tělese ale ne v zemi. Umístit
přijímač v několika místech paralelně k tělesu s vysílačem, které jsou přesně změřena a současně
ověřovat údaje ve spodním zobrazovacím okénku o vzdálenosti zda souhlasí s naměřenou vzdáleností
pomocí pásma. Pokud vzniká rozdíl mezi naměřenými hodnotami a zobrazenými (více jak ± 5 %) je třeba
kalibrací zopakovat.
Dvou bodový kalibrační postup
Dvou bodová kalibrace se provádí, pokud je vysílač v zenu. Pro spolehlivé kalibrování se doporučuje
provést dvou bodovou kalibraci více než jedenkrát.
Kalibrace (novější přijímače)
1. Nejprve zjistit zda nejsou přítomny rušivé signály, mezi tím se počká až vysílač přejde do stavu, kdy se
vypne ( po 10 - 15 minutách). Šum pozadí může dosáhnout síly 150 (v okénku vlevo nahoře při
stlačeném spínači) a nesmi tuto hranici překročit. Ujistit se, že v okolí přijímače jiejsou žádné aktivní
vysílače, (víz oddíl "Elektrické rušení" prověření šumů v kapitole "Rušení signálů")
2. Zapněte vysílač otočením řady vrtných tyčí, pokud je ještě vysilač v režimu klidu. Přijímač umístěte
paralelně a přímo nad vysílač. Sklon vysílače musí být menší jak 20%. Povrch země pod přijímačem
by měl být stabilní, tvrdý a rovný. Přijímač by měl zobrazovat sklon, natáčení a vzdálenost.
3. Přijímač držet ve vodorovné poloze oproti vysílači ve výši nejméně 30 cm nad úrovni země.
4. Stisknout spínač, ozve se signální tón.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
15
®
Přijímač
5. Během vysílání signálního tónu stisknout ještě jednou spínač a přijímač držet bez pohybu v
horizontální poloze. Následují-li 2 krátké tóny po jediném 6 vteřin trvajícím signálu, znamená to, že byl
nalezen první kalibrační bod.
6. Během dlouhého signálu vysílače pohybovat přijímačem přímočaře a rovnoměrné a udržovat přitom
stejnou úroveň nad vysílačem. Před ukončením 6 vteřin trvajícím vysílání tónu musí být přijímač držen
bez pohybu a spínač má být sepnut.
7. Přijímač držet ve stejně pozici do doby až se ozvou tři krátké tóny což znamená, že byl zjištěn druhý
kalibrační bod a že je tím kalibrování ukončeno.
8. Ultrazvukové měření převést zpět na 0 a přezkoušet přijímačem, který je postaven na zemi přímo nad
vysílačem, údaje o hloubce. K verifikaci kalibrace je účelné změřit dvě rozdílné výšky nad povrchem
země pomocí ultrazvukové funkce, tak jak je to popsáno v části "Potvrzení správné kalibrace".
Upozornění - Uslyšíte-li dva dlouhé tóny, signalizuje to chybu v kalibraci. Ta může být
zapříčiněna labilním nebo slabým signálem nebo chybným ultrazvukovým měřením.
Kalibrace (starší přijímače vyrobené před r. 1995, které nebyly aktivovány)
1. Aktivovat vysílač v pouzdře vrtací hlavy
2. Přikrýt vysilač plochým předmětem (např. deskou, kartonem, překližkou atd.) aby vznikla odrazová
deska pro ultrazvuk.
3. Držet přijímač nad vrtacím nářadím (a vysilačem) se stisknutým spínačem. Pomocí kmitajicího
označeni ( " ± " ) potvrdit si, že se přijímač nachází přímo nad anténou vysilače. Síla signálu (okénko
vlevo nahoře) má udávat hodnotu méně jak 200. Při vyšších hodnotách nutno přijímač poněkud
nadzvednout.
Upozornění: Přijímač Mark I bez aktivace nezobrazuje sílu signálu ve tvaru 0 – 999. V okénku
nahoře vpravo se má při dvou bodové kalibraci objevit Číslice 7 (stupeň zesílení 7) a v okénku
nahoře vlevo hodnota kotem méně než 200.
4. Obdobný návod pro novější přijímače následuje od kroku 4.
Potvrzení správné kalibrace
Funkce ultrazvuku lze použit k potvrzení správné kalibrace jen v případě, že vysíiač je v zemi. Měřeni
hloubky přijimacem v určíte poloze (nad vysilačem) potvrdit, poté zdvihnout přijímač do větší výšky,
stisknout spínač pro funkci ultrazvuku a potvrdit si hloubkový údaj. Jsou-li oba údaje o výšce shodné (v
mezích asi 5 cm) pak je kalibrace správná. Pokud tomu tak není, nejsou získané údaje o hloubce a
vzdálenosti spolehlivé a kalibrováni se musí opakovat.
16
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Přijímač
Kalibrace s vysílačem v malých hloubkách v zemi (< 3 m)
Při nutnosti provést znovu kalibraci, pokud je wsílač v hloubce menší jak 3 m (10 ft), lze použít modifikaci
jedno bodového postupu. Přitom musí být signál vysílače, který je v pouzdru a ve vzdálenosti 3 m,
znatelný. (Sílu signálu nutno si vždy poznamenat při provádění jedno bodové kalibrace).
Pokud je vysílač v zemi (méně jak 3 m), umístěte přijímač paralelně k vysílači v místě, kde je síla signálu
stejná jako při poslední jednobodové kalibraci, které bylo zaznamenáno. Toto místo najdete při sepnutém
spínači, budete-li pohybovat přijímačem směrem od a k vysílací až se objeví stejně velký signál v
zobrazovacím okénku vlevo nahoře. Postavte přijímač na zem a proveďte následovně jedno bodové
kalibrování. Je-li vysílač ve větší hloubce jak 3 m, pak je nezbytný postup dvou bodové kalibrace.
Pokud se např. při poslední jedno bodové kalibraci změřila a poznamenala síla signálu 560, pak je třeba
nyní pohybovat přijímačem směrem k vysílači až se zobrazí hodnota sily signálu 560. Teprve potom
přistoupit k jedno bodové kalibraci. Uváděnou metodu nelze použít pokud je vysilač hlouběji jak 3 m. Za
této situace je nutno použít metodu dvou bodové kalibrace.Pokud je k dispozici daíší vysílač íze jej
částečné využít ke kalibrací vzdálenosti, která odpovídá síle signálu 560 bodů (nebo síla signálu poslední
jedno bodové kalibraci změřila) a poté pokračovat ve vrtání týmž vysílačem, který se nachází v zemi.
Při této modifikační variante platí, že vysílač který je součástí vrtné hlavy a je v zemi vysílá signál o stejné
síle jako při poslední jedno bodové kalibraci. Pokud je vysilač poškozen nebo přehřát, může být tato
modifikace postupu měření nepřesná.
Využiti svislice hloubkové
antény k označení
měrných bodů
Přesné
označení
důležitých
pozic
koznačení místa (přední negativní měrný
bod nebo FNLP nebo žádni negativní měrný
bod nebo RNLP a positivní měrná přímka
nebo PLL) je tvořeno průběhem svislice přes
střed zobrazovacího okénka a protíná
anténu pro hloubkové zaměřování (viz
obrázek vpravo). Průsečík této osy se zemi
je třeba označit. Svislice je rovněž osou
kolem které se otáčí celý přistroj - přijímač
ke stanovení FNLP a RNLP (Další informace
viz " Metody ke stanovení místa" v kapitole
"Zaměřování").
Svislice
Střed
okénka
Předni
strana
přijímač
Šrouby antény
pro zaměřeni
hloubky
Misto označit
přimo na zemi
Svislice hloubkové antény
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
17
®
Přijímač
Stanovení verze výrobku
Varianty zabudovaných dílů a Částí v přijímači lze určit. Taková infonnace je nutná při upřesňováni a
hledáni závad telefonem se službou zákazníkům u DCI. Při zapnuli přijímače se typ výrobku objeví krátce
v zobrazovacím okénku vlevo nahoře. Pokud se tak nestane, potom máte asi starší model přijímače.
Abyste mohli poznat i v tomto případě model výrobku, vyjměte baterii a znovu ji usaďte a poté držte
stisknut}' spínač jako při normálním zapnutí místo krátkého stisku. Výrobní model (jeho označení) bude
zobrazen stále v levém okénku nahoře, pokud držíte sepnutý spínač. Pokud nestisknete spínač déle jak 12
vteřin, zrněni se v důsledku toho na jednotku přijímače pro hloubkové měření. (Viz změna měřicí jednotky,
měření hloubky vpředu této kapitoly). V údaji o výrobním typu se neuvádí desetinná tečka. Např.
Zobrazení údaje 507 znamená typ modelu 5.07.
Upozornění - Přijímače typu 3.77 a výše jsou schopny pracovat s DataLog-em.
Funkce výrobku série 5.0
Přijímače výrobní série 5.0 nebo vyšší, zobrazují jiné informace při stisknutí spínače než starší
přístroje.Tyto moduly jsou vybaveny pro :
¾
Vypočítání hloubky vysílače, nachází-li se přijímač na TNLP.
¾
Zobrazení stavu dobíjené baterie přijímače v procentech nebo jakosszbytkové napětí (viz návod
Zap./Vyp. Vpředu kapitoly).
¾
Vypnuti přijímače krátkým stiskem spínače v určité posloupnosti, namísto vyjímání baterie (viz návod
Zap./Vyp. vpředu kapitoly).
¾
3 tóny potvrzují úspěšné ukončení autotestu na zařízení Mark III. Je-li zjištěna chyba, zazni 2 dlouhé
tóny a přitom se objeví v okénky vlevo nahoře označeni pro chybu (Další informace viz „Autotest
přijímače Mark III v kapitole" "Přezkoušení funkce ").
¾
Měření časových údajů o provozní době přijímače.
Hlavní body pro předem stanovenou hloubku
¾
Výrobky (modely) série 5.0 vypočítají při dosaženi FNLP hloubku vysílače.
¾
Předem vypočítaná hloubka je platná za předpokladu, že obsluha stoji na FNLP.
¾
Předem vypočítanou hloubku nelze zjišťovat na zadním negativním měřicím bodu (RNLP)
¾
Při výpočtu hloubky se předpokládá, že po dobu od výpočtu hloubky do doby kdy vysílač dosáhne
bodu FNLP se nakloň vysílače nezměnil.
¾
Údaj o vypočtené hloubce rychle bliká (spodní okénko), aby se odlišil od hloubky kladné zaměřovači
přímky (PLL).
¾
Aby se dále rozlišila předem vypočítaná hloubka, objevuje se ve spodním okénku kontinuálně
osvětlený znak " ~ " (Tieldův Symbol).
¾
Původní šikmá vzdálenost nebo hloubka může být dále zobrazena uvolněním spínače.
¾
K určeni přesné hloubky je třeba trvale upřesňovat nakloň.
¾
Pokud není čerstvá informace o náklomi neukazuje zobrazovač hloubky při stisknutém spínači předem
vypočítanou hloubku, ale symbol " ~ " (Tilde - Symbol).
18
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Přijímač
Předpoklady pro kontrolu předvídané hloubky
Je-h přijímač (výrobní typ 5.0) na FNLP a je-li držen ve vodorovné poloze se stisknutým spínačem, pak
bliká ve spodním okénku předem vypočtená hloubka v rychlém sledu a znaménku " ~ " trvale svití.
Stiskne-li se spínač na jiném místě než je FNLP, je údaj o hloubce zobrazený ve spodním okénku
neplatný. Proces vypočítání hloubky vyžaduje údaje o náklonu. Pokud taková informace nepřichází, objeví
se v okénku namísto údaje o předem vypočítané hloubce - při stlačeném spínači - symbol " ~ " (Tilde
Symbol). Vypočtená hloubka se mimo to objeví ve spodním okénku na zobrazovací (na vrtacím stroji).
Kontrola teploty vysflače a stavu baterií v přijímači
Při stisknutém spínači objeví se vlevo nahoře údaj o síle signálu (jako při modelu 5.0) a v okénku vpravo
nahoře se zobrazí teplota vysílače v °C jako blikající čísío.Vypne-li se spínač zobrazí se v horním okénku
po dobu 2 vteřin údaj o zbytkové kapacitě akumulátorů NtCa přijímače jako číslice 100, 90, 75, 50, 25, 10,
5 nebo 0 a v okénku vlevo nahoře se zobrazí zbytková kapacita baterie vysilače v hodnotách 99, 90, 75,
50, 25, 10, 5 nebo 0. Dvě vteřiny po uvolnění spínače se znovu zobrazí nakloň a natočení.
Zobrazení napětí baterií přijímači
Napětí NiCad baterie v přijímači se zobrazí během náběhu provozu. Napětí batene přijímače se zobrazí ve
spodním okénku na 2 vteřiny v desetinách voltů, tj. 155 například odpovídá 15,5V=. Plně nabitá NiCad
baterie má napětí 16,5V do 17,1V=. Při napětí 14 V se považuje baterie za vybitou.
Stav vypnutí
K vypnutí přijímače je nutno kliknout (krátce stisknout) spínač jako při měření ultrazvukem. Spínač
stiskněte několikrát až přijímač začne vysílat tóny. (Ve spodním okénku se objeví 4 nebo větší Číslo).
Všechna okénka pohasnou a tím je zjevné, že přijímač je vypnut. Aby se přijímač vypnul, není třeba
vyjímat baterie.
Vybavení pro měření provozního času přijímače
Vložit do přijímače baterii. Spínač stisknout jednou a posléze 4x krátce. Provozní hodiny až do hodnoty
999 se objevuji v okénku vlevo nahoře, minuty vpravo nahoře a tisícové hodnoty v dolním okénku. Údaje o
provozní době lze ukončit jedním krátkým stisknutím spínače. Stisknout spínač a přístroj opět z apojit.
Hodiny
8
0II
0
Minuty
1000
hodin
Měřič provozní doby
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
19
Přijímač
®
Poznámky
3-3000-12c-E (Czech)
20
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Vysílač
Anténe
Baterie
Vzadu
Index
zářez
Vpředu
DigiTrak vysílač
Vysílač (také sonda) je přístroj vysílající elektromagnetické vysokofrekvenční signály. Je umístěn v tělese,
(pouzdře) vrtací hlavy a vysílá informace o své poloze, stavu a směru. Přijímačem se přijímají signály,
které vysílá vysílač a které jsou zpracovány jako informace zobrazené ve třech zobrazovacích okéncích.
Dosah vysílače závisí od příslušného typu. Ostatní informace viz tabulka s technickými daty DigiTrak
vysílače na konci této kapitoly.
Upozornění – Donosnost závisí na kombinaci použitého vysílače a přijímače, od DCI dále na
přítomnosti rušivých signálů v místě zasazení. Čím je rušení silnější, tím se vzdálenost - donosnost zkracuje.
Provozní vlastností vysílače
Vysílač produkuje dva druhy signálů na frekvenci kolem 33 kHz. První signál předává informace o hloubce
a sile signálu. Druhý signál nese informace o náklonu, natočení, stavu baterie a teplotě. Signál pro nakloň
a natočení má větší Šířku pásma než signál pro hloubku a může být případně silněji zahlušen rušivými
signály. Další informace o rušení a přerušování vysílaného signálu viz kapitola " Rušeni signálů " zejména
stať " Elektrická rušení / prověření šumů a hledání poruch."
Při vypnutém spínači prověřit zda vysílač přenáší změřené informace, zejména nakloň a natočení k
přijímači. V levém horním okénku vlevo nahoře bliká značka " ~ " každé 2.5 vteřiny. Je třeba vyčkat pokud
se v okénkách nezobrazí shodné údaje po dvou vyslaných informacích, zejména o náklonu a natočení.
Teprve potom lze považovat řídící signály za spolehlivé. Pokud se vysílač přibližuje ke svému
maximálnímu dosahu, prodlužuje se Časový interval na-více jak 2.5 vteřiny a současně se zviditelňuje
znak " ~ ", Další informace o náklonu a natočení a znaku " ~ " viz kapitola „Prověření funkcí "a zejména
úsek " Ověřování vysílače."
Nakloň vysílače se vysílá po krocích o l % nebo při použiti citlivějšího vysílače nakloň po O, l % pří
nestisknutcm spínači a zobrazuje se v okénku vlevo nahoře v procentech. Další informace viz "Citlivější
vysilače náklonu " v dalších částech této kapitoly.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
21
®
Vysílač
Natočení vysílače se zobrazuje při nestisknutém spínači ve formě hodinového Číselníku s Čísly I až 12 v
horní pravé Části zobrazující plochy v digitální formě. V postavení ukazatele na 12 hod. je ryska na krytu
vysílače v poloze směrem nahoru. Tomu musí odpovídat skosení nebo sklonění řidiči plosky na vrtné
hlavě.
Baterie
Všechny vysilače z výroby DCI (výjimkou jsou kabelové vysílače) jsou napájeny proudem alkalických
baterií velikosti C (viz technická data na konci této kapitoly). Vysílače s velkým dosahem a vysokou
citlivosti náklonu jsou osazeny 4 bateriemi, které umožňují delší vrty. Stav baterii ve vysílači lze zobrazit v
přijímacím zobrazovací. (jako zbytkovou kapacitu v procentech - viz zobrazovač stavu baterií dále níže.)
Pro kabelový vysílač se používá zdroj, který je mimo vysílač a elektrická energie se do vysílače dodává
kabelem (viz kapitola " Kabelový vysílač ").
Ukazatel teploty
Teplota vysílače se zobrazuje v °C. Asi pň zvýšení teploty vysílače o
každé 4°C bliká údaj v okénku vpravo nahoře na přijímači i na dálkově
ovládaném zobrazovací. Současně vydává přijímač signály, které se
zvětšují s narůstajícím teplem. Připojili se na dálkově ovládaný
zobrazovač DataLog modul, jsou výstražné signály o teplotě vysílače
slyšet i u vrtacího stroje. Pro manuelní zobrazeni teploty vysílače stačí
stlačit spínač na přijímači. Tím začne blikat tepelný údaj v okénku
vpravo nahoře. U starších výrobků do série 5.0 se stlačením spínače
zobrazí teplota v pravém horním okénku a nebliká Viz kapitola "
Dálkové řízený zobrazovač " případně ukazatel teploty vysílače na
vrtacím stroji.
+
6I9
~
22
I 26
Zobrazovač teploty (bliká)
Ukazatel stavu baterie
Při uvolnění spínače se zobrazí v okénku vlevo nahoře na 2 vteřiny
zbytková kapacita baterie vysílače vyjádřená v procentech. A to buď
jako 100, 90, 75, 50, 25, 10, 5 nebo 0. (Zbytková kapacita přijímače se
rovnéž zobrazí během 2 vteřinového intervalu v okénku vpravo nahoře
jako 99, 90, 75, 50, 25, 10, 5 nebo O) Pokud se mimo měřený interval
objeví v okénku vlevo nahoře údaj BÁT je nutno baterii vyměnit.
Upozornění – Přijímače od výrobní série 5.0 mohou zobrazit
údaj o teplotě teprve 4 minuty po zapnuti.
22
BAT
90 90
56
Stav baterie vysílače
zbytková kapacita
V procentech
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Vysílač
Přehřátí
Všechny vysílače mají označeni přehřáti (teplotní bod ) ve tvaru žlutého kroužku s 3mm bilým bodem ve
středu. Tento teplotní bod je umístěn na krytce z ušlechtilé oceli na přední straně. U starších vysílačů je
teplotní bod umístěn v přihrádce pro baterie vedle bateriové svorky. Pokud nedochází k přehráti má
teplotní bod bílou barvu. Má-li stříbrnou nebo Šedou barvu znamená to, že vysilač byl přehřát, ale ještě v
přípustných mezích. Teplotní bod červené barvy svědčí o tom, že vysílač byl vystaven teplotě přes 104 °C.
Vysilač se vypíná při teplotě okolo 80 °C.
I přes přehřátí může vysílač nadále normálně pracovat. Převýšeni teploty zvyšuje drasticky možnost
vysíláni nepřesných informací a může vést k selháni vysílače. Záruka zaniká přehřátím vysilače nebo
odstraněním teplotního bodu. Přehřátí lze zamezit využitím vhodných metod vrtáni. Riziko přehřátí vysílače
vzniká v půdách s velkým třením a obrusem, ucpávanými otvory, nedostatkem vyplachovaci směsi a nebo
nesprávně namíchanou směsí.
Varovné oznamy týkající se teploty vysílače jsou uvedeny v následující tabulce. Platí pro výrobky série od
3.76. Při dosažení 35 °C teploty vysílače je účeíné zastavit vrtání na dobu ochlazeni.
Teplota vysilače - varovné oznamy
Teplotní rozsah
<14°C
Varovný signál
Žádný akustický nebo optický signál
15°C až 35DC
Jeden dvojtón po 4°C narůstání teploty.
36°C až 45°C
Dva dvojtóny po 4°C narůstáni teploty.
45°C až 60°C
Tři trojtóny po 4 °C narůstáni teploty.
>60°C
Akustické varování (dva dlouhé tony) a blikající údaj ve spodním
okénku. Vypnul-li se vysílač při dodržení teploty asi 80°C může se
objevit údaj 1999.
Stav klidu (Automatické odpojení)
Pokud se vysílač po dobu 15 minut nepohne, přejde do " stavu klidu ", aby se Šetřily zdroje vysílače. Tento
stav je signalizován údajem " 1999 " ve spodním okénku přijímače (žádný sienál). K uvedení vysílače do
provozního stavu, stačí protočení tyčenu a tím i vrtné hlavy vrtacím strojem. Další informatce o údaji" 1999
" znázorněné ve spodním okénku viz kapitola " Ověření funkce " zejména oddíl " Přezkoušení vysílače " a
kapitola " Hledání poruch ".
Vysílače vyrobené před lednem 1997 mají tzv. " 12 hodinové vypnutí " t.zn., že zastavi-li se vysílač v
poloze 12 hodin, vypne se sám po 10 vteřinách a ve spodním okénku přijímače se objeví " 1999 ".
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
23
®
Vysílač
Ověření správného uložení vysílače v pouzdře
Před zabudováním vysílače do pouzdra přečtěte si prosím následující informace vztahující se k usazení
vysílače v pouzdře a návod na jeho uvedení do provozu.
Usazení vysílače v pouzdře
Na předním krytu vysílače je zářez, do kterého
zapadne výstupek, aby byla zachována správná
poloha pouzdra a aby se pouzdro nemohlo
otočit. Vysílač musí těsně sedět v pouzdře bez
mezer. Pokud by byla vůle je nutno omotat
vysílač páskou nebo osadit O- kroužkem, aby
zaplnil prostor mezi tělesem vysílače a stěnami
pouzdra. Je téměř nezbytné vložit za vysílač
podložku a tím vytvořit těsné sedlo. Pokud se
vysilač obalí páskou je nutno dbát na to, aby se
nezměnil nakloň vysílače. Pokud by na jednom
konci bylo více nanesené pásky nebyl by vysílač
v ose pouzdra. Je třeba zamezit styku kovu
vysílače s kovem pouzdra.
Tepelný
bod
Orientační
zářez V
poloze 6 hod
Přední kovová uzávěrka vysílače s teplotním
Před nasazením nového pouzdra se doporučuje
bodem a orientačním zářezem
vložit vysílač do pouzdra a ověřit zda je dobře
usazen. Kromě toho musí do sebe přesně
zapadat výstupek a vybrání. Pokud by výstupek byl úzký mohl by se vysílač pohybovat a poškodily by se
vodící vybrání. Vysílač který není v pouzdře přesně umístěn, vykáže typické odřeniny a otlaky. Pošlete-li
některý vysilač na opravu do DCI nebo k přezkoušení, uveďte prosím typ použitého pouzdra.
Anténa je umístěna ve středu vysílače (viz obr. na předchozí straně). Otvory nebo štěrbiny v plášti (
kterými se vyzařuje signál) musí být bezpodmínečně nastaveny tak, aby signál neměl žádné překážky při
svém vyzařování. Pouzdro musí mít nejméně pět průřezů o délce 20 cm . Štěrbiny musí být přímo nad
středem vysilače, soustředně uspořádány. Štěrbiny mají být co nejužší, aby se nesnižovala mechanická
pevnost pouzdra. (Výkresy na kterých jsou uvedeny přesné délky, šířky a poloha štěrbiny lze vyžádat u
DCI). Materiál pro vyplnění štěrbin nesmí obsahovat částečky kovů.
Instalování vysílače v pouzdře
1. Prohlédnout vysílač a ujistit se, že v prostřu pro baterie není žádná vlhkost, že péra v bateriovém
prostoru jsou funkční a že tepelný bod v předu na vysilači nemá černou barvu.
2. Vložit do prostoru na baterie správný počet alkalických baterií (aku) velikosti C. Plus po! směřovat
dopředu a uzavřít bateriový prostor (viz "Baterie " dále dole).
24
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Vysílač
3. Zasunout vysílač do tělesa podle popisu o využití zářezu a výstupku proti otočení vysílače. Poloha
"12" hodin musí odpovídat poloze zúžené hlavy nebo řídící plošky na vrtací hlavě nasměrované
nahoru.
4. Přezkoušet, zda vysílač vysílá dostatečně silný signál (viz přezkoušení funkce). Pred zahájením vrtáni
provést další ověřeni, která jsou uvedena v kapitole " Přezkoušení funkce systému ".
Upozornění - Vysílač vložit do tělesa a přezkoušet zda se údaj o náklonu nemění, jestli že
se vysílač položený ve vodorovné poloze, otočí alespoň do 4 poloh z 12 poloh.
Zjišťování místa vysílače ( zaměřování)
Magnetické pole vysílače umožňuje přijímačům přesně určit místo v němž se vysílač v zemi nachází.
Vysílač vyzařuje elektrické pole, které umožňuje zjišťovat přijímačem tři určená místa ( nejen podle
nejsilnějšího signálu ) kterými se určí poloha vysílače. Tato mistajsou označena jako přední a zadní
zaměřovači bod. ( FRONT a Reaz Negative Locate Point - FNLP a RNLP ) ajako kladná zaměřovači
přímka. ( Positive Locate Line PLL), Další informace viz kapitola " Zaměřování ".
Vysílač s citlivým vnímáním náklonu
Vysílač citlivý na snímání náklonu je specielně určen pro těžkou výstroj instalace odpadních vod,
kterávyžaduje měřeni náklonu v menším rozsahu jak l %. Funkční princip vysílače citlivého měření
náklonuod výrobce DCI je stejný jakou vysílače s rozlišovací schopnosti l % s tím rozdílem, že měření
aznázorňování je v rozsahu O, l %. Desetinná tečka se ukazuje v okénku vlevo nahoře na přijímači, proto
hodnota uváděná jako např. 45odpovídá náklonu 4.5 %.
Maximami hodnota náklonu kterou lze měřit citlivým vysílačem nakloň je 10%. Tomu odpovídá údaj100 v
okénku vlevo nahoře na přijímači. Pokud je nakloň počátku nebo konce vrtu při vstupu do zeměvětší jak 10
% pak se doporučuje použít pro tyto úseky vysílač s normálním měřením náklonu a potomvysílače zaměnit
a vrt řídit vysílačem s citlivým náklonem.
Připomínky k vrtání s vysílačem s citlivým nakloněni
1. Průběh vrtu a umístění vrtné soupravy stanovit tak, aby vstupy a výstupy byly co nejvíce ploché.
2. Pomocí rovné zkušební plochy při rolování vysilačem všemi 12 poacemi zjistit zda se nakloň nemění.
Mění-li seje nutno jednotlivé změny náklonu a natáčení poznamenat.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
25
®
Vysílač
3. Totéž proměření provést s vysílačem vloženým do tělesa, tím se přezkouší zda je vysílač v tělese ve
správné poloze.
4. Odečíst nakloň v pozici 9 a 12 hodin poté co byl vysílač několik centimetrů povytažen z tunelu, aby se
dosáhla větší citlivost.
5. Před zahájením vrtáni zejména strmých míst v průběhu vrtu zjistit, že vysilač je ve správné hloubce a
má správný nakloň. Špatné počáteční postavení může vést k tomu, že řiditelnost vrtné hlavy bude
narušena. Taková chyba může působit kumulativně a způsobí, že se vrtná hlava odchýlí od
předpokládaného průběhů vrtu a nepůjde ji tam vrátit.
Vysílač jako měřič náklonu
Vysílač lze použít k měření sklonu povrchu země nad trasou vrtu. Ta může bvt užitečná je-li trasa vrtu
relativně v konstantní hloubce vůči povrchu půdy. K dosaženi konstantní hloubky vrtu pak je třeba vysílač
udržovat ve stejném náklonu jako průběh náklonu povrchu žemě.
Čísla série
Všechny vysílače mají v prostoru pro baterie vedle svorek vyraženo v kovovém krytu číslo série
Poznámka - Mějte prosím připraveno Vaše sériové číslo, pokud voláte službu zákazníků v
DCI.
Technická data
Dále uváděné údaje platí pro nejnovější model (Mark III) od výrobce přijímačů DigiTrak. Všechny vysílače
Mark III pracují na frekvenci 33 kHz. Informace o náklonu se zobrazují každé 2.5 vteřiny, natočení každou
0.25 vteřiny. Všechny vysílače (kromě kabelových) se po15 minutách klidu uvádí do vyčkávacího stavu.
Kabelové vysílače se vypínají vypnutím baterií,které jsou připojeny na kabelech. Všechny vysílače
předávají informace o teplotě vysilačů avyhodnocují zbytkovou kapacitu baterií.
26
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Vysílač
DigiTrak - vysflac - Technická data
Model /
barva
Druh
vysílání
Délka i průměr
Donosnost
signálu v*
4,6 m
15 ft
Jmen.
teplota
Hmotnost
1 alk. bat v AA,
12 hod provoz
50 hod
pohotovost
82 °C
(180 °F)
240 g
8,4 oz
Druh baterie
DS
Modrá
Krátký dosah
20 cm x 2,54 cm
8 in x 1,00 in
DT
Žlutá
Normální
dosah
38 cm x 3,125 cm
15 in x 1,25 in
12,2 m
40 ft
2alk. bat. C 30
hod. provoz,
200 hod.
Pohotovost
104 °C
(220 °F)
635 g
1,4 lb
DX
Červená
Dlouhý dosah
38 cm x 3,125 cm
15 in x 1,25 in
21,3 m
70 ft
2 alk. bat C 20
hod. provoz
200 hod
pohotovost
104 °C
(220 °F)
635 g
1,4 lb
D4X
Červená
Dlouhý dosah
se zvýšenou
kapacitou
48 cm x 3,125 cm
19 in x 1,25 in
21,3 m
70 ft
4 alk. bat C 40
hod. provoz
400 hod
pohotovost
104 °C
(220 °F)
840 g
1,85 lb
D4XP
Magenta
Jako D4x ale
citlivý na
nákloti (0,1%)
48 cm x 3,125 cm
19 in x 1,25 in
21,3 m
70 ft
4 alk. bat C 40
hod. proraí 400
hod pohotovost
104 °C
(220 °F)
840 g
1,85 lb
DXP
Magenta
Jako D4x ale
citlivý na
nakloň (0,1%)
38 cm x 3,125 cm
15 in x 1,25 in
21,3 m
70 ft
2 alk. bat. C 20
hod. provoz
200 hod
pohotovost
104 °C
(220 °F)
1,4 lb
635 g
DC
Zelená
Kabelový
vysílač
38 cm x 3,125 cm
15 in x 1,25 in
42,7 m
140 ft
12Važ28VDC
přes kabel
82 °C
(180 °F)
545 g
1,2 lb
DCP
Magenta
Jako DC ale
citlivý na
nakloň (0,1%)
38 cm x 3,125 cm
15 in x 1,25 in
42,7 m
140 ft
12Važ28VDC
přes kabel
82 °C
(180 °F)
545 g
1,2 lb
*Přesnost hloubky / vzdálenosti je ± 5 % absolutně.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
27
Vysílač
®
Poznámky
3-3000-12d-E (Czech)
28
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Systém dálkového zobrazování
Náklon nebo
stav baterie
Natočení nebo teplota
Hloubka /
vzdálenosti
nebo předem
stanovená
hloubka
~
Okénko dálkového
řízení
Upevňovaci
šrouby pro
DataLogModul
8
I5
II8
Přepínač kanálů
Vypínač
Dálkový zobrazovač
Dálkový zobrazovač DigiTrak se nonnálně umisťuje tak, aby obsluha stroje dobře viděla údaje .Dálkový
zobrazovač ukazuje data dálkově přenesená z přijímače. Může být využit i pro dálkové řízeni pokud je
terén neprůchodný. Levá strana zobrazovače je identická s levou častí přijímače. Podélné okénko vpravo
nahoře slouží k dálkovému řízení ( viz dole ).
Dálkový zobrazovač ukazuje obsluze vrtacího stroje nakloň, natáčení, hloubku, teplotu, stav baterie a
předem stanovenou hloubku vysilače. Sila signálu a znaménka (" ± ") se neukazují.
K přenosu signálů na zobrazovač musí být přijímač vybaven doplňkem k dálkovému přenosu. Vhodné a k
tomuto provozu přizpůsobené přijímače jsou označeny velkým oranžovým pruhem pod schránkou baterii.
Všechny přijímače od výrobce DCI mohou být dodatečně takto vybaveny . Maximální vzdálenost mezi
přijímačem a zobrazovačem závisí na vlivu rušivých signálů a topografických podmínkách a na přenosové
cestě a může být až 1220m.
Pro komunikaci mezi přijímačem a zobrazovačem využívá DigiTrak systém vysokofrekvenční telemetrie.
Ke správné komunikaci musí přijímač a zobrazovač pracovat se stejným typem telemetrického vybavení.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
29
Systém dálkového zobrazování
®
Vyp / Zap a nastavení kanálů
Před zapnutím přístroje vložte plně nabitou baterii + pólem kupředu do schránky pro baterii Poté stiskněte
černý knoflík vpředu na přístroji.
Volba jednoho ze čtyř kanálů. Kanály l a 3 využívají jednu frekvenci a kanály 2 a 4 využívají druhou
frekvenci. Nastavení kanálu musí být shodné na přijímači i zobrazovací, (viz " Volba kanálu na přijímači" v
kapitole " Přijímač" ).
Poznámka : Nula ( 0 ) na přijímači znamená, zeje vypnuta telemetrická funkce a nepřenášejí se žádná
data na dálkový zobrazovač umístěný na vrtacím stroji. Ve třech okénkách jsou zobrazeny jen
pomlčky. Toto nastavení je vhodné pro šetření baterií na přijímači.
Přenášené informace na zobrazovací jsou identické se stejnými na přijímači, kromě údajů o síle pole a
značek určujících polohu " ± ", které se nepřenáší. Dálkový zobrazovač ukazuje kontinuálně nakloň,
natočení a vzdálenost. Blikající značka " ~ " v okénku nahoře sděluje, že probíhá současný přenos dat.
Před změnami řízení vrtu je třeba posoudit zda údaje o náklonu a natočení po sobě jdoucí jsou stejné.
Dálkový zobrazovač nemá možnost automatického vypínání. K vypnutí přístroje nutno použit vypínače.
Nikdy nepřevážejte přijímač a zobrazovač s baterii v přístroji.
Teplota vysílače a stav baterií
Zobrazovače výrobního čísla 3.9 a výše ukazují teplotu vysílače a stav baterie automaticky po dobu 2
vteřin v pravém horním okénku jakmile teplota stoupne o 4°C. Teplota vysílače a stav baterie se ukáže i při
manuelním ovládání, kdy stačí vypnout a opět zapnout zobrazovač. Zobrazovače výrobní číslo 3.8 a starší
zobrazují stav vysílače každých 30 vteřin automaticky, ne však ihned po zapnutí. Pokud se připojí DataLog
Modul uslyší obsluha stroje při stoupající teplotě vysílače, varovné signály.
Další informace o údajích a intervalech o teplotě vysílače najdete na webové stránce (www.digitrak.com ) v
informační části o aktualizovaných výrobcích. K potvrzeni výrobní varianty zboží Vašeho zobrazovače ( viz
"Stanovení druhu výrobků " ) v díle doíe : pro výrobky pro přijímač (viz "Stanovení druhu výrobku " ) v
kapitole o přijímači.
30
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Systém dálkového zobrazování
Dálkové řízení
Dálkové řízení se požije pokud je nad vysílačem
nepřístupné místo. Např. při podvrtávání reky a
silnice. K uskutečnění dálkového řízení se nejprve
usadí přijímač jako " cíl" vpředu před vysílačem.
Maximální vzdálenost možná mezi vysilačem a
přijímačem je odvislá od dosahu vysílače a sily
rušivých signálů.
Při zapnutém a k vrtání připraveném vysilači
umístěném v tělese vrtné hlavy ,obejít trasu vrtání
a umístit přijímač v cílové pozici. Při tom držet
spínač stisknutý. Uvědomte si že přijímač v cílové
pozici má ukazovat sítu pole minimálně 250.
Přijímač položte bokem na zem aby oranžový pruh
směřoval dolů k zemi. Cílový bod přijímače je
uprostřed mezi oběma šrouby určenými k
upevněni antény pro hloubkové zaměřování.
Předm stěna přijímače musí směrovat k vrtacímu
stroji. Přijímač nasměrujte tak, aby osa trasy vrtu
byla shodná s osou rotace přijímače, která
prochází středem mezi oběma šrouby a cílovým
bodem. Kdyby se přijímač otáčel kolem teto osy,
bude se svislá ručka ( která ukazuje pozici
přijímače } nacházet mezi oběma trojúhelníky (
které představují cílovou pozici) uprostřed
zobrazovacího okénka pro dálkové řízeni. Je-li
přijímač v cílové pozici, musí být jeho povrch ve
vodorovné poloze. Podle potřeby je nutno přijímač
podložit.
V zobrazovacím okénku dálkového ovládáni je
přijímač ( cíl) představován dvěma trojúhelníky.
Jeden z trojúhelníků je nad a druhý pod okénkem.
Vysílač je představován svislou ručičkou v tomto
trojúhelníku ( viz foto na druhé straně ) Pokud se
ručka nachází napravo od trojúhelníků musí se
přístroj řídit vlevo, aby se srovnala ručička s
trojúhelníky. Pokud je ručka vlevo od trojúhelníků
je nutno řídit přístroj doleva.
Přijímač se položí
na bok a vyrovná
svým cílovým
bodem vpředu na
přijímač k trase vrtu
Cílový bod
Vysílač
pod silnicí
Vrtná trasa
Vrtací
stroj
Nastavení přijímače DigiTrak
pro dálkové řízení
Osa otáčení
Šrouby antény
pro hloubkov
zaměřování
Cílový bod
Přední stěna
Nastavení přijímače DigiTrak
pro dálkové řízení
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
31
®
Systém dálkového zobrazování
Svislá ručička
nastavuje ji vysílač
~
I5
Řídící
troujúhelník
y nastavují
přijímač
8
II8
K řízení přístroje svislou ručičkou ( vysilač) a trojúhelníky ( přijímač )
pomocí zobrazovacího okénka dálkovým ovládáním
Jakmile dosáhne vysílač cíle ( přijímače ) posune se FNLP pod přijímačem a pod ním dále.Od nyní nelze
zaručit přesnost dálkového řízení a musí následovat přemístění přijímače na nové stanoviště. Vzdálenost
mezi vysílačem a FNLP závisí na hloubce a náklonu vysilače a na topografických podmínkách- Je-li nakloň
vysílače menší jak 10% a povrch země probíhá paralelně s pohybem vysilače, nachází se FNLP - před
přijímačem asi ve vzdálenosti 0.7x hloubka vysílače.
Příklad : Vysilač je v hloubce 2,4 m, pak se nachází FNLP asi l,7 m před vysilačem (2,4x0,7 = 1,7 m)
Poněvadž se nedá změřit hloubka vysílače při dálkovém řízení, neboť ji pro neprůchodnost terénu nelze
nijak změřit, je nutno ji vypočítat. Další informace k této tématice najdete v oddíle " Úhel náklonu sčítat
nebo výpočet hloubky na základě náklonu " v kapitole " Určováni místa " - zaměřování.
Stanovení druhu výrobku
Jaké druhy výrobní jsou zabudovány do dálkového zobrazováni lze určit takto :
1. Vložit do přístroje baterii.
2. Stisknout tlačítko Zap.
3. Druh výrobku se zobrazí po 2 vteřinách v okénku vlevo nahoře. Nejsou použita desetinná znaménka.
Výsledek č 3.77 zobrazen jako 377.
Uvolněním tlačítka pokračuje přistroj spínáním a uvádí se ihned do provozního stavu.
DataLog Funkce
Dálkový zobrazovač typu Mark III má na pravé straně krytu dva kovové koliky k připojeni (na práni dodaný)
DataLog-Modus. DataLog-Modus má vestavěný reproduktor, který hlasitě předává varovné signály
obsluze vrtacího stroje o stoupající teplotě vysílače. Současně se zobrazením příslušných údajů. K
vysílání dalších informací o DataLog kartičkovým systémem, obraťte se prosím na DCI.
3-3000-12e-E (Czech)
32
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Nabíjecí zařízení baterií
DigiTrak baterie
Chráněný pól
nenechávat
volně ležet
Stejnosměrný
přípojný kabel
Sít'ový přípojný
kabel
Minus
pól
Plus
pól
Přístroiová
tabulka
DigiTrak nabíječ baterii
V přijímači DigiTrak i v dálkovém zobrazovací se používají NiCad baterie ( akumulátory ), které lze dobíjet.
Baterie i nabíječ baterií se dodávají jako součást celé soupravy.
Pfed nabíjením baterií musí být baterie úplně vybita. Nabíječ baterie muže být napájen střídáván nebo
stejnosměrným proudem. Nabíječ plní funkci nabíjeni i vybíjení baterií a zabraňuje tím "paměťovému
efektu " , který by snižoval požadovanou kapacitu baterii. Nabíječ lze přímo připojit na jakýkoli zdroj
střídavého proudu o napěti 85 V – 240 V bez dalšího přizpůsobováni. ( Síťová zásuvka ). ( Podle nutnosti
použijte pro zástrčku adapter ). Nabíječ lze tedy použít v různých zemích, nehledě na systém zásuvek. Pro
provoz 12 V / 28 V je nabíječ vybaven šňůrou a zástrčkou pro zásuvku na zapalovač v autě. Starší
nabíječe neumí provedení celého cyklu nabiti a vybiti. Proto se musí batene nejprve vybít a teprve pak
vložit do nabíječe k nabití. ( viz. stať " manuelní nabíjeni baterii " dále v této kapitole.)
NiCad batene si mohou vytvořit " paměť „ . Ta vznikne opakovaným nabíjením baterie aniž byla předem
úplné vybita. Tim ztráci batene svoji kapacitu. Takové baterie lze znovu oživit provedením úplného cyklu
vybiti a nabití. Nadbytečná dobíjeni baterii uczkvalitni. Právě naopak, zmenšuje životnost baterií. Pokud se
po dvou až třech cyklech oživování baterie její stav nezlepši, pak je ji nutno vyměnit.
Napětí plně nabité baterie je 16,5 V až 17,1 V. Pokud je napěti jen 14,0 V, považuje se baterie zavybitou.
Na bateriích výrobků DCI jsou používány dva vývody. Třetí vývod je chráněn. Nepokoušejte senabít baterii
pokud by byl uvolněn třetí vývod, .poškodil by se tím nabíječ. Při použití baterie střetím volně ležícím
vývodem by mohlo dojit k poškození dálkového zobrazovače nebo přijímače.Poškozená baterie se musí
vyměnit.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
33
®
Nabíjecí zařízení baterií
Nabíjení baterii
Upozornění: Nabíjejte baterie Ni-Cad jen na zařízeních DCI. Snaha nabíjet jiné baterie nebo
používáni jiných baterií může vést k poškozeni nabíječe, dálkového zobrazovače nebo přijimače na
které pak neplatí záruka.
1. Připojte nabíječ zástrčkou k síti nebo k zásuvce pro zapalovač v autě.
2. Vložte vybitou baterii do nabíječe, tak, aby se vývody ( póly ) dotýkaly pérových kontaktů. Červené
světlo na levé straně se rozsvítí a to znamená, že přístroj nabiji.
3. Nabíjení trvá podle vybití baterie 20 minut až 2 hodiny. Poté se cyklus nabíjení zakončí a rozsvítí se
zelené světlo na pravé straně. To znamená, že baterie jsou připraveny k provozu.
4. Zůstane-li baterie v nabíječi probíhá dále pomocný cyklus dobíjení a tím se baterie udržuje plně nabitá.
Zelené světlo svítí dále, což znamená, že baterie je plně nabitá.
Zelené světlo :
– trvale baterie je
plně nabita,
– bliká baterie se
nabíjí (formuje)
Červené světlo
ukazuje se, že
se přístroj nabíjí
Tlačítko nabíjení
Tlačítko k
formování baterie
Číslo serie
Přístrojový štítek nabíječe baterií
34
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Nabíjecí zařízení baterií
Formování baterie nabíječem
1. Baterii vložit do nabíječe.
2. Stiskněte tlačítko na pravé straně nabíječe, (označen zakřivenou šipkou) .Červeně světlo na levé
straně zhasne a na pravé straně začne blikat světlo zelené. To znamená, že se baterie formuje. Podle
stavu nabití baterie může cyklus formování trvat až 7 hodin.
3. Po ukončeni formovacího cyklu začne automaticky nabíjeni. Pro tuto fázi zhasne blikající zelené světlo
a rozsvítí se světlo červené. Před zahájením fáze nabíjení je baterie vybitá až na 12V.
4. Je-li baterie plně dobitá svití trvale zelené světlo a to znamená, že baterie je připravena do provozu.
Manuetní formování baterie
Ke zformování ( vybití ) DCI baterie lze použit
slabší žárovku 12 V (na příklad z parkovacích
světel automobilu ( 5 W ) a kablik k připojení
žárovky a baterie.
DCI
baterie
– +
Manuelní zformování baterie jedné NiCad baterie
trvá 1–7 hod. Baterie se nemá vybh pod 12 V. To
změříme Voltmetrem na žárovce.
12 V
Propojení pro manuální
formování baterie
Světelné signály a jejich význam
Funkce / Význam
Červené světlo
Zelené světlo
nesvití
nesvití
Baterie se nabíjí
svití
nesvití
Baterie je nabita
nesvití
svití
Přístroj vybíjí ( formuje ) baterii
nesvití
bliká
bliká
nesvití
Přistroj je vypnut, v přístroji není baterie
Funkční porucha
Upozornění - Pokud je baterie v nabíječi a byl vypnut proud ( přívod ) může se stát, že bude blikat
Červené nebo zelené světlo a začne opětovné automatické vybíjeni baterie. Po obnovení dodávky
proudu stačí baterii vyjmout a opět znovu ji znovu vložit do nabíječe.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
35
Nabíjecí zařízení baterií
®
Poznámky
3-3000-12f-E (Czech)
36
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Návod k provozu systému
Uvedení do provozu
1. Přesvědčete se, že jsou ve vysilači instalovány nové alkalické baterie. Vysílač umístit do pouzdra.
2. Spínač pod držadlem přijímače kliknout ( krátce stisknout ). Tím se rozsvítí všechny ukazatele a zazní
zvukový signál.
3. Přesvědčete se, že provozní baterie mají ještě dostatečnou kapacitu ( pokud je kapacita nedostatečná
objeví se v dolním okénku údaj " BÁT " ).
4. Ověřit působení rušivých elektrických signálů ( viz kapitola " Funkční přezkoušeni " ).
5. Sledováním znaku " ~ " v okénku vlevo nahoře ověřit zda přijímač ukazuje aktuální údaje o náklonu a
natočení. Symbol se má zobrazovat na králkou dobu každou 2,5 vteřiny.
6. Pouzdro vysílače s vysilačem rolovat po rovné ploše a sledovat, zda jsou údaje o natočeni shodné s
polohou vysílače zobrazenou v okénku vpravo nahoře.
7. Položit mezi přijímač a pouzdro s vysílačem měřící pásmo.
8. Provést kalibraci ( viz " Kalibrace přijímače " v kapitole " Přijímač " ).
9. Ověřit, že různé vzdálenosti zobrazované ve spodním okénku se shodují se vzdálenosti změřenou
měřícím pásmem. Zejména prověřit hodnoty odpovídající 1,5 násobku hloubky předpokládaného
průběhu vrtu.
Odpojení
Pokud přijímači není dodán po dobu 15 minut signál, automaticky se vypne. Vypnutí přístroje při existenci
signálu z vysílače uskutečněte jedním stisknutím spínače a potom při zvukovém signálu opět 4 x krátce
stiskněte spínač. Poté zhasnou všechny ukazatele a tím se potvrzuje, že je přijímač vypnut. Přijímače
starší výrobní série jak 5.0 se vypínají při přítomnosti signálu, vyjmutím baterie. ( Další informace o
výrobcích série 5.0 a rozdílech v provozu a zobrazování víz " Stiskání nebo držení spínače " a „ Funkce
výrobku série 5.0 v kapitole " Přijímač ").
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
37
®
Systémový provoz
Zamezení pronikání vlhkosti a přehřátí
DigiTrak přijímače a dálkový zobrazovač jsou odolné proti stříkající vodě ale nejsou vodotěsné. Nemohou
být ponořovány do vody aje třeba je chránit před silně stříkající vodou Kromě toho mohou v přístroji
vzniknout kondensace, pokud se opakují Časté změny teplot. Proto je třeba zamezit prudkým změnám
teploty. Přítomnost vlhkosti lze zjistit tak, že přidržíme studenou nádobku na pití u zobrazovacího okénka a
pokud se po odsunuti nádobky v okénku objeví orosení, pak je v přístroji vlhkost.
Informace o " vysoušečích metodách " z VaŠí stavby volejte prosím DCI tel č: +1 425 251 0559 / +49(0)
9394 990 990.
Optimální provozní teploty
Nejnižší provozní teplota pro DigiTrak zaměřovači systémy je –20° C. Všechny přístroje napájené
bateriemi mohou být při této teplotě postiženy " Snížením kapacity baterií ". Může dojít k pomalejším
zobrazováním údajů a větším chybám v měření. Maximální provozní teplota pro přijímač i zobrazovač je
80 °C. Uvědomte si, že oteplení při provozu při slunečním svitu může být značně vyšší než teplota
vzduchu. Maximální provozní teplota vysílače může dosahovat 82° C až 104° C a závisí podle druhu
modelu ( výrobku - série ) viz specifikace vysílačů na konci kapitoly " Vysílač ".
Všeobecně o zacházení s přístroji
Dbejte prosím na následující požadavky na údržbu :
¾
Vypínat všechny přístroje pokud nejsou v provozu.
¾
Zaměřovači přístroje DigiTrak nepřevážet s vloženými bateriemi. Baterii vyjmout vždy před
transportem.
¾
K očišťování vysilače nepoužívejte žádné chemické prostředky.
¾
Vysilač nenechávejte v pouzdře během noci ( kdy se nepracuje ).
¾
DigiTrak přístroje uložené v obalech ( kufrech ) neuskladňovat v horku, chladnu nebo vlhku.
¾
Zaměřovači přístroje DigiTrak nerozebírat ani se nesnažit je opravovat.
¾
Aktuální informace si vyžádejte prosím telefonicky u DCI na tel. čísle +1 425 251 0559 / +49(0) 9394
990 990 nebo na Webrovou stránku www.digitrak.com.
3-3000-12g-E (Czech)
38
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Rušení signálů
Před zahájením vrtáni ( vlastně před zpracováním nabídky na projekt ) by mělo být provedeno prověřeni
výskytu rušivých signálů v předpokládaném prostoru. Rušivé signály mohou mít vliv na zkrácení dosahu
vysílače nebo na fluktuaci a přesnost údajů, což může vést ke zpomaleni prací. Rušivé signály mohou
pocházet jak z aktivních tak i pasivních zdrojů.
Aktivní rušivé signály se označují rovněž jako elektrické interference nebo šumy a mohou mít různý vliv
na DCI zaměřovači přístroje. Mnohá elektrická zařízení vyzařují signály. Přijímač DCI je vybaven dvěma
druhy antén (pro měřeni hloubky a natočení ). Rušivé signály mohou mít vliv na jeden i oba druhy signálů,
které antény přijímají. Příklady zdrojů rušivých signálů jsou světla k řízení provozu dopravy, katodové
ochrany, dopravní vysílání, mikrovlnné vysílací věže, kabelové televize, optické kabely, přenosy dat
zásobovacích podniků, bezpečnostní systémy, silnoproudé kabely a telefonní vedeni.
Pasivní zdroje rušení , jsou v dalším uvedeny,mohou signál zeslabit nebo signál z vysilače znovu vyzářit,
což může vést k chybným hloubkovým měřením nebo v extremních případech k úplné ztrátě signálu.
(Ztráta signálu se zobrazuje ve spodním okénku údajem „1999") Kromě toho mohou být ovlivněny pozice
FNLP a RNLP ( viz kapitolu " Zaměřování "). Příklady pasivních zdrojů rušení:
¾
Kov ( roury, armovací ocel, kovové desky k překrytí stavebních jam, drátěné ploty, bloky motorů atd.)
Kov působí jako odražeč signálu a přijímač vyhodnotí nesprávně údaje.
¾
Slaná voda mění vodivost prostředí a může zapříčinit zeslabení signálu. Před zahájením vrtání ve
slané vodě nebo málo slané vodě je nutno prověřit dosah, aby se mohl stanovit stupeň ztráty signálu.
(viz " Ztráty dosahu vysílaní ve slané vodě " v kapitole " Přezkověení funkcí " .) Přesto tu budou vetší
chyby při měření hloubky a menši u měřeni náklonu a natočení. Dvou bodová kalibrace může uvedené
odchylky udržet v mezích. ( viz " Dvou bodová kalibrace " v kapitole"Přijímače").
¾
Vodivost zeminy - při vrtáni různými vrstvami s obsahem kovů může omezit signál vysílače a údaje o
náklonu a natočení. I v tomto případě lze dvou bodovou kalibrací udržovat odchylky v mezích. (viz "
Dvou bodová kalibrace " v kapitole " Přijímač ").
K zajištění Vaší kvalitně provedené práce na plánované trase, je nutno se přesvědčit o všech vedeních,
která jsou v okolí trasy a prověřit si je ověřovacími vrty. Následujicim krokem je prověření vlivu elektrických
rušivých signálů a Šumů jak je dále uvedeno.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
39
Rušení signálů
®
Elektrická méření (měření Šumů)
Rušení elektrickými zdroji si ověříme postupně na trase, kde může dojít k rušení. Rušení může vznikat od
smyček dopravního značení, kabelové televize, slané vody mikrovlnných vysílačů na věžích, přenosem dat
zásobovacích podniků, silnoproudého kabelu, optokabelů, bezpečnostních systémů, velké kovové
předměty, armovací oce! a katodové ochrany.
Prověření působení elektrických rušivých signálů a šumů se provádí dvěma kroky. Pro první krok vystačí
jedna osoba, pro druhý krok jsou nebytné 2 osoby.
1. Přezkoušejte při vypnutém vysílači úroveň přijímaných šumů. Projděte k tomu účelu celou trasu od
počátku vrtu až do jeho konce se stisknutým spínačem na přijímači.Sledujte při tom velikost signálu (
okénko vlevo nahoře ) a poznačte si místa, kde se velikost pole mění. Zobrazená hodnota větší jak
150 znamená, že Šum pozadí bude mít vliv násilu a tvar magnetických siločar vysílaných vysilačem a
že tím ovlivní měřené údaje o hloubce a vzdálenosti místa zaměřování i průběh osy zaměřováni.
2. Po dosaženi konce trasy vrtáni, vložte do vysilače baterii, aby začal vysílat. Druhá osoba odnáší
vysílač podle trasy vrtu zpět k vrtacímu stroji. Zatím co první osoba se přemístí na vzdálenost 1,5 x
cílové hloubky paralelně s trasou vrtu do místa, kde instaluje přijímač. Přitom nestlačujte spínač na
přijimači, ale jenom pozorujte zobrazovací okénko a hodnoťte, zda se mění informace předávané
vysílačem. Ověřte si, zda každé 2,5 vteřiny bliká značka " ~ " v okénku vlevo nahoře (to svědčí o tom,
že jsou neustále vysílána data o náklonu a natočení. Poznamenejte si místa na kterých se data z
neznámých příčin mění., nebo místa kde se údaje o náklonu a naotočení málo aktualizuji.
Návrhy, jak zacházet s rušením jsou v další kapitole.
Návrhy, jak zacházet s rušením
Prověření rušivých elektrických signálů a šumů je nezbytné provést i když se zdá že místo je vzdáleno od
zdrojů poruch a že je bez poruch.
Nemění-li se aktuálně hodnoty náklonu a natočení ( při současném hodnocení stavu baterie vysílače a
teploty ) může se příjem signálu obnovit tím, že se s přijímačem odchýlíme do různých směrů ( a tím i od
rušivého signálu ) od vysílače ( avšak v dosahu vyzařování ). Jiným řešením je použití vysílače s větším
výkonem ( aby signál vysílače byl silnější jak rušení ).
Máte-li na příklad žlutý vysílač s normálním dosahem typu DT, můžete místo něj použít červený vysílač
typu DX s větším dosahem. A pokud již používáte DX, pak by bylo možno místo něj použit kabelový
vysílač. ( viz kapitola " Kabelový vysílač " ).
3-3000-12h-E (Czech)
40
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Funkční zkoušky
Autotest přijímače Mark III
Přijímače Mark III mohou provádět diagnostický autotest, k ověřeni fUnkčni správnosti. Tento test se
provádi bez vysílače a v bezporuchovém prostředí. Samotest se spustí určeným postupným sttskáváním
spínače po zapnutí:
1. Plné nabitou baterii vložit do přijímače a spínač jednou stisknout.
2. Po zazněni signálu stisknout třikrát ( ve spodním okénku se objeví číslo 3 ) Test trvá asi 15 vteřin.
3. Při bezzávadném stavu vyšle přijímač 3 tóny a vypne se.
4. Pokud se při autotestu zjisti závada, zazni dva dlouhé tóny a v levém okénku se objeví znak o chybě.
5. Kód o chybě " 001 " oznamuje, zeje vysoká úroveň pozadí ( šumu ) V tomto případě umístit přijímač
do bezporuchového prostředí a znovu provést autotest.
Přezkoušení odchylek přijímače
Pokud se přijímač jednostranně odchyluje doleva nebo doprava., je třeba antény vyrovnat. Může se státi,
že se vysílač zaměří více vpravo nebo vlevo pokud se pro zaměření vysílače využije jen síla pole
( signálu ) nebo pokud je v blízkosti rušivý zdroj. Polohu vysilače ( hloubka a boční poloha ) je nutno určit s
pomocí předního a zadního zaměrovacího bodu nejenom největším signálem. Ke zjištění, zda jsou obě
antény přijímače vyrovnány nutno provést tento test.
1. Přijímač uložit na zem do
místa, které je 3 až 3,5 m
vpředu nebo vzadu a
bokem od osy, která
prochází přijímačem jak je
znázorněno na obrázku.
Plus
přechází
Do minus
Plus
přechází
Do minus
2. Přijímač držet svisle k
vysílači
se
stisknutým
spínačem.
osa
osa
Srovnávací test přijímače určit, že „ + „ přechází z obou
směrů na stejné přímce do „ – „
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
41
Funkční zkoušky
®
3. Přejít k ose a pozorovat, kdy se změní znaménko " + " ve znaménko " – " v okénku vlevo nahoře. Tuto
pozici označit.
4. Překročit osu a poté zastavit a otočit přijímač o 180° takže ukazuje jiný směr. Z této druhé strany opět
vykročit k ose a označit pozici kde se " + " mění v " – ".
5. Obe pozice by měly být stejné a měly by ležet na ose procházející vysílačem Pokud to tak nebude,
obraťte se prosím na DCI.
Přezkoušení zesílení přijmu
Další metodou která potvrdí, že přijímač udává správnou hloubku je metoda testem zesílení. Skalární
systém přijímače k měření hloubky se přezkouší na stejném principu jako u starého " WALKIETALKIE"
měřeni sladěni. Pro test sladění používejte aktivní vysílač, pásmové měřidlo a k testu určený přijímač.
1. Pásmo rozviňte jako při jedno bodovém kalibrování ( viz "kalibrace přijímače " ) bočně k vysílači.
Vysílač může být v pouzdru vrtací hlavy nebo i mimo ní. Pásmo má být dosti dlouhé, aby vystačilo na
celý dosah vysílače. ( Maximální dosah viz tabulka s technickými daty v kapitole " Vysílač ").
2. Přijímač umístit paralelně a 1,5 m ve vzdálenosti od vysílače a poznamenat si hloubku. (Spínač
nedržet sepnutý).
3. Přijímač přemístit dále o 3 m a zaznamenat hloubku.
4. Přijímač dále přemisťovat stejným směrem po skocích 1,5 m do vzdálenosti odpovídající dosahu, (ve
spodním okénku se na konci dosahu objeví údaj " 1999 ").
5. Nakonec testu se přemisťuje přijímač po skocích 1,5 m zpět k vysílači a na jednotlivých. délkách se
porovnají údaje o hloubce.
Údaje o hloubce na jednotlivých místech v rozmezí 1,5 m musí být stejné nehledě zda se přijímač
oddaloval či přibližoval k vysílači. Zjistí-Ii se výrazné rozdíly, obraťte se prosím na DCI.
Přezkoušení vysílače
¾
Teplotní ukazatel - prověřit zda teplotní ukazatel (teplotní bod ), který je v předu na vysílači má bílou
barvu. U starších vysílačů je teplotní ukazatel v prostoru pro baterie vedle kontaktů. Pokud teplotní bod
změní svou barvu z bílé na červenou pak byl vysílač vystaven teplotě větší jak 104° C. U starších
modelů je nejvyšší přípustná teplotní mez 82° C, Při zvýšených teplotách může být funkční schopnost
vysílače snížena. I v takovém případě se může jevit, že vysílač pracuje normálně, ale je jej nutno
považovat za nespolehlivý. Omezená záruka zaniká by-li vysílač přehřát nebo byl-li odstraněn teplotní
ukazatel.
¾
Velikost - ujistěte se, že v prostoru pro baterie není žádná vlhkost a že pérové kontakty nejsou trvale
stlačené.
42
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
¾
Funkční zkoušky
Poruchy vysilače - Vysílač a přijímač zapnout a vysílač položit na přijímač ( oba přístroje držet v
podélném směru ) Při tom držet spínač stisknutý. V okénku vlevo nahoře se má ukázat 999 a v dolním
000. Pokud se toto neukáže, je pravděpodobné porouchaná anténa ve vysílači a vysílač je třeba
změnit. Údaj 999 a 000 vyjadřuje, že síla signálu vyzařovaná vysílačem je správná pokud je vysílač
blízko přijímače (30 cm až 51 cm pro žlutý vysílač a 50 cm až 100 cm pro červený vysílač ). To je
označováno jako nasycenost signálu.
Upozornění - Starší vysílače máji v přední krytce v blízkostí identifikačního vybrání ledku, která
signalizuje že baterie jsou plně nabité a vysílač je zapnut.
¾
Síla signálu - Ověřte si přesnou sílu signálu při různých vzdálenostech. Síla signálu je měřítkem
výkonu vysílače Síla signálu se ověří jsou-Ii vysílač ( v pouzdře ) a přijímač umístěný v různých
vzdálenostech paralelné k sobě a spínač na přijímači je zapnut. Specifikace se považuje za splněnou,
jestli že se síla vysílacího signálu neliší o ± 60 bodů v rozmezích udávaných hodnot v následující
tabulce ( přípustné odchylky berou v úvahu vliv různých typu pouzdra, které svými průřezy mohou
omezit vyzařovanou energii).
Hodnoty síly signálů vysílačů *
Barva
vysílače
Vzdálenost
1,5 m (5 ft)
3 m (10 ft)
4,5 m (15 ft)
6 m (20 ft)
9 m (30 ft)
Modrá
600
420
Žlutá
740
560
455
380
275
Červená
800
620
515
440
335
* Síla signálů se může odchylovat až o 60 bodů podle typu pouzdra.
Upozornění - Síla signálu téhož vysílače ve stejném pouzdře a téhož přijímač musí být ve vzdálenosti
3 m den co den stejná. Pokud tomu tak není, ukazuje to na přítomnost rušivých signálů nebo, že
vysílač je vadný. Odchylky síly signálů ovlivňují kalibraci přijímače a vedou k Četným chybám měřeni
hloubky a vzdálenosti.
¾
Aktualizace (obnovení) údajů o náklonu a natočení. Ověřte zda se v okénku vlevo nahoře objevuje
blikající znak " ~ ". To znamená, že vysílač předává aktualizované údaje o náklonu a natočení přijímači
a ten je vyhodnocuje. Pokud se symbol " ~ " neobjevuje pravidelně, jsou údaje o náklonu a natočení
nespolehlivé. Při dosahování maximálního dosahu se údaje obnovuji pomaleji Abyste se přesvědčili,
že vysilač předává změřené hodnoty, umístěte přijímač ve vzdálenosti 6 m od wsílače, který' je v
pouzdru a sledujte kolik symbolů je vysíláno během 30 vteřin. Pokud se znaménko " ~ " objeví
nejméně 6 x, příjmá přijímač odpovídající signály vysílače Pokud tomu tak není proveďte alespoň
jednou přezkoušení rušícího signálu.. Ověřte si sílu vysílaného signálu, nebo zavolejte DCl - Služba
zákazníkům tel. č. +1 425 251 0559 / +49(0) 9394 990 990 o další pokyny a rady a zjištění příčiny
problému.
¾
Přezkoušení náklonu a natočeni - Prověřte všechny číselné údaje na ukazateli natočeni na
hodinovém ciferníku " pomalým rolováním vysílače po rovné ploše.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
43
®
Funkční zkoušky
¾
Přezkoušeni náklonu - Prověřte zda se mění údaj o náklonu nakláníte-lt vysílač v kladném i
záporném směru.
¾
Životnost baterie - Prověřte zda jsou průřezy v pouzdře umístěny přesně nad anténou vysílače.
Pokud je životnost baterií, jak udávají technická data, může to být výsledkem špatného kontaktu s
bateriemi což se může stát při stížených podmínkách při vrtání, Nedosedáni kontaktů mlže zavinit
uvolněná a dozadu se pohybující baterie a tím k přerušování kontaktu.. Uvolněná baterie zdeformuje
plus pól a vysílač není napájen energií a nevysílá signály. Zkrácená životnost baterie může být
zaviněna i vadným vysilačem, který odebírá více energie než je stanoveno Proveďte proto následující
test:
Přezkoušení odběru proudu
1. Pro přezkoušení připravit tyto přístroje : vysílač, Alkalické baterie velikosti C pro vysílač, pouzdro a
m+řič proudu (0 – 500 mA).
2. Vložit baterii do vysílače ( kryt baterie odložil ) a vysílač vložit do pouzdra.
3. Měřič proudu nastavit na stejnosměrný proud ( označený v měřiči proudu m A
(červený) zasunout do měřiče proudu (10 A).
) a kladný kablík
4. Záporný hrot z měřícího přístroje zaveďte do prostoru baterie a spojte s vývodem baterie a
červený hrot přidržte na vývodu vysílací baterie. Vysílačem bude nutno málo otáčet aby s zapnul.
Měřič proudu ukazuje Ampéry. Aby měřil v m A přepněte přistroj na rozsah pro mA (0.104 A =
104 mA). V následné tabulce jsou uvedeny hodnoty proudů pro správně fungující vysílače.
Model vysilače
Průměrná proudová spotřeba (m A)
DT (žlutý, standartní dosah)
100 ± 20
DX (Červený, velký dosag)
220 ± 20
D4X (s prodlouženou životností)
110 ± 20
Přezkušování dosahu vysílače ve slané vodě
Přezkoušení se má provést pokud je předpoklad, že slanost může ovlivnit dosah vysílače. Pro zkoušku je
třeba lano,pásmo, přijímač, aktivní vysílač a plato ke zpuštění vysílače do vody.
1. Upevnit vysílač k lanu tak, aby po spuštění zůstal ve vodorovné poloze.
2. Připevnit k lanu pásmo, aby se dala odečíst hloubka ve vodě.
3. Spustit několikrát vysílač dolů a přitom porovnávat hloubku odečtenou z pásma a porovnávat súdajem
ve spodním okénku přijímače. Mimo to pozorovat symbol " ~ " V okénku vlevo dole a zjišťovat, zda v
každé 2,5 vteřiny bliká a tím návěstí, že jsou údajeo náklonu a natáčeni aktuálně vysílány.
4. V území v přílivovém pásmu se ověřování dosahu musí provést ne ve stejných podmínkách, jaké
budou při prováděni vrtů. Při zaplavení je voda Braktická (smíšená voda + slaná) mnohem slanější a
to může vést k zesíleným poruchám.
44
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Funkční zkoušky
Ověření baterie vysílače
¾
Způsob jakým jsou provedeny průřezy v pouzdře vysílače může mit silný vliv na životnost baterie. Týká
se to zejména červeného vysilače DX se zvětšeným dosahem. Průřezy musí být nejméně 20 cm
dlouhé,musí přecházet nad středem vysilače a musí probíhat paralelné s podélnou osou pouzdra.
(Výkres je možno si objednat). Nejméně je třeba 5 průřezů o stejném odstupu od sebe rozmístěné
podél pouzdra. Ověřte si že materiál kterým jsou průřezy zaslepeny nedosahuje kovové Částice.
¾
Ve vysílačích DigiTrak se musí používat alkalické baterie. Při koupi nebo při vkládání baterií do
vysílače se přesvědčte zda jsou to čerstvé baterie ( datum ve spodní časti baterie ). Alkalické baterie
značek Ray-O-Vac a Kodak se nedoporučuje používat v přístroji DigiTrak. Zpráva amerického
časopisu " Consutner Reports " uvádí, že tyto baterie mají podstatně nižší životnost než jiné výrobky.
Alkafické baterie mívají normální dlouhou skladovatelnost 5 roků. Baterie, které lze znovu nabíjet není
vhodné používat pro jejich malou provozní kapacitu. Kromě toho uváděná zbytková kapacita baterie
není věrohodná.
¾
Baterie lze přezkoušet zkoušečem baterií se zátěží např. Rádio Shack Modell 22-096A. Voltmetrem se
nezjišťuji informace o zbytkové kapacitě baterií (nepracuje se se zátěží).
¾
Kontakty vysílače udržovat čisté, aby bylo propojeni s baterii spolehlivé. Přesvědčte se zda jsou
pérové kontakty pružné a zda nejsou trvale stlačeny.
¾
Při vyjímáni staré baterie prohlédněte kontakty zde nejsou začazeny.To by mohlo svědčit o jiskření
mezi kontakty a oxidaci. U některých se to stává častěji jak u jiných. Jiskřeni vzniká dočasnou ztrátou
propojení kontaktů mezi kontakty baterií a vysílačem.
¾
Nebezpečí jiskřeni lze zamezit obrnotáním baterii páskou. U vysílačů se 4 bateriemi doporučujeme
baterie mezi sebou proletovat k zamezení jiskřeni a zdeformování kontaktů tlakem.
¾
Pokud zjišťujeme, zeje životnost baterie ve vysílači kratší než je uvedena v tabulce kapitoly „Vysílač",
přezkoušejte odběr proudu vysílačem jak je uvedeno v " Přezkušování vysílače."
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
45
Funkční zkoušky
®
Poznámky
3-3000-12i-E (Czech)
46
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Zaměřování (určování místa)
Provoz "Zaměřování"
Teplota
vysílače
Síla
signálu
Při zaměřování (určováni místa) vysílače
musí být spínač na přijímači sepnut. To je
označeno jako "Zaměřování" nebo "Způsob
zaměřování" Při stlačeném (sepnutém)
spínači se v horním Okénku vlevo již
neobjeví údaj o náklonu/natočení Zároveň
se znaménkem " ~ " o aktuálních naměřených hodnotách, ale místo toho sila
signálu a znaménka " +/– ". Znaménka " + "
a " – ", která se objeví v levém horním
okénku jsou klíčem k zaměřovanému
postupu, který navádí obsluhu k vrtací
hlavě (vysílači) nejen podle sily signálu , ale
na principu 3 opěrných bodů.
+
Značka
( "+" )
22
458
~
202
Předemstanovená
hloubka
Způsob provozu zaměřováni
Měrné body (FNLP, RNLP) a zaměřovači přímka (PLL)
Dva ze tri opěrných bodů, které jsou
pomocné pro obsluhu, představuji
rozšíření vysílače. Jeden z obou
bodů leží před vysílačem (předni
negativní zaměřovači bod neboli
FNLP "Front Negative Locate Point")
druhý leží za přijímačem (zadní
negativní zaměřovači bod RNLP
"Rear Negative Locate Point") Třetí
opěrný bod je přímka, která
představuje polohu vysílače.
Tato přímka probíhá kolmo k vysílači
a
je
označena
jako
kladná
zaměřovači přímka (nebo PLL
"Positive Locate Line").
Ptačí perspektiva
PLL
Vrták
Osa
FNLP
RNLP
Vysílač
Boční pohled
PLL
Povrch zemé
Vrták
RNLP
Poloha FNLP, RNLP a PLL z
hora a z boku. Poznámka :
RNLP a FNLP jsou ve stejné
vzdálenosti od PLL.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
FNLP
Vysílač
47
®
Zaměřování
Zacházení s přijímačem
Přesné zaměřováni vyžaduje, aby byl přijímač držen
vodorovné a paralelně k vysílači. Přijímač muže být
držen tak že směřuje od vysílače nebo směrem k
vysílači. (viz obrázek).
Přijimač je paralelně k vysílači
a za nim
Na předním i zadním negativním zaměřovacím bodě se
mění znaménko z pozitivního na negativní (podle toho i
název) Je úplně jedno zda přijímač a vysilač jsou k
sobě stejně nebo opačně orientovány na obou
zaměřovačích bodech nestačí znaménko plus a zmizí
minus. Určení bodu FNLP a RNLP není závislé na
směru odkud se přijímač pohybuje. Znaménko plus
vždy přeskočí na minus.
Přijimač je paralelně k vysílači
a před nim
Přijímač může zobrazovat v obou
položeních vzhledem k vysílači
Pozitivní zaměřovači přímka není bodem (oproti FNLP a RNLP). Jak je výše vysvětleno, je PLL přímka
vedená kolmo k vysílači. Záporné znaménko přeskočí na kladné právě ve chvíli, kdy přijímač překříží PLL
(odtud Í pojmenováni). Pomocí vysilače podél PLL lze určit i vyhledáváním bodu FNLP a potvrdit ji
nalezením maximální síly signálu.
Vzdálenost mezi
FNLP a RLNP
vzhledem k hloubce,
náklonu a topografii
Podle tvaru pole vysílače jsou FNLP
a RNLP tím více od sebe vzdáleny
čím větši je hloubka vysílače.
Vzdálenost mezi FNLP a RNLP
relativně k PLL je dána vztahem mezi
nakloněni vysílače a topografií.
Pokud je vysilač v negativním
náklonu pak je FNLP více vzdálen od
PLL jako RNLP (viz diagram). Je-li
nakloň vysílače positivní je RNLP
více vzdálen od FNLP. Sklony
povrchu země nebo topografie
ovlivňují pozice FNLP a RNLP
relativně k PLL právě tak, i když je
vysílač ve vodorovné poloze.
Upozornění: Vzdálenost mezi FNLP
a RNLP lze použit k výpočtu hloubky
vysilače.
Ptačí perspektiva
PLL
Vrták
Osa
RNLP
FNLP
Vysílač (negativní
nebo v náklonu)
Boční pohled
PLL
Povrch
zemé
Vrták
RNLP
FNLP
Vysílač (negativní
nebo v náklonu)
Vliv náklonu na vzdálenosti mezi FNLP a RNLP a PLL.
Věnujte pozornost různým vzdálenostem RNLP a FNLP od
PLL při negativním náklonu vysilače (Porovnejte diagram na
předchozí stránce, kde je přijímač na vodorovné poloze).
48
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Zaměřování
Tři zvolené opěrné body uvedené nahoře, tvoří zadní negativní opěrný bod (RNLP) za vysílačem, dále
pozitivní zaměřovači přímku přímo nad vysílačem a přední negativní zaměřovači bod (FNLP) před
vysílačem. RNLP a FNLP určují postavení a stranovou orientaci vysílače.
Používání plus / minus znaménka při zaměřování
Znaménka " + " a " – " určují relativně směr přijímače k vysílači. Znaménko " + " určuje, že se má přijímač
pohybovat dopředu, znaménko " – " určuje, že se má pohybovat nazpět.
Zadní
stena
přijímače
Čelní
strana
přijímače
Plus "+" pohybovat se
kupředu
Minus "–" pohybovat se
dozadu
Využití znaménka ( " + " a " – " ) Plus / Minus k zaměřování
Zaměřování vysílače z pracoviště na vrtacím stroji
Následně bude vysvětleno provádění zaměřováni vysílače od vrtacího stroje. Obdobně lze provádět
zaměřování vysílače opačné, směrem k vrtacímu stroji. (Viz kapitola „Zaměřování přijímače ze předu„ dále
v této kapitole).
Stanovení zadního negativního zaměřovacího bodu (RNLP)
1. Postupujte se sepnutým spínačem na přijímači směrem proti vysilači. Bude se zvyšovat síla signálu
zobrazená v okénku vlevo nahoře. Sledujte kdy dojde ke změně znaménka " + " na " – " v okénku
vlevo nahoře .Kde se zamění znaménka je bod RNLP. Pohybujte přijímačem střídavě kupředu a vzad,
aby se dalo přesně stanovit místo kde dojde ke změně znamének. Zde je přibližné místo RNLP v
podélném směru.
Plus přechází do minus
Povrch
země
Vrták
RNLP
Vysílač
Vyhledání zadního negativního zaměřovacího bodu (RNLP) směrem od přijímače
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
49
®
Zaměřování
2. Kurčeni bočního a tím i skutečného místa RNLP
obraťte se do leva tak, aby byl přijímač ve směru
kolmém k vrtným tyčím (90°) a pohybujte se kupředu.
I zde na tomto místě pohybujte přijímačem kousek
kupředu a vzad, aby bylo možno stanovit přesně
místo ve kterém se zaměňují znaménka.
PLL
Plus
přechází
do minus
Přesné určeni
RNLP pozice
(postupovat vlevo)
Vrták
Vyhledávání kladné
zaměřovači přímky (PLL)
3. Přejděte na RNLP se sepnutým spínačem na přijímači směrem od vysílače a jděte směrem k vysílači.
Signál by mel zesilovat .Sledujte kdy se mění znaménko " – " na znaménko " + " .Pokud se tak stane
pohybujte přijímačem kousek dopředu a dozadu a určete přesně místo, kde ke změně dochází. Tím
místem je PLL v jehož prodloužení je přijímač. Označte toto místo jako přímku nad řetězcem vrtacích
tyčí. Toto místo představuje positivní zaměřovači přímku vysílače.
Minus přechází
na plus
PLL
Povrch
země
Vrták
Vysílač
Vyhledávání kladné (positivní) zaměřovači přímky (PLL) směrem od vrtacího stroje
50
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Zaměřování
Vyhledávání předního negativního zaměřovacího bodu (FNLP)
4. Pohybujte se od :
PLL se sepnutým
spínačem směrem
od vrtacího stroje.
Síla signálu se bude
snižovat. Bod FNLP
bude dosažen jakmile
se změní znaménko
" + " na znaménko
" – ". I zde posuňte
několikrát přijímač
ve stejném směru
kupředu a vzad, aby
bylo možno přesněji
určit místo kde se
mění znaménko.
Plus
přechází na
minus
Povrch
země
Vrták
FNLP
Vysílač
Vyhledáváni předního negativního zaměřovacího
bodu (FNLP) směrem od vrtacího stroje
5. K určeni přesného místa FNLP obraťte se doleva lak,
aby přijímač byl kolmo na směr vrtání (90°). Pohybujte
přijímačem kupředu po levé straně řetězu vrtných tyčí.
I zde pohybujte přijímačem kousek dopředu a dozadu
k přesnému určení místa kde se mění znaménka.
6. Při sepnutém spínači nad FNLP (a jen nad FNLP) se
ukáže v dolním okénku předem vypočtená hloubka
vysilače ve které se bude bod FNLP pohybovat. (Za
předpokladu že nakloň přijímače se nemění). K
rozeznání předem vypočítané hloubky od šikmé
vzdálenosti (která je zobrazena při vypnutém spínači)
bliká spodni okénko a při tom kontinuálně bliká
znaménko " ~ ". U starších výrobků od série 5.0 není
tato funkce k dispozici (viz funkce zboží série 5.0
vkapitole „ Přijímač „)
Plus
přecházi
na minus
PLL
RNLP
Přesné určeni
FNLP pozice
(postupovat vlevo)
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
Vrták
51
®
Zaměřování
Zaměřování vysílače a určení jeho hloubky
7. Stojíme-li na FNLP obráceni směrem k vrtacímu stroji, lze stanovit bod RNLP vizuálně. Tato osa leží v
úhlu 90° svisle k PLL. Vysílač je na průsečnici této osy s PLL v zemi.
Přemístěte přijímač nad vysilač a změřte hloubku vysílače. K získání přesného zaměření musí být
přijímač umístěn přímo nad vysílačem a paralelně k němu. Nezáleží na tom, zda je přijímač
nasměrován k vrtacímu stroji nebo na opačnou stranu. Ke změření hloubky může se přijímač držet
nebo jej lze položit na zem, je třeba mít jistotu, že měřeni ultrazvukem bylo správně nastaveno. ( viz
"Funkce ultrazvuku" v kapitole "Přijímač"! ) . Při tom je spínač vypnut.
Obyčejně se dává přednost držení přijímače nad zemí, aby se omezil vliv rušivých signálů v zemi. V
mnoha případech je pravděpodobnost rušení ze země větší rušivými signály pokud je přijímač
postaven přímo na zem.
Přijímač
FNLP
FNLP
FNLP
Osa mezi
FNLP a RNLP
(čárkovaná)
Poloha
vysílače
PLL
RNLP
PLL
PLL
RNLP
RNLP
Vrták
Stanovení místa vysílače
Vrták
Vrták
Přijímač směrem k
vrtacímu stroji
Přijímač směrem od
vrtacího stroje
Polohy přijímač k měřeni hloubky vysílače
52
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Zaměřování
Zaměřování vysílače a určení jeho hloubky ze předu
Všechny tři polohy vysílače se dají určit podobným způsobem jak bylo uvedeno.
Přitom se postup zahájí před vysílačem a směřuje k vrtacímu stroji. Začněte zaměřovat v dostatečné
vzdálenosti od vysilače při sepnutém spínači a přitom buďte otočen směrem k vrtacímu stroji. V horním
okénku se má objevit znaménko " + " ( současně s údajem o sile signálu.).Pokud postupujete směrem k
vysílači změní se znaménko " + " rázem na " – " v miste FNLP. Postupujte dále nad vysílač. V miste PLL
se rázem zrněni znaménko " – " na znaménko " + ". Při dalším postupu směrem k vrtacímu stroji, se v
miste RNLP rázně zrněni znaménko " + " na " – ".
PLL
Povrch
zemé
Vrták
FNLP
RNLP
Vysílač
Zaměřovači vysílač ze předu
Metody k
ověřování pozic
Je několik prostých metod jak stanovit,
zda je přijímač nad FNLP nebo nad RNLP
nebo přímo nad vysílačem. Při stlačeni
spínače otáčejte přijímačem podél jeho
svislice ( viz využití svislice antén k určení
" zaměřovačích míst " v kapitole "
přijímače " ) Je-li přijímač nad FNLP nebo
RNLP, zůstává sila signálu jen 50%.
Otáčen
kolem
osy
Pozorujte při
stisknutém
spínači
+
653
~
22
I 27
Při otáčení přijímače kolem své osy, při sepnutém spínačíjnusí
mít signál a FNLP a RNLP stejnou slálou hodnotu.
Metoda k potvrzení polohy
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
53
®
Zaměřování
Rychlejší metoda zaměřování
Poté co jste se seznámili s metodou zaměřováni vysilače pomocí tří pomocných bodů (FNLP, RNLP, PLL)
můžete zvládnout urychlený postup zaměřováni. To může mít přímý vliv na vaši produktivitu!
1. Označte si polohu FNLP a přejděte o vzdálenost jedné vrtné tyče kupředu. ( Tato se mění podle
náklonu a topografíe/tvaru povrchu země ).
2. Otočte se směrem k vrtacímu stroji a držte sepnutý spínač. V okénku vlevo nahoře se má zobrazit
znaménko " + ". Při postupu vrtací hlavy ( společně s vysílačem ) směrem k FNLP se zobrazuje
znaménko " + ". Jakmile vysílač postoupí pod FNLP změní se skokem znaménko " + " na " – ".
3. Otáčejte přepínačem podél osy kolmé k vrtací tyči, najděte FNLP přijímačem kterým pohybujete nad
vrtnými tyčemi a označte jej.
4. Obraťte se opět směrem k vrtacímu stroji a postupujte se zapnutým spínačem směrem k vysílači. V
místě PLL se změní znaménko " – " na znaménko " + ".
5. Polohu FNLP normálně vyrovnejte s PLL, vysílač je přímo pod tímto bodem. (Polohu vysilače lze
potvrdit tím, že pohybujeme přijímačem se sepnutým spínačem nad vysílačem sem a tam a sledujeme
nejvyšší hodnotu signálu. Hodnota signálu může být ohrožena poruchami a proto nemusí být
věrohodná.
Boční zaměřování
2. Stanovit potřebnou vzdálenost ( aby šlo
překážku obejít ) a poznamenat si údaj ze
spodního okénka o šikmé vzdálenosti
(přitom je spínač vypnut).
3. Postupujte se sepnutým spínačem
paralelně podél vrtné trasy až se zrněni
znaménko " – " na " + ". Změna proběhne
v místě PLL. Poznamenejte si údaj v
dolním okénku o šikmé vzdálenosti
vysílače. ( Spínač vypnout).
Vzdálenost od vrtu
Překážka
Bod 3
FNLP
Bod 2
1. Přesvědčit se, že nakloň vysílače
odpovídá náklonu povrchu země. Boční
zaměřování je nejpřesnější pokud nakloň
vysílače je shodný s náklonem povrchu
země a pokud je povrch zeině relativně
plochý.
Trasa vrtu
Bod 1
Tato metoda je užitečná, pokud nelze
postupovat přímo nad vrtnou trasou vrtu pro
překážku nebo zdroj rušeni. Přijímač může
sledovat PLL i stranově. PLL prochází přesně
v úhlu 90° středem přijímače k relativní ose
vysílače. PLL lze určit stanovením míst
bokem vysilače na kterých se mění znaménko
" – " na " + ". Směr vysílače lze určit
stanovením tří bodů na různých místech.
PLL
RNLP
Cesta objetí překážky
Vrták
Boční zaměřování
54
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Zaměřování
4. Poodejít stranou a opět nalézt, při paralelním pohybu k vrtné trase bod kde se mění " – " na " + " (viz
bod 2).
5. Postup opakujte ještě v dalším vzdáleném místě - ( bod 3 ).
Pokud se uvedené body ( změny " – " na " + " ) nachází na přímce je stanovena PLL a poloha vysílače
může být stanovena, protože přímka PLL je kolmá k ose vrtané trasy. Při pokračováni vrtání musí být vrt
řízen tak, aby šikmá vzdálenost z ooau l, í neoo 3 zůstala konstantní. Pokud se šikmá vzdálenost
zvětšuje,odklání se vysilač od boční polohy. Pokud se šikmá vzdálenost zmenšuje přiklání se vysílač k
boční poloze.
"Rozptyl" předního a zadního negativního
pomocného zaměřovacího bodu
U větších hloubek se objevuje fenomén při kterém jsou tyto body v určitém rozptylu a neleží jen v jednom
bodě. Proto je nutno vyhledat pravý FNLP ( nebo RNLP ).
Určíte-li na příklad přesně FNLP ve kterém se vzdalujete od vysílače ( vaše záda směřují k vrtacímu stroji )
odbočte nyní v pravého úhlu nalevo, aby Vaše levé rameno směřovalo k vrtacímu stroji. Pokračujte dále se
sepnutým spínačem do leva od vrtné trasy. Zjistíte, že se znaménka opakovaně mění. Pokračujte dále až
se " – " znaménko ustálí a označte toto místo. Otočte se o 180° a přejděte se stisknutým spínačem na
pravou stranu vrtné trasy. Pokračujte dále až se znaménko " – " ustálí a poznamenejte toto místo. FNLP
leží uprostřed mezi oběma označenými místy. Použijte stejný postup při přesném stanoveni RNLP.
Čtyř otáčková metoda
Čtyř otáčková metoda je další metodou k určení pomocných bodů FNLP a RNLP. Nabízí se tehdy, kdy
osádka provádějící vrt je nahrazena jinými pracovníky nebo při hledáni „ztraceného " vysílače. Název čtyř
otáčková metoda vychází tedy z toho, že FNLP a RNLP se stanovuji čtverým otočením přijímače vždy o
90° přičemž sledujeme " + " a " – " znaménka.
Vyhledání FNLP a RNLP :
1. Ujistit se, že vysílač je aktivní a přijímač zakončil etapu přípravného propojení.
2. Spínač držet sepnutý a přijímač otáčet kolem svislice ( viz používání hloubkové zaměřovači antény k
určování pomocných bodů v kapitole " Přijímač " ) pokud se neobjeví v okénku vlevo nahoře
znaménko " + ".
3. Postupujte ve stejném směru, kam směřoval přijímač ve chvíli, kdy se zobrazilo znaménko " + "
(spínač držte stále sepnutý ) až znaménko " + " se změní na " – ".
4. Otočte přijímač o 90° nalevo.
5. V horním okénku vlevo nahoře se objeví buď " + " nebo " – ". ( Držte spínač sepnutý ). Dívejte se na
znaménko " + " a postupujte kupředu. Uvidite-li znaménko “ – “ otočte přijímač o 180° a musí se objevit
znaménko " + ". Postupujte tímto směrem.
6. Jakmile se změní znaménko " + " na " – " otočte přijímač opět o 90° a pozorujte znovu znaménko.
Pokud se po otočení přijímače o 90° objeví znaménko " – " otočte jej o 180° a objeví se znaménko
" + ".
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
55
®
Zaměřování
7. Opakujte kroky 2 až 6 až se změna znaménka uskutečni na velmi malém prostoru. Toto je místo FNLP
nebo RNLP. Ke stanovení druhého pomocného bodu pohybujte se nad vrtnou trasou. Zesilující se
signál určuje RNLP. Zeslabující se signál určuje FNLP.
8. K potvrzení toho, že se nacházíte na FNLP nebo RNLP ( a ne nad vysílačem ) otáčejte přijímačem při
sepnutém spínači na FNLP nebo na RNLP o 360°. Síla signálu zůstává stejná. Pokud se signál při
otáčení výrazně mění, pak jste mimo FNLP nebo RNLP.
Výpočet hloubky pomocí vzdálenosti mezi FNLP a RNLP
Pokud by se jevil údaj o hloubce / vzdálenosti v zobrazovacím okénku jako nespolehlivá informace, může
se hloubka vysílače odhadnout. Ovšem jen tehdy pokud je jasno, že nakloň a negativní pomocné body
jsou spolehlivě známy a je-li povrch země plochý.
K odhadnutí hloubky vysílač, se musí nejdříve změřit vzdálenost mezi FNLP a RNLP, musí být znám
nakloň. Podle následující tabulky pro odhadnutí hloubky určete dělitele, který se nejvíce přibližuje náklonu
vysílače. Poté můžete odhadnout podle uvedené rovnice příslušnou hloubku.
Vzdálenost mezi FNLP a RNLP
Hloubka =
Dělitel
Na přiklad: Náklonu vysílače o 34 % přísluší dělitel o hodnotí 1,50 (viz tabulka). V tomto případě je
vzdálenost mezi FNLP a RNLP 3,5 m. Hloubka tedy bude :
3,5 m
Hloubka =
= 233 m
1,50
Tabulka k odhadu hloubky
56
Nakloň
Dělitel
Nakloň
Dělitel
Nakloň
Dělitel
Nakloň
Dělitel
0
1,41
26
1,47
52
1,62
78
1,84
2
1,41
28
1,48
54
1,63
80
1,85
4
1,42
30
1,48
56
1,64
82
1,87
6
1,42
32
1,49
58
1,66
84
1,89
8
1,42
34
1,50
60
1,68
86
1,91
10
1,42
36
1,51
62
1,69
88
1,93
12
1,43
38
1,52
64
1,71
90
1,96
14
1,43
40
1,54
66
1,73
92
1,98
16
1,43
42
1,55
68
1,74
94
2,00
18
1,44
44
1,56
70
1,76
96
2,02
20
1,45
46
1,57
72
1,78
98
2,04
22
1,45
48
1,59
74
1,80
100
2,06
24
1,46
50
1,60
76
1,82
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Zaměřování
Dělení úhlu naklonil nebo výpočet hloubky podle náklonu
Hloubku vysílače lze odhadnout na základě informací o náklonu. Postupujte jak je dále popsáno, při čemž
začínejte s první vrtnou tyčí.
1. Změřte délku v rámci zbývajícího sledu vrtných tyčí ( od čelisti na vrtacím stroji až po konec tyčí v
místě kde se vrtací hlava zatlačila do zeminy a kde procházely právě štěrbiny vysílače svým středem. (
vstupní bod ). Nyní víte jak daleko se zatlačí do jamy první tyč s vrtací hlavou K výpočtu hloubky
podle první tyče použijte tabulku pod držadlem na DigiTraku - přijímači. Zvolte některou hodnotu
náklonu, která se nejvíce přibližuje vstupnímu úhlu. Vynásobte hodnotu hloubky dané z tabulky s
hodnotou délky vrtné tyče nacházející se v zemi. Přiklad : Zůstane-li z 3 m tyče 2,4 m v rámuje podíl
2,4/3 = 0,8. Násobte 0,8 hloubkou z tabulky. Přiklad : Při vstupním úhlu okolo 28 % je následující
hodnota na štítku přijímače 30 % což odpovídá zmlnč hloubky o 86 cm. Pro výpočet hloubky násobte
86 cm hodnotou 0,8 a vyjde Vám hodnota 73.
2. Sledujte při každé vrtné tyči v tabulce na přijímači o kolik se zmenšila nebo zvětšila hloubka a násobte
tuto hodnotu délkou tyče. (Viz tabulka v příloze " Zvětšování hloubky v Coulech pro tyče o délce 10
Stop").
3. Při negativním náklonu se hloubka zvětšuje.
4. Při pozitivním náklonu se hloubka zmenšuje.
5. Pokud mají hodnoty náklonu fluktuační tendenci v důsledku délky vrtné tyče, je nutno použít pro tyto
tyče průměrnou hodnotu. Například : Pokud je nakloň na počátku tyče 8 % v polovině 6 % a na konci 4
%, pak se stanoví průměrný nakloň pro tuto tyč 6 %. ( 8+6+4 = 18/3 = 6 %. Průměrná hodnota ze 3
údaje je= 6). Další příklad : Pokud byiy hodnoty náklonu na začátku, uprostřed a na konci –2, 0, 2 je
nakloň pro tuto tyč 0 %. (–2, 0 ,2 je průměrná hodnota ze 3 údajů = 0 %).
6. Uvědomte si že v tomto případě jde o hodnoty vzdálenosti jejichž přesnost závisí na přesnosti náklonu
a jiných údajů.
Vstupní bod
Povrch zemé
1 Vrtná tyč
Úhel náklonu
Hloubky připočíst
(náklon " – ")
Hloubky
odečíst
(náklon " + ")
Výpočet hloubky pomoci náklonu
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
57
®
Zaměřování
Tvar signálu vysílače
Je důležité ujasnit si základní představy o elektromagnetickém vyzařování vysílače a způsobu druhu a
tvaru jakým jsou jednotlivé signály přijímány anténami
přijímače a jak jsou v přijímači vyhodnocovány.
Vysílaný signál pole má eliptický tvar. V kombinaci s
jedinečným propojením antén v DigiTrak přijímači v " X
" tvaru umožňují zaměřování vysílače s použitím tři
specifických pomocných bodů a nejenom podle
nejsilnéjsích signálů.
Elektromagnetické pole je složeno z řady siločar.
Během zaměřování se pohybujete v tomto elektromagnetickém poli a v anténách přijímače indukují
siločáry odpovídající signály, které se v přijímači
zpracuji na údaje.
Eliptické signály z vysilače
Uspořádání antén
DigiTrak přijímač má celkem tři antény. Jednotlivé antény poblíž spodní strany antény přístroje přijímají
informace o náklonu, natočeni, stavu zdroje a teplotě vysílače- Antény pro "zaměřováni "jsou umístěny pod
zobrazovacím okénkem a jsou křížově
uloženy. Jedna z antén se označuje jako
minus- anténa ( " – " ) druhá jako plus anténa
( " + " ). Každá anténa je skloněna o 45° vůči
Antény pro
spodní plose přijímače. Čím více se antény
hloubku
zaměřování
srovnávají t průběhem elektromagnetickém
pole, tím je signál silnější.
Každá anténa přijímá jinou část signálu pole.
Přijímač zpracovává přijaté informace a
nabízí obsluze informace o celkové síle
signálu z vysílače. Nejde jen o jednu část
jako je to u kabelových zaměřovačích
zařízení.
Anténa pro
náklon
natočeni
Umístění a orientace antén v přijímači
58
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Zaměřování
Příjem signálu
K lepšímu porozumění jak anténa " čte " siločáry je možno si představit siločáry jako průtok vody a antény
jako roury. Je-li roura paralelně orientována s proudem, protéká jí plně voda. Při otočeni o 90° voda
neproniká do roury. Stejný princip platí pro siločáry a antény Jsou-li antény nasměrovány paralelně k
siločárám přijímá anténa 100 % siločar. Jsou-li nasměrovány kolmo k siločárám, pak přijímají 0 % sígnálu.
Siločáry a anténa jsou paralelně.
Síla pole:
Síla pole:
100%
0%
0%
100%
Siločáry antény jsou paralelné
Siločáry antény jsou k sobě kolmo
Relativní orientace siločar vůči anténám
>>>>>>>>>>>>>>>
Probíhají-li siločáry relativně vůči anténám svisle,
pak přijímá kazila anténa 50 % signálu ( viz obrázek
).Tento stav nastane na dvou pozicích. Jedna je za
přijímačem a je označována jako zadní negativní
zaměřovači bod ( RNLP ). Druhá je před přijímačem
a je označována jako přední negativní zaměřovači
bod ( FNLP ). Obč pozice jsou na specifických
bodech, které jsou nezávislé na sile signálu. Oba
zaměřovači body mají velký význam pro přesné
zaměření vysílače. Častěji se využívá FNLP. Je
využíván k zamezení nesprávného řízení.
>>>>>>>>>>>>>>>
Přední a zadní negativní bod
Síla pole:
50%
50%
Svislé siločáry na FNLP a RNLP
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
59
®
Zaměřování
Pozitivní zaměřovači přímka
nad vysílačem
Pokud pronikají siločáry relativně vodorovně
k anténám je v každé z nich 50 % síla pole v
tomto bodě.Tato pozice je přímo nad
vysilačem a nazývá se kladná zaměřovači
přímku ( PLL ). Přesné boční stanovení místa
vysílače relativně k PLL, lze určit pomocí
FNLP nebo RNLP nebo relativní silou
signálu. Při ohrožení možnými rušivými
signály se upřesňování pozice vysilače
pomoci síly signálu neprovádí.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Síla pole:
50%
50%
Vodorovné siločáry nad PLL
3-3000-12j-E (Czech)
60
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Systém Kabelového Vysílače
Zdrojová jednotka
Dálkový
zobrazovač
Kabelový
vysílač
Nástoj k montáži a demontáži
DigiTrak Kabelový vysílač
Systém kabelového vysilače DigiTrak je určen výhradně pro toto použití:
¾
Vrtná hlava proniká hlouběji jak 15 m;
¾
Dlouhá trasa , požadovaně nasazeni a vrtání má trvat několik dní;
¾
Zaměřováni a sledováni vrtné trasy nelze zajistit pohybem nad trasou;
¾
Vrtaná trasa probíhá v pásmu silného rušení.
Kabelový vysílač Mark III může zajistit hloubkové zaměřováni do hloubky a vzdálenosti 43 m, Přijímač
Mark I nebo Mark II do hloubky 30 m. Uvedené hodnot)'jsou závislé na podmínkách v daném prostoru a
charakteristice pouzdra vysílače. Systém kabelového vysílače dovoluje získat informace <5 náklonu z
jakékoliv hloubky. Hloubka a stranová pozice se určuje přijímačem stejnýnu postupy jako při sledováni
normálním DigiTrak vysílačem. Informace o náklonu, a natočení a teplotě vysílače nejsou však k dispozici
na přijímači . přenáší se přimo na dálkový zobrazovač.
Systém kabelového vysilače sestává ze 4 hlavních částí:
Kabelový vysílač - tento vysílač má specielní pouzdro s kabelovým vývodem. Kabelový vysílač je vložen
do pouzdra tak, aby kabel mohl být vyveden a mohl byt propojen na kabel na první spo|ce.K ochraně
kabelového vysílače před proniknutím vyplachovací kapaliny je nezbytné propojení s tlakovým těsnícím
kroužkem.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
61
®
Kabelový vysílač
Dálkový zobrazovač s funkcemi kabelového vysfílače – Tento typ dálkového zobrazovače je učen
specielně k zobrazováni údajů z kabelového vysílače nebo může být takto vybaven. Při provozu s
kabelovým vysílačem se objeví v okénku vlevo nahoře značka kabelového provozu jako symbol delta ( Δ ).
Všechny dálkové zobrazovače s kabelovými funkcemi jsou označeny nálepkou v blízkosti prostoru pro
baterie, která upozorňuje, že přístroj je vybaven pro příjem informací vysílaných kabelovým vysilačem ( viz
foto ). Všechny dálkové vyhodnocovače nemají toto vybavení, ale lze je doplnit ( modifikovat ) pro provoz s
kabelovým vysílačem.
Nálepka označuje, že dálkový zobrazovač je vyroben pro práci s kabelovým vysílačem
Zdrojová jednotka - se zasune do dálkového zobrazovače místo baterie a tím se propojí i s kabelovým
vysílačem. Umožňuje zobrazování informací z kabelového vysílače na dálkovém zobrazovací a zásobuje
proudem vysílač z baterie, která je umístěna nad zemí. Kromě toho má přerušovač k ochraně součástek
systému.
Nářadí k montáži a demontáži - Toto nářadí
dovoluje zabudovat a vyjmout kabelový vysilač
z pouzdra. Na zadní straně kabelového vysílače
jsou dva otvory se závity (1/4" - 20 závitů) k
našroubováni přípravku. Nikdy nevytahujíe
vysílač za přívodní kabel.
Příslušenství jako kroužkové spojky, měděný
drát (licna), tepelné stahovací izolační trubičky
(kroužky), čelní spojky a brusná tělesa na hroty
DCI nedodává. Informace, kde lze toto
příslušenství zakoupit Vám podá výrobce
vrtacích strojů. Zbytek příslušných prostředků
pro vybavení systému kabelového vysílače
získáte nákupem v elektro prodejnách.
Kabelový vysílač s našroubovaným přípravkem
pro uložení a vyjmutí vysílače
62
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Kabelový vysílač
Zdrojová jednotka
Zdrojová jednotka pro kabelový vysílač se zasune do dálkového zobrazovače na místo baterií. Ze zdroje
vychází tri žíly. Zelená a černá se připojuje na zdroj stejnosměrného proudu. ( zelená na kladný pól "+" a
černá na minus pól "–" ). Bílá žíla se připojí na kabelový- vysílač ( viz diagram označený "Připojení
kabelového vysílače k proudovému zdroji a dálkovému zobrazovací" na str. 6 v této kapitole ).
Zdrojová jednotka a její účel
¾
Vypínač přerušuje dodávku proudu do kabelového vysílače. Při připojování a odpojování kabelu má
být vypínač vypnut.. V sepnuté poloze, kdy se přivádí proud do vysílače, svítí červená signálka. Pokud
se uvádí do chodu systém kabelového vysílání musí být zapnut dálkový zobrazovač i zdrojová
jednotka.
Kabel se zelenou
červenou a bílou
žílou
Zdrojová jednotka
Dálkový
zobrazovač
Vypínač Zap / Vyp
Zdrojová jednotka k dálkovému zobrazovací kabelového vysílače
¾
Zdrojová jednotka řídí a omezuje přívod proudu ke kabelovému vysílači. Při zkratu se přivod proudu k
vysílači automaticky vypne.
¾
Současně pohasne signálka a vysílač se odpojí. Tento stav lze napravit odstraněním zkratu. Poté se
opět rozsvítí signáíka a automaticky se obnoví dodávka proudu do kabelového vysílače.
¾
Dodávka proudu vyžaduje vstupní stejnosměrné napětí od 12V do 28V.
¾
Aby se zabránilo přehřáti kabelového vysílače, musí se při ukončení denního výkonu vypnout dodávka
proudu.
Upozornění – Proudový zdroj vrtací soupravy nelze využít pro dodávku proudu dálkovému zobrazovací a
zdrojové jednotce. Zdrojovou jednotku připojit k samostatné baterii přímo. Nepřipojovat se na zdroj na
vrtací soupravě, protože ten muže být zdrojem rušení, které může ovlivnit činnost svstému kabelového
vysílače.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
63
®
Kabelový vysílač
Kabelový vysílač
Kabelový vysílač má stejné ftinkce a označeni jako všechny ostatní DigiTrak vysílače avšak s větším
hloubkovým dosahem. Kabelový vysílač má stejné rozměry jako DigiTrak vysilače se dvěma články (DT,
DX a DXP). Má však navíc kabel pro napájení proudem a k přenosu signálů, který vystupuje z boku
kovového víka. Toto kovové víko musí být dobře vodivě spojeno s pouzdrem vysílače, které je přes tyče
svým "–" polem, uzemněno na vrtacím stroji. Kabelem je dodáván vysílači ptoud a přenáší se údaje o
náklonu, natočení, napětí a teplotě vysilače na dálkový zobrazovač. Vysílač se zabuduje do pouzdra
vysílače speciálním nářadím. A to tak, že kabel vystupuje žádni stranou pouzdra. Spojka s tlakovým
těsnícím kroužkem chrání vysílač před vniknutím vrtací kapaliny. Ideálně by měl tlakový těsnicí kroužek v
místě tlakové spojky působit jako gumová zátka na podložce (uvnitř tlakové spojky) s menším vnitřním
průměrem, aby se zabránilo tomu, že se zátka otočí pod tlakem vrtné kapaliny. Kabel je veden vnitřkem
vrtacích tyčí a opouští vrtné tyče na pohonovém pouzdru, kde je dalši spojka s tlakovým těsnícím
kroužkem nebo stahovací hadicí a spojena tepelně tavným lepidlem. Přes těleso kluzného těsnícího
kroužku nebo přes hlavu vyplachovací kapaliny mohou být z vysílače trvale přenášeny informace. Takové
vybavení není bezpodmínečně nutné, ale pokud se nepoužije, musí se kabel béhem vrtání uvolnit a opa
propojit aby byly získány informace z vysilače.
Kabelový systém má tyto funkce:
¾
Kalibrace se uskutečňuje jednobodovým postupem. Pokud je přijímač v zemi pak se používá metody
dvou bodového kahbrování.
¾
Vstupní napětí mezi 12V až 28V stejnosměrného proudu.
Vrtné tyče
Pouzdro
Bilý
Černý
Kabelový vysílač
Kabel
+
–
12-Volt
Batterie
Země
Propojení tlakovým
kroužkem
Rám
vrtacího
stroje
Zelený
Kabel
Opěrka
Proudové napájení
Dálkový zobrazovač
Minus pól tvoří celé vodivé
spojení tyčí mezi pouzdrem
a rámem vrtacího stroje
Propojení kabelového vysílače na proudový zdroj a dálkový zobrazovač
64
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Kabelový vysílač
¾
Dodávku proudu zajišťují automobilní balené ( olověné ) po 12V, které jsou pro provoz 24V spojeny do
série. V tomto případe lze vrtat do vzdálenosti kolem 610 m a potom se musí baterie dobít.
¾
Informace o teplotě lze vyvolat ručně, pokud by se dálkový zobrazovač s kabelovými funkcemi
vypínala a znovu zapínal.
¾
Jakmile se přivede proud do vysílače, začne kabelový vysílač s vysíláním dat.
¾
Klidový stav kabelový vysílač nemá. Proto je nutné při ukončení vrtacích prací přívod proudu do
vysílače vypnout. Kdyby se tak nestalo, mohlo by dojít k "prehřátí kabelového vysilače."
¾
Značka "BAT" upozorňuje na slabou baterii, která by mela být zaměněna za nabitou.
¾
Dálkové ovládání lze provádět.
¾
Data Log - Mapovací systém lze použít.
¾
Ke vložení a vyjmutí kabelového vysílače z pouzdra je dodáváno specielní nářadí. Kabelový vysílač se
nesmi vytahovat za kabel.
¾
Pro propojení kabelového vysílače se doporučuje použít měděná licna o průměru 10 a tlačné spojky
se stahovacími izolačními trubičkami a tepelným lepidlem.
¾
Propojka s tlakovým kroužkem za kabelovým vysilačem zamezuje proniknutí vyplachovací kapaliny do
vysílače.
Dálkový zobrazovač s funkcemi kabelového vysílače
Dálkový zobrazovač určený ke spolupráci s kabelovým vysílačem má speciální komponenty, které
zobrazují informace o náklonu, natočení, napětí a teplotě vysílače. Přenášejí se jednou ze žil přímo z
vysílače. ( Při zaměřování standardním vysílačem předá přijímač stejné informace pomocí telemetrie na
dálkový zobrazovač. )
Přijímačem zpracované informace o hloubce a bočních pozicích se předávají na dálkový zobrazovač telemetricky. Údaje na dálkovém zobrazovací jsou kombinací údajů od kabelového vysílače a přijímačem
předaná data. Přijímač a dálkový zobrazovač musí být naladěny na stejný přenosový kanál. Znak delta
nebo trojúhelník zobrazený v horním levém okénku vyjadřuje, že kabelový vysílač je v provozu. Při zvýšení
teploty o 4°C se toto zobrazuje v pravém horním okénku. Pro zobrazení teploty kabelového vysilače v
libovolné chvíli stačí vypnout a zapnout dálkový zobrazovač. (Zdroj proudu neodpojovat).
Teplota se zobrazí po dobu 2 vteřin, po
předchozím vypnutí a zapnutí, v pravém
horním okénku ve °C ( viz přehřátí v
kapitole, vysilač ) Značka pro baterii (BAT)
v okénku vlevo nahoře, která normálně
ukazuje stav nabití vysílače, ukazuje nyní
napětí baterie na zemi, kterou se napájí
vysilač. Objeví-li se značka BÁT je nutno
baterii vyměnit za nabitou. Batene propojit
do série podle obrázku.
24 V stejnosměrných
–
–
12-Volt
Batterie
+
+
–
+
12-Volt
Batterie
Baterie sériově propojená
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
65
®
Kabelový vysílač
Ukazatel stavu baterií kabelového systému
Zbytkové napětí baterie se zobrazí na 2 vteřiny v levém horním okénku na dálkovém zobrazovací. Změní-li
se teplota vysílače o 4° C zobrazí se v okénku vpravo nahoře. K získání informace manuelním způsobem
je nutno dálkový zobrazovač vypnout a zapnout a sledovat údaj v horním levém okénku po zobrazení
výrobní série Stav napětí se uvádí jako zbytková kapacita v procentech minimální napěti, které se zobrazí
se vztahuje k 28V ss proudového zdroje. Je tedy 28V zobrazeno jako 100 %, 19V jako 50 %, 12V jako
25 % a 9V jako 0.
Když se pro dálkový zobrazovač použiji normální baterie na místo proudového zdroje, přepne se
automaticky na normální provoz. Tím se údaje o náklonu, natáčeni, teplotě a stavu baterie přenáší od
DigiTrak přijímače.
Provoz
Kabelový vysílač se zaměřuje pokud se týká FNLP, RNLP a PLL stejným způsobem jako jiné DigiTrak
vysílače . Údaj o hloubce, náklonu, natočení, teploty a stavu batene vysílače se ovšem neukazují na
přijímači, ale na dálkovém zobrazovací.V mnoha případech kdy je nasazen kabelový vysílač je terén pro
zaměřování neprůchodný. Hloubka vysílače se proto Často vypočítává na základě údajů o náklonu ( viz
"Násobení úhlu náklonu či výpočet hloubky pomocí náklonu" v kapitole "Zaměřování" ) nebo použitím
DataLog - Systému v reálném Čase.
Proveďte jedno bodovou kalibraci při čemž je přijímač v pouzdře vrtacího nářadí a kostru musí mít
propojenu - uzemněnu - na kostře vrtacího stroje. Přesvědčete se , že během kalibrace nejsou mezi
vrtacím strojem a přijímačem žádné kovové předměty. Prověřte zobrazeni údaje o hloubce v několika
vzdálenostech od kabelového vysílače a přeměřte je pásmem. Kalibraci lze provést je-li pouzdro s
vysílačem instalováno do vrtacího nářadí. Úhel náklonu nemá vliv na kalibraci. Kabelový vysílač má
dvojnásobně silnější signál jako vysilač s velkým dosahem (DX, DXP, D4X, D4XP) proto je signál ve
vzdálenosti 150 cm od vysílače tak veliký že vše zahluší.
Může se stát, že v tak malé vzdálenosti nebudou k dispozici žádné informace o hloubce. Určení
maximálního hloubkového dosahu kabelového vysílače se uskuteční tím, že se vzdálíme tak daleko od
vysílače až bude údaj o hloubce nestabilní nebo kdy se objeví údaj „ 1999 „. Hloubku vrtacího nářadí
( hlavy ) lze vypočítat ba základě náklonu, pří větších hloubkách než je dosah nelze zaměřovat pohybem
nad trasou vrtu. Činnost k určení FNLP a RNLP je tak omezena maximálním dosahem.
Přesvědčte se, zda je dálkový zobrazovaČ a zdrojová jednotka připojena na samostatný zdroj ( baterii ) a
ne na stejnosměrný proudový systém vrtacího stroje. Při vyhledáváni poruch a přezkoušení proudů má být
k dispozici univerzální měřící přistroj.
O podrobnější návod na hledání poruch na systému kabelového vysílače si vyžádejte prosím u naši služby
zákazníkům na tel. +1 425 251 0559 / +49(0) 9394 990 990.
3-3000-12k-E (Czech)
66
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Hledání závad
Problém / důležitost
Příčina / řešení
Odpovídající stať
1999 se ukazuje ve spodním
okénku přijímače co značí že
přijímač nepřijímá žádný
signál.
Vysílač je v režimu "Vyčkáváni" (otočením
tyčí lze uvést do provozu).
"Elektrické rušení /
proměřeni šumů" kapitola
"Rušení signálů"
Vybité baterie vysílače.
Porucha vysilače.
Kapitola “Vysílač”
Přehřátý vysílač.
Přijímač je mimo dosah vysilače.
Ve spodním okénku přijímače
se ukazují číslice 200 a 700
Vysilač není aktivní.
Přijímač přijímá šum pozadí.
"Elektrická rušení /
proměření šumů" v
kapitoíe "Rušení signálů"
Hloubka se najednou
zvětšuje o 45 - 60 cm.
Nebyla kalibrována funkce ultrazvukem, při
odečítání hloubky byl přijímač postaven na
zemi. Při vyšším výskytu rušivých signálů
lze pravděpodobně druhou domněnku
vypustit.
"Funkce ultrazvuku" v
kapitole "Přiijímač"
Po kalibraci je hloubka
zobrazena jako 119 - 121
místo 297 – 305.
Systém hloubkového měření přijímače byl
zaměněn z centimetrů (Metrická míra) za
Couly (Anglická míra).
"Změna nastavení kanálu
přijímače" kapitola "Přijímač"
Hloubka není správná.
Rušení signálů.
Elektrické rušení,
proměření "Šumů" v
kapitole "rušení signálů"
Funkce ultrazvuku špatně nastavena.
Špatná kalibrace.
Slabý signál z vysilače.
“Funkce ultrazvuku” v
kapitole "Přijímač"
Při snímáni hodnoty o hloubce není
přijímač přímo nad vysílačem (Spínač
musí být vypnut).
Chybná funkce přijímače.
Nesprávné informace na
přijímači.
V dálkovém zobrazovací se v
okéncích objevují pomlčky.
Rušení signálů.
Slabé baterie přijímače.
"Elektrické rušení,
prověření Šumů" v
kapitole "Rušení signálů"
Vlhko v přístroji.Obraťte se na DCI o
informaci "Vysoušeči metody". Vlhkost
může nastat kondenzací. Ta vzniká
přenášením přístroje z tepla do chladu
nebo naopak.
Kapitola dálkový
zobrazovač
Přijímač je přepnut na O kanál
(telemetrické funkce jsou vypnuty).
"Změna nastavení kanálu
na přijímači" v kapitole
"Přijímač"
Přijímač je přepnut na jiný kanál než má
nastaven dálkový" zobrazovač.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
67
®
Hledání závad
Problém / důležitost
Na dálkovém zobrazovaci se
objevuji pomlčky.
Příčina / řešení
Odpovídající stať
Singál z přijímače je ovlivněn rušivými
signály.
Přímá viditelnost mezi přijímačem a
zobrazovačem je narušena (budovami,
pahorky nebo hustým porostem).
"Elektrické měřeni /
prověřeni šumů" kapitola
"Rušivé signály"
Kapitola "Dálkový
zobrazovač"
Přijímač není vybaven na přenos signálů
do dálkového zobrazovače. O tom se
přesvědčte na zadní straně přijimače zda
má velkou oranžovou šipku.
Telemetrické funkce přijímače nejsou
kompatabilní s dálkovým zobrazovačem.
Porovnejte telemetrické informace podle
čísla série na přijímači zda jsou v souladu.
Pokud je možnost použijte buď jiný
přijímač neb zobrazovaČ aby s zjistilo kde
je závada.
Nejsou údaje o naklonu,
natočení, stavu baterií a
teplotě.
Rušeni signálů.
Přijímač je mimo dosah vysílače. Pokud je
možnost zkuste k porovnání, jiný přijímač
nebo vysílač s větším výkonem Vadný
přijímač.
Proveďte autotest, pokud jde o model
Mark III.
Údaje o hodnotách natočení
jsou nespolehlivé.
Rušeni signálů.
Při hledání FNLP nebo RNLP
se znaménko "+" a "–"
jednoznačně nezaměňje.
Rušení signálů.
Prověřte zda v okénku nahoře vlevo
pravidelné bliká značka "~". Pokud ne, pak
jde o zhoršeni signálu. Zkuste jiný vysilač.
"Rušivé signály autotest
pro Mark III přijímač" v
kapitole "Prověřováni
funkci"
"Elektrická rušení /
prověření šumů" kapitola
"Rušivé signály"
"Elektrická rušení /
proměřování šumů" v
kapitole "Rušení signálů"
Přijimač není držen správně a klidné.
S přibývající hloubkou se může stát, že lze
stanovit oba zaměřovači body, po obou
stranách trasy vrtu. Pokud je tomu tak, pak
lze vyhledat pravé místo FNLP a RNLP
rozpůlením vzdálenosti mezi oběma body.
68
"Elektrické rušeni /
prověření šumů" v kapitola
Kapitola přijímač
„Rozptyl předního a
zadního negativního
zaměřovacího bodu" v
kapitole "Zaměřováni"
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Hledání závad
Problém / důležitost
Nepravidelný údaj o hloubce.
Příčina / řešení
Nepravidelný údaj o hloubce.
Rušení signálu Vysilač je vypnut.
Pokud můžete zaměňte vysílač nebo
přijímač za jiný, abyste zjistili kde je
příčina. Přibližná hloubka se dá vypočítat
podle údajů o náklonu a podle vzdálenosti
mezi FNLP a RNLP.
Vadný přijímač nebo vysilač.
Vysilač se odchyluje vlevo
nebo vpravo od určeného
směru přijímačem.
Při zaměřování není přijímač držen rovné.
Vysílač byl zaměřen podle síly signálu
místo využití FNLP a RNLP.
Přijímací antény nejsou vyváženy. Je
možno je sladit a pomocí diagnostického
postupu telefonickým spojením oddělením
pro zákazníky DCI nebo přijímač lze.
zaslat k opravě nebo přezkoušení do DCI.
Chybějí údaje ve všech
okéncích.
Přijímač se vypnul, aby šetřil baterie. To se
uskutečňuje pokud přijímač nepřijme po 15
minut žádný signál .Přijímač jednoduše
zapnout (všechny kalibrační údaje
zůstávají zachovány).
Odpovídající stať
"Elektrické rušení /
prověřeni šumu" v kapitole
"rušeni signálu"
„Sčítáni úhlů náklonu nebo
výpočet hloubky podle
náklonu" v kapitole
"Zaměřování”
Výpočet hloubky pomocí
vzdálenosti mezi FNLP a
RNLP v kap kapitole
"Zaměřováni"
Přečtete celou kapitolu
"Zaměřování" ve které je
uvedena DigiTrak -netoda
k vyhledání FNLP a
RNLP. Pomoci těchto
bodu dovoluje DigiTrak přistroj pracovat s velkou
přesnosti měřeni
"jedno bodový kalibrační
postup" kapitola „Přijímač"
Kapitola "Nabíječ baterií"
Přijímač se automaticky odpojuje, jakmile
se zahájí kalibrování dříve než je
ukončeno uvádění do chodu. Pokud
nezůstane přijímač zapnutý jnůže být
baterievybitá.
Prověřit stav baterie
V okénku vlevo nahoře není
značka "~".
Rušení signálu.
Přijímač je mimo dosah vysílače.
"Elektrické rušení /
přezkoušení Šumů
"kapitola "Rušení signálů"
Vysílač nebo přijímač v poruše. Pokud
možno zaměnit jiným vysílačem nebo
pňjimačem.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
69
®
Hledání závad
Problém / důležitost
Příčina / řešení
Odpovídající stať
Při vypnutém spínači se
objeví v horním levém okénku
100 nebo-100.
Senzor naklonil ve vysílací je vadný.
Vyměnit vysílač.
Kapitola "Vysílač"
V okénku nahoře vpravo je
„99" (Spinač vypnut).
Teplotní senzor vysílače je vadný. Vyměnit
vysiiač.
Kapitola "Vysilač"
Znaménko "–" v dolním
okénku.
Přijímač byl při odečtu hloubky na zemi
(zejména při malých hloubkách) a
ultrazvukové funkce nebyla kalibrována.
Znovu nastavit funkci ultrazvuku.
"Funkce ultrazvuku"
kapitola "Přijímač"
"Kalibrace phjímače" v
kapitole "Přijímač"
Nepřesná kalibrace přijímače. Pomocí
jedno bodového nebo dvou bodového
kalibrovánf provést novou kalibraci.
Pozice natočení zůstávají
nebo jsou nepřesné.
Rušení signálu. Znaménko "~" nebliká
souměrně (okénko vlevo nahoře).
Pokud znaménko "~" bliká pravidelně
muže být závada vysilače nebo přijímače.
Zobrazená hloubka není
spolehlivá.
"Elektrické rušení /
prověření šumů‘‘ kapitole
"Rušen ísignálů"
Pokud je možno, použíjte jiný přijímač.
"Autotest pro Mark III
přijímač" v kapitole
proměření funkce
Máte-li přístroj Mark III proveďte autotest k
určení kódu závady a tím samotné závady.
"Přehráti” v kapitole
"Vysilač"
Rušení signálu.
"Elektrická rušeni /
prověření šumů"
Přibližnou hloubku lze vypočítat využitím
informace o náklonu a vzdálenosti FNLP a
kapitola "Rušení signálů" RNLP.
„Sčítání uhlů náklonu
nebo výpočet hloubky na
základě náklonu" kapitola
"Zaměřování"
Výpočet hloubky na
zákiadě vzdálenosti mezi
FNLP a RNLP Kapitola
"Zaměřování"
Znaménko pro hloubkovou
vzdálenost spodním okénku
bliká (při vypnutm spínači).
70
Vysílač je vystaven teplotě vyšší jak 60°C.
Ujistěte se před dalším použitím, že ve
teplotní bod vysílače nemá červenou
barvu.
Kapitola "Vysílač"
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Hledání závad
Problém / důležitost
Blikající značka "~" ve dolním
okénku.
Příčina / řešení
Vysilač je vystaven teplotě vyšši jak 60°C.
Ujistěte se před dalším použitím, že
teplotní bod vysilače nemá Červenou
barvu.
Odpovídající stať
Kapitola "Vysílač"
Stálá značka "~" ve spodním
okénku.
Od výrobků série 5.0 nebo výše vybavené
přijímače ukazují při sepnutém spínači
předvídanou hloubku vysílače na FNLP
společně s trvalým znaménkem "~" ve
spodním okénku. Starší výrobky tuto funkci
nemají
„Funkce výrobků série 5.0"
v kapitole "Přijímač"
Ověřit zda nejsou zaneseny otvory pro
ultrazvuk na přijímači dole, blátem nebo
spinou- Pokud ano pak opatrně očistit.
Postupovat velmi opatrně, aby se
nepoškodily kovové Části v otvorech.
Zaopatrte si přiměřené množství
Isopropylalkoholu (99 objemu -%). Přijímač
otočit dnem nahoru. Tekutinu převalovat
sem a tam a potom vylít. Opakujte postup
ještě dvakrát a nechejte přepínač alespoň
15 minut vysušit.
"Funkce ultrazvuku"
kapitola "Přijímač"
Ultrazvuk nefunguje.
Kapitola "Zaměřování"
Pokud nebude ani potom funkce
ultrazvuku správně fungovat, obraťte se
prosím na DCI službu zákazníkům na t.č.
+1 425 251 0559 / +49(0) 9394 990 990.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
71
Hledání závad
®
Poznámky
3-3000-12l-E (Czech)
72
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Vysvětlivky
4 otočková metoda
Alternativní metoda k určení FNLP a RNLP pomocí plus - minus znaménka (" + " " – ") Metoda se
normálně používá není-Ii známa poloha vysilače. Viz " 4 otočková metoda" v kapitole „ Zaměřování.
Aktivní vysflař
Vysílač s instalovanou baterií nebo kabelový vysílač, který je připojen na proudový zdroj.
Spínací sekvence
Na přijímači se zobrazují údaje v určitém poradíš informacemi jako např. druhy součástek u přijímače,
druh hloubkového měření, napěti baterie přijímače (výrobky série 5.07). Použitý kanál mezi přijímačem
a dálkovým zobrazovačem na vrtacím stroji k přenosu signálů.
Spínač vypnut
Při vypnutém spínači se nachází systém ve "Sledovacím stavu " nakloň, natáčení a vzdálenost/hloubka
vysílače se průběžně aktualizují. Zobrazené informace na přijímači po vypnutí spínače jsou rozdílné
podle toho o který výrobek se jedná. Další informace viz "Kliknutí" (krátké stisknutí) nebo držení
spínače v poloze zapnuto v kapitole o "Přijímači".
Dobíječ baterií
Je určen k nabíjení a vybíjení DigiTrak baterií. Je napájen buď ze střídavého nebo stejnosměrného
zdroje proudu. Je možno ho využit k dalšímu Širokému použití.
Vztažná řára
Předem stanovená Čára nebo řada charakteristických míst na povrchu, které všeobecně leží podél
průběhu vrtné trasy, která se bere v úvahu při vrtání. Bývá využívána zejména pro mapování vrtné
trasy pomoci DataLog systému.
Vrtací hlava nebo vrtací nástroj
Viz „pouzdro" vysilače.
DataLog systém
Hardware a výrobky k zaznamenání údajů o vrtu a ke grafickému znázornění vrtné trasy.
Natáčení
Otáčení (natáčení) vysílače kolem své podélné osy.
Zapnutí = Snímání = "Boot-up"
Tento postup probíhá kdy se při vložené baterii u přijímače nebo dálkovém zobrazovací sepne spínač.
Tím se spustí spínací sekvence během niž se zobrazují různé informace. Zahájení kalibrace nebo
zaměřováni lze zahájit až po ukončeni spínací sekvence.
Nastaveni funkcí ultrazvuku
K nastaveni ultrazvukových funkcí je nutno jednou "kliknout" spínač a dívat se na spodní okénko. Číslo
zobrazené po 2 vteřiny se odečte od celkové magnetické vzdálenosti. Funkce ultrazvuku může být
kdykoliv nastavena aniž by se tím ovlivnila kalibrace. Funkce ultrazvuku kompenzuje různé výšky
pracovníků, kteří zaměřuji.
Přijímač
Přijímací (často nazvaný "zaměřovač") je přenosný přístroj, který nad povrchem země přijímá vysílané
signály, zpracovávaje a zobrazuje status vysílače obsluze. Přijímač lze vybavit telemetrickým
vysílačem, který přenáší informace na dálkový zobrazovač umístěný na vrtacím stroji.
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
73
Vysvětlivky
®
Anglické označení
Označení jednotek k měřeni hloubky v coulech.
Dálkový zobrazovač
Přístroj umístěný na vrtacím stroji nebo v jeho blízkosti, který zobrazuje údaje z přijímače. Přistroj lze
využít pro dálkové řízení pokud terén není průchodný.
Výrobky - firemní zboží (součástky, bloky)
Které jsou výrobcem a naprogramovány v Software a konfigurovány v Hardware. Uživatel nemá přístup
k výrobkům to může uskutečnit a aktualizovat jedině výrobce.
Přidržování spínače
Při stále sepnutém spínači je systém v "zaměřovacím stavu". Mimo to jsou při normálním zaměřování a
při sepnutí k dispozici různé informace. Další informace viz "kliknutí a drženi spínače" v kapitole
"Přijímač".
Zadní negativní zaměřovači bod (Rear Negative Locate Point - RNLP) =
Zaměřovači bod za vysílačem
Toto místo společně s pozitivní zaměřovači přímkou (nad vysílačem) a s FNLP poskytují obsluze
informace o všech polohách a směrech vysílače. Viz další informace v kapitole "Zaměřování".
Výška nad zemí = Ultrazvuková vzdálenost = ultrazvuková míra
Převýšení nad zemi neboli ultrazvuková vzdálenost je využito přijímačem k přepočtu hloubky /
vzdáleností vysilače. Další informace viz funkce Ultrazvuku v kapitole "Přijímač".
Kabelový vysílač
Vysílač který je propojen přímo s dálkovým zobrazovačem a zobrazuje údaje o velmi dlouhých nebo
velmi hlubokých vrtech.
Kliknutí, případně držení spínače
Viz "Kliknutí" spínače "držení sepnutý spínač" a spínač "vypnout".
Kliknutí spínače
Stisknutí a za méně jak 1/2 vteřiny jeho uvolněni se označuje jako "kliknutí". Všeobecně tento postup
dovoluje ultrazvukové měření. Další informace viz "Kliknuti a drženi spínače" a ultrazvuková funkce v
kapitole "Přijímač".
Magnetická vzdálenost
Magnetickou vzdálenost využívá přijímač k výpočtu hloubky / vzdálenosti vysílače. Další informace viz
"Funkce ultrazvuku" v kapitole "Přijímač".
Mark III
Označeni k rozlišení novějších DigiTrak přijímačů od starších Mark I a Mark II přijímačů. Mark III je lépe
odstíněn, aby se zvětšil dosah DigiTrak- vysílačů a aby se zamezilo působení určitého typu rušivých
signálu.
Mark III autotest
Metoda k provedení autotestu všech komponent přijímače mimo ultrazvukového transduceru (ostatní
komponenty ultrazvuku jsou rovněž prověřovány) , Autotest se musí provádět v miste bez rušivých
signálů a daleko mimo dosah aktivních vysílačů. Další informace viz „Autotest „pro „přijímače Mark III" v
kapitole "Přezkušování funkcí".
Metrický provoz
Označení pro měření hloubky v centimetrech.
74
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Vysvětlivky
Nakloň
Úhel vysílače k relativní horizontále, zobrazuje v procentech ( % ) náklonu (stoupání děleno délkou).
Existují DCI vysílače k měření a zobrazování po krocích o 1 % nebo i 0,1 %.
Zaměřovači přímka a body
Viz pozitivní zaměřovači přímka, přední negativní zaměřovači bod a zadní negativní zaměřovači bod.
Kladná zaměřovači přímka (Positive Locate Line - PLL) = nad vysílačem a kolmo k němu probíhající
přímka. Využitím této přímky s FNLP a RNLP se určuje poloha vysílače v zemi.
Vysílač
Vysílač (též označovaný jako Sonda, BAKE nebo maják) se instaluje do pouzdra ve vrtacím nářadí.
Vysílá elektromagnetické signály na jejichž základě je obsluha seznamována s údaji o poloze,orientaci
a jiných parametrech pro řízení vrtání. Dosah vysílače je variabilní a může být zvýšen použitím
přijímače Mark III.
Šikmá vzdálenost
Viz "Hloubka , šikmá vzdálenost, případně dosah".
Telemetrie
Je signál pomoci kterého komunikuje přijímač s dálkovým zobrazovacem. V přijímači je telemetrický
vysílač a v dálkovém zobrazovací telemetrický přijímač.
Hloubka, případně Šikmá vzdálenost, případně dosah
Hloubka (při vypnutém spínači) se zobrazuje ve spodním okénku je-li přijímač přímo nad vysílačem.
Šikmá vzdálenost (při vypnutém spínači) se ukáže ve spodním okénku pokud není přijímač přímo nad
vysílačem. Donosnost je maximální hloubka vysílače. Ta se může měnit působením rušivých signálů z
nadzemních i podzemních zdrojů, vodivosti půdy a slanou vodou.
Ultrazvuková vzdálenost = ultrazvuková míra = výška nad zemí
Výška přijímače nad zemi se objeví na 2 vteřiny ve spodním okénku po kliknutí spínače, ultrazvuková
míra kompenzuje různé výšky obsluh. Další informace vrz "Ultrazvukové funkce" v kapitole "Přijímač".
Funkce ultrazvuku
Slouží k určení výšky přijímače nad zemi až do 2,3 m a číselný údaj se objeví po kliknutí spínače na 2
vteřiny ve spodním okénku.(při zapnutém přistrojí) Přitom nemusí být vysilač aktivován.
Ultrazvukový transducer
Jsou to senzory v obou otvorech na spodní stěně přijímače k měřeni výšky přijímače popřípadě
ultrazvukové vzdálenosti.
V AC
Volty střídavý proud
V DC
Volty stejnosměrný proud
Přední záporný zaměřovači bod (Front Negative Locate Point - FNLP) =
zaměřovači bod před vysílačem
Tato poloha spolu s kladnou zaměřovači přímkou (nad vysílačem) a zadním záporným zaměřovacím
bodem, dává obsluze informace o všech polohách vysílače. Viz kapitola "Zaměřování".
Plánovaná hloubka
Předpovězená hloubka představuje při stisknutím spínači na přijímači odhad hloubky vysílače u FNLP.
Předpovězená hloubka se objeví ve spodním okénku jako blikající číslice s trvale zobrazeným
znaménkem "~". Další informace viz "Funkce výrobků série 5.0" v kapitole "Přijímač a zaměřování"
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
75
Vysvětlivky
®
Poznámky
3-3000-12m-E (Czech)
76
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
DIGITAL CONTROL INCORPORATED
Příloha
Informace a tabulky v této příloze jsou dalšími pomocnými prostředky k potvrzení polohy vysílače. K využití
jsou tyto informace:
Nárůst hloubky v Coulech pro 10 stopové tyče
Přepočet stoupáni v % na Grád
(Vysílač s 1 % nákionem)
Přepočet stoupání v % na Grady
(0,1 % vysílač s 0,1 % Nakloň nebo pro ještě citlivější nakloň)
Přepočet Grádu na stoupavost v %
(Vysílač s nákionem 1 %)
Přepočet Gradu na stoupavost v %
(Vysílač s nákionem 0,1 %)
Výpočet hloubky podle vzdálenosti mezi FNLP a RNLP
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
77
®
Příloha
Nárůst hloubky v Coulech pro 10 stopové tyče
78
Procento
Nárůst hloubky
Procento
Nárůst hloubky
1
1
27
31
2
2
28
32
3
4
29
33
4
5
30
34
5
6
31
36
6
7
32
37
7
8
33
38
8
10
34
39
9
11
35
40
10
12
36
41
11
13
37
42
12
14
38
43
13
15
39
44
14
17
40
45
15
18
41
46
16
19
42
46
17
20
43
47
18
21
44
48
19
22
45
49
20
24
50
54
21
25
55
58
22
26
60
62
23
27
70
69
24
28
80
75
25
29
90
80
26
30
100
85
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Příloha
Přepočet stoupání v % na Grád
(Vysílač s náklonem 1 %)
Procento
Grad
Procento
Grad
Procento
Grad
Procento
Grad
1
0,6
26
14,6
51
27,0
76
37,2
2
1,1
27
15,1
52
27,5
77
37,6
3
1,7
28
15,6
53
27,9
78
38,0
4
2,3
29
16,2
54
28,4
79
38,3
5
2,9
30
16,7
55
28,8
80
38,7
6
3,4
31
17,2
56
29,2
81
39,0
7
4,0
32
17,7
57
29,7
82
39,4
8
4,6
33
18,3
58
30,1
83
39,7
9
5,1
34
18,8
59
30,5
84
40,0
10
5,7
35
19,3
60
31,0
85
40,4
11
6,3
36
19,8
61
31,4
86
40,7
12
6,8
37
20,3
62
31,8
87
41,0
13
7,4
38
20,8
63
32,2
88
41,3
14
8,0
39
21,3
64
32,6
89
41,7
15
8,5
40
21,8
65
33,0
90
42,0
16
9,1
41
22,3
66
33,4
91
42,3
17
9,6
42
22,8
67
33,8
92
42,6
18
10,2
43
23,3
68
34,2
93
42,9
19
10,8
44
23,7
69
34,6
94
43,2
20
11,3
45
24,2
70
35,0
95
43,5
21
11,9
46
24,7
71
35,4
96
43,8
22
12,4
47
25,2
72
35,8
97
44,1
23
13,0
48
25,6
73
36,1
98
44,4
24
13,5
49
26,1
74
36,5
99
44,7
25
14,0
50
26,6
75
36,9
100
45,0
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
79
®
Příloha
Přepočet stoupání v % na Grád
(Vysílač s náklonem 0,1 % nebo citlivější)
80
Procento
Grad
Procento
Grad
Procento
Grad
Procento
Grad
0,1
0,1
2,6
1,5
5,1
2,9
7,6
4,3
0,2
0,1
2,7
1,5
5,2
3,0
7,7
4,4
0,3
0,2
2,8
1,6
5,3
3,0
7,8
4,5
0,4
0,2
2,9
1,7
5,4
3,1
7,9
4,5
0,5
0,3
3
1,7
5,5
3,1
8
4,6
0,6
0,3
3,1
1,8
5,6
3,2
8,1
4,6
0,7
0,4
3,2
1,8
5,7
3,3
8,2
4,7
0,8
0,5
3,3
1,9
5,8
3,3
8,3
4,7
0,9
0,5
3,4
1,9
5,9
3,4
8,4
4,8
1
0,6
3,5
2,0
6
3,4
8,5
4,9
1,1
0,6
3,6
2,1
6,1
3,5
8,6
4,9
1,2
0,7
3,7
2,1
6,2
3,5
8,7
5,0
1,3
0,7
3,8
2,2
6,3
3,6
8,8
5,0
1,4
0,8
3,9
2,2
6,4
3,7
8,9
5,1
1,5
0,9
4
2,3
6,5
3,7
9
5,1
1,6
0,9
4,1
2,3
6,6
3,8
9,1
5,2
1,7
1,0
4,2
2,4
6,7
3,8
9,2
5,3
1,8
1,0
4,3
2,5
6,8
3,9
9,3
5,3
1,9
1,1
4,4
2,5
6,9
3,9
9,4
5,4
2
1,1
4,5
2,6
7
4,0
9,5
5,4
2,1
1,2
4,6
2,6
7,1
4,1
9,6
5,5
2,2
1,3
4,7
2,7
7,2
4,1
9,7
5,5
2,3
1,3
4,8
2,7
7,3
4,2
9,8
5,6
2,4
1,4
4,9
2,8
7,4
4,2
9,9
5,7
2,5
1,4
5
2,9
7,5
4,3
10
5,7
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Příloha
Přepořet Grádu na stoupavost v %
(Vysílač s náklonem 1 %)
Procento
Grad
Procento
Grad
0
0,0
23
42,4
1
1,7
24
44,5
2
3,5
25
46,6
3
5,2
26
48,8
4
7,0
27
51,0
5
8,7
28
53,2
6
10,5
29
55,4
7
12,3
30
57,7
8
14,1
31
60,1
9
15,8
32
62,5
10
17,6
33
64,9
11
19,4
34
67,5
12
21,3
35
70,0
13
23,1
36
72,7
14
24,9
37
75,4
15
26,8
38
78,1
16
28,7
39
81,0
17
30,6
40
83,9
18
32,5
41
86,9
19
34,4
42
90,0
20
36,4
43
93,3
21
38,4
44
96,6
22
40,4
45
100,0
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
81
®
Příloha
Přepořet Grádu na stoupavost v %
(Vysílač s náklonem 0,1 %)
82
Procento
Grad
Procento
Grad
0,1
0,2
3,1
5,4
0,2
0,3
3,2
5,6
0,3
0,5
3,3
5,8
0,4
0,7
3,4
5,9
0,5
0,9
3,5
6,1
0,6
1,0
3,6
6,3
0,7
1,2
3,7
6,5
0,8
1,4
3,8
6,6
0,9
1,6
3,9
6,8
1
1,7
4
7,0
1,1
1,9
4,1
7,2
1,2
2,1
4,2
7,3
1,3
2,3
4,3
7,5
1,4
2,4
4,4
7,7
1,5
2,6
4,5
7,9
1,6
2,8
4,6
8,0
1,7
3,0
4,7
8,2
1,8
3,1
4,8
8,4
1,9
3,3
4,9
8,6
2
3,5
5
8,7
2,1
3,7
5,1
8,9
2,2
3,8
5,2
9,1
2,3
4,0
5,3
9,3
2,4
4,2
5,4
9,5
2,5
4,4
5,5
9,6
2,6
4,5
5,6
9,8
2,7
4,7
5,7
10,0
2,8
4,9
2,9
5,1
3
5,2
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
Příloha
Výpočet hloubky pomocí vzdálenosti mezi FNLP a RNLP
Pokud by se jevil údaj o hloubce / vzdálenosti v zobrazovacím okénku jako nespolehlivá informace, může
se hloubka vysilače odhadnout. Ovšem jen tehdy pokud je jasno, že nakloň a negativní pomocné body
jsou spolehlivě známy a je-li povrch země plochý. K odhadnutí hloubky vysilač, se musí nejdříve změřit
vzdálenost mezi FNLP a RNLP, musí být znám nakloň. Podle následující tabulky pro odhadnutí hloubky
určete dělitele, který se nejvíce přibližuje nákkffiu vysílače. Poté můžete odhadnout podle uvedené rovnice
příslušnou hloubku.
Hloubka =
Vzdálenost mezi FNLP a RNLP
(
Delitel
Na příklad: Náklonu vysílače o 34 % přísluší dělitel o hodnotě 1,50 (viz tabulka). V tomto případě je
vzdálenost mezi FNLP a RNLP 3,5 m. Hloubka tedy bude:
Hloubka =
3,5 m
= 2,33 m
1,50
Tabulka hloubkového odhadu
Náklon
Dělitel
Náklon
Dělitel
Náklon
Dělitel
Náklon
Dělitel
0
1,41
26
1,47
52
1,62
78
1,84
2
1,41
28
1,48
54
1,63
80
1,85
4
1,42
30
1,48
56
1,64
82
1,87
6
1,42
32
1,49
58
1,66
84
1,89
8
1,42
34
1,50
60
1,68
86
1,91
10
1,42
36
1,51
62
1,69
88
1,93
12
1,43
38
1,52
64
1,71
90
1,96
14
1,43
40
1,54
66
1,73
92
1,98
16
1,43
42
1,55
68
1,74
94
2,00
18
1,44
44
1,56
70
1,76
96
2,02
20
1,45
46
1,57
72
1,78
98
2,04
22
1,45
48
1,59
74
1,80
100
2,06
24
1,46
50
1,60
76
1,82
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
83
Příloha
®
Poznámky
3-3000-12n-E (Czech)
84
DigiTrak® Mark III Návod k obsluze
®
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
www.digitrak.com (Web Site)
DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED
y
Kent, WA 98032 USA
y
425-251-0559 or 800-288-3610 y Fax 253-395-2800
[email protected] (E-mail)
LICENCE NA TELEMETRII
Přiloženou licence požaduje US - americká "Federal
Kommunicacion Comission" ("FCC") pro provozování DigiTrak®
(trn) přijímače s funkcemi dálkového přenosu. DigiTrak®
přijímače s dálkovými funkcemi jsou označeny šipkou a FCE
číslem KKG007 na štítku pod víčkem bateriové schránky.Tato
licence byla vydána od FCE v rámci všeobecné licence vydané
Digital Control Incorporadet. Provozovatel DigiTrak® přijímače s
dálkovými funkcemi, nepotřebuje v USA žádnou zvláštní osobní
licenci.
Povolení k provozu přijímače od DigiTrak® s dálkovými
funkcemi, vyplývající z této licence platí jen pro USA. DigiTrak®
přijímač s dálkovými funkcemi lze provozovat jen v souladu se
směrnicemi a potvrzeními vydanými FCC a návodem na
provozování , který je součástí dodávky. Jak na přijímačích s
dálkovým ovládáním od DigiTrak®, tak i na jiných DigiTrak®
přístrojích mohou být provedeny různé modifikace.
Mimo USA odpovídá za získání obdobné licence pro provoz
DigiTrak® přijímačů s dálkovými funkcemi provozovatel.
Page 1 of 2
3-3000-12o-E (Czech)
Page 2 of 2
® DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
www.digitrak.com (Web Site)
y
Kent, WA 98032 USA
y
Tento dokument je přeložen z anglického manuálu (Master
manuál), který slouží pro potřebu uživatele a je předmětem ke
kterému se vztahují veškeré předpisy a omezení uvedená v DCI
záručních podmínkách. V případě jakékoli nejasnosti či záměny
v interpretaci tohoto dokumentu je rozhodující Master manuál.
425-251-0559 or 800-288-3610 y Fax 253-395-2800
[email protected] (E-mail)
OMEZENÁ ZÁRUKA
DIGITAL CONTROL INCORPORATED („DCI") zaručuje, že každý výrobek DCI („DCl-PROUDKT") odesílaný z
DCI v době odesílání z DCÍ odpovídá zveřejněné specifikaci a podepsané záruční listině a nená materielni
nebo výrobní závady, Tato podepsaná omezená záruka není přenosná a platí jen pro prvého kupujícího, který
si výrobek DCI odebral bud' přímo od výrobce DCI nebo od autorizovaného prodejce DCI. Platí tyto podmínky a
omezení :
1. Pro dále uvedené nové výrobky DCI platí záruční lhůta dvanáct ( 12 ) měsíců. Přijímače/ zaměřovači
zařízení, dálkové zobrazovače, nabíječe baterií a dobíječi baterie a rovněž DataLog® Moduly a rozhraní.
Pro všechny ostatní nové výrobky od DCI včetně vysílače,příslušenství, softwarové programy a moduly
piatí záruční doba devadesáti (90) dnů mimo : ( a ) použité výrobky DCI, které byly prodány buď přímo u
DCI nebo byly získány u autorizovaného prodejce, který je pověřen prodejem použitých výrobků DCI a ( b )
DCI nabídnuté služby zákazníkům, včetně zkoušeni, zákaznické služby a opravy DCI výrobků po uplynutí
záruční doby. Záruční doba začíná platit ( i ) datem odesílání DCI výrobku z výrobního závodu nebo (u)
datem odeslání DCI výrobku autorizovaným prodejcem kupujícímu.
2. Povinnosti DCI v rámci této omezené záruky se omezují na výrobky DCI, které na základě přiměřeného
ověřeni výrobcem DCI podle výše uvedeného Záručního listu byly shledány vadnými a podle uvážení DCI
buď opraveny nebo zaměněny nebo přizpůsobeny. Všechna ověřování, opravy a přizpůsobovaní musí být
provedeny u DCI nebo záruční autorizovanou opravnou, která je písemně pověřena výrobcem DCI.
Všechny záruční požadavky musí mít doklad o datu zakoupeni a sériové číslo výrobku DCI.
3. Omezená záruka platí jen pokud : ( i ) kupující v době 14 dnů po obdržení DCI výrobce zašle vyplněný
záruční list k DCI ( i ) kupující po obdržení zboží DCI zjistí po zevrubné prohlídce zjevné nedostatky ( chyby
) a toto ihned oznámí DCI a ( k ) kupující splní níže uvedený postup opravňující k uplatňování garančních
podmínek.
VÝJÍMKY ZE ZÁRUKY
Tato omezená záruka neplatí na škody, včetně škod na DCI výrobku, které vznikly na základe : Neplněni
návodu k obsluze od DCI nebo jiných pokynů DCI, špatného používání,nedbalosti, nehodou, ohněm,
zatopením, zvýšeným násilím, neodborným používáním, připojením na nesprávné napěti nebo zdroj proudu,
zasazením nesprávných pojistek, přehřátí, dotek s vysokým napětím nebo Škodlivými látkami nebo jinou
závadou, kterou neodkryl kontrolní systém DCí. Tato omezená záruka neplatí pro přístroje, které nevyrábí nebo
nedodává DCI. , právě tak na škody a ztráty, které vzniknou zasazením DCI výrobku v jiné zená než pro níž
byly určeny. Převzetím výrobku se obchodník zavazuje prověřit použití výrobků DCÍ pro určené používání.
Rovněž je povinen pečlivé pročíst dodávané návody a podle nich jednat. ( Včetně nových výrobních informací
DCI, ( které jsou k dispozici na Webových stránkách). Tato omezená záruka nenahrazuje škody, které se staly
při zásilce na DCI výrobcích. Obchodník souhlasí s tím, že omezená záruka je neplatná jestliže: ( i ) jsou
pozměněny, odstraněny nebo zfalšovány označení sériového čísla nebo identifikačních štítků, návody nebo
pečetě ( ii ) při provádění nepovolených demontáží, oprav nebo modifikování DCI výrobků. V žádném případě
neručí DCI za výdaje a škody, které nebyiy písemně odsouhlaseny jako změny povolené výrobcem DCI.
Dále DCI neručí za ztráty a škody na DCI výrobcích nebo jiných zařízeních, které vznikly tím, že byly v péči (
opravovány ) opraven, které nemají pověření k těmto práčem od DCI.
Page 1 of 2
Tento dokument je přeložen z anglického manuálu (Master manuál), který slouží pro potřebu uživatele a je předmětem ke kterému se vztahují veškeré předpisy
a omezení uvedená v DCI záručních podmínkách. V případě jakékoli nejasnosti či záměny v interpretaci tohoto dokumentu je rozhodující Master manuál.
DCI si vyhrazuje právo provádět čas od času změny a zlepšení svých výrobků. Obchodník si musí uvědomen
toho, že DCI není povinen dříve vyrobené výrobky doplňovat, aby tyto změny byly uplatňovány.V předu
popsaná omezená záruka je od DCI jedinou zárukou a nahrazuje všechny ostatní vytištěné nebo doplněné
záruky včetně, ale ne výlučně o doplněné záruky obchodními zvyklostmi a způsobilostí k jiným účelům. Právě
tak, které vznikly doplněním záruky případně v rozsahu plnění povinností v důsledku jednání nebo obchodních
potřeb. Jestliže se uplatňuje výše popsané jednání a dodržování záručních podmínek stanovených DCI, je
tento postup jedinou možností sjednáníná pravý, která zůstává obchodníkovi, pokud nelze uplatnit podmínky
omezené záruky.
DCI neručí za : nepřiměřené, zvláště za vedlejší, následné škody nebo náhrady škod vzniklých
nedostatečnými informacemi, za ušlý zisk, neuskutečněné zisky nebo výtěžky, které vzniknou
obchodníkovi, nedodržením dohod, nedbalostí, přísným dodržováním záruky nebo jinými nároky.
Rozsah záruky DCI nemůže přestoupit cenu, kterou zaplatil obchodník za zboží DCI. Pokud příslušné
právo vylučuje nebo omezuje záruky na následné nebo souběžné a podobné škody nelze uplatňovat na
takové škody záručm nároky. Popsaná záruka Vám propůjčuje určitá práva.
Vycházeje z toho vyplývají Vám další možné práva, která jsou rozdílná v některých státech Unie. Tato omezená
záruka podléhá právnímu řádu státu Washington.
POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ
NA GARANČNÍ PODMÍNKY
1. Při problémech s Vašim výrobkem DCI se musíte nejprve obrátit na autorizovaného prodejce DCI, od
něhož jste výrobek získali. Pokud to nebude schopen řešit, spojte se prosím mezi 06,00 a 18,00 hod.
pacifického času pomocí dříve uvedeného telefonního Čísla s oddělením pro služby zákazníkům výrobce
DCI v KENTu, WASHINGTON - USA a dejte se propojit se zástupcem zákaznických služeb ( Výše uvedená
čísla „ 800 „ platí jen pro USA a Kanadu. Pokud zašlete Vaše zařízení v rámci zákaznických služeb do DCI,
musíte si bezpodmínečně vyžádat „ RETURN MERCHANDISE AUTHORIZATÍON"- Číslo RMA . Pokud to
neuděláte, mohou vzniknou časové průtahy , dokonce by mohlo dojít k tomu, že se Vám vrátí neopraveno
zařízeni.
2. Při telefonickém navázání styku se zástupcem služby zákazníkům v DCI se pokusí pomocí Vám řešením
problematiky, která vznikla u Vás na místě. Prosím dbejte, aby byly k dispozici všechny relevantní přístroje
a seznam sériových čísel všech výrobků DCI. Hledání závad u Vás ( ve Vašem prostoru) je velmi důležité,
poněvadž mnohé problémy nevzniknou jen závadou na DCI výrobku, ale chybným ovládáním nebo
nepříznivými pracovními podmínkami při vrtání.
3. Pokud se při hledání závady z místa a po projednávání se zástupcem služby zákazníkům DCI prokáže, že
zavadaje ve výrobku DCI vydá Vám zástupce DCI Číslo RMA jako potvrzení o oprávněnosti zaslání
výrobku k opravě. Zůstáváte odpovědným za hrazení nákladů s převozem včetně pojištění. Pokud DCI zjistí
po obdržení výrobku a provedených diagnostických testech, že je závada v rámci omezené záruky
nárokovatelná, budou opravu nebo úpravy provedeny a plně provozně schopný výrobek DCI Vám bude
okamžitě odeslán Pokud vzniklý problém nebude kryt zárukou budete nejprve seznámeni se stavem a
rozsahem poškozeni a dostanete cenovou kalkulaci o výši nákladů za opravu. Pokud budete souhlasit s
provedením opravy a její cenou, bude práce provedena a DCI výrobek Vám bude zaslán. Náklady za
ověřováni, opravy a nastaveni, které nespadají do omezené záruky a rovněž výdaje za přepravu Vám
budou zaúčtovány. Zpravidla se opravy provádí za l až 2 týdny.
4. DCI má k dispozici několik náhradních zařízeni k půjčování. Podle potřeby a možností se pokusí DCI
pomoci Vám obdobným zapůjčitelným přístrojem s využitím expresního doručení, pokud bude Vaše
zařízení opravováno v závodech DCI Nehledě na DCI stanovené podmínky kontroly se DCI bude
přiměřeně snažit, aby časový výpadek vzniklý oprávněnými záručními opravami byl co nejkratší. Zapůjčí-li
Vám DCI náhradní přistroj musíte Váš přistroj dodat nejpozději druhý pracovní den DCI po obdržení
zapůjčeného přístroje. Po obdržení Vašeho opraveného přístroje musite nám zapůjčený náhradní přístroj
zaslat expresním doručením a vrátit zpět DC tak, aby byl zpět v závodě nejpozději druhý pracovní den po
tom dni, kdy Vám byl dodán Váš opravený přístroj. Nebude-li lato lhůta dodržena, budou za každý doplněný
den vzniklý zpožděním návratu zapůjčeného přístroje do DCI účtovány příslušné poplatky.
3-3000-12p-E (Czech)
Page 2 of 2
® DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED
19625 62nd Ave. S., Suite B-103
www.digitrak.com (Web Site)
y
Kent, WA 98032 USA
y
425-251-0559 or 800-288-3610 y Fax 253-395-2800
[email protected] (E-mail)
LIMITED WARRANTY
Digital Control Incorporated ("DCI") warrants that when shipped from DCI each DCI product (“DCI Product”) will
conform to DCI’s current published specifications in existence at the time of shipment and will be free, for the
warranty period (“Warranty Period”) described below, from defects in materials and workmanship. The limited
warranty described herein (“Limited Warranty”) is not transferable, shall extend only to the first end-user
(“User”) purchasing the DCI Product from either DCI or a dealer expressly authorized by DCI to sell DCI
Products (“Authorized DCI Dealer”), and is subject to the following terms, conditions and limitations:
1. A Warranty Period of twelve (12) months shall apply to the following new DCI Products: receivers/locators,
remote displays, battery chargers and rechargeable batteries, and DataLog® modules and interfaces. A
Warranty Period of ninety (90) days shall apply to all other new DCI Products, including transmitters,
accessories, and software programs and modules. Unless otherwise stated by DCI, a Warranty Period of
ninety (90) days shall apply to: (a) a used DCI Product sold either by DCI or by an Authorized DCI Dealer who
has been expressly authorized by DCI to sell such used DCI Product; and (b) services provided by DCI,
including testing, servicing, and repairing an out-of-warranty DCI Product. The Warranty Period shall begin
from the later of: (i) the date of shipment of the DCI Product from DCI, or (ii) the date of shipment (or other
delivery) of the DCI Product from an Authorized DCI Dealer to User.
2. DCI's sole obligation under this Limited Warranty shall be limited to either repairing, replacing, or adjusting,
at DCI's option, a covered DCI Product that has been determined by DCI, after reasonable inspection, to be
defective during the foregoing Warranty Period. All warranty inspections, repairs and adjustments must be
performed either by DCI or by a warranty claim service authorized in writing by DCI. All warranty claims must
include proof of purchase, including proof of purchase date, identifying the DCI Product by serial number.
3. The Limited Warranty shall only be effective if: (i) within fourteen (14) days of receipt of the DCI
Product, User mails a fully-completed Warranty Registration Card to DCI; (ii) User makes a reasonable
inspection upon first receipt of the DCI Product and immediately notifies DCI of any apparent defect;
and (iii) User complies with all of the Warranty Claim Procedures described below.
WHAT IS NOT COVERED
This Limited Warranty excludes all damage, including damage to any DCI Product, due to: failure to follow
DCI’s user’s manual and other DCI instructions; abuse; misuse; neglect; accident; fire; flood; Acts of God;
improper applications; connection to incorrect line voltages and improper power sources; use of incorrect fuses;
overheating; contact with high voltages or injurious substances; or other events beyond the control of DCI. This
Limited Warranty does not apply to any equipment not manufactured or supplied by DCI nor, if applicable, to
any damage or loss resulting from use of any DCI Product outside the designated country of use. By accepting
a DCI Product, User agrees to carefully evaluate the suitability of the DCI Product for User's intended use and
to thoroughly read and strictly follow all instructions supplied by DCI (including any updated DCI Product
information which may be obtained at the above DCI website). In no event shall this Limited Warranty cover
any damage arising during shipment of the DCI Product to or from DCI.
User agrees that the following will render the above Limited Warranty void: (i) alteration, removal or tampering
with any serial number, identification, instructional, or sealing labels on the DCI Product, or (ii) any unauthorized
disassembly, repair or modification of the DCI Product. In no event shall DCI be responsible for the cost of or
any damage resulting from any changes, modifications, or repairs to the DCI Product not expressly authorized
in writing by DCI, and DCI shall not be responsible for the loss of or damage to the DCI Product or any other
equipment while in the possession of any service agency not authorized by DCI.
Page 1 of 2
DCI reserves the right to make changes in design and improvements upon DCI Products from time to time, and
User understands that DCI shall have no obligation to upgrade any previously manufactured DCI Product to
include any such changes.
The foregoing Limited Warranty is DCI’s sole warranty and is made in place of all other warranties, express or
implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose
and any implied warranty arising from course of performance, course of dealing, or usage of trade. If DCI has
substantially complied with the warranty claim procedures described below, such procedures shall constitute
User’s sole and exclusive remedy for breach of the Limited Warranty.
In no event shall DCI be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages or for any
cover, loss of information, profit, revenue or use based upon any claim by User for breach of warranty,
breach of contract, negligence, strict liability, or any other legal theory. In no event shall DCI’s liability
exceed the amount User has paid for the DCI Product. To the extent that any applicable law does not
allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or similar damages, the foregoing
limitations regarding such damages shall not apply.
This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state
to state. This Limited Warranty shall be governed by the laws of the State of Washington.
WARRANTY CLAIM PROCEDURES
1. If you are having problems with your DCI Product, you must first contact the Authorized DCI Dealer where it
was purchased. If you are unable to resolve the problem through your Authorized DCI Dealer, contact DCI’s
Customer Service Department in Kent, Washington, USA at the above telephone number between 6:00 a.m.
and 6:00 p.m. Pacific Time and ask to speak with a customer service representative. (The above “800” number
is available for use only in the USA and Canada.) Prior to returning any DCI Product to DCI for service, you
must obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. Failure to obtain a RMA may result in delays
or return to you of the DCI Product without repair.
2. After contacting a DCI customer service representative by telephone, the representative will attempt to assist
you in troubleshooting while you are using the DCI Product during actual field operations. Please have all
related equipment available together with a list of all DCI Product serial numbers. It is important that field
troubleshooting be conducted because many problems do not result from a defective DCI Product, but instead
are due to either operational errors or adverse conditions occurring in the User’s drilling environment.
3. If a DCI Product problem is confirmed as a result of field troubleshooting discussions with a DCI customer
service representative, the representative will issue a RMA number authorizing the return of the DCI Product
and will provide shipping directions. You will be responsible for all shipping costs, including any insurance. If,
after receiving the DCI Product and performing diagnostic testing, DCI determines the problem is covered by
the Limited Warranty, required repairs and/or adjustments will be made, and a properly functioning DCI Product
will be promptly shipped to you. If the problem is not covered by the Limited Warranty, you will be informed of
the reason and be provided an estimate of repair costs. If you authorize DCI to service or repair the DCI
Product, the work will be promptly performed and the DCI Product will be shipped to you. You will be billed for
any costs for testing, repairs and adjustments not covered by the Limited Warranty and for shipping costs. In
most cases, repairs are accomplished within 1 to 2 weeks.
4. DCI has a limited supply of loaner equipment available. If loaner equipment is required by you and is
available, DCI will attempt to ship loaner equipment to you by overnight delivery for your use while your
equipment is being serviced by DCI. DCI will make reasonable efforts to minimize your downtime on warranty
claims, limited by circumstances not within DCI’s control. If DCI provides you loaner equipment, your
equipment must be received by DCI no later than the second business day after your receipt of loaner
equipment. You must return the loaner equipment by overnight delivery for receipt by DCI no later than the
second business day after your receipt of the repaired DCI Product. Any failure to meet these deadlines will
result in a rental charge for use of the loaner equipment for each extra day the return of the loaner equipment to
DCI is delayed.
3-3000-12q-E (Czech)
Page 2 of 2

Podobné dokumenty

tempomat 9

tempomat 9 izolací přední stěny vodního kanálu -detail obr. 4-. Zkontrolujte vedení kabelového svazku tempomatu ve vodním kanálu. Svazek musí být pečlivě upevněn tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, ke vz...

Více

Přijímač DigiTrak® Mark V - Digital Control Incorporated

Přijímač DigiTrak® Mark V - Digital Control Incorporated Frekvenci můžete měnit buď nad zemí před tím, než začnete vrtat, nebo během vrtání.

Více

Nové pohledy na účinky cAMP včetně jeho dlouhodobých účinků a

Nové pohledy na účinky cAMP včetně jeho dlouhodobých účinků a zesílí se signál přicházející z receptoru. Látky s takovýmto účinkem budou mít schopnost zesilovat a prodlužovat signál přicházející z GPCR. Pokud jsou RGS molekuly odlišné u různých podtypů recept...

Více

Bontrager NODE 1.1 a NODE 2.1

Bontrager NODE 1.1 a NODE 2.1 Během procesu Párování je na displeji zobrazeno „PAIRING SENSORS“ (párování senzorů) a v pravém spodním rohu displeje bliká ikona párování (Obrázek 20). Když komputer nalezne signál a spáruje se s ...

Více

uživatelský manuál

uživatelský manuál Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí p...

Více

servisní manuály Tesla a jiné

servisní manuály Tesla a jiné Přehled měřicích pásů čs. rozhlasu a mezinárodní doporučení Předepsané parametry indikátorů modulace Metodika měření cizích a rušivých napětí Používání jednotky dB v čs. rozhlase Metodika kontroly ...

Více