Stručná příručka

Komentáře

Transkript

Stručná příručka
iPod classic
iTunes
iTunes Store
Přepínač uzamčení
Sluchátkový port
iTunes
iPod
iTunes Store
Pro nastavení a zahájení nabíjení
jej připojte k USB portu počítače
(nikoliv klávesnice).
Zatímco se baterie nabíjí, synchronizujte obsah.
Nakupte si hudbu a další v iTunes Store.
Nabíjí se
Stáhněte a nainstalujte si iTunes:
www.apple.com/ipod/start
Prohlédněte si uživatelskou příručku:
www.apple.com/support/manuals/ipod
Chcete-li jej po synchronizaci odpojit,
klikněte na Vysunout ().
Nabito
Nabíjejte jej zcela či nejméně 4 hodiny,
zatímco je počítač vzhůru.
Importujte také hudbu z disků CD.
Potom vyjměte kabel.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce
(když se iPod classic nabíjí,
může trvat i několik minut, než se objeví).
iPod classic.indd 1-6
www.apple.com/support/manuals/ipod
Chcete-li
Udělejte toto
Zapnout
iPod classic
Zmáčkněte jakékoliv tlačítko.
Vypnout
iPod classic
Zmáčkněte a podržte
Přehrávání/pozastavení (…).
Zapnout podsvícení
Zmáčkněte jakékoliv tlačítko nebo
použijte klikací kolečko.
Resetovat
iPod classic
(pokud nereaguje)
Posuňte přepínač uzamčení do
polohy HOLD a zase zpátky. Potom
zmáčkněte zároveň Menu
a středové tlačítko asi na 6 sekund,
dokud se neobjeví logo Apple.
Přejít přímo
do hlavního menu
Zmáčkněte a podržte Menu.
Přehrát všechny
skladby v seznamu
skladeb či v albu
Vyberte seznam skladeb či
album a zmáčkněte Přehrávání/
pozastavení (…).
Přehrát
všechny skladby
v náhodném pořadí
Z hlavního menu vyberte Náhodná
hudba.
Přeskočit
na jakékoliv místo
skladby či videa
S obrazovkou Přehrávaná
hudba zmáčkněte středové tlačítko
a potom se posuňte na jakékoliv
místo skladby či videa.
Přeskočit na další
skladbu
Zmáčkněte Další/přetočit vpřed
(„).
Spustit skladbu
či video znovu
Zmáčkněte Předchozí/přetočit
zpět (5).
Přehrát předchozí
skladbu
Zmáčkněte Předchozí/přetočit zpět
(5) dvakrát.
Přetočit vpřed,
či zpět skladbu
či video
Zmáčkněte a podržte Další/přetočit
vpřed („), či Předchozí/přetočit
zpět (5).
Zpřístupnit další
možnosti hudby
Zmáčkněte a podržte středové
tlačítko, dokud se neobjeví menu.
Poslouchejte odpovědně.
Procházejte položky.
Přehrajte, či pozastavte
skladbu (…).
Pro vypnutí zmáčkněte a podržte (…).
www.apcom.eu/cz/ipodclassic
www.apcom.eu/cz/support
www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic
Deaktivování klikacího kolečka.
© 2009 CZECH DATA SYSTEMS s.r.o.;
Apple Authorised Distributor in the Czech Republic. Všechna práva vyhrazena.
iPod classic.indd 7-12
Klikací kolečko
Předchozí/
přetočit zpět
Další/
přetočit vpřed
Přehrávání/
pozastavení
Středové tlačítko
Dockový konektor
2.10.2009 16:02:00
Pro kompletní instrukce a důležité informace
o bezpečnosti si přečtěte
iPod classic User Guide:
© 2009 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.
Apple, logo Apple, iPod, iPod classic a iTunes jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
iTunes Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc.
registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.
034-5054-A
Tištěno v České republice
Menu
Vyberte položku.
Pro návrat zpět
zmáčkněte Menu.
Upravte hlasitost.
Stručná příručka
2.10.2009 16:02:02

Podobné dokumenty

Začínáme

Začínáme Umístěte iPod shuffle bezpečně do docku.

Více

Začínáme

Začínáme Stáhněte a nainstalujte si iTunes: www.apple.com/ipod/start

Více

Stáhněte a nainstalujte si iTunes: www.apple.com/ipod/start

Stáhněte a nainstalujte si iTunes: www.apple.com/ipod/start Apple, logo Apple, iPod a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Apple, logo Apple, iPod a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších...

Více

Začněte zde

Začněte zde Zmáčkněte jakékoliv tlačítko. Vypnout iPod nano Zmáčkněte a podržte …. Zapnout podsvícení Zmáčkněte jakékoliv tlačítko nebo použijte klikací kolečko. Resetovat iPod nano (pokud nereaguje) Posuňte p...

Více

iPod classic

iPod classic Platí pouze pro státy, kde je iTunes Store dotupný. Tato služba není v současné době v ČR k dispozici.

Více