FedEx Ship Manager at fedex.com User`s Manual

Komentáře

Transkript

FedEx Ship Manager at fedex.com User`s Manual
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
FedEx Ship Manager® na fedex.com
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním autorským právem a zákony o ochranných známkách. Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
Domovská stránka Fedex
Začínáme
Registrace
Registrace
Přihlášení
Mezinárodní přepravní
dokumentace
Získání individualizované
nabídky
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Zasílání s FedEx Ship Manager® vyžaduje:
1
Devítimístné číslo účtu FedEx.
2
uživatelské ID a heslo.
Zaregistrujte se na příslušné domovské stránce fedex.com a otevřete stránku
Nový zákazník pro dokončení požadovaných kroků.
Krok 1: Získejte účet FedEx
Číslo účtu FedEx lze snadno vytvořit. Více informací najdete na domovské
stránce fedex.com v části Nový zákazník Kliknutím na Otevřít účet začnete.
Krok 2: Registrace na stránkách fedex.com
Po získání účtu FedEx klikněte na odkaz Registrace pro zasílání online a
vyplňte formuláře.
1/3
Začínáme / Registrace
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
2
Domovská stránka Fedex
Začínáme
Registrace
Registrace
Přihlášení
Mezinárodní přepravní
dokumentace
Získání individualizované
nabídky
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Kontaktní údaje
1
Zvolte si uživatelské ID a heslo a zadejte je v části Přihlašovací
údaje. Heslo musí být snadno zapamatovatelné a přitom pro ostatní
těžko uhodnutelné.
2
Vyberte si pomocnou otázku z rozbalovacího seznamu Tajná otázka
a vyplňte tajnou odpověď. Když své heslo zapomenete, položí vám
FedEx Ship Manager® pro ověření vaší totožnosti právě tuto otázku.
Opět, zadejte otázku, kterou pro Vás bude snadné zodpovědět, nikoli
však již pro ostatní.
3
Zadejte své osobní údaje v části Kontaktní údaje. Povinná pole jsou
uvedena tučně.
4
Klikněte na tlačítko Souhlasím, čímž potvrdíte svůj souhlas
s podmínkami použití na stránkách fedex.com.
TIP! Vaše uživatelské ID pro stránky fedex.com může být využito rovněž pro aplikace FedEx® Global
Trade Manager, FedEx® InSight a MyFedEx® - záleží na tom, jaké služby jsou ve vaší zemi dostupné.
Vaše uživatelské ID musí být jedinečné, proto
budete vyzváni k výběru jiného uživatelského
ID, pokud to, které jste si zvolili, je již zadáno.
Vaše heslo se nesmí shodovat s vaším
uživatelským ID!
Využijte panel s nápovědou, pokud potřebujete
při vytváření hesla či při přihlašování pomoc,
nebo pokud chcete znát výhody registrace.
Aplikace FedEx Ship Manager® využívá
zde uvedenou e-mailovou adresu pro
zaslání e-mailu s potvrzením vaší
registrace na stránkách fedex.com a pro
zasílání oznámení o doručení zásilky.
Vaše uživatelské ID a heslo musí také mít
nejméně 6 znaků a musí obsahovat nejméně
jedno písmeno a nejméně jednu číslici.
Je potřeba platná e-mailová adresa.
Údaje o účtu
Pokračujte v registraci krokem 2 a zadejte vaše číslo účtu
1
Do určeného textového pole zadejte číslo svého účtu u společnosti
FedEx.
2
Přejete-li si, zadejte platnou přezdívku k tomuto účtu.
3
Klikněte na Pokračovat pro dokončení procesu registrace.
Pokud ještě nemáte přidělen účet FedEx, otevřete si ho ještě dnes na
stránkách fedex.com: klikněte na odkaz Otevřít nový účet na stránce Nový
zákazník nebo volejte zákaznický servis FedEx.
2/3
Začínáme / Registrace
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
3
Domovská stránka Fedex
Začínáme
Registrace
Registrace
Přihlášení
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Potvrzení
Mezinárodní přepravní
dokumentace
Získání individualizované
nabídky
1
2
Začněte ihned zasílat s FedEx Ship Manager® kliknutím na tlačítko
Začít používat.
Obdržíte e-mail s potvrzením od fedex.com, který bude obsahovat
vaše registrované uživatelské ID. Z bezpečnostních důvodů v tomto
e-mailu nebude uvedeno vaše heslo, proto si ho prosím při registraci
zapamatujte. Email s potvrzením si uložte pro pozdější referenci.
TIP! Po dokončení registrace si aktualizujte svůj profil (uživatelské ID, heslo,
adresa, atd.), a to tak, že kliknete na kartu Spravovat můj účet nebo na
odkaz Můj profil ve spodní části stránky Potvrzení registrace.
Pokud si chcete vyžádat devítimístné číslo účtu FedEx,
abyste se mohli registrovat jako uživatel aplikace FedEx
Ship Manager®, klikněte na odkaz Otevřít nový účet
FedEx.
Pokud jste se k aplikaci FedEx Ship Manager® dostali
poprvé a nemáte ještě ani uživatelské ID ani heslo,
klikněte na tlačítko Přihlásit nyní!
Začněte používat FedEx Ship Manager® pro všechny online zásilky!
3/3
Začínáme / Registrace
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
4
Domovská stránka Fedex
Registrace
Přihlášení
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Přihlášení
Mezinárodní přepravní
dokumentace
POZOR! Některé aplikace a nástroje na stránce fedex.com vyžadují
přihlášení. Přihlášení pod uživatelským ID a heslem je vyžadováno pro
všechny služby se zamknutou klávesnicí.
Získání individualizované
nabídky
Přihlásit se lze dvěma způsoby:
1. Přejděte na domovskou stránku fedex.com a klikněte na jednu
z karet v horní části stránky a vyberte požadovaný nástroj.
1
Zadejte vaše uživatelské ID FedEx a heslo.
Pokud ještě nemáte uživatelské ID, dokončete nejprve proces
registrace (viz strana 4).
POZOR! K registraci je potřeba devítimístné číslo účtu FedEx. Účet FedEx si
můžete otevřít na domovských stránkách fedex.com a nebo kontaktujte
zákaznický servis.
2
Klikněte na tlačítko Přihlásit.
2. Přes uvítací centrum na vaší domovské stránce FedEx
1/1
Začínáme / Přihlášení
1
Zadejte vaše uživatelské ID FedEx a heslo.
2
Z rozbalovací nabídky vyberte, co požadujete.
3
Klikněte na Přihlásit.
Pokud si chcete uložit své přihlašovací informace na
tomto počítači, zvolte Zapamatovat mé uživatelské ID.
Výběr této možnosti Vám se vyhnete zadávání
přihlašovacího ID pokaždé, když se připojíte k aplikaci
FedEx Ship Manager®, stejně tak ovšem odhalí vaše
informace o zásilkách komukoli, kdo bude mít přístup
k vašemu počítači.
Pokud jste zapomněli své uživatelské ID nebo heslo
klikněte sem.
Pro zaslání vašeho současného hesla zadejte své
uživatelské ID a emailovou adresu zadanou během
registrace.
Pokud jste zapomněli vaše uživatelské ID, zadejte
emailovou adresu spojenou s vaším ID a heslo vám
bude zasláno. Nebo jej můžete vyhledat ve svém
emailu potvrzující registraci nebo kontaktujte helpdesk
zákaznického servisu FedEx (viz strany 39-41).
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
5
Domovská stránka Fedex
Registrace
Přihlášení
Mezinárodní přepravní
dokumentace
Získání individualizované
nabídky
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Mezinárodní přepravní dokumentace
FedEx® Global Trade je online služba dostupná 24 hodin denně na stránkách
fedex.com. Upozorňuje na dokumenty, které by mohly být vyžadovány
pro mezinárodní přepravu, odhaduje clo a daně potenciální zásilky a hledá
důležité informace regulující stranu importu a exportu.
Pokud chcete použít FedEx® Global Trade Manager, vyberte kartu Celní
nástroje na domovské stránce fedex.com a klikněte na odkaze Přejít na
FedEx® Global Trade Manager.
Na domovské stránce FedEx® Global Trade Manager přejděte k těmto
aktivitám vybráním příslušného odkazu:
•
•
•
•
•
•
•
Najděte dokumenty potřebné k mezinárodní přepravě.
Získání odhadu cla a daní, které mohou být uvaleny na mezinárodní
zásilku.
Získání rychlých informací o zemích včetně demografických a
obchodních informací a statistik.
Získání důležitých informací regulujících konkrétní zásilku.
Identifikace osoby, společnosti a ostatních stran, kterým byl
zakázán mezinárodní obchod.
Správa informace o produktu.
Použití široké škály mezinárodních nástrojů a referenčních materiálů.
POZOR! Global Trade Manager je rovněž dostupný na stránkách fedex.com v
rámci FedEx Ship Manager®.
1/1
Začínáme / Mezinárodní přepravní dokumentace
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
6
Domovská stránka Fedex
Registrace
Přihlášení
Mezinárodní přepravní
dokumentace
Získání individualizované
nabídky
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Získání individualizované nabídky
Nástroj Sazby a přepravní časy poskytuje jak nabídku sazeb, tak očekávaný
datum a čas doručení zásilky. Je dostupný na stránkách fedex.com
s přihlášením i bez něj. S přihlášením se zobrazí osobní nabídka cen, DIČ a
jiné prvky.
1
Vstup do části Sazby a přepravní časy najdete na domovské stránce
fedex.com. Na kartě Odeslat vyberte Zobrazit sazby a přepravní
časy nebo v rozbalovací nabídce uvítacího centra vyberte
Zobrazit sazby a přepravní časy.
2
Z rozbalovací nabídky vyberte výchozí a cílové země a města a zadejte
všechny informace související se zásilkou.
3
Vyberte jednu z následujících možností:
• Zobrazit stručnou cenovou nabídku: nabídka sazby a přepravního
času založená na místě původu a určení a hmotnosti zásilky.
• Zobrazit jen časy přepravy: přepravní čas zásilky.
• Zobrazit podrobnou nabídku: nabídka sazby a času přepravy
založená na podrobných informacích o balíku a další možnostech
služeb. Pro zobrazení podrobné nabídky sazby a času přepravy
zadejte konkrétní informace o zásilce, jako je: počet balíků,
hmotnost, typ balíku, rozměry, deklarovaná hodnota, specifické
služby, které se mohou k zásilce vztahovat atd.
POZOR! Získejte podrobnou nabídku a čas přepravy, zatímco připravujte
zásilku s FedEx Ship Manager® (viz strana 17).
1/1
Začínáme / Získání individualizované nabídky
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
7
Odeslání zásilky
Domovská stránka Fedex
Začínáme
Informace o odesílateli
V horní části domovské stránce fedex.com klikněte na kartu Odeslat nebo
vyberte možnost Připravit zásilku online na kartě Odeslat a přejdete
tak na hlavní stránku Zasílání. Nebo přejděte na stránku zasílání přes uvítací
centrum na domovské stránce fedex.com.
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Spravování informací o odesílateli
Prvním krokem při zpracovávání zásilky je zadání informací o odesílateli.
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Údaje o odesílateli můžete zadat buďto ručně nebo je můžete vybrat
z rozbalovacího seznamu Kontaktní jméno. Ve výchozím nastavení budou
pro každou novou zásilku použity údaje o odesílateli uložené jako výchozí
adresa.
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Kliknutím zde spustíte kontextovou nápovědu ke
konkrétnímu tématu (funkce je dostupná v celé
aplikaci).
Kliknutím zde upravíte nebo skryjete podrobné
podnabídky konkrétního tématu (funkce je dostupná
v celé aplikaci).
Chcete-li uložit adresu zadanou jako výchozí, zaškrtněte
toto pole.
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky / Spravování informací o odesílateli
Zaškrtněte toto pole, jestliže nové údaje o odesílateli
byly zadány ručně a informace o odesílateli budou
použity pro příští zásilky.
Zaškrtnutím tohoto políčka uložíte podrobnosti o
odesílateli do Adresáře. Pro budoucí zásilky lze použít
všechny adresy z adresáře. Do adresáře je možné uložit
až 2 000 různých adres.
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
8
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Zadávání informace o příjemci
Dalším krokem je zadání informací o příjemci zásilky. Zásilku můžete odeslat
pouze jednomu příjemci, skupině příjemců nebo můžete využít Profil
zásilky.
Chcete-li odeslat zásilku jednomu příjemci, můžete buď ručně vyplnit
oddíl Informace o příjemci nebo můžete příjemce vybrat ze svého adresáře
v aplikaci FedEx Ship Manager® (viz strana 30). Vyberte příjemce ze svého
adresáře a údaje o příjemci systém vyplní automaticky.
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Potřebujete pomoc?
TIP! Pokud posíláte zásilku do USA, Kanady nebo Portorika, můžete využít
službu kontroly adresy příjemce od společnosti FedEx. Dalším krokem je
zadání informací o příjemci zásilky.
Chcete-li odeslat zásilku skupině příjemců:
1
V adresáři vytvořte jednu nebo více skupin příjemců (viz strana 33).
2
V rozbalovacím seznamu Jméno kontaktní osoby vyberte Odeslat
skupině.
3
V okně Adresář skupiny vyberte skupinu příjemců své zásilky a
klikněte na tlačítko Odeslat.
Vyberte zemi a lokalitu společnosti nebo její název.
Omezíte tím seznam jmen kontaktních osob na ty,
které jsou zadány pro dotyčnou zemi, lokalitu nebo
společnost.
Vyberte ze svého adresáře jméno kontaktní osoby a
aplikace FedEx Ship Manager® za vás vyplní podrobné
údaje o příjemci, nebo zvolte Přidat nové jméno
kontaktní osoby a zadejte údaje příjemce manuálně.
Abyste odeslali zásilky již dříve uloženou, vyberte
příslušný Profil zásilky (viz strana 34).
Uložit nového příjemce do adresáře: Zaškrtněte toto
pole, pokud údaje o příjemci byly zadány manuálně a
mají být uloženy do adresáře pro pozdější použití. Do
adresáře je možné uložit až 2500 adres.
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky / Zadávání informace o příjemci
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
9
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Začínáme
Po vyplnění části Informace o příjemci, FedEx Ship Manager® bude
požadovat informace související se zásilkou.
1
V rozbalovacím seznamu Typ služby vyberte požadovanou službu
FedEx.
2
V rozbalovacím seznamu Typ balíku vyberte požadované balení.
V rozbalovacím seznamu vyberte Vaše balení a zadejte rozměry
balíku níže. Pro uložení rozměrů balení pro příští zásilky vyberte
možnost Uložit profil rozměrů.
Vyzvednutí / odevzdání
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Zpracování podrobných údajů o mezinárodních
balících a zásilkách
Speciální služby
Oznámení e-mailem
Odeslání zásilky
3
4
Vyberte Počet balíků aktuální zásilky. Až 25 balíků může být
zpracováno jako jedna zásilka.
Zadejte hmotnost a hodnotu zásilky. Pokud Vaše zásilka sestává z
více než jednoho balíku, zadejte hmotnost a hodnotu každého balíku
zvlášť.
5
Vyberte datum odeslání zásilky.
6
Uveďte, zda vaše zásilka obsahuje dokumenty nebo produkty/
komodity.
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Produkty a komodity vyžadují celní hodnotu pro mezinárodní odbavení.
Může být stanovena hodnota pro přepravu (ne větší než celní hodnota). Tato
hodnota představuje maximální ručení pro zasílaný balík.
Potřebujete pomoc?
Kliknutím na symbol ? spustíte nápovědu ke konkrétní
terminologii.
Klikněte na Typ služby a získejte informace o různých
službách FedEx.
Informace o jednotlivých typech balení FedEx získáte
kliknutím na odkaz Typ balení. Až 25 balíků může být
odesláno jako jedna zásilka.
Vyberte možnost Dokumenty, jestliže balík obsahuje
dokumenty nebo zboží nepodléhající proclení.
Pokud balík obsahuje zboží obchodní hodnoty, vyberte
možnost Produkty/komodity.
Zadejte manuálně rozměry zásilky, nebo si vyberte
rozměrový profil z rozbalovacího seznamu.
Dynamický kalendář umožňuje snadný a rychlý výběr
data.
Aktivaci převodníku měn vestavěného do aplikace FedEx
Ship Manager® provedete kliknutím na symbol dolaru ($).
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky / Zpracování podrobných údajů o mezinárodních balících a zásilkách
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
10
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Začínáme
Po vyplnění části Informace o příjemci, FedEx Ship Manager® bude
požadovat informace související se zásilkou.
1
V rozbalovacím seznamu Typ služby vyberte požadovanou službu.
2
V rozbalovacím seznamu Typ balení vyberte požadované balení.
Jestliže je vybráno Vaše balení, zadejte rozměry balíku níže. Pro
uložení rozměrů balení pro příští zásilky vyberte možnost Uložit
profil rozměrů.
3
Vyberte Počet balíků aktuální zásilky. Až 25 balíků může být
zpracováno jako jedna zásilka.
4
Zadejte hmotnost a hodnotu zásilky. Pokud se zásilka sestává z
více než jednoho balíku, zadejte hmotnost a hodnotu každého balíku
zvlášť.
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Zpracování podrobných údajů o vnitrostátních
balících a zásilkách
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Odeslání zásilky
5
Vyberte datum odeslání zásilky.
6
Uveďte, zda vaše zásilka obsahuje dokumenty nebo produkty/
komodity.
Pokud zasíláte korespondenci, uveďte jako deklarovanou hodnotu zásilky
nulu (ověřte si výjimky u SRG nebo kontaktováním zákaznického servisu) a
doplňte krátký popis dokumentů, které posíláte. Pokud zasíláte produkty/
komodity nebo jiné dokumenty, uveďte hodnotu přepravy.
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky / Zpracování podrobných údajů o vnitrostátních balících a zásilkách
Potřebujete pomoc?
Kliknutím na symbol ? spustíte nápovědu ke konkrétní
terminologii.
Klikněte na Typ služby a získejte informace o různých
službách FedEx. Dostupné typy služeb se mohou lišit u
vnitrostátních zásilek.
Pro více informací o typu balení FedEx klikněte na Typ
balení. Až 25 balíků může být odesláno jako jedna
zásilka.
Vyberte možnost Dokumenty, jestliže balík obsahuje
dokumenty nebo zboží nepodléhající proclení.
Pokud balík obsahuje zboží obchodní hodnoty, vyberte
možnost Produkty/komodity.
Zadejte manuálně rozměry zásilky, nebo si vyberte
rozměrový profil z rozbalovacího seznamu.
Dynamický kalendář umožňuje snadný a rychlý výběr
data.
Aktivaci převodníku měn vestavěného do aplikace
FedEx Ship Manager® provedete kliknutím na symbol
dolaru ($).
POZOR! Vnitrostátní zásilky (zásilky zasílané v rámci jedné země) jsou dostupné v určitých zemích s
aplikací FedEx Ship Manager®. Dostupné služby pro zásilky se mohou lišit pro vnitrostátní zásilky.
Příklad: Vnitrostátní zásilky ve Švýcarsku mohou být zasílány službou Priority Overnight. Zásilky
na území Spojených arabských emirátů mohou být zasílány službou Standard Overnight a FedEx
1Day® Freight.
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
11
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Začínáme
Platební informace
1
Potřebujete pomoc?
Z rozbalovacího seznamu Přepravu platí vyberte, která strana bude
platit náklady na přepravu.
POZOR! Jestliže fakturujete příjemci nebo třetí straně, zadejte jejich číslo účtu
FedEx.
2
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Správa vašich zásilek a předvolby
Určení fakturačních údajů
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Odeslání zásilky
Z rozbalovacího seznamu Clo, daně, poplatky platí vyberte, která
strana bude platit clo, daně a poplatky.
POZOR! Jestliže fakturujete třetí straně, zadejte její číslo účtu FedEx.
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
3
4
Volitelně můžete do určeného textového pole zadat informaci Vaše
reference. Libovolný text zadaný do pole Vaše reference, se vytiskne
na fakturách a na leteckých nákladních listech generovaných aplikací
FedEx Ship Manager®.
Referenční údaje o zásilce zadáte v části Další pole pro reference. Tyto
údaje budou vytištěny na faktury za přepravu od FedEx, objeví se na
stránce Podrobnosti o zásilce (viz strana 23) a je možné je začlenit také
do reportů vytvořené v aplikaci FedEx Ship Manager® (viz strana 36).
TIP! Pro každé referenční pole zaškrtněte na stránce Předvolby možnost
Připomenout zadání reference. Objeví se vždy, když se budete pokoušet
odeslat zásilku bez zadání referenční informace do dotyčného pole, příslušné
upozornění.
Odeslání zásilky / Určení fakturačních údajů
Číslo účtu FedEx uveďte pouze tehdy, je-li
fakturováno příjemci nebo třetí straně.
Referenční informace o zásilce zadané do tohoto
textového pole bude rovněž vytisknuto na faktuře
vytvořené společností FedEx. Zadání strukturované
referenční informace vám může pomoci ve vašem
interním účetnictví, protože umožňuje kontrolovat
skutečné náklady na vaše zásilky.
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
12
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Přiřazení zvláštních služeb
V části Zvláštní služby vyberte zvláštní služby FedEx pro zásilku a zadejte
další požadované údaje. Zobrazená služba závisí na místě původu a určení
zásilky a na údajích o balíku a zásilce.
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Chcete-li si zásilku doručit v sobotu, použijte možnost Doručení v sobotu.
Platební informace
POZOR! Doručení v sobotu není k dispozici pro všechny destinace. Pokud si
vyberete tyto služby, počítá se za ně příplatek. Podrobnosti si vyžádejte od
svého místního zákaznického servisu FedEx.
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Potřebujete pomoc?
Uložit v provozovně FedEx znamená, že příjemce si zásilku vyzvedne v
provozovně FedEx. Kontaktujte svoji místní pobočku FedEx, abyste si zjistili,
které pobočky FedEx tuto službu nabízejí.
Výběr celního brokera identifikuje brokera pro tuto zásilku. Makléř nebo
exportér je strana, které můžete delegovat odpovědnost za celní odbavení
vašeho zboží
v části Zvláštní služby jsou dostupné tři
možnosti: Označte, zda má zásilka být uložena
v provozovně FedEx nebo zda obsahuje led
nebo nebezpečné zboží.
Některé vnitrostátní služby umožňují Zásilky s nebezpečným zbožím a
Zásilky se suchým ledem. V závislosti na výběru místa původu a určení
část Zvláštní služby zobrazí vhodné volby zvláštních služeb.
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky / Přiřazení zvláštních služeb
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
13
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Speciální služby
Začínáme
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Naplánování vyzvednutí/podání zásilky
Vyberte alespoň jednu z následujících možností vyzvednutí/podání zásilky:
• Objednat (nové) vyzvednutí zásilky.
• Podání balíku v provozovně FedEx: tuto možnost vyberte, jestliže
si přejete doručit zásilku do provozovny FedEx sami.
• Použít již naplánované vyzvednutí na mé adrese: vyberte tuto
možnost, jestliže používáte předvybrané nebo pravidelné vyzvedávání
FedEx na vaší provozovně FedEx
1
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Odeslání zásilky
Bude použita výchozí adresa spojená s účtem. Je-li zapotřebí, změňte
vybráním Editovat pro adresu vyzvednutí.
TIP! Změňte vaši preferovanou adresu místa vyzvednutí v Předvolbách (viz
strana 29).
2
Zadejte počet a celkovou hmotnost balíků a vyberte datum.
3
Zadejte čas, od kdy budou balíky připraveny k vyzvednutí, stejně
jako čas, do kdy je možné je vyzvednout. Volitelně můžete zadat
dodatečné informace o místě zásilek pro usnadnění nalezení místa
vyzvednutí kurýrem.
Posílání komodit
Celní dokumenty
POZOR! Zajistěte, aby v uvedeném časovém intervalu byly balíky
expresnímu kurýrovi FedEx skutečně k dispozici.
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/2
Odeslání zásilky / Naplánování vyzvednutí/podání zásilky
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
14
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Začínáme
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Schedule a Vyzvednutí / odevzdání
4
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Odeslání zásilky
Systém zobrazí číslo potvrzení vyzvednutí na poslední stránce štítků
(viz str. 25).
POZOR! Po vytištění dokumentace zásilky, naplánujte čas vyzvednutí
expresním kurýrem FedEx vybráním tlačítka Naplánovat vyzvednut zásilky
(viz strana 29).
TIP! Naplánujte vyzvednutí/podání přímo na stránkách fedex.com. Na kartě
Odeslat* vyberte Naplánovat vyzvednutí. Online služba vyzvednutí/podání
zásilky je užitečná pro zvláštní případy jako je naplánování vyzvednutí/
podání zásilky pro:
Adresu vyzvednutí upravte zde.
Uveďte zde dodatečné pokyny, abyste pomohli
kurýrovi FedEx nalézt místo vyzvednutí (patro atd.)
TIP! Vyberte výchozí možnost vyzvednutí/podání zásilky na stránce Předvolby (viz. strana 37).
(*) Není k dispozici ve všech zemích, více informací vám poskytne správce vašeho účtu.
•
•
•
Zásilku s více kusy.
Zásilku, která nemusí být připravena k odeslání v čase, kdy je odeslána
s aplikací FedEx Ship Manager®.
Zásilku vytvořenou s jinou zasilatelskou aplikací FedEx (např. FedEx
Global Ship Manager).
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
2/2
Odeslání zásilky / Naplánování vyzvednutí/podání zásilky
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
15
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Začínáme
1
Do textových rámečků zadejte emailové adresy lidí, kterým bude
doručeno oznámení emailem:
Odesílateli
• Jako příjemce oznámení odesílatele bude přednastavena
emailová adresa nastavená v profilu.
• Vyberte jazyk, ve kterém má být oznámení emailem zasláno (je
k dispozici 18 jazyků).
Příjemce
• Zadejte emailovou adresu příjemce, který oznámení obdrží.
• Vyberte jazyk, ve kterém má být oznámení emailem zasláno (je
k dispozici 18 jazyků).
Další příjemci
Vyberte možnost Přidat další příjemce a zadejte pro každého
příjemce následující údaje.
2
Pro každého příjemce emailu vyberte typ oznámení: když je
vytvořena dokumentace zásilky (Odeslání), když je vyzvednut balík
(vyzvednutí), když je balík zpožděn (výjimka) nebo když je doručen
(doručení). Zvolte také požadovaný formát: HTML, text nebo formát
pro bezdrátovou komunikaci (krátká zpráva vhodná pro PDA a
telefony typu Smart Phone s možností práce s emaily).
3
K emailovým upozorněním můžete také Přidat osobní sdělení.
Tato možnost je k dispozici ve všech formátech kromě formátů pro
bezdrátovou komunikaci.
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
1/1
Potřebujete pomoc?
Použijte Emailové oznámení pro automatické zaslání emailových
oznámení o zásilce. Pro každou zásilku může být takové oznámení emailem
odesláno až 4 uživatelům.
Speciální služby
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
Správa vašich zásilek a předvolby
Požadování emailového oznámení
Platební informace
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Odeslání zásilky
Odeslání zásilky / Požadování emailového oznámení
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
16
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Stanovení nákladů, přepravních časů a možností
Vypočtěte nabídku zaslání a přepravních časů dostupných pro každou službu
v části Sazby a přepravní časy. Všechny odhady jsou založeny na údajích o
zásilce vložených před zpracováním zásilky.
POZOR! Odhad je založen na cenách přidělených k vašemu zákaznickému
číslu FedEx a zahrnuje veškeré uplatnitelné slevy. Odhadovaná cena se může
lišit od skutečné ceny za zásilku. Rozdíly mohou vzniknout podle skutečné
hmotnosti, rozměrů a dalších faktorů. Podrobné údaje o tom, jak se počítají
poplatky za zásilku, najdete v příslušném Průvodci službami společnosti
FedEx.
Převodník měn automaticky zobrazí
příslušnou místní měnu.
TIP! FedEx nabízí jiný skvělý nástroj pro zobrazení nákladů na zasílání,
přepravních časů nebo možností doručení pro příští zásilky: FedEx Ship
Manager® – Zobrazit sazby a časy přepravy (viz strana 7).
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky / Stanovení nákladů, přepravních časů a možností
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
17
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Dokončení vaší mezinárodní zásilky
Po dokončení zásilky uložte všechny údaje o zásilce pro pozdější použití
zaškrtnutím pole Vytvořit profil zásilky. Uložte a znovu použijte pro příští
zásilky všechny příjemce, balíky a další údaje o zásilce (viz strana 34).
Pokud chcete zásilku uložit jako Profil zásilky pro
pozdější použití, zaškrtněte toto políčko.
Pro přerušení zásilky klikněte na tlačítko Uložit pro pozdější použití a
uložíte již zadané údaje o zásilce. Pro pozdější pokračování v zásilce vyberte
na Zobrazení nevyřízených zásilek na kartě Připravit zásilku.
V případě mezinárodní zásilky, která neobsahuje dokumenty, klikněte na
tlačítko Pokračovat a pokračujte v procesu odesílání zásilky.
Oznámení e-mailem
Výběrem možnosti Uložit pro pozdější použití uložíte
aktuální podrobné údaje o zásilce jako nevyřízenou zásilku,
kterou je možné dokončit později.
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky / Dokončení vaší mezinárodní zásilky
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
18
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Dokončení vaší vnitrostátní zásilky
Po dokončení zásilky uložte všechny údaje o zásilce pro pozdější použití
zaškrtnutím pole Vytvořit profil zásilky. Uložte a znovu použijte pro příští
zásilky všechny příjemce, balíky a další údaje o zásilce (viz strana 34).
Pokud chcete zásilku uložit jako Profil zásilky pro
pozdější použití, zaškrtněte toto políčko.
Pro přerušení zásilky klikněte na tlačítko Uložit pro pozdější použití a
uložíte již zadané údaje o zásilce. Pro pozdější pokračování v zásilce vyberte
na Zobrazení nevyřízených zásilek na kartě Připravit zásilku.
V případě mezinárodní zásilky, která neobsahuje dokumenty, klikněte na
tlačítko Pokračovat a pokračujte v procesu odesílání zásilky.
POZOR! Některé vnitrostátní zásilky ve Spojených arabských emirátech
vyžadují dodatečnou celní dokumentaci. Kontaktujte zákaznickou službu,
jestliže se toto vztahuje na danou zásilku.
Výběrem možnosti Uložit pro pozdější použití uložíte
aktuální podrobné údaje o zásilce jako nevyřízenou zásilku,
kterou je možné dokončit později.
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky / Dokončení vaší vnitrostátní zásilky
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
19
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Začínáme
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Posílání komodit
Jestliže posíláte nedokumentovou zásilku, systém vás požádá o údaje
vztahující se k vašim komoditám.
Vyberte předuloženou komoditu z rozbalovacího seznamu. Údaje
hodnota, množství a hmotnost pro vaši komoditu budou vyplněny
automaticky.
Nebo z rozbalovacího seznamu vyberte možnost Přidat novou komoditu
a vyplňte veškeré údaje o produktu nebo komoditě, aby je bylo možné uložit
pro pozdější použití.
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky
Odeslání zásilky / Posílání komodit
Sem klikněte, pokud si přejete získat přístup
k seznamu zboží pro tuto zemi zakázaného.
Klikněte na tlačítko Získat kód, chcete-li hledat
harmonizovaný kód produktu na základě popisu
produktu.
Podrobnější celní informace získáte zadáním
harmonizovaného kódu.
Pokud si přejete uložit změny, které jste učinili
v profilu produktů ve svém seznamu profilů
produktů, vyberte možnost Uložit / aktualizovat
tento profil produktů. Uložené / aktualizované
profily komodit budou pro budoucí zásilky dostupné
v rozbalovacím seznamu.
Pro přidání komodity do tabulky klikněte na Přidat
tuto komoditu. Komodity mohou být poté
upravovány, rušeny nebo přidávány.
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
20
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Začínáme
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Nalezení příslušných celních dokumentů
Pro nedokumentovou zásilku mohou být vyžadovány přepravní dokumenty.
V závislosti na zadaných údajích o komoditě FedEx Ship Manager® pomůže
připravit potřebnou dokumentaci.
Ve většině případů je příjemcem zásilky
dovozce nebo kupující. Pokud tomu tak
v tomto případě není, zaškrtněte toto pole a
vyplňte požadované informace o dovozci.
Pokud chcete, aby aplikace FedEx Ship Manager® vytvořila obchodní fakturu
pro vaši zásilku, zaškrtněte možnost Vytvořit obchodní fakturu pro
službu FedEx Express online. Obchodní faktura je vyžadována celními
orgány kvůli proclívání mezinárodních obchodních expedic mimo území
Evropské unie.
Pokud chcete, aby aplikace FedEx Ship Manager® vytvořila proforma
fakturu pro vaši zásilku, zaškrtněte možnost Vytvořit proforma fakturu
online. Proforma faktura je vyžadována k proclení komodit, které nejsou
obchodního rázu, zasílaných přes mezinárodní hranice.
Aby aplikace FedEx Ship Manager® mohla vytvořit fakturu automaticky,
uveďte údaje o každém zasílaném zboží:
1
Vyberte pro tuto zásilku Obchodní podmínky.
2
V závislosti na vybraných obchodních podmínkách zadejte další údaje
faktury o ceně přepravy, nákladech na pojištění a dalších nákladech.
3
Volitelně můžete do určených textových polí zadat Zvláštní pokyny
nebo Referenční informace.
Posílání komodit
Celní dokumenty
Odeslání zásilky
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/2
Odeslání zásilky / Nalezení příslušných celních dokumentů
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
21
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Nalezení příslušných celních dokumentů
Když zasíláte s FedEx Ship Manager® za použití Elektronické obchodní
dokumentace FedEx®, dvě další možnosti dokončí celní dokumentaci.
Vyberte jednu z následujících možností pro elektronické zaslání obchodní
nebo proforma faktury společnosti FedEx:
• Použít vlastní pro elektronické připojení obchodní/proforma faktury
uložené na vašem počítači.
• Připojit z Centra přípravy dokumentů pro elektronické připojení
obchodní/proforma faktury dříve uložené v Centru přípravy
dokumentů.
• Použít dokument generovaný společností FedEx pro FedEx Ship
Manager® pro vytvoření předvyplněné obchodní/proforma faktury a
její elektronické připojení.
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Zaškrtněte Připojit další obchodní dokumenty pro elektronicky
připojené dokumenty z GTM, z centra přípravy dokumentů nebo z vašeho
počítače nebo sítě.
TIP! Informace o elektronických obchodních dokumentech FedEx® najdete
na straně 28.
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
2/2
Odeslání zásilky / Nalezení příslušných celních dokumentů
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
22
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Potvrzení zásilky
Po vyplnění všech údajů o zásilce klikněte v části Dokončení zásilky na
tlačítko Odeslat a zobrazte si přehled zásilky, kterou odesíláte.
Kliknutím na tlačítko Upravit můžete zásilku upravit a kliknutím na tlačítko
Odeslat ve spodní části stránky Odchozí zásilka můžete pokračovat ve
zpracování zásilky a zobrazit si přepravní štítky.
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/1
Odeslání zásilky / Potvrzení zásilky
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
23
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Celní dokumenty
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Štítky, obchodní faktury a potvrzení
Po zadání všech údajů o zásilce FedEx Ship Manager® vytvoří potřebné
dokumenty automaticky.
Dokumentové zásilky
V případě dokumentových zásilek postačuje letecký nákladní list, který
připraví aplikace FedEx Ship Manager® na fedex.com.
Nedokumentové vnitrostátní zásilky
V případě většiny vnitrostátních zásilek postačuje letecký nákladní list, který
připraví aplikace FedEx Ship Manager® na fedex.com.
Nedokumentové mezinárodní zásilky
Aplikace FedEx Ship Manager® připraví k příslušné zásilce letecký nákladový
list a obchodní/proforma fakturu. Obchodní faktura je vyžadována celními
orgány pro účely proclení zásilky na mezinárodních hranicích.
Obchodní faktura uvádí všechny harmonizované kódy a licenční kódy
zadané k zásilce. Je k dispozici v angličtině, případně v překladu, a rovněž
zobrazuje připomínky k dané zásilce, které byly zadány v části Obchodní/
proforma faktura (viz strana 21).
POZOR! Elektronické obchodní dokumenty FedEx® umožňují, aby celní
dokumentace byla podána elektronicky (viz. strana 28).
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
1/2
Odeslání zásilky / Štítky, obchodní faktury a potvrzení
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
24
Domovská stránka Fedex
Informace o odesílateli
Informace o příjemci
Údaje o mezinárodních
balících a zásilkách
Údaje o vnitrostátních
balících a zásilkách
Platební informace
Speciální služby
Vyzvednutí / odevzdání
Oznámení e-mailem
Náklady, přepravní časy a
možnosti
Dokončení mezinárodní
zásilky
Dokončení vnitrostátní
zásilky
Posílání komodit
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Štítky, obchodní faktury a potvrzení
Vyplnění dalších mezinárodních dokumentů
V této fázi procesu odesílání vyplňte další mezinárodní dokumenty potřebné
pro tuto zásilku. Které dokumenty jsou potřebné pro vaši mezinárodní
zásilku, zjistíte v části Celní rady (viz stránka 21) nebo pomocí nástroje
FedEx® Global Trade Manager (na stránkách fedex.com).
Příjemce
FedEx Ship Manager® vytiskne stvrzenku o potvrzení zásilky. FedEx Ship
Manager® vybere dokumenty potřebné pro zásilky. Dokumenty mohou být
před vytištěním zkontrolovány.
Po vytisknutí nezbytných dokumentů máte následující možnosti:
Nová zásilka: Vraťte se tímto tlačítkem na obrazovku Příprava zásilky a
začněte připravovat novou zásilku.
Zopakovat poslední zásilku: Vyberte možnost Zopakovat poslední,
vraťte se na obrazovku pro přípravu zásilky a zobrazte si stejné položky
zadané pro předchozí zásilku. Opakujte předchozí zásilku nebo pro novou
zásilku proveďte změny, je-li to třeba.
Upravit zásilku: Vyberte možnost Upravit zásilku, vraťte se na obrazovku
pro přípravu zásilky a změňte položky, které jste pro zásilku zadali.
Dojde k automatickému
vytvoření a zobrazení čísla
potvrzení vyzvednutí zásilky.
Celní dokumenty
Potvrzení zásilky
Štítky, obchodní faktury a
potvrzení
2/2
Naplánovat vyzvednutí zásilky: Vyberte možnost Naplánovat
vyzvednutí zásilky a naplánujte vyzvednutí balíků kurýrem služby FedEx
Express.
Odeslání zásilky / Štítky, obchodní faktury a potvrzení
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
25
Odeslání zásilky
Domovská stránka Fedex
Začínáme
Sledování zásilek
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Stránka Historie zásilek poskytuje přehled zásilek poslaných v posledních 90
dnech.
Sledování jedné či více zásilek::
1
V přehledu Historie zásilek vyberte zásilku/zásilky, pro kterou je
vyžadována informace o stavu. Každá zásilka v přehledu má unikátní
sledovací číslo, které je také zobrazeno na štítku nebo stvrzence zásilky.
2
Klikněte na tlačítko Sledovat. V okně vašeho prohlížeče se zobrazí
informace o stavu vybraných zásilek.
Uložit moje oblíbené
TIP! Další možnosti sledování na stránce Historie zásilek nabízí mnoho
různých řešení pro sledování.
V okně přehledu Historie zásilek vyberte jednu z následujících možností:
1
2
3
4
5
Kopírovat do mých profilů zásilek pro uložení podrobností o
zásilce jako Profil zásilky.
Zrušit zásilku. Průběžné zásilky nemohou být zrušeny.
Stáhnout soubor historie zásilky ve formátu csv na váš pevný disk
nebo místní síť.
Zobrazit podrobnosti pro zobrazení informací o vybrané zásilce
v okně vašeho prohlížeče.
Tlačítko Opětovně vytisknout pro opětovný tisk dokumentů
zásilky.
POZOR! Dokumenty je možné znovu vytisknout maximálně 12 hodin po
zpracování zásilky.
1/1
Správa vašich zásilek a předvolby / Sledování zásilek
Seřaďte vaši Historie zásilek kliknutím na název
kritéria řazení. Ve výchozím nastavení je Historie
zásilek tříděna podle data odeslání.
Pro sledování zásilky, která nebyla vygenerována
aplikací FedEx Ship Manager®, použijte sekci
Sledování jiné zásilky.
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
26
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Účty a faktury
Služba FedEx® Billing Online na stránkách fedex.com poskytuje kompletní,
rychlý přístup k fakturám a pomáhá šetřit čas, peníze a životní prostředí.
Sleduje stav faktur a sporných poplatků, stahuje fakturační údaje a vytváří
pokyny k online platbám.
Pro přístup ke službě FedEx® Billing Online, vyberte na domovské stránce
fedex.com záložku Spravovat můj účet a potom klikněte na odkaz Zobrazit /
Platit účty online.
Na FedEx® Billing Online vyberte jednu z následujících možností:
Klikněte na Stahování celních údajů a vytvořte šablonu integrovanou do
systému pohledávek věřitelů.
Automatické oznámení zobrazí nové faktury a reporty, jakmile jsou k
dispozici.
Vyberte Automatické stahování pro vytvoření elektronických souborů s
daty.
POZOR! Služba FedEx® Billing Online na stránkách fedex.com je rovněž k dispozici ve
francouzštině, něměině, italštině, holandštině, dánštině, švédštině, polštině a ěeštině.
Reportovací nástroj datových souborů produkuje 32 reportů a vlastních
reportů s volnou desktop aplikací.
Pokročilá správa vyzívá oddělení nebo uživatele, aby nahlédli a zaplatili.
1/1
Správa vašich zásilek a předvolby / Účty a faktury
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
27
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Elektronické obchodní dokumenty FedEx®
Elektronické obchodní dokumenty FedEx® automaticky a elektronicky
vytváří a posílají potřebné celní dokumenty k zásilce a umožňují dokončit
mezinárodní zásilku s aplikací FedEx Ship Manager® bez vytištění a připojení
jakýchkoliv dokumentů. Jednoduše vyberte elektronicky podat vaše vlastní
obchodní dokumenty nebo použít vytvořené společností FedEx.
U mezinárodních zásilek aplikace Elektronické obchodní dokumenty FedEx®
zjednodušuje a vylepšuje proces zasílání, zvyšuje provozní efektivitu, šetří
papír a náklady na tisk.
Aktivujte Elektronické obchodní dokumenty FedEx® (ETD) v aplikaci FedEx
Ship Manager® části Předvolby (viz strana 37).
1/1
Správa vašich zásilek a předvolby / Elektronické obchodní dokumenty FedEx®
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
28
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Naplánování vyzvednutí zásilky
Jestliže je požadováno, naplánujte vyzvednutí zásilky zvlášť z FSM.com,
přímo na stránkách fedex.com. Tato online služba je užitečná zejména pro
naplánování vyzvednutí pro:
•
•
Zásilku s více kusy.
Zásilku, u níž jsou pochybnosti, kdy má být připravena k odeslání, jestliže
je zaslání uskutečněno s aplikací FedEx Ship Manager®.
Zásilku vytvořenou s jinou zasilatelskou aplikací FedEx (např. FedEx®
Global Ship Manager).
Uložit moje oblíbené
•
Nástroj Naplánovat vyzvednutí je dostupný na stránkách fedex.com. Zde
na kartě Zasílání vyberte Naplánovat vyzvednutí zásilky nebo vyberte
Naplánovat vyzvednutí zásilky v uvítacím centru.
Obrazovka Naplánovat vyzvednutí zásilky poskytuje další informace:
1 Klikněte na Změnit adresu vyzvednutí pro zadání jiného místa vyzvednutí
(volitelné).
2 Poskytuje informace o balíku pro jeho vyzvednutí a upravuje:
• Datum vyzvednutí zásilky: naplánujte vyzvednutí na příště.
• Čas, kdy bude balík připraven: čas, od kdy může kurýr balíček
vyzvednout.
• Nejzazší dostupný čas: čas, do kdy může kurýr balíček
vyzvednout.
POZOR! Čas, kdy bude balík připraven a nejzazší dostupný čas, jsou časy
potvrzené na základě možností společnosti FedEx.
1/1
3
4
Zadejte emailovou adresu, kam obdržíte email s potvrzením požadavku na
vyzvednutí zásilky.
Klikněte na Naplánovat vyzvednutí zásilky a dokončete plánování
vyzvednutí zásilky.
Správa vašich zásilek a předvolby / Naplánování vyzvednutí zásilky
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
29
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Uložení mých oblíbených položek
Můj adresář
Správa informací o příjemci
Adresář otevřete z karty Zasílání nebo v uvítacím centru na stránkách
fedex.com. Když připravujete zásilku, Adresář je k dispozici na kartě Moje
seznamy.
Adresář aplikace FedEx Ship Manager® umožňuje uložit a pro další zásilky
použít údaje až o 2500 příjemcích a odesílatelích. Obsahuje tyto funkce:
•
•
•
•
•
Přidání, editování a mazání příjemců
Duplikování adres / kontrola platnosti adres
Přímo naplánovat vyzvednutí zásilky v místě příjemce
Ukládání výchozího nastavení pro zasílání zásilek pro každého
jednotlivého příjemce
Přístup do vašeho skupinového adresáře
Vyberte ze seznamu příjemce a dostupné
možnosti se objeví v dolní části obrazovky.
Kliknutím na jméno příjemce v adresáři se
zobrazí jeho detaily. Upravte tyto detaily a
uložte je v adresáři kliknutím na Uložit.
Seřaďte váš adresář kliknutím na příslušné kritérium.
Ve výchozím nastavení je adresář uspořádán podle
jména kontaktní osoby.
Kliknutím sem přejdete ke Skupinovému adresáři.
Vaše potvrzující hlášení upravíte kliknutím zde.
1/9
Správa vašich zásilek a předvolby / Uložení mých oblíbených položek
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
30
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Uložení mých oblíbených položek
Můj adresář
Vytváření / importování příjemců
Ve vašem Adresáři vytvořte pro zasílání nové záznamy příjemců. Pro
přístup ke kontaktním informacím klikněte na tlačítko Vytvořit adresu v
dolní části adresáře.
Dokončete tento formulář pro vytvoření nového příjemce ve vašem adresáři.
Formulář obsahuje také pole, kam lze pro vaše příjemce uvést Údaje pro
konkrétní zásilku, Fakturační údaje a Oznámení emailem.
Kliknutím na Uložit přidáte nový kontakt do vašeho adresáře.
2/9
Správa vašich zásilek a předvolby / Uložení mých oblíbených položek
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
31
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Uložení mých oblíbených položek
Import / export adres
FedEx Ship Manager® umožňuje importování externího adresáře. Na
obrazovce Adresář klikněte na Import/Export. Zadejte umístění a název
svého adresáře nebo ho vyhledejte prostřednictvím tlačítka Procházet.
Aplikace FedEx Ship Manager® podporuje maximálně 2500 položek v
adresáři na jednoho uživatele.
Pro účely importu externího adresáře si
stáhněte soubor se šablonou.
3/9
Správa vašich zásilek a předvolby / Uložení mých oblíbených položek
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
32
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Uložení mých oblíbených položek
Správa skupin příjemců a přizpůsobení vašeho adresáře
Správa skupin příjemců
FedEx Ship Manager® zasílá skupině příjemců, pokud mají tito příjemci
bydliště v téže zemi. Pro zaslání skupině příjemců musíte nejprve vytvořit
tyto skupiny, a to v oddílu Skupiny ve vašem adresáři.
Přizpůsobení vašeho adresáře
Obrazovka Přizpůsobit ve vašem adresáři umožňuje přizpůsobení vzhledu
adresáře.
1
Vyberte oddíl Zprávy s potvrzením. Vyberte, zda chcete zapnout či
vypnout zprávy s potvrzením ve svém adresáři.
2
Vyplňte část Předvolby kontroly adres a upravte výsledky kontroly
adres podle vlastní potřeby.
Uložte možnosti pro svůj adresář kliknutím na tlačítko Uložit /
aktualizovat.
3
4/9
Správa vašich zásilek a předvolby / Uložení mých oblíbených položek
Vyberte skupinu příjemců z rozbalovacího seznamu, klikněte
na tlačítko Upravit a můžete vybranou skupinu měnit.
Ve formuláři Úprava skupiny proveďte nezbytné změny a
uložte je kliknutím na tlačítko Uložit / aktualizovat.
Vyberte skupinu příjemců a klikněte na tlačítko Odeslat –
zásilka pro vybranou skupinu příjemců se zpracuje.
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
33
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Uložení mých oblíbených položek
Profily zásilek
Příslušné informace o zásilce pro budoucí použití uložte jako Profil zásilky.
Výběrem možnosti Profily zásilek na kartě Moje seznamy přejdete na
stránku Profily zásilek, kde můžete odstraňovat, revidovat, upravovat nebo
používat profily zásilek. Opětovně použijte profil zásilky jeho výběrem z
rozbalovacího seznamu Kontaktní osoba v části Odeslat do na hlavní
stránce pro podávání zásilek.
Rozměry balíku
Uložte rozměry balíků pro pozdější použití výběrem možnosti Rozměry
na kartě Moje seznamy. Opětovně použijte profil rozměrů jeho výběrem
z rozbalovacího seznamu Rozměry v části Podrobné údaje o balících a
zásilkách na hlavní stránce pro přípravu zásilky.
5/9
Správa vašich zásilek a předvolby / Uložení mých oblíbených položek
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
34
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
6/9
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Uložení mých oblíbených položek
Informace o komoditě
Uložte všechny příslušné informace o komoditách nedokumentových zásilek
pro pozdější použití výběrem Správa uložených produktových profilů
na kartě Celní nástroje. Komodity můžete opětovně použít jejich výběrem
z rozbalovacího seznamu Komodity v části Informace o komoditě na
obrazovce pro přípravu zásilky.
Správa vašich zásilek a předvolby / Uložení mých oblíbených položek
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
35
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Uložení mých oblíbených položek
Reporty
Správce výkazů Vám umožňuje vytvářet a tisknout různé výkazy obsahující
informace o zásilkách, které jste za posledních 45 dnů zpracovali pomocí
aplikace FedEx Ship Manager®.
Vytvoření reportu:
1
Zvolte datové rozpětí pro report. Vyberte počáteční a i koncové datum z
rozbalovacího seznamu.
2
Uveďte, která pole chcete zahrnout do vašeho reportu zaškrtáváním
odpovídajících polí v seznamu.
3
Volitelně můžete určit kritéria pro řazení, čímž ovlivníte, jak bude report
seřazen.
4
Klikněte na tlačítko Vytvořit report.
Report se vytvoří a zobrazí v okně prohlížeče.
TIP! Pokud chcete vykazovaná data použít v jiných aplikacích, můžete je
stáhnout ve formátu CSV kliknutím na tlačítko Stáhnout a pak můžete
příslušný CSV soubor uložit na váš pevný disk nebo na místní síť.
7/9
Správa vašich zásilek a předvolby / Uložení mých oblíbených položek
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
36
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Uložení mých oblíbených položek
Přizpůsobení FSM
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
FedEx Ship Manager® upravuje aplikaci pro specifické potřeby.
Naplánování vyzvednutí
Možnosti celého procesu podávání zásilek je možné přizpůsobit. Sem patří:
Uložit moje oblíbené
Potřebujete pomoc?
•
•
•
•
•
•
Možnost automatického zobrazení rozbalených určitých částí na
obrazovce pro přípravu zásilek za účelem jejich úprav a současné
automatické skrytí částí ostatních.
Možnost automatického přidání všech příjemců do adresáře.
Možnost vybrat výchozí typ služby a balení pro zásilky.
Možnost vybrat výchozí volbu Vyzvednutí/podání zásilky.
Možnost aktivovat Elektronické obchodní dokumenty FedEx® (viz
strana 28).
Možnost vybrat tiskárnu pro tisk přepravních štítků: Laserová/
inkoustová tiskárna nebo termální tiskárna (FedEx podporuje
následující termální tiskárny: LP2844 a ZP500). Informaci, zda je vaše
společnost způsobilá pro využívání termálního tisku získáte u správce
svého účtu FedEx.
Na stránku Předvolby se
dostanete kliknutím na
odkaz Předvolby v pravém
horním rohu obrazovky pro
přípravu zásilek.
POZOR! Všechny možnosti vybrané na stránce Předvolby je možné pro
všechny budoucí zásilky přepsat výběrem správné možnosti pro konkrétní
zásilku na hlavní obrazovce pro podávání zásilek.
8/9
Správa vašich zásilek a předvolby / Uložení mých oblíbených položek
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
37
Domovská stránka Fedex
Sledování zásilek
Účty a faktury
Elektronické obchodní
dokumenty FedEx®
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Uložení mých oblíbených položek
Aktualizace vašeho účtu
S aplikací FedEx Ship Manager® můžou být spravovány účty FedEx a služby
fedex.com pro různé účty.
Naplánování vyzvednutí
Uložit moje oblíbené
9/9
Klikněte na Číslo účtu pro účet, který chcete upravit, nebo klikněte na
libovolný odkaz níže a upravte služby a údaje k danému účtu.
Správa vašich zásilek a předvolby / Uložení mých oblíbených položek
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
38
Domovská stránka Fedex
Začínáme
Nápověda
Nápověda
Kontakt na společnost FedEx
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Další informace o aplikaci FedEx Ship Manager® získáte kliknutím na tlačítko
Nápověda vpravo nahoře na stránce. Zobrazí se následující funkce:
Pomoc s touto stranou – určená pro každou stranu celého procesu
odesílání.
Interaktivní průvodce nápovědy – zobrazuje nové nástroje a funkce a
demo vysvětluje, jak pracovat s FedEx Ship Manager® . Pro různé stránky
a části v aplikaci FedEx Ship Manager® jsou rovněž dostupné specifičtější
funkce nápovědy.
Nápověda pro moduly – Více informací o libovolném konkrétním modulu
nebo tématu získáte kliknutím na symbol ? v záhlaví příslušného modulu.
Kontextová nápověda – Určitá terminologie použitá v aplikaci má svou
specifickou kontextovou nápovědu. Klikněte na symbol ? vedle této položky
pro vstup do těchto souborů nápovědy.
1/1
Potřebujete pomoc? / Nápověda
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
39
Domovská stránka Fedex
Nápověda
Kontakt na společnost FedEx
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Kontakt na společnost FedEx
Prohlédněte si webové stránky níže a kontaktuje váš místní zákaznický
servis FedEx. Některé země mají webové stránky kromě angličtiny
lokalizované do svých jazyků. Pro změnu jazyků klikněte na jeden
z dostupných jazyků v horní části stránky.
Rakousko
Německy: http://www.fedex.com/at/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/at_english/contact/
Bahrajn
http://www.fedex.com/bh/contact/
Belgie
Anglicky: http://www.fedex.com/be/contact/
Nizozemí: http://www.fedex.com/be_nederlands/contact/
Francouzsky: http://www.fedex.com/be_francais/contact/
Česká republika
Česky: http://www.fedex.com/cz/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/cz_english/contact/
Dánsko
Dánsky: http://www.fedex.com/dk/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/dk_english/contact/
Egypt
http://www.fedex.com/eg/contact/
Finsko
http://www.fedex.com/fi/contact/
1/2
Potřebujete pomoc? / Kontakt na společnost FedEx
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
40
Domovská stránka Fedex
Nápověda
Začínáme
Odeslání zásilky
Správa vašich zásilek a předvolby
Potřebujete pomoc?
Kontakt na společnost FedEx
Kontakt na společnost FedEx
Francie
Lucembursko
Švédsko
Francouzsky: http://www.fedex.com/fr/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/fr_english/contact/
http://www.fedex.com/lu/contact/
Svensk: http://www.fedex.com/se/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/se_english/contact/
Německo
Nizozemí: http://www.fedex.com/nl/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/nl_english/contact/
Německy: http://www.fedex.com/de/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/de_english/contact/
Nizozemí
Švýcarsko
Maďarsko
http://www.fedex.com/no/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/ch/contact/
Německy: http://www.fedex.com/ch_deutsch/contact/
Francouzsky: http://www.fedex.com/ch_francais/contact/
Italsky: http://www.fedex.com/ch_italiano/contact/
Maďarsky: http://www.fedex.com/hu/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/hu_english/contact/
Polsko
Turecko
Indie
Polsky: http://www.fedex.com/pl/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/pl_english/contact/
Türkçe: http://www.fedex.com/tr/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/tr_english/contact/
Rusko
Spojené arabské emiráty
http://www.fedex.com/ie/contact/
Русский язык: http://www.fedex.com/ru/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/ru_english/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/ae/contact/
Arabsky: http://www.fedex.com/ae_arabic/contact/
Izrael
Saudská Arábie
Velká Británie
Anglicky: http://www.fedex.com/il/contact/
Hebrejsky: http://www.fedex.com/il_hebrew/contact/
http://www.fedex.com/sa/contact/
http://www.fedex.com/gb/contact/
Itálie
Español: http://www.fedex.com/es/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/es_english/contact/
http://www.fedex.com/in/contact/
Irsko
Italsky: http://www.fedex.com/it/contact/
Anglicky: http://www.fedex.com/it_english/contact/
Kuvajt
Norsko
Španělsko
Srí Lanka
http://www.fedex.com/lk/contact/
http://www.fedex.com/kw/contact/
2/2
Potřebujete pomoc? / Kontakt na společnost FedEx
Tento dokument je chráněn americkým i mezinárodním
autorským právem a zákony o ochranných známkách.
Všechna práva vyhrazena. ©2010 FedEx.
41

Podobné dokumenty

Snadné odesílání díky službě FedEx® 10kg a 25kg Box

Snadné odesílání díky službě FedEx® 10kg a 25kg Box Tyto sazby pro expresní službu FedEx 10kg a 25kg Box (import i export) vstoupí v platnost 4. ledna 2016. Společnost FedEx Express může nabízené přepravní sazby a služby kdykoli doplnit, upravit neb...

Více

Znalostní báze pro obor organizace znalostí

Znalostní báze pro obor organizace znalostí Obor organizace znalostí prochází v současné době změnou paradigmatu, vyvolanou používáním elektronických dokumentů a technologií Internetu. Oblast zkoumání se rozšiřuje za hranice tradičních paměť...

Více

Dohoda_o_regulaci_lovu

Dohoda_o_regulaci_lovu na území města Prahy. Tato licence je vydávána na osobu, není spojena s konkrétním lovištěm a nezakládá nárok konkrétní loviště ovládat. To, které loviště je ovládáno a využíváno kterým vlkodlakem,...

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 3.1. Práva a povinnosti smluvních stran, založená jednotlivými smlouvami o úvěru uzavíranými dle této Smlouvy, se dle dohody smluvních stran řídí smluvními podmínkami dle této Smlouvy a právním řád...

Více

CPA 6691 CZ_NEW09/09.indd

CPA 6691 CZ_NEW09/09.indd Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myPhone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon podporuje mobilní sítě GSM. Telefon o...

Více

Sestava 1 - Factoring

Sestava 1 - Factoring Jak funguje Tuzemský factoring? 1. Běžným způsobem fakturujete zboží či službu Vašemu odběrateli s informací, že úhrady faktur mají být poukazovány výhradně na účet Erste Factoringu. 2. Pohledávky ...

Více