East Bohemia - Východní Čechy

Komentáře

Transkript

East Bohemia - Východní Čechy
Ubytovací služby / Accommodation services
Kongresové služby / Congress services
garáže
garage
East Bohemia
Convention
Catalogue
bezbariérovost
barrier-free access
domácím zvířatům vstup povolen
pets allowed
směnárna
exchange office
příjem platebních karet
payment by card
golf
golf
bazén krytý
indoor swimming pool
kopírka
copying machine
ozvučení
acoustic equipment
promítací plátno
projection screen
flip-chart
flip-chart
laserové ukazovátko
laser pointer
data / video projektor
data / video projector
televize
television
vířivka
whirlpool
kamera s obsluhou
camcoder with operator
sauna
sauna
PC / notebook
PC / notebook
solárium
solarium
hlasovací zařízení
voting equipment
masáže
massage
tlumočnické a překladatelské služby
interpreting and translation services
fitness
fitness
pořadatelská služba
stewarding service
bowling
bowling
bezpečnostní a ochranná služba
security and protection service
squash
squash
WiFi
WiFi
tenis
tennis
vizualizér
visualiser
minigolf
minigolf
hostesky
hostesses
venkovní sportovní hřiště
outdoor sports facilities
dopravní služby (transfery, taxi, apod.)
transport services (transfers, taxi, etc.)
půjčovna kol
bike rental
osvětlovací technika
lighting technology
restaurace
restaurant
řečnický pult
tribune
kavárna
cafe
paravany
screens
vinárna / lobby bar
wine bar / lobby bar
sekretářské služby
secretarial services
Stolové uspořádání / Arrangement of tables
simultánní tlumočení – zařízení
simultaneous interpretation equipment
divadlo
theater
raut
reception
škola
school
zasedání I
meeting I
U dvoustranné
U double-sided
ples
ball
Katalog EBCB_obalka pro nahled.indd 1
East Bohemia
Convention Catalogue
bezbariérový přístup
barrier-free access
zařízení pro video konference
equipment for video conferences
uzavřený TV okruh
close-circuit TV
DVD
DVD
konferenční software
convention software
9.12.11 10:41
Obsah
Contents
East Bohemia Convention Bureau
1
East Bohemia Convention Bureau
Region a turistické oblasti
3
Region and tourist areas
Jak se k nám dostanete
15
How you can get here
Kongresové kapacity s ubytováním
17
Congress facilities with accommodation
Kongresové kapacity bez ubytování
30
Congress facilities without accommodation
Tipy na incentivní programy
40
Tips on incentive programs
Agentury
42
Ve spolupráci s CzechTourism – Czech Convention Bureau
vydalo East Bohemia Convention Bureau,
nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice v prosinci 2011.
Fotografie: Archiv Pardubického kraje,
Destinační společnosti Východní Čechy
a uvedených subjektů
Grafické zpracování, sazba a tisk:
MAXX Creative communication s. r. o.
Agencies
In cooperation with Czech Tourism – Czech Convention
Bureaupublished by East Bohemia Convention Bureau
nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice in December 2011
Photographs: Archive of the Pardubický Region,
Destination Management Company East Bohemia
and the mentioned entities
Graphic design, composition and print:
MAXX Creative communications s.r.o.
Katalog EBCB_obalka pro nahled.indd 2
9.12.11 10:42
Kongresové služby / Congress services
Ubytovací služby / Accommodation services
kopírka
copying machine
garáže
garage
ozvučení
acoustic equipment
bezbariérovost
barrier-free access
promítací plátno
projection screen
domácím zvířatům vstup povolen
pets allowed
flip-chart
flip-chart
směnárna
exchange office
laserové ukazovátko
laser pointer
příjem platebních karet
payment by card
data / video projektor
data / video projector
golf
golf
televize
television
bazén krytý
indoor swimming pool
kamera s obsluhou
camcoder with operator
PC / notebook
PC / notebook
hlasovací zařízení
voting equipment
tlumočnické a překladatelské služby
interpreting and translation services
pořadatelská služba
stewarding service
bezpečnostní a ochranná služba
security and protection service
WiFi
WiFi
vizualizér
visualiser
hostesky
hostesses
dopravní služby (transfery, taxi, apod.)
transport services (transfers, taxi, etc.)
osvětlovací technika
lighting technology
řečnický pult
tribune
paravany
screens
vířivka
whirlpool
sauna
sauna
solárium
solarium
masáže
massage
fitness
fitness
bowling
bowling
squash
squash
tenis
tennis
minigolf
minigolf
venkovní sportovní hřiště
outdoor sports facilities
půjčovna kol
bike rental
restaurace
restaurant
kavárna
cafe
vinárna / lobby bar
wine bar / lobby bar
sekretářské služby
secretarial services
simultánní tlumočení – zařízení
simultaneous interpretation equipment
bezbariérový přístup
barrier-free access
zařízení pro video konference
equipment for video conferences
Katalog EBCB_obalka pro nahled.indd 3
Stolové uspořádání / Arrangement of tables
divadlo
theater
raut
reception
škola
school
uzavřený TV okruh
close-circuit TV
zasedání I
meeting I
DVD
DVD
U dvoustranné
U double-sided
konferenční software
convention software
ples
ball
9.12.11 10:43
East Bohemia
Convention Bureau
East Bohemia Convention Bureau je regionální kanceláří založenou při
Destinační společnosti Východní Čechy za účelem podpory a propagace
subjektů poskytujících služby v oblasti kongresové, korporátní a incentivní
turistiky. Zároveň působí v oblasti koordinace kongresového cestovního
ruchu na území Pardubického kraje. Kancelář East Bohemia Convention
Bureau disponuje kvalitním personálem, který vám pomůže zajistit
bezchybný průběh kongresů, setkání, výstav a jiných akcí.
East Bohemia Convention Bureau is a regional agency established at the
Destination Management Company East Bohemia to support and promote
service providers in the area of congress, corporate and incentive tourism.
The East Bohemia Convention Bureau also coordinates the congress tourism
in the territory of the Pardubický Region. The office of East Bohemia Convention
Bureau has available high-quality staff that will help you organize a smooth
course of congresses, meetings, exhibitions and other events.
Region nabízí ideální podmínky pro pořádání MICE akcí také díky
kvalitní nabídce služeb ubytovatelů, pronajímatelů, organizátorů,
dopravců, zprostředkovatelů doplňkových aktivit (sport, wellness,
kultura, společenské vyžití…).
The region offers ideal conditions for organization of MICE (Meetings,
Incentives, Conferences, Exhibitions) events also by its high-quality
portfolio of services provided by providers of accommodation services,
leaseholders, organizers, carriers and tour operators, agents providing
complementary activities (sports, wellness, culture, social events...).
East Bohemia Convention Bureau nabízí bezplatně tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•
podpora při plánování MICE (Meetings, Incentives, Conventions,
Exhibitions) akcí v Pardubickém kraji
informace a poradenství při výběru vhodných kongresových
a meetingových prostor
informace a poradenství při výběru ubytování dle vašich
požadavků
informace a poradenství při výběru agentury zajišťující
organizaci akce
tipy na incentivní programy
uspořádání prohlídky vámi vybraného místa
poskytování propagačních materiálů
Zajistíme vše, co pro vaši akci potřebujete!
Kontakty:
DSVČ, oddělení East Bohemia Convention Bureau
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 030 412
E-mail: [email protected]
www.eastbohemiaconvention.cz
The East Bohemia Convention Bureau offers the following services
free of charge:
• support for planning of MICE (Meetings, Incentives, Conventions,
Exhibitions) events in the Pardubický Region
• information and consulting services with respect to the selection
of suitable congress and meeting premises
• information and consulting services concerning the accommodation
according to your requirements
• information and consulting services concerning the selection
of a suitable organizer of your event
• tips on incentive programs
• organization of a visit to the place you have selected
• provision of promotional materials
We will arrange all necessary to organize your event!
Contact address:
DSVČ, division East Bohemia Convention Bureau
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
Telephone: +420 466 030 412
E-mail: [email protected]
www.eastbohemiaconvention.cz
4│Region Východní Čechy
Region Východní Čechy
The region of East Bohemia
Turistický region Východní Čechy se nachází na hranicích Čech a Moravy
a pokrývá území současného Pardubického kraje. Na severu sousedí
s Polskem a díky své poloze je dobře dostupný také ze všech ostatních
států sousedících s Českou republikou – Slovenska, Rakouska a Německa.
Předností regionu je bohatá nabídka kulturních a sportovních aktivit,
muzeí řemeslných tradic a galerií, historických a církevních památek
v kombinaci s přírodním bohatstvím od nížin Polabí až po vrcholy Orlických
hor. Turistický region Východní Čechy představuje bezpečnou destinaci
ve středu Evropy s moderním krajským městem Pardubice.
The tourist region of East Bohemia is situated on the border of Bohemia and Moravia
and covers the territory of the current Pardubický Region. In the north, it touches Poland
and due to its geographical position it is also easily accessible from all the other countries
neighboring the Czech Republic – Slovakia, Austria and Germany. Among the advantages
of the region, there are a rich offer of cultural and sports events, museums showing the
folk crafts traditions and galleries, places of historical and religious interest in combination
with natural resources starting with the lowlands in Polabí and ending with the tops
of the Orlické hory mountains. The tourist region of East Bohemia represents a safe
destination in the centre of Europe with a modern regional capital city of Pardubice.
Tento region se v oblasti kongresového cestovního ruchu dynamicky
rozvíjí. Budují se zde nová moderní kongresová zařízení s vysokou ubytovací
This region has undergone a dynamic development in the congress tourism. New
modern congress facilities with high accommodation and catering capacities are
Sečská přehrada / Sečská reservoir
Kunětická hora / Kunětická mountain
a stravovací kapacitou. Samozřejmostí je i zázemí pro doprovodné sportovní,
kulturní, adrenalinové a relaxační aktivity. Region nabízí i celou řadu turisticky
atraktivních míst, jejichž návštěva může zpestřit oficiální program kongresu,
školení, prezentace, politického a obchodního jednání nebo firemní akce.
Vhodným oživením oficiální části jsou také lázeňské procedury nebo interaktivní
incentivní programy zaměřené na sport, kulturu nebo řemeslné tradice.
Pardubický kraj je díky kvalitní nabídce služeb ubytovatelů, pronajímatelů,
organizátorů, dopravců, zprostředkovatelů doplňkových aktivit (sport, wellness,
kultura, společenské vyžití atd.) ideálním místem pro pořádání akcí střední
velikosti. Ubytování lze zajistit v tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových hotelích,
které disponují konferenčními prostory a zajišťují kompletní konferenční
servis. Za účelem sportovních aktivit jsou k dispozici sportovní haly, fotbalové
a hokejové stadiony, golfová hřiště, lanové parky, vhodné trasy pro cyklisty
a in-line bruslaře, venkovní i kryté autodromy, ski areály, vodní plochy a další.
Turistický region Východní Čechy zahrnuje pět oblastí
/ The East Bohemia tourist region consists of five parts:
PARDUBICE
Ústí nad Orlicí
Chrudim
Svitavy
Pardubicko / Pardubice region
Chrudimsko-Hlinecko / Chrudimsko-Hlinecko region
Českomoravské pomezí / Českomoravské pomezí region
Orlické hory a Podorlicko / Orlické hory mountains and Podorlicko region
Králický Sněžník / Králický Sněžník region
Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl / Smetana´s Litomyšl International Opera festival
being built here. Background facilities for accompanying sports, cultural, adrenalin
as well as relaxation activities are matter of course. The region offers a wide range
of places attractive from a traveler’s point of view, a visit of which may relieve the
monotony of an official program of the congress, training, presentation, political or
business meeting or a corporate event. A suitable supplement to the official part
may also be a spa treatment or interactive incentive programs focused on sports,
culture or folk crafts traditions.
Due to the high-quality offer of the accommodation service providers, leaseholders,
organizers, carriers and tour operators, agents providing for supplementary
activities (such as sports, wellness, culture, social events, etc.), the Pardubický
Region is an ideal place for mid-size events. Accommodation can be provided
in three-star and four-star hotels offering conference facilities and comprehensive
conference service. For sports activities the region offers sports halls, soccer
and ice-hockey stadiums, golf courses, cable-way parks, suitable cycle paths and
paths for in-line skaters, outdoor as well as covered motordromes, ski resorts,
water reservoirs and others.
‹ Pardubická radnice / Pardubice City Hall
Region Východní Čechy│3
4│Region Východní Čechy
Turistická oblast Pardubicko
The Pardubice tourist region
Pardubicko leží v Polabské nížině se spoustou rybníků, zavodňovacích
kanálů a řek, které lemují cyklostezky. Oblast Pardubicka je bohatá na
památky, mezi něž patří goticko-renesanční zámek a historické jádro
v Pardubicích, hrad Kunětická hora, barokní zámek v Cholticích s parkem
platanů a staletých dubů nebo sakrální stavba románského kostela
v Kojicích a další. Zcela výjimečnou památkou je hřebčín v Kladrubech
nad Labem, proslulý chovem starokladrubských koní. V okolí městečka
Lázně Bohdaneč najdete národní přírodní rezervaci Bohdanečské rybníky,
kterou křižují četné cyklostezky.
The Pardubice region is situated in the lowland along the Elbe river rich in
ponds, irrigation canals and rivers lined with cycle paths. The Pardubice region
has numerous places of historical interest, including the Gothic-Renaissance
chateau and the historical centre of the city of Pardubice, the Baroque
chateau in Choltice with a park full of plane trees and centuries-old oaks
or the sacred building of the Romanesque church in Kojice and others.
The horse-breeding farm in Kladruby nad Labem, renowned for raising the
Starokladrubský horses, counts among very exceptional monuments. In the
vicinity of the spa town of Lázně Bohdaneč, you will find the Bohdanečské
rybníky natural area, which is crossed by numerous cycle paths.
Pardubice jsou moderním městem s historickým jádrem a leží na soutoku
řek Labe a Chrudimky. Jeho vzdálenost od hlavního města Prahy je
pouhých 100 km. Malebnému Pernštýnskému náměstí dominuje 60
metrů vysoká Zelená brána, z níž je vynikající rozhled na hrad Kunětická
hora i na historické jádro města, které tvoří městskou památkovou
Pardubice is a modern city with a historical centre situated at the junction
of the Elbe and the Chrudimka rivers. It is located only 100 km from the
capital city of Prague. A dominant feature of the picturesque Pernštýnské
square is the 60-meter high Green Gate boasting a magnificent view
Velká pardubická steeplechase / Velká pardubická steeplechase
Zlatá přilba / Golden Helmet
Lázně Bohdaneč – Gočárův pavilon / Lázně Bohdaneč – Gočár´s pavilion
Pardubice / Pardubice
rezervaci. K návštěvě Pardubic neodmyslitelně patří i ochutnávka
tradičního pardubického perníku. V Pardubicích se každoročně konají
známé závody plochodrážních motocyklů „Zlatá přilba“ a slavný koňský
dostih „Velká Pardubická steeplechase“.
of the Kunětická hora castle as well as the historical centre of the city
which is protected as a municipal preserve area.
Lázně Bohdaneč jsou jediným lázeňským místem v kraji. Jsou vzdáleny
pouhých 8 km od Pardubic v dosahu městské hromadné dopravy. Jejich
indikací jsou nemoci pohybového aparátu, pooperační stavy a obezita.
V nabídce lázeňských pobytů nechybí programy zaměřené na medical
wellness.
The tasting of a traditional gingerbread of Pardubice is a “must” of each
visit to Pardubice. Pardubice is the venue of the traditional “Golden
Helmet” motorcycle race of flat racing motorcycles and the famous
Velká Pardubická steeplechase.
Lázně Bohdaneč is the only spa resort in the region. The spa town is
situated only 8 km from Pardubice within the reach of the Pardubice’s
municipal public transport. The spa resort provides treatment of the
locomotory system disorders, postoperative conditions and obesity.
The offer of the spa stays includes programs focused on medical wellness.
‹ Pardubický zámek / Pardubice Chateau
Pardubicko│5
4│Region Východní Čechy
Turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko
The Chrudimsko-Hlinecko tourist region
Oblast Chrudimsko-Hlinecko se nachází v jihozápadní části Pardubického
kraje. Značnou část jejího území zaujímá zvlněná krajina Železných hor
a Žďárských vrchů bohatá na přírodní památky a rezervace.
The Chrudimsko-Hlinecko region is located in the south-western part
of the Pardubický Region. A considerable part of its territory is covered
by the rolling landscape of the Iron Mountains and the Žďárské vrchy
hills rich in natural monuments and natural reserves.
Přírodní krásy oblasti dotvářejí vodní díla a zříceniny starých hradů
Oheb nad Sečskou přehradou, Lichnice nedaleko Třemošnice
nebo Košumberk v Luži. Chrudimsko-Hlinecko je krajinou lidové
architektury a řemeslných tradic. Tradiční masopustní obchůzky
a masky na Hlinecku jsou zapsány do seznamu nehmotného
kulturního dědictví UNESCO.
The natural beauties of the region are highlighted by waterworks and
ruins of old castles such as Oheb above Sečská reservoir, Lichnice not
far from Třemošnice or Košumberk in Luže. The Chrudimsko-Hlinecko
region is a region of folk architecture and folk crafts traditions. The
traditional Shrove strolls and masks in the Hlinecko region are listed
among the items of the UNESCO intangible cultural heritage.
Chrudim je největším městem oblasti a najdete zde jednu z největších
městských památkových zón či trojici muzeí – regionální, loutkářských kultur a barokních soch. Zajímavé muzejní expozice naleznete
i v Městském muzeu v Chrasti v objektu barokního zámku a v Městském
Chrudim is the largest town of the region and you can find here one
of the greatest municipal preserve areas or three museums devoted to
the regional affairs, puppeteers and Baroque sculptures. The museum
Lichnice / Lichnice
Berlova vápenka / Berlova´s lime works
Chrudim / Chrudim
Masopustní obchůzky / Shove errands
muzeu a galerii v Hlinsku. V Městském muzeu ve Skutči si můžete
prohlédnout expozici kamenictví a obuvnictví, v Berlově vápence
v Závratci u Třemošnice zase expozici vápenictví a v Nasavrkách se lze
vydat po stopách Keltů. Nejen koně, ale i exponáty a památky z doby
Auerspergů, můžete obdivovat na zámku a hřebčíně ve Slatiňanech.
Památník v Ležákách připomíná tragickou událost vypálení obce
v období heydrichiády v roce 1942.
expositions in the Municipal museum in Chrast situated in the premises
of a Baroque chateau, in the Municipal museum and gallery in Hlinsko
can also be found very interesting. In the Municipal museum in Skuteč,
you can visit an exposition of stonecutting and shoemaking, in Berlova
lime works in Závratec u Třemošnice, you can visit an exposition of lime
burning and in Nasavrky, you can follow the traces of the Celts. In the
chateau and the horse-breeding farm in Slatiňany you can admire not only
horses, but also exhibits and monuments of the period of the Dynasty
of Auersperg. The monument in Ležáky commemorates the tragic event
of burning down the village during the period of Heydrichiade in 1942.
‹ Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi / Church of the Assumption of the Virgin in Chrudim
Chrudimsko-Hlinecko│7
4│Region Východní Čechy
Turistická oblast Českomoravské pomezí
The Českomoravské pomezí tourist region
Českomoravské pomezí je krajinou zvlněných hustých lesů, romantických
údolí a pískovcových skal. Je také ideálním místem pro relaxaci nebo
aktivní trávení volného času při pěších nebo cyklistických výletech.
Jedinečným zážitkem je návštěva přírodní rezervace Toulovcovy Maštale,
tvořené soustavou pískovcových skalních útvarů, roklí a kaňonovitých
údolí. Území vymezené starobylými městy Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto zve k návštěvě nejen milovníky historie
a památek, ale i vyznavače hodnotných kulturních zážitků, přírodních
krás či technických unikátů.
The Českomoravské pomezí tourist region is a landscape of rolling dense
forests, romantic valleys and sandstone mountains. It is also an ideal
place for relaxation or active leisure time spent by walking or cycling trips.
A visit to the Toulovcovy Maštale natural reserve which is the area of
sandstone rock formations, gorges and canyon-shaped valleys can be
a unique experience. The territory delimited by the ancient towns of Litomyšl,
Moravská Třebová, Polička, Svitavy and Vysoké Mýto welcomes not only
lovers of history and monuments but also devotees of worthwhile cultural
experiences, natural beauties technically unique works.
Litomyšl je známá zejména díky renesančnímu zámku zapsanému
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce
zámku a zámeckého pivovaru s rodným bytem skladatele Bedřicha
Smetany můžete relaxovat v Klášterních zahradách. V Litomyšli se
každoročně koná mezinárodní hudební festival „Smetanova Litomyšl“.
Litomyšl is famous especially due to its Renaissance chateau listed among
the items of the UNESCO intangible cultural heritage. After a tour of
the chateau and the chateau brewery with the house where Bedřich
Smetana, a famous Czech composer, was born, you can relax in Klášterní
zahrady. Litomyšl is also the venue of the annual international music
Zámek Moravská Třebová / Moravská Třebová chateau
Hrad Svojanov / Svojanov castle
Polička – městské hradby / Polička town walls
Litomyšl – Klášterní zahrady / Litomyšl – Klášterní zahrady (cloister garth)
V Poličce, rodišti Bohuslava Martinů, stojí za prohlídku městské hradby,
obklopující město. Nedaleko od Poličky je hrad Svojanov, patřící mezi
nejstarší královské hrady. Rodištěm Oskara Schindlera jsou Svitavy, jež
se pyšní náměstím s mnoha renesančními a barokními domy. Renesanční
zámek v Moravské Třebové nabízí prohlídku klasických expozic i návštěvu
středověké mučírny či alchymistické laboratoře. Rokokový zámek
v Nových Hradech je díky své kráse a upraveným zahradám přezdíván
„české Versailles“. Kromě zámeckých expozic zde můžete navštívit také
První české muzeum cyklistiky. Město Vysoké Mýto vás přivítá jedním
z největších náměstí v Čechách a gotickým kostelem svatého Vavřince,
navštívit zde však můžete i regionální muzeum zaměřené na technické
památky a automobilový design.
festival called “Smetana’s Litomyšl”. In Polička, the hometown of another
famous Czech composer, Bohuslav Martinů, you will find the ancient
walls surrounding the town which are definitely worth seeing. Svojanov
castle, not far from Polička, counts among the oldest royal castles.
Oskar Schindler’s home town, Svitavy, can take pride in its square with
numerous Renaissance and Baroque houses. The Renaissance chateau
in Moravská Třebová offers a tour of traditional expositions as well as
a visit to a medieval torture chamber or an alchemist’s laboratory. The
Rococo chateau in Nové Hrady is called “Bohemian Versailles” due to its
beauty and nicely-kept gardens. In addition to the chateau expositions,
you can visit the First Bohemian Museum of Cycling as well. The town
of Vysoké Mýto welcomes you with one of the largest squares in
Bohemia and its Gothic Church of St. Vavřinec; furthermore you can
visit here the regional museum focused on technical monuments and
automobile design as well.
‹ Zámek Litomyšl / Litomyšl Chateau
Českomoravské pomezí│9
4│Region Východní Čechy
Turistická oblast Orlické hory a Podorlicko
Turistická oblast Orlické hory a Podorlicko se nachází v severní části Východních
Čech. Část této oblasti se rozkládá na území Královéhradeckého kraje a část
zasahuje do kraje Pardubického. Hranice této oblasti je dána hřebenem
Orlických hor a linií Dobrošov, Dobruška, Opočno, Týniště nad Orlicí, Choceň,
Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Jablonné nad Orlicí a Lichkov. Region má
co nabídnout milovníkům přírody, historie, kultury i aktivním sportovcům.
Malebnými údolími pardubické části Orlických hor a Podorlicka protéká
řeka Tichá Orlice. V přírodní rezervaci Peliny v Chocni lemují řečiště
opukové stěny vysoké až 35 m. Na území Orlických hor a Podorlicka se
nachází „Orlické cyklo a in-line království“. Jedna z jeho nejkrásnějších
cyklostezek vede podél řeky Tiché Orlice z Chocně až do Letohradu.
The tourist region of the Orlické hory mountains
and the Podorlicko region
The tourist region of the Orlické hory mountains and the Podorlicko
region are located in the northern part of East Bohemia. A part of
this region is situated in the Královéhradecký Region and the other
part belongs to the Pardubický Region. The border of this area is
delimited by the range of the Orlické hory mountains and the line of
towns of Dobrošov, Dobruška, Opočno, Týniště nad Orlicí, Choceň,
Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Jablonné nad Orlicí and Lichkov. The
region has a lot to offer to lovers of nature, history, culture and to
active sports people as well.
Největším městem oblasti je Česká Třebová, která je důležitým
železničním uzlem a moderním mezinárodním dopravním terminálem.
The Tichá Orlice river passes through the picturesque valleys of the
Pardubice’s part of the Orlické hory mountains and the Podorlicko
region. In the Peliny natural reserve in Choceň, the river bed is lined with
sandy-marl walls up to 35 m high. In the territory of the Orlické hory
mountains and in the Podorlicko region, the “Orlické Cycle & In-Line
Hrad Litice / Litice castle
Letohrad – Muzeum řemesel / Letohrad – Museum of Crafts
Orlické cyklo a in-line království / Orlické Cycle & In-Line Kingdom
Orlické hory / Orlické hory mountains
V Letohradě můžete navštívit rozsáhlou expozici „Muzeum řemesel“
a ranně barokní zámek. Bránou do Orlických hor je město Jablonné
nad Orlicí, ležící nedaleko od Pastvinské přehrady a zimního střediska
Buková hora s centry Čenkovice a Červená Voda. V Brandýse nad Orlicí,
v těsné blízkosti pomníku učitele národů Jana Ámose Komenského,
můžete bloudit v přírodním habrovém bludišti „Labyrint“, připomínající
Komenského dílo „Labyrint světa a ráj srdce“, jež napsal během svého
pobytu v Brandýse nad Orlicí.
Kingdom” is situated. One of its most beautiful cycle paths goes along
the Tichá Orlice river from Choceň as far as Letohrad.
The largest town of the region is Česká Třebová, an important railway
junction and a modern international transport terminal. In Letohrad, you
can visit an extensive exposition called “Museum of Crafts” and an Early
Baroque chateau. The gate to the Orlické hory mountains is the town of
Jablonné nad Orlicí situated not far from Pastvinská reservoir and the
Buková mountain winter resort with the Čenkovice and Červená Voda
centers. In Brandýs nad Orlicí, in a close proximity to the monument of
Comenius, the Teacher of Nations, you can lose your way in the hornbeam
maze called “Labyrinth” commemorating the Comenius’s work titled The
Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart that he wrote in
the course of his stay in Brandýs nad Orlicí.
‹ Rotunda svaté Kateřiny, Česká Třebová / St. Catherine´s Rotunda, Česká Třebová
Orlické hory a Podorlicko│11
4│Region Východní Čechy
Turistická oblast Králický Sněžník
The tourist region of Králický Sněžník
Návštěvníky nejmenší turistické oblasti regionu Východní Čechy přivítá
panenská příroda masivu Králického Sněžníku, Jeřábu, Bukové hory
a Suchého vrchu. Dalšími zajímavostmi jsou soustava pohraničních
pevností z období let 1935–1938, poutní areál Hora Matky Boží v Dolní
Hedči nebo Městská památková zóna Králíky. Všechna tato místa
vyprávějí pozoruhodné příběhy o zdejších lidech, jejich touhách,
odvaze i zručnosti.
Visitors to the smallest tourist area of the East Bohemia region are welcomed
by a virgin nature of the massifs of Králický Sněžník, Jeřab, Buková hora
and Suchý vrch. The next places of interest are the system of frontier
fortifications built in the period of 1935–1938, the place of pilgrimage called
Mother of God’s Mountain in Dolní Hedeč or the Králíky municipal preserve
area. All the aforementioned places tell us interesting stories about locals,
their wishes, bravery as well as craftsmanship.
Dolní Morava je celoročně oblíbeným rekreačním areálem se spoustou
hotelů, zejména však v zimním období je vyhledávaným střediskem
díky výborné infrastruktuře a osvětlené sáňkařské dráze. Vojenské
muzeum v Dolní Lipce prezentuje expozici vojenské techniky z období
2. světové války. V jeho těsné blízkosti se každoročně v srpnu pořádá
akce „Cihelna“, která ukázkou bojů láká nadšence vojenské historie
a vojenské historické techniky.
Dolni Morava is an all-year-round popular recreational resort with numerous
hotels, however, in winter in particular it is a sought-after resort due to its
excellent infrastructure and illuminated toboggan run. The Military Museum
in Dolní Lipka presents an exposition of military hardware from the period
of the WW 2. In a close proximity to the museum, an event called “Cihelna”
is held every year, which is a show of mock fights tempting all lovers of
military history and military historical hardware.
Hora Matky Boží v Dolní Hedči / Mother of God’s Mountain in Dolní Hedeč
Masiv Králického Sněžníku / Králický Sněžník massif
Vojenské muzeum Lichkov / Military Museum in Lichkov
Dolní Morava / Dolní Morava
‹ Králický Sněžník / Králický Sněžník
Region
R
Re
egi
gion
gion
on Králický
Východní
V
Vý
ých
chodn
chod
od
dní
nSněžník│13
íČ
Čechy│1
echy
echy
ec
hy│1
Jak se k nám dostanete
How you can get here
Česká republika
Pardubický
kraj
Ústí
n. Labem
Liberec
Hradec
Králové
Praha
Pardubice
Ostrava
Olomouc
Zlín
Jihlava
Brno
Letecká doprava
Air transport
Mezinárodní letiště v Pardubicích je
jedním z pěti páteřních letišť České
republiky.
Železniční doprava
The international airport in Pardubice is one of the five main airports
in the Czech Republic.
Railway transport
Pardubický kraj leží na evropském
železničním koridoru spojujícím Berlín
s Vídní. Důležitými železničními uzly
jsou města Pardubice a Česká Třebová.
Silniční doprava
The Pardubický Region is situated at the railway corridor connecting Berlin
and Vienna. The cities of Pardubice and Česká Třebová are important
railway junctions.
Road transport
Napojení na dálniční síť leží 15 km
od města Pardubice.
Connection to the motorway network is located 15 km from Pardubice.
Data o kraji
Basic information about the region
Rozloha: 4 519 km2
Počet obyvatel: 516 774
Krajské město: Pardubice
Size: 4 519 km2
Population: 516 774
Regional capital: Pardubice
│15
Kongresová zařízení s ubytováním
Congress Facilities with Accommodation
4│Region Východní Čechy
Hotel Golf Resort Kunětická Hora
Pokojů / Rooms: 41
Dříteč
Kongresové centrum Kunětická Hora má k dispozici 2 kongresové sály a VIP
salonek. Velký konferenční sál s kapacitou až 300 osob vám nabízí kompletní
technické (plátno, dataprojektor a ozvučení) a gastronomické vybavení.
Součástí velkého konferenčního sálu je vstupní hala, kde naleznete šatnu
a foyer pro konání přestávek a možnost občerstvení. Malý konferenční
sál je určený až pro 80 osob a je vhodný např. pro soukromé konference,
firemní mítinky či bankety. VIP salónek umožňuje individuální uspořádání
akcí pro 20–30 osob. Nabízí tak ideální řešení prostor pro vaši soukromou
nebo firemní akci.
Označení
/ Title
Dříteč 155
533 05
50°6‘39.34“N; 15°49‘11.38“E
tel.: 464 622 211, 464 622 212, 602 519 039
www.grkh.cz
e-mail: [email protected]
Pokojů / Rooms: 41
Lůžek / Beds: 106
The Kunětická Hora congress centre has 2 congress halls and a VIP lounge. The
large conference hall with a capacity of up to 300 persons offers comprehensive
technical (screen, data projector and sound distribution) and catering facilities.
The large congress hall consists of the entrance hall with a coatroom and
a lounge for breaks and refreshments. The small conference hall is designed
for up to 80 persons and it is suitable for e.g. private conferences, corporate
meetings or celebrations. The VIP lounge fits for individual events organization
for 20–30 persons. Therefore, it offers an ideal concept for your private or
corporate event.
Název
/ Name
A
Malý sál
60
60
40
40
40
40
B
Velký sál
300
200
200
180
180
C
Zasedací místnost
12
12
12
12
12
D
VIP salonek
30
30
30
20
20
Plocha
/ Area
Wifi
90 m2
ano / yes
180
2
290 m
ano / yes
12
20 m2
ano / yes
20
60 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
│17
Hotel Jezerka
Pokojů / Rooms: 97
Seč
tel.: 469 676 327, 605 862 065
www.hotel-jezerka.cz
e-mail: [email protected]
Pokojů / Rooms: 97
Lůžek / Beds: 230+48
Zrekonstruovaný Kongres hotel Jezerka *** se nachází v CHKO Železné hory
u Sečské přehrady, 100 km od Prahy. Celková kapacita hotelu je 230 lůžek v 96
pokojích a apartmánech, z nichž některé jsou vybaveny klimatizací a vířivkou.
Součástí hotelu jsou restaurace (160, 28), dvě vinárny (40, 60), kongresový sál
(200–380) a 7 sálů a salonků (127–14). Vše je vybavené nejmodernější audiovideotechnikou a učebními pomůckami. Pro sportovní vyžití hotel disponuje
vnitřním bazénem (12 m), venkovním bazénem (20 m), dětským brouzdalištěm,
vířivkou a parní saunou. Dále jsou zde dvě bowlingové dráhy, dva tenisové kurty,
dva squashové kurty, fitness, horolezecká stěna, indoorový trenažér na golf,
vnitřní střelnice (25 m), laserová střelnice či herna.
Označení
/ Title
The reconstructed congress hotel Jezerka *** is situated in the Iron Mountains protected
landscape area near the Seč reservoir, 100 km from Prague. The total accommodation
capacity of the hotel is 230 beds in 96 rooms and apartments, some of which are
equipped with air conditioning and whirlpool bath. The hotel comprises restaurants
(160, 28), two wine bars (40, 60), congress hall (200–380) and 7 halls and lounges
(127–14). All the facilities are equipped with the state-of-the-art audio and video
technology and teaching aids. To sport fans the hotel offers indoor swimming pool
(12 m), outdoor swimming pool (20), paddling pool, whirlpool and steam sauna. There
are also two bowling alleys, two tennis courts, two squash courts, fitness, climbing
wall, indoor golf trainer, indoor shooting range (25 m), laser shooting range or casino.
Název
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Kongresový sál
382
252
266
94
390 m
ano / yes
B
Velký sál
127
84
102
38
115,9 m2
ne / no
C
Malý sál
94
62
70
36
81,8 m2
ne / no
D
Modrý a Žlutý salonek
44
28
28
16
42 m2
ne / no
E
Červený a Zelený salonek
18
14
12
0
19,2 m2
ne / no
F
Barevná učebna
45
30
30
20
55 m2
ne / no
G
Lobby salónek
0
0
14
0
32 m2
ne / no
H
Skleněný salonek
18
14
12
0
19,2 m2
ne / no
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
18│
Ústupky 278
538 07 Seč
49°49‘16.9“N; 15°39‘34.33“E
2
Junior centrum
Seč
tel. 469 676 231, 606 920 077
fax 469 676 219, www.juniorcentrum.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 86
Lůžek / Beds: 210
Velké rekreačně vzdělávací zařízení s celoročním provozem
se nachází v překrásném prostředí na břehu Sečské
přehrady v CHKO Železné hory. Areál je vybaven zázemím
pro sportovní vyžití. Rozloha celého areálu je 30 hektarů.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
Čs. pionýrů 197
538 07 Seč
49°50‘37.92“N; 15°39‘3.18“E
The large recreational training centre with all-year-round operation is
located in a beautiful environment on the shore of Sečská reservoir
in the Iron Mountains protected landscape area. The resort is
equipped with sports facilities. The size of the resort is 30 hectares.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
A
Velký přednáškový
350
336 m2
D
Malá aula
65
72 m2
B
Přednášková aula
96
100 m
E
Učebna
35
42 m2
C
Přednášková aula
96
100 m
2
2
Wifi
Wifi běžně dostupná není, na požádání zajistíme.
Wifi is not available regularly; we will provide it upon request.
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Evropské školicí centrum
Litomyšl
tel/fax: 461 611 051
www.esclitomysl.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 23
Lůžek / Beds: 55
Evropské školicí centrum se nachází v objektu
bývalého pivovaru, který je součástí zámeckého areálu
v Litomyšli, unikátní památky pod ochranou UNESCO.
Jiráskova 133
570 01 Litomyšl
49°52‘22.86“N; 16°18‘49.58“E
Evropské školicí centrum (European Training Center) is located in
the premises of the former brewery which is a part of the chateau
premises in Litomyšl, a unique monument listed by UNESCO.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Seminární sál
B
Kaple
C
Výstavní sál
Plocha
/ Area
Wifi
100
60
40
110 m2
ano / yes
70
50
40
96 m2
ano / yes
150
50
60
196 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Horský wellness hotel Prometheus
Dolní Morava
tel. 465 634 130, fax 465 634 129
www.prometheusresort.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 51
Lůžek / Beds: 153+30
Horský wellness hotel Prometheus leží v krásném
prostředí Králického Sněžníku. Hotel je ve sportovně
relaxačním areálu Dolní Morava.
Velká Morava 79
561 69 Dolní Morava
50°9‘12.41“N; 16°48‘54.01“E
Horský wellness hotel Prometheus is situated in the
beautiful environment of Králický Sněžník. The hotel is
situated in the Dolní Morava sports and relaxation resort.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Konferenční
místnost
B
Jídelna
40
40
40
40
40
40
200
200
200
200
200
200
Plocha
/ Area
Wifi
80 m2
ano / yes
320 m
2
ne / no
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
│19
1
Hrad Svojanov
Polička
tel/fax: 461 744 124
www.svojanov.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 10
Lůžek / Beds: 45+1
Svojanov 1
569 73 Svojanov
49°37‘38.3“N; 16°24‘29.2“E
The congress hall is located on the main floor of the House
of Armed Men of the medieval Svojanov castle. The unique
atmosphere of the hall surviving in an exceptionally authentic state
from the 15th up to 17th century offers unforgettable experience.
Kongresový sál se nachází v přízemí domu zbrojnošů
středověkého hradu Svojanov. Unikátní prostředí
sálu dochovaného v mimořádně autentickém stavu
z 15. až 17. století nabízí nezapomenutelné zážitky.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Sál domu zbrojnošů
200
160
80
80
100
Plocha
/ Area
Wifi
180 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Hotel Bohemia
Chrudim
tel. 469 699 300, fax 469 699 301
www.hotel-bohemia-chrudim.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 49
Lůžek / Beds: 96
Hotel Bohemia se nachází v centru památkově
chráněného města Chrudim.
Masarykovo nám. 900
537 01 Chrudim
49°57‘5.85“N; 15°47‘19.17“E
Hotel Bohemia is situated in the centre of Chrudim,
the municipal protected area.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Zelený salónek
25
10
20
22
42 m2
ano / yes
B
C
Červený salónek
Konferenční sál
40
150
20
100
30
36
70
48 m2
143 m2
ne / no
ano / yes
D
Školicí místnost
70
40
26
50
68 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Hotel Dalibor
Litomyšl
Pokojů / Rooms: 40
Lůžek / Beds: 80
tel. 461 619 006, fax 461 616 108
www.hoteldalibor.cz
[email protected]
Hotel Dalibor nabízí ubytování a kongresové prostory
jen pár metrů od historického centra města.
Komenského nám. 1053
570 01 Litomyšl
49°52‘30.27“N; 16°18‘24.55“E
Hotel Dalibor offers accommodation and congress
facilities a few meters from the city historical centre.
Označení Název
/ Title
/ Name
Wifi
A
Kongresový sál
150
70
100
110
70
135 m2
ano / yes
B
Malý sál
70
50
50
60
50
96 m2
ano / yes
C
Modrý salonek
60
40
45
70 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
20│
Plocha
/ Area
Interhotel Labe
Pardubice
tel. 466 717 111, fax 466 535 358
www.hotellabe.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 110
Lůžek / Beds: 220
Hotel Labe patří mezi největší ubytovací kapacity
v Pardubicích a je situovaný v samotném středu města.
Masarykovo nám. 2633
530 02 Pardubice
50°2‘14.17“N; 15°46‘3.9“E
Hotel Labe counts among the largest accommodation
capacities in Pardubice and is situated just in the downtown.
Označení Název
/ Name
/ Title
A
Kongresový sál
B
C
D
Plocha
/ Area
Wifi
150
120
150
100
168 m2
ano / yes
Pardubický salonek
Pernštýnský salonek
50
30
32
18
50
32
40
20
80 m2
50 m2
ano / yes
ano / yes
Derby salonek
30
30
74 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Hotel Filipinum
Jablonné nad Orlicí
tel. 465 641 888, fax 456 641 889
www.filipinum.cz
[email protected]filipinum.cz
Pokojů / Rooms: 38
Lůžek / Beds: 71+29
Hotel Filipinum je moderní společenské zařízení
situované v krásném prostředí Orlických hor, které
nabízí ubytování, stravování, zábavu, konferenční
prostory, sportovní a relaxační služby.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
2
Aloise Hanuše 141
561 64 Jablonné nad Orlicí
50°1‘37.93“N; 16°36‘13.58“E
Hotel Filipinum is a modern community facility situated
in the beautiful scenery of the Orlické hory mountains
offering accommodation, catering, entertainment,
conference premises, sports and relaxation services.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
2
A
Konferenční sál
130
77 m
ano / yes
D
Salonek 3
50
74 m
ano / yes
B
Salonek 1
40
39 m2
ano / yes
E
Salonek 4
12
26 m2
ano / yes
C
Salonek 2
30
42 m2
ano / yes
F
Galerie
30
46 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Hotel Zlatá Štika
Pardubice
tel. 466 052 100, 603 201 700
fax 227 077 223, www.zlatastika.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 48
Lůžek / Beds: 100+4
Hotel Zlatá štika se nachází v klidné části Pardubic,
jen pár desítek metrů od historického centra města.
Štrossova 127
530 03 Pardubice
50°2‘21.54“N; 15°47‘2.46“E
Hotel Zlatá štika is situated in a residential area of the city of
Pardubice, only dozens of meters from the city historical centre.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Sloupový sál
120
120
110
50
90
120
240,5 m2
ano / yes
B
Salonek Taxis
40
65
40
30
45
60
84,5 m
ano / yes
C
Lovecký
salonek
10
10
10
10
2
30,0 m
2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
│21
Motel Železné Hory
Kojice
tel. 604 279 693, fax 466 985 042
www.motelzeleznehory.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 17
Lůžek / Beds: 80
Motel se širokým sportovním zázemím se nachází
v překrásné přírodní scenérii. Disponuje i prostory
a zařízením pro pořádání venkovních akcí.
Kojice 179
533 12 Kojice
50°2‘36.29“N; 15°22‘43.97“E
The motel with numerous sports facilities is located
in beautiful natural scenery. There are premises and
facilities enabling outdoor events organization as well.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Přísálí
B
A+B
C
15
30
50
30
Sál
210
100
120
30
Přísálí + Sál
225
130
170
60
Domeček
64
60
16
Plocha
/ Area
Wifi
70 m2
ne / no
255 m2
ne / no
340 m2
ne / no
20 m2
ne / no
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
SARZ Vršov
Vršov
tel/fax 469 338 247, tel. 606 892 843
www.sarz.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 31
Lůžek / Beds: 90
Školicí a rekreační zařízení se nachází na Českomoravské
vysočině v chráněné krajinné oblasti Železných hor.
Nabízí i léčebně-regenerační a revitalizační pobyty.
539 53 Horní Bradlo
49°48‘22.76“N;
15°43‘53.48“E
The educational and recreational facilities are located in the Českomoravská
vysočina highlands in the Iron Mountains protected landscape area.
The facilities offer therapeutic, regeneration and revitalization stays.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
B
Sál
Učebna 1
120
50
C
Učebna 2
D
Učebna 3
120
80
100
Plocha
/ Area
Wifi
2
216 m
75 m2
ano / yes
ano / yes
60
20
40
30
30
20
20
60 m2
ano / yes
30
20
30
60 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Penzion Pod Kunětickou horou
Staré Hradiště
tel. 466 416 274
www.podkunkou.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 11
Lůžek / Beds: 25
Stylové zařízení se staročeskou restaurací „Stodola“
se nachází přímo pod hradem Kunětická hora, na
dosah města Pardubice.
Ráby 34
533 52 Staré Hradiště
50°4‘53.83“N; 15°48‘19.05“E
The style facilities with an Old Bohemian restaurant
called “Stodola” is situated directly under the Kunětická
hora castle within an easy reach of Pardubice.
Označení Název
/ Title
/ Name
Wifi
ano / yes
A
Restaurace
110
110
110
110
110
110
125 m2
B
Staročeská stodola
90
90
90
90
90
90
150 m2
ne / no
C
Lovecký salonek
50
50
50
50
50
50
90 m2
ano / yes
20
20
20
20
24 m2
ano / yes
Vinný sklípek
20
20
D
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
22│
Plocha
/ Area
Hotel Zlatá Hvězda
Litomyšl
tel. 461 615 338, fax 461 615 091
www.zlatahvezda.com
[email protected]
Pokojů / Rooms: 32
Lůžek / Beds: 60+8
Hotel se nachází na náměstí v centru města,
pár metrů od zámeckého areálu s Klášterními
zahradami. Z vyhlídkové terasy na střeše hotelu
je rozhled na historické centrum Litomyšle.
Smetanovo nám. 84
570 01 Litomyšl
49°52‘8.59“N; 16°18‘45.44“E
The hotel is located on the square in the centre of the town
a few meters from the chateau premises with Klášterní zahrady.
From the observation gallery situated on the hotel’s roof there
is a nice view of the historical centre of the town of Litomyšl.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
2
ano / yes
A
Červený salonek
45
32
40
41 m
B
Modrý salonek
35
28
20
35 m2
ano / yes
C
Modrý sál
130
85
90
105 m2
ano / yes
60
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem
tel. 466 736 530, fax 466 932 374
www.nhkladruby.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 18
Lůžek / Beds: 32
Národní hřebčín leží v Polabské nížině nedaleko
Pardubic. Návštěvníci si mohou prohlédnout,
případně i osedlat, starokladrubské bělouše spolu
s malým stádem českých teplokrevníků.
Označení
/ Title
533 14 Kladruby nad Labem
50°3‘27“N;
15°29‘13“E
The national horse-breeding farm can be found in the
Polabská nížina lowland not far from Pardubice. Visitors
may watch or even saddle a Starokladrubský white horse or
a horse from the herd of Bohemian warm-blooded horses.
Název
/ Name
100
Plocha
/ Area
Wifi
160 m
ano / yes
A
Zasedací místnost
B
Císařská jídelna
50
20
62 m2
ne / no
C
Lovecká chata
50
30
100 m2
ne / no
2
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Zasedací místnost navíc
/ Extra conference room:
Hotel Uno
Ústí nad Orlicí
tel. 465 521 256, fax 465 524 386
www.hoteluno.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 50
Lůžek / Beds: 100
Hotel Uno leží v blízkosti centra města Ústí nad Orlicí.
Kongresové centrum je moderně zrekonstruované
a vybavené audiovizuální technikou. Hotel nabízí
ubytování v různých třídách.
T. G. Masaryka 897
562 01 Ústí nad Orlicí
49°58‘10.64“N; 16°23‘46.7“E
Hotel Uno is situated nearby the centre of the town of Ústí
nad Orlicí. The congress centre has been reconstructed
in a modern style and equipped with audio-visual devices.
The hotel offers accommodation in various classes.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Kongresový sál
90
112
B
Modrý salonek
25
40
C
Oranžový salonek
60
50
84
64
25
52
12
Plocha
/ Area
Wifi
180 m2
ano / yes
54 m2
ano / yes
93,5 m
ano / yes
2
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
│23
Hotel Euro
Pardubice
Pokojů / Rooms: 64
Lůžek / Beds: 128
tel. 466 414 255, fax 466 414 259
www.hoteleuro.cz
[email protected]
Jiráskova 2781
530 02 Pardubice
50°1‘56.95“N; 15°46‘52.1“E
Hotel Euro is a modern hotel located not far from
the historical centre of the city of Pardubice.
Hotel EURO je moderní hotel, který se nachází
nedaleko historického jádra a centra města
Pardubice.
Označení Název
/ Name
/ Title
A
Nelze spojit s B
80
B
Nelze spojit s A
35
90
40
32
16
20
70
Plocha
/ Area
Wifi
90 m2
ano / yes
20 m
ano / yes
2
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Penzion Šenk
Vápenný Podol
Pokojů / Rooms: 22
Lůžek / Beds: 60
tel. 602 238 029
www.senkel.cz/penzionpodol
[email protected]
Penzion ŠENK je zrekonstruovaný objekt se sportovním zázemím v malebném prostředí klidné vesnice
Vápenný Podol na okraji CHKO Železné Hory, 7 km
od Sečské přehrady.
Vápenný Podol 30
538 03 Heřmanův Městec
49°53‘20.84“N; 15°39‘59.48“E
Penzion Šenk offers reconstructed premises with sports
facilities in the picturesque scenery of a peaceful village
Vápenný Podol near the border of the Iron Mountains
protected landscape area, 7 km from Sečská reservoir.
Označení Název
/ Name
/ Title
A
Společenský sál
90
90
90
B
Salonek
25
20
20
90
50
Plocha
/ Area
Wifi
80 m2
ano / yes
32 m
ano / yes
2
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Léčebné lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč
Pokojů / Rooms: 302
Lůžek / Beds: 576
tel. 466 860 111
www.llb.cz
[email protected]
Léčebné lázně Bohdaneč leží 8 km od Pardubic a specializují
se na léčbu pohybového aparátu. Vlastními přírodními
léčivými zdroji jsou ložiska slatiny a přírodní minerální voda.
Masarykovo nám. 6
533 41 Lázně Bohdaneč
50°4‘33.38“N; 15°40‘52.54“E
The health resort Bohdaneč is situated 8 km from Pardubice and
specializes in the treatment of the locomotory system. The natural
medicinal resources are deposits of moor and natural mineral water.
Označení Název
/ Title
/ Name
Velký sál
80
150
80
169 m2
ano / yes
B
Salonek v přízemí
15
25
15
28 m2
ano / yes
C
Zasedací místnost
15
25
25
51 m2
ano / yes
D
Prezentační místnost
40
50
40
54 m2
ano / yes
Kongresové služby / Congress services:
24│
Wifi
A
Ubytovací služby / Accommodation services:
80
Plocha
/ Area
Ekocentrum Paleta
Oucmanice
tel. 469 813 462, 739 578 022
www.paleta.cz/oucmanice
[email protected]
Pokojů / Rooms: 11
Lůžek / Beds: 40+8
Pobytové středisko ekologické výchovy Pardubického
kraje. Organizacím nabízíme prostory pro jednání,
jednodenní i vícedenní školení, kurzy a semináře,
pobytové akce a rekreační agroturistické pobyty.
Označení
/ Title
Oucmanice 36
562 01 Ústí nad Orlicí
49°59‘23.52“N; 16°16‘58.83“E
The stay centre for environmental education of the
Pardubický Region. We offer facilities for meetings,
one-day as well as longer training, courses and seminars,
stay events and recreational agro-tourist stays.
Název
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Jídelna
70
30
63 m2
ano / yes
B
Sýpka
50
20
35 m2
ano / yes
C
Kamenná učebna
40
25 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Renospond
Zderaz
tel. 469 321 282, 777 848 384
www.renospond.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 38
Lůžek / Beds: 140
Hotelový komplex se nachází v klidné přírodě na
úpatí Českomoravské vysočiny. Součástí komplexu
je i rehabilitační centrum vybavené přístrojovou
technikou a vodoléčbou.
Zderaz 119
539 44 Proseč
49°49‘23.78“N; 16°6‘16.58“E
The hotel complex is located at the foothill of the
Českomoravská vysočina highlands. The complex
contains a rehabilitation centre equipped with
instrumentation and hydrotherapy.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Salonek 1
30
30
30
30
30
30
30 m2
ano / yes
B
Salonek 2
50
50
50
50
60
50
70 m2
ano / yes
C
Salonek 3
60
60
60
60
60
60
70 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Hotel Fontána
Přelouč
Pokojů / Rooms: 42
Lůžek / Beds: 84+20
tel. 466 798 711
www.fontana-prelouc.cz
[email protected]
Hotel Fontána je moderní městský hotel nedaleko
centra města Přelouče.
Pardubická 1422
535 01 Přelouč
50°2‘17.5“N; 15°33‘26.87“E
Hotel Fontána is a modern municipal hotel not far
from the centre of the town of Přelouč.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Salónek F. Filipovského
50
28
26
48 m2
ano / yes
B
Seminární salónek
60
35
32
120 m2
ano / yes
C
Lovecký salónek
20
10
10
24 m2
ano / yes
D
Jednací místnost „121“
20
10
10
21 m2
ano / yes
E
Jednací místnost „201“
80
30
36
200 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
│25
Wellness Hotel Vista
Dolní Morava
tel. 734 795 634
www.dolnimorava.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 106
Lůžek / Beds: 212
Wellness Hotel Vista**** je součástí nového moderního sportovněrekreačního resortu Dolní Morava na úpatí Králického Sněžníku.
ul. Velká Morava 46
561 69 Dolní Morava, Králíky
50°9‘7.196“N, 16°48‘53.521“E
Wellness Hotel Vista**** is a part of new modern sports and
recreational facilities Dolní Morava at the foothill of Králický Sněžník.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Sál 1+2+3+4
410
362
267
137
125
500
374 m2
ano / yes
B
Sál 5
44
40
22
22
19
60
39 m2
ano / yes
C
Pánský klub
47
50
30
26
20
70
54 m
ano / yes
2
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Hotel Poutní Dům
Dolní Hedeč
tel. 465 631 178, 605 912 840
www.poutnidum.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 29
Lůžek / Beds: 93
Poutní dům se nachází v rekreačním areálu nad
městem Králíky s krásným výhledem přímo na Králický
Sněžník. Zařízení je ideálně vybavené pro pobytové,
rekreační a kongresové služby.
Dolní Hedeč 2
561 69 Králíky
50°4‘31.27“N; 16°46‘59.01“E
Poutní dům (Pilgrimage House) is located in a recreational resort above the town of Králíky with a beautiful
view of Králický Sněžník. The facilities are fully equipped
for stay, recreational and congress services.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Hlavní sál
50
60
B
Salonek
22
20
C
Zas. místnost
30
Plocha
/ Area
Wifi
30
25
30
78 m2
ano / yes
12
13
20
30 m2
ano / yes
14 m2
ne / no
8
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Penzion Mítkov
Brandýs nad Orlicí
Pokojů / Rooms: 15
Lůžek / Beds: 29+13
tel. 465 544 056, 465 544 057
www.penzionmitkov.cz
[email protected]
Penzion Mítkov leží na břehu Tiché Orlice v přírodním
parku Orlice a vznikl rekonstrukcí původního mlýna
v letech 2001–2003. Slouží zejména jako příjemné
školicí a rekreační středisko.
Označení
/ Title
Název
/ Name
A
Salonek 1
50
B
Salonek
15
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
26│
V lukách 211
561 12 Brandýs nad Orlicí
49°59‘54.67“N; 16°15‘24.13“E
Penzion Mítkov is situated on the bank of the Tichá Orlice river in the
Orlice natural park and came into existence after the reconstruction
of the original water mill in the period of 2001–2003. The facilities
serve in particular as a pleasant and recreational centre.
Plocha
/ Area
Wifi
70
50 m2
ano / yes
20
20 m2
ano / yes
Penzion Staré Časy
Pardubice
Pokojů / Rooms: 15
Lůžek / Beds: 30+6
tel. 466 512 221, 466 536 063
www.stare-casy.cz
[email protected]
Penzion se nachází v klidné části centra města
Pardubice.
Havlíčkova 1080
530 02 Pardubice
50°1‘58.45“N; 15°45‘59.62“E
The pension is situated in a residential part of the
city of Pardubice.
Označení Název
/ Name
/ Title
A
Zasedací místnost č. 1
90
B
Zasedací místnost č. 2
30
80
45
35
24
18
60
Plocha
/ Area
Wifi
200 m2
ano / yes
65 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Pension Moravanka a sruby Větrný Vrch
Dolní Morava
Pokojů / Rooms: 20
Lůžek / Beds: 100
tel. 605 299 960, 731 172 765
www.dolni-morava.cz
[email protected]
Ubytovací komplex nadstandardně vybavených srubů
a pesionu se nachází v krásné přírodě s výhledem
na okolí Králického Sněžníku, v blízkosti sportovně
relaxačního resortu Dolní Morava.
Označení
/ Title
Dolní Morava 40
561 69 Králíky
50°7‘50.43“N; 16°47‘50.53“E
The accommodation complex consisting of log houses
with deluxe furnishings and a pension is located in
a beautiful nature with a view of Králický Sněžník
near the Dolní Morava sports and recreational resort.
Název
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Společenská místnost 1
50
50
25 m2
ano / yes
B
Společenská místnost 2
40
40
25 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Hotel Schindlerův Háj
Svitavy
Pokojů / Rooms: 27
Lůžek / Beds: 54+6
tel. 461 533 364, fax 461 533 353
www.hotelsh.cz
[email protected]
Zelení obklopený hotel Schindlerův háj leží pouhý
1 km od města Svitavy v klidném přírodním
prostředí.
Pražská 2137/77
Svitavy
50°2‘21.54“N; 15°47‘2.46“E
Hotel Schindlerův Háj, surrounded by greenery
is situated just 1 km from the town of Svitavy in
peaceful natural environment.
Označení Název
/ Name
/ Title
A
Salonek s terasou
50
35
40
40
50
Plocha
/ Area
Wifi
130 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
│27
Hotel Bystré
Bystré
tel. tel 739 456 515, 461 741 108
www.hotel-bystre.cz
[email protected]
Pokojů / Rooms: 19
Lůžek / Beds: 60
Nekuřácký hotelový komplex zrekonstruovaných
historických budov ve tvaru podkovy se nachází
v malebném kraji Českomoravské vrchoviny, poblíž
města Poličky. Hotel nabízí i sportovní zázemí včetně
bazénu se slanou vodou.
Označení
/ Title
A
Na Podkově 84
569 92 Bystré
49°37‘45.6“N; 16°20‘43.03“E
A non-smoker hotel complex consisting of reconstructed
historical buildings with a horse-shoe ground plan is located
in the picturesque region of the Českomoravská vrchovina
highlands near the town of Polička. The hotel also offers
sports facilities, including swimming pool with salt water.
Název
/ Name
Konferenční místnost
50
Plocha
/ Area
Wifi
110 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Sporthotel Tichá Orlice
Ústí nad Orlicí
Pokojů / Rooms: 32
Lůžek / Beds: 85+40
tel. 465 322 764, 733 373 377
www.sporthotel-tichaorlice.cz
[email protected]
Sporthotel se nachází v těsném sousedství sportovního areálu, moderního aquaparku a cyklostezek.
Vzdálenost od centra města je 1,5 km, hotel je
v blízkosti přírody v údolí řeky Tichá Orlice.
Označení
/ Title
V Lukách 1362
562 01 Ústí nad Orlicí
49°58‘51.93“N; 16°23‘31.46“E
The sports hotel is situated in a close neighborhood of
the sports resort, a modern aquapark and cycle paths.
The distance from the centre of the town is 1.5 km
and the hotel is located in the Tichá Orlice river valley.
Název
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
2
A
Restaurace
50
70 m
ano / yes
B
Hlavní salonek
50
50 m2
ano / yes
C
Salonek č. 1
20
25 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
Penzion a mlýn Jangelec
Vysoké Mýto
Pokojů / Rooms: 7
Lůžek / Beds: 20
tel. 465 421 000, fax 732 632 732
www.penzion.jangelec.cz
[email protected]
Penzion a mlýn Jangelec je stará zemědělská usedlost po
rozsáhlé rekonstrukci na okraji Vysokého Mýta na břehu Loučné.
Kpt. Poplera 180
566 01 Vysoké Mýto
49°57‘14.12“N; 16°11‘22.64“E
Penzion a mlýn Jangelec is an old farm that has undergone reconstruction, located
on the outskirts of the town of Vysoké Mýto on the bank of the Loučná river.
Označení Název
/ Title
/ Name
Wifi
A
Restaurace
100
60
40
40
60
160 m2
ano / yes
B
Lovecký sál
60
80
25
25
30
80 m2
ano / yes
C
Salonek 1
15
30 m2
ano / yes
D
Salonek 2
15
30 m2
ano / yes
E
Salonek 3
15
25 m2
ano / yes
Ubytovací služby / Accommodation services:
Kongresové služby / Congress services:
28│
Plocha
/ Area
Kongresová zařízení bez ubytování
Congress facilities without accommodation
ČEZ Aréna Pardubice
Pardubice
tel. 466 741 611, fax 466 741 613
www.arenapce.cz
[email protected]
Sukova třída 1735
530 02 Pardubice
50°2‘24.98“N; 15°46‘10.16“E
ČEZ ARENA je špičkově vybavená multifunkční hala, která svým zázemím
a technickým vybavením patří nejen k vysokému evropskému nadstandardu,
ale je i plně srovnatelná s úrovní nejlepších hal v zámoří. Je sportovním srdcem
Pardubic, které se na vaši žádost změní z extraligového stadionu v koncertní
sál, basketbalové hřiště, výstavní či taneční plochu.
Návštěvníkům, kterých se do ČEZ Arény vejde například při hokejových zápasech
až 10 000, je k dispozici také moderní restaurace Hattrick se salonkem a po chodbách
okolo celé haly jsou při akcích v provozu stánky s občerstvením. Také malá hala
nabízí přijemné posezení při kávě v malém útulném bistru, které je její součástí.
Ať už do ČEZ Arény zavítáte na jakoukoliv akci, přilehlé parkoviště s až 150
parkovacími místy pro veřejnost zajistí pohodlné parkování přímo u haly. Pro
vozíčkáře má hala k dispozici bezbariérový vstup a 18 míst, která jsou jim
vyhrazena, aby mohli program pohodlně sledovat.
Označení
/ Title
Název
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Velká hala
6 000
1 000
500
1 800 m2
ano / yes
B
Malá hala
900
1 000
500
1 800 m
ne / no
Kongresové služby / Congress services:
30│
ČEZ ARENA is a multifunctional hall equipped with the state-of-the-art facilities which
due to its background and technical equipment ranges among not only the European
facilities offering deluxe services but it is even comparable with the best overseas halls. It is
a sports heart of Pardubice able to accommodate your wishes and to change flexibly from
the major league stadium into a concert hall, basketball court, exhibition or dancing area.
The visitors to ČEZ Aréna, the number of whom is up to 10,000 on the occasion of icehockey matches, can use the modern restaurant Hattrick with a parlor and the corridors
around the hall are full of stands offering refreshments during events. The small hall offers
a pleasant get-together over a cup of coffee in the small cozy cafe, which is a part of
the hall. No matter what event you are visiting in ČEZ Aréna, the neighboring car park
with up to 150 parking lots for public will provide you with comfortable parking directly
at the hall. The hall is equipped with a barrier-free access for disabled persons using
wheelchairs and 18 reserved seats that provide a comfortable place to watch the program.
2
Ideon Pardubice
Pardubice
tel. 466 614 197, fax 466 614 723
www.pvv.cz
[email protected]
PVV s. r. o., Jiráskova 1963
530 02 Pardubice
50°2‘4.64“N; 15°46‘55.35“E
Výstavní a společenské centrum Ideon se nachází
v klidném prostředí nedaleko obchodního a historického centra města Pardubic. Příjemné prostředí
Ideonu se využívá k pořádání výstav a veletrhů,
konferenčních, kulturních i společenských akcí.
The exhibition and community facility Ideon is located
in the peaceful area not far from the business and
historical centre of the city of Pardubice. The pleasant
atmosphere of Ideon is used as a venue of exhibitions and
trade fairs, conference, cultural as well as social events.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
ano / yes
A
Velký sál
900
900
600
200
400
800
900 m2
B
Hala 1 a Hala 2
270
270
100
100
150
270
530 m2
ne / no
C
Hala 3 a Hala 4
300
300
100
100
170
300
600 m2
ano / yes
Kongresové služby / Congress services:
Congress Centre Pardubice
Pardubice
tel. 776 227 871
www.ccafi.cz
[email protected]fi.cz
Masarykovo náměstí 2799
530 02 Pardubice
50°2‘13.47“N; 15°46‘7.48“E
Moderní klimatizovaný multifunkční sál se nachází ve
3. patře obchodního domu AFI Palace v centru města.
Pro plesy, firemní večírky, koncerty, kongresy apod. je
k dispozici celé třetí patro – 2500 m2 až pro 1500 osob.
The modern air-conditioned multifunctional hall is located on the third
floor of the AFI Palace shopping centre in the centre of the city. The third
floor with its area of 2,500 m2 can accommodate up to 1,500 persons
on the occasion of balls, corporate events, concerts, congresses, etc.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Velký sál
500
500
300
44
122
380
650 m2
ano / yes
B
Přísálí
110
90
60
36
54
80
250 m2
ano / yes
Velký sál + Přísálí
600
600
500
900 m2
ano / yes
80
100
110 m2
ano / yes
A+B
C
Salonek
20
20
30
Kongresové služby / Congress services:
Dům Kultury Pardubice
Pardubice
tel. 466 303 521, fax 466 310 800
www.dkdukla.cz
[email protected]
Gorkého 2573
530 02 Pardubice
50°1‘28.64“N; 15°45‘51.48“E
Dům Kultury Dukla se nachází ve stejnojmenné
městské části Pardubic.
Dům Kultury Dukla is located in the residential area of
the city of Pardubice having the same name.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Velký sál
B
Salónek
C
Kino
500
D
Foyer
100
E
Snack bar
Plocha
/ Area
Wifi
500
250
300
250
200
344
450 m2
ano / yes
80
80
50
40
40
80
110 m2
ano / yes
80
80
80
80
80
250 m2
ano / yes
56 m2
ano / yes
ano / yes
40
Kongresové služby / Congress services:
│31
Smetanův dům
Litomyšl
tel. 461 612 255, fax 461 613 416
www.litomysl.cz/sd
[email protected]
Komenského náměstí 402
570 01 Litomyšl
49°52‘22.43“N; 16°18‘27.13“E
Monumentální stavba Smetanova domu v centru
města je vrcholem litomyšlské novorenesance.
Smetanův dům je využíván převážně k divadelním
představením a koncertům.
The monumental building of the Smetanův dům
(Smetana’s house) in the centre of the town is
a masterpiece of the Neo-Renaissance style found in
Litomyšl. Smetanův dům is used mostly for theatrical
performances and concerts.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Malý sál
141
150
120
294 m2
ne / no
B
Velký sál
487
400
216
98 m
ne / no
2
Kongresové služby / Congress services:
Kulturní dům Hronovická
Pardubice
tel. 466 265 461, fax 466 264 969
www.kcpardubice.cz
[email protected]
Hronovická 406
530 12 Pardubice
50°2‘4.08“N; 15°46‘35.26“E
Kulturní dům Hronovická se nachází v centru města
Pardubice.
Kulturní dům Hronovická is located in the centre of
the city of Pardubice.
Označení Název
/ Title
/ Designation
Plocha
/ Area
Wifi
A
Velký sál
480
350
300
200
200
330
400 m2
ano / yes
B
Malý sál
100
50
50
50
50
50
120 m2
ano / yes
Kongresové služby / Congress services:
Východočeské divadlo
Pardubice
tel. 466 616 411, fax 466 657 224
www.vcd.cz
[email protected]
U Divadla 50
531 62 Pardubice
50°2‘9.29“N; 15°46‘41.12“E
Východočeské divadlo Pardubice patří k nejprestižnějším kulturním stánkům Pardubického kraje.
V posledních letech VČD prošlo několika nákladnými
rekonstrukcemi jak interiéru, tak exteriéru historické
budovy, které jí navrátily původní secesní krásu.
Označení
/ Title
Název
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Městské divadlo
452
395 m2
ano / yes
B
Malá scéna ve dvoře
110
110,5 m2
ne / no
Kongresové služby / Congress services:
32│
Východočeské divadlo Pardubice (Theatre of East Bohemia
Pardubice) belongs to the most prestigious cultural buildings
of the Pardubický Region. Východočeské divadlo has recently
undergone several costly reconstructions concerning both
the interior and the exterior of the historical building which
restored its Art Nouveau beauty.
Tylův dům
Polička
tel. 461 725 204,fax 461 725 204
www.tyluvdum.cz
[email protected].cz
Vrchlického 53
572 01 Polička
49°42‘45.57“N; 16°15‘43.06“E
Tylův dům, současné kulturní a společenské
centrum města Polička, byl otevřen v roce 1929
zásluhou Spolku divadelních ochotníků a od té doby
prošel mnoha rekonstrukcemi. Využívá se zejména
k divadelním představením a kulturním akcím.
Tylův dům (Tyl´s house), a modern cultural and community
centre of the town of Polička, was open in 1929 thanks
to the Association of amateur actors and has undergone
many reconstructions since. It is used in particular for
theatrical performances and cultural events.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Velký sál
438
224
224
224
220
228
230 m2
ano / yes
B
Malý sál
120
120
120
120
80
130
218 m2
ano / yes
C
Salonek
35
35
25
35
64 m2
ano / yes
D
Učebna
20
50
61 m2
ano / yes
50
50
Kongresové služby / Congress services:
Fabrika
Svitavy
tel. 461 535 220, fax 461 530 373
www.kultura-svitavy.cz
[email protected]
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
49°45‘21.78“N; 16°28‘20.15“E
Fabrika je revitalizovaný průmyslový objekt v centru
města Svitavy, jehož součástí je parkoviště pro
130 automobilů. Sál je vybaven nadstandardní
audiovizuální technikou.
Fabrika are revitalized industrial premises in the
centre of the town of Svitavy which has a car park
for 130 cars. The hall is equipped with exclusive
audio-visual devices.
Označení Název
/ Title
/ Name
415
120
412
150
150
300
Plocha
/ Area
Wifi
304 m2
ano / yes
A
Velký sál
B
Učebna 1
50
57 m2
ano / yes
C
Učebna 2
50
57 m2
ano / yes
D
Aula
70
94 m2
ano / yes
50
Kongresové služby / Congress services:
Univerzitní konferenční centrum
Pardubice
tel. 466 036 655
www.upce.cz/zazemi/ukc.html
[email protected]
Studentská 519
530 09 Pardubice
50°2‘57.62“N; 15°46‘0.19“E
Univerzitní konferenční centrum spravuje prostory
univerzitní auly a poslucháren v areálu Dopravní fakulty
Jana Pernera a konferenčního sálu v budově rektorátu
univerzity. V moderním a kulturním prostředí v centru
univerzitního kampusu nabízí špičkové technické zázemí.
Označení
/ Title
Univerzitní konferenční centrum manages the university facilities,
including the hall and lecture rooms in the premises of Jan Perner
Transport Faculty and the conference hall in the building of the
university rectory. The modern and decent atmosphere in the centre
of the university campus offers the latest technological background.
Název
/ Name
Plocha
/ Area
Wifi
A
Místnost A1
374
ano / yes
B
Místnost A2
158
ano / yes
C
Místnost A3
80
ano / yes
D
Místnost A4
36
ano / yes
Kongresové služby / Congress services:
│33
Kulturní dům
Třemošnice
tel. tel 469 611 113, fax 469 661 389
www.tremosnice.cz/cz/kul-kd.php
[email protected]
Internátní 365
538 43 Třemošnice
49°52‘9.86“N; 15°34‘44.45“E
Kulturní dům je vhodný na pořádání společenských
akcí, prezentací, školení apod.
Kulturní dům (community centre) is suitable for
social events, presentations, training sessions, etc.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Společenský sál
350
150
60
100
310
Plocha
/ Area
Wifi
529 m2
ne / no
Kongresové služby / Congress services:
Lidový dům
Litomyšl
tel. 461 619 183, fax 461 619 183
www.litomysl.charita.cz
[email protected]
Bělidla 392
570 01 Litomyšl
49°52‘7.23“N; 16°18‘37.34“E
Lidový dům je historická budova v secesním stylu
ležící v centru města. Disponuje velkým sálem, na
který navazuje jeviště, předsálí a salonek s nápojoným barem. Sál je vybaven zvukovou aparaturou
a projekční technikou.
Lidový dům (community centre) is a historical
building built in the Art Nouveau style situated in
the city centre. It offers a large hall connected with
stage, foyer and lounge with lobby bar. The hall is
equipped with audio and projection devices.
Označení Název
/ Title
/ Name
345
80
96
120
105
210
Plocha
/ Area
Wifi
170 m2
ne / no
A
Velký spol. sál
B
Předsálí
40
40
51 m2
ne / no
C
Salonek
30
30
51 m2
ne / no
Kongresové služby / Congress services:
Dům techniky
Pardubice
tel. 466 611 995, fax 466 612 100
www.dtpce.cz
[email protected]
nám. Republiky 2686
532 27 Pardubice
50°2‘14.04“N; 15°46‘37.35“E
Dům techniky Pardubice se nachází v centru města
Pardubic v blízkosti parkovacího domu a má velmi
dobrou dopravní dostupnost. Disponuje širokou nabídkou
školicích, jednacích, společenských i výstavních prostor.
Dům techniky Pardubice is situated in the centre of the city
of Pardubice near the parking house and it is easily accessible
by various means of transport. The centre offers a wide range
of training, meeting, community as well as exhibition facilities.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
A
Konferenční sál
340
112
34
72
167
B
C
Velká zasedačka
Malá zasedačka I
100
45
35
22
44
28
52
D
Salonek
E
Učebna č. 1
F
Učebna č. 2
20
Kongresové služby / Congress services:
34│
14
20
Wifi
2
279,30 m
ano / yes
95,20 m2
41,04 m2
ano / yes
ano / yes
22,75 m2
ano / yes
56,25 m2
ne / no
42,16 m2
ne / no
Kulturní dům
Skuteč
tel. 469 326 486
www.skutec.cz
[email protected]
Rubešova 525
539 73 Skuteč
49°50‘31.16“N; 15°59‘54.33“E
Kulturní klub Skuteč je moderním a multifunkčním
zařízením, které prošlo nákladnou rekonstrukcí.
Zařízení disponuje kvalitním technickým zázemím
a velkým parkovištěm.
Kulturní dům Skuteč is a modern and multifunctional
facility that has undergone a costly reconstruction.
The facility offers high-quality technical background
and a large car park.
Označení Název
/ Title
/ Designation
Plocha
/ Area
Wifi
A
Malý sál
50
50
40
35
75
100
48 m2
ne / no
B
Velký sál
324
200
200
75
160
400
180 m2
ne / no
Kongresové služby / Congress services:
Městský klub
Vysoké Mýto
tel. 465 420 420
www.mklub.cz
[email protected]
Litomyšlská 71/IV
566 01 Vysoké Mýto
49°57‘0.5“N; 16°9‘34.2“E
Městský klub Vysokého Mýta disponuje několika
typy prostor k pořádání akcí, a to včetně Šemberova
divadla.
Městský klub of Vysoké Mýto offers facilities for
a variety of events, including the Šemberovo divadlo
theatre.
Označení Název
/ Name
/ Title
A
Divadelní sál
B
Společenský sál
C
Sál klubu
D
Malý sál
318
120
Plocha
/ Area
Wifi
200 m
ne / no
2
200
200
100
300
180 m2
ne / no
120
100
50
150
120 m2
ano / yes
75 m2
ne / no
50
Kongresové služby / Congress services:
Kulturní centrum
Česká Třebová
tel. 736 518 020
www.kcct.cz
[email protected]
Nádražní 397
560 02 Česká Třebová
49°53‘57.82“N; 16°26‘46.57“E
Komplex kulturního centra se nachází v blízkosti
vlakového a autobusového nádraží. Kulturní dům
zajišťuje pronájem prostor i mimo komplex kulturního
centra.
Označení
/ Marker
Název
/ Name
A
Velký sál
B
Malý sál
C
Klubovna
D
Výstavní síň
E
Malá scéna
The complex of Kulturní centrum (cultural centre) is
situated near the railway and the bus stations. Kulturní
dům offers the lease of premises both inside and
outside the complex of the cultural centre.
Plocha
/ Area
Wifi
300
390 m2
ano / yes
120
116 m2
ano / yes
30
54 m2
ano / yes
90,75 m2
ano / yes
180 m2
ano / yes
192
Kongresové služby / Congress services:
│35
Sezemický dům
Sezemice
tel. 466 930 009
www.sezemickydum.cz
[email protected]
Husovo nám. 790
533 04 Sezemice
50°3‘51.84“N; 15°50‘56.8“E
Sezemický dům je moderní víceúčelové zařízení
vzdálené 5 km od města Pardubic. Nabízí dobré
možnosti parkování a dostupnost MHD z Pardubic.
Sezemický dům is a modern multifunctional facility
located 5 km from the city of Pardubice. The facility
offers easy parking and it is within the reach of the
public transport of Pardubice.
Označení Název
/ Name
/ Title
A
Víceúčelový sál
B
Restaurace
Plocha
/ Area
Wifi
300
200
200
150
150
150
550 m2
ne / no
70
70
70
70
70
70
130 m2
ne / no
Kongresové služby / Congress services:
ABC klub
Pardubice
tel. 777 835 851
www.abc-klub.cz
[email protected]
Štolbova 2665
530 02 Pardubice
50°1‘57.79“N; 15°46‘56.19“E
Školicí a kulturní středisko se sálem, jevištěm,
přilehlými prostory, technickým zázemím a velkým
parkovištěm se nachází nedaleko centra v klidné
části města Pardubice.
The training and cultural centre with hall, stage,
adjacent premises, technical background and large
car park is situated not far from the centre in
a residential part of the city of Pardubice.
Označení Název
/ Name
/ Title
Plocha
/ Area
Wifi
2
ne / no
ne / no
A
Hlavní sál
306
142
150
250
375
143 m
B
Kavárna
200
74
50
70
74
150 m2
Kongresové služby / Congress services:
Kulturní dům Dubina
Pardubice
tel. 777 073 909, fax 466 264 969
www.kcpardubice.cz
[email protected]
J. Zajíce 983
530 12 Pardubice
50°2‘36.26“N; 15°48‘29.83“E
Kulturní centrum Dubina je střediskem vzdělávacích
aktivit nacházejícím se ve stejnojmenné části města
Pardubice.
The cultural centre Dubina is a centre designed for
training activities and it is located in the municipal
district of the city of Pardubice bearing the same name.
Označení Název
/ Title
/ Name
Wifi
A
Velký sál
280
150
150
150
150
180
190 m2
ano / yes
B
Učebna
25
20
20
20
20
20
40 m2
ano / yes
C
Gymnastický sál
30
30
30
30
30
30
80 m2
ano / yes
D
Taneční sál
45
45
45
45
45
45
100 m2
ano / yes
Kongresové služby / Congress services:
36│
Plocha
/ Area
CineStar
Pardubice
tel. 251 115 106, fax 251 115 133
firmy.cinestar.cz
fi[email protected]
Nám. Republiky 1400
530 02 Pardubice
50°2‘16.59“N; 15°46‘35.19“E
Multikino CineStar se nachází v obchodním centru Grand
Pardubice ve středu města. Kinosály lze pronajmout
jednotlivě, více sálů současně nebo i celé multikino.
The CineStar multiplex cinema is located in the Grand Pardubice shopping
centre in the city centre. The halls can be leased individually, or it is
possible to lease several halls at the same time or even the entire multiplex.
Označení
/ Title
Název
/ Name
A
Sál č. 1
122
ano / yes
B
Sál č. 2
122
ano / yes
C
Sál č. 3
224
ano / yes
D
Sál č. 4
101
ano / yes
E
Sál č. 5
101
ano / yes
F
Sál č. 6
89
ano / yes
Wifi
Kongresové služby / Congress services:
Společenské centrum Nový dvůr
Letohrad
tel. 465 621 555, fax 465 621 550
www.novydvur-letohrad.cz
[email protected]
Nový dvůr 143
561 51 Letohrad
50°2‘5.55“N; 16°30‘10.08“E
Součástí společenského centra Nový dvůr v Letohradě
je i Muzeum řemesel s několika prohlídkovými okruhy.
Restaurace Nový dvůr se nachází v prostorách
někdejší barokní sýpky. Celý areál je evidován jako
nemovitá památka České republiky.
Označení
/ Title
A
The community centre Nový dvůr in Letohrad comprises
the Museum of crafts offering several tours. The Nový
dvůr restaurant is located in the premises of the former
Baroque granary. The entire complex is listed as a real
estate monument of the Czech Republic.
Název
/ Name
Sál Restaurace Nový Dvůr
100
100
Plocha
/ Area
Wifi
160 m
ano / yes
2
Kongresové služby / Congress services:
Centrum Don Bosco
Pardubice
tel. 774 545 010
www.dozivota.cz
[email protected]
Zborovské nám. 2018
530 02 Pardubice
50°1‘15.97“N; 15°46‘15.69“E
Don Bosco disponuje multifunkčním sálem se
špičkovým multimediálním vybavením a je umístěn
nedaleko centra města Pardubice v blízkosti parku.
Zisk z pronájmu sálu vkládá OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
CENTRUM DON BOSCO SKM do služeb pro děti
z dětských domovů.
Don Bosco offers a multifunctional hall with a highquality multimedia equipment and it is located not
far from the Pardubice city centre near the park. The
CENTRUM DON BOSCO SKM CIVIC ASSOCIATION
invests the profit resulting from the lease of the
hall in services for children from children’s homes.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Cetrum Don Bosco
146
80
60
60
80
100
Plocha
/ Area
Wifi
270 m2
ne / no
Kongresové služby / Congress services:
│37
Zámek Litomyšl – Kongresové centrum
Litomyšl
tel. 461 615 067
www.zamek-litomysl.cz
[email protected]
Jiráskova 93
570 01 Litomyšl
49°52‘23.72“N; 16°18‘45.97“E
Renesanční zámek v Litomyšli byl pro svou architektonickou jedinečnost zařazen mezi památky světového
kulturního dědictví UNESCO. Prostory se pronajímají
i ke kulturním, společenským a komerčním účelům.
Označení
/ Title
Due to its unique character, the Renaissance chateau
in Litomyšl has been listed among the items of the
UNESCO World Cultural Heritage. The premises are
leased for cultural, community as well commercial events.
Název
/ Name
A
Kongresový sál
B
C
D
E
F
Plocha
/ Area
Wifi
100
80
148 m2
ne / no
Jednací sál
Knihovna
Rokokový salonek
Chodba
50
40
40
50
50
40
40
102 m2
72 m2
68 m2
ne / no
ne / no
ne / no
105 m2
ne / no
Zázemí kongresového sálu
40
47 m2
ne / no
Kongresové služby / Congress services:
Zámek Pardubice
Pardubice
tel. 466 799 240, fax 466 513 056
www.vcm.cz
[email protected]
Zámek čp. 2
530 02 Pardubice
50°2‘28.88“N; 15°46‘35.72“E
Rytířské sály renesančního zámku jsou svojí slavnostní
atmosférou důstojným a unikátním místem k pořádání
akcí všeho druhu. Zámek se nachází v historickém
centru města.
Označení
/ Title
Název
/ Name
A
Mazhaus
B
Vojtěchův sál
C
Sloupový sál
The knight’s halls of the Renaissance chateau offer
a dignified and unique venue for events of all kinds
due to their ceremonial atmosphere. The chateau is
located in the historical centre of the city.
Plocha
/ Area
Wifi
90
142 m
2
ne / no
50
127 m2
ne / no
40
64 m2
ne / no
Kongresové služby / Congress services:
Multifunkční sál / Multifunctional hall
Bystré
tel. 468 008 161
fax 468 008 161
[email protected]
Na podkově 68
569 92 Bystré
49°37‘41.86“N; 16°20‘47.44“E
Komunitní sál je vhodný k pořádání přednášek,
workshopů, předváděcích akcí, výstav apod.
K dispozici je standardní vybavení pro pořádání
těchto akcí.
Označení
/ Title
A
Název
/ Name
Multifunkční sál
Kongresové služby / Congress services:
38│
The community hall is suitable for organizing lectures,
workshops, presentations, exhibitions, etc. The top
quality equipment is available for such events.
80
Plocha
/ Area
Wifi
90 m
ne / no
2
Společenské centrum
Bělá nad Svitavou
tel. 461 616 715, fax 461 523 175
www.obec-bela.cz
[email protected]
Bělá nad Svitavou 89
569 05 Bělá nad Svitavou
49°38‘22.07“N; 16°29‘9.15“E
Společenské centrum vzniklo rekonstrukcí v roce
2002. Nachází se zde víceúčelový, variabilně dělitelný
sál s audiovizuální technikou a kuchyňským koutem.
Společenské centrum (community centre) was
established after the reconstruction in 2002. It has
a multifunctional, variably separable hall equipped
with audio-visual devices and a kitchenette.
Označení Název
/ Title
/ Name
A
Společenské centrum
60
80
80
Plocha
/ Area
Wifi
80 m2
ano / yes
Kongresové služby / Congress services:
Městské muzeum
Skuteč
tel. 469 350 131
www.muzeum.skutec.cz
[email protected]
Rybičkova 364
539 73 Skuteč
49°50‘40.47“N; 15°59‘50.07“E
Stálé expozice městského muzea přibližují dvě tradiční
řemesla, která město ve světě nejvíce proslavila –
obuvnictví a kamenictví. Za své moderní a interaktivní
pojetí byly expozice oceněny v Národní soutěži muzeí
Gloria musaealis 2010. Vnitřní dispozice lomeného
sálu umožňuje celoroční pořádání seminářů, školení
a firemních prezentací. Zajímavé prostory Muzea
obuvi a kamene lze oživit řemeslnými ukázkami.
Označení
/ Title
A
The permanent exposition of the municipal museum focuses on two
traditional crafts that put the town on the map – shoemaking and
stonecutting. The expositions were awarded the Gloria musaealis
2010 prize in the nationwide competition for their modern and
interactive concept. The indoor exposition of the arched hall
enables the all-year-round organization of seminars, training and
corporate presentations. The interesting premises of the Museum of
shoemaking and stone can be underlined by presentations of crafts.
Název
/ Name
Lomený sál
50
Plocha
/ Area
Wifi
204 m2
ano / yes
Kongresové služby / Congress services:
Městské muzeum
Moravská Třebová
tel. 461 311 127
www.ksmt.cz/muzeum
[email protected]
Svitavská 18
571 01 Moravská Třebová
Sál se nachází v prostorách muzea, které zde má
stálou expozici a knihovnu s archivem a badatelnou.
The hall is located in the premises of the museum,
which has its permanent exposition, library and
archive with the research room located here.
Označení Název
/ Title
/ Name
Plocha
/ Area
A
Dvorana
180
B
Divadelní sál
100
C
Klubovna
60
110
160 m2
Wifi
ano / yes
ano / yes
40
78 m2
ano / yes
Kongresové služby / Congress services:
│39
Tipy na incentivní programy
Tips on Incentive Programs
název aktivity / activity title
auto – moto / auto – moto
Motokáry pro každého za každého počasí / Go-carts for everybody wet or fine
Autodrom – jízda na čtyřkolkách, buginách a terénních motokárách / Autodrome – ride on squads, buggies and off-road go-carts
Autodrom – multifunkční areál / Autodrome – multifunctional premises
Škola smyku / Anti-skid school
ekologie / ecology
Žijeme ekologicky / Living eco-friendly
Lesní škola Podhůra, lesní pedagogika / Lesní škola Podhůra, forest education
gastronomie / gastronomy
Historie vinařství a řízená ochutnávka vín / History of wine making and controlled wine tasting
Perníková dílna / Gingerbread workshop
kultura / culture
Na hradě Kunětická hora i v noci / In the Kunětická hora castle at night
Vyjížďka kočárem s koňským spřežením, koňské dostihy / Ride in a carriage and pair, horse races
Vyjížďka kočárem s koňským spřežením / Ride in a carriage and pair
Vyjížďka kočárem s koňským spřežením / Ride in a carriage and pair
létání / flying
Zážitkové lety a seskoky padákem / Adventure flights and parachuting
Zážitkové lety / Adventure flights
Zážitkové lety a lety balónem / Adventure flights and ballooning
rehabilitace a wellness / rehabilitation and wellness
Medical wellnes / Medical wellness
Cesta za zdravím / Road to health
řemesla a tradice / crafts and traditions
Stará řemesla žijí / Old crafts still living
Keltské tradice / Celtic traditions
sport a adrenalin / sports and adrenalin
Teambuilding v lanovém centru Podhůra / Teambuilding in the Podhůra rope centre
Teambuilding v lanovém centru Cihelna / Teambuilding in the Cihelna rope centre
Teambuilding v lanovém centru Peklák / Teambuilding in the Peklák rope centre
Podél Tiché Orlice na kole nebo in-line bruslích / Biking or in-line skating along the Tichá Orlice river
Golf pro zábavu a pro všechny v Osyčině / Golf for joy and for everybody in Osyčina
Golf pro zábavu a pro všechny pod Kunětickou horou / Golf for joy and for everybody under Kunětická hora
Golf pro zábavu a pro všechny Svobodné Hamry / Golf for joy and for everybody Svobodné Hamry
Golf pro zábavu a pro všechny Lázně Bohdaneč / Golf for joy and for everybody Lázně Bohdaneč
Po Tiché Orlici v kanoi a podél na koni / Canoeing down the Tichá Orlice river and horse riding along it
Areál Tank Power, zážitkové programy nejen ve vojenském stylu / Tank Power Resort, adventure programs not only in the military style
Vodní lyžování a další vodní sporty / Water skiing and other water sports
Lyžování, snowboard, horské káry a jiný adrenalin v Českých Petrovicích / Skiing, snowboarding, mountain carts and other adrenalin sports in České Petrovice
Králický Sněžník – relax&sport resort Dolní Morava v létě i v zimě / Králický Sněžník – Dolní Morava relax &sport resort in summer as well as winter season
Paragliding / Paragliding
40│
město / city
e-mail adresa / e-mail address
www.adresa / website
telefon / telephone
Litomyšl
[email protected]
www.akartarena.cz
Vysoké Mýto
[email protected]
www.ctyrkolky-vm.cz
608 215 618
Vysoké Mýto
[email protected]
www.autodromvmyto.cz
608 053 361
Vysoké Mýto
[email protected]
www.skolasmyku.cz
417 829 495
Oucmanice
[email protected]
www.paleta.cz
Chrudim
[email protected]
www.lesychrudim.cz
731 635 831
603 496 056
739 578 022, 469 813 462
Chrudim
[email protected]
www.oldrichbujnoch.cz
602 490 127
Ráby
[email protected]
www.pernikova-chaloupka.cz
602 413 134
Pardubice
[email protected]
www.hrad-kunetickahora.cz
606 806 303
Pardubice
[email protected]
www.pardubice-racecourse.cz
466 797 115
Slatiňany
[email protected]
www.nhkladruby.cz
469 681 135
Kladruby nad Labem
[email protected]
www.nhkladruby.cz
466 736 530
Skuteč
[email protected]
www.letisteskutec.cz
777 751 516
Vysoké Mýto
[email protected]
www.ctyrkolky-vm.cz
608 215 618
Chrudim
[email protected]
www.letistechrudim.cz
606 662 105
Lázně Bohdaneč
[email protected]
www.llb.cz
466 860 111
Brandýs nad Orlicí
[email protected]
www.rehabilitacniustav.cz
465 544 206
Letohrad
[email protected]
www.muzeumremesel.cz
465 622 160
Nasavrky
[email protected]
www.boii.cz
731 202 981
Chrudim
[email protected]
www.lesychrudim.cz
731 635 831
Pardubice
[email protected]
www.lanovecentrum-pardubice.cz
725 306 740
Česká Třebová
[email protected]
www.peklak.cz
731 125 800
Ústí nad Orlicí
[email protected]
www.dsohp.cz
494 322 052
Dobříkov
[email protected]
www.gko.cz
777 222 910
Dříteč
[email protected]
www.grkh.cz
464 622 211
Svobodné Hamry
[email protected]
www.gccsh.cz
739 464 920
Lázně Bohdaneč
[email protected]
www.gcpa.cz
723 625 525
Ústí nad Orlicí
[email protected]
www.dsohp.cz
494 322 052
Přelouč
[email protected]
www.tankpower.cz
775 708 251
Přelouč
[email protected]
www.waterski.cz
605 246 522
České Petrovice
[email protected]
www.ceskepetrovice.com
606 659 494
Dolní Morava
[email protected]
www.dolnimorava.cz
734 795 634
Červená Voda
[email protected]
www.apg.cz
603 909 296
│41
Agentury
Agencies
název agentury / agency’s name
město / city
ulice / street
Pardubice
třída Míru 90
Choceň
Tyršovo náměstí 142
Bonté catering
Pardubice
Marasykovo nám. 1458
79 promotion s.r.o.
Pardubice
Sukova třída 1735
Skay Media s.r.o.
Chrudim
Novoměstská 626
Ráby
Ráby 116
PAREXPO, s.r.o.
Pardubice
V Ráji 501
Czech Marketing, s.r.o.
Pardubice
Sladkovského 433
Petr Hochman
Pardubice
Lonkova 465
Skay Media s.r.o.
Chrudim
Novoměstská 626
Sprint-cz umělecká agentura
Pardubice
třída Míru 90
MAXX Creative communication s.r.o.
Pardubice
třída Míru 68
Ave – kontakt s.r.o.
Pardubice
Sukova třída 1556
Alfredo Catering
Pardubice
Štolbova 2665
Vote art production s.r.o.
Pardubice
Štrossova 354
Vladimír Žlábek – Mercurius
Choceň
Mánesova
A-Z Catering
Pardubice
Mladých 177
Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Litomyšl
Jiráskova 133
Chrudim
Havlíčkova 99
barmanský catering / bartender’s catering
MARTINI’S café – cocktail bar
řízená degustace vín / guided wine gustation
Iveta Hyláková-Málková
catering / catering
fire barmanská show / fire bartender’s show
Bar Catering (Petr Hurta)
full service / full service
zážitky / experiences
Šťastný den s.r.o.
42│
e-mail adresa / e-mail address
www.adresa / website
telefon / telephone
[email protected]
www.martinisbar.cz
466 612 156
[email protected]
www.canopusmorava.cz
777 327 357
[email protected]
www.catering-bonte.cz
466 022 400
[email protected]
www.bakarta.cz
737 263 963
[email protected]
www.skaymedia.cz
775 727 769
[email protected]
www.barcatering.cz
777 270 612
[email protected]
www.parexpo.cz
466 415 831
[email protected]
www.czech-marketing.com
466 657 585
[email protected]
www.ph7.cz
777 179 747
[email protected]
www.skaymedia.cz
775 727 769
[email protected]
www.sprint-cz.cz
466 030 097, 777 624 621
[email protected]
www.maxx.cz
466 530 557, 777 141 444
[email protected]
www.avekont.cz/agentura
[email protected]
www.alfredo-catering.cz
[email protected]
www.voteart.cz
461 105 104
[email protected]
www.mercurius-chocen.cz
724 120 993
[email protected]
www.az-catering.cz
605 104 210
[email protected]
www.smetanovalitomysl.cz
461 612 575
[email protected]
www.stastnyden.cz
773 445 222
466 815 102
777 835 851, 777 176 079
│43
Toulovcovy maštale / Toulovcovy maštale (Toulovec’s stables)
Obsah
Contents
East Bohemia Convention Bureau
1
East Bohemia Convention Bureau
Region a turistické oblasti
3
Region and tourist areas
Jak se k nám dostanete
15
How you can get here
Kongresové kapacity s ubytováním
17
Congress facilities with accommodation
Kongresové kapacity bez ubytování
30
Congress facilities without accommodation
Tipy na incentivní programy
40
Tips on incentive programs
Agentury
42
Ve spolupráci s CzechTourism – Czech Convention Bureau
vydalo East Bohemia Convention Bureau,
nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice v prosinci 2011.
Fotografie: Archiv Pardubického kraje,
Destinační společnosti Východní Čechy
a uvedených subjektů
Grafické zpracování, sazba a tisk:
MAXX Creative communication s. r. o.
Agencies
In cooperation with Czech Tourism – Czech Convention Bureau
published by East Bohemia Convention Bureau
nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice in December 2011
Photographs: Archive of the Pardubický Region,
Destination Management Company East Bohemia
and the mentioned entities
Graphic design, composition and print:
MAXX Creative communications s.r.o.
Katalog EBCB_obalka.indd 2
9.12.11 11:37
Ubytovací služby / Accommodation services
Kongresové služby / Congress services
garáže
garage
East Bohemia
Convention
Catalogue
bezbariérovost
barrier-free access
domácím zvířatům vstup povolen
pets allowed
směnárna
exchange office
příjem platebních karet
payment by card
golf
golf
bazén krytý
indoor swimming pool
kopírka
copying machine
ozvučení
acoustic equipment
promítací plátno
projection screen
flip-chart
flip-chart
laserové ukazovátko
laser pointer
data / video projektor
data / video projector
televize
television
vířivka
whirlpool
kamera s obsluhou
camcoder with operator
sauna
sauna
PC / notebook
PC / notebook
solárium
solarium
hlasovací zařízení
voting equipment
masáže
massage
tlumočnické a překladatelské služby
interpreting and translation services
fitness
fitness
pořadatelská služba
stewarding service
bowling
bowling
bezpečnostní a ochranná služba
security and protection service
squash
squash
WiFi
WiFi
tenis
tennis
vizualizér
visualiser
minigolf
minigolf
hostesky
hostesses
venkovní sportovní hřiště
outdoor sports facilities
dopravní služby (transfery, taxi, apod.)
transport services (transfers, taxi, etc.)
půjčovna kol
bike rental
osvětlovací technika
lighting technology
restaurace
restaurant
řečnický pult
tribune
kavárna
cafe
paravany
screens
vinárna / lobby bar
wine bar / lobby bar
sekretářské služby
secretarial services
Stolové uspořádání / Arrangement of tables
simultánní tlumočení – zařízení
simultaneous interpretation equipment
divadlo
theater
raut
reception
škola
school
zasedání I
meeting I
U dvoustranné
U double-sided
ples
ball
Katalog EBCB_obalka.indd 1
East Bohemia
Convention Catalogue
bezbariérový přístup
barrier-free access
zařízení pro video konference
equipment for video conferences
uzavřený TV okruh
close-circuit TV
DVD
DVD
konferenční software
convention software
9.12.11 11:36

Podobné dokumenty

česko/anglická mutace

česko/anglická mutace Vhodným oživením oficiální části jsou také lázeňské procedury nebo interaktivní incentivní programy zaměřené na sport, kulturu nebo řemeslné tradice. Pardubický kraj je díky kvalitní nabídce služeb...

Více

50/2009 - Psí víno

50/2009 - Psí víno hranice vkusu (nikoliv však samotné video) a etiky, a jako takový je neodůvodnitelný, proto se na něj nepokoušíme (a myslime si, že by bylo falešné, kdybychom se pokoušeli) naroubovat byť i jen tro...

Více

Za poznáním - Kudy z nudy

Za poznáním - Kudy z nudy Tipy pro zvídavé rodiny Na jindřichohradeckých úzkokolejkách se zajímavé akce konají po celý rok. Můžete si

Více

Barmanské dovednosti pro pokročilé

Barmanské dovednosti pro pokročilé Ve třídenním barmanském kurzu si studenti osvojí přípravu celosvětových míchaných nápojů a v prvé řadě také prakticky zvládnou práce za  barovým pultem způsobem working flair a  exhibition flair, c...

Více

příležitosti a výzvy mice

příležitosti a výzvy mice 14 jedinečných regionů

Více