PDF ke stažení

Transkript

PDF ke stažení
obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah
o
Obsah
2
6
8
10
12
16
20
22
28
32
34
36
38
42
44
46
54
58
60
62
68
Úvodní slovo Mgr. Petra Vrubela
Willebrord Snel van Royen. Životopis objevitele
zákona lomu světla.
Vývoj refrakce oka. Úvodní článek nové rubriky.
Mohou halogenové světlomety poškodit oko?
Stránky Společenstva. Aktuální informace z činnosti
Společenstva. Ze života škol.
Marketing v oční optice. Nákupní chování spotřebitelů.
Poškozují čisticí prostředky brýlové čočky?
Požadavky na centrování jednoohniskových
brýlových čoček
Stránky SOA. Informácia zo snemu SOA.
Jacques Daviel. Autor nové operační techniky léčení
šedého zákalu.
Světoví výrobci brýlových obrub – Minima S.A.
Jak to vidím já… Rozhovor se spisovatelkou
Simonou Monyovou.
Co je to laser?
Optické pomôcky pre pacientov so zrakovým
postihnutím.
Software a oční optika. Úvodní článek nové rubriky.
Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky.
Čím se optika zabývá a jak ji můžeme dělit.
Přečetli jsme pro Vás. Zajímavosti ze světa oční optiky.
Anizometropie a její korekce
Kouření – hrozba slepoty
Oční optika a optometrie v Německu. Zákonné
vzdělávací a hospodářské aspekty.
Křížovka
Software a oční optika str. 44
69 Kontaktní čočky
70 Vliv kontaktních čoček pro kontinuální nošení na
fyziologii rohovky a slzného filmu (2. část)
72 Kolik O2 potřebují naše oči?
75 Nová možnost řešení presbyopie – multifokální
kontaktní čočky
Aktuální informace z činnosti Společenstva str. 12
1/2005 Česká oční optika
1
e
editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial editorial e
Vážení čtenáři,
máme před sebou
nové číslo časopisu
Čes k á oční optik a
a také veletrh OPTA
2005.
Oba tyto počiny mají
přes svou odlišnou
formu a rozsah stejný
cíl – prezentovat oční
optiku jako moderní,
vyspělý, neustále se
zdokonalující obor,
který kompenzuje nedostatky jednoho z nejpotřebnějších smyslů
člověka – zraku.
Pro dosažení co nejvyšší kvality vidění a „zrakové pohody“ jsou
k dispozici vzdělaní odborníci, kteří využívají stále dokonalejší vyšetřovací metody, techniku a materiály.
Profesionální péče a investice, které věnujeme svým očím, se
jednoznačně vyplatí.
Pokud je to v našich možnostech, nebuďme pohodlní a neochuzujme se o dobrý zrak nekvalitními náhradami. Vidění je jedinečná
souhra mnoha parametrů a žádná konfekční péče nemůže jeho
vady uspokojivě řešit. Brýle z tržnice, od benzínové pumpy nebo po
dědečkovi jsou špatnou volbou, která může být nebezpečná.
Nároky na kvalitu vidění neustále stoupají, bez dobrého zraku je
orientace v záplavě informací, v zaměstnání nebo ve zrychlujícím se
dopravním provozu stále složitější.
Profesionální oční optika umí tyto vysoké nároky uspokojit.
Mgr. Petr Vrubel
2
Česká oční optika 1/2005
Seznam inzerentů
2. strana obálky NEW LINE OPTICS, s.r.o., tel.: 261 112 535 str. 3 IC TRADING
s.r.o., tel.: 312 246 285 str. 4–5 ESSILOR OPTIKA, spol. s r.o., tel.: 255 702 011,
www.essilor.cz str. 7 DANAE CZ s.r.o., tel.: 571 616 060, www.danaevision.com
str. 8 T&J Optical, Prague, s.r.o., tel.: 246 087 400, www.tj.cz str. 9 SAGITTA
Ltd., s.r.o., tel.: 543 223 345, www.sagitta-brno.cz str. 11 DIOPTRA a.s. TURNOV,
tel.: 481 358 111, www.dioptra.cz str. 13 DANAE CZ s.r.o. str. 14 LONGARO
s.r.o., tel.: 543 211 232 str. 15 JP OPTIK – Ing. Jan Peštál, tel.: 543 211 232,
www.jpoptik.cz str. 17 RODENSTOCK ČR s.r.o., tel.: 376 346 501, www.rodenstock.cz str. 18 DANAE CZ s.r.o. str. 19 PRONAP, tel.: 554 618 051,
www.pronap.cz str. 20 T&J Optical, Prague, s.r.o. str. 21 CARL ZEISS spol. s
r.o., tel.: 233 101 241, www.zeiss.cz str. 23 ESSILOR OPTIKA, spol. s r.o. str.
25 DANAE CZ s.r.o. str. 26 DIOPTRA a.s. TURNOV str. 27 EYE 2000 s.r.o., tel.:
271 961 170, www.eye2000.cz str. 29 AIRLINE OPTIK GROUP s.r.o., tel.:
241 770 765, www.airlineoptik.cz str. 30–31 ESSILOR OPTIKA, spol. s r.o.
str. 32 DANAE CZ s.r.o. str. 33 RODENSTOCK ČR s.r.o. str. 37 GEODIS BRNO
spol. s r.o., tel.: 538 702 040, www.geodis.cz str. 38 SAGITTA Ltd., s.r.o. str.
39 ESSILOR OPTIKA, spol. s r.o. str. 40–41 OPTIKA ČIVICE, s.r.o., tel.:
46 6 971 0 52 s t r. 43 D I O P T R A a .s. T U R N OV s t r. 4 5 DA N A E CZ
s.r.o. str. 47 OMEGA OPTIX, s.r.o., tel.: 326 920 000, www.omega-optix.cz
str. 49 RODENSTOCK ČR s.r.o. str. 50 T&J Optical, Prague, s.r.o. str. 51 DANAE CZ s.r.o. str. 52–53 Metzler International (Česko) s.r.o., tel.: 379 300
121, www.metzlerinternational.cz str. 55 Mgr. David Lecnar, tel.: 465 532 602,
www.lecnar.com str. 56 T&J Optical, Prague, s.r.o. str. 57 DIOPTRA a.s.
TURNOV str. 57 AIRLINE OPTIK GROUP s.r.o. str. 59 SILLUSTANI – ING. JIŘÍ
CHYBA, tel.: 547 246 852, www.sillustani.net str. 60 APROPO spol. s r.o., tel.:
220 561 641 str. 61 CARL ZEISS spol. s r.o. str. 63 MEOPH s.r.o., tel.:
241 090 133, www.meopth.com str. 64 T&J Optical, Prague, s.r.o. str. 65 FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., tel.: 224 835 492 str. 65 BRILLEN IMPORT, tel.:
325 512 884, www.brillen.cz str. 66 NEW LINE OPTICS, s.r.o. str. 67 SILROC CZ,
s.r.o., tel.: 483 346 100, www.silroc.cz str. 67 DANAE CZ s.r.o. str. 67 ENCORE s.r.o., tel.: 416 737 028 str. 67 ITOS – VÁCLAV HOŘEJŠÍ, tel.: 312 522 480,
www.itos.cz str. 74 JOHNSON & JOHNSON, s.r.o., tel.: 233 012 222, www.acuvue.cz str. 76 T&J Optical, Prague, s.r.o. 3. strana obálky T&J Optical, Prague,
s.r.o. 4. strana obálky EYE 2000 s.r.o.
Česká oční optika – www.optics.cz
Vydavatel: Společenstvo českých optiků a optometristů, Novodvorská 1010/14,
•
142 01 Praha 4, Tel./Fax: 261 341 216, Tel.: 261 341 321, E-mail: [email protected],
w w w.scoo.cz• Nakladatel: EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03
Brno, Tel.: 541 159 373, 541 159 555, Fax: 541 153 049, E-mail: [email protected]•Předseda redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf•Šéfredaktor:
Ing. Jana Táborská•Předsednictvo redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf, Ing. Pavel Sedláček, Ing. Jana Táborská, Ing. Ivan Vymyslický, Mgr. Zdeněk Ždánský•Redakční rada: doc. MUDr. Milan Anton, CSc., Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc., Ing. Jana Čierna, RNDr. Milan Křížek, CSc., Bc. Ladislav Najman,
Mgr. Sylvie Petrová, Věra Pichová, Mgr. Petr Vrubel•Spolupracovníci redakce:
Dr. Petr Kašpar•Grafická úprava: David Winter•Sazba: EXPO DATA spol. s r.o.
Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT spol. s r.o.•Náklad: 3 200 ks•Periodicita:
•
čtvrtletník•Náklad byl auditován firmou FINAUDIT s.r.o. Povoleno Ministerstvem
kultury pod registračním číslem MK ČR E 8029•ISSN 1211-233X•Za věcnou
správnost a odbornost textů ručí autoři příspěvků.
editorial
Neplatíte za obruby
zbytečně moc?
� stejné zboží jako z Anglie, Itálie a Španělska, ale
přímo od výrobce
� ušetříte tak 30 až 40% marži zahraničního
velkoobchodu
� jakost zajištěna osmiletými zkušenostmi
� až 1000 položek v nabídce
� katalog na http://www.ictrading.cz
IC TRADING s.r.o., Nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno
tel.: 312 246 285, fax: 312 246 296, e-mail: [email protected], www.ictrading.cz
1/2005 Česká oční optika
3
i
inzerce inzerce inzerce inzerce nzerce inzerce nzerce inzerce nzerce inzerce nzerce inzerce nz
Varilux Ipseo™
®
Vaše vidění je jedinečné.
Objevte unikátní brýlové čočky vyrobené na základě
Vašich individuálních návyků.
Varilux® Ipseo™ otevírá dveře do absolutně nové dimenze:
mimo předpisu zaznamenávajícího pouhou hodnotu
dioptrické korekce je u každého zákazníka provedeno
měření jeho přirozených fyziologických parametrů
– poměru pohybu hlavy a očí při pohledu do periferie
a koeficientu stability. Tyto údaje nám pak umožní vytvořit
a vymodelovat unikátní design čočky, která „patří“ pouze
tomuto konkrétnímu uživateli brýlí.
Každý z nás má své vlastní přirozené unikátní vizuální zvyklosti.
(Podle chování nositelů brýlí při pozorování objektů
nacházejících se v periferii lze nositele brýlí rozdělit na
ty, kteří volí pohyb očima, přičemž postavení hlavy se
nemění (Eye movers – tzn. okohýbači), a na ty, kteří
pohybují pouze hlavou a oči zůstávají téměř bez pohybu
(Head movers – tzn. hlavohýbači). Existuje mnoho vzájemných kombinací postavení hlavy a očí, které jsou pro
každého jedince specifické).
Pro Varilux® Ipseo™ neexistuje žádný semifinish nebo
předem připravený design. Celá čočka je tvořena až
na základě hodnot naměřených pomocí přístroje Vision
Print System™, přesně podle potřeb Vašeho zákazníka.
Všechny parametry vytvořené čočky jsou optimalizovány
podle jeho vlastních vizuálních potřeb a chování.
S multifokální čočkou Varilux® Ipseo™ získává každý
uživatel hodnotné řešení odpovídající jeho požadavkům.
Navíc v provedení Stylis Crizal Alizé – vyrobené ze
skvělého materiálu opatřeného excelentní povrchovou
úpravou.
Revoluce v individualizovaném řešení
Varilux® Ipseo™
Mé progresivní čočky jsou jedinečné.
Essilor Team
4
Česká oční optika 1/2005
zerce inzerce
Vaše vidění je jedinečné.
Objevte unikátní brýlové čočky
vyrobené na základě Vašich individuálních návyků.
Varilux Ipseo
®
™
Mé progresivní čočky jsou jedinečné
1/2005 Česká oční optika
5
o
osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobno
Willebrord Snel
van Royen
1580 Leiden – 30. 10. 1626 Leiden
objevitel zákona lomu světla
Až do poloviny 17. století měla optika jen dva
né, že Francouzi mluví o Descartově zákonu
obory – katoptriku, tj. nauku o odrazu světla
lomu, i když někdy připouštějí, že jde o zákon
a zrcadlech, a dioptriku, tj. nauku o lomu světla
Descartův-Snelův. Ostatní svět však spojuje
a čočkách. Mezi oběma obory byl však velký
zákon se jménem Snelovým. O Descartovi
kvalitativní rozdíl: katoptrika byla zpracována
byla na stránkách tohoto časopisu již nedávno
velmi dobře na bázi geometrické čili paprskové
zmínka a je tedy namístě věnovat se také jeho
optiky, opírající se o platný a přesně formulovadomnělému rivalovi Snelovi, který se, ač žil jen
ný zákon odrazu světla, známý již Euklidovi ve
velmi krátce, přece jen trvale zapsal do dějin
4. století př. n. l., zatímco nad lomem světla na
optiky jako zakladatel vědecké dioptriky.
rozhraní dvou optických prostředí se marně zaHned úvodem je však třeba zmínit se o někomýšlel už Platon a po něm řada dalších matematilika nejasnostech s ním spojených.
ků. Proslulý řecký hvězdář a matematik Klaudios
1. Není přesně známo datum jeho narození,
Ptolemaios, působící v egyptské Alexandrii ve
dokonce ani rok narození; někdy se uvádí rok
2. století po Kristu, pracně, ale neúspěšně hle1591, takže by se byl dožil pouhých 35 let.
dal matematickou formulaci zákona lomu světla,
Novější literatura se přiklání k roku 1580, což
neboť chápal, že bez tohoto zákona není vůbec
by ukazovalo na 46 let.
možné vědeckou dioptriku vytvořit. Přitom pra2. Jeho rodné město se jmenuje Leiden, ale
coval nejen matematicky, ale jako zřejmě první
většina starší literatury uvádí Leyden (leydenská
experimentátor v dějinách také měřil příslušné
láhev apod.). Je otázkou, zda se třeba pod
Willebrord Snel van Royen
úhly. Jeho výsledky však byly nakonec pouze
tlakem světové literatury nakonec v samotném
přibližné a také trochu „přikrášlené“, tj. zfalšoměstě nerozhodli psát v názvu města y, neboť
vané, aby odpovídaly kvadratické interpolační formuli. Problém lomu
silniční ukazatel před městem prý dnes uvádí Leyden.
světla nevyřešil ani arabský učenec Alhazen v 10. století a dokonce
3. Příjmení tohoto muže se také nepíše jednoznačně: prý se psal
ani geniální Kepler v 17. století, ač se o jeho vyřešení velmi snažil.
Snel, vznešenější se ovšem jevilo polatinštěné Snellius. Mnohé
Jeho chybou bylo to, že nedělal žádné pokusy, ale spoléhal se na
učebnice včetně našich později latinskou koncovku -ius vypustily,
Ptolemaiovy nepřesné refrakční tabulky; výsada vnést do fyziky
takže naše učebnice mluví o Snellovi (se dvěma l).
experimentální metodu jako metodu dominantní byla v dějinách
V tomto článku se ovšem přikláníme k pravopisu a datům nejpravvyhrazena až Galileiovi. Druhá, zásadní chyba všech těchto dávných
děpodobnějším.
badatelů nespočívala jen v nedostatku znalostí či píle, ale v tom, že si
Náš objevitel se tedy narodil ve slavném holandském univerzitním
nevhodně formulovali samotné zadání tohoto základního problému:
městě Leiden manželům Rudolfu Snelovi, profesoru matematiky na
směr dopadajícího paprsku sice měřili od rozhraní obou prostředí, na
tehdy právě založené univerzitě, a Machteldě, rozené Corneslisnichž k lomu dochází, ale u lomeného paprsku je zajímal nikoli úhel
dochterové. Nejdříve studoval práva a teprve později se jeho zájem
lomu, ale deviace δ, čili odchylka lomeného paprsku od původního
přesunul k matematice a geodézii, kde byl natolik úspěšný, že byl
dopadajícího paprsku. Příslušná formule, jak dnes víme, je dosti
v roce 1600 jmenován asistentem matematiky v Leidenu, a to na
složitá, takže i při sebepřesnějším měření úhlů bychom k formulaci
doporučení takových velikánů, jako byli van Ceulen, Stevin i Snezákona lomu z deviace nikdy nedospěli.*
lův otec. Vrátil se proto urychleně domů ze svých cest, zejména
O čest objevitele zákona lomu světla se však dělí dva muži, kteří
z Würzburgu, kde studoval u van Roomena, a z Prahy, kde prováděl
po téměř 2 000 let trvajícím hledání konečně dospěli nejen ke
astronomická pozorování pro Tychona Brahe a kde se seznámil
vhodné formulaci zadání problému, ale také k jeho správnému
s Keplerem, dále z Altdorfu a z „protestantského Říma“ – Tübingenu,
a přesnému řešení ve formě zákona lomu světla: Snel dospěl k výkde poznal ještě Keplerova učitele Mästlina. Sotva si během dvou
sledku experimentálně asi roku 1621. Pravděpodobně nezávisle
následujících let upevnil postavení na univerzitě ve svém rodišti,
na něm dospěl k výsledku čistě teoreticky také francouzský filozof
pokračoval dále ve svých vědeckých a studijních cestách: v Paříži
Descartes a jako první v dějinách jej také uveřejnil v roce 1637
vystudoval v letech 1602–1604 práva, odtud se i s otcem vrátil domů
v příloze ke svému spisu Rozprava o metodě. Jejich formulace byly
přes Švýcarsko a Kassel, kde pobyl delší dobu na dvoře učeného
rozdílné, ale navzájem rovnocenné a správné. Je tedy pochopitelprince Mořice Hessenského.
* Deviace δ je dána rozdílem úhlů dopadu α1 a lomu α 2, čili δ= ⎮α 2 – α1⎮. Současná podoba zákona lomu na rozhraní optických prostředí s indexy lomu n1, n2 je n1 sin α1 =
n
n
n
n2 sin α 2, takže sin α 2 = n1 sin α1, čili α 2 = arcsin ( n1 sin α1). Proto deviace δ = ⎮arcsin ( n1 sin α1) – α1⎮.
2
2
2
6
Česká oční optika 1/2005
osti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti osobnosti
věc „téměř samozřejmou“, že totiž paprsek původní i lomený leží ve
stejné rovině dopadu. Dělíme-li čitatele i jmenovatele délkou SM ,
dostaneme
SL
SL / SM
1/sin ( LSM)
SR SR / SM
1/sin ( RSM)
= const.,
který je rovnocenný s Descartovou formulací.
sin (90° –
OSA)
sin (90° –
RSM)
= const.
Toto sice Snel již explicite nenapsal, jde však o triviální důsledek
jeho formulace, takže je skutečně prvním objevitelem zákona lomu
světla. Huygens se proto domníval, že jde u Descarta o plagiát, neboť
tehdy také pobýval v Leidenu, nicméně důkazy pro toto očerňující
tvrzení neexistují, takže Descarta lze považovat za druhého objevitele
(z roku 1637) a zároveň za prvního, kdo tento zákon odvodil čistě
teoreticky. Kolem teoretického zdůvodnění zákona se však záhy
strhla polemika v celé učené Evropě, jež snad v dějinách vědy nemá
obdoby. Popravdě ani Snelovo tvrzení není čistě empirické, neboť
obsahuje předpoklad o konstantní hodnotě zmiňovaného poměru
délek (což je důsledkem toho, že body R a L jsou vždy nad sebou);
tento předpoklad však čistým měřením zjistit nemohl. Vyjadřuje
tedy spíše exaktně formulovanou pravěkou zkušenost, že máme-li
chytit předmět, který vidíme pod hladinou, je nutné pro něj sáhnout
svisle dolů, pod něj.
Snel zemřel v roce 1626 a jeho žena rok poté; oba jsou pohřbeni
v kostele sv. Petra v Leidenu, kde jejich pomník stojí dodnes.
RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.
Literatura:
1. de Waard, C.: In Nieuw nederlandsch biographisch woordenboek, Tom. 7, 1927, p. 1155-1163
2. von Braunmühl, A.: Geschichte der Trigonometrie, I., Leipzig
1900
3. Malíšek, V.: Historie fyziky, KPÚ, 1990, Olomouc
Danae_reklama_BX.qxd
21.12.2004
12:44
Stránka 6
inzerce
Danae CZ, s. r. o., tel.: 571 61 60 60, fax: 571 61 60 11
Když se konečně natrvalo ocitl v Leidenu, začal intenzivně
pracovat, ne však v tom směru, jak bychom očekávali: v roce
1608 přeložil z holandštiny do latiny Stevinův spis o mechanice,
do holandštiny pak řadu spisů antických matematiků, stejně jako
francouzské a latinské spisy proslulého matematika Vieta. Většina
těchto prací však zůstala dodnes v rukopise, stejně jako jeho objevitelský spis z optiky, který se později ztratil, takže o jeho zákonu
lomu světla se ví jedině z odkazů různých slavných autorů. Když
konečně roku 1608 obhájil titul magistra, který měl ovšem tehdy
na artistické fakultě nejvyšší váhu, oženil se s dcerou purkmistra
ve Schoonhovenu, Marií de Langeovou. Měli 18 dětí, z nichž ho
však přežily jen tři. Po smrti svého otce v roce 1613 se stal jeho
nástupcem na univerzitě, kde přednášel matematiku, astronomii
a optiku, přičemž snad jako první na světě předváděl studentům
v přednáškách demonstrace pomocí přístrojů, které si sám vyrobil
a které byly jeho vlastnictvím (o nějakých školních sbírkách pomůcek v kabinetu nebylo tehdy ještě ani potuchy).
Přitom publikoval nejrůznější matematické práce, přeložil z latiny
a vydal Ramusovu Geometrii a napsal spis De re numeraria o platidlech ve starém Izraeli, Řecku a Římě. Byl to také Snel, kdo naučil
evropské učence slavnému Heronovu vzorci pro obsah trojúhelníku,
jemuž dal dnešní tvar.
Od roku 1615 se zvolna přesouvá těžiště Snelových zájmů ke geodézii, stává se „otcem geodetické triangulace“ a výsledky publikuje
v proslulém spise Eratosthenes batavus (1617), na který po 170
letech navázali francouzští zeměměřiči, aby odvodili délku jednoho
metru. Mimochodem vyřešil také geodetický problém zvaný dnes
neprávem Pothenotova úloha. Při studiu antických spisů Ptolemaiových si také povšimnul potíží se zákonem lomu světla, dále řešil
problémy námořní navigace a zavedl pojem loxodromy pro nejkratší
trať mezi dvěma místy na moři. Jako první také zpracoval rovinnou
trigonometrii vedle již přes tisíc let staré trigonometrie sférické. Kromě toho všeho zkoumal řadu let otevřené optické problémy ze spisů
Ibn al-Haitamových, Viteliových, Keplerových a z tehdy nejnovější
Risnerovy Optiky (Optica, 1606). Výsledkem jeho práce je rozsáhlý
rukopis z roku 1621, obsahující mj. jeho slavnou formulaci zákona
lomu světla. Rukopis se sice záhy ztratil, ale o jeho obsahu píše
Izák Vossius (1662), dále Huygens ve své Dioptrice (1703 a 1728);
de Waard se pak zmiňuje, že onen spis byl skutečně kdysi registrován
v knihovně v Amsterodamu.
Pro zcela mimořádný význam Snelova zákona i pro zvláštní názornost a neobvyklost jeho formulace se o něm podrobněji zmíníme
způsobem, jaký se zachoval u Vossia: poznamenejme hned, že jde
o geniální upřesnění a zobecnění zkušeností dávných lovců ryb,
když chtěli zasáhnout plovoucí rybu kopím. Na rozdíl od dnešních
učebnic nesleduje Snel paprsek přicházející zleva shora, ale ze
dna vrstvy vody.
Když je oko, nacházející se ve vzduchu v bodě 0, zasaženo
světelným paprskem vycházejícím z bodu R v daném průhledném
optickém prostředí (např. z ryby R ve vodě), který se láme na
rozhraní prostředí AB v bodě
S, pak oko vidí obraz bodu
R v bodě L, tj. v průsečíku
přímek RM a AB; přitom
poměr délek SL : SR je
konstantní pro všechny úhly
SRM. Právě tento dodatek je
ekvivalentní zákonu lomu. Snel
ovšem neznal totální odraz
světla při přechodu do řidšího
prostředí a také nezdůrazňuje
1/2005 Česká oční optika
7
r
refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce
Vývoj
Úvodní část
refrakce oka
Zrak je naším nejdůležitějším smyslem. Je
zdrojem více než 80 % všech pro nás důležitých informací. Na rozdíl od ostatních smyslů
nám však plně neslouží bezprostředně po
narození. Je to dáno tím, že nevidíme okem
jako takovým, ale mozkem. Mozkem v oku
je jeho předsunutá část – sítnice, která je
prostřednictvím zrakového nervu ve stálém
spojení s vyššími zrakovými centry. Podobně
jako se zdravé dítě se zdravým mozkem musí
naučit číst, psát a počítat, tak se také dítě se
zdravým okem musí naučit vidět.
Vývoj vidění probíhá ve dvou fázích. Aktivní
fázi zajišťuje stálý přísun kvalitních světelných
podnětů. Narodí-li se zdravé dítě se zdravým
okem do tmy a bude-li v ní přežívat, bude
prakticky slepé. Stejně tak porucha průhlednosti optických prostředí – ptóza horního
víčka, zákaly rohovky, čočky a sklivce – způsobí u jinak zdravých dětí poruchu vidění. Pasivní fází rozumíme skutečnost, že k dosažení
kvalitního vidění nestačí jen dobré světelné
podněty. Tyto totiž musí být fokusovány na
sítnici. Předpokladem je správný poměr
mezi lomivostí optických prostředí a délkou
oka, tedy správná refrakce oka – emetropie.
Refrakce je určována čtyřmi variabilními hodnotami – lomivostí rohovky, lomivostí čočky,
hloubkou přední komory a délkou oka.
Refrakce oka je určována především genetickými, hereditárními vlivy. Potvrzují to
výsledky výzkumu jednovaječných dvojčat.
Na rozdíl od dvojvaječných mají jednovaječná
stejnou refrakci, při astigmatizmu stejnou osu
a při amblyopii i postiženo stejné oko. Při zjištění školní myopie mají ve 40 – 60 % myopii
oba rodiče, v 23 – 40 % jeden z rodičů a jen
v 6 – 15 % nemá myopii žádný z rodičů.
Vedle genetických jsou to i zevní vlivy, které
pravděpodobně ovlivňují expresivitu genů.
Zatímco myopie bývá zjištěna asi u 3 % pomocných zaměstnanců, mezi studenty to bývá
více než 30 %. Zkalení optických prostředí
vede ke vzniku myopie. Přerušení přímých
optických podnětů, např. pobyt ve tmě,
onemocnění makuly, stavy po extrakci čočky
naopak přispívají ke vzniku hypermetropie.
Při pokusech na zvířatech bylo prokázáno,
že předkládání spojek nebo rozptylek před
8
Česká oční optika 1/2005
jedno oko vedlo ke kompenzačnímu růstu
oka – předložení spojky k zastavení růstu,
rozptylky naopak k prodloužení růstu.
Schopnost živých organizmů udržet refrakci
oka co nejblíže ideálnímu stavu – emetropii –
označujeme jako emetropizaci. Tento proces
zajišťuje u více než 95 % obyvatelstva jejich
refrakci na ± 4,0 D. Tento stav refrakce bývá
označován jako paraemetropie. Hypermetropové do 4,0 D dovedou díky značné akomodační šíři svoji vadu vykorigovat do dálky i do
blízka a jsou přesvědčeni o své emetropii.
Myopové do 4,0 D vidí sice špatně do dálky,
ale po celý život dobře do blízka, což většině
z nich vyhovuje.
Rozhodujícím prvkem určujícím refrakci dětského oka je narůstající předozadní délka bulbu. Podle Sorsbyho probíhá růst oka ve dvou
fázích. V první, rychlé infantilní fázi narůstá
předozadní délka dětského oka z 17–18 mm
až na 23 mm. Růst oka o 5 mm by navozoval
myopii 5,0 D, kdyby nebyl kompenzován
změnami lomivosti rohovky a čočky. Pomalý
juvenilní růst probíhá od 3 do 14–16 let, a to
asi o 0,1 mm za rok. Během této fáze naroste
oko asi o 1,0 mm, což odpovídá myopizaci asi
3,0 D. Oko chlapců bývá asi o 0,5 mm delší
než oko dívek. Tento proces vede k myopizaci
původně hypermetropického oka. Průměrná
hypermetropie donošeného novorozence
bývá kolem 3,0 D.
Podobně rychle jako oko roste i rohovka.
Její průměr narůstá během prvního roku
života z asi 9,5 mm na 11–12 mm. Dosahuje
tedy téměř velikosti rohovky dospělého oka.
Zároveň s narůstáním průměru se rohovka
i ztenčuje (z 0,96 na 0,55 mm) a oplošťuje. Podle Eustina klesá lomivost rohovky
v 6 měsících z 51,1 D na 42,2 D.
Čočka roste po celý život. U novorozence je
téměř kulovitá a má průměr asi 4 mm. V průběhu prvního roku života se velikost čočky
zdvojnásobí. Následně dochází k oploštění
přední a zadní plochy čočky. Její lomivost
klesá podle Berkeho z asi 33 D při narození
na přibližně 19 D u dospělého.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Pokračování příště
refrakce
pavilon B, stánek 68
1/2005 Česká oční optika
9
p
poškození oka poškození oka poškození oka poškození oka poškození oka poškození oka poškození oka
Mohou halogenové světlomety
poškodit oko?
Bezpečnost silničního provozu je zvláště
v noci velmi ohrožena. K více než jedné třetině
všech úrazů totiž dochází v noci. Statistiky
prokazují, že 47 % těchto úrazů končí smrtí
a 37 % těžkým poraněním. Uvážíme-li, že
v noci probíhá asi pětina celkového silničního
provozu, je riziko těžkého poranění při jízdě
v noci o 50 % větší a smrtelného poranění
dokonce o 136 % větší než při jízdě ve dne.
Na zvýšené úrazovosti při jízdě v noci se podílí
vedle únavy a požití alkoholu zvláště snížená
zraková orientace.
Halogenové světlomety, založené na neviditelném infračerveném osvětlení, nabízejí
lepší vidění do dálky a zároveň snížení rizika
oslnění protijedoucím vozidlem.
Oslnění oka vyvolává přirozenou obrannou
reakci, aby nedošlo k poškození vidění. Tato
reakce je nepříjemná a někdy i bolestivá.
Infračervené paprsky s vlnovou délkou nad
0,8 µm lidské oko nevnímá. Vniknou-li přesto
infračervené paprsky halogenového reflektoru do oka, mohou být i při vlnové délce
pod 1,4 µm fokusovány na sítnici. Mohou
tedy tyto paprsky za nepříznivých okolností
poškodit oko?
Nolting a Dittmar provedli řadu studií, aby
mohli na tuto otázku odpovědět. Zjistili, že
do dnešního dne neexistují žádné normy, po
splnění kterých by bylo vyloučeno možné
poškození očí halogenovými reflektory.
Poškození oka je závislé na vlnové délce záření. Na obr. 1 vidíme, že poškození oka může být
způsobeno viditelným světlem (0,38–0,78 µm)
obr. 1 Účinek světelných paprsků různé vlnové délky
na oko
10
Česká oční optika 1/2005
a infračerveným světlem do vlnové délky
1,4 µm. Infračervené světlo o vlnové délce
větší než 1,4 µm se již k sítnici nedostane.
Poškozen může být přední segment oka –
rohovka a po delší expozici i čočka. Oko tedy
může být poškozeno viditelným zářením a přilehlou částí infračerveného světla při velké
intenzitě záření na předním segmentu a při
velké hustotě záření na zadním segmentu –
na sítnici – termicky nebo fotochemicky
(modrou složkou záření).
Potřebná bezpečná vzdálenost halogenového světlometu po 10s expozici je zpracována
vzdálenost bývá obvyklá i při jízdě v kolonách.
Proto ani v hustém provozu nehrozí žádné
větší nebezpečí poškození očí halogenovými
reflektory.
Při výrobě halogenových světlometů nesmí
být během osmihodinové pracovní doby
oči zaměstnanců vystaveny opakované ani
sekundové expozici, která překračuje určitý
limit. Mezi dvě následné expozice musí být
vložena pětiminutová přestávka. Seřizování
světlometů však většinou probíhá automaticky nebo projekcí na stěnu. Přímý pohled
do světlometů proto není nutný. V opačném
případě jsou nutné ochranné brýle proti
infračervenému záření.
Z bezpečnostních důvodů jsou halogenové
světlomety připojeny na přístroje kontrolující
rychlost vozidla, které světlomety při pomalé
jízdě nebo při stání vypínají. Riziko možného
poškození očí při pohledu do světlometu je
tak vyloučeno. Speciální přístroje zajišťují
obr. 2 Bezpečná vzdálenost pro halogenové reflektory při expozici 10 s
na obr. 2. Při krátké expozici může dojít k poškození oka jen při extrémně krátké vzdálenosti od halogenového světlometu. Aby bylo
zabráněno možnosti poškození očí chodců
a ostatních účastníků silničního provozu,
znemožňují výrobci plný výkon světlometů při
stání a malých rychlostech.
K významnému prodloužení expozice dochází jen výjimečně, např. při jízdě v koloně
nebo při nuceném zastavení provozu. V těchto
případech může být doba expozice prodloužena až o několik minut, a to v relativně velmi
malé vzdálenosti. Řidič může být oslněn ze
zpětného zrcátka, zvláště když je reflektor
za ním stojícího auta ve výši jeho zpětného
zrcátka. Spolujezdce na zadním sedadle
ohrožuje zpětný pohled do reflektorů za ním
stojícího vozu. V těchto případech bývá jako
bezpečná vzdálenost při expozici delší než
1 000 s udávána vzdálenost pěti metrů. Tato
obr. 3 Symbol varující před infračerveným a ultrafialovým zářením
i bezpečnost pracovníků při seřizování světlometů, takže pokud se nemusí dívat přímo
do světlometů, nemusí nosit ochranné brýle
proti infračervenému záření. Přesto by bylo
žádoucí, aby byly na rizikových pracovištích
používány bezpečnostní symboly varující
před ultrafialovým a infračerveným zářením
(obr. 3).
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Nolting, J., Dittmar, G.: Augengefährdung
durch nah-infrarote Halogenscheinwerfer?,
DOZ 6/2004, str. 40–46
poškození oka
JEN JEDEN JE OPRAVDU VÝJIMEČNÝ
1/2005 Česká oční optika
11
S
SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO SČOO
Stránky
SPOLEČENSTVA
Cenová regulace pro rok 2005
Výměr Ministerstva financí č. 01/2005
ze dne 1. prosince 2004, kterým se
vydává Seznam zboží s regulovanými
cenami.
Ministerstvo financí vydalo ve svém Cenovém věstníku Výměr Ministerstva financí
č. 01/2005 ze dne 1. prosince 2004, kterým
se vydává Seznam zboží s regulovanými cenami. Výměr najdete na webových stránkách
ministerstva.
Jaké změny jsou ve Výměru pro rok 2005
oproti Výměru, který platil v loňském roce?
Stručně řečeno, podstatné změny nejsou
– bohužel – žádné. Ministerstvo financí i pro
rok 2005 zařadilo výrobky oční optiky mezi
výrobky s maximálními cenami. V Seznamu
zboží, u kterého se uplatňují úředně stanovené ceny, najdete na straně 4 „Čočky brýlové
dioptrické ze skla i plastů“ a hned za nimi jako
další položku „Obruby brýlové“. Čočky a obruby zajímají především výrobce a dodavatele
do očních optik. Ceny konkrétních čoček
a obrub najdete v „Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami“, které Ministerstvo financí
vydává ve svém cenovém věstníku. Příslušný
věstník snadno najdete na webových stránkách ministerstva. Čočky brýlové dioptrické
ze skla i plastů a čočky kontaktní tuzemské
i dovážené jsou v seznamu v kapitole IV.,
obruby brýlové jsou v kapitole V. a speciální
výkony a opravy jsou v kapitole VI.
Oční optiky zajímá cenová regulace „Přirážky za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost“. U výrobků
oční optiky se přirážky uplatňují jen jsou-li
na lékařský předpis. Maximální přirážka
u čoček činí 75 %, u kontaktních čoček 41 %
a u obrub 43 %.
Ve zvláštním výměru vyzvalo Ministerstvo
financí, aby výrobci a dodavatelé přihlásili své
zboží k cenové regulaci do konce ledna 2005
a nový „Seznam výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními
cenami“ by měl platit od 1. července 2005.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví
č. 39/2005 Sb. Minimální požadavky
na studijní programy k získání odborné
12
Česká oční optika 1/2005
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
upravují citovanou vyhláškou minimální požadavky na studijní programy pro optometristy.
Školy, které se chtějí akreditovat, musí splnit
požadavky na obsah a strukturu studijního
programu. Jen po absolvování akreditovaného studijního programu může absolvent
– optometrista úspěšně žádat o registraci
na Ministerstvu zdravotnictví podle zákona
č. 96/2004 Sb. Zákon i vyhlášku najdete
na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Podrobný popis studijního programu najdete
v § 10 citované vyhlášky. Studijní program
musí být minimálně tříletý, z toho praktické
vyučování nejméně 240 hodin.
Studijní program musí poskytnout znalosti
a dovednosti v etice zdravotnického povolání, v administrativě a v dalších oblastech
společných pro všechna nelékařská zdravotnická povolání. Kromě toho vyhláška
stanoví teoretickou a praktickou výuku pro
optometristy. Teoretická výuka je zaměřena
na biologii, genetiku, anatomii se zaměřením
na anatomii oka a další disciplíny. Praktické
vyučování poskytuje dovednosti v optometrii,
kontaktologii a dalších oborech.
Ing. Ivo Novák, tajemník SČOO
5. kongres polských
očních optiků
Na podzim 2004 jsem byl pozván jako
zástupce Společenstva českých optiků
a optometristů na 5. kongres polských
očních optiků. Kongres se konal ve velkém
areálu hotelu Gotebiovski ve Visle. Asi 1 000
polských kolegů se s velkým zájmem zúčastnilo přednášek a diskuzí s velmi otevřenou
a živou atmosférou. Velký zájem byl také
o přednášky zahraničních hostů – pana
Nosche, prezidenta ZVA Německo, a mé
přednášky o našich zkušenostech v legislativně úspěšném uznání oboru optometrie.
Před kongresov ým sálem byla uspořádána sice malá, ale velice profesionálně
uskutečněná výstava dodavatelů. Celkový
dojem z návštěvy v Polsku je velmi pozitivní – všichni účastníci projevili opravdový
zájem a snahu o vyřešení sporných otázek
a sjednocení cechu polských očních optiků
a optometristů.
Zdeněk Renc
oční optik, optometrista,
člen předsednictva SČOO
Ze života škol…
Doplňující informace
o studiu ve školním
roce 2005/2006
Střední zdravotnická škola
a Vyšší zdravotnická škola
Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1
tel.: 222 321 793, fax: 222 320 006
e-mail: [email protected]
www.szspraha1.cz
Typ studia:
Diplomovaný oční technik bez získání
způsobilosti zdravotnického pracovníka
– dálkové tříleté vyšší studium po střední
škole s maturitou.
Termín podání přihlášek:
1. kolo – do 30. 4. 2005
2. kolo – do 30. 7. 2005
Termíny přijímacích zkoušek:
1. kolo – 23. 6. 2005
2. kolo – 26. 8. 2005
Studium je tříleté, ukončené absolutoriem
z odborných předmětů a cizího jazyka.
Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce. Absolvent je oprávněn užívat titulu DIS (diplomovaný specialista).
O
1/2005 Česká oční optika
13
m
14
marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marke
Česká oční optika 1/2005
eting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketin
přijmeme
obchodního zástupce
1/2005 Česká oční optika
15
m
marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marke
Nákupní chování
spotřebitelů
A) Model nákupního chování
Každý z nás to dobře zná. Vše jsme zákazníkovi vysvětlili, dostal
patřičné informace, dokonce i cena byla akceptovatelná. Přesto
zákazník odchází a v optice si nic nevybral.
Kde jsme udělali chybu? Jednoduchá otázka – složitá odpověď.
Naši zákazníci denně realizují spousty nákupních rozhodnutí. Jaký je
proces rozhodování při nákupu? To trápí celé týmy odborníků z řad
psychologů, marketingu, ale i ekonomiky. Co všechno vstupuje do
nákupního chování zákazníka? Podívejme se společně na faktory,
které proces rozhodování zákazníka ovlivňují.
kulturní
faktory
kultura
subkultura
společenská třída
společ.
faktory
členské
skupiny
rodina
společenský status
osobní
faktory
psychol.
faktory
věk a fáze
života
zaměstnání
motivace
ekonomická
situace
vnímání
životní styl
osobnosti
postoje
kupující
učení
Kultura – představuje základní východisko potřeb a ovlivňuje
chování člověka. Je výsledkem výchovy a učení (vzdělání). Uveďme
si malý příklad z Ameriky. Dítě obvykle pozoruje okolo sebe hodnoty
jako úspěch, aktivita, efektivnost, hmotné pohodlí, individualismus,
svoboda… Jak je to ve Vaší rodině a firmě? Co jsou pro Vás hlavní
hodnoty (neschází mimo jiné láska, sebepoznání, kompromis…)?
Společenská třída – je poměrně trvalá a uspořádaná skupina lidí,
kteří mají společnou kulturu, zájmy a vyznávají společné hodnoty.
Dokážeme sami určit, do jaké společenské třídy patříme? Dokážeme
říci, z jaké společenské třídy jsou naši zákazníci? Obr. 2 ukazuje
typické rozdělení společenských tříd ve vyspělých ekonomikách.
1 % nejbohatší třída
2 % bohatí
12 % vyšší střední třída
32 % střední třída
38 % pracující
8 % nižší střední třída
7 % nejslabší spol. třída
obr. 2
16
Česká oční optika 1/2005
Společnost – tvoří důležitou složku při rozhodování, kde se
projevují příslušnosti k různým skupinám (sportovci, bankéři,
učitelé...).
Rodina – má nesmírně silný vliv na rozhodování. Každý z nás zná
situaci, kdy společně do optiky vstoupí manželé či dokonce celá rodina. V tomto případě je důležité rychle odhadnout, kdo je rozhodující
a dominantní postavou. Mnoho firem dnes svůj marketing zaměřuje
na rodiny a především na děti, které v poslední době získávají silné
postavení při rozhodování o nákupech.
Osobní faktory – představují osobnost člověka – jsou to
především individuální psychologické charakteristiky (komunikace,
agresivita, dominantnost, strach a opatrnost, nerozhodnost). Zde
se my optici dopouštíme mnoha chyb. Máme natrénovaný určitý
postup při prodeji produktů a ten s rutinou opakujeme bez ohledu
na to, zda obsluhujeme ženu, muže, komunikativního člověka… Do
profesionality máme hodně daleko.
Věk a fáze života – je zcela normální, že během života se mění
naše hodnoty, názory, ale i chutě, zvyklosti či vkus. Zde je nutné
v marketingu hodně segmentovat a počítat s různými skupinami
zákazníků.
Zaměstnání a ekonomická situace – je důležité vědět, v jakém
regionu máme optiku a jaká je situace na trhu práce a kupní síla
našich zákazníků. Informace jsou běžně k dispozici na úřadech
v místě podnikání.
Psychologické faktory
seberealizace
rozvoj osobnosti
uznání
sebejistota, společenský status
společenské potřeby
láska, sounáležitost
bezpečí
jistota, odvaha
fyziologické potřeby
hlad, žízeň...
eting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketin
Extrémně lehký a pružný – přesto stabilní a pevný
Rodenstock Ti - Lite
1/2005 Česká oční optika
17
m
marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marke
Motivace – je silnou potřebou, kterou se jednotlivci snaží uspokojit. Psychologové vyvinuli mnoho teorií lidské motivace. Jednou
z nejznámějších je Moslowa pyramida potřeb (obr. 3), která je
v marketingu často užívána. Tato teorie hovoří o tom, že lidské
potřeby jsou uspořádány hierarchicky v pyramidě. Každý nabízený
produkt potom útočí na některou potřebu (např. jídlo a pití na základní
fyziologické potřeby, koupě fotoaparátu může uspokojovat potřeby
pro rozvoj vlastní osobnosti).
Vnímání – umožňuje výběr, třídění a interpretaci informace.
Každý může stejnou situaci vnímat jinak. Na to při prodeji často
zapomínáme. Pro někoho je výběr brýlí radost, důležitý okamžik,
pro někoho to znamená stres a mnoho nepříjemných okamžiků.
Dokážeme přistupovat k těmto lidem různě?
Rozhodnutí o koupi – samotný akt pořízení nebo nečekané změny.
V posledním okamžiku přijde lepší nabídka nebo neočekávané okolnosti či události – ztráta zaměstnání či jiné důležité výdaje.
Hodnocení po nákupu – největší chybou optika je zapomenout
právě na tuto fázi. Ve chvíli, kdy zákazník hodnotí svůj nákup, je
důležité, ne-li rozhodující nabídnout mu servis, kontrolu po určité
době a drobné úpravy. Nezapomínejme na to, že po každém nákupu
následuje nepříjemný pocit. Zákazníkovi může být líto, že výrobek
je této značky a ne jiné, že za peníze takto utracené mohl mít něco
jiného, že zakoupený produkt má nějaké stinné stránky apod. Tyto
obavy se můžeme pokusit eliminovat při předávání brýlí. Každý
nákup je kompromis!
Na závěr několik poznámek k tomu, jak zákazník přijímá nové
produkty a nové informace – viz následující graf:
B) Nákupní rozhodovací procesy
Následující obrázek ukazuje jednoduchý model nákupního rozhodování. Naši zákazníci procházejí pěti fázemi. Pro nás je důležité
především si tyto fáze uvědomit. Vědět, že prodáváme už v okamžiku,
kdy pouze podáváme informace. Znamená to, že zákazník je v druhé
fázi hledání informací.
%
rozpoznání
problému
novátoři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 %
zákazníci rychle přijímající informace . . . . . . . 13,5 %
rozvážná většina zákazníků . . . . . . . . . . . . . . . 34 %
váhavá většina zákazníků. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 %
opozdilci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 %
hledání
informací
hodnocení
alternativ
rozhodnutí
o koupi
Do jaké kategorie se zařadíte Vy sami? Jdete v čele konkurenčního
boje jako lokální lídři, nebo vždy jen těžko dotahujete konkurenci?
Ing. Ivan Vymyslický
Literatura:
Philip Kotler: Marketing, časopis DOZ 2004
Danae_reklama_BX.qxd
21.12.2004
12:42
Stránka 1
inzerce
hodnocení
po nákupu
Hledání informací – zde se zákazníci výrazně liší právě podle
dříve uvedených faktorů a množství již známých informací. Především
v očních optikách je tato fáze běžná a není jí věnována dostatečná
pozornost („nevidím, že by hned koupil, tak co se budu snažit mu
dávat informace...“).
Hodnocení alternativ – velmi složitá situace, především pro nás
prodávajícího, protože neznáme zákazníkova kritéria a jeho logiku
hodnocení. Pokud je zákazník v optice, máme možnost to ovlivnit.
V opačném případě musíme brát v úvahu to, jak jsme zabojovali ve
fázi sběru informací. Je dobré mít kontakt se zákazníkem (např. jeho
telefonní číslo) a podávat mu nové informace.
18
Česká oční optika 1/2005
Danae CZ, s. r. o., tel.: 571 61 60 60, fax: 571 61 60 11
Rozpoznání problému:
– vnitřní: např. zákazníkovi se zhoršuje zrak
– vnější: máte dvoje brýle? Co se stane, když jedny ztratíte?
Uvidíte?
eting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketin
1/2005 Česká oční optika
19
b
brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brý
Poškozují čisticí
prostředky
brýlové čočky?
Není pochyb o tom, že povrchová úprava
silikátových čoček přispěla významně ke
zlepšení jejich kvality a estetického vzhledu.
Zároveň se však objevily i stížnosti, že takto
upravené čočky špínu přímo přitahují, že se
velmi rychle špiní.
Organické čočky, které postupně získávají
převahu nad silikátovými, mají celou řadu
předností. Jsou lehčí, odolnější, snadněji se
opracovávají a umožňují aplikaci do vrtaných
brýlí. Jsou však měkké a bez kvalitní povrchové úpravy by jejich užívání bylo jen těžce
realizovatelné.
K čištění povrchu brýlových čoček bývá
většinou používána voda z vodovodů nebo
různé čisticí prostředky. Jako zvláště nevhodné k čištění se ukázaly různé vlhké čisticí
kapesníčky. Po jejich aplikaci totiž zůstává
povrch – zvláště organických čoček – trvale
zamlžený a čočky se stávají nepoužitelnými.
Na povrchu organických čoček často vídáme zřetelná poškození a dokonce i kompletní
odloučení vrchních vrstev. Příčinou může být
výrobní vada nebo účinek agresivního potu.
I když výrobce uzná reklamaci, náklady na
opravu nese optik.
Trhliny na povrchu organických čoček bývají
často následkem čištění velmi teplou vodou.
Organický materiál má zřetelně vyšší tepelný
koeficient. Povrchové vrstvy nemohou sledovat rychlé nabývání objemu organického
materiálu, a tak dochází ke vzniku četných,
i hlubokých povrchových trhlin. Při sušení
povrchu čoček utěrkami z mikrovláken se
okraje trhlin zaoblují a stávají se zřetelnějšími.
Výrobci takové reklamace odmítají.
Možnou příčinou stížností nositele nové
korekce na zhoršené vidění může být zvlnění
brýlové čočky při neporušené souvislosti
povrchové vrstvy. Zvlnění významně narušuje
kvalitu zobrazení. Při pozorování povrchu
hodinářskou lupou v dopadajícím světle se
vlny jeví jako tmavé hrany. Pravděpodobnou
příčinou je následná polymerizace – tvorba
velkých molekul nebo řetězců molekul.
Nové povrchové úpravy jako Clean-Coat
nebo Lotus Effect mají usnadnit udržování
20
Česká oční optika 1/2005
čistoty povrchu korekčních čoček. Lotus
Effect znesnadňuje ukládání nečistot a má
povrch sice hladký, ale s mikroskopickými
uzlíčky.
Výrobci brýlových čoček doporučují k čištění zvláště studenou vodu, která si však neporadí s mastnými skvrnami. Teplá voda však
ohrožuje čočky tepelným efektem. Oblíbené
jsou tekuté čisticí prostředky na bázi alkoholu
ve spojení s tenzidy. Někteří výrobci se však
obávají zbobtnání způsobeného alkoholem.
U čoček z polykarbonátu se musíme vyvarovat alkoholu a acetonu, přípustné jsou jen
čisticí prostředky s vodou a tenzidy. I když
nejsou tak účinné, nevedou ke zbobtnání
okrajů čoček.
Opatrní musíme být při používání vlhkých papírových kapesníčků. Různé přísady a tvrdé
částečky dřeva v nich obsažené mohou způsobit poškození čoček. Takovéto kapesníčky
mohou na povrchu čoček zanechat škrábance. Bezproblémové má být podle výrobců čoček užití utěrek z mikrovláken. Statický náboj,
který vzniká na povrchu při suchém použití,
během několika minut ustupuje. Nejlacinější
utěrky však nejsou zcela spolehlivé.
Ke vzniku komplikací na povrchu korekčních
čoček přispívá také tuk pocházející z kůže
a očních řas. Mastnota se udržuje zvláště na
okrajích obrub a při čištění je přenášena do
centra čočky. Jedinou spolehlivou pomocí je
čištění v ultrazvukové čističce s prostředky
rozpouštějícími mastnotu.
Optimální čisticí prostředek zřejmě doposud
neexistuje. Podle údajů výrobců však lze jejich výrobky bezpečně udržovat jak čištěním
za sucha, tak čisticími roztoky.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Stollenwerk, J.: Schäden an Brillenglasoberflächen durch Putzmittel?, DOZ 10/2004,
str. 20–21
ýlové čočky
1/2005 Česká oční optika
21
b
brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brý
Požadavky na centrování
jednoohniskových
brýlových čoček
Jedním z důvodů centrování brýlových čoček v brýlových obrubách
je dodržení potřebné polohy optických středů (vztažných bodů) vůči
poloze středů zornic budoucího uživatele v očnicích korekčních brýlí.
Požaduje se, aby oční pár nebyl vystaven nežádoucímu klínovému
účinku. Dalším požadavkem je zabezpečení co možná nejlepší kvality
vidění z hlediska minimalizace vad optického zobrazování vytvořeného složeného optického systému brýlová čočka + optický systém
oka. Jak později zjistíme, současné splnění obou těchto požadavků
je v některých speciálních případech nemožné. Pak je třeba jeden
z nich upřednostnit nebo volit kompromis – „zlatou střední cestu“.
obr. 1 Kritičtější směry nežádoucí horizontální decentrace brýlových čoček
v brýlích (oční pár je nucen do divergence):
Požadavek vyloučení nežádoucího klínového
účinku
Pokud nedodržíme požadavek přesné polohy optického středu
brýlové čočky před středem zornice, pohledová osa oka protíná plochu čočky v určité vzdálenosti od jejího optického středu (dec), kde
čočka vykazuje určitý stupeň nežádoucího klínového účinku (Δ).
Známý je vztah pro výpočet vzniklého klínového účinku:
Δ=
a) u hypermetropa: PDD je větší než vzdálenost optických středů OPOL (nežádoucí
decentrace nazálně)
S’.dec
10
S’ vrcholová lámavost čočky v dioptriích
dec vzdálenost od optického středu v mm
Δ
klínový účinek v prizmatických dioptriích
Pro jedno oko by to nebyl zásadní problém, snad jen u vyšších
hodnot lámavostí a klínových účinků by se mohl u uživatele projevit –
zvláště na černobílých rozhraních zorného pole – tzv. „duhový efekt“,
kdy vlivem barevné vady čoček dochází k rozkladu bílého slunečního
světla na barevné spektrum. Známý je tento jev u vysokoindexových
nebo klínových (prizmatických) čoček.
Větší problém nastává při binokulárním vidění s takto nacentrovanými čočkami. Ve vodorovném směru mohou být oči vystaveny
klínovému účinku buď s bází orientovanou k nosu, nebo s bází do
stran (temporálně). Aby fixační osy obou očí byly rovnoběžné a oči
tak sledovaly předmět v dálce, musí se v důsledku navozeného nežádoucího klínového účinku natočit ve vodorovné rovině protisměrně,
a to vždy proti směru báze. Protože v přirozených podmínkách
nejsme zvyklí divergovat, je varianta chyby centrace s bází k nosu
pro uživatele kritičtější ve smyslu větší zátěže motorické fúze a brzy
se mohou při používání takových brýlí dostavit astenopické potíže
(obr. 1).
Z obr. 1 je tedy patrné, že větší chybu v centraci brýlí do dálky uděláme, když bude vzdálenost optických středů v brýlích
s rozptylkami větší než PD uživatele a v brýlích se spojkami
menší než PD uživatele.
22
Česká oční optika 1/2005
b) u myopa: PDD je menší než vzdálenost optických středů OPOL (nežádoucí
decentrace temporálně)
Ve svislém směru je problém dívání se oběma očima současně
přes špatně nacentrované čočky ještě horší. I v tomto případě musí
oči vykonat opravné směrové nastavení pohledových os. V případě,
že oba optické středy jsou stejně nad nebo pod středy zornic
a v brýlích jsou zabroušeny čočky stejných vrcholových lámavostí,
nejedná se z hlediska nežádoucího prizmatického zatížení téměř
o žádný problém. Zase se ovšem může zřetelněji projevit „duhový
efekt“ čoček. Zásadní problém vzniká při nestejné vrcholové lámavosti brýlových čoček (anizometropie) nebo při rozdílné výškové
decentraci optických středů vůči pravé a levé zornici, kdy oči musí
vykonat výškově protisměrné opravné stočení, což je naprosto
nepřirozené a s prodlužující se dobou použití takové korekce i velmi
zatěžující (viz článek Anizometropie a její korekce na str. 58).
Při používání brýlí, které pevně sedí na nose, se nevyhneme
stranovým pohledům mimo optické středy brýlových čoček. Podle
ýlové čočky
TŘIKRÁT RYCHLEJŠÍ ODBARVENÍ
ESSILOR® TRANSITIONS® VWITH ESP
Transitions is a registered trademark of Transitions Optical, Inc.
© 2004 Transitions Optical, Inc. ESP is a trademark of Transitions Optical, Inc.
TM
Stylis® Transitions V with ESP
Ultratenké a ultralehké estetické brýlové čočky
Airwear® Transitions V with ESP
Lehké a pevné brýlové čočky
Povrchová úprava pro nejvyšší výkon
1/2005 Česká oční optika
23
b
brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brýlové čočky brý
výše uvedeného vzorce nebo změřením na fokometru můžeme
lehce zjistit, jakému klínovému účinku bude pak oční pár vystaven.
Jestliže je však tento účinek na obou stranách shodný a se stejnou
orientací báze, není to pro oční pár z hlediska okohybných pohybů
žádná zátěž.
Požadavek bodového zobrazení
Při zjišťování údajů pro vodorovnou a svislou polohu optických
středů čoček v očnicích brýlí musíme mimo výše uvedených hledisek
brát v úvahu i hledisko bodového zobrazení složeného optického
systému brýlová čočka + optický systém oka.
Složený optický systém musí být centrovaný – optické osy všech
optických členů musí ležet v jedné přímce (tak jako v objektivu fotoaparátu nebo kamery). U brýlové korekce je zásadní problém v tom,
že i když dodržíme výše uvedenou podmínku v určitém základním
postavení hlavy, oko není nehybné a otáčí se do různých pohledových směrů. Optická osa oka se tedy spolu s okem stáčí do různých
pohledových směrů. Brýlová čočka však zůstává nehybná, stejně
jako její optická osa. Optické osy obou optických systémů – oka
a brýlové čočky – se pak neshodují. Tak vstupuje u brýlové korekce
do hry známá vada optického zobrazování mimoosových předmětů –
astigmatizmus šikmých paprsků.
Již v 19. století se touto problematikou zabývali známí fyzikové
a snažili se vhodnou konstrukcí brýlových čoček tento problém
vyřešit. Aby se tento nedostatek při stranových pohledech v co
největší míře potlačil, je třeba zakřivení přední a zadní plochy
brýlové čočky vhodným způsobem zkombinovat. Výsledkem jsou
miskovitě prohnuté (u plusových hodnot až příliš) tvary brýlových
čoček. Přibližné hodnoty poloměrů křivosti obou lámavých ploch
čoček (r1 a r2) pro určité hodnoty optických mohutností si můžeme
vyhledat např. v grafu tzv. Tscherningovy elipsy (skripta Rutrle, M.:
Brýlová optika, Technický sborník).
V posledních letech se však objevují i ploché spojné brýlové
čočky, které poskytují kvalitní zobrazení při stranových pohledech.
Kombinace sférických ploch musela být u nich nahrazena zavedením
speciální asférické přední plochy. Přijatelná korekce nežádoucího
astigmatizmu působí u spojek až do pohledového směru svírajícímu
s optickou osou brýlové čočky úhel 35 ° a u rozptylek 30 °. Podobně
byly zkonstruovány ke korekci astigmatických očních refrakčních
vad místo čoček s torickou plochou plošší čočky s atorickou
plochou.
nejsou při přirozeném pohledu do dálky postaveny kolmo k pohledové ose, musí optik najít zakláněním hlavy uživatele s nasazenou a přizpůsobenou obrubou základní polohu čoček (očnic) v kolmém
postavení vůči pohledové ose (mimo anizometropie). Pokud
optický střed brýlové čočky výškově umístíme do průsečíku pohledové osy s kolmo postavenou rovinou očnice (budoucí zabroušené
čočky), je splněna základní podmínka souososti všech optických
členů složeného optického systému čočka + oko a konstrukce
vhodně prohnuté brýlové čočky nebo speciální asférické (atorické)
čočky zabezpečí ostrý obraz na sítnici i při sklonění hlavy do jejího
přirozeného postavení při pohledu do dálky přes inklinované brýle.
Optický střed brýlové čočky se sice posune poněkud pod střed
zornice (průměrně o 5 mm), což odpovídá úhlu pohledu asi 10 ° nad
optickou osou, avšak z výše uvedených údajů o konstrukci bodově
zobrazujících brýlových čoček vyplývá, že ještě zbývá na výšku asi
20 ° v rezervě pro bodové zobrazení při stranových, tedy i svislých
směrech pohledu!
Z uvedených optických a konstrukčních zásad vyplývá, že pokud
se optický střed brýlové čočky výškově (ale i vodorovně) nacentruje
na střed zornice bez ohledu na její šikmé naklonění vůči pohledové
ose při pohledu do dálky, nesplní se podmínka souososti složeného optického systému (optická osa brýlové čočky nebude při žádném
směru pohledu směřovat do středu otáčení oka) a zraková ostrost se
více či méně zhorší vznikajícím nežádoucím astigmatizmem šikmých
paprsků, a to i při pohledu přes optický střed čočky!
Nevěřícím Tomášům doporučuji jednoduchý pokus. Vložte
sférickou čočku vyšší plusové lámavosti známým způsobem do
fokometru a proveďte přesné zaostření (automatický fokometr
vám hodnotu změří sám). Pak ji vyklánějte z kolmé polohy vůči ose
přístroje a pozorujte, jak se bude svítící testová značka rozmazávat
(u automatu budou na displeji nabíhat hodnoty cylindru). To je
důkaz vznikajícího astigmatizmu šikmých paprsků, i když je optický
střed přesně uprostřed. Čím bude čočka plošší (např. s asférickou
plochou), tím výraznější bude
rozmáznutí!
obr. 2 Tangenciální (meridionální,
radiální) T a sagitální S řez čočkou
(čelní pohled na čočku), kde OČ je
optický střed čočky.
Zásadní podmínkou potlačení nežádoucího astigmatizmu při
stranových pohledech ovšem je, že brýlová čočka musí být vůči
optickému systému oka nacentrována tak, že její optická osa
prochází středem otáčení oka. V základní poloze při kolmém
postavení čočky vůči pohledové ose oka je její optická osa
téměř totožná s optickou osou oka!
Pak se může oko, před nímž je takto nacentrovaná brýlová čočka,
otáčet v rozsahu zmíněných 30 ° až 35 °, aniž bude zraková ostrost
uživatele znatelně snížena astigmatizmem šikmých paprsků.
Nežádoucí astigmatizmus se projevuje tak, že čočka vykazuje nestejné lámavosti ve dvou na sebe kolmých řezech – tangenciálním
(meridionálním, radiálním) a sagitálním (obr. 2,3). Na sítnici pak
nevzniká bodový obraz a zraková ostrost klesá v důsledku vznikajícího nežádoucího cylindrického účinku.
obr. 3 Astigmatizmus
šikmých paprsků
Jak tedy centrovat brýlové čočky?
V praxi očního optika, který chce pečlivě zjišťovat podklady pro
centrování brýlí, to znamená, že pokud jsou brýle inklinovány a čočky
24
Česká oční optika 1/2005
Ladislav Najman
KOMPLEXNÍ
SORTIMENT
JAPONSKÝCH
PLASTOVÝCH
ČOČEK
ýlové čočky
1.50 HMC
�
�
8-vrstevn˘ antireflex
s úãinností aÏ 99,8%
1.60 HMC
�
�
viditelnû aÏ o 25% tenãí s vysokou
odolností vÛãi tahu a tlaku
1.60 as CMC UV-400
�
�
dokonal˘ asférick˘ dizajn eliminuje periferní zkreslení,
zdÛrazÀuje plochost a zvy‰uje ztenãení aÏ o 35%
Pro Readers
�
�
1.70 as CMC UV-400
�
� s Abbeho ãíslem 36, úãinnou asférou,
ztenãením aÏ o 46% a pevností vhodnou
i do vrtan˘ch rámÛ reprezentuje materiál
ideálních optick˘ch, estetick˘ch
a mechanick˘ch vlastností
Pro 13 index lomu 1.50, 1.60, 1.70
�
�
1.60
1.60
1.60 AS
1.60 AS
1.70 AS
1.70 AS
kanceláfiské multifokály s progresí 1,50
dioptrie v 30 mm dlouhém a komfortnû
‰irokém koridoru na ãtení a stfiední vzdálenost
optimalizované multifokály do men‰ích rámÛ s 13 mm
dlouh˘m progresivním pfiechodem, s roz‰ífienou ãtecí
zónou a s centrovací v˘‰kou jen 17 mm
Pro 15 index lomu 1.50, 1.60, 1.70
�
�
moderní progresivní ãoãky s garancí spontánní adaptace bez
astigmatick˘ch zkreslení v zónû na dálku (CDV) a s optimalizovanou nazální zónou na ãtení (ODN)
BS Progressives 11/13/15/17
�
�
�
individuální multifokály s nadstandardním
dizajnem komplexnû zohledÀujícím osobní
parametry a zvyklosti uÏivatele (monokulární
Progresivní
Asféra Dioptrie
design
redukce PD pfii ãtení, oblíbená ãtecí vzdálenost,
volba optimální délky koridoru v závislosti na
adici, korekci na dálku, povolání a parametrech
rámu)
v˘brus progrese a asféry na zadní plo‰e roz‰ifiuje zorné pole uÏivatele
aÏ o 30%, úãinnû potlaãuje astigmatismus a pfiiná‰í viditelné ztenãení
brou‰eno technologií FREE FORM v indexech lomu 1.60 a 1.70
1/2005 Česká oční optika
25
• e-mail: [email protected]
• tel.: 571 61 60 44 • fax: 571 61 60 11
m
HOYALUX iD:
První Integrovaný Double progresivní design
HOYALUX iD
Využitím dlouholetých zkušeností byla vědeckými pracovníky ve výzkumných centrech firmy Hoya vytvořena
čočka sčítající výhody přední a zadní progresivní plochy zároveň. Jedná se o celkově odlišný přístup v konstrukci
progresivní čočky, která má následně největší oblast bez zkreslení obrazu. Využití dvou progresivních ploch,
bylo umocněno individuálním přístupem k objednávání. Obraz je více stabilní, přechod z dálky do blízka je
pohodlnější a jednotlivé oblasti jsou širší.
Doplněním celého procesu o špičkovou technologii tzv. Free-form broušení a leštění
se stává Hoyalux iD revolucí v brýlových čočkách.
Tento výrobek firmy Hoya byl oceněn, jako nejlepší brýlová čočka na veletrhu SILMO 2004.
Integrovaný design: vertikální
progresivní složky jsou na přední
straně a horizontální progresivní
složky jsou na straně vnitřní.
26
Česká oční optika 1/2005
����������������������
��������������� ����� ����� �������
����� �������� ����� ��������� �����
��������� ���������� ���������� ���
������������������������������������
�������� ������ �������� ������� �����
����������� � �� ������������� ���������
����������� ������� ��� ��������� ����
���������� �� ��������������� ��������
��������� ��� ���������� �� ���������
�������� �� �������� ���� ���������
����������
������ ������ ��� �������� ��� ��������
��������������������������������������������
������� ������� ������ ������ ����� �������
��������� �� ������������ ������� �������
�� ������� ������� ����� �������� ��� ���������
�� ��������� ��� �������� ������������ ���������
�������������������������������������������
����������� ��������� ������ �� �������� �����
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�������� ��� �������������� ���������� �������
�������������������������������
��������� ��� ������ �� ������� ������
�� ������� ������������� �� �������� ����������
����� ������� ���������� ����� ����� ������ �����
�����������������������������������������
������� ����������� �� �������� ��� ���
����� ������ ������� ��� ������ ����
��������� ������ ������� �� ����� �����
����� ���������� �� �������� ������ �������� ���
��������������������������������������
����������������������������������������
�� ����� ���������� �������� ����� ��� �������
��������� �������� ��� ���� ������ ���������
������������������������������������������
��������������������
���������������
1/2005 Česká oční optika
27
SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA
Informácia
zo snemu SOA
Dňa 25. 10. 2004 sa v hoteli Lux v Banskej Bystrici konal v poradí už štvrtý riadny
snem Slovenskej optickej asociácie. Chceli
by sme touto cestou informovať optickú odbornú verejnosť o jeho priebehu a prijatých
záveroch.
Rokovania snemu SOA v Banskej Bystrici
sa zúčastnilo 42 delegátov a hostí, ktorí boli
v jeho úvodnej časti oboznámení s výročnou
správou predstavenstva asociácie o činnosti
predstavenstva za obdobie od posledného
snemu. V ďalšej časti popoludňajšieho
rokovania boli odprednášané hodnotiace
referáty.
Pani Čierna zhodnotila vo svojej výročnej
správe za rok 2004 prácu predstavenstva
a spravila odpočet plnenia uznesení z minuloročného snemu. Verejne sa poďakovala
všetkým členom predstavenstva za aktivitu
a pomoc pri plnení úloh. Viac z výročnej
správy sa môžu dozvedieť členovia SOA zo
zápisnice zo snemu. Podrobná správa pani
Čiernej je pre členov SOA k dispozícii v kancelárii SOA na vyžiadanie.
Ako druhý vystúpil pán Šinkovič, aby zhodnotil a porovnal výstavy predchádzajúce
s výstavou v Nitre, čím bol poverený predstavenstvom SOA. Dobrou komunikáciou
s predstaviteľmi Agrokomplexu, vystavovateľmi a KOOOS sa predsa len v krátkom
čase príprava výstavy v Nitre pomerne dobre
zvládla na skutočne profesionálnej úrovni.
Ako veľmi pozitívne boli zhodnotené najmä
tieto skutočnosti:
– tlačová konferencia na profesionálnej
úrovni bola veľkým prínosom pre výstavu,
– výstavy sa zúčastnilo 43 akreditovaných
novinárov,
– do súťaže o najlepší exponát sa prihlásilo
17 subjektov, 5 bolo ocenených,
– spoločenský večer dopadol celkom príjemne, ale v budúcnosti sa bude organizovať
28
Česká oční optika 1/2005
v spolupráci s Agrokomplexom len jeden.
Ušetrí sa tak čas i peniaze.
Správu dozornej rady o hospodárení
predniesol na základe podkladov dodaných
kanceláriou SOA Mgr. Procházka. Skonštatoval, že pri hospodárení so spoločným
majetkom neboli porušené pravidlá hospodárenia. Zhodnotil ako dobrý krok spojenie
SOA a KOOOS v spoločnej kancelárii so
spoločnou sekretárkou a s delením prevádzkových nákladov kancelárie na polovicu.
Náklady sleduje sekretárka kancelárie a vedie
záznamy o stave vzájomných kompenzácií,
aby boli v rovnováhe. Počiatočnou sumou
kompenzácií bolo 30 000,- Sk, na ktorých
sa dohodli SOA a KOOOS vzhľadom k vkladu
majetku zo strany KOOOS. Mgr. Procházka
v mene dozornej rady skonštatoval drobné
nedostatky, ktoré sa týkali bankových poplatkov. Odporučil preto zmeniť balík služieb
ponúkaný bankou, nakoľko vzhľadom k malému počtu pohybov na účtoch boli tieto
vysoké. Odporučil tiež upraviť poplatky za
internet, napríklad zmenou poskytovateľa.
Dozorná rada pochválila úroveň výstavy
v Nitre, výhrady mala k nesplneným úlohám –
www stránka, predaj kontaktných šošoviek na
internete. Podrobná správa Mgr. Procházku je
pre členov SOA k dispozícii v kancelárii SOA
na vyžiadanie.
V druhej časti rokovania snemu bola ťažiskovou diskusia účastníkov na aktuálne témy
a hlasovanie o návrhoch uznesení navrhnutých účastníkmi snemu.
Z rozsiahlej výročnej správy o činnosti
predstavenstva asociácie zaujali viaceré
myšlienky – medzi nimi najmä:
• Správa konštatovala, že od 1. 1. 2005
bude Slovenská príloha v časopise Česká
oční optika len pod názvom Stránky Slovenskej optickej asociácie, a to 1–2 stránky podľa
potreby. Distribúcia časopisu bude zdarma
v jednom výtlačku iba platiacim členom
SOA. Odborné články sa môžu uverejňovať
v slovenskom jazyku priamo v časopise do
rubriky, ktorej sa týka.
• Komora bola vyzvaná, aby si členská
základňa navrhovala témy, ktoré by zaujímali
optikov, prípadne aby odporučila 1 člena
z radov optikov, ktorý by navrhoval témy
a kompletoval príspevky do časopisu, ktorého priestor by bolo dobré využiť.
• V ďalšom sa správa venovala zákonnej
požiadavke na odbornosť „očný optik“ v distribúcii, ktorá sa nepodarila zatiaľ odstrániť.
Pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú len
distribúciou optického tovaru, je požiadavka
na odbornosť očný optik v distribúcii neopodstatnená a nenáležitá, nakoľko manipulujú
s optickými pomôckami len ako s tovarom;
optickou zdravotnou pomôckou sa tento tovar
(napr. okuliare) stáva až v očnej optike, po
zabrúsení okuliarových šošoviek do rámov.
• Nepodarilo sa síce uverejniť článok
o škodlivosti hotových okuliarov v tlači, nakoľko tento druh zviditeľnenia bol finančne veľmi
nákladný, ale zvolil sa iný druh propagácie
medzi laickou verejnosťou. Predstavenstvo
dalo vytlačiť letáky, ktoré dostali všetci členovia SOA – prevádzkovatelia očných optík
zdarma, a ktoré vysvetľujú laickej verejnosti,
čo sú hotové okuliare a prečo tieto nemôžu
nahrádzať okuliare zhotovené individuálne.
• Predstavenstvo SOA vyjadrilo podporu
s autentifikáciou www stránky, avšak s cieľom informovať členov aj nečlenov SOA o jej
aktivitách, zverejňovať na nej konanie rôznych akcií, uvádzať kontakty apod. Zápisnice
z rokovania predstavenstva budú i naďalej
neverejné, nakoľko sa týkajú len členov SOA
a majú k nim mať prístup len členovia SOA.
• Predstavenstvo SOA riešilo viacero
podnetov svojich členov, ako napr. problematiku ochrany odbornej spôsobilosti v rôznych
SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA SOA
optikách. Členovia si vypočuli prednášku
o reťazcoch, o ich rozložení a sieťach. Vstup
do EU prinesie v branži zásadné a závažné
zmeny – vstup veľkých distribútorov s reťazcami s tisíckami optík po celom svete.
Proces globalizácie – prienik do strednej
Európy – je len otázkou času. Na Slovensku
sa tiež tomu nevyhneme. Otázkou je, ako
dokážeme ochraňovať svoje teritóriá, mali by
sme sa sústrediť na riešenie hore uvedených
problémov. Zachovanie požiadavky odbornej
spôsobilosti je jediná forma ochrany pred
rozvojom nekvalitných optík.
• Bolo konštatované, že s dopadom Zajacových zákonov na optiky sa nič nezmenilo,
čo sa týka očných optík. Vo všeobecnosti
prišlo k zníženiu asi o 20 % zákazníkov.
• V ďalšom príspevku sa členovia dozvedeli, že v rukách Penty Group je na Slovensku
už zopár zdravotných poisťovní (Dôvera, Apolo), preto zmena na a.s. je veľmi nebezpečná.
Princíp sa mení v tom, že doteraz peniaze len
spravovali, zmenou na a.s. budú hospodáriť
s cieľom zisku. Peniaze poplatníkov budú používať aj na iné podnikateľské aktivity. Cieľom
pre nás je nebyť závislý od poisťovní.
• Zarezonoval aj názor jedného zo zástupcov členov prevádzkovateľov očných optík
a prítomní boli upozornení aj na veľmi „zlý“
pomer medzi cenami okuliarových rámov
a šošoviek.
Diskusia účastníkov snemu bola veľmi
obsažná a ťažiskovo sa zamerala na problematiku ochrany podmienok podnikania
v odbore očná optika. Z diskusie vyplynul rad
podnetov, ktoré boli z veľkej časti hlasovaním
prijaté a uložené novému predstavenstvu
asociácie k riešeniu. Z tých najdôležitejších
treba uviesť:
1. Preveriť legislatívne podmienky pre
zákaz distribúcie kontaktných šošoviek cez
internet.
2. Prejednať problematiku predaja hotových okuliarov ako zdravotníckej pomôcky
nelicencovanými subjektmi na ministerstve
zdravotníctva.
3. Vyhotoviť pre členov oficiálny doklad –
osvedčenie o členstve v SOA vo formáte
A4.
4. Snaha o zrušenie podmienky zamestnávania očného optika pre distribútorov a výrobcov vyplývajúci zo zákona č. 140/1998 Z.z.
5. Sledovanie aktuálneho diania v legislatíve
a informovanie členov SOA.
6. Preveriť na ŽÚ dodržiavanie zákonných
podmienok, oprávnenosť podnikania v obore
pre výkon očnej optiky.
7. Zmapovať situáciu v obore.
8. Delegáti snemu schválili výšku členského
príspevku 5 000,- Sk na rok 2005.
V závere mi dovoľte, aby sme čerpali z Výročnej správy predstavenstva SOA, v ktorej sa
konštatuje, že legislatívne podmienky v oblasti prevádzkovania očných optík a v distribúcii
sa počas uplynulého roka nezmenili. Okrem
toho treba problematiku legislatívy v našom
obore vnímať v širších súvislostiach. Viaceré
legislatívne normy, ktoré sú platné v našom
odbore, sú koncipované pre špecifické zdravotnícke podmienky. Schopnosť a ambície
SOA tieto normy meniť je často slabá, ba
niekedy až symbolická.
Ostáva len dúfať, že sa v tomto neľahkom
„legislatívnom boji“ podarí presadiť všetky
ciele, ktoré si pre tento rok Slovenská optická
asociácia vytýčila.
Predstavenstvo
Slovenskej optickej asociácie
inzerce
1/2005 Česká oční optika
29
d
Jacques Daviel Jacques Daviel Jacques Daviel Jacques Daviel Jacques Daviel Jacques Daviel Jacques Da
Jacques Daviel
autor nové operační techniky léčení šedého zákalu
V průběhu XXII. kongresu
ESCRS v Paříži ve dnech
15.–22. září 2004 bylo
vzpomenuto 252. výročí
zavedení nové technik y
operace šedého zákalu.
Dne 13. 8. a znovu pak
15. 11. 1752 referoval Jacques Daviel v Královské
chirurgické akademii v Paříži o nové technice léčení
katarakty extrakcí čočky,
a to na základě zkušeností
získaných při operacích
206 očí.
Operace šedého zákalu
byla do té doby běžně proobr. 1 Jacques Daviel
váděna reklinací zkalené
čočky do sklivce. Davielovi současníci M. Brisseau, M. St. Yves
a J. L. Petit zaznamenali, že při náhodné luxaci čočky do přední
komory lze tuto odstranit přední částí oka. Zjistili rovněž, že dislokovaný šedý zákal není patologická membrána, za níž byla do té
doby považována, ale nitrooční čočka. Extrakce katarakty však
byla až do vystoupení Daviela prováděna jen jako nouzové řešení
při selhání reklinace.
Při samotné operaci Daviel nejprve provedl incizi zakřiveným kopíčkem v dolní polovině rohovky v místě limbu a ránu rozšířil zakřivenými
Danae_reklama_BX.qxd
21.12.2004
12:43
Stránka 3
inzerce
Danae CZ, s. r. o., tel.: 571 61 60 60, fax: 571 61 60 11
32
Česká oční optika 1/2005
nůžkami (obr. 2). Po nadzvednutí laloku rohovky provedl ostrou
jehlou otevření předního pouzdra čočky. Po založení Davielovy lžičky
mezi čočku a duhovku provedl jemným tlakem na oko druhou lžičkou
expresi zkalené čočky.
Jacques Daviel (obr. 1) se narodil 11. 8. 1696 v La Barre blízko
Rouenu v Normandii. S chirurgickou praxí začal u svého strýce
chirurga, poté pokračoval v řadě vojenských nemocnic. Za zásluhy
při potírání epidemie černého moru v letech 1720–1721 byl odměněn udělením práva provádět praktickou chirurgii bez zkoušek. Od
roku 1728 se začal specializovat na oftalmologii. Brzy získal velmi
dobrou pověst jako chirurg provádějící úspěšně reklinace katarakt.
Ke zvratu v přístupu k technice operace katarakty došlo 8. 8. 1745
při komplikované reklinaci v oku operovaného pacienta, který
přišel o první oko po předchozí neúspěšné reklinaci. Při operaci
se Davielovi čočka dostala do přední komory. Rozhodl se pro její
extrakci rohovkovou incizí, což úspěšně provedl. Následně prováděl
tuto operaci jen v případě nouze. Po získání dobrých zkušeností se
až v roce 1750 rozhodl, že do budoucna bude provádět operaci
katarakty jen extrakcí zkalené čočky.
obr. 2 Nástroje k operaci šedého zákalu podle Daviela
Ve své době byl Daviel kritizován, že jeho technika oslepuje většinu
operovaných. Daviel tlaku kritiků úspěšně odolával a současnost
potvrdila, že jeho myšlenka je přínosem pro léčení nemocných se
šedým zákalem.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
O´hEineacháin, R.: ESCRS Paris Congress followed a long and
noble tradition in ophthalmology. Eurotimes, Vol. 9, Issue 10,
October, 2004, str. 6
aviel Jacques Daviel
Nyní můžete vidět dál než doposud
s klasickými čtecími brýlemi!
Chtějte víc!
Nexyma nabízí ostré vidění
i na střední vzdálenost.
Nezáleží na tom, zda Váš zákazník čte, vaří, kutí nebo
pracuje na PC, protože nová brýlová čočka Rodenstock
Nexyma mu umožní ostré vidění i na delší vzdálenost
než jen na čtení.
...........a navíc si na ni snadno a rychle zvykne!
Rodenstock ČR s.r.o., Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy, tel.: 376 346 555
Rodenstock Slovensko s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 00421 /484 715 544
1/2005 Česká oční optika
33
b
brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obrub
Světoví výrobci brýlových obrub
MINIMA S.A.
Dvacet kilometrů na jih od Paříže v Linasu
stojí moderní hala francouzské společnosti
MINIMA S.A. Tato společnost je vlastníkem
značky brýlí MINIMA, patentu a designu MINIMA, celosvětových distributorských práv
na kolekci MINIMA, včetně výrobků MINIMA
SPORT, MINIMA klip, MINILON a dalších,
stejně jako optického vybavení, zejména
vrtačky MINIMA.
kdy Timon začal dodávat exkluzivní modely
do amerického řetězce luxusních optik
Chamby.
Společnost se původně jmenovala TIMON
SA podle svého zakladatele a majitele,
dnešního výkonného ředitele, pana Maurice
Timona. Přibližně od roku 1980 se společnost po dobu 15 let věnovala velkoobchodní
činnosti, uvedla do více jak 400 optik na svou
dobu velmi odlišné kolekce jako Polaris, Air
Titanium a Pierre Marly.
Firma každý den pečuje ve Francii o stávající
zákazníky a uzavírá smlouvy s novými optiky
prostřednictvím 9 obchodních zástupců. Ti
jsou odměňováni nejen z osobního prodeje,
ale i z přímých telefonických objednávek,
kterých se přijímá denně okolo 550. Odrážejí
důvěru odborníků i zákazníků v MINIMU a její
koncepci.
Později se společnost začala zabý vat
i výzkumem, vývojem, výrobou a distribucí
vlastní kolekce MINIMA, originálním konceptem představeným poprvé na veletrhu Silmo
v roce 1994. První dodávky byly realizovány
v roce 1995.
V zahraničí pečují o trh národní distributoři
nebo přímá zastoupení. Spolupráce je podložena podrobnými smlouvami, zajišťujícími
ochranu image, jména a koncepce MINIMA.
Dnes má MINIMA již 3 300 zákazníků, jenom
ve Spojených státech se věnuje oblasti o 60
milionech obyvatelů (čtvrtina americké populace) 9 distributorů, a proto zde MINIMA nově
otevírá vlastní pobočku. V Evropě pracuje
prostřednictvím přímého zastoupení například
v Německu nebo ve Španělsku.
Dnes ve vlastní hale společnost kompletuje,
barví a distribuuje výrobky MINIMA do 70
zemí 6 kontinentů. Podle posledních uveřejněných zpráv by se společnost MINIMA S.A.
měla umístit dle nárůstu obratu na prvním
místě ve Francii. Přestože se MINIMA vyrábí
již devátým rokem, veškeré příjmy jsou stále
investovány do dalšího rozvoje této značky.
34
Česká oční optika 1/2005
Koncepce MINIMA byla vytvořena Mauricem Timonem a Gilbertem Chambym. Tito
dva muži se setkali před lety v okamžiku,
Maurice Timon je obchodník, který osobně
uvedl na francouzský trh titanový drát. Poznal
optický trh prostřednictvím velkoobchodního
prodeje. Má bohaté zkušenosti, spolupracuje
totiž s optiky, zná jejich potřeby a požadavky,
a to v zemi, kde je optický průmysl pověstný
silnou konkurencí v oblasti kreativity a preciznosti provedení.
Maurice Timon se narodil v roce 1952,
žije v Sévres nedaleko Paříže. Má 26letou
dceru Sandru, která dnes již také pracuje ve
vedení firmy.
Gilbert Chamby je optik, který vypracoval
počáteční koncepci MINIMA a dovedl ji až
k realizaci. Dnes pokračuje ve zdokonalování
marketingové strategie ve Francii a po celém
světě. Narodil se v roce 1930, získal diplom
na „Ecole Supérieure d’Optométrie“ v Paříži.
V roce 1956 se přestěhoval do Spojených
států, kde získal v několika státech licenci
„Master Optician“. Stal se předsedou a výkonným ředitelem Společenstva amerických
by brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby brýlové obruby
– dynamický projekt
optiků (The Optical Corporation of America
Inc.). Vedl optické řetězce Lugene Opticians,
Southern Optical, Kentucky Optical Lab. Po
odchodu do důchodu založil a dodnes vede
společnost „Chamby Consultants, Inc.“,
která se věnuje poradenství v oblasti optického prodeje. Jako každodenní konzultant
společnosti MINIMA S.A. žije dnes Gilbert
střídavě v Paříži ve Francii a na West Palm
Beach na Floridě. Je vdovec, má tři děti
a osm vnoučat.
požadavky. Zákazníky nadchla nepatrnou
obrubou, která se příjemně nosí a která jim
dopřeje pocit opravdu minimalizovaných brýlí.
Odtud název MINIMA.
pů a nekonečné možnosti dekorací. Vytvoření
každého kusu je vždy jedinečným počinem,
tvoří se na míru, od diskrétní a jednoduché
obruby po extravagantní modely.
MINIMA je v podstatě jedna z prvních ultralehkých titanových sestav. Nejpevněji, ale
zároveň nejšetrněji uchycuje skla – vrtané
obruby jsou jinak všeobecně považovány
za mnohem riskantnější z pohledu upevnění
dioptrické čočky. Díky svému designu a provedení v titanovém drátku se MINIMA řadí do
čela výrobců z pohledu bezpečnosti, spolehlivosti a pevnosti brýlí. Přináší zákazníkům
maximální komfort.
Technický vývoj MINIMY stále pokračuje,
podílí se na něm kreativní optici a designéři
jako Jean Claude Périé nebo Hervé Tiberghien.
Marketingový přístup firmy a výrobků MINIMA je založen na jednoduchosti. Nevyžaduje
žádné speciální nářadí v optické dílně, žádný
sklad různých velikostí obrub a slunečních
klipů. Přesto může vyhovět velmi různorodým
požadavkům. Její konstrukce je jednoduchá,
ale důvtipná. Umožňuje přizpůsobit rozměry,
kombinovat velkou škálu barev jednotlivých
komponent obrub včetně šroubků, širokou
paletu tvarů a velikostí čoček a slunečních kli-
Na koncepci MINIMA navázala v roce 1996
také česká společnost EYE 2000 s.r.o. Ve
svém Ateliéru kreativ dále rozvinula myšlenku
originality a věnuje se návrhářství tvarů a dekorů brýlových čoček. S ateliérem významně
spolupracuje designerka, oční optička a optometristka Petra Andělová.
Francouzští tvůrci dali tedy vzniknout dlouhodobému projektu, který neskončil výrobou
a prodejem jedné kolekce. Tento projekt je
stále živý, neustále se vyvíjí a podněcuje tvořivost výrobců, optiků a koncových zákazníků.
V tom spočívá jeho ojedinělost.
Ing. Zdeňka Medřická, EYE 2000 s.r.o.
Oba muži sv ým společným projektem
MINIMA reagovali na tehdejší požadavek
minimalistické, co nejjednodušší obruby.
Koncem 80. let, kdy móda diktovala optikům
i zákazníkům buď těžkopádný retro styl, který postrádal nové nápady a tvořivost, nebo
styl, který se snažil o nákladnou nápaditost,
začal stále výrazněji vyvstávat požadavek
alternativního, stálejšího, rozumnějšího a více
funkčního stylu. Mnoho lidí jednoduše hledalo
a dodnes hledá pohodlí, volnost, lehkost
a dobře padnoucí obruby. Navíc existují lidé,
kteří chtějí raději brýle nenápadné nebo
nejlépe vůbec žádné. Mnoho z nich však
nemůže z různých důvodů nosit kontaktní
čočky a nezamýšlí ani podstoupit lékařský
zákrok. MINIMA vznikla jako odpověď na tyto
1/2005 Česká oční optika
35
j
jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to vidí... jak to v
Jak to vidí... Simona Monyová
Foto: poskytla autorka
Pochází z Brna, první knížku Osud mě má rád uveřejnila v roce 1997, její bibliografie nyní čítá 17 knih (poslední
knížkou je román Ženu ani květinou...). Ve své tvorbě se snaží čtenáře povzbudit i pobavit, proto volí jako hlavní téma
svých knih především vztahy. Má ráda svého muže, děti, kopretiny a modrou barvu.
Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Prvořadou… a měla jsem možnost ověřit
si to na „vlastní oči“. Před několika lety jsem
prodělala operaci očí, dva dny byla odkázána
pouze na sluch, hmat a čich a od té doby si
zraku považuji ještě mnohem víc.
Věříte v lásku na první pohled, nebo se
řídíte jinými smysly?
Nejen že věřím, já ji dokonce i zažila! S mým
druhým mužem jsme čtyři roky, ale nebýt
toho prvního pohledu, asi bychom se minuli.
V očích měl něco úplně jiného než všichni
ostatní mužští a to mě dostalo.
Co Vás upoutá na první pohled – barva,
tvar, zvuk, vůně, nebo něco jiného?
Celé dětství jsem navštěvovala lidovou
školu umění, obor výtvarný, a doufala, že se
stanu malířkou. Až někdy v pubertě jsem dala
přednost vyjadřování se slovem před kresbou
a malbou. A jako pozůstatek z dob mých
výtvarných pokusů mi zůstal neobyčejně
vřelý vztah k barvám – všem jejich odstínům
a tónům. Barvy si tedy určitě všimnu dřív než
vůně nebo tvaru…
Na co se ráda díváte?
Jsem motoristický fanda, takže raději než
návštěvu muzea, galerie či horskou túru volím
procházku po autobazaru. To je pro mě ta
správná „pastva pro oči“.
Existuje něco, na co se vydržíte dívat
hodiny? Na jaký obraz či výjev nikdy nezapomenete?
Vzhledem k tomu, že se mi v říjnu narodil
třetí syn, je můj obzor poněkud zúžený. Nikdy
nezapomenu na ty krásné okamžiky, kdy
jsem všechny svoje kluky poprvé uviděla.
36
Česká oční optika 1/2005
A toho nejmladšího doopravdy teď pozoruju
celé hodiny. Televizní obrazovka je proti jeho
obličejíčku děsná nuda.
Na čem vaše oko naposledy spočinulo
a Vy jste byla úžasem okouzlena?
Budu se opakovat, ale okamžik, kdy mi
porodní asistentka položila nahé tělíčko novorozeného syna na břicho a já ho přivítala na
svět, nic nepředčí.
Potvrzuje se mi denně. Pozorně se dívám,
co mají lidé v očích a vyplácí se mi to. Nepamatuji si na jediný případ, kdy bych někoho
nesprávně odhadla…
Zažila jste situaci, kdy jste si mohla říct
„Co oko nevidí, to srdce nebolí“?
Ne, to ne. Je to vlastně druh slepoty. Nesnáším zametání problémů pod rohožku.
Raději jsem v obraze. Jedině tak je možné se
s konkrétním problémem poprat.
Jaké místo na světě podle Vás stojí za
vidění?
Těch míst je naštěstí nekonečná řada, takže
je na světě stále co k vidění…
Kdo a čím si u Vás udělá dobré oko?
Každý, kdo si na mě vzpomene v situaci, kdy
to nejmíň čekám a nejvíc potřebuji.
Zavíráte před něčím oči?
Nezavírám, spíš jen tak přimhuřuji. Nad chybami svých blízkých. Shovívavost a tolerance
mi připadne přínosnější než kritika.
Zažila jste v poslední době pocit, že Vás
snad „klame zrak“?
Tak tenhle pocit mívám každé ráno v koupelně, když mrknu do zrcadla!
Otevřel Vám někdy někdo oči?
Všechny snahy manžela, rodičů nebo přátel
otevřít mi oči končí ještě pevnějším přimknutím mých víček k sobě. Jsem dost tvrdohlavá
na to, abych se řídila (většinou dobře míněnými) radami a osvědčilo se mi, že mnohem
přínosnější je tu a tam si ten nos i natlouct.
Jak si nejlépe odpočinete?
Čtením knížky v posteli. Ovšem nesmí to být
kniha vlastní, pochopitelně…
Nad čím byste přivřela oko?
Jednodušší bude vyjmenovat, nad čím oko
přivřít neumím. Je to ubližování dětem a lhaní,
včetně takzvané lži milosrdné.
Je Vám něco trnem v oku?
Naše současná vláda.
„Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento
proces Vy?
Jako prohlédnutí…
Co (nebo koho) byste střežila jako oko
v hlavě?
Svoji rodinu a jejich zdraví. Nejhorší jsou
životní ztráty, které jsou nevratné či nenapravitelné. Když vám ukradnou auto anebo vybílí
byt, vlastně o nic nejde. Snažím se takové
problémy nenafukovat. Na nové auto si člověk
našetří, na nové zdraví ne.
Kdy se Vám nejvíce potvrdilo rčení „Oko,
do duše okno“?
Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Na to jsem příliš zbabělá a málo zvědavá.
Nechám se raději překvapit.
Co Vám udělá největší radost?
Když lidem dokážu udělat radost.
Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Byly by to brýle, které by mi zlepšily noční
vidění. Špatně se mi totiž řídí, když je tma.
Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše
práce?
Ohlasy mých čtenářů mě utvrzují v tom, že
lidé jsou sice různí, ale každý potřebuje lásku
a pochopení. V tom jsme všichni stejní.
Z pohádek známe situaci, kdy musí
hlavní hrdina jít stále kupředu a nesmí
se ohlédnout. Přesto Vy osobně – co
vidíte, když se ohlédnete (a co máte před
sebou)?
Za sebou vidím štosy vyžehleného prádla,
hory nákupů a špinavého nádobí, moře navařeného jídla a mraky napsaných slov. A před
sebou vidím totéž.
Za rozhovor poděkovala redakce
vidí... jak to vidí...
Vidíme jasně
A
O P TA
DK
KOMPLETNÍ VYBAVENÍ OFTALMOLOGICKÝMI
A OPTICKÝMI PŘÍSTROJI TOPCON
P O Č Í TAČ OV É P R O P O J E N Í V Š E C H P Ř Í S T R O J Ů TO P C O N
AUTOMATICKÝ PŘENOS DAT A DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ
POMOCÍ UNIKÁTNÍHO SOFTWARE TOPCON
NABÍ
- OPTILINK, IMAGELINK, IMAGENET
5
200
S O U B O R Y P Ř Í S T R O J Ů C T- 8 0 + K R - 8 8 0 0
N E B O C T- 8 0 A + K R - 8 1 0 0 A
ZA SPECIÁLNÍ VELETRŽNÍ CENU
V E L E T R H O P TA - 2 5 . 2 . - 2 7 . 2 . 2 0 0 5
B R N Ě N S K É V Ý S TAV I Š T Ě
PAV I L O N B , S TÁ N E K Č . 0 2 6
GEODIS BRNO, spol. s r.o., CZ -615 00 Brno, Lazaretní 11a
tel.:+420 538 702 040*, fax:+420 538 702 061
E-mail:[email protected]
GEODIS BRNO, spol. s r. o.- pracoviště PRAHA
CZ -199 21 Praha 9 -Letňany, Beranových 65
tel./fax:+420 283 923 015-19*
E-mail:[email protected]
GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., SK - 974 01 Banská Bystrica, Medený Hámor 15
tel.:+421
48 4318
fax:+421
1/2005
Česká
oční301,
optika
3748 4318 310
E-mail:[email protected]
GEODIS BRNO, spol.s r.o.
w w w. g e o d i s. c z
/
w w w. g e o d i s. s k
c
co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to... co je to...
Co je to
laser?
Lasery dosáhly v poměrně krátké době širokého využití v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Laserový paprsek dovede vrtat,
řezat a obrušovat nejrůznější materiály. V lékařství slouží laser jako
přesný sklapel a velmi přispěl k popularizaci a rozvoji refrakční
chirurgie v očním lékařství.
Na myšlenku, že některé látky jsou schopné zesilovat elektromagnetické záření, přišli již v roce 1951 Townes, Weber, Bassow
a Prochorow. O dva roky později sestrojili Gordon a Zeiger mikrovlnný zářič. V roce 1958 předvedli Shawlow a Townes, jak lze tohoto
principu využít i pro světlo, za což později dostali Nobelovu cenu. Tím
byla zahájena éra experimentálních prací na realizaci laseru – Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tedy zesílení světla
pomocí stimulované emise záření. Jako první uvedl laser do provozu
Theodor Maiman dne 15. května 1960. Byl to rubínový váleček
o rozměru 2x1 cm s postříbřenými konci v hliníkovém pouzdře, který
po osvícení xenonovou lampou emitoval laserový paprsek o vlnové
délce 694,3 nm.
Podle dualistické teorie se světlo šíří ve vlnách o různé vlnové
délce nebo ve světelných kvantech – fotonech. Schopnost světla
šířit se v kvantech vysvětluje účinek světla na různé látky. Elektrony
obklopují jádro atomu na kruhových drahách – orbitách, které mají
určitou energetickou hladinu. Při přechodu elektronu na nižší dráhu je energetický rozdíl vyzařován jako elektromagnetické záření
v emisních liniích ve formě fotonu, kterému odpovídá určitá vlnová
délka. Energie nutná k přechodu elektronu musí být dodána zvenčí,
např. elektromagnetickým zářením.
Podrážděný atom přechází ve velmi krátkém čase do původního,
základního stavu. Tento proces je označován jako spontánní emise.
Za určitých okolností může dojít k absorpci, kdy se atom dostává
na vyšší energetickou úroveň, nebo ke stimulované emisi, kdy se
atom dostává do nižšího energetického stavu – rezonanční efekt.
Vedle dopadajícího fotonu vzniká i druhý foton, který je s dopadající
vlnou koherentně zesilován. Laserový efekt je založen na zesílení
38
Česká oční optika 1/2005
světla, kdy musí převažovat podrážděné atomy nad atomy, které jsou
v klidovém stavu. K dosažení tohoto stavu jsou nejčastěji užívány tzv.
optické pumpy, jejichž působením jsou elektrony posunovány do
vyšších úrovní absorpcí světla. Optické rezonátory tvořené sestavou
zrcadel umožňují zachování zesíleného světla.
Laserové světlo je monochromatické a prostorově koherentní. U trvalých laserů je záření plynule kontinuální. Jejich výkon je 1–100 W.
U pulzních laserů dosahuje výkon až gigawatů, ale jen po dobu
několika nanosekund. Metodou mode locking je možné dosáhnout
výrazně kratších impulzů s odpovídajícím špičkovým výkonem.
Existují čtyři typy laserů – plynový, pevný, polovodičový a prakticky nepoužitelný kapalinový. Plynové lasery se dělí podle druhu
použitého plynu na neutrálně atomové (např. HeNe-laser), ionové
(např. Ar-laser), molekulární laser (např. CO2-laser) a excimerový
laser (např. ArF-laser).
HeNe-laser byl vyvinut již v roce 1961 (Javan, Herriot a Bennett).
Vlnová délka tohoto laseru byla 1 153 nm. Argonový laser má řadu
linií od zelené k ultrafialové a výkon asi 10 W. Z molekulárních laserů
je nejužívanější CO2-laser, který produkuje asi 70 laserových linií
mezi 9–11 µm.
Prvním laserem na světě byl rubínový laser, který vyvinul Maiman
v roce 1960. V současnosti je nejčastěji používán Nd:YAG-laser.
Laseraktivním materiálem jsou iony neodymu zapracované v ytrium-aluminium-granátovém krystalu. Laserová vlnová délka je 1 064 µm.
Nejmenší dnes vyráběné Nd:YAG-lasery dosahují velikosti palce
ruky. Nd:YAG-lasery mohou být jak pulzní, tak kontinuální.
Polovodičové lasery jsou polovodičové diody uspořádané stejně
jako světelné diody. Používají však větší napětí, jsou na svých koncích
postříbřené a slouží současně jako optické rezonátory. Velikost polovodičového krystalu je asi 1 mm3. Ve výrobě existuje velké množství
různých typů, které využívají různé laserové materiály. Spektrální
rozsah polovodičových laserů bývá 0,5–30 µm.
Vývoj laserů i možnosti jejich využití se neustále rozšiřují. V budoucnosti nás čekají mnohé další objevy.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Nolting, J.: Wie funktionieren eigentlich Laser?, DOZ 8/2004,
str. 40–46
inzerce
Tak průzračný, tak čistý
Nová převratná povrchová úprava.
Speciálně vyvinutá hydrofóbní vrstva s vysokou vodoodpudivostí.
Ještě nikdy nebylo tak snadné brýle čistit.
Ohodnoceno Zlatou palmou za inovaci v oboru oční optiky.
Silmo 2002
www.essilor.cz
1/2005 Česká oční optika
39
m
marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marke
Design
p r o
Isoastigmatická
Isoastigmatická
mapa
mapa
40
Česká oční optika 1/2005
eting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketin
Se SOLAOne můžete nabídnout
Vašim zákazníkům to nejžádanější:
Zrakovou pohodu, přizpůsobivost
a vyvážené vidění při všech
každodenních situacích.
s k u t e č ný
ž i vo t
Design SOLAOne je v˘sledkem 10letého v˘zkumu zku‰eností uÏivatelÛ progresivní
korekce a anal˘z ergonomie vidûní uskuteãnûného s 10.000 presbyopy. Tento v˘zkum
vedl k pochopení skuteãn˘ch poÏadavkÛ nositelÛ br˘lí a definoval zásadnû nov˘ design
SOLAOne.
Velkorys˘ díl do dálky s maximální redukcí periferního rozostfiení a plavání obrazu
Vût‰í a ‰ir‰í díl na stfiední vzdálenosti se zlep‰en˘m binokulárním vidûním
Vy‰‰í a ‰ir‰í díl do blízka pro rychlou fixaci s minimálním pohybem oãí
Vût‰í díl do blízka se zdokonalenou pozicí pro rÛzné druhy ãtení
Minimální v˘‰ka centrovacího bodu 18 mm garantuje optimální funkci ve velk˘ch
i mal˘ch obrubách
1/2005 Česká oční optika
41
Technologie „Design by Prescription" zohledÀuje v˘‰i a typ refrakãní vady a velikosti adice
pro unikátní design kaÏdé ãoãky
o
optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky
Optické
pomôcky
Oftalmológovia v súčasnosti čelia narastajúcemu počtu pacientov so zrakovým postihnutím, s rôznym stupňom slabozrakosti,
u ktorých napriek stále sa zlepšujúcim možnostiam konzervatívnej i chirurgickej terapii
nie je možné ich stav ovplyvniť, zlepšiť.
Slabozrakosť definujeme ako pokles centrálnej zrakovej ostrosti s optimálnou korekciou
pod 5/15. Spôsobujú ju rôzne ochorenia oka
a zrakových dráh. Najčastejšie sú: katarakta,
vo vyspelých krajinách vekom podmienená
degenerácia makuly, diabetická retinopatia,
ťažká myopia a glaukóm. U detí vzhľadom na
zlepšujúcu perinatálnu starostlivosť narastá
počet retinopatií nedonosencov.
zákony optiky na zlepšenie videnia do diaľky
i do blízka, na priblíženie a zväčšenie pozorovaných objektov.
V súčasnosti sme schopní okuliarmi korigovať refrakčné chyby a presbyopiu. Pri použití multifokálnych šošoviek dosiahneme aj
plynulé zaostrenie na stredné vzdialenosti.
Použitím priziem alebo decentráciou šošoviek
môžeme korigovať strabizmus a diplopiu.
Filtrovať svetlo umožňujú absorpčné šošovky s farebnými a UV filtrami, odlesky (glare)
znižujú šošovky s polarizačným povrchom,
rozptyl – odrazy svetla šošovky s antireflexným povrchom. Okuliare tiež chránia oči pred
mechanickou traumou a cudzími telieskami.
Umožňujú i prijateľný, resp. požadovaný kozmetický efekt – módnymi rámami, s tenšími
vysokoindexovými a asférickými šošovkami,
resp. kryjú iné kozmetické nedostatky.
Na zväčšenie obrazu blízkych predmetov
slúži hyperkorekcia, hyperokuláre a lupy.
Zväčšenie obrazu predmetov vzdialených
i blízkych umožňujú zložené optické systémy –
teleskopy.
Optické pomôcky do blízka
V ostatných rokoch sú dostupné viaceré
možnosti korekcie slabozrakosti. Pri výbere,
predpise a používaní optických pomôcok sa
zohľadňuje prísne individuálny prístup v závislosti od miery zrakového postihnutia.
Slabozrakosť sa môže korigovať so
zaostrením obrazu na sietnici (refrakciou),
zlepšením kontrastu predmetu (všeobecne
individuálnou optimalizáciou osvetlenia a znížením, resp. vylúčením odleskov) a zväčšením obrazu predmetu na sietnici.
Zväčšenie obrazu na sietnici môžeme dosiahnúť relatívnym zväčšením – zväčšením
samotného predmetu alebo jeho priblížením (najefektívnejší spôsob zväčšenia), projekčným zväčšením alebo prostredníctvom
uhlového–optického zväčšenia predmetu
vo fixnej vzdialenosti (pomocou optických
pomôcok).
Už niekoľko storočí využíva človek špeciálne
zabrúsené sklá, šošovky, využívajúc pritom
42
Česká oční optika 1/2005
U niektorých pacientov na zlepšenie videnia
do blízka postačí optimálna korekcia do blízka
spolu s vhodným osvetlením. Tým sa zvýši
kontrast videného predmetu a odstránia sa
odlesky.
Pri použití plus šošoviek – spojek dosiahneme v príslušnej ohniskovej vzdialenosti nielen
zaostrenie, ale aj zväčšenie predmetov –
hovoríme o hyperkorekcii. Pričom, ak +X
Dptr. je hodnota šošovky, potom dosiahneme
zväčšenie X/4 vo vzdialensti 1/X (v metroch).
Tj. ak šošovka má hodnotu +20 Dptr., tak
zväčšenie obrazu je 5násobné vo vzdialenosti
5 cm. Tento princíp sa využíva na zväčšenie
obrazu blízkych predmetov.
Výhodou hyperkorekcie je pohodlnosť nosenia a väčšie zorné pole, nakoľko sa šošovky
zabrusujú do klasických okuliarových rámov.
Pri vyšších hodnotách dioptrií, vzhľadom na
malú pracovnú vzdialenosť, sú vyššie nároky
na osvetlenie a konvergenciu. Pri pacientoch s funkčným jedným okom sa problém
konvergencie nevyskytuje. U binokulárnych
pacientov s hyperkorekciou sa problém
konvergencie môže vyriešiť decentráciu šošoviek, vytvorením prizmatického efektu alebo
pridaním priziem s bázami nazálne.
Ak pacient s uvedenou korekciou nedokáže
vykonávať prácu do blízka, nedokáže čítať,
prichádzajú do úvahy tzv. hyperokuláre. Sú
to spojky s vysokou plus dioptrickou hodnotou. U nás sú dostupné od +16 až +48 Dptr.,
ktoré v príslušnej ohniskovej vzdialenosti
poskytujú zväčšenie 4x až 12x.
Hyperokuláre sa zabrusujú do bežne dostupných okuliarových rámov. V porovnaní
s lupou rovnakého zväčšenia majú širšie
zorné pole, pohodlnejšie nosenie a sú finančne dostupnejšie. Nevýhodou je ich malá
pracovná vzdialenosť, vysoká náročnosť na
fixáciu a osvetlenie. Hyperokuláre sa väčšinou používajú len monokulárne, na funkčne
lepšie oko. Druhé oko môže potom slúžiť
na priestorovú orientáciu, alebo videnie do
diaľky. Pri dominancii slabšieho oka sa toto
oko u niektorých pacientov musí zakryť, alebo
sa do rámov vloží matná šošovka.
Pacienti, ktorí netolerujú malú pracovnú
vzdialenosť, ktorú vyžaduje hyperkorekcia
a hyperokuláre, uprednostňujú lupy. Lupy
sú šošovky – spojky s plusovou hodnotou
dioptrií, ktoré umožňujú už vyššie spomenuté
uhlové zväčšenie predmetu (X Dptr/4). Tieto
šošovky sú vsadené do rozličných typov
obrúb. Sú dostupné v rôznych optických
mohutnostiach, teda umožňujú rôzne zväčšenia, pričom platí, že čím väčšia je optická
mohutnosť lupy – jej zväčšenie, tím menšia je
lupa. Týmto sa čiastočne odstraňuje sférická
aberácia šošovky. Túto riešia i asférické
lupy. Lupy poskytujú len obmedzené zorné
pole, čo je náročné na prácu s nimi. Ich
pracovná vzdialenosť je v porovnaní s hyperkorekciou a hyperokulármi však väčšia,
čo môže byť pre pacienta pohodlnejšie.
Používanie ručných lúp vyžaduje udržiavanie stálej ohniskovej vzdialenosti (nevýhoda
u pacientov s trasom rúk). U stojánkových
a príložných lúp je táto vzdialenosť fixná.
Lupy sú v porovnaní s ostatnými optickými
pomôckami finančne menej nákladné.
Výhodné sú i pre ich ľahkosť a prenosnosť.
Lupy môžu byť bez osvetlenia alebo so
zabudovaným osvetlením rôzneho typu,
čo významne napomáha k zvýšeniu kontrastu pozorovaného predmetu, textu a tým
uľahčeniu jeho rozoznávania. Dostupné
lupy umožňujú zväčšenie do 20x. Väčšie
zväčšenie, do 30x, umožňujú teleskopy,
ktorých princíp zväčšenia bude popísaný
v nasledujúcom článku.
MUDr. Eva Gajdošová
Pokračování příště
optické pomůcky optické pomůcky
SUNTECH PHOTOCHROMIC
Nejspolehlivěji zabarvující
se materiál
5
0
0
2
0
A st. 03
T
P
O . B č.
pav
DIOPTRA – exkluzivní zástupce firmy HOYA
1/2005 Česká oční optika
43
s
software software software software software software software software software software softw
Software a oční optika
Tímto číslem zahajujeme novou sérii článků
na téma software a jeho využití v oční optice.
V tomto prvním článku se budeme věnovat
produktům pro oční optiky NEWTON a NARCIS ryze české firmy MAXOFT, s.r.o., která
pravidelně vystavuje na veletrhu OPTA v Brně
a zúčastní se i letošního ročníku.
Systém, o kterém nyní budeme hovořit,
slouží očním optikům a optometristům, nazývá se NEWTON a je kompletním řešením pro
činnosti provozované v oční optice. V současné době je provozován v přibližně 200 očních
optikách v České republice a mnoho očních
optiků nebo optometristů je s tímto výrobkem
již obeznámeno.
Jeho nesporná výhoda je ta, že byl od úplného počátku navržen jako software pro oční
optiky, přičemž při jeho vývoji byly zúročeny
znalosti obdobných systémů ze zahraničí.
Systém je standardně určen pro přímou
práci se zákazníkem, kdy oční optik při prodeji
či sjednávání zakázky veškeré získané údaje
44
Česká oční optika 1/2005
rovnou zadává do systému, čímž odpadá
duplicitní práce a snižuje se chybovost. Díky
svým vlastnostem nabízí systém komplexní
řešení a zaručuje neustálý nárůst nových
zákazníků.
Nyní si představíme jednotlivé moduly produktu. Základním úkonem je sjednávání nové
zakázky. Při vyplňování zakázkového listu
můžeme tedy využít informace o předchozích
zakázkách pro opakovaného zákazníka, nechat si doporučit vhodný typ skel, následně
vytvořit objednávku na brýlová skla či případně na obrubu. Lze si také zavolat některý ze
systémů pro elektronické objednávání skel
(WinFit, Carmen nebo Opsys). Tento systém
obsahuje databázi PSČ a měst ČR, diagnózy,
kontroluje nesprávné dioptrické hodnoty,
určuje prodejní ceny podle integrovaných
ceníků, eviduje prodané zboží, přepočítává
dioptrie na plusový nebo minusový cylindr
podle přání. Pomocí tohoto systému si lze
spočítat optimální průměr skla nebo udělat
převod mezi „německou“ a u nás používanou
normou pro zadávání prizmatických dioptrií.
Výsledkem práce očního optika je tisk
přehledné zakázkové karty, která je vybraná
z nabídky, nebo, po dohodě s očním optikem
je vytvořena tisková sestava ve spolupráci se
zákazníkem. Dále se rovnou mohou vytvořit
prodejní doklady (v Kč nebo v euro). Ke každé
takto vytvořené zakázkové kartě lze vždy na
jedno kliknutí myši zjistit stav zakázky, přímé
náklady na zhotovení zakázky a přehled plateb k zakázce.
Dalšími moduly jsou evidence databází odběratelů a dodavatelů, zákazníků, zakázkové
karty na měkké i tvrdé kontaktní čočky a oční
protézy, komplexní skladová agenda, docházka, dávky pro zdravotní pojišťovny, zdravotní
výkony a zdravotní pomůcky a spousta dalších, tisk cenovek, a to i s možností použití
čárového kódu.
Výstupy z programu slouží pro následnou
práci se zákazníky (direct mailing, různé
marketingové akce) nebo jako podklady pro
účetnictví.
Samozřejmostí je práce v počítačové síti,
kdy základní cena produktu je odvozena od
počtu optik a nikoliv od počtu počítačů, náklady na aktualizaci jsou naproti tomu odvozeny
od počtu firem, tj. optik např. s 5 optikami si
pořídí 5 systémů NEWTON, ale roční náklady
na aktualizaci platí již jen jednou.
Firma nabízí bezúplatné zkušební zapůjčení
programu NEWTON spojené s bezplatnou
návštěvou a instalací, protože teprve při bližším seznámení se pozná, jak je který produkt
kvalitní, nemluvě o tom, že v současné době
je tato praxe více než obvyklá.
Druhý z firmou nabízených produktů je kamerový nebo fotografický program NARCIS,
který rozšiřuje možnosti předchozího produktu o evidenci fotografií zákazníků.
Kontakt či přímo demoverzi programu a další informace je možné získat na internetové
stránce www.maxoft.cz.
Karel Žolnierčík, MAXOFT, s.r.o.
Danae CZ, s. r. o., tel.: 571 61 60 60, fax: 571 61 60 11
ware software
45
1/2005 Česká oční optika
g
geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometr
Vybrané kapitoly
z geometrické a vlnové optiky
Vidění je snad nejdůležitější lidský
smysl. Vnější svět vnímáme prostřednictvím světla, díky němu zpracováváme
informace a následně reagujeme na
jeho popudy. Světlo nám také dovoluje
poznávat svět okolo nás prostřednictvím
optických měřících přístrojů, umožňuje
nám komunikovat. Světlo nabízí skoro
nekonečnou pestrost aplikací, kupodivu
si však při jejich odhalování vystačíme
s několika jednoduchými pravidly a vzorci. Zákonitostmi světla se zabývá optika,
která zahrnuje oblasti geometrické, vlnové a kvantové optiky.
V následujících vybraných kapitolách
z geometrické a vlnové optiky si připomeneme některé poznatky ze střední
školy, které není špatné si čas od času
připomenout. V úvodní části shrneme, čím
se optika zabývá, jak ji můžeme dělit a jak
se vyvíjely názory na podstatu světla.
1. Obsah a rozdělení optiky
Optika je část fyziky, jež zkoumá podstatu
světla a zákonitosti světelných jevů, které
platí při vzniku a šíření světla a při vzájemném
působení světla a látky. Můžeme říct, že optika se zabývá vším, co souvisí se světlem.
Optiku dělíme na geometrickou (paprskovou),
vlnovou a kvantovou. Nejstarší je optika geometrická, kterou se zabývali už staří Řekové.
Byla však tehdy chápána spíše jako součást
geometrie (ne fyziky) a téměř každý antický
učenec pokládal za svou povinnost napsat
alespoň jeden spis, který se týkal geometrické optiky. Nejmladší je optika kvantová, její
počátky se datují od roku 1900 a jsou spojeny
se jmény Planck a Einstein.
Geometrická optika se zabývá popisem
optického zobrazování, nepracuje s vlnovou
povahou světelného záření, vysvětluje šíření
světla pomocí světelných paprsků. Pracuje
s pojmy a předpoklady z geometrie (např.
zdroj světla považuje za bod, ze kterého se
šíří světelné paprsky, ty považuje za přímky,
podél kterých se šíří světelná energie). Geometrická optika používá jednoduché zákony,
které jsou potvrzeny pozorováním a zkušenostmi a byly vlastně odpozorovány z běžné
zkušenosti. Platnost zákonů je tím lepší, čím
1
je vlnová délka kratší. Pokud bychom napsali
rovnice, které popisují vlnový charakter světla
(Maxwellovy rovnice elektromagnetického
pole) a uvažovali krátkou vlnovou délku
(krátkovlnná limita), rovnice by se radikálně
zjednodušily a dostaly by tvar, který je známý
právě z geometrické optiky. Geometrická
optika umožňuje řešit úlohy, které by byly
při respektování vlnových vlastností světla
matematicky obtížně řešitelné a jejich pravá
podstata by byla zatemněna náročným (a zbytečným) matematickým popisem.
Vlnová optika se zabývá jevy, při kterých
se projevují vlnové vlastnosti světla. Největší význam z nich má interference, ohyb
a polarizace světla. Z fyzikálního hlediska
je světlo elektromagnetické vlnění, jež se
šíří prostorem. Od ostatních elektromagnetických vlnění, (resp. záření – rádiové,
infračervené, utrafialové, rentgenové a gama)
se liší frekvencí nebo také vlnovou délkou
vztaženou k danému prostředí. Viditelné
světlo má vlnovou délku větší než ultrafialové
záření a kratší než infračervené záření, jeho
vlnová délka ve vakuu leží v intervalu 390 nm
až 780 nm. S vlnovou délkou souvisí i další vlastnosti. Platí, že čím je vlnová délka
kratší, tím je vlnění pronikavější. Všechna
elektromagnetická vlnění mají tu společnou
vlastnost, že se šíří ve vakuu stejnou rychlostí, přibližně 300 000 km/s. Vlnová optika
zkoumá vlastnosti světelných vln a skládání
světelných vln.
Kvantová optika, nejmladší část optiky,
popisuje děje, při nichž se projevuje kvantový
(částicový) ráz světla. Patří mezi ně fotoefekt,
záření absolutně černého tělesa, světelná
spektra látek a statistické vlastnosti světelných polí. V tomto textu se kvantovou optikou
dále zabývat nebudeme.
Někteří autoři dělí optiku jinak, než jsme
uvedli. Základní dvě skupiny tvoří biologická
optika (fyziologická a psychologická) a fyzikální optika (klasická – geometrická, vlnová
a kvantová). Mezi jednotlivými obory se prolíná brýlová, přístrojová, aplikovaná optika. Jiní
autoři dělí optiku na geometrickou, fyzikální
(zkoumá podstatu světla a světelných jevů)
a fyziologickou (studuje vidění).
Optika patří k nejstarším oborům fyziky
a prošla dlouhým vývojem od nejjednodušších poznatků až po velmi složité principy.
Prudký rozvoj optiky nastal díky vlastnostem
světla laserového paprsku. Laserový paprsek našel uplatnění v měřicí a laboratorní
technice, v lékařství (např. při operaci oka
a laserové kosmetice) i v elektronice (např.
v přehrávačích kompaktních disků). Stále
významnější místo má optika v elektronických
zařízeních, proto vznikl samostatný vědní
obor optoelektronika, který řeší přenos informací pomocí světelného záření. Ukázalo
se, že přenos světelného signálu je mnohem
výhodnější než přenos elektrických impulzů
pomocí vodičů.
2. Vývoj názorů na podstatu
světla
Staří Řekové měli na podstatu světla dva
protichůdné názor y. Aristoteles1, jeden
z největších učenců starověku, si světlo
představoval jako vlnění postupující éterem.
Světlo podle něj narušovalo jakousi neviditelnou látku, vyplňující prostor, kterou nazýval
éterem. Jiná skupina zastávala názor, že
světlo je tok nepatrných částic, které jsou
příliš malé a příliš rychle se pohybují, než
aby je bylo možné spatřit. Po další zhruba
dva tisíce let byl více méně přijímán názor, že
světlo je vlnění.
Štafetu mezi antikou a evropskými univerzitami zprostředkovala arabská vzdělanost.
O tvůrčím přínosu arabské vědy v 9.–14.
století se vedou spory a vyslovují pochybnosti. Obvykle se udává, že její přínos je
spíše kvantitativní a spočívá v upřesňování,
propracovávání a interpretaci výsledků antiky.
Celkově nelze přínos Arabů opomenout, převažuje však asimilační a zprostředkovatelská
funkce. Arabové díla řeckých filozofů, matematiků a astronomů překládali, komentovali
a rozebírali, zpřesňovali jejich výsledky.
Největším středověkým fyzikem je arabský
fyzik Alhazen, plným jménem Abu Said Al-Ala
Ibn Sahl (965–1038). Jako první překonal
Řeky v optice. Vyjasnil především podstatu vidění. Zavrhl starou pythagorovskou představu
o tom, že lidské oko vysílá světelné paprsky
a vysvětlil, že světlo ze zdroje se odráží od
Aristoteles – největší učenec a filozof starověku. Ještě v 18. století na některých univerzitách probíhala výuka fyziky tak, že přednášející četl za katedrou Aristotelovu Fyziku.
46
Česká oční optika 1/2005
NOVINKY
rická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická opt
OMEGA OPTIX
NIKON PRESIO W
– první asferická čočka
s oboustranným progresivním designem
●
●
●
●
●
optimalizovaná pro dynamické vidění a vidění na dálku
vynikající přesnost a komfort díky aberačnímu filtru
výborné dynamické vidění
rychlá a snadná adaptace
100% ochrana proti UVA – UVB
BRIOT SILVER
skvělá kvalita – skvělá cena
● 3 v 1 všechny potřebné funkce v jednom zařízení
načítání – centrování – broušení
● program pro speciální povrchové úpravy a křehké čočky
● minimální průměr zabroušení čočky 17,75 mm
● vestavěná paměť na 156 zakázek
NIKON ECC – nová generace
hydrofóbní úpravy s vysokou účinností
vynikající hydrofóbní a oleofóbní vlastnosti
snadné a rychlé čištění
vysoká odolnost čoček proti poškrábání
propustnost úpravy ECC je 99%
– vysoká průzračnost čoček
● jasné a ostré vidění
●
●
●
●
Tyto a další novinky, které musíte vidět na Vás čekají
na stánku Omega Optix číslo 20, pavilon B, BRNO – OPTA 2005.
1/2005 Česká oční optika
47
SPOLEHLIVÝ PARTNER, SE KTERÝM JSTE VŽDY O KROK NAPŘED
w w w. o m e g a - o p t i x . c z
g
geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometr
předmětů a vniká do oka, kde vzniká obraz
předmětu. Experimentálně dokázal také celou řadu vlastností světla, např. že světlo se
šíří přímočaře, že dva světelné paprsky se navzájem neovlivňují nebo že při dopadu světla
na optické rozhraní leží dopadající, odražený
a lomený paprsek v jedné rovině.
Představy o fyzikální podstatě světla se dostaly do popředí vědeckého zájmu až koncem
17. století a jsou spjaty se jmény Christian
Huygens a Isaac Newton.
Christian Huygens
(14. 4. 1629 – 8. 7.
1695) se narodil a zemřel v Holandsku. Byl
velmi uznávaným fyzikem, nazývali jej „holandským Newtonem“.
Mimo jiné v ýznamně
přispěl k výkladu optických jevů. Je autorem
vlnové (undulační) teorie světla. Podle
vlnové teorie je světlo podélné vlnění hypotetického světelného éteru, který se nachází
ve všech tělesech (i ve vakuu). Světelný zdroj,
každý svítící bod, vysílá mechanické vlny, ty
se šíří světelným éterem na všechny strany,
v daném okamžiku všechny dorazí do určitého
bodu, který je ve stejné vzdálenosti od zdroje
a vytvoří tam kulovou vlnu. Tyto vlny se sčítají.
Vlny se šíří určitou rychlostí. Každá vlna musí
mít hmotné prostředí, v němž se může šířit.
Světlo proniká vakuem, ale zvukové vlny se
ve vakuu nešíří. Aby Huygens vysvětlil tuto
nesrovnalost, zavedl existenci hypotetické
substance – éteru, tj. průhledného prostředí, kterým je celý prostor prostoupen. Nová
hypotetická substance, světelný éter, nevyvolala velké nadšení. Hypotetických substancí
byla totiž ve fyzice již celá řada a Huygens
nedokázal vysvětlit, jak se éter tvoří a jak se
projevuje v jiných jevech. Na druhé straně
i světelné korpuskule, které zavedl Newton,
byly novým neznámým pojmem.
Christian Huygens vysvětlil pomocí své
teorie zákon odrazu a lomu světla a vznik
dvojlomu2. Nepodařilo se mu však uspokojivě
vysvětlit přímočaré šíření světla. Důvodem
byla malá vlnová délka světla. První, kdo
považoval světlo za příčné vlnění o malé
amplitudě a velmi vysoké frekvenci, byl
Newtonův odpůrce Robert Hooke. Ve svých
pracích navázal na Descarta a stejně jako
on se domníval, že rychlost světla je nekonečná a nevěřil ani rychlosti světla změřené
Olafem Römerem. Přímočaré šíření světla
pomocí vlnové teorie mohl Newton vyvrátit
jednoduchým pokusem. Pokud před svíčku
dáme kousek papíru, uvidíme na stěně ostře
ohraničený stín. Ostré stíny by nebyly možné,
kdyby vlnová teorie byla správná, protože
vlny se kolem papíru ohýbají a stíny by byly
rozmazané. Huygens neuměl dokázat, že
vlnová délka světla je velmi malá (řádově
stovky nanometrů) a ohybové jevy nemohou
být u takto provedeného pokusu dostatečně
výrazné. Pokud by se mu to podařilo, byl by
tento pokus důležitým mezníkem. Druhým
argumentem proti Huygensově teorii byl pokus, který sám Huygens realizoval. Studoval
průchod světla dvěma dvoulomnými krystaly
v závislosti na jejich různé vzájemné orientaci.
Výsledky však neuměl vysvětlit, zato Newton
svojí konkurenční teorií ano. Mimo jiné i proto
se Newtonova teorie na dlouho prosadila jako
jediná a správná.
Anglický matematik
a fyzik Isaac Newton (25. 12. 1642 –
20. 3. 1727 podle
anglikánského kalendáře – juliánský kalendář starého stylu,
4. 1. 1643 – 31. 3.
1728 podle našeho
gregoriánského kalendáře nového stylu) 3 patří k velkým postavám v dějinách lidského poznání. Jeho objevy
budily u jeho současníků obdiv a nadšení. Je
zastáncem a autorem korpuskulární (emanační) teorie. Korpuskulární teorie říká, že
světelný zdroj vysílá jemné částečky (korpuskule), které se šíří přímočaře a které při
dopadu do oka vyvolávají zrakový vjem. Světlo
(tok malých částeček) se šíří určitou rychlostí
i prázdným prostorem.
Tato představa přirozeně vysvětluje zákon
přímočarého šíření světla, přijatelným způsobem jde pomocí ní objasnit odraz a lom.
Základní myšlenka této teorie se objevuje
už u Descarta, když odvodil zákon odrazu
a lomu a použil analogie mezi trajektorií míče
a světelným paprskem. Z hlediska korpuskulární teorie světla je přímočaré šíření světla
pouhým důsledkem principu setrvačnosti,
odraz lze chápat stejně jako v mechanice,
lom je důsledkem přitažlivosti druhého prostředí. Rozmanitost barev je dána nestejnou
hmotností (tvarem a velikostí) světelných
korpuskulí, červené částice byly podle Newtona největší, fialové částice nejmenší. Barvu
světla vysvětlil Newton tak, že částice, které
patří různým barvám, mají ve vakuu stejnou
rychlost, zatímco ve skle je jejich rychlost
různá. Bílé světlo je podle něj složenina tělísek, která patří pod různé barvy, tělíska jsou
ve spektru tedy oddělena. Korpuskule se při
dopadu na rozhraní s různou pravděpodobností (Newton říkal podle „nálad“), odrážejí
nebo přecházejí do dalšího prostředí. Dále
Newton předpokládal, že částečky světla
nejsou rotačně symetrické, ale obsahují něco
na způsob orientačních značek. Zjednodušeně si můžeme představit tyto částečky jako
krychle s rozlišitelnými stranami. Sám autor
teorie tvar příliš nerozváděl. Stačily mu čtyři
strany, ze kterých vždy dvě byly rovnocenné.
Pomocí této představy úspěšně zdůvodnil
dvojlom i další Huygensovy pokusy.
Newton byl odpůrcem vlnových teorií, jak je
podávali Hooke a Huygens, ne však totálním
odpůrcem vlnových koncepcí vůbec, připouštěl totiž možnost existence nevážitelného
éteru, v němž světelné korpuskule mohou
vyvolávat vlny, které pak rozhodují o oněch
„náladách“. Lze v tom vidět předtuchu vlnověkorpuskulárního dualizmu, který uznáváme
dnes.
Díky Newtonově vědecké autoritě a propracovanosti jeho teorie byla tato teorie v tehdejší
době oficiálně přijata a více než sto let ji vědci
pokládali za správnou. Vlnová teorie se opět
uplatnila až začátkem 19. století, kdy mohla
oslavit svůj triumfální návrat.
Rozhodujícími postavami vlnového pohledu
na povahu světla jsou Thomas Young a Augustin Fresnel.
Thomas Young
(13 . 6 . 17 73 –
10. 5. 1829) byl Newtonovým krajanem,
osobností naprosto
mimořádnou, univerzálním géniem, který
pronikl do mnoha
oblastí lidského poznání. V roce 1803
provedl Young jednoduchý pokus. V roletě
okna udělal malý otvor, který mu sloužil jako
zdroj světla. Potom vzal kousek tuhého papíru
a do něj udělal blízko u sebe špendlíkem dva
otvory. Papír umístil tak, aby sluneční světlo
procházelo oběma malými otvory a dopadalo
na promítací plochu za ním. Kdyby světlo bylo
tvořeno částicemi, promítly by se na ploše
za papírem dva světelné body tam, kde by
částice přímočaře prošly malými otvory.
Protože se však světlo chová jako vlna a vlny
2
Dvojlom objevil roku 1657 v islandském vápenci dánský lékař Erasmus Bartholin.
3
Oba kalendáře se liší, juliánský kalendář se v době narození Newtona zpožďoval o 10 dnů oproti slunečnímu roku a gregoriánskému kalendáři, juliánský je o 4 minuty delší
než sluneční rok, v době Newtona úmrtí to bylo celkem už 11 dnů. Oba kalendáře se liší i datem nového roku, v Anglii nenastával nový rok 1. ledna, ale 25. března na svátek
Zvěstování Panně Marii. Datum narození a úmrtí bývá špatně uváděno (1643–1727), a to dokonce i v anglických pramenech včetně Encyklopedia Britannica.
48
Česká oční optika 1/2005
rická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická opt
Digitální fokometry Rodenstock
&
Digitální fotoaparát Canon Ixus II
Zdarma digitální
fotoaparát na Vaši
zimní a letní
dovolenou.
Canon Ixus II
(3,2 Mpx)
Pohodlná, rychlá a přesná práce je přesně to,
co potřebujete!
AL 4300
AL 4100
AL 4500
Akce probíhá od 17.1.2005 do 28.2.2005.
Česká
oční optika 49
Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle +420 724 2841/2005
635 (p.
Řezáč)
Rodenstock ČR s.r.o., Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy, tel.: +420 376 346 504
g
geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometr
se mohou skládat, setkala se vlna z jednoho
otvoru s vlnou z druhého otvoru, navzájem se
překryly a vytvořily barevné pruhy se střídající
se intenzitou (vznikly tak světlé a tmavé pásy).
Byl tedy nalezen důkaz, že světlo se chová
jako vlny.
Připomeňme, že Young byl pomocí svých
experimentů schopen odhadnout i vlnovou
délku jednotlivých barev. Hodnoty, které
obdržel pro červenou a fialovou, jsou v plné
shodě s hodnotami platnými dnes. Youngova
teorie nebyla přijata pozitivně a on sám sklidil
velkou kritiku za to, že se odvážil oponovat
velkému Newtonovi.
Vlnovou teorii rozpracoval především
francouzsk ý f y zik
Augustin Jean Fresnel (10. 5. 1788 –
14. 6. 1827). Provedl podobný po kus s ohybem světla
na štěrbinách jako
Young a dokázal, že světlo je vlnění. Zasloužil
se tak o definitivní konec částicové teorie.
Fresnel na základě interference vysvětlil
i přímočaré šíření světla a spolu s Youngem
díky objevu polarizace dospěli k názoru,
že světlo je příčné vlnění světelného éteru.
Youngova a Fresnelova teorie byla schopna
v podstatě vysvětlit všechny do té doby známé
světelné jevy (interferenci, ohyb, polarizaci
i dvojlom), což korpuskulární teorie nedokázala. Fresnel předpokládal, že světelný éter
má vlastnosti pevného tělesa (v kapalinách
a plynech příčné vlnění nemůže vzniknout)
a musel mu přisuzovat vlastnosti, které byly
ve vzájemném rozporu.
Obrat ve vysvětlování světelných jevů
nastal až koncem 19.
století zásluhou skotského fyzika Jamese Clerka Maxwella
(13. 1. 1831 – 5. 11.
1879). Maxwell matematicky formuloval
Faradayovy zákony a přišel s tvrzením, že
světlo je elektromagnetické vlnění s krátkými
vlnovými délkami (780 – 390 nm). Tak vznikla
elektromagnetická teorie světla, která je
uznávána dodnes. Maxwell předpověděl, že
existují i jiné neviditelné elektromagnetické
vlny. Ostatní tehdejší fyzikové přijímali závěry,
že světlo je elektromagnetické vlnění a že
mohou existovat i jiné neviditelné eletromagnetické vlny, s velkou nedůvěrou. Maxwell se
proto za svého života nedočkal uznání.
Koncem 19. století, v období, kdy se stala
elektromagnetická teorie velice populární,
začalo přibývat jevů, které nebylo možné vy-
50
Česká oční optika 1/2005
světlit na základě vlnových představ o podstatě světla (fotoefekt, světelná spektra atomů,
spektra záření vysílaného absolutně černým
tělesem). Do názorů na podstatu světla zasáhla tehdy další důležitá osobnost – Max Karl
Ernst Ludwig Planck (23. 4. 1858 – 3. 10.
1947). Planck patří mezi uznávané německé
fyziky. V roce 1900 vyslovil hypotézu, která
položila základ kvantové teorii světla. Podle
této hypotézy se vyzařování i pohlcování světla neděje spojitě, ale nespojitě, diskrétně, po
určitých množstvích – kvantech energie, která
jsou úměrná frekvenci záření. Pro kvanta světelné energie se později ustálil název fotony.
Pro energii fotonů platí: Wf = hν, kde Wf je
energie jednoho elektromagnetického kvanta, h = 6,625.10-34Js je Planckova konstanta
a ν je frekvence (kmitočet) elektromagnetické
vlny. Na myšlenku kvantování světla úspěšně
navázal Albert Einstein (14. 3. 1879 –
18. 4. 1955) svojí
prací o fotoefektu
v roce 1905. Oba
vědci položili základy
nové – kvantové teorie, včetně kvantové
teorie světla.
Kvantová teorie úspěšně spojuje částicový
i vlnový charakter světla. Chceme-li vysvětlit
všechny optické jevy, musíme používat obě
představy. Podle nich se světlo chová jako
částice s vlnovým charakterem (dualizmus
vlna – částice). Šíření světla je možné nejlépe
vysvětlit pomocí elektromagnetické teorie, interakci světla s látkou (absorpci, emisi) pomocí
kvantové teorie. Kvantový charakter světla se
výrazněji projevuje u krátkovlnného záření
s velkou frekvencí, vlnový charakter světla
u dlouhovlnného záření s malou frekvencí.
Ing. Soňa Jexová,
SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha
Literatura:
1. Štoll I., Ptáček P.: Objevitelé přírodních
zákonů, Fragment, Praha 1997
2. Malíšek V.: Isaac Newton, Prometheus,
Praha 1999
3. Bečvář J. a kol.: Matematika ve středověké Evropě, Prometheus, Praha 2001
4. Einstein A., Infeld L.: Fyzika jako dobrodružství poznání, Aurora, Praha 2000
5. Paul H.: Photonen. Eine Einführung in
die Quantenoptik, B. G. Teubner Stuttgart,
Leipzig 1999
6. Havelka B.: Geometrická optika I, ČSAV,
Praha 1955
7. Polášek J.: Geometrická optika I, učební
text pro SZŠ, Praha 1968
8. Jexová S.: Geometrická optika I, učební
text pro obor oční technik, Praha 2004
Danae CZ, s. r. o., tel.: 571 61 60 60, fax: 571 61 60 11
rická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická opt
1/2005 Česká oční optika
51
i
inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce
Nový centrální sklad firmy
Metzler v Domažlicích
Rychlejší dodávky a výhody pro české a slovenské optiky
Pod pojmem logistika si obvykle člověk představí
souhru kroků, které je třeba udělat, aby se určité
zboží dostalo efektivním způsobem z jednoho místa
na jiné. Jedno takové výchozí místo s námi nyní
můžete navštívit.
Fungovat začalo koncem roku 2004, po vstupu České
republiky do Evropské unie, denně jím projde přibližně 900 zakázek a jeho mottem je rychlost.
Hovoříme o novém centrálním skladu firmy Metzler
v Domažlicích.
Toto středisko poskytuje služby optikům a distributorům po celém světě – od Německa, Rakouska,
Holandska a Švýcarska přes Japonsko, Spojené
státy americké až po Jižní Ameriku, Austrálii a Nový
Zéland.
Nesmíme však opomenout Českou republiku a Slovensko. Právě pro ně se totiž centralizací skladu v Domažlicích podstatným způsobem zrychlily dodávky
zboží. Dříve musel zákazník čekat, než zboží doputuje
z centrálního skladu v Německu, budou vyřízeny
složité celní formality, zboží bude procleno a pak se
dostane k optikovi.
Dnes zákazník v Čechách a na Moravě obdrží objednané zboží do druhého dne od odeslání zásilky
52
Česká oční optika 1/2005
inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inze
ze skladu a zákazník na Slovensku si počká pouze
o den déle.
Centrum čekají v dohledné době ještě další důležité
změny. V únoru tohoto roku budou všechny firmy
v rámci koncernů Metzler International a NiGuRa
propojeny novým jednotným informačním systémem
SAP, v březnu převezme centrum sklad brýlí od své
sesterské společnosti NiGuRa v Düsseldorfu a do
dvou měsíců bude centrum vybaveno robotizovaným řízením pro expedici objednávek, čímž se opět
o něco zvýší počet odbavených zásilek.
Ve skladu pracují speciálně vyškolení pracovníci, kteří Vám mohou nabídnout v současné době 120 000
různých položek zahrnujících dioptrické a sluneční
brýle, náhradní díly a také reklamní materiál.
Společnost Metzler nejenom že zboží z Domažlic
distribuuje, ale vyrábí tam i své vlastní produkty. Ve
stejném místě sídlí totiž její sesterská firma Galí Optik,
která se svými 310 zaměstnanci jako jedna z mála
v Evropě vyrábí luxusní brýlové obruby. Díky tomuto
zázemí firma navíc poskytuje dokonalý servis, který
zahrnuje i speciální úpravy obrub dle přání zákazníka – pokud si tedy například budete přát speciální
povrchovou úpravu obrub v galvanické lázni nebo
speciální barvu, pomohou Vám právě v Domažlicích. Firma provádí také opravy obrub, včetně
letování, a poskytuje i záruční a pozáruční servis.
30 zaměstnanců, kteří v servisním středisku pracují,
odbaví měsíčně na 4 000 zakázek, a to především
pro Českou republiku, Slovensko, Holandsko, Německo, Švýcarsko a Rakousko.
Tím, že Metzler soustředil rozesílání zboží, poprodejní
servis a vlastní výrobu na jedno místo, bude schopen
uspokojovat požadavky svých zákazníků ještě rychleji
a kvalitněji než doposud.
w w w. m e t z l e r i n t e r n a t i o n a l . c z
1/2005 Česká oční optika
53
z
zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavos
Zajímavosti ze světa optiky
Víte, že…
…problémy sužovaný Hubbleův kosmický dalekohled by se mohl za několik let
při neřízeném pádu atmosférou zřítit do
obydlených oblastí. Technika vyslaná
lidmi do vesmíru se tak připojuje k nebezpečným přirozeným projektilům, které
krouží sluneční soustavou a mohou se
strefit do Země.
Hubbleův dalekohled obíhá naši planetu od
roku 1990 ve výšce 600 kilometrů. Má tvar
válce dlouhého 13,1 metru a širokého až 4,3
metru, váží 11,6 tun. Kosmický teleskop však
není vybaven vlastním raketovým systémem,
proto nedokáže kompenzovat pomalé klesání,
ke kterému dochází vlivem tření o horní části
atmosféry. A protože jeho přístroje dosluhují
a baterie už jsou také na hranici životnosti,
zdá se, že dalekohled se stane během tří let
neovladatelným.
Pokud by americká kosmická agentura
NASA ponechala dalekohled svému osudu,
tak by se kolem roku 2020 zřítil na zemský
povrch. Nedávno zveřejněné počítačové
simulace NASA ukazují, že se v tom případě
během průletu atmosférou rozpadne a několik tun úlomků zasype pás o délce přes
tisíc kilometrů. Riziko, že v této oblasti dojde
ke zranění nebo dokonce k úmrtí, je přitom
poměrně velké – přibližně 1:250.
NASA se připravuje k tomu, že ke stárnoucímu Hubbleovu kosmickému tele skopu vyšle robota, který se jej pokusí
opravit. Mezitím se diskutuje o tom, jak
dalekohled, až doslouží, bezpečně odstranit.
Neřízený zánik Hubbleova dalekohledu přitom
není jediným nebezpečím, které na nás číhá
v kosmickém prostoru. Sluneční soustavou
se potulují stovky těles, která mohou představovat ohrožení pro celou planetu a o jejichž
existenci zatím nemáme ani tušení.
Potenciálně nebezpečné asteroidy
Symbolickým připomenutím přetrvávajícího
nebezpečí srážky naší planety s jiným tělesem
byl 29. září 2004 průlet asteroidu Toutatis
kolem Země. Planetka samotná přitom není
velkou hrozbou. Při dopadu by sice způsobila
globální katastrofu, nicméně během následujících několika staletí se s naší planetou
určitě nesrazí.
Toutatis je ale zástupcem takzvaných potenciálně nebezpečných asteroidů. Podmínkou
54
Česká oční optika 1/2005
k zařazení asteroidu do této skupiny je průměr
větší než 150 metrů a přiblížení k oběžné
dráze naší planety na zhruba sedm a půl
milionu kilometrů.
Označení některého asteroidu jako potenciálně nebezpečného přitom neznamená
akutní nebezpečí. Celkem už dnes astronomové objevili přes šest set takových objektů
a u poloviny z nich již riziko srážky v dohledné
době vyloučili. Jejich celkový počet se ale
odhaduje na přibližně jeden tisíc a je možné,
že ve zbývajícím počtu číhá nějaký opravdu
nebezpečný exemplář.
Nebezpečí je nutné znát s předstihem
Srážka naší planet y s kter ýmkoliv ze
skupiny nebezpečných asteroidů by byla
fatální. Asteroid o průměru půl kilometru
zdevastuje oblast větší než Česká republika
a desetikilometrová planetka by už dokázala
vyhladit prakticky veškerý život na Zemi.
Jedinou možnou ochranou před případnou
srážkou je důsledná prevence. Ta spočívá
kromě pečlivého sledování oblohy také v hledání způsobů, jak planetku odchýlit z kolizního
kurzu. Kritickým faktorem je předstih, s jakým se podaří nebezpečný asteroid objevit.
Dostatečný „náskok“, který by umožnil přijmout určitá protiopatření, činí dnes spíše
roky než týdny nebo měsíce.
Kde je nejlepší odpálit jadernou nálož
Jako první řešení se nabízí rozbití planetky
na kusy například pomocí jaderného výbuchu. Tato metoda je ale smysluplná pouze
zdánlivě; „rozdrobení“ planetky by totiž mohlo
vést k tomu, že jedna nebo více z trosek
zůstane na původním kurzu. Zemi by potom
místo jediného asteroidu zasáhla hned sprška
menších těles.
Celý postup je navíc zbytečně náročný,
mnohem efektivnější metodou je pouhé
odchýlení planetky z původního směru tak,
aby proletěla v bezpečné vzdálenosti kolem
naší planety. Podle výpočtů by v takovém
případě bylo nejvhodnější odpálení jaderné
nálože několik kilometrů od asteroidu. Po
výbuchu by se značná část jeho povrchu
zahřála a postupně odpařila. Tající materiál
by tak umocnil sílu samotného výbuchu.
S největší pravděpodobností by ale lidstvo
muselo sestrojit dosud nejsilnější jadernou
zbraň v dějinách.
Z malých meteoritů je u nás nejznámější
Morávka
Kromě velkých těles, která v průběhu
dlouhé historie planety stála za vyhynutím dinosaurů a dalších živočišných druhů, je naše
Země terčem pro množství malých úlomků.
Několikametrové balvany ale nepředstavují
globální nebezpečí, naopak jsou pro vědce
cenným zdrojem informací o historii sluneční
soustavy.
Přesto občas k nehodám dochází. Podle
čínských historických pramenů zasáhl
roku 1490 jednu z provincií déšť drobných
meteoritů. O život tehdy přišlo údajně deset
tisíc lidí. Častěji ale dochází k drobným
zraněním. V červnu 1994 poblíž Madridu
rozbil meteorit přední sklo automobilu jistého José Martina. Ten si ze srážky kromě
ohnutého volantu odnesl i zlomený prst.
Také na českém území se podařilo zaznamenat několik dopadů meteor itů.
A si nejznáměj š ím p ř ípadem je mete orit Morávka z 6. k větna roku 2000,
k ter ý explodoval nad Besk ydami.
Lidé na mnoha místech České republiky,
Slovenska a Polska pozorovali obrovský
svítící meteor (bolid), k ter ý byl jasně
viditelný i za denního světla. Přibližně metrový balvan o hmotnosti jeden a půl tuny
nakonec vysoko nad zemským povrchem
explodoval a rozpadl se na množství menších úlomků.
Úlomky vystopovaly špionážní družice
Jak se později ukázalo, vědcům v tomto
případě náhoda přála. Kromě několika
nezávislých záznamů na videokameře měli
k dispozici celou řadu měření otřesů půdy
po explozi a také údaje ze špionážních
družic. Ty byly uvolněny pro civilní využití,
protože dokázaly pozorovat dopad meteoritu
z oběžné dráhy. Pracovníci Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově tak
mohli přesně určit místo dopadu a také
předchozí dráhu ve sluneční soustavě.
Podle odhadů dopadlo na zem zhruba sto
kilogramů úlomků. Během pátrání se podařilo
najít pět fragmentů, dohromady o hmotnosti
přes jeden kilogram. I když toto množství
vypadá v porovnání s původní hmotností
nepatrně, je to slušný úspěch. Meteority totiž
v pozemském prostředí působením vody a vě-
sti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti zajímavosti z
tru rychle ztrácejí své charakteristické rysy a nakonec je od běžných
kamenů dokáže odlišit pouze odborník.
V historii se podařilo zachytit pád meteoritu a zpětně určit jeho
dráhu pouze v šesti případech. Stojí za zmínku, že hned dva z nich
dopadly na naše území; vedle Morávky to byl ještě meteorit Příbram
v roce 1959. Výzkum meteoritů tak představuje výkladní skříň české
astronomie.
Zdroj: www.ihned.cz, 16. 12. 2004, převzatý článek
potu a současně ultrafialovému záření slunce ztrácí materiál svou
pevnost, takže doporučená doba účinné životnosti kevlarových vest
bývá čtyři až pět let. Vědci z Národní mexické univerzity, které vedl
Victor Castano, proto vyvinuli z křemíkových a uhlíkových sloučenin
ochrannou vrstvu, jež se zabuduje do materiálu a funguje jako „opalovací krém“. Takto upravené vesty již vyrábí španělská firma Parafly
a podle testů by měly bez problémů sloužit deset let.
Zdroj: www.ihned.cz, 16. 12. 2004, převzatý článek
…snímky, které slouží jako důkaz např. u soudu, mohou být
padělané. Digitální fotografie má řadu výhod, ale přináší i rizika. Jednoduchost, s jakou lze snímek upravit, totiž přímo svádí
k falzifikaci. Odborníci se však učí podvod rozeznat.
Člověk může na digitální fotografii s pomocí počítače velmi snadno
pozměnit kupříkladu poznávací značku auta. Pokud si s tím dá trochu
víc práce, pak to lze jen těžko odhalit. A digitální fotografie se už
přitom užívá i jako důkazní materiál u soudu.
Program najde změnu
Hany Farid, který přednáší na vysoké škole Dartmouth College
ve Spojených státech, přišel na to, jak podvrh odhalit. U montáže
z několika fotografií musí být například vždy jedna z nich upravena
zásadnějším způsobem, a to tak, že se změní její velikost nebo se
pootočí, případně se z ní použije jen výřez. Program, na kterém Farid
pracoval se svými studenty, takový zásah do snímku odhalí.
Vystopovat lze podle Farida každou úpravu. U obyčejného zvětšení fotografie například počítačový program snímek
roztáhne a vznikající mezery okamžitě vyplňuje odstíny, které
namíchá z barev sousedících políček. Zjednodušeně řečeno, je-li políčko A na originálním snímku červené a políčko C
modré, vloží mezi ně program do vznikající zvětšeniny fialovou.
Faridova analýza digitálních fotografií funguje stoprocentně zatím
jen u snímků v originálním, nekomprimovaném formátu. U formátu
JPEG, který je nejrozšířenější, políčka splývají a je problematičtější
odhalit mezi nimi stopu dodatečného zásahu.
Porovnání fotoaparátu
Jessica Fridrichová, která přednáší na Newyorské státní univerzitě,
na to jde z opačného konce. Navrhuje u sporných snímků, prověřovaných například u soudu, v první řadě zjistit, jakým přístrojem
byly pořízeny. Fridrichová totiž tvrdí, že každý fotoaparát je svým
způsobem originál a zanechává na snímcích stopy, které lze dobře
identifikovat. Něco jako rýhy, které zůstanou na náboji po výstřelu.
Digitální fotoaparát prozradí plošky snímače, takzvané pixely. Jsou
jich miliony, ale několik jich může být světlejších nebo úplně vypálených, což se na fotografii ve výsledku projeví jako vada. Člověk ji
sice přehlédne, ale pod lupou je patrná.
Oko jako podpis
Fridrichová jde ještě dál a testuje přístroj, který by naráz udělal dva
snímky. Vedle toho, co je v hledáčku, sejme ještě obraz čočky oka
fotografujícího, která je rovněž jedinečným identifikačním prvkem.
Fotografie čočky by se spolu s údajem o čase a místě pořízení snímku uložila v zakódovaném formátu do zvláštního souboru, který se
stane součástí fotografie. Pokud by chyběl, svědčilo by to o tom, že
jde o podvrh. Metoda je použitelná zejména u policejních snímků.
„Falzifikaci fotek asi nezabráníme, ale můžeme to všem, kteří se
o to budou pokoušet, alespoň ztížit,“ uzavřel Farid.
Zdroj: www.ihned.cz, 16. 12. 2004, převzatý článek
…existuje první hologramový telefon. První telefon schopný
přenášet trojrozměrné obrazy – hologramy – představil Susumu Tači
z Tokijské univerzity. Volající se zavře do boxu, v němž soustava kamer
nasnímá jeho hlavu ze všech stran a vytvoří panoramatický 360stupňový záběr. Aparát odešle obrázek do přijímače ve tvaru válce. Ten je
vysoký asi 50 centimetrů a je posetý množstvím diod a optických vláken, která dokážou vyvolat přijatý obraz. Příjemce telefonátu, který
chodí kolem válce, má pocit, jako by v něm byl volající fyzicky přítomen.
Díky přístroji pojmenovanému SeeLinder by si mohla najednou volat
celá rodina nebo by šlo uspořádat trojrozměrnou telekonferenci,
soudí Tači. Aparát má ale ještě několik dětských nemocí. Trojrozměrný efekt nefunguje při pohledu zdola nebo seshora a obraz zatím
není tak ostrý jako u dnešních televizorů. Zařízení stojí 74 tisíc eur
(zhruba 2,2 milionu korun). Tači přesto věří, že se brzy objeví na
běžném trhu.
…existuje „opalovací krém“ pro neprůstřelné vesty. Vlákna
kevlaru, polymerního materiálu, z něhož se vyrábějí například neprůstřelné vesty, jsou lehká a přitom pětkrát pevnější než ocel. I tento
špičkový materiál má však svou slabinu – při vystavení lidskému
Zdroj: www.ihned.cz, 9. 12. 2004,
převzatý článek
Přečetl Dr. Petr Kašpar
inzerce
Maison
Casanova
eyewear
collection
Brýlové
obruby
italské firmy
Maison
Casanova
Casanova,
Dolce
Vita,
Taxi
Linie
Casanova,
Dolce
Vita,
Taxi
OPTA 2005
B 018
Distributor
pro –český
trh:
LEC!NAR®
Mgr. David Lecnar
Staré náměstí 14, 560 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 532 602
e-mail: [email protected]
internet: www.lecnar.com
lecnar 1_2005.indd 1
1/2005 Česká oční optika
1/13/05
55
2:33:56 PM
i
56
inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce
Česká oční optika 1/2005
inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inze
EYAS 1.60
Materiál s vyšším indexem lomu – EYAS 1.6
• Esteticky a opticky dokonalý materiál
• Tenký a lehký
• Abbeho číslo 43
• 100% UV absorpce
• Nejlepší pro vrtané obruby
1/2005 Česká oční optika
57
z
z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního optika
Anizometropie
a její korekce
Anizometropie je stav, kdy rozdíl mezi refrakčními vadami obou očí činí více než 1,5 D.
I v případě, že obě oči mohou být monokulárně dokonale vykorigovány a dosažený
monokulární stupeň zrakové ostrosti je v normě, binokulární používání takovéto korekce
s sebou může přinést některé problémy.
Extrémním případem anizometropie je stav po
jednostranném odstranění oční čočky, aniž by
byla nahrazena umělou, např. při jednostranné kataraktě (šedém zákalu).
Nedostatky anizometropické
korekce brýlemi:
• anizeikonie
• nestejný prizmatický účinek při stranových
pohledech (mimo optický střed čoček)
• rozdíl v prizmatickém účinku ve svislém
směru při čtení přes brýle do dálky
• nutnost objednání speciálních bifokálních
a progresivních brýlových čoček
• stranová nevyváženost brýlí na nosním
kořenu – rozdíl v hmotnosti P a L brýlové
čočky
• nestejná středová (okrajová) tloušťka P a L
čočky (estetika)
Anizeikonie
Tento problém se obecně doporučuje řešit
ve vhodných případech korekcí kontaktními
čočkami. Blíže se touto problematikou zabývá
prof. Blanka Brůnová v Souboru přednášek
kurzu kontaktologů – II. část a Jaroslav Polášek
v Technickém sborníku oční optiky, str. 325.
Klínový účinek ve vodorovném
směru
Při pohledu do stran je oční pár vystaven
nestejnému klínovému účinku. Na obr. 2 a 3 je
vidět, že kritičtější směr pohledu, při kterém
by u uživatele brýlí pro zachování jednoduchého binokulárního vidění (JBV) pohledové osy
musely jít do divergence, nastává ve směru
silnější spojné korekce, resp. slabší rozptylky v brýlové obrubě.
Svislý směr pohledu
Jakékoliv odchýlení pohledové osy očí
od optických os čoček ve svislém směru
58
Česká oční optika 1/2005
navozuje uživateli anizometropických brýlí
nestejný svislý klínový účinek před pravým
a levým okem. Norma kvality stanoví maximální hodnotu rozdílu 0,5 pD. Ta se snadno
překročí např. při čtení, kdy pohledové osy
sklouznou o vzdálenost kolem 10 až 15 mm
pod optické středy brýlových čoček, které
byly nacentrovány výškově na přirozený přímý
směr pohledu do dálky. Pro uživatele těchto
brýlí to tedy znamená, že na čtení musí sklonit
hlavu nebo zvednout text tak, aby pohledové
osy obou očí procházely co nejblíže optickému středu čoček. Jiným řešením je zhotovení
speciálních brýlí pouze na čtení, které budou
mít optické středy posunuté dolů.
Při nedodržení výše uvedených opatření
může mít anizometrop astenopické potíže, při
vyšších rozdílech v hodnotách vrcholových
lámavostí pravé a levé čočky dokonce zjevné
dvojité vidění.
Uživatel má při měření nasazenou vybranou
obrubu s fóliemi. Zrcátko se musí nacházet
ve vzdálenosti, na jakou bude uživatel brýle
používat (obr. 1). Pravým (levým) okem sledujeme polohu pravého (levého) oka.
Zákazníka při výdeji brýlí upozorníme, aby
se vyhýbal dlouhodobým pohledům mimo
optický střed čoček.
obr. 1 Zrcadlová metoda ověřování polohy zornic při
pohledu do blízka (PDB):
a) pohled shora
Bifokální a progresivní korekce
Z předcházejícího odstavce je zřejmé, že
anizometropovi-presbyopovi nelze bez rizika
nestejného vertikálního prizmatického účinku
nabídnout běžnou bifokální nebo progresivní
korekci. V případě zájmu o tento druh korekce je nutno objednat speciální úpravu jedné
z korekčních čoček. Provádí se speciálním
klínovým zbroušením slabší spojné (silnější
rozptylné) čočky v její spodní části tak, aby se
klínové účinky obou čoček ve vztažném bodě
korekce do blízka vyrovnaly. Takto upravená
bifokální čočka má potom na přední ploše
v úrovni předělu charakteristické vodorovné
„zalomení“ přední plochy.
b) pohled ze strany
Výšková centrace čoček
v brýlích
Čočky do anizometropických brýlí do dálky
centrujeme ve svislém směru zásadně na
střed zornice; hlava přitom musí být přirozeně nakloněna a pohled musí směřovat
do dálky (vodorovný směr pohledu). U brýlí
na čtení musí být optické středy podstatně
níž, a to v místě průsečíků sbíhavých pohledových os při čtení. Místa průsečíků si
snadno zjistíme pomocí zrcátka vodorovně
položeného na stůl mezi nás a uživatele brýlí.
z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního optika z praxe očního opt
Vyrovnání tloušťky
Protože nestejná lámavost čoček má vliv i na jejich konstrukční
tloušťku, uživatelé anizometropických brýlí mohou poukazovat na
nestejnou okrajovou nebo středovou tloušťku u pravé a levé čočky
v jejich brýlích. Z toho vyplývá i hmotnostní nevyváženost brýlového
středu (silnější čočka je těžší a převažuje při posazení na nos).
Částečným řešením tohoto problému je speciální objednání páru
čoček s vyrovnanou okrajovou nebo středovou tloušťkou.
obr. 2
Stranové pohledy do dálky přes brýle s nestejnými spojnými čočkami
(poloviny čoček jsou schematicky zakresleny jako klíny s bázemi k sobě)
a) ve směru silnější spojky
– nutí oční pár do divergentního (rozbíhavého)
postavení – kritické!!!
Zakreslení směru pohledu
v prostoru před brýlemi:
bez vlivu čočky
(směr pohledu očí)
směry ovlivněné
čočkami (rovnoběžné)
b) ve směru slabší spojky
– nutí oční pár do konvergentního (sbíhavého)
postavení – nemusí vyvolat problémy
obr. 3
Stranové pohledy do dálky přes brýle s nestejnými rozptylnými čočkami:
(poloviny čoček jsou schematicky zakresleny jako klíny s bázemi od
sebe)
a) ve směru slabší rozptylky
– nutí oční pár do divergentního (rozbíhavého)
postavení – kritické!!!
Zakreslení směru pohledu
v prostoru před brýlemi:
bez vlivu čočky
(směr pohledu očí)
směry ovlivněné
čočkami (rovnoběžné)
b) ve směru silnější rozptylky – nutí oční pár do konvergentního (sbíhavého)
postavení
Ladislav Najman
1/2005 Česká oční optika
59
k
kouření – hrozba slepoty kouření – hrozba slepoty kouření – hrozba slepoty kouření – hrozba slepoty kouření
Kouření – hrozba slepoty
V časopise British Medical Journal se
objevil varovný článek Dr. Kellyho a jeho
spolupracovníků, který konstatuje, že v Anglii
jsou kuřáci postiženi senilní makulární degenerací (SMD) 3x více než nekuřáci. Již dříve
byla známa přímá souvislost mezi kouřením
a senilní kataraktou. Katarakta je však na
rozdíl od ireverzibilní SMD proces většinou korigovatelný. Kouření je tedy vysoce rizikovým
faktorem vedoucím u kuřáků k 3–4x vyššímu
výskytu senilní makulární degenerace, která
je v současném rozvinutém světě nejčastějším oslepujícím onemocněním. Riziko
vzniku SMD je u kuřáků znatelně vyšší než
možnost onemocnění ischemickou srdeční
chorobou, která je u kuřáků asi 1,6x častější.
U bývalých kuřáků je riziko vzniku SMD jen
mírně zvýšené.
Autoři článku předpokládají, že v Anglii žije
asi 53 900 lidí se zrakovým postižením, které
je následkem senilní makulární degenerace
vyvolané kouřením. Z tohoto počtu je asi
17 800 slepých kuřáků se SMD – tedy asi
jeden z pěti případů SMD je pravděpodobně
způsoben kouřením. Kromě toho se senilní
makulární degenerace projevuje u kuřáků
o 10 roků dříve než u nekuřáků. U pacientů-kuřáků se SMD v jednom oku je tedy žádoucí
přestat s kouřením, a snížit tak riziko možnosti
vzniku SMD ve druhém oku.
V České republice kouří přibližně 28 %
populace nad 18 let. Roční spotřeba cigaret
nás řadí mezi prvních pět států v Evropě. Na
následky kouření zemře v České republice
každý rok více než 18 000 osob, což znamená hrozivý počet 50 úmrtí na den.
V minulosti převažoval názor, že skončit
s kouřením je otázkou silné vůle a je to potřeba udělat ze dne na den. Novější klinické
studie prokázaly, že závislost na nikotinu
je podobného charakteru jako závislost na
jiných drogách. Nikotin se dostává do mozku během deseti vteřin po požití, navozuje
příjemné pocity a snižuje úzkost. Během poklesu hladiny nikotinu se objevují abstinenční
příznaky, které se kromě chuti na cigaretu
projevují i neklidem a podrážděním. Závislost
na nikotinu je proto považována za nemoc.
Síla vůle na skončení s kouřením bývá slabá,
obvykle vystačí jen u 1–3 % odvykajících.
Kuřáci přitom v 70 % udávají, že by s kouřením
přestat chtěli.
Zdá se, že počet kuřáků ve světě klesá.
V současné době kouří v Anglii asi 10–11
milionů lidí, což je asi 27 %. V padesátých
letech to bylo 60–70 %. Pokles počtu kuřáků
se však v posledních letech zastavil asi na
27 %. U mladých lidí a u určitých skupin lidí,
zvláště chudých, je však pokles mnohem
méně patrný, pokud je vůbec nějaký.
Podle prosincového čísla časopisu Lancet
by po zákazu prodeje cigaret přestalo kouřit
300 000 lidí a bylo by zachráněno 15 000
životů. V časopise dále konstatují, že tabák
zabíjí celosvětově 4,2 milionu lidí. Předpokládají, že do roku 2020 zabije tabák více než
10 milionů lidí ročně.
V současné době se zájmem sledujeme
Anglii a její výsledky zákazu kouření na veřejnosti, včetně barů a restaurací. Podobný
zákaz připravují i v Nizozemsku a v Norsku.
Bylo by žádoucí uvažovat o podobném opatření i v rámci Evropské unie.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
1. O‘hAnluain, D.: Ophthalmologists join
battle against smoking, Eurotimes, Vol. 9,
Issue 7, July 2004, str. 10
2. Tempus Medicorum, roč. 13, č. 7/8,
2004, str. 9
inzerce
60
Česká oční optika 1/2005
í – hrozba slepoty kouření – hrozba slepoty
1/2005 Česká oční optika
61
o
optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Němec
Oční optika a optometrie
v Německu
Zákonné vzdělávací a hospodářské aspekty
První vysoká škola optická byla založena
v roce 1909 v Mainzu, pak v Berlíně, v roce
1920 v Jeně, v roce 1951 v Kolíně a v roce
1960 v Mnichově.
V lednu 1966 vynesl nejvyšší soud v Německu nejdůležitější rozsudek pro oční
optiku, ve kterém se praví: „Měření očí
očním optikem – optometristou za účelem
zhotovení brýlí není žádné léčení nemoci“.
Tím byla legislativně uzákoněna optometrie.
V roce 1973 uznávají refrakci nemocenské
pojišťovny a honorují ji.
Refrakce je v Německu základem studia
na vysokých odborných školách, je vysoce odborně vyučována a klade se na ni
nejvyšší důraz. Je to samozřejmé, jelikož
oční optik v Německu je osobně zodpovědný za správnou funkci jím změřených
a zhotovených brýlí. Tento konsekventní
vývoj trvající desítky let přinesl vynikající
a důvěryhodnou pověst očních optiků na
veřejnosti. Nezávislost na očním lékaři,
samostatnost při práci a pozitivní výsledky
jsou další motivací k práci očního optika
– optometristy. Je statisticky dokázáno,
že po vlastní refrakci vzrůstá hodnota prodaných brýlí o 30 %.
Prodej brýlí je hospodářským základem
každé oční optiky, refrakce je nástrojem.
Dobrá technická výuka a řemeslný um je
nezbytný, čím dál tím víc je žádanější i znalost módy, barev, stylů a typů. Odborník
v optice by se vždy měl řídit přáním zákazníka. Oční optik – optometrista se musí cítit
jako zdravotnický řemeslník. Jeho určení
je mezi medicínou a řemeslem.
Dnešní stav optiky v Německu
Od 1. 1. 2004 existuje zákon zdravotních
pojišťoven, podle kterého jsou platby za
brýlové obruby a brýlová skla zrušeny. Jak
ukazuje statistika, následky jsou katastrofální
(graf 1).
62
Česká oční optika 1/2005
Graf 1 Podíl obratu se zdravotními pojišťovnami na celkovém obratu v oboru
Tabulka 2
Statistika obratu oboru oční optika v letech 2001–2003
Text/rok
2001
Obrat (miliard Eur vč. DPH)
4,039
3,958
4,441
Srovnání s předcházejícím rokem
0,6 %
–2,0 %
+12,2 %
Počet brýlí (mil. ks)
11,0
10,1
11,5
–2,7 %
-8,2 %
+13,9 %
Srovnání s předcházejícím rokem
2002
2003
Počet brýlových skel (mil. ks)
33,0
31,6
37,6
Srovnání s předcházejícím rokem
0%
–4,2 %
+19,0 %
Tabulka 3 Porovnání situace v oboru oční optika v roce 1994 a 2004
1994:
● 8 600 provozoven
● 49 200 zaměstnanců
● 21 251 800 stálých nositelů brýlí
● 2 471 zákazníků na provozovnu
● 432 zákazníků na spolupracovníka
2004:
● 9 800 provozoven
● 47 000 zaměstnanců
● 25 444 100 stálých nositelů brýlí
● 2 596 zákazníků na provozovnu
● 541 zákazníků na spolupracovníka
cku optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Něm
Kompletní
vybavení pro
oční ambulanci
Využijte 10 - 15 % veletržních slev, OPTA 2005, stánek B/073.
MEOPH s.r.o.
Business Centrum Olšanka, Táboritská 1000/23, 130
00 Praha
3 oční optika 63
1/2005
Česká
Tel.: 244 460 965, Fax.: 244 460 937, Mobil: 603 234 507
URL: http://www.meoph.com, email: of[email protected]
o
optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Němec
Tabulka 4 Vývoj oboru oční optika od roku 1996 do roku 2003
Rok
Dílny
Provozovny
Zaměstnanci
Obrat v miliardách Eur (brutto)
1996
7 911
8 977
49 815
3,337
1997
8 093
9 184
48 200
3,027
1998
8 300
9 457
47 500
3,651
1999
8 395
9 511
47 900
3,886
2000
8 420
9 620
47 900
4,014
2001
8 445
9 753
48 000
4,039
2002
8 456
9 798
47 000
3,958
2003
8 506
9 859
46 600
4,441
Budou filialisté dále expandovat?
Zvýšená konkurence
Technologický pokrok
●
●
●
●
●
Klesající zaměstnanost
Tlak k úsporám
Graf 5 Předpisy očních lékařů
Graf 6 Počet studujících v oboru oční optika
Zdeněk Renc, oční optik, optometrista, člen předsednictva SČOO
64
Česká oční optika 1/2005
cku optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Německu optika v Něm
Pro novou oční optiku v GALERII
Nové Butovice, kterou otevíráme v březnu 2005 hledáme odborníky v oboru:
OČNÍ OPTIK + OPTOMETRISTA
Požadujeme:
Diplom z optiky nebo optometrie, samostatnost, ochotu učit se, pružnost, obchodního ducha,
vlohy k jednání s lidmi a chuť do práce.
Nabízíme:
Profesionální podmínky, speciální zaškolení, možnost odborného růstu, stabilitu velké firmy, motivující plat.
FOTEX OPTIC
KOC Nový Smíchov
Plzeňská 8
150 00 Praha 5
FOTEX OPTIC
Vídeňská 100
619 00 Brno
FOTEX OPTIC
U letiště 2/1074
320 11 Plzeň
FOTEX OPTIC
Novinářská 6a/3178
702 00 Ostrava
FOTEX OPTIC
Kafkova 8
779 00 Olomouc
FOTEX OPTIC
Nárožní ulice
150 00 Praha-Stodůlky
FOTEX OPTIC
Cimburkova 4
612 00 Brno
FOTEX OPTIC
Brněnská 1825
500 09 Hradec Králové
FOTEX OPTIC
třída 3. května 1170
763 02 Zlín Malenovice
FOTEX OPTIC
Havířská 17/352 Všebořice
400 01 Ústí nad Labem
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete Váš životopis na adresu:
FOTEX ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o., k rukám Kateřiny Urbánkové, IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
DIČ: CZ25127993, IČO: 25127993, tel.: 224 835 492, 602 702 040, fax: 224 835 495
1/2005 Česká oční optika
65
m
66
Česká oční optika 1/2005
Danae_reklama_BX.qxd
21.12.2004
¡
Brýlové díly, silikonová sedýlka, sklenená
sedýlka, koncovky.
Spectacle parts, silicone pads, crystal glass pads, temple tips.
¡
SILROC CZ,a.s. Hlavní 750,468 51 Smrzovka,
CZECH REPUBLIC,
www.silroc.cz, [email protected]
Danae CZ, s. r. o., tel.: 571 61 60 60, fax: 571 61 60 11
12:43
Stránka 4
k
křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka křížovka
Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma Novartis s.r.o., CIBA Vision, která rovněž věnovala ceny pro výherce. „O2OPTIX...“ – pokračování
v tajence. Vyluštění tajenky zašlete do 31. 3. 2005 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno. Z došlých
odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží tyto ceny: 1. cena – poukaz na balení čoček O2OPTIX + roztok SOLO-care AQUA, 2. cena – poukaz na balení
čoček O2OPTIX, 3. cena – roztok SOLO-care AQUA.
Výherci z č. 4/2004: 1. – 3. cena – luxusní brýlové pouzdro – Jan Ostrolucký, Brno; MUDr. Miluše Kačerová, Stříbro; Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod.
Správné znění tajenky z č. 4/2004: Krásné Vánoce a úspěšný nový rok přeje zákazníkům současným i příštím SAGITTA.
68
Česká oční optika 1/2005
Na této rubrice spolupracují
Obsah
Vliv kontaktních čoček pro kontinuální nošení
na fyziologii rohovky a slzného filmu (2. část) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kolik O2 potřebují naše oči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Nová možnost řešení presbyopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1/2005 Česká oční optika
69
c
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
Vliv kontaktních čoček
2. část
pro kontinuální nošení
na fyziologii rohovky a slzného filmu
Komplikace vyvolané nošením
čoček pro kontinuální nošení
3.2.1. Mikrobiální keratitida MK
Je jedinou vysoce nepříznivou reakcí pozorovanou v některých případech během nošení
kontaktních čoček, která může způsobit
oslepnutí. Mikrobiální keratitida byla pozorována u všech typů čoček a všech způsobů
nošení. Uvádí se, že riziko mikrobiální keratitidy je podstatně vyšší u kontinuálního nošení
hydrogelových čoček ve srovnání s jinými typy
a způsoby nošení čoček. Používání silikonových hydrogelů v podstatě eliminuje hypoxii
u většiny nositelů, čímž se odstranil jeden
z nejzávažnějších rizikových faktorů pro vznik
mikrobiální keratitidy.
Teprve čas ukáže, zda tento faktor může
vážně ovlivnit vznik mikrobiální keratitidy.
3.2.2. Akutní zarudnutí oka (Contact
lensinduced red eye) CLARE
Jde o akutní zánětlivou reakci na toxiny, jako
například lipopolysacharid, enzymy a jiné
vedlejší produkty, které pocházejí z bakterií
přítomných na kontaktní čočce. Je zřejmé,
že nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro
vznik CLARE je nošení kontaktních čoček
přes noc, kdy jsou čočky kolonizovány velkým
množstvím patogenních bakterií (gram-negativních), zvláště Haemophilus influenzae
a Serratia marcescens, Pseudomonas putida
a Pseudomonas aeruginosa.
Častou příčinou kolonizace čoček bakteriemi může být nesterilní nádoba, roztok
k přechovávání čoček nebo špinavé ruce
během manipulace. Zdrojem kolonizujících
patogenů mohou být rovněž infekce v různých
částech těla, např. v krku. Zdá se, že během
asymptomatického nošení čočky neexistuje
rozdíl v množství a typu mikroorganizmů obydlujících silikonhydrogelové čočky ve srovnání
s hydrogely na jedno použití. Z toho lze
vyvodit, že i u těchto materiálů budeme moci
pozorovat přítomnost mikrobů. Pro stanovení
míry výskytu CLARE bude zapotřebí po určitou dobu sledovat dostatečný počet pacientů
používajících silikonový hydrogel.
3.2.3. Periferní vřed (Contact lensinduced peripheral ulcer) CLPU
Je podobně jako CLARE nejčastěji pozorován u čoček pro kontinuální nošení. Původ
70
Česká oční optika 1/2005
choroby zůstává poněkud nejasný, ani biopsie
neprokázaly přítomnost mikroorganizmů.
Zřejmé je to, že nejde o infekci rohovky.
Biopsie prokázala, že periferní vřed způsobený kontaktní čočkou je „zánětlivý vřed“,
přičemž zjizvení je způsobené pozánětlivým
hojením. Jelikož se případy periferního
vředu způsobené kontaktní čočkou objevují
i u silikonových hydrogelů, je zřejmé, že pro
odstranění tohoto nepříjemného jevu nebude
stačit eliminace hypoxie. Lze se domnívat, že
poranění epitelu v důsledku vzájemného působení povrchu čočky, rohovkového epitelu
a čočky zanesené bakteriemi je podmínkou
pro vznik periferního vředu.
3.2.4. Infiltrativní keratitida (Infiltrative
keratitis) IK
Infiltrativní keratitida je obecná kategorie pro
náhlý vznik symptomatických, infiltrativních
jevů pozorovaných během nošení kontaktních čoček, které nelze kategorizovat jako
jevy, jako jsou mikrobiální keratitida, akutní
zarudnutí oka a periferní vřed.
Pacienti s infiltrativní keratitidou obvykle
označují jako dobu nástupu symptomů pozdější část dne a nespojují ji s dobou spánku.
Povaha infiltrativní keratitidy je spojována
s více faktory a je tudíž obtížné předpokládat,
zda silikonové hydrogely budou mít nižší nebo
vyšší hodnoty infiltrativní keratitidy. Nicméně
je nepravděpodobné, že tyto jevy budou
eliminovány.
3.2.5. Gigantopapilární konjunktivitida
(Contact lensinduced papillary
conjunctivitis) CLPC
Gigantopapilární konjunktivitida je pravděpodobně nejčastější komplikace spojená
s nošením kontaktních čoček.
Papilární konjunktivitida postihuje horní
tarzální spojivku a je raným stádiem onemocnění obecně známého jako velká papilární
konjunktivitida (giant papillary conjunctivitis
– GPC). Klinické příznaky různých stádií tohoto onemocnění se různí od mírné hyperemie
horního tarzu s několika malými papilami až
po těžkou hyperemii s velkými, vypouklými
papilami, které mají tvar dlažebních kamenů
(kočičí hlavy).
Z dlouhodobých studií máme jen pár informací, a proto je obtížné stanovit počet výskytů
papilární konjunktivitidy v souvislosti se siliko-
novým hydrogelem. Zásadními faktory budou
druh a vrstva usazenin na povrchu čočky
a vztah okraje a povrchu víčka. Vzhledem
k tomu, že tyto čočky jsou poněkud tvrdší, lze
se oprávněně domnívat, že tvar okraje čočky
a její zakončení budou rozhodující.
CLPC má za následek výrazné snížení
komfortu nošení kontaktních čoček, mnohdy
dokonce jejich nošení znemožňuje.
3.2.6. Horní epiteliální obloukovité
léze (Superior epithelial arcuate
lesions) SEAL
Mají formu tenké obloukovité léze rohovkového epitelu, obvykle do 1–3 mm od horního
limbu mezi 10 a 2 hodinou, která je normálně
zakryta horním víčkem. Typická je šířka lézí
do 0,5 mm a délka od 1 do 5 mm. Mohou být
příčinou mírně nepříjemných pocitů.
Vyšší výskyt SEAL se může objevit u silikonhydrogelové čočky v porovnání s běžnými materiály pro kontinuální nošení, pokud
není povrch čočky dostatečně zvlhčen
nebo pokud tvar čočky vyvíjí zvýšený tlak
na povrch oka – pak se lze domnívat, že
nikoliv hypoxie, ale vzájemné mechanické
působení je hlavním faktorem zodpovědným
za vznik SEAL.
3.2.7. Rohovkový vřed
Primárním biomikroskopickým projevem
je rohovkový vřed. Nejčastěji je vyvoláván
bakteriemi Pseudomonas aeruginosa, pak
Stafylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Serratia marcescens a dalšími.
Acanthamoeba není častá, ale je zvláště
devastující. Hlavním projevem této keratitidy
je těžká bolest oka, neodpovídající klinickým
projevům. Trvá měsíce, často je třeba keratoplastika. Nejvíce se objevuje při kontinuálním
nošení.
3.2.8. Limbální hyperemie
Limbální hyperemie je běžná u většiny
nositelů kontaktních čoček. Příznakem je
překrvení cév limbu.
Silikonhydrogely s vysokou permeabilitou,
nízkým obsahem vody a skvělými povrchovými vlastnostmi dokázaly podstatné omezení
limbální hyperemie.
Klíč k úspěšnému zvládnutí těchto stavů
spočívá v časném odhalení, správné diagnóze
a ve zvolení vhodného způsobu léčby.
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
3.3.
Změny v slzném filmu způsobené kontinuálním nošením
Změny chemického složení a struktury slz
mohou být zodpovědné za různé nepříznivé
znaky a symptomy během nošení kontaktních
čoček. U pacientů, kteří používají kontaktní
čočky (i pro kontinuální nošení), je nošení
spojeno se zvýšenou hladinou osmolarity
slz, zatímco u osob s denním režimem nošení
kontaktních čoček je osmolarita normální.
Tyto hyperosmotické posuny mohou být
vysvětleny třemi mechanizmy:
- stimulace slzení je snížená kvůli snížené
citlivosti rohovky,
- dochází ke zvýšenému odpařování
navozenému kontaktní čočkou,
- vylučováním depozit z čočky do slz.
Některé studie uvádějí, že kontaktní čočky
navozují kyselý posun pH, avšak tento předpoklad se dosud nepotvrdil. U měkkých kontaktních čoček zaznamenali různí autoři jak
kyselé, tak zásadité nebo žádné výkyvy pH.
Nárazníková kapacita slz, tj. vnitřní schopnost
slz potlačit zejména kyselé posuvy v pH, tedy
není ovlivněná nošením kontaktních čoček.
Hladina některých slzných komponent se
mění během zánětu, metabolického rozvratu,
mechanického traumatu a také při nošení
kontaktních čoček. Například snížená sekrece IgA u dlouhodobého denního nebo
kontinuálního nošení kontaktních čoček může
signalizovat atypickou keratokonjunktivitidu.
Mírné formy poruch slzného filmu jsou často
příčinou nesnášenlivosti kontaktních čoček.
Dochází k dehydrataci čočky a následné dehydrataci povrchu oka, ke zvýšenému výskytu
depozit s klinickými projevy. K dehydrataci
jsou více náchylné ultratenké čočky a čočky
s vysokým obsahem vody.
U pacientů s poruchou slzného filmu je
zcela nevhodné flexibilní nebo dokonce kontinuální nošení z důvodu akcentace poruch
slzného filmu v době spánku.
4. Faktory ovlivňující aplikaci
kontaktních čoček pro
kontinuální nošení
Předpokladem pro nošení těchto čoček
je pro konečného pacienta jeho celkový
zdravotní stav i zdravotní stav očí. Dále pak
životní styl, který může mít vliv na úspěšné
kontinuální nošení, pacientova zodpovědnost, schopnost plnit všechny pokyny dané
kontaktologem a umění jednat v krizových
situacích.
4.1.
Spánek
Během spánku procházíme podle pohybů
očí dvěma hlavními stavy. Na počátku se
oči stáčí nahoru podle Bellova fenoménu
a procházíme dobou žádných či malých očních pohybů. Toto období se označuje jako
období pomalých očních pohybů (NREM)
a je rozděleno do 4 stupňů různé délky trvání.
Poté nastává období konjugovaných očních
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
pohybů (REM), které v průměru trvají 20 %
doby spánku dospělých. Během tohoto období amplituda a rozmanitost očních pohybů
vzrůstá. Existuje převaha pohybů v šikmém
směru, nižší počet je ve vertikálním směru
a nejnižší ve směru horizontálním.
Během spánku dochází k výrazné modifikaci slzného filmu, a to následovně: viskozita
slzného filmu se výrazně zvyšuje, ustává tvorba vody, zvyšuje se koncentrace zánětlivých
proteinů a buněk.
Během spánku se aktivní proud slz zastaví
a mění se antimikrobiální faktory v slzách.
Lysozom a laktoferin jsou přítomny v podobné
koncentraci v slzách zavřeného oka i v slzách
otevřeného oka. Jejich procentuální koncentrace se snižuje na přibližně 10 % celkového
množství proteinů. Během spánku se zvyšuje
celkové množství proteinů v slzách, koncentrace mucinu se zvyšuje pětinásobně. U pacientů užívajících kontaktní čočky pro kontinuální nošení dochází ke snížení koncentrace
sIgA v slzách ve srovnání s lidmi, kteří čočky
nenosí. Toto snížení sIgA může znamenat, že
oči s nasazenými kontaktními čočkami jsou
náchylné ke kolonizaci mikroorganizmy.
everze horního víčka apod.). Je nezbytné
pečlivě sledovat zdravotní stav očí během kontinuálního nošení. Zhodnocení, zda je pacient
i nadále vhodný pro tento způsob nošení, by
mělo být založeno na posouzení příznaků
a symptomů. Péče by měla vycházet z připomínek pacienta zjištěných při vyšetření.
Dnes již existuje řada informací o infekcích
souvisejících s kontaktní čočkou. Bohužel
tyto zkušenosti způsobily, že se řada odborníků má před prodlouženým nošením jako
takovým na pozoru. Přestože bychom neměli
kontinuální nošení zatracovat, obezřetnost je
přece jen na místě. Hlavní formy zánětů oka
jsou způsobeny bakteriemi, které se obvykle
kolonizují na povrchu čočky. Hygiena je proto
na prvním místě a kontaktolog by ji měl neustále zdůrazňovat.
Pacienti by měli být informováni o tom, aby
se vyhýbali nošení přes noc, pokud se necítí
dobře nebo pokud obecně nejsou zdraví.
Pacient by měl vyhledat odborníka, pokud na
jednu z následujících otázek odpoví „ne“:
–
Vypadají moje oči jako obvykle?
–
Cítí se moje oči jako obvykle?
–
Vidí moje oči jako obvykle?
4.2.
Věk
Věkem dochází k degenerativním změnám
na rohovce, v slzném filmu a v oblasti víček.
Degenerace vznikají v souvislosti se stárnutím
organizmu a na jejich vzniku se pravděpodobně podílejí také vlivy zevního prostředí. Degenerace se objevují samostatně nebo vznikají
v souvislosti s celkovým onemocněním, se
záněty a traumaty oka.
Věkem vzniká arterioskleróza víčkových
kapilár mající vliv na výživu rohovky během
spánku.
Snášenlivost čoček může být ovlivněna
různými faktory. Není vhodné jejich používání
v suchých, prašných prostorách, chemických
provozech apod. Vliv mohou mít i některé
léky a hormonální preparáty. Alergie není
kontraindikací pro aplikaci, ale pokud se
jedná o sennou rýmu, je třeba pacienta upozornit, že v rizikovém období je obvykle nutné
nošení omezit.
4.3.
Celkový zdravotní stav
U starších pacientů se v souvislosti s nošením čoček mohou objevit potíže. Ochabuje
tonus víček, narůstá výskyt suchého oka a tím
se snižuje snášenlivost ultratenkých čoček
a tenkých čoček s vysokou hydratací.
4.4.
Změna nadmořské výšky
Změna nadmořské výšky má vliv na aplikaci
kontaktních čoček pro kontinuální nošení,
neboť ve vysoké nadmořské výšce je kvůli
řídkému vzduchu ztíženo dýchaní. Stejně jako
pro plíce tam není dostatek kyslíku ani pro
rohovku, která je druhým orgánem v lidském
těle, jenž dokáže odebírat vzdušný kyslík.
5. Rizika nošení kontaktních
čoček pro kontinuální nošení
Kritéria pro aplikaci čočky pro kontinuální
nošení na oko by měla být přísnější než
kritéria u čoček pro denní nošení. Týká se
to zejména pohyblivosti čočky na rohovce
a přilnavosti okrajů víček, pečlivěji by mělo
probíhat také kompletní vyšetření (měření
refrakce, štěrbinová lampa, keratometrie,
6. Závěr
Zdá se, že silikonový hydrogel tvoří vynikající
základnu pro „znovuzrození“ kontinuálního
nošení kontaktních čoček. V blízké budoucnosti lze očekávat vývoj v povrchové modifikaci čoček se zaměřením na zlepšení oční
biokompatibility, interakci a stabilitu slzného
filmu. Nové tisíciletí přináší naději na lepší
kontaktní čočky.
Nové materiály s vysokými hodnotami Dk
představují i přes všechny svoje nevýhody
významný postup na poli kontaktologické
praxe. Důkladný výběr pacienta je rozhodující
pro úspěšnou aplikaci kontaktních čoček
v režimu kontinuálního nošení, protože ne
všichni pacienti jsou pro tento způsob nošení
kontaktních čoček vhodní. Je třeba, aby byl
kontaktolog do této problematiky odborně
zasvěcen a aby byl schopen rychle vyhodnotit
případně vzniklé komplikace.
Pro zamezení znečištění a vzniku komplikací je rozhodující, aby pacient dodržoval
hygienická pravidla a byl důkladně instruován
ohledně zacházení s čočkami.
Bc. Renata Baštová
1/2005 Česká oční optika
71
k
c
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
Kolik O2
potřebují naše oči?
Kolik kyslíku potřebuje zdravá rohovka?
Během sjezdu České kontaktologické společnosti, který se konal v listopadu loňského
roku, se rozvinula zajímavá odborná diskuze,
která souvisela s uvedením nových typů
silikonhydrogelových čoček na trh v České
republice.
Firma Johnson & Johnson seznámila
účastníky se svou první silikonhydrogelovou
kontaktní čočkou Acuvue® Advance™ a firma
CIBA Vision představila vlastnosti své novinky
– v pořadí již svůj druhý typ silikonhydrogelové kontaktní čočky O2Optix™. Diskuze se
týkala zejména vlastnosti propustnosti kyslíku
u jednotlivých materiálů kontaktních čoček
(viz tabulka 1).
Přítomní kontaktologové si kladli oprávněnou otázku, zda je extrémně vysoká kyslíková
propustnost nových silikonhydrogelových
kontaktních čoček (u kontaktních čoček
NIGHT&DAY™ a O2Optix™ se jedná dokonce
o vyšší propustnost, než jsou minimální standardy navrhované vědeckými studiemi 1,2,4,5)
důležitá pro zdravé, pohodlné a bezpečné
nošení kontaktních čoček.
Je vyšší propustnost pro kyslík zárukou
lepších aplikačních výsledků?
Pokusme se nad touto otázkou nestranně
zamyslet v následujících bodech.
Existuje individuální potřeba
kyslíku?
Zatímco v běžném životě kontaktologa
se zdá odpovědí na tuto otázku zřetelné
„ano!“, teoretické a experimentální výsledky
různých vědeckých studií nejsou jednotné.
Jejich hodnoty se liší řádově až o 50 %! (viz
studie 1,2,4,5). Možná, že se někdy v budoucnu
kontaktologové dočkají průkazné vědecké
informace na toto téma. Většina vědeckých
studií se však shoduje na tom, že: „počet
nežádoucích zdravotních účinků způsobených chronickou hypoxií rohovky klesá
s rostoucí kyslíkovou propustností materiálů
kontaktních čoček.“3 V biologii a ve fyziologii
je všeobecně problematické doložení jakýchkoliv přesných fyzikálních hodnot, což
72
Česká oční optika 1/2005
je zejména nám, kontaktologům, velmi dobře
známo. V aplikační praxi jsem často pozoroval
skupinu klientů, kteří vědomě nedodržovali
doporučený způsob nošení kontaktních čoček a nosili je v prodlouženém režimu (spali
s nimi). Přesto jsem u nich žádný negativní
následek vyplývající z tohoto nezodpovědného konání nepozoroval. Existovala ale jiná
skupina klientů, u kterých nošení čoček s vyšším obsahem vody v běžném denním režimu
vyvolalo chronické potíže už po 2 hodinách
nošení. Znám klienty, kteří nosí čočky z původního HEMA materiálu již 30 let a u nichž
při pravidelné roční výměně čoček nejsou
patrné zdravotní komplikace. Také jsem se
setkal s klienty, u kterých po 3 měsících nošení středně hydratovaných čoček byla vidět
začínající neovaskularizace.
Výše uvedené příklady jsou praktickými
ukázkami individuálních potřeb rohovkového
metabolizmu spojených s nárokem na kyslík.
Každý praktik po létech aplikace kontaktních
čoček ví, že někteří lidé mají vyšší a jiní zase
nižší potřebu kyslíkové propustnosti pro materiály kontaktních čoček. V současné době
však nemáme k dispozici žádný jednoduchý
test, který by tuto individuální potřebu kyslíku
změřil.
Nejefektivnější způsob, jak se vyhnout
zdravotním komplikacím v aplikační praxi, je
aplikovat od začátku každému klientovi kontaktní čočky s co možná nejvyšší kyslíkovou
propustností. A to i přesto, že skupina klientů,
u které má jejich rohovkový metabolizmus vysoké nároky na kyslík v denním režimu nošení
čoček, je malá.
Inspirujme se postupy, které jsou běžné
u léčiv. Když jsou ve farmacii objeveny
látky s novou účinností, je tato účinnost
bezprostředně využita. Prioritou je co možná
nejvíce zvýšit hlavní léčebný účinek a zároveň snížit vedlejší nežádoucí účinky. Proto
nové silikonhydrogelové materiály poskytují
vyšší standard aplikací a zvyšují vyhlídky
pohodlného a zdravého nošení kontaktních
čoček.
Ovlivňuje prostředí potřebu
kyslíku?
Požadavky rohovkového metabolizmu se
mohou různit také v závislosti na vnějších
podmínkách. Například:
• vyšší nadmořská výška,
• vytrvalostní aerobní sporty,
• vícehodinové denní nošení,
• pohyb v zakouřeném (nevětraném) prostředí atd.
Kontaktolog nemůže předvídat podmínky, ve
kterých bude klient čočky nosit, a proto doporučení materiálu s co nejvyšší propustností
pro kyslík zajistí uživateli významnou bezpečnostní rezervu. Pomohu si nyní příkladem
z techniky – na výtahu je označení maximální
nosnosti, a přestože všichni ze školy víme, že
tato deklarovaná hodnota je mnohem nižší než
skutečná hodnota, raději tuto doporučenou
nepřekračujeme.
Design kontaktní čočky a jeho
vliv na kyslíkovou propustnost
Hodnota Dk/t, kterou argumentují všichni
výrobci, je založena na čočce o dioptrické
hodnotě –3,00 dpt, která má poměrně paralelní design přední a zadní křivky, proto má
i tenký profil.
Vyšší negativní a zejména pozitivní dioptrické hodnoty kontaktních čoček mají mnohem
silnější profil, který podstatně redukuje propustnost kyslíku. Proto kontaktní čočky, které
nabízejí permeabilitu kyslíku větší, než jsou
minimální standardy platné pro čočku o hodnotě –3,00 dpt, poskytnou pravděpodobně
i ve vyšších dioptrických hodnotách a v celém
dodacím rozpětí dostatečnou propustnost pro
kyslík (viz tabulka 2).
Příležitostné zdřímnutí nebo
spánek s kontaktní čočkou
Při zavřeném víčku – dokonce i bez kontaktní čočky – pociťuje rohovka nedostatek kyslíku. S kontaktní čočkou se tento deficit ještě
zvyšuje. Po počáteční euforii v 80. letech,
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kdy se čočky pro prodloužené nošení začaly aplikovat a nosit,
byl zjištěn velký počet zdravotních komplikací související s tímto
režimem nošení. Riziko infekce bylo zdokumentováno tak jasně,
že až do vynálezu silikonhydrogelových čoček na konci 90. let
docházelo k neustálému poklesu prodlouženého způsobu nošení čoček. Navzdory všem varováním a studiím nám průzkumy
signalizují, že velká většina klientů si v kontaktní čočce, která
není určená k prodlouženému nošení, příležitostně zdřímne.
Tento jev se děje často i v čočkách s nízkým Dk/t, dokonce
i v případě, kdy je klient svým kontaktologem důrazně varován.
Průzkumy udávají, že téměř všichni nositelé kontaktních čoček
si v čočkách příležitostně zdřímnou a až 61 % klientů si někdy
ponechá čočku i přes noc.
Ze života víme, jak těžce se odstraňují lidské zlozvyky a jak
lidé rádi porušují daná pravidla. Je proto výhodnější aplikovat
takový druh čočky, který, přestože bude primárně určen pro
denní režim nošení, dovolí občasné náhodné přespání s kontaktní čočkou bez velkého infekčního rizika. Doporučování
čoček s nižší hodnotou Dk/t zvyšuje toto infekční riziko zejména
v případě, kdy klienti občas nedodrží doporučený režim nošení
kontaktních čoček.
Tabulka 1
Přehled kontaktních čoček
z hlediska hodnoty Dk/t
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
Hlavní výhoda silikonhydrogelových
kontaktních čoček
Z výše uvedených příkladů je patrné, že každé procentuální zvýšení
propustnosti materiálu čoček pro kyslík přináší významné zdravotní
výhody pro uživatele, a to bez ohledu na to, zdali hodlá kontaktní
čočky nosit v denním nebo prodlouženém režimu nošení. Je proto
zvláště zajímavé prozkoumat vlastnosti nové kontaktní čočky O2Optix™, která rozšiřuje nabídku silikonhydrogelových čoček společnosti
CIBA Vision. Čočky O2Optix™ jsou schváleny evropskými i americkými regulačními autoritami k dennímu a také k prodlouženému nošení
(na 6 dnů nepřetržitého nošení) s měsíčním režimem výměny. Čočka
je cenově srovnatelná s běžnými měsíčními kontaktními čočkami,
které však nemají atest k prodlouženému nošení a propustnost
pro kyslík je u nich až 5krát nižší ve srovnání s čočkou O2Optix™.
Technologie výroby čoček O2Optix™ kombinuje vlastnosti silikonu
s hydrogelem a díky plazmovému zušlechtění povrchu zajišťuje
dokonalou vlhkost a odolnost vůči depozitům. Povrchová úprava je
stálá a pravidelným čištěním se nenarušuje. V plánu je také brzké
rozšíření dodacích parametrů silikonhydrogelových čoček O2Optix™
ve sférické, ale i torické oblasti.
Pro čištění výše popisovaného druhu kontaktních čoček se doporučuje peroxidový systém AOSEPT® Plus nebo čisticí systém
SOLO-care AQUA™. Oba tyto druhy čisticích prostředků jsou
vhodné a kompatibilní s jakýmkoliv hydrogelovým, ale i každým
silikonhydrogelovým typem kontaktních čoček.
Oxygen Transmissibility (Dk/t)
Silikonhydrogelové kontaktní čočky s vysokou propustností pro
kyslík jsou významným pokrokem na poli kontaktních čoček. Jejich
doporučováním a aplikacemi roste Vaše odborné renomé. Špičkové
vlastnosti těchto čoček Vám pomohou zachovat a zlepšit zdravotní
stav Vašich klientů v době nynější i budoucí.
Tomáš Haberland
optometrista, odborný konzultant CIBA Vision
●
●
O2Optix má o 62 % vyšší kyslíkovou propustnost v porovnání
s ACUVUE®ADVANCE™
5x vyšší kyslíková propustnost v porovnání s běžným hydrogelem
cca 58 % H2O
Tabulka 2
Ostrem E., Fink B., Hill R.: A hypoxic response line model for the
human Bornea Br. J. Optom., Disp. 1996, 4, 53–55
2
Harvitt D.M., Bonanno J.A.: Re-Evaluation of the Oxygen Diffusion
Model for Predicting Minimum Contact Lens Dk/t values Needed
to Avoid Corneal Anoxia. Optometry and Vision Science, Vol. 76,
No. 10, October 1999, pp. 712–719
3
Bennett S.: The O2 Revolution in Contact Lenses Continues.
Review of Contact Lenses, 2004, September, pp 24–29
4
Holden & Mertz: Investigative Ophthalmology and Visual
Science, 1984, October
5
Brennan N.: Cornea 20(1), Philadelphia, 2001.
1
ACUVUE je registrovaná ochranná známka a ADVANCE je registrovaná ochranná známka společnosti Johnson & Johnson
Vision Care, Inc.
1/2005 Česká oční optika
73
k
é
v
no
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
Kontaktní čočky se zvlhčující složkou
pro výjimečný pocit pohodlí
od rána až do večera
www.acuvue.cz
74
ACUVUE® ADVANCETM a HYDRACLEARTM jsou registrované ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. Kontaktní čočky jsou zdravotnický prostředek určený ke korekci zraku. Čtěte informace o správném používání kontaktních čoček značky ACUVUE® v příručce
Česká oční optika 1/2005Pokyny pro uživatele kontaktních čoček a dodržujte rady kontaktologa. Čtěte pozorně příbalové informace. Nežádoucí účinky konzultujte s lékařem. ©JJVC 2004
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
kontaktní čočky
c
Nová možnost
řešení presbyopie
– multifokální kontaktní čočky
Současná generace aktivně žijících lidí ve
věku vyšším než 40 až 45 let – tzv. „baby boomers“ – je velmi početnou skupinou populace.
Tito lidé jsou ve věku, kdy jim jejich ekonomická situace dovoluje aktivně sportovat, cestovat
či věnovat se svým koníčkům a zálibám. Je to
však i generace, která nechce svůj věk určitým
způsobem prozrazovat a zdůrazňovat, spíše
naopak. Nasadit si brýle na čtení se stává
známkou zařazení do určité věkové hranice.
Jednou z možností, jak dosáhnout toho, aby
pacient neprozradil svůj handicap způsobený
věkem, je nový typ měkkých kontaktních čoček – tzv. multifokální čočky.
Používají se hlavně u pacientů, kteří už v minulosti čočky nosili a nosí korekci na dálku,
a to především u lehké krátkozrakosti kolem
0,5 až 1 dioptrie. U dalekozrakosti víme, že
právě ve věku okolo 45 let se objevuje potřeba doplnit korekci do blízka a řada pacientů
zvyklá na nošení standardních kontaktních
čoček pociťuje zhoršení zraku při práci na
počítači nebo při čtení.
Multifokální kontaktní čočky představují
nejlepší řešení obou těchto nedostatků.
Pacient zvyklý na nošení kontaktních čoček
do dálky by v tomto věku vyžadoval brýlovou
korekci na čtení. Nejnovější multifokální čočky však tento problém dovedou velmi dobře
vyřešit – nejsou tedy potřeba žádné brýle
na čtení a dobrý zrak jak do blízka, tak i do
dálky je zaručen. V porovnání s bifokálními
obr. 1
kontaktními čočkami tvoří u multifokálních
kontaktních čoček změny zrakové ostrosti
z blízka do dálky a opačně velmi kvalitní pozvolný přechod, takže pacient vidí ostře na
každou vzdálenost (obr. 1).
Vlastní design multifokální kontaktní čočky
je tvořen tak, že nejvyšší hodnota dioptrií do
blízka je soustředěna do centra přední části
čočky a směrem k okraji se dioptrická hodnota plynule snižuje. Znamená to, že ve středu
čočky jsou koncentrovány plusové dioptrie
pro vidění do krátké vzdálenosti a minusové
dioptrie naopak na okrajích čočky. Takovéto
rozložení dioptrií vychází z fyziologie funkce
oka – víme, že když se pacient dívá do blízka,
zužuje se mu zornice. Pacient pak využívá
právě tuto středovou část čočky, kde je nejvíce plusových dioptrií pro dívání se do blízka.
Společnost Bausch & Lomb nabízí jako jediná na trhu dva typy adice, lišící se navzájem
uspořádáním plusových dioptrií (obr. 2). Díky
obr. 2
tomu se významně zvyšuje pravděpodobnost
úspěšné korekce.
Jaký je tedy popis ideálního nositele
multifokálních kontaktních čoček?
a. vrozená sférická vada (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatizmus),
b. rohovkový astigmatizmus maximálně do
1,00 dioptrií v ose 180 nebo 90,
c. příznaky presbyopické korekce.
Jak postupovat při stanovení parametrů
multifokálních kontaktních čoček?
1. Vycházejte z hodnot brýlové korekce,
kterou má pacient předepsanou nebo kterou
mu naměříte.
2. V případě astigmatizmu musí být cylindrické hodnoty přepočítány do minusových
hodnot.
3. Pro aplikaci jsou směrodatné pouze sférické dioptrie. Cylindry je možné ignorovat,
pokud jsou maximálně do –1,00 dioptrií.
4. V závislosti na věku nebo dioptrické korekci
na blízko vyberte vhodnou adici do blízka.
Nízká adice (NA) je vhodná pro rozpětí od:
+0,75 D do +1,50 D.
Vysoká adice (VA) je vhodná pro rozpětí
od: +1,75 D do +2,50 D.
Při stanovování adice podle věku pacienta lze obecně postupovat takto:
věk do 55 let: na obě oči NA
věk nad 55 let: na obě oči VA
Tímto jednoduchým postupem stanovíme
parametry páru multifokálních kontaktních
čoček, který budeme aplikovat.
Jak aplikovat multifokální kontaktní čočky?
1. Po aplikaci ponechte čočku v oku pacienta
minimálně po dobu 10 minut.
2. Čočka by se měla dobře vycentrovat
s pohybem 0,5–1,0 mm při pohledu zpříma
a 1,0–1,5 mm při pohledu vzhůru. Zkontrolujte monokulární ostrost vidění na dálku při
běžném osvětlení. Pokud je to nutné, upravte
zrakovou korekci pomocí vysklíčkování po
krocích –0,25 D až k vizu 6/7,5.
3. Zkontrolujte ostrost binokulárního vidění
na dálku. Pokud je potřeba, upravte zrakovou
korekci pomocí vysklíčkování po krocích
–0,25 D až k vizu 6/6.
4. Zkontrolujte binokulární vidění na blízko,
a to tak, že nasadíte pacientovi předsazené
zkušební brýle s již upravenou korekcí na
dálku (viz dva předcházející kroky).
Pokud by pacient nebyl spokojen s korekcí,
lze využít možnosti vhodně kombinovat obě
adice. V tom případě určíme, které oko je
dominantní a jaká je potřeba zlepšit vizus na
konkrétní vzdálenost. Je-li např. levé oko dominantní a je-li na něm použita NA a zároveň
je NA na pravém oku a vizus do blízka není
akceptován, v tom případě použijte na levé
dominantní oko VA a na pravé NA.
Výše popsaným způsobem můžeme ve
většině případů stanovit konečné parametry
multifokálních kontaktních čoček.
Přeji Vám hodně spokojených pacientů
nosících multifokální kontaktní čočky.
MUDr. Vladimír Korda, Ph.D.
1/2005 Česká oční optika
75
76
Česká oční optika 1/2005

Podobné dokumenty

- Katedra obecné fyziky

- Katedra obecné fyziky V současné době dochází k velkému rozvoji vědy a techniky. Především se jedná o vývoj v oblastech elektroniky, jaderné fyziky či astronomie. Podíváme-li se do minulosti právě na oblast astronomie, ...

Více

Fenwal, A Fresenius Kabi Company

Fenwal, A Fresenius Kabi Company zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis. 6.4 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodanéh...

Více

KATALOG produktů firmy FENWAL 2012

KATALOG produktů firmy FENWAL 2012 neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno. 6.5 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodané...

Více

Praktická brýlová optika - Živnostenská komora českých očních

Praktická brýlová optika - Živnostenská komora českých očních proti slunečním paprskům. Vždyť "není příjemnější barvy pro oči než je barva smaragdu", praví sám Plinius dále ve svém díle a navíc Nero podle dnešních historiků nebyl krátkozraký. Smaragd je zelen...

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení Předseda redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf•Šéfredaktor: Ing. Jana Tábor• ská•Předsednictvo redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf, Ing. Pavel Sedláček, Ing. Jana Táborská, Ing. Ivan Vymyslický, Mgr. Zdeně...

Více

Školní vzdělávací program Geodézie - stav

Školní vzdělávací program Geodézie - stav sexuálních vztahů, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života; má základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, je si vědom důležitosti udržovat svou tělesnou zdatnost a upevň...

Více

Fenomén Bohuslav Balcar

Fenomén Bohuslav Balcar Pane Balcare, jaký přívlastek byste přidal k substantivu „život“? Jeden přívlastek život nemůže vystihnout! K vyjádření o životě by bylo třeba přívlastků mnohem více a měly by zcela určitě jak klad...

Více

Prosinec

Prosinec všechny ženy, které chtějí mít pod kontrolou svůj čas i svou hmotnost a snaží se žít zdravě. V praktickém diáři naleznete nejen podrobný manuál na zdravé hubnutí, ale také zajímavé informace z obla...

Více