Norton ConnectSafe – oznámení o ochraně soukromí

Transkript

Norton ConnectSafe – oznámení o ochraně soukromí
Norton ConnectSafe – oznámení o ochraně soukromí
Společnost Symantec je z pozice předního světového dodavatele technologií pro zabezpečení
na internetu zavázána respektovat soukromý charakter vašich osobních údajů. Společnost
Symantec Corporation má sídlo v USA.
Informace o službě Norton ConnectSafe
Služba Norton ConnectSafe provádí překlad doménových názvů (např.
www.symantec.com) na číselné adresy IP, které přísluší konkrétním webovým stránkám
či počítači v síti. Díky tomu může uživatel používat k přístupu na webové stránky
a k obsahu na internetu název domény (který se obvykle nemění) namísto číselné adresy
(která se může změnit).
Informace, které o vás shromažďujeme
Pokud ve směrovači nebo počítači nakonfigurujete použití služby Norton ConnectSafe,
nebudeme po vás vyžadovat vytvoření účtu ani poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.
Servery služby Norton ConnectSafe se za normálních okolností dozví vaši adresu IP, typ
používaného webového prohlížeče, požadovanou doménu, čas požadavku, výsledek
překladu adresy a informaci, zda doména existuje či nikoli. Neshromažďují žádné další
informace a nijak nespojují výslednou adresu IP s jinými údaji, které by mohly posloužit
k identifikaci osob.
Vedle základních informací DNS mohou být vyhledávačem shromažďovány další údaje.
Službu Norton ConnectSafe poskytujeme na základě partnerství s portálem Ask.com.
Portál Ask.com, stejně jako jiné vyhledávače, ukládá do počítače nebo prohlížeče
soubory cookie, s jejichž pomocí si pamatuje vaše nastavení. Další informace o údajích
shromažďovaných portálem Ask.com naleznete v zásadách ochrany osobních údajů
portálu Ask.com.
Co děláme s informacemi
Společnost Symantec zpracovává získané informace výhradně k tomu, aby mohla
ověřovat existenci požadované domény a aby umožňovala uživatelům zobrazovat
webové stránky.
Společnost Symantec může čas od času používat souhrnné údaje, aby poskytovala
statistiky využití či informace o trendech a aby pravidelně informovala o bezpečnostních
problémech. Tyto údaje mohou mimo jiné zahrnovat základní informace DNS (adresa IP
žadatele bez posledního oktetu, požadované domény, datová/časová razítka atd.).
Údaje mohou být zaslány společnostem skupiny Symantec sídlícím v USA nebo v jiných
zemích, kde mohou platit méně přísné zákony o ochraně dat než v oblasti, v níž se
nacházíte (včetně Evropské unie). Společnost Symantec přijala taková opatření, aby byly
údaje v případě přenosu dostatečně chráněny.
Zpracování výše uvedených údajů je nezbytně nutné a služba Norton ConnectSafe bez
něj nemůže fungovat.
Jak dlouho údaje uchováváme
Údaje jsou obvykle smazány do dvou (2) dnů.
Jak nás můžete kontaktovat
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vašich údajů a soukromí se můžete obrátit na
adresu [email protected].
Další informace
Společnost Symantec respektuje vaše obavy o soukromí a cení si spolupráce s vámi.
Společnost Symantec se řídí rozsáhlými zásadami ochrany osobních údajů, které popisují
její celkový přístup k ochraně soukromí. Zásady ochrany osobních údajů společnosti
Symantec si můžete přečíst na stránce
http://www.symantec.com/about/profile/policies/privacy.jsp.