r. 1950 – prudký nárůst obyvatel (zlepšení zdravotní péče

Komentáře

Transkript

r. 1950 – prudký nárůst obyvatel (zlepšení zdravotní péče
VÝCHODNÍ ASIE
Použité zdroje:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Džungarská pánev, Tarimská pánev (poušť Taklamakan),
poušť Gobi, Sichuanská pánev, Velká čínská nížina, Huang
He, Chang Jiang, Ťan-šan, Pamír, Karakoram, Kunlun-šan,
Himálaj, Severočínská a Jihočínská hornatina, Hainan,
Taiwan
r. 1950 – prudký nárůst obyvatel (zlepšení zdravotní péče,
zkvalitnění výživy
r. 1981 – protipopulační program – model – jedna rodina –
jedno dítě (sankce)
- ve 30. letech Japonci okupovali Mandžusko a založili zde podniky
pro využití ložisek černého uhlí a železné rudy
- nyní – orientace na textilní (17 % vývozu), obuvní, elektrotechnický
průmysl
- oživení mají přinést i daňově zvýhodněné zvláštní ekonomické zóny
a otevřené přístavy
- centralistické tendence se značně liberalizují
- je první v produkci – uhlí, bavlny, masa, pšenice, tabáku a výrobě
cementu a televizorů
Japonský stát (Nippon)
státní zřízení:
parlamentní monarchie
hl. město:
Tokio 12 mil. agl.
rozloha:
1 377 829 km2 (60.)
počet obyvatel:
125 932 000 – 1998 (9.)
úřední jazyk:
japonština
Ekonomika Japonska
- neúspěšné výboje na pevninu až do 19. století
- 19. století - reformy Meidži
- rozvoj průmyslu (první asijský tygr)
- agrese v Tichomoří (rusko - japonská v., Mandžusko, 2.
sv. válka)
- po 2. sv. válce - orientace na moderní odvětví
KOREA
Konflikt mezi severní a jižní Koreou
• na sklonku 2. světové války se USA a SSSR
dohodly na prozatímním rozdělením Koreje (byla
obsazena Japonskem) s hranicí vedoucí po 38.
rovnoběžce, což nakonec vyústilo ve vznik dvou
samostatných států (komunistická KLDR a
prozápadní Jižní Korea)
•
Severokorejská invaze – r. 1950 zaútočila
severokorejská armáda na Jih s cílem násilně
spojit obě země
• OSN se rozhodla zakročit a v koalici s USA
• koaliční vojska se vylodila u Inčchonu a postupně
obsazovala území až k hl. městu Severní Koreje
Pchjongjang
• přelom 1950 – 1951 – do konfliktu vstupuje
komunistická Čína, která vnímala posun jednotek
OSN na sever velmi blízko ke svým hranicím jako
vážné ohrožení vlastní bezpečnosti
• v lednu 1951 se koalici opět podařilo vytlačit
komunistickou armádu za 38. rovnoběžku a boje
pokračovaly do r. 1953, kdy bylo podepsáno příměří
• po konci války bylo vybudováno demilitarizované
pásmo, které bylo obehnáno ploty z ostnatého
drátu. Kolem tohoto pásma drží neustálou hlídku
vojska Severní i Jižní Koreje. Přestože mezi oběma
zeměmi probíhají mírová jednání, panuje mezi nimi
velké napětí.
• problém se prohlubuje i tím, že Severní Korea
vyvíjí jaderný program
Severní Korea
• po ..........„východního bloku“, který KLDR
podporoval, se země ocitla v ............ (bez starých
obchodních a politických kontaktů)
• přestože hospodářská výkonnost, země vynakládá
stále v poměru se svými sousedy ............... náklady
na ...................
• země trpí nedostatkem .........................
• ochromena je též i ..................(soukromé
vlastnictví .................. téměř neexistuje a obyvatelé
tak cestují většinou .........................)
• HDP se pohybuje kolem ................ USD/obyv.
Jižní Korea
• patří mezi ..................
• s pomocí ...................... (investice, nové
technologie) se orientovala na export svých
výrobků
• v první fázi se jednalo o .......výrobky, dále pak
narůstal podíl elektrotechnického (...., ....) a
automobilového průmyslu (...,...,...)
• vzhledem k zásobám ...... a ..... se zde rozvíjí i
hutnictví a těžké strojírenství
• hlavní pěstovanou plodinou je.... a chovají se zde
hlavně ........a ............
• HDP/obyvatele přesahuje ............. USD

Podobné dokumenty

HDP/obyv.

HDP/obyv. • přelom 1950 – 1951 – do konfliktu vstupuje komunistická Čína, která vnímala posun jednotek OSN na sever velmi blízko ke svým hranicím jako vážné ohrožení vlastní bezpečnosti • v lednu 1951 se ko...

Více

Asie - poznávačka

Asie - poznávačka Průlivy:Hormuzský, Báb al-Mandab, Malacký, Sundský, Tchajwanský, Korejský, tatarský Povrch Severní Asie • Západosibiřská rovina • Středosibiřská vysočina • Severosibiřská nížina • Pohoří východní č...

Více

nástěnná fyzická mapa

nástěnná fyzická mapa Gilbertovy ostrovy C,D 12 Gobi, poušť B 10 Gough, o. E 6 Gran Chaco, přír. kraj. D 4 Grónské moře A 6,7 Grónsko, o. A 5 Guadalupe, o. C 2,3 Guadeloupe, o. C 4,5 Guinea, přír. kraj. C 6,7 Guinejský ...

Více

vy_52_inovace_z7_25 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

vy_52_inovace_z7_25 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín • Pouště tropického pásu- Arabský poloostrov, teplotní rozdíly mezi dnem a nocí, oázy, suchomilné rostliny, palmy, velbloud, fenek, zmije, brouci. • Savany- Střídavě vlhký tropický pás, vliv monzun...

Více

Dějiny 20. stletí II

Dějiny 20. stletí II 1948 – První berlínská krize – asi největší porážka Stalina. 1949 – Špatný rok pro Američany: Rusové získali atomovou zbraň, Čína se stala komunistická, rostlo napětí v Koreji. Japonský triumf se b...

Více