JMB029_Evropska integrace_reader_final

Komentáře

Transkript

JMB029_Evropska integrace_reader_final
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
READER
Název předmětu: Evropská integrace
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1) Stephen George and Ian Bache, „Theories of European Integration“in Stephen George
and Ian Bache, Politics in the European Union, Oxford: Oxford University Press,
2001, s. 5-18.
2) Stephen George and Ian Bache, „Europe after the war“in Stephen George and Ian
Bache, Politics in the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2001, s.
45-121.
3) Dan Marek a Michael Baun, „Hospodářství a evropská integrace“ in Dan Marek a
Michael Baun, Česká republika a Evropská unie (Brno: Barrister & Principal, 2010),
s. 93-111.
4) Peter A. Hall and Robert J. Franzese, jr., „Mixed Signals: Central Bank Independence,
Coordinated Wage Bargaining, and European Monetary Union“ in International
Organization, 52/3, Summer 1998, s. 505-535.
5) Smlouva o Evropské unii (ve znění Lisabonské smlouvy): Preambule, hlavy I, II a VI,
s. 21-65.
6) Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská bezpečnostní strategie (2003), český
překlad dostupný na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/
031208ESSIICS.pdf, 14s.
7) Sebastian Kurpas, The Treaty of Lisbon – How much “Constitution” is left? An
Overview of the Main Changes. CEPS Policy brief 148, December 2007, 9s.
8) Dan Marek a Michael Baun, „Návrat do Evropy: od sametové revoluce po vstup do
Evropské unie“ in Dan Marek a Michael Baun, Česká republika a Evropská unie
(Brno: Barrister & Principal, 2010), s. 25-44.
9) Ivo Šlosarčík, Politický a právní rámec evropské integrace (3. vydání, Praha: Wolters
Kluwer, 2010), s. 120-134.
2

Podobné dokumenty

Anti Money Laundering

Anti Money Laundering European Union, Common Foreign and Security Policy subject to EU financial sanctions

Více

Decin, 11. - 12. 10. 2008

Decin, 11. - 12. 10. 2008 will be specified CZE

Více

Sestava 1 - ČEPS, a.s.

Sestava 1 - ČEPS, a.s. Základní typy stožárových kontrukcí / Major types of tower structure

Více

JMB017_Dejiny USA_reader_final

JMB017_Dejiny USA_reader_final Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Více

Videotutoriál a úkoly k nástroji Enterprise Architect

Videotutoriál a úkoly k nástroji Enterprise Architect Videotutoriál a úkoly k nástroji Enterprise Architect Úkol 1 - Seznámení se nástrojem Enterprise Architect a další volně dostupný na: http://ocw.cvut.cz/moodle/mod/assignment/view.php?id=10529

Více

Příprava prostředí pro výuku PHP a MySQL

Příprava prostředí pro výuku PHP a MySQL Obrázek 1: Instalace Apache - první dialog ................................................................................ 3 Obrázek 2: Instalace Apache - výběr vlastní instalace ....................

Více

CS - European External Action Service

CS - European External Action Service Oddíl G bod 43 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 stanoví, že „každý rok konzultuje předsednictví Rady s Evropským parlamentem výhledový dokument Rady, který bude předán do 15. červ...

Více