Flexibilní sigmoideoskopie a gastroskopie

Komentáře

Transkript

Flexibilní sigmoideoskopie a gastroskopie
Flexibilní sigmoideoskopie
a gastroskopie
Informace pro pacienty endoskopické jednotky
Tento informační leták je určen pacientům, kteří podstoupí vyšetření spodní části střeva známé
jako flexibilní sigmoideoskopie a gastroskopie. Vysvětluje, jak vyšetření probíhá a jaká jsou
možná rizika.
Pokud nedodržíte smluvený termín bez předchozího oznámení na endoskopické
jednotce, můžete být ze seznamu čekatelů vyškrtnuti.
Do péče o vás mohou být zapojeni i studenti a učni pod dohledem kvalifikovaného personálu.
Pokud si nepřejete, aby byl student přítomen, informujte o tom příslušného lékaře nebo sestru.
Uvedený čas je doba vašeho nástupu, NE doba samotného vyšetření. Informujte o tom, prosím,
případné doprovázející přátele nebo příbuzné.
Vyšetření trvá celkem 30-40 minut, může ale trvat i déle, pokud jsou odstraněny veškeré biopsie
nebo polypy (výčnělky tkáně, něco jako bradavice). Za normálních okolností budete moci jít
domů ihned po vyšetření. Pokud vám byla dána injekce se sedativy, pak zůstanete na
ošetřovně nebo v čekárně dalších asi 45 minut. Občas, v případě mimořádné události nebo
velmi složitého případu, se začátek vašeho vyšetření může opozdit. Počítejte s časovým
rozpětím cca 4 hodin v nemocnici.
Co je gastroskopie?
Jedná se o endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku (první ohyb v tenkém
střevě). Viz diagram. Ústy je vám do žaludku zavedena tenká ohebná trubička přibližně
o tloušťce malíčku ženské ruky (gastroskop). Na špičce gastroskopu se nachází světlo a malá
videokamera, aby endoskopista mohl prohlédnout vnitřek střeva. To mu také umožní zjistit
příčinu symptomů, které pociťujete. (Tento postup se někdy nazývá endoskopie).
Co je flexibilní sigmoideoskopie?
Je to vyšetření, které lékaři umožňuje prohlénout si přímo sliznici dolní části střev. Viz diagram.
To se provádí pomocí sigmoideoskopu (ohebná trubička přibližně o tloušťce ukazováčku
ženské ruky). Někdy je také odebrán vzorek sliznice střeva (biopsie) k laboratornímu vyšetření.
Je také možné v průběhu vyšetření odstanit případné nalezené polypy.
Příprava na vyšetření
• Aby bylo možné vyšetření úspěšně provést a náhled byl čistý, je nezbytné mít co nejvíce
vyprázdněný žaludek a střeva.
• Těsně před zákrokem vám bude dán buď klystýr nebo projímadlo. Důvodem je, že vyšetření
bude úspěšné pouze v případě, že střevo je prázdné a lze uvnitř něho jasně vidět.
• Pokud jste dostali lék – tekutinu na vyčistění vašeho střeva, postupujte, prosím, podle
přiložených pokynů. Nepijte nejméně dvě hodiny před zákrokem.
• Je-li vám předepsán klystýr fosfátovým roztokem, nejezte po dobu šesti hodin před
zákrokem. Nepijte nejméně dvě hodiny před zákrokem.
• Pokud jste diabetik nebo hemofilik, kontaktujte jednotku endoskopie pro další postup.
• Pokud máte kardiostimulátor nebo defibrilátor, informujte nás, prosím alespoň jeden týden
před vyšetřením.
• Pokud užíváte warfarin, klopidogrel, nebo jiné léky na ředění krve, informujte nás, prosím
alespoň jeden týden před vyšetřením.
• Vyšetření může být ovlivněno užíváním určitých typů léků. Pokud vám nebyl diagnostikován
vřed nebo syndrom Barettova jícnu, doporučujeme přerušit užívání následujících léčiv jeden
týden před vyšetřením.
Kyselost potlačující lék cimetidin (Tagamet), ranitidin (Zantac), nizatidin (Axid), lansoprazol
(ZOTON), omeprazol (Losec), pantoprazol (Protium), rabeprazol (Pariet), esomeprazol
(Nexium), Fanotidine (Pepcid)
Tablety železa a objemová projímadla (Fybogel, Regulan, Proctofibe) byste měli přestat užívat
týden před vaším vyšetřením. Ostatní léky můžete i nadále užívat jako jako obvykle.
• Jiné léky můžete brát i nadále, přineste ale jejich seznam s sebou na příjem.
• Máte-li jakékoli dotazy ohledně svých léků, zavolejte prosím na endoskopii. Je obzvlášť
důležité si s sebou vzít inhalátor proti astmatu nebo nitroglycerinový sprej, pokud je
používáte.
• Před nástupem na vyšetření si, prosím, odlakujte nehty a odstraňte umělé nehty všech typů.
• Neberte si s sebou žádné cennosti.
• Většina pacientů si také bere s sebou náhradní spodní prádlo.
• Přineste si s sebou také župan, pantofle, a něco ke čtení během vašeho pobytu.
Po příjezdu do nemocnice
• Svůj příchod, prosím, hlaste na recepci jednotky endoskopie.
• Sestra zkontroluje vaše osobní údaje, krevní tlak a puls. Sestře nahlásíte také případné alergie
(na léky, náplasti, latex).
• Před vyšetřením budete vyzváni k sundání šperků, brýlí, kontaktních čoček, vyjmutí zubní
protézy a piercingu v jazyku.
• Informujte, prosím, sestru v případě, že máte kardiostimulátor, náhradní klouby, zubní protézu
nebo čepy.
• Převlečete se do nemocniční košile.
• Pokud jste nevzali laxativa, bude vám podán klystýr k celkové očistě střev.
• Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv dotazy.
• Při příjmu vám bude popsáno vyšetření, které máte podstoupit. Poté budete požádáni
o podepsání formuláře o informovaném souhlasu.
• Zdravotní sestra bude přítomna i po celou dobu vyšetření.
Co vyšetření obnáší?
• Analgosedace není obvykle nutná, využívá se pouze v některých případech.
• Pokud vám budou sedativa předepsána, bude vám před zákrokem do žíly vsunuta malá jehla
a podáno sedativum. To pomůže k pocitu uvolnění, málokdy vyvolává spánek. (Přívod budete
mít připoután k ruce / paži až do zotavení se z vyšetření).
• U některých pacientů nabízíme během vyšetření využití Entonoxu, nebo postup úplně bez
léků.
Entonox je od bolesti ulevující plyn, který dostávají například ženy při porodu. Funguje tak, že
se vdechuje pomocí náústku.
• Zdravotní sestra nebo lékař s vámi dojedná také případné použití lokálního anestetika ve spreji
(znecitlivující) na zadní straně krku; sprej má hořkou chuť.
• Na prst vám bude připojeno malé zařízení pro záznam tepu a dýchání.
V případě sedace vám bude podáván kyslík.
• Na paži vám bude připevněna manžeta sledující krevní tlak (pokud existuje důvod, proč nelze
využít jednu nebo druhou paži, informujte zdravotní sestru).
• Do úst vám bude umístěn malý náústek.
• Lékař vám do žaludku jemně zavede gastroskop. Není to bolestivé a neznemožňuje
dýchání nebo polykání, během vyšetření se ale mohou dostavit nepříjemné pocity a nutkání
říhat.
• Pro lepší přehlednost je třeba žaludek jemně naplnit vzduchem. Vzduch je po vyšetření opět
odsán.
• Sestra vám také nejspíš odstraní přebytečné sliny z úst pomocí malé sací trubičky.
• Poté se gastroskop jednoduše odstraní, a lůžko s vámi se otočí na druhou stranu.
• Lékař před sigmoideoskopickým zákrokem provede rektální vyšetření.
• Když poté pohodlně ležíte na levém boku, endoskopista vám do řitního otvoru jemně zavede
sigmoideoskop a protáhne jej do spodní části střeva.
• Do střeva bude veden vzduch, aby se tak rozšířilo a jeho stěny byly jasně viditelné. Můžete
přitom cítit jisté nepohodlí, ale to netrvá dlouho.
• Budete mít možná nutkání vypouštět větry, což je normální a lékař je na to zvyklý. Nemusíte
se cítit zahanbeně.
• Během vyšetření vám může být odebrána biopsie (malý vzorek sliznice střev), které jsou
následně odeslány do laboratoře pro další testy. Tento zákrok je bezbolestný. (Pro vaši
potřebu je možné nahrát video a/nebo vyhotovit fotografie.)
• Stejně mohou být při vyšetření odstraněny případné polypy, tento zákrok je rovněž
bezbolestný.
• Polypy jsou malé výrůstky na sliznici střeva; nejsou rakovinné, ale nejsou-li odstraněny, mohly
by v budoucnu v rakovinu vyústit. Polypy jsou při sigmoideoskopii vyříznuty.
• Polypy se odstraňují polypektomickou kličkou řezacím proudem. Celý polyp se extrahuje
košíčkem ze střeva ven a posílá na detailní mikroskopické posouzení.
• Poté je sigmoideoskop lehce vyjmut.
Po vyšetření
• Vrátíte se do odpočinkové místnosti.
• Pro odeznění účinku sedace zde budete odpočívat ještě asi 45 minut. Po zotavení můžete
opět jíst a pít jako obvykle.
• Pokud jste nebyli v analgosedaci, můžete odejít domů okamžitě.
• Po zákroku můžete stále cítit nutkání vypouštět větry, ale to přirozeně odezní.
• Před odchodem domů vám sestra sdělí výsledky a případnou další léčbu, bude-li to nutné.
Výsledek testu biopsie bude trvat déle.
• Zpráva bude také zaslána vašemu praktickému lékaři.
Odchod domů
• Po zákroku v sedaci je nutné, abyste si k odchodu domů zajistili doprovod z okruhu
svých blízkých, který s vámi zůstane po dobu nejméně 24 hodin.
• Po zákroku v sedaci nesmíte po dobu 24 hodin řídit, pít alkohol, obsluhovat stroje (včetně
trouby a rychlovarné konvice), nebo podepisovat důležité dokumenty.
• Pokud vám byl podán Entonox, můžete řídit po 30 minutách po poslední dávce.
• V případě zákroku BEZ sedace výše uvedená omezení neplatí.
• Následně po zákroku se vaše střeva vrátí do normálu až během několika dalších dní.
• Můžete také pociťovat mírné bolesti v krku, které ovšem odezní a není třeba se znepokojovat.
Existují nějaká významná rizika?
Bezpečnost vyšetření je velmi vysoká, ale i při sigmoideoskopii může dojít k nečekaným
komplikacím. Patří mezi ně:
• reakce na sedativum. Sedativum může mít vliv na dýchání, které je pomalejší a více povrchní;
• poškození korunek zubů nebo zubních můstků;
• horečka (zvýšená teplota);
• po gastroskopickém vyšetření existuje mírně zvýšené riziko vzniku infekce hrudníku;
• je-li odebrána biopsie nebo odstraněn polyp, může vzácně dojít ke krvácení. (Riziko přibližně
jedna ku 100 až 200 vyšetření, kdy je polyp odstraněn). Pokud se krvácení nezastaví do 24
hodin nebo je nadměrné, obraťte se, prosím, na jednotku endoskopie nebo na pohotovost;
• perforace, což je malé natržení ve stěně střeva. Vyskytuje se vzácně. (Riziko přibližně jedna
ku 1000 vyšetření). V takovém případě by byl nezbytný krátký pobyt v nemocnici a léčba
antibiotiky, nebo ve vyjímečném případě chirurgická oprava.
Pokud máte nějaké obavy z těchto rizik, poraďte se před vyšetřením s endoskopistou.
Existují ke gastroskopii a sigmoideoskopii nějaké alternativy?
Ano, patří mezi ně virtuální kolonoskopie, iriografie a diagnostika pomocí baria, počítačová
tomografie a magnetická rezonance. Vyžadují stejný druh přípravy střeva, ale neumožňují
odstranění polypů nebo odběr biopsie. Znamená to, že by u vás pravděpodobně byla
sigmoideoskopie nebo gastroskopie stejně potřeba.
Nějaké další otázky?
Zavolejte, prosím, na jednotku endoskopie. Mají otevřeno od pondělí do neděle od 8:00 do
18:00 hodin:
• Nemocnice William Harvey, Ashford. Telefon 01233 616274
• Nemocnice Kent a Canterbury, Canterbury. Telefon 01227 783058
• Nemocnice Královny Alžběty, královny matky (Queen Elizabeth the Queen Mother Hospital),
Margate. Telefon 01843 234370
V případě dotazů mimo otvírací hodiny – pondělí až neděle od 18:00 do 8:00 ráno, pak
kontaktujte úrazovou ambulanci (Accident and Emergency = A & E):
• A & E, Nemocnice William Harvey, Ashford. Telefon 01233 616728
• A & E, Nemocnice královny Alžběty, královny matky (Queen Elizabeth the Queen Mother
Hospital), Margate. Telefon 01843 235030
Na webových stránkách EKHUFT www.ekhuft.nhs.uk/endoscopy/ je k disopozici krátký film
popisující, co mohou pacienti očekávat od vyšetření na endoskopii.
Pokud se u Vás během prvních 24 hodin po zákroku objeví silná bolest v krku, hrudníku nebo
břiše, zavolejte na ambulantní příjem (viz výše uvedená telefonní čísla).
Naše jednotky jsou pravidelně kontrolovány a prověřovány; v případě zájmu o další informace
o našich výkonnostních standardech, prosím požádejte personál. Můžete také navštívit stránky
www.patientopinion.co.uk
Případné reklamace, komentáře, obavy, nebo pochvaly
Máte-li jakékoliv obavy, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Případně
kontaktujte naší poradenskou kancelář pro pacienty (Patient Advice and Liaison Service =
PALS) na čísle 01227 783145 nebo 01227 864314 nebo e-mailem [email protected]
Další informační letáky pro pacienty
Kromě této příbalové informace mají nemocnice Východního Kentu (East Kent Hospitals)
k dispozici celou řadu dalších letáků s informacemi pro pacienty zahrnující podmínky, služby,
a klinické postupy prováděné nemocnicí. Úplný seznam naleznete
na www.ekhuft.nhs.uk/patientinformation nebo kontaktujte personál nemocnice.
Máte po přečtení těchto informací nějaké další otázky nebo připomínky? Pokud ano,
uveďte je níže a upozorněte svou zdravotní sestru nebo poradce.
Informace zpracovala Jednotka endoskopie.
Datum přezkoumání: srpen 2014 (verze 2) Datum dalšího přezkumu: srpen 2016 RK/EKH 047

Podobné dokumenty

Gastroskopie - East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust

Gastroskopie - East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust • Nemocnice William Harvey, Ashford. Telefon 01233 616274 • Nemocnice Kent a Canterbury, Canterbury. Telefon 01227 783058 • Nemocnice královny Alžběty, královny matky (Queen Elizabeth the Queen Mot...

Více

Kolonoskopie a gastroskopie

Kolonoskopie a gastroskopie • Poté, zatímco vy budete pohodlně ležet na Vašem levém boku, lékař provádějící endoskopii jemně vloží kolonoskop do Vašeho rekta a protáhne ho celým tlustým

Více

Endoskopický sál - East Kent Hospitals University NHS Foundation

Endoskopický sál - East Kent Hospitals University NHS Foundation tel.č.: 01233 633331 klapka 723-8136 • Pohotovost A&E, nemocnice královny Alžběty, královny matky , Margate

Více

Kolonoskopie - East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust

Kolonoskopie - East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust • Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se telefonicky na endoskopické oddělení. • Je zvláště důležité si s sebou přinést inhalátory, trpíte-li astmatem či angínou. Nepřinášejte si s sebou žádné cenn...

Více

Doporučený postup pro diagnostickou a therapeutickou endoskopii

Doporučený postup pro diagnostickou a therapeutickou endoskopii a therapeutickými výkony. Nezbytné je uvedení telefonního čísla, na něž se může nemocný obrátit v případě komplikací. Obsahem informovaného souhlasu by měl být popis metody, její účel, možné kompli...

Více

Produktová monografie PICOPREP

Produktová monografie PICOPREP c i n a r o z p í n á n í s t ø e v n í s l i z n i c e d o c h á z í k e s t i m u l a c i p e r i s t a l t i c k é a k t i v i t

Více