Princip čištění pro využití dešťové vody

Transkript

Princip čištění pro využití dešťové vody
Kapitel_08_S 151-170_K2009-10:Kapitel_08_S 151-170_K2009-10_oP.qxd
12.7.2010
14:05
Page 165
Princip čištění pro využití dešťové vody
01
02
03
04
1. stupeň čištění
2. stupeň čištění
3. stupeň čištění
Prvním čisticím stupněm zařízení je filtr.
Dešťová voda stéká ze střechy do filtru,
ve kterém se z vody oddělí nečistoty.
Takto vyčištěná voda vtéká do nádrže,
zatímco nečistoty s malým množstvím
dešťové vody mohou být odvedeny ven,
do kanalizace nebo do záchytného koše.
Různé funkční principy a možnosti připojení umožňují použití v nejrůznějších
instalačních podmínkách.
Uklidněný přítok vody podporuje
sedimentaci. Kal a drobné nečistoty, které pronikly filtrem, klesají
zvolna ke dnu. Díky uklidněnému
přítoku vody se usazený kal nevíří
a současně je do spodních vrstev
jímané vody přiváděn kyslík. Kyslík
brání anaerobnímu rozkladu v nádrži. Voda tak zůstává stále čistá.
Částečky nečistot, které jsou lehčí
než voda (např. pyl), stoupají pomalu vzhůru a plují na hladině. Tato
plovoucí vrstva nečistot se odstraňuje při přetékání nádrže ve speciálně tvarovaném přepadovém
sifonu. Pravidelné přetékání nádrže,
bránící „hnití“ vody, je důležité pro
trvalé zachování kvality vody.
Plovoucí vrstva nečistot by mohla
natolik uzavřít hladinu vody, že by
do ní nemohl pronikat kyslík.
05
06
07
08
09
10
11
12
4. stupeň čištění
Dešťová voda nesmí být odebírána
z nejhlubšího místa nádrže, protože
by tím došlo ke zvíření sedimentu
a následně k jeho nasávání. Proto
se doporučuje odebírat vodu
z vyšších vrstev v nádrži.
13
14
15
Obchodní divize I 165