PES DOMÁCÍ

Komentáře

Transkript

PES DOMÁCÍ
PES DOMÁCÍ
Danielka Líšková
Pes byl jedním z prvních zvířat,které si
člověk ochočil.Jeho předkem je vlk.
Patří mezi psovité
porostlé srstí
šelmy:-mají tělo
-výrazné špičáky
-protáhlý
zašpičatělý čenich
-tupé
nezataţitelné drápy na nohou
• Na rozdíl od
kočkovitých
šelem,které
mají ostré
zataţitelné
drápy.
Vysouvají je
při šplhání a
při lovu.
• Mezi psovité šelmy patří také
vlk,liška a šakal,
Kostru psa tvoří lebka,
páteř,ţebra,přední a zadní
končetiny.
• ZRAK –pes vidí jen černobíle
• SLUCH-má výborný,je schopný
pohybovat ušima,tak pozná,odkud
zvuk přichází
• VYNIKAJÍCÍ ČICH
• Pes je citlivý na vibrace,chvěnídokáţe upozornit na zemětřesení i o
několik dní dříve
• DÉLKA ŢIVOTA- 13-14let
V současnosti existuje přes 400
plemen psů.
• Psy dělíme do 3 skupin podle toho k čemu
se pouţívají:
• 1.PSI SLUŢEBNÍ A PRACOVNÍ-dříve
se vyuţívali jako pomocníci farmářů a
taţní psi,v dnešní době to jsou
policejní psi,vodící psi pro nevidomé
a asistenční psi.
POLICEJNÍ PES-NĚMECKÝ O.
Záchranářský pes
VODÍCÍ PES
ASISTENČNÍ PES
TAŢNÍ PSI
ALJAŠSKÝ MALAMUT
SIBIŘSKÝ „HASKY“
2.LOVEČTÍ PSI- POMÁHAJÍ
PŘI LOVU.
• HONIČI-PRONÁSLEDUJÍ ZVĚŘ V
OBTÍŢNÉM TERÉNU- V LESE,V
HORÁCH
LOVCI
BÍGL
BALKÁNSKÝ HONIČ
OHAŘI-NA ZVĚŘ UPOZORŇUJÍ STRNULÝM
POSTOJEM,VYHLEDÁVAJÍ A PŘINÁŠEJÍ ZVĚŘ
IRSKÝ SETR
NĚMECKÝ OHAŘ
• TERIÉŘI
• JEZEVČÍCI-POMÁHAJÍ PŘI LOVU
ZVÍŘAT ŢIJÍCÍCH V NORÁCHJEZEVEC,LIŠKA,ZAJÍC
FOXTERIÉR
CHRTI-RYCHLÍ,ŠTÍHLÍ,SLOUŢILI K
LOVU VYSOKÉ ZVĚŘE
IRSKÝ VLKODAV-K LOVENÍ VLKŮ
3.SPOLEČENŠTÍ PSI-PRO
POTĚŠENÍ,DOMÁCÍ MAZLÍČCI
BIŠONEK
PUDL
JORKŠÍRSKÝ TERIÉR
 AHOJ DĚTI  
 KVÍZ 
• 1.KDO BYL PŘEDKEM PSA
DOMÁCÍHO?A/ PES DINGO B/VLK
• 2.MEZI JAKÉ ŠELMY PATŘÍ PES?
A/KOČKOVITÉ B/PSOVITÉ
• 3.PATŘÍ MEZI PSOVITÉ ŠELMY A/PUMA
• B/LEV C /LIŠKA
• 4.PES VIDÍ A/ČERNOBÍLE B/BAREBNĚ
• 5.PSOVITÉ ŠELMY MAJÍ DRÁPY A/
OSTRÉ,ZATAŢITELNÉ
B/TUPÉ,NEZATAŢITELNÉ
• 6.PES SE DOŢÍVÁ ? A/ 50LET B/30LET
C/13-14LET
• 7.IRSKÝ SETR JE PLEMENO A/SPOLEČENSKÉ
B/PRACOVNÍ C/LOVECKÉ
• 8.DOBRMAN JE PLEMENO A/SPOLEČENSKÉ
B/PRACOVNÍ C/ LOVECKÉ
• 9.PUDL JE PLEMENO A/SPOLEČENSKÉ
B/PRACOVNÍ C/LOVECKÉ
• 10.ASISTENČNÍ PES POMÁHÁ A/PŘI
ZEMĚTŘESENÍ B/POLICISTŮM
C/POSTIŢENÝM LIDEM
   