1. ročník – školní rok 2015/2016 – Informační technologie

Transkript

1. ročník – školní rok 2015/2016 – Informační technologie
Seznam učebnic: 1. ročník – školní rok 2015/2016 – Informační technologie
Předmět
CJL
Název učebnice, autor, vydavatelství, rok vydání
MLUVNICE: Čelišová, O. a kol: Komunikace v českém jazyce pro střední školy, učebnice a
pracovní sešit, Didaktis, Brno 2014 (Pozn.: nekupujte učebnice mluvnice od současných studentů,
používali jiné!)
LITERATURA: Bláhová, R. a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol, učebnice a pracovní sešit,
Didaktis, Brno 2008 a novější – budou pro zájemce hromadně objednány školou na začátku
školního roku (Pozn.: nekupujte popsané pracovní sešity!)
ANJ
Maturita Solutions 2nd edition Pre-Intermediate (student’s book + workbook, Oxford)
bude hromadně objednáno školou na začátku školního roku
NEJ
bude hromadně objednáno školou na začátku školního roku
RUJ
Raduga po novomu 1, učebnice + Raduga po novomu 1, pracovní sešit
(Pozn.: nekupujte použité - popsané učebnice a pracovní sešity!)
ŠJ
Španělština pro střední školy a jazykové školy Aventura 1
učebnice a pracovní sešit bude hromadně objednáno školou na začátku školního roku
DEJ
Čornej, Petr – Pokorný, Jiří: Dějiny českých zemí do roku 2004 ve zkratce,
Práh, Praha 2003
HOZ
Hospodářský zeměpis 1 pro obchodní akademie a ostatní střední školy
( L. Skokan – Naklad. Fortuna ) – poslední vydání (2012)
Atlas světa
ZPV
Předmět základy přírodních věd – učebnice neurčena
MAT
Sbírka úloh z MAT pro SOŠ,SOU a nástavbové studium: Hudcová, Kubičíková,
Prometheus, 2000 (na celou dobu studia matematiky)
Matematika pro střední školy – 1. díl – Základní poznatky – Pracovní sešit
(Didaktis – RNDr. Petr Krupka) – sešity budou hromadně objednány školou na začátku
školního roku
Matematika pro střední školy - 2. díl – Výrazy, rovnice a nerovnice – Pracovní sešit (Didaktis – Mgr.
Marie Chadimová) – sešity budou hromadně objednány školou na začátku školního roku
Matematické tabulky pro střední školy (na celou dobu studia matematiky)
EKO
Ing. Zdeněk Novotný, Základy podnikové ekonomiky, Moraviapress, poslední aktuální vydání 2012
učebnice pouze jako doplňková doporučená, nikoli povinná literatura
UVT
Předmět Úvod do výpočetní techniky bude upřesněno začátkem školního roku
ZDPC
Předmět Zpracování dokumentů na počítači
- výuka podle počítačového programu ZAV – bez učebnice, na zač. šk. r. si každý student vytiskne
předlohy pro psaní z papíru

Podobné dokumenty

1. Čvrtletí roku 2012

1. Čvrtletí roku 2012 Ručková Radka  Kubičíková Vlasta             Vaculík Vlastimil           Skálová Marie Pokorná Magda Daněk Karel Jochcová Rút

Více

11_listopad02.

11_listopad02. Cizinec projížděl krajinou a náhle viděl něco neobvyklého. Na jedné stodole  bylo namalováno mnoho terčů a v centru každého terče byl zapíchnut šíp.  Byla to trefa přímo do černého. Cizinec byl tak...

Více

3. Čvrtletí roku 2012

3. Čvrtletí roku 2012 Čas   prázdnin   je   před   námi   a   s   ním   i   čas   odpočinku   a   dovolených.  I když třeba letos nikam nepojedete, přesto se léto stává takovým časem  pohody. Dětem skončil školní rok, s...

Více

Vážená paní

Vážená paní Základní poznatky z matematiky; Bušek, Calda; Prometheus cca 100,- Kč Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavb. studium; Hudcová, Kubíčková; Prometheus cca 200,- Kč Fyzika: Fyzika pro gymnáz...

Více