Parrucchieri Italia - Scheda parrucchiere

Transkript

Parrucchieri Italia - Scheda parrucchiere
Tone on Tone - vlasy - WELLA PROFESSIONALS.
COLOR
COLOR
[email protected]
+39 0331 1706328
COLOR
COLOR
COLOR FRESH
p?ímé barvení
Color Fresh je ak?ní film tvo?ící kosmetické zvýraz?ova?e, bez amoniaku. Ideální pro ty,
kte?í se blíží poprvé, barvy, k pokrytí prvních bílé barvy na vlasy pro muže nebo pro ty,
kte?í cht?jí, aby jejich barvu, ale p?idáním dotykové sv?tlé a lesklé. S jeho vzorec
navržený Vital složitou strukturu na bázi PH betain a D - panthenol 6,5 dává vlas?m sv?tlé
barvy a hladké od ko?ínk? až ke kone?k?m. Aplikuje se p?ímo a má délku asi 8 šampon?.
zp?sob použití : dob?e opláchn?te a pohladit si vlasy, naneste výrobek distribuovat
rovnom?rn?, nechte p?sobit 5 až 20 minut v závislosti na struktu?e vlas? a intenzit? barvy,
kterou chcete. Chcete-li zvýšit intenzitu barvy, doporu?ujeme použití zdroje tepla nebo
zvýšení rychlosti záv?rky. Po záv?rky dob?e opláchn?te. Ned?lají extra šampon a p?ejít k
brankovišti.
Perfecton
Poser p?i kyselém pH
Obsahuje ?adu ú?inných látek, které v souvislosti s vlasy a barevných pigment?,
kombinace, která zlepšuje a posiluje strukturu vlas?. COLOR Perfecton se doporu?uje
sjednotit barvu po trvalou, aby barvy jasné a živé barvy a druhý, nebo pro ty, kte?í milují
p?írodní produkt, který odráží jejich vlastní vlasy.
odstíny r?zné odstíny lze míchat zvýšit dobu neur?itou nežádoucí odrazy. Jedná se o
bezplatný produkt by m?l být smíchán s vodou a amoniakem.
zp?sob použití : po umytí si vlasy, nebo po zvln?ní, smíchejte 250 ml vody s množstvím
Perfecton barvy v závislosti na odstínu, který chcete dosáhnout :
• Tón od 12 / 0 až 10 / 0 + 250ml voda 5 ml Perfecton
• Tón 9 / 0 250 ml vody + 10 ml Perfecton
• Tón 8 / 0 250 ml vody + 15 ml Perfecton
• Tón od 7 / 0 do 4 / 0 250 ml vody + 20 ml Perfecton
Spread sm?s p?ímo z aplikátoru na základn?, délky a konce.
Nepoužívejte opláchn?te a pokra?ujte p?ímo do brankovišt?.
pagina 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Propozice k turnaji

Propozice k turnaji zp sobem netrestá se, v jiném p ípad je trestán p ímým kopem, pokud je nebezpe ohrožen protihrá trestá se navíc napomenutím Vylou ení K= vylou ení na 2 min + do konce utkání, po uplynutí dvou minut...

Více

ČÁST 1 – H IŠT ČÁST 2 - DRUŽSTVů, HRÁČI ů JEJICH VÝSTROJ

ČÁST 1 – H IŠT ČÁST 2 - DRUŽSTVů, HRÁČI ů JEJICH VÝSTROJ Branky se umístí doprost ed brankových čar. Brankové tyče jsou 1,22 m vysoké, stojí kolmo k hrací ploše a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m (m eno od vnit ní strany tyčíě. Jsou zhotoveny podle schválené...

Více

PDF

PDF Gel a úprava vlas? - REDKEN HEAT STYLING Systém specifických produkt? do horkých nástroj?

Více

PDF

PDF Play Systémové EKOLOGICKÉ Hairspray STRONG Ekologické objemová lak na vlasy silné postavení Zajiš?uje a udržujeenergický ?esání strukturovan?jší a odolává perfektn? celý den. Je ideální pro pokrytí...

Více

PDF

PDF zajiš?uje krytí bílých vlas? do 100 %, to je ve stejnou dobu je hluboce ke zm?n? struktury vlas? a zjem?uje k?ži. Je vyroben s vysokou kvalitou, barevné pigmenty, které nabízejí homogenní výsledek ...

Více

PDF

PDF byla ohrožena životnost a jas výsledku. odstíny k dispozici v 24 odstínech. ELumen CLEAR : neobsahuje barevné pigmenty, které jsou ideální pro ?ed?ní intenzitu tmavých odstín? nebo služeb lesk ultr...

Více