Nové rotační křídlové stroje a jejich aplikace

Transkript

Nové rotační křídlové stroje a jejich aplikace
Nové rotační křídlové stroje a
jejich aplikace
Ing. Jiří Frolík
Národní
vzdělávací
fond
Problematika současných pístových strojů
Kapitola 1
a spalovacích motoru
Spalovací motory a jejich účinnosti
Energetické ztráty pístových motoru při použití
Vliv spalovacích motoru s vnitrním spalováním na životní
prostředí a atmosféru
Spalovací motory a jejich emise
Pístové motory s vnitrním spalováním
Pístové motory s vnejším spalováním
Motor teplovzdušný - Stirlinguv motor pístový
Motor parní pístový
2
Národní
vzdělávací
fond
Rotacní stroje v obecném pohledu
Kapitola 2
Klasifikace rotačních pístových motoru(publikace Felix Wankel)
Některé příklady
Koncepty rotačních motoru schopné dalšího vývoje
Rotační motory vzduchové
Rotační motory křídlové klasické
Vznik točivého momentu u motoru křídlových
Provedení miniaturního lamelového motoru
Praktické přístroje na bázi lamelového motoru
Konstrukce malého lamel. motoru a stupeň expanze
Vznik točivého momentu
Točivý moment a výkon v závislosti na otáčkách u lamelového
motoru
Průběh točivého momentu u spalovacího motoru
3
Národní
vzdělávací
fond
Rotační stroje křídlové velkoobjemové
Kapitola 3
Historický parní rotační křídlový stroj – Hultova konstrukce
(r.1901) - Peter Stiestorfer
Konstrukce rotacního parního stroje typu Hult
Konstrukční parametry parního stroje Hult
Výpočet odstředivé síly křídla u parního stroje Hult
Rotační křídlový stroj s křídlem upevněným na výkonové hřídeli
Rotační dvojkřídlový kompresor typu Zoller z r.1928 – Nemecký
a Americký patent udělen
Parametry Zollerova kompresoru
4
Národní
vzdělávací
fond
Rotační stroj typu Wankel
Kapitola 4
Konstrukce Wanklova motoru s převodem 1:2
Konstrukce Wanklova motoru s převodem 2:3
Podélný rez Wanklovým motorem
Kritický odber tocivého momentu u Wanklova motoru
Pokusy o stavbu velkoobjemového Wanklova motoru
Pokus o stavbu vícestupňového motoru
Rotační motor typu Renault
Třecí ztráty Wanklova motoru
Maximální možná velikost jednotky Wanklova motoru
Vícepístové Wanklovy motory
5
Národní
vzdělávací
fond
Rotační stroj křídlový typu Groll
Kapitola 5
Konstrukce Grollova kompresoru jako vývojový předstupňem
nového rotačního stroje
Udelený Evropský patent c. O 102 555 z r. 1987
Konstrukce Grollova kompresoru podle patentu
Praktické provedení Grollova kompresoru
Parametry ze zkušebního provozu Grollova kompresoru
Nevýhody Grollova kompresoru – podmínky pro vysokou účinnost
a rychlotočivost nejsou splněny
Nutné předpoklady pro realizaci rychlotočivého rotačního
křídlového stroje
6
Národní
vzdělávací
fond
Nový rotační stroj s oběžnými křídly
Kapitola 6
(viz patent CZ 290702 a US 6 368 089 B1 ve složce)
Základní konstrukční provedení v podélném řezu
Synchronizace otáček rotoru a výkonové hřídele
Tření v uložení křídel na hřídeli
Příčný rez rotačním motorem
Tvorba rovnoměrného momentu při otáčení
Tabulka dráhových rychlostí na orbitální dráze křídel
Hranice kontaktního těsnění při rychlostech větších než 30m/sek
/diagram
Fyzika smykového tření
Labyrintové těsnění / příklad labyrintového těsnění u pístového
kompresoru
7
Národní
vzdělávací
fond
Nový rotační stroj s oběžnými křídly
Kapitola 6
(viz patent CZ 290702 a US 6 368 089 B1 ve složce)
Konstrukce Cink
Špatná konstrukce křídla Cink (axiální asymetrie)
Výpočet odstředivé síly křídla Cink
Výpočet odstředivé síly hmotnostního převisu křídla Cink
Pohled na radiální mezery ROTOR-STATOR
Rotační kompresor v přímém spojení s generátorem
Pohon kompresoru pres řemenici
Konstrukce rot.křídlového stroje s dělenou hřídelí
Konstrukce spalovacího motoru
Funkce spalovacího motoru
Prodloužená expanze
8
Národní
vzdělávací
fond
Vícestupňové aplikace rotačního stroje
Kapitola 7
s oběžnými křídly
Vícestupňový
rotační křídlový kompresor
Vícestupňový rotační expanzní křídlový motor
Referenční třístupňový pístový parní stroj
TS-diagram třístupňového parního stroje
Třístupňový expanzní stroj se synchronizací otáček jednotlivých
modulu
Převodovka synchronizační s ozubenými řemeny
Postupné odbourávání tlakového gradientu - násobný odběr
točivého momentu
Redukce otáček
Synchronizační převodovka pro stroj s protiběžnými moduly
Expanzní stroj v podélném řezu se synchronizační převodovkou
9
Národní
vzdělávací
fond
Vícestupňové aplikace rotačního stroje
Kapitola 7
s oběžnými křídly
Expanzní
stroj se synchronizací otácek s generátory o ruzné
frekvenci
Teplovzdušný rotacní motor s uzavreným obehem
Srovnání s HHT-turbin
Vertikální provedení kompaundního stroje
Horizontální provedení kompaundního stroje s možným využitím
sluneční energie
Soustava strojů k využití nízkopotenciálního tepla s otevřeným
oběhem
Soustava strojů k využití nízkopotenciálního tepla s uzavřeným
oběhem
Projekt IEA - Energy Cascading prostřednictvím turbin
10
Národní
vzdělávací
fond
Vícestupňové aplikace rotačního stroje
Kapitola 7
s oběžnými křídly
Kaskádový
motor jako analogie projektu Energy Cascading /
Přenos energie na dálku
Využití nízkopotenciálního tepla z chladící vody tepelných a
jadrných elektráren a jiných zdrojů např. projekt OTEC
11
Národní
vzdělávací
fond
Nový rotační stroj s oběžnými dvojkřídly
Kapitola 8
(viz Užitný vzor CZ 15 406 U1 ve složce)
Konstrukce
v podélném řezu
Konstrukce v příčném řezu
Stroj s 8-mi dvojkřídly
Konchoidální dráha konců dvojkřídel
Konstrukce konchoidy
Parametrické odvození konchoidy
Deskriptivní konstrukce konchoidy
Zobrazení diference konchoidy a srovnávací kružnice
Funkce dvojkřídlového stroje
Hypocykloidní převod - inherent balance
12
Národní
vzdělávací
fond
Nový rotační stroj s oběžnými dvojkřídly
Kapitola 8
(viz Užitný vzor CZ 15 406 U1 ve složce)
Konstrukce
konchoidální křivky a její transformace do
kartézských souřadnic
Vahadlové těsnení
Poloha křídel podle otočení excentru
Těsnění vnitrního prostoru
Aplikace mnhokřídlového stroje na využití sluneční tepelné
energie
13
Národní
vzdělávací
fond
Kapitola 9
Možnosti využití rotačního stroje
s oběžnými dvojkřídly
Aplikace
jsou obecne stejné jako u predešlého stroje
Prezentace konstrukce prototypu nového rotačního stroje s
oběžnými dvojkřídly s možným využitím v Organickém Rankinove
Cyklu s uzavřeným oběhem
(autor konstrukce Ing. Jan Sedlák)
END
14
Národní
vzdělávací
fond

Podobné dokumenty

ATDSDB

ATDSDB Technické údaje dle EN 548 / EN ISO 24011 Typ podl.krytiny

Více

posouzení nákladové náročnosti výroby litiny v plamenné rotační

posouzení nákladové náročnosti výroby litiny v plamenné rotační 708 33 Ostrava – Poruba, CR, E-mail: [email protected], [email protected] b SLÉVÁRNA LUTÍN spol. s r.o., J. Sigmunda 79, 783 50 Lutín, CR, E-mail: [email protected] c RACIO&RACIO, V...

Více

lineární modul Série

lineární modul Série Linear Servo Type - Planar Servo I Unear Synchronous Type

Více

PRŮVODCE

PRŮVODCE Moduly řízení tlaku Relé motoru cerpadla Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR Čtení statistických dat Zadní elektromagnetický ventil ABS Test ABS (vzadu) Elektromagnetický ventil levé...

Více

OZEB alternativní a pasivní chlazení úvod do problému

OZEB alternativní a pasivní chlazení úvod do problému  spektrum elektromagnetického záření:  a) ultrafialové záření – 0,2-0,4 μm – pohlceno téměř úplně plyny v atmosféře  b) viditelné záření – 0,4-0,7 μm – světelná energie – barva závislá na vlnové...

Více

Adobe PDF

Adobe PDF stejnosměrný stroj může pracovat jako dynamo nebo jako motor. Proto v minulosti došlo k jejich výraznému rozšíření. V současné době jejich význam klesá z důvodu rozvoje elektroniky a snížení cen mě...

Více

18. Vakuová měření

18. Vakuová měření • elektrody jsou ve výboji rozprašovány ⇒ sorpce - existuje tedy čerpací efekt manometru (až 1 l/s ). S tím souvisí i desorpce, a pak dochází k tzv. paměťovému jevu, kdy se do systému dostávají mol...

Více

MOC Invado platný od 1.4. 2015-4

MOC Invado platný od 1.4. 2015-4 buk, dub, olše, višeň, ořech, eben, coimbra, cedr forte, dub přírodní, dub sněžný, dub šlechtěný, ořech klasický, dub popelavý - fólie AQUARIUS, LIBRA, TAURUS – FÓLIE jednosměrná Enduro, 3D, Plus A...

Více