AXIS M - Rauch

Komentáře

Transkript

AXIS M - Rauch
NOVINKA!
+ + Vážicí technika 100 Hz + + + VariSpread + + + GPS-Control + + + OptiPoint + + + ISOBUS + + +
Další generace s ještě s větším výkonem
AXIS M
AXIS navždy změnil
rozmetání hnojiv
Jedinečným výkonnostním
potenciálem definuje rodina
rozmetadel AXIS nová měřítka pro
náročné nasazení v praxi:
– Vysoce přesná rozmetací
technika s koaxiálním
nastavením dávky a dopadu
hnojiva – jednoduše:
Rozmetací technika CDA
– Nedostižný komfort obsluhy,
jasná a bezpečná logika
nastavování s obslužným
terminálem CDA
– Velmi vysoký plošný výkon
s vysokorychlostním rozmetáním
ariV
e
i
olog šechny
n
h
c
Te
ro v oniky
p
d
a
tr
Spre ty elek
an
vari
– Příjemně velké volné prostory ke
komfortní manipulaci a
jednoduchému rychlému čištění
Tři perfektně zharmonizované modely AXIS ve všech výkonových
třídách splní každé přání.
AXIS M 20.2 nabízí profesionální rozmetací techniku speciálně pro
pokrokové podniky (pracovní záběr: 12–36 m, užitečné zatížení
2300 kg).
Velký bratr AXIS M 30.2 s 3200 kg užitečného zatížení a
potenciálem pracovních záběrů od 12 do 42 m na vás udělá dojem
svou výkonností.
Mimořádnými znaky AXIS M 50.2 v královské třídě jsou pracovní
záběry od 18–50 m, max. užitečné zatížení 4 200 kg a tříbodový
závěs Kat III, speciálně vyvinutý pro velké traktory.
Obslužný terminál CDA
2
Spolu s exkluzivní vážicí technikou RAUCH 100 Hz nabízejí modely
AXIS 20.2 W, 30.2 W, 50.2 W ještě více komfortu obsluhy a přesnosti.
Na přání může být AXIS M 50.2 W vybaven nejmodernější
progresivní technologií ISOBUS.
AXIS M 20.2
AXIS M 50.2 W
Rozmetadlo s technologií
VariSpread V8
3
AXIS M
Funkčnost se snoubí
s elegancí
Ještě nikdy nebylo nastavování
dvoukotoučového rozmetadla
hnojiv tak jednoduché. Všechny
funkce nastavíte rychle a spolehlivě
v ergonomicky optimální poloze na
obslužném terminálu CDA.
– druh hnojiva
– pracovní záběr
– rozmetací dávka
Odpadá přímý kontakt
s rozmetacími lopatkami při
seřizování.
AXIS M 20.2 / 30.2 / 50.2
Obslužný terminál CDA
Snadno kontrolovatelné pootočení
na obslužném terminálu CDA stačí,
aby bylo rozmetadlo AXIS M rychle
a spolehlivě nastaveno na
požadovaný druh hnojiva
i pracovní záběr.
Současně lze předvolbu dávky
nastavit plynule od 3 kg/ha na
obou terminálech CDA. Velká
proporcionální stupnice DfC,
exkluzivní prvek firmy RAUCH,
nabízí možnost po zkoušce dávky
logicky a předvídatelně měnit její
množství.
Obslužný terminál AXIS M 30.2
Jednotlivé pohyby dávkovacích
hradítek se ovládají dálkově,
hydraulicky nebo elektricky.
Varianty ovládání hradítek – potřebné řídicí ventily
4
20.2
30.2
50.2
Varianta K
Hydraulické ovládání hradítek pro 2 jednočinné řídicí ventily, odděleně vpravo a vlevo
X
X
Varianta D
Hydraulické ovládání hradítek pro 2 dvojčinné řídicí ventily, odděleně vpravo a vlevo
X
X
X
Varianta C
Elektrické ovládání dávkovacích hradítek s E-Click
X
X
X
Varianta Q
Elektronické dávkování hnojiva v závislosti na rychlosti jízdy QUANTRON-A
X
X
Varianta W
Vážicí systém 100 Hz s QUANTRON-E2
X
X
Varianta W-V8
Vážicí systém 100 Hz s VariSpread V8 a QUANTRON-E2
X
Varianta W ISOBUS
Vážicí systém 100 Hz s dynamickým systémem VariSpread pro univerzální terminály
X
Močovina
Draselné granule
SSA
KAS
AXIS M 50.2 W
Elektrická, dálkově ovládaná rozmetací technika CDA
NPK
1
PK
2
Granule proti šnekům
Jemná semena
1 Přestavování bodu dopadu
2 Změna dávky
VariSpread V8
U modelu AXIS M 50.2 W V8 lze elektricky dálkově
ovládat a nastavit z kabiny traktoru typ hnojiva a
pracovní záběr. Dálkově ovládané elektrické nastavení
bodu výpadu hnojiva a dávkovacích hradítek umožňuje
přepínání 4 dílčích záběrů na každé straně (viz
VariSpread, strana 7 a 8).
Aplikace s rozmetacími
tabulkami
Přehledné, rozsáhlé rozmetací tabulky obsahují všechny
relevantní informace pro seřízení rozmetadel. Rozmetací
tabulky i pro nastavení přípravků proti šnekům,
hlodavcům a jemných semen, online na internetu i jako
aplikace pro chytré telefony se systémy Android a iOS.
5
AXIS W
Vážicí technika 100 Hz
Automatika, inovace,
přesnost
QUANTRON-E2 s VariSpread V4
Vážicí rám se dvěma tenzometry
Vážicí technika v dokonalosti
Ve spojení s vážicím systémem RAUCH měří QUANTRON-E2 dávku
během jízdy 100x za sekundu. Chyby v rozmetání při kolísajících
vlastnostech sypkosti aplikovaných materiálů nebo měnících se
rychlostech jízdy jsou ihned zjištěny a každou sekundu automaticky
korigovány.
Malá vzdálenost těžiště
Při rozmetání inteligentní elektronika sama zjišťuje všechna data
a automaticky tak pečuje o bezchybnou dokumentaci. Trvale je
zobrazeno aktuální množství hnojiva v zásobníku. V extrémních
svazích se jednoduše přepne na režim svahového rozmetání.
Malá vzdálenost těžiště u AXIS M 20.2 W a 30.2 W a mimořádně
nízká vlastní hmotnost umožňují i bezproblémové využití traktorů
nižší výkonové kategorie.
Budoucnost na palubě
Přes sériové rozhraní RS 232 jsou vážicí rozmetadla AXIS připravena
pro využití v rostlinné výrobě s dílčími specifickými plochami i pro
použití jednotky RAUCH-GPS-Control k automatickému zavírání
a otevírání dávkovacích hradítek v ideálním okamžiku na souvrati.
Pomocí sériového rozhraní USB se provádí výměna dat mezi
jednotkou QUANTRON-E2 a PC, popř. internetem.
V nabídce pro vážicí rozmetadla AXIS M 50.2 W je také
nejmodernější, progresivní technologie ISOBUS.
6
2
VariSpread
4
3
2
1
VariSpread
Precizní a variabilní na klínových plochách
Se systémem VariSpread může řidič jednoduše během jízdy na klínových
plochách nebo při proměnlivé hranici pozemku jednoduše a rychle
stisknutím tlačítka přizpůsobit šířku rozmetání a rozmetané množství.
VariSpread V4:
AXIS M 20.2/30.2 se systémem QUANTRON-A/-E2 a manuálním
přestavováním bodu CDA mají prostřednictvím 4stupňového spínání
dílčího záběru sériově k dispozici systém VariSpread V4. Dvěma dálkově
ovládanými přestaveními polohy dávkovacích hradítek lze měnit dva
dílčí záběry na každé straně.
VariSpread V8:
AXIS M 50.2 W se systémem QUANTRON-E2 je vybaven automatickým
přestavováním bodu CDA. Dvěma dálkově ovládanými přestaveními
dávkovacích hradítek a bodů dopadu lze přepínat mezi čtyřmi dílčími
záběry na každé straně.
QUANTRON-E2 s VariSpread V8
uživatelské rozhraní (AXIS 50.2 W)
VariSpread dynamic:
Na rozdíl od klasických systémů řízení dílčích záběrů se VariSpread
dynamic automaticky přizpůsobuje proměnlivému pracovnímu záběru
a dávkám hnojiva. VariSpread dynamic umožňuje prostřednictvím zvlášť
rychlých servopohonů k nastavení bodu výpadu také téměř plynulé
rozmetání na klínových plochách. Kromě toho umí zvlášť hnojit vnější
oblasti. Takto bude s nejvyšší přesností aplikované hnojivo také u
problematické plochy v klínovitě tvarovaných zužujících se plochách
souvratě.
Animovaný film o tom, jak funguje navádění GPS, najdete na:
http://rauch.de/deutsch/mediathek
AXIS M 50.2 W ISOBUS
s VariSpread dynamic
7
AXIS Q
Dávkovací elektronika
QUANTRON-A
Rozmetadlo myslí
s vámi!
QUANTRON-A je obslužný terminál pro dávkování hnojiv
v závislosti na rychlosti pro
celou rodinu AXIS
QUANTRON-A s VariSpread V4
QUANTRON-A reguluje otevření dávkovacích hradítek a tím
množství průtoku hnojiva v závislosti na rychlosti jízdy a zadané
rozmetací dávce. Při kolísající rychlosti jízdy zůstává předvolená
rozmetací dávka stále konstantní.
QUANTRON-A přesvědčuje velkým, přehledným displejem a
logicky sestaveným menu. Všechny funkce se dají elektricky
dálkově ovládat, komfortně a spolehlivě pouze jednou rukou:
- otevírání a zavírání dávkovacích hradítek
- 4 dílčí záběry, 2 na každé straně (VariSpread V4),
- změna dávky během jízdy i odděleně vpravo a vlevo
- snížení dávky při hraničním rozmetání
- běžné použití pro precizní zemědělství přes sériové rozhraní
RS 232
- dokumentace a uložení provozních dat pro 200 pozemků
s názvem a druhem hnojiva
Připojení N-senzoru
- přenos dat přes sériové rozhraní USB
- software Datamanager pro výměnu dat s PC nebo internetem
(volitelný)
- ukazatel polohy pro hraniční rozmetání TELIMAT T25 (volitelný)
- ukazatel zbytku hnojiva v zásobníku (volitelný)
- GPS-Control – automatické otevírání a zavírání dávkovacích
hradítek na souvrati a v klínových plochách (volitelné)
Sériové rozhraní pro precizní zemědělství
8
GPS-Control
Teejet Matrix 570 G
QUANTRON-Guide
Přesné a komfortní na souvratích
– variabilní na klínových plochách
Automatické řazení na souvratích a v dílčích záběrech QUANTRONGuide, řízené pomocí GPS, optimalizuje rozdělení hnojiv na
souvratích a v klínových plochách.
RAUCH QUANTRON-Guide včetně antény Egnos GPS je možné
kombinovat se všemi displeji RAUCH QUANTRON-A/-E2.
Systém QUANTRON-Guide, jedinečný v technice hnojení,
s inovativním řízením OptiPoint otevírá a zavírá dávkovací hradítka
vždy ve správné vzdálenosti od hranice pozemku. V klínech ovládá
QUANTRON-Guide 4 dílčí záběry vlevo nebo vpravo v ideálním
okamžiku. U modelu AXIS M 50.2 W V8 je možné automaticky
zapnout 8 dílčích záběrů.
Výsledek: Maximální komfort obsluhy, vysoká přesnost
rozmetání v citlivých oblastech klínů a souvratí a větší
efektivita díky exaktním návazným jízdám (Parallel Tracking)
QUANTRON-Guide lze s použitím volitelných softwarových aplikací
UT-Universalterminal, TC-Task-Controler, SC-Section-Control a FieldNav přeměnit na plnohodnotný univerzální terminál ISOBUS.
Alternativně je možné používat ve spojení se systémem
QUANTRON-A/-E2 také GPS terminály Teejet (Matrix 570 G), Müller
Track Guide II nebo Trimble (CFX 750). QUANTRON-Guide ve spojení
s aplikací VRC-Müller-App je možné aplikovat specifické dávky
hnojiva na dílčích plochách s aplikačními kartami Shape-file nebo
ISOXML.
Trimble CFX 750 Müller Track Guide II
OptiPoint
Hnojivo 1
Hnojivo 2
Optimální bod sepnutí
hnojení
Přesnost a efektivita na
souvrati
Geniálně optimalizované polohy
sepnutí hnojení pro dávkovací hradítka
se přesně vypočítávají pro každý druh
hnojiva a každý pracovní záběr.
Pomocí koeficientu letové vzdálenosti
z rozmetací tabulky jsou zohledněny
specifické letové vlastnosti hnojiv
i charakteristické vlastnosti
rozmetacího obrazce. Nezávisle na
obsluze je aplikace hnojiva na
souvratích automaticky s vysokou
přesností optimalizována
9
ISOBUS
Využití synergií –
zvýšení efektivity
Inovativní technologie RAUCHISOBUS pro vážicí rozmetadla
AXIS M 50.2 W umožňuje obsluhu
s existujícím terminálem ISOBUS
i jiných strojů a různých výrobců.
CCI-Terminal
– ISOBUS může být tak jednoduchý
Synergie ISOBUS
Vážicí rozmetadla RAUCH-ISOBUS
jsou v současné době kompatibilní
s univerzálními terminály Müller
Elektronik, John Deere, Fendt,
Kverneland, Trimble, WTK a Topcon.
S moderní, inovativní jednotkou RAUCH-CCI-Terminal* je vstup
do progresivní technologie ISOBUS právě tak jednoduchý jako
komfortní. Jasná logika obsluhy, špičková technologie barevné
dotykové obrazovky a různé možnosti využití s CCI.Apps zvyšují
efektivitu a přesnost nejen při minerálním hnojení, ale i při setí,
ochraně rostlin a řadě jiných pracovních postupů.
CCI.Apps umožňují dokonalé vyladění pro
požadované nasazení:
Sériově:
CCI.Convert
Sériové rozhraní např. pro připojení
N-senzorů (jen ve spojení s CCI.Control)
CCI.Tecu
Data traktoru
Fertilizer Chart
Rozmetací tabulky lze vyvolat
na CCI-Terminálu
QUANTRON-VT: Cenově dostupná
alternativa pro všechny, kteří
nekladou důraz na používání
aplikací CCI.Apps.
10
Volitelné:
CCI.Control
Dokumentace a
správa úloh
Parallel Tracking
Navigování do
kolejových řádků
Section Control
Automatické 8stupňové
spínání dílčího záběru
Field Nav
* Kompetentní partneři: Amazone, Bednar, Bergmann, Grimme, Kuhn, Krone,
Lemken, Pöttinger, Rauch, Ropa, Peecon
Vysokorychlostní rozmetání
20 km/h
16 km/h
12 km/h
Jízda v limitu, aniž narážíte
na hranice
Systém Granusafe:
Přesnost zrníčko za zrníčkem
AXIS M je důsledně konstruován pro rychlost při vysoké
přesnosti rozhozu. S rozmetadlem AXIS M je možné
přesně rozmetat jak nejmenší rozmetací dávky od
3 kg/ha, tak dávky nejvyšší bez ohledu na rychlost jízdy
a pracovní záběr.
Inovativní systém Granusafe, šetrný ke hnojivům, zajišťuje
extra jemné a exaktní předání citlivého granulátu ze
zásobníku přes rozmetací lopatky až na pozemek.
S velkoplošnými, protáhlými otvory hradítek CDA
uprostřed disků a šetrným High-Tech předáváním hnojiva
na rozmetací lopatky jsou dosahovány senzační pracovní
rychlosti až 25 km/h bez ztráty přesnosti.
I v extrémních podmínkách AXIS-M umožňuje, např. při
pracovním záběru 24 m a rychlosti jízdy 25 km/h,
působivou rozmetací dávku 500 kg/ha při hnojení NPK.
AXIS nabízí při High-Speed rozmetání doposud
nevyužívaný potenciál k efektivní redukci nákladů
a zvýšení výkonnosti při rozmetání hnojiv.
Na základě harmonizace:
- pomaloběžného čechracího zařízení, jištěného proti
přetížení s pouhými 17 ot./min
- optimálních otáček disků 900 ot./min
- blízko u středu umístěných dávkovacích hradítek,
optimalizovaných na proud hnojiva
- kartáčových omezovačů turbulence
- a aerodynamických dílců Airfins na rozmetacích discích
jsou mlecí efekty, poškozování granulí lámáním nebo
nárazy, jakož i víření vzduchu v citlivé oblasti rozmetání
redukovány na minimum.
Výsledkem je přesný rozmetací obrazec a díky němu
optimální zásobování porostu živinami.
11
Doplňkové vybavení
Lepší funkce s řešením
šitým na míru
TELIMAT T25/T50 se dvěma
nastavení jemnosti a
zobrazením polohy
TELIMAT T25/T50 umožňuje přesné hraniční rozmetání a hnojení
okrajů z první jízdní dráhy bez vystupování. Hydraulicky je TELIMAT
dálkově sklopen před rozmetací disk. Pomocí dobře viditelného
mechanického ukazatele polohy je možné TELIMAT spolehlivě
kontrolovat.
GSE 30/60 je zařízení pro hraniční rozmetání pro AXIS M 20.2/30.2
a AXIS M 50.2, umožňující přesné rozmetání přímo na hranici
pozemku. Jednoduchá ruční obsluha může být na přání vybavena
hydraulickým ovládáním.
TELIMAT T25/T50 a GSE 30/60 splňují evropskou normu pro
životní prostředí.
TELIMAT T50 s elektrickým ovládáním
Osvětlení LED, dokonale chráněné před prachem a vodou, s vysoce
reflexními výstražnými tabulemi zajišťují bezpečnost na silnici i při
špatné viditelnosti a vysokém stupni znečištění.
Větší flexibilitu při připojování a odpojování rozmetadla umožňují
velkoryse dimenzované odstavné kolečka ASR 25. Pomocí
rychloupínacího systému je možné kolečka kdykoli jednoduše
odpojit nebo přesunout do transportní polohy.
Vysoce kvalitní krycí plachta, odolná proti UV záření, umožňuje i při
nepříznivých povětrnostních podmínkách bezproblémové
rozmetání. Okraje plachty s velkým překrytím chrání drahé hnojivo
i při dlouhých přepravních vzdálenostech. Při překládání je stále
k dispozici celá ložná plocha.
Zařízení pro hraniční rozmetání GSE 30/60
12
Typicky pro RAUCH je krycí plachta vybavena dvěma velkými
průhlednými okny pro jednoduchou kontrolu naplnění.
Doplňkové vybavení
Elektronika:
Varianta C s E-Click
- GPS-Control: automatické řazení
na souvratích a řazení dílčích záběrů
- Senzor rychlosti jízdy pro Quantron-A/-E2
- GPS-senzor rychlosti
- Telimat-senzor pro ukazatel polohy s QUANTRON-A/-E2 + ISOBUS
- Nástavby zásobníku v úzkém (L) nebo
širokém provedení (XL)
- Krycí plachta s velkým průhledovým
okénkem
- Zařízení pro hnojení okrajů a hraniční
rozmetání TELIMAT T25/T50
- Zařízení pro hraniční rozmetání
GSE 30/60
Nástavby:
- VxR plus rozmetací lopatky s povlakem
pro rozmetací disky S2 a S4
L 603
L 800
- Žebřík pro široké nástavby XL
- Lapače nečistot pro AXIS 20.1
- Odstavné kolečka
L 1500
XL 1300
- Kloubová hřídel Telespace
- Praktická zkušební sada PPS 5
XL 1800
XL 1103
GLW 1000*
GLW 2000*
* pro AXIS M 50.2
- Identifikační systém hnojiv DiS
- Elektricky dálkově ovládatelná krycí
plachta s AP-Drive
- Osvětlení LED přední BLF 25.2
13
Doplňkové vybavení
Zkušenost je dobrá
– kontrola je lepší
Sériové zařízení pro zkoušku dávky
Evropská norma pro životní prostředí předepisuje pro rozmetadla
zařízení pro zkoušku dávky a vyprázdnění zbytků hnojiva. Protože
rozdíly i u stejných druhů hnojiv mohou být výrazné, dává jistotu
teprve zkouška dávky.
Praktická zkušební sada PPS 5
(doplňkové vybavení)
U AXIS M je zařízení pro zkoušku dávky perfektně integrováno ve
stroji. Rafinovaný rychlouzávěr ulehčuje vyjmutí rozmetacího disku
bez nářadí. Je tak vytvořen dostatečný volný prostor pro výpad
hnojiva: Jednoduše pro zkoušku dávky, rychle a pohodlně pro
vyprázdnění zbytků.
Praktická zkušební sada RAUCH PPS 5 umožňuje snadno a rychle
přezkoušet a korigovat příčné rozdělení na poli. To znamená ještě
větší spolehlivost a přesnost při rozmetání, zejména u hnojiv s nižší
kvalitou či problematickými letovými vlastnostmi nebo u hnojiv
neznámého původu.
Ve spojení s jasnou logikou seřízení AXIS-CDA jsou korekce úžasně
jednoduché a spolehlivé.
Identifikační systém hnojiva RAUCH DiS umožňuje rychlé určení
seřízení rozmetadla zejména u hnojiv, která nejsou uvedena
v rozmetací tabulce. (doplňkové vybavení)
DiS
(doplňkové vybavení)
14
Kvalita RAUCH
Teprve souhrn funkcí
mnoha detailních
řešení určuje funkci
celku
AX-Drive – technologie bezúdržbové převodovky
s ochranou proti přetížení
Inovační pohon AX-Drive pro rozmetací disky
a čechrací zařízení nepotřebuje údržbu po řadu let.
Jedinečné u techniky pro hnojení: AXIS má pojistné
systémy proti přetížení, které chrání celou
převodovou jednotku včetně čechracího zařízení
šetrného k hnojivům před přetížením blokací,
chybami obsluhy nebo tvrdě řazenou vývodovou
hřídelí.
Antikorozní skořepina ACS
Vysoký podíl ušlechtilé oceli, kvalitní plasty
a náročné dvouvrstvé zušlechtění povrchových
ploch nejmodernějším práškovým lakováním
zaručují efektivní ochranu proti korozi
a mechanickému poškození. Hodnota a funkce
investice zůstává zachována po mnoho let.
Rozmetací lopatky VxR plus: delší rozmetání
Povlak VxR-plus vysoce odolný proti otěru
několikanásobně prodlužuje životnost rozmetacích
lopatek zejména při používání abrazivních
rozmetaných materiálů. Rozmetací disky S6, S8, S10
a S12 jsou sériově vybaveny lopatkami s povlakem
VxR plus
15
Technická data
Pracovní
záběr
m
Objem
zásobníku
l
Maximální
užitečné
zatížení kg
Výška plnění
Hmotnost
cm
Rozměry
zásobníku
cm
AXIS M 20.2/ 20.2 W
12 – 36
1000
2300
95
240 x 130
300/355
AXIS M 30.2/ 30.2 W
12 – 42
1400
3200
107
240 x 130
335/390
AXIS M 50.2
18 – 50
2200
4200
131
290 x 150
630/710
AXIS M 50.2 W V8
18 – 50
2200
4200
131
290 x 150
630/710
AXIS M 20.2
AXIS M 30.2
AXIS M 50.2
Disky
kg
S2 volitelně: VxR plus
12 – 18 m
x
x
S4 volitelně: VxR plus
18 – 28 m
x
x
x
S6 VxR plus
24 – 36 m
x
x
x
S8 VxR plus
30 – 42 m
x
x
S10 VxR plus
36 – 48 m
x
S12 VxR plus
42 – 50 m
x
VxR plus: Chrom-karbidový povlak rozmetacích lopatek pro mimořádně dlouhou životnost
Nástavby
Rozměry
zásobníku
cm
Výška
plnění
cm
Hmotnost
Celkový objem
kg
l
L 603
240 x 130
+0
+ 30
1600
2000
-
L 800
240 x 130
+ 26
+ 45
1800
2200
-
L 1500
240 x 130
+ 50
+ 75
-
2900
-
XL 1103
280 x 130
+ 23
+ 60
2100
2500
-
XL 1300
280 x 130
+ 38
+ 65
-
2700
-
XL 1800
280 x 130
+ 52
+ 75
-
3200
-
GLW 1000
290 x 150
+ 25
+ 80
-
-
3200
GLW 2000
290 x 150
+ 45
+ 130
-
-
4200
Sériové vybavení
AXIS M 20.2
AXIS M 30.2
AXIS M 50.2
High-Speed rozmetání, sada pro zkoušku dávky, 2 velká plnící síta;
kryty rozmetacích disků, ochranný rám, dno zásobníku, dávkovací hradítka, rozmetací lopatky a hřídel čechracího
zařízení z ušlechtilé oceli; bezúdržbová, uzavřená převodovka v olejové lázni Walterscheid
- Rozmetací technika CDA
- Kloubová hřídel se
střižnými kolíky
- Tříbodový závěs Kat II
- Pohon vývodového hřídele
540 ot./min
- Rozmetací technika CDA
- Kloubová hřídel s řehtačkovou pojistkou proti přetížení
- Lapače nečistot
- Osvětlení s výstražnými tabulemi
- 2 okénka zásobníku pro kontrolu
naplnění
- Tříbodový závěs Kat II
- Pohon vývodového hřídele 540 ot./min
- Rozmetací technika CDA
- Kloubová hřídel s řehtačkovou pojistkou proti
přetížení
- Převodovka pro vývodové hřídele 750 ot./min
- Lapače nečistot
- Osvětlení s výstražnými tabulemi
- 2 okénka zásobníku pro kontrolu naplnění
- Tříbodový závěs Kat III/IV
Vážicí technika
Vážicí technika 100 Hz s dvěma tenzometry,
dávkovací počítač QUANTRON-E2,
VariSpread V4,
lapače nečistot
Vážicí technika 100 Hz s dvěma tenzometry,
VariSpread V8, QUANTRON-E2, lapače nečistot
Výbava ISOBUS se systémem VariSpread dynamic
TELIMAT T50 s elektrickým dálkovým ovládáním
Přesvědčivé důvody pro AXIS M
Přesná rozmetací technika CDA
Inovační koaxiální nastavení dávkování a bodu výpadu nabízí skvělý
potenciál pro spolehlivé, exaktní zásobení rostlin živinami podle
jejich potřeby.
Geniálně jednoduché nastavení
Krátké pootočení na obslužném terminálu postačuje, aby byl AXIS
rychle a přesně nastaven podle vlastností rozmetaného materiálu na
požadovaný pracovní záběr.
Hnojení okrajů a hraniční rozmetání podle evropské
normy pro životní prostředí
Zařízení pro hraniční rozmetání TELIMAT T25/T50 a GSE 30/60
umožňují komfortní a přesné rozmetání na hranici pole.
Větší výkonnost při vysokorychlostním (High-Speed) rozmetání
High-Speed rozmetání umožňuje rychlosti jízdy přes 20 km/h bez
ztráty přesnosti.
Šetrné ke granulátu
Systém Granusafe vede granule hnojiv citlivé na tlak nanejvýš šetrně
ze zásobníku přes rozmetací lopatky až na pole.
Čechrací zařízení šetrné ke hnojivům
Litinová hlava čechracího zařízení rotuje pouze se 17 ot./min.
Vysoce kvalitní ložiska, těsnění a hřídel čechracího zařízení
z ušlechtilé oceli zaručují provozní spolehlivost bez údržby.
Bezúdržbová převodovka pro rozmetací disky a čechrací
zařízení
Sériově integrované pojistky proti přetížení chrání převodovku
a čechrací zařízení před poškozením při extrémním zatížení.
Malé opotřebení rozmetacích lopatek*
Vysoce kvalitní rozmetací lopatky s povlakem VxR plus výrazně
prodlužují životnost.
Snadné a rychlé čištění
Dobrý přístup ke všem komponentům a velké volné prostory
usnadňují čištění a údržbu.
Optimální ochrana proti korozi
Nákladné práškové lakování, vysoký podíl ušlechtilé oceli a použití
plastů odolných proti UV záření chrání před korozí a zachovávají
hodnotu investice.
Maximální bezpečnost
Moderní osvětlení LED a vysoce reflexní výstražné tabule zvyšují
bezpečnost provozu.
* Volitelná výbava u lopatek S2/S4, pro S6/S8 sériově
Vyhrazujeme si právo na provádění změn sloužících ke zdokonalení.
Velkoplošné rozmetadlo AXENT 100.1
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
D-76545 Sinzheim · Postfach 1162
Telefon +49 (0) 72 21/985-0 · Fax +49 (0) 72 21/985-200
[email protected] · www.rauch.de
Pneumatické rozmetadlo AGT
AXIS-5800104-cs-a-1115
Velkoplošné rozmetadlo TWS 85.1

Podobné dokumenty

EMC - Rauch

EMC - Rauch pracovní rychlosti až 25 km/h bez ztráty přesnosti. I v extrémních podmínkách umožňuje AXIS, např. při pracovním záběru 24 m a rychlosti jízdy 25 km/h, ještě působivou rozmetací dávku 500 kg/ha při...

Více

Kanálové fotonásobiče CPM

Kanálové fotonásobiče CPM Velkou výhodou CPM je jeho kompaktní rozměr. CPM je ve srovnání s PMT několikrát menší, a umožňuje tak optický systém spektrometru osazovat bez kompromisů. Do jednoho optického systému tak lze bezp...

Více

Güstrower news - CRS

Güstrower news - CRS vylepšení jako je dodatečná možnost montáže digitálních vah. Digitální váhy Digi -star umožňují na překládacích vozech Güstrower plynulé zaznamenávání sklízeného množství obilí. Koncept vozu GTU 21...

Více

VINNÝ LÍSTEK, WINE LIST

VINNÝ LÍSTEK, WINE LIST Bledě slámová barva se zlatými odlesky, komplexní buket s náznakem mandlí, broskví a akácie.Na patře harmonické, osvěžující s ovocným koncem. Ideální k mořským plodům a šnekům.

Více

Srovnání s konkurencí

Srovnání s konkurencí BMW ActiveHybrid X6 a novém BMW ActiveHybrid 5 (viz Produktové novinky 27/11) to bude již čtvrtý hybridní vůz značky BMW. Jeho hybridní komponenty jsou navržené tak, aby spolehlivě fungovaly po cel...

Více