Prezentace o historii tanců

Transkript

Prezentace o historii tanců
Stručná historie tanců
Created by eMko, 2008
Waltz
●
standardní švihový tanec
●
3/4 rytmus
●
30 taktů za minutu
●
plavný pohyb, harmonie
Created by eMko, 2008
Waltz
●
* poč. 19. stol. - Rakousko, Německo
●
původní předchůdce „ländler“
➔
●
těžké boty, poskoky, pomalé tempo
1870 Boston
➔
postavení tanečníků vedle sebe
➔
točené variace, kroky vpřed a přísun
Created by eMko, 2008
Waltz
●
konec 19. stol. - Anglie – vznik
předchůdce moderního waltzu
●
velký „boom“ až po 1. sv. válce
●
1926 – 1927
➔
nové schéma kroků (krok-stranoupřísun, tedy „waltzový čtvereček“)
Created by eMko, 2008
Jazykový koutek :-)
●
v Anglii je pro „waltz“ a „valčík“ pouze
jedno slovo - „waltz“
●
(Vídeňský) valčík = Viennese waltz
●
(Anglický) waltz = English waltz (nebo
Slow waltz)
Created by eMko, 2008
Tango
●
4/4 rytmus, tempo 32 taktů za min.
●
zdůraznění pohybu „na místě“, pohyb
je plynulý, ale při tom rázný
●
standardní tanec, ne švihový
●
jiné (těsnější) postavení partnerů
Created by eMko, 2008
Tango
●
vzniká kolem r. 1880 v Buenos Aires
●
směs různých vlivů – domorodých i
přistěhovaleckých
●
původně tančen v bordelech
●
toto původní (dnes „argentinské“)
trochu jiné než tango z tanečních
Created by eMko, 2008
Tango
●
ve 20. letech 20. století příchod do
Evropy (úprava)
●
zpomalení tempa, změna námětu
hudby
●
ve 30. a 40. letech zpomalení tempa,
jazzový ráz
Created by eMko, 2008
Valčík
●
3/4 rytmus, kolem 60 taktů za minutu
●
standardní švihový tanec
●
otáčivý charakter pohybu
●
označován jako „Král tanců“
●
první tanec v těsném držení
Created by eMko, 2008
Valčík
●
první předchůdce tanec „volta“
➔
otáčivý pohyb
➔
těsné držení (partnerka po levé
straně partnera)
➔
ve vyšších vrstvách považován za
vulgární
Created by eMko, 2008
Valčík
●
1754 – první zmínka o valčíku
●
1784 – poprvé tančen ve Vídeňské
Opeře
●
1818 – zrušen soudní zákaz tančení
valčíku v Berlíně
Created by eMko, 2008
Valčík
●
19. stol. velký rozmach valčíku
●
1812 uveden v Anglii jako
„German Waltz“
Created by eMko, 2008
Foxtrot, Quickstep
●
Tance ve 4/4 rytmu, QS 50-56 taktů za
minutu, Foxtrot 28-30
●
Foxtrot = postupový tanec, pomalý
rytmus dává vyniknout kráse pohybu
●
Quickstep = nejsvižnější párový tanec
figury
Created by eMko, 2008
Foxtrot, Quickstep
●
„vynálezce“ tance britský herec
Harry Fox
●
ke two-stepu přidány dva rychlé kroky
(odtud schema S-S-Q-Q)
●
poprvé veřejně tančen v r. 1914
Created by eMko, 2008
Foxtrot, Quickstep
●
40. leta 20. století – vrchol popularity
●
některé orchestry hrají foxtrot rychle,
není možno jej tančit
●
vzniká quickstep s jiným charakterem
pohybu
●
první soutěž ve quickstepu spojena
se soutěží v charlestonu
Created by eMko, 2008
Polka
●
2/4 takt, kruhový tanec
●
vznik v Čechách kolem r. 1830
●
1840 se tančila ve Vídni
●
původně „půlka“, později „polka“
●
ač ve standardním držení, tanečníci se
nedotýkají těly
Created by eMko, 2008
Samba
●
2/4 takt, někdy 4/4, tempo okolo 50
●
houpavý pohyb v kolenou a v bocích
●
má zachytit flirtování mezi tanečníky
Created by eMko, 2008
Samba
●
původně lidový tanec v Brazílii
●
tanec v kruhu kolem jednoho tanečníka
●
mnoho variací, ta „z tanečních“ se
vyvinula v Evropě
Created by eMko, 2008
Samba
●
do Evropy přišla v r. 1913, moc se
neujala
●
v sezoně 1923-24 opět na evropských
parketech, nastává renesance
●
po druhé světové válce masivní
rozšíření
Created by eMko, 2008
Cha-cha, Rumba
●
4/4 takt, tempo 20-30 taktů za min.
●
rumba = tanec lásky a zamilovanosti
●
cha-cha = hravost
Created by eMko, 2008
Rumba
●
vznik v Latinské Americe
●
mnoho legend o vzniku, nejspíš Kuba
●
pravděpodobně se vyvinula z mamba
●
v r. 1930 se přes New York dostává do
Evropy
●
Do 60. let v Evropě tančena v
uzavřeném držení
Created by eMko, 2008
Cha-cha
●
vznik v 50. letech na Kubě
●
4. a 1. doba v taktu spojeny triolou
●
mnoho společných figur s Rumbou
Created by eMko, 2008
Paso doble
●
2/4 takt, 60-62 taktů za minutu
●
rázný pochodový tanec
●
znázornění býčích zápasů
●
(dnes už) jediný latinskoamerický
tanec, který není z Ameriky ;-)
Created by eMko, 2008
Paso doble
●
původně francouzský svatební tanec,
teprve později přichází do Španělska
●
v hudbě přesně daný počet taktů
●
dva vrcholy v hudbě (velká/malá
koruna
●
na soutěžích se tančí pouze po
velkou korunu
Created by eMko, 2008
Jive
●
4/4 takt, 44 taktů za minutu
●
temperamentní, jazzový tanec
●
spojitost s afro-americkou kulturou
Created by eMko, 2008
Jive
●
pravděpodobně kořeny v Africe
●
v r. 1880 předchůdce jivu tančen pouze
na jihu USA
●
kolem 1900 se již bílá společnost
nebojí černošské kultury
●
vznik mnoha tanců, 1910 spojení
některých do Jivu
Created by eMko, 2008
Jive
●
postupně vznikají tance i z Jivu,
nejznámější lindy hop a charleston
Created by eMko, 2008

Podobné dokumenty

Léto 2016 - Taneční škola Voila

Léto 2016 - Taneční škola Voila Kurz propojující techniku Jazz Dance a José Limona je zaměřený nejen na techniku, ale zejména na tanečníkův výraz a provedení závěrečné choreografie. Contemporary Dance: Floorwork (4.-8.7.) MARIE K...

Více

Termín konaní - Hobby centrum 4

Termín konaní - Hobby centrum 4 Finálová kola –sóla, dua a malé skupiny (semifinále i finále) jsou tančena na vlastní nahrávku. Nahrávka bude předána zvukaři při prezenci. (MP3 ne! Viz Hudební nahrávka níže) Mini – do 8 let Děti ...

Více

Stavba patentových nároků

Stavba patentových nároků Toto je popsáno a nárokováno již v patentu DE 3121758 Reakce EPO: Pokud pro svůj vynález požadujete ochranu, upravte, prosím, předložené nároky!

Více

Informace o nové verzi Poski REAL Verze 3.2 , vydána 25. 8. 2015

Informace o nové verzi Poski REAL Verze 3.2 , vydána 25. 8. 2015 Sreality.cz, zda a kolikrát návštěvníci využili kontaktní formulář nebo přehráli video. V případě exportu na Sreality můžete sledovat celkové náklady za inzerci i topování. Vybrané údaje můžete dík...

Více