nov. obal 1

Transkript

nov. obal 1
nový obal 1 25.6.2008 11:56 Stránka 1
PSMCZ
PSM CZ stavební zpravodaj 3– 2008
ISSN 1802-6907
www.psmcz.cz
3–2008
stavební zpravodaj
nový obal 1+2+4 25.6.2008 11:52 Stránka 2
edit 25.6.2008 09:30 Stránka 1
EDITORIAL
Vážení čtenáři, milí kolegové,
dříve než odjedete na dovolenou, tak Vám
přibalíme letní číslo našeho časopisu, které
je především zaměřeno na obnovitelné
zdroje energie, bazény a zahradní architekturu. Úspory energie jsou hlavními
úkoly energetických auditorů, především v návaznosti na neúměrně rostoucí ceny ze strany polostátní společnosti ČEZ, která zvyšování cen zdůvodňuje regulací a chováním
celosvětového trhu. Z pohledu EU patří Česká republika k zemím s energeticky nejnáročnějším hospodářstvím.
O
B
Proto se čím dál častěji objevují nové projekty na využití solární energie, buď přímo
k výrobě energie a tepla nebo k ohřevu vody. Existuje již řada dotačních projektů jak
ze strany EU, tak Národní programy nebo
Regionální operační programy. Podporu lze
získat také např. z Operačního programu
Životního prostředí (OPŽV), z krajů anebo
využít nabídku Norských fondů, Švýcarských
fondů a řadu dalších.
Některé konference a semináře poskytují
dostatečné informace pro žadatele, ale i pro
projektanty a realizační firmy. Naše společnost PSM CZ pořádala již několik podobných
odborných seminářů, dokonce pod záštitou
Ministerstva životního prostředí a pana ministra Bursíka.
Rozhodně se sluneční energií budeme intenzivně věnovat i v dalším období v programu celoživotního vzdělávání.
Rozhodně intenzivněji než slavné zastupitelstvo města Prahy v řešení městské dopravy. Vy, kteří denně prožíváte traumata
ze silniční dopravy, mi dáte jistě za pravdu.
Slavný Magistrát rozprodal parkovací plochy do placených modrých zón, a tím v podstatě vyřešil problém parkování. Kde jsou
slibované parkovací domy a podzemní parkoviště?
Nechci se už zabývat nepořádkem v Praze
S
a současnou politickou situací, která je čím
dál tím horší a politici se mezi sebou chovají
jako banda hulvátů a nás už to moc nepřekvapuje ani nebaví.
Chci se zabývat vážnější současnou tématikou, a to je EURO 2008 v kopané. Sám jsem
byl přítomen v hledišti, kdy jsme utrpěli
vítězství se Švýcarskem. Byl to žalostný
a smutný pohled na fotbalové vysloužilce.
V době, kdy píšu tyto řádky, jsme prohráli
s Tureckem po infarktovém závěru 2:3. Každý z nás určitě zná pořekadlo „všechno
zlé je pro něco dobré“, tím myslím konečně výměnu trenéra a jeho oblíbenců,
kteří od Eura 2004 nepřinesli v herním projevu do národního mužstva nic nového.
Určitě za výsledky naší současné fotbalové
reprezentace nesou zodpovědnost i pohlaváři vedení ČMFS v čele s Vlastimilem Košťálem.
Říká se také, že vše vyléčí čas, a tak je moc
dobře, že nastal právě čas dovolených.
K příjemnému pobytu Vám za společnost
PSM CZ proto přeji krásně prožité chvíle
a těším se s Vámi na viděnou na seminářích
ve II. pololetí.
ING. ZDENĚK MIRVALD
jednatel společnosti
A
GENEO –
NOVÁ KONSTRUKČNÍ GENERACE OKENNÍCH PROFILŮ
STAVEBNÍ CHEMIE – FASÁDNÍ NÁTĚRY, BAZÉNY
FOTOVOLTAICKÉ A SOLÁRNÍ SYSTÉMY, VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
PASIVNÍ DOMY
KOMPLEXNÍ OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU A PŘEPĚTÍ
ENERGETIKA STAVEB
TZB – VYTÁPĚNÍ (KOTLE, TEPELNÁ ČERPADLA)
PODLAHY
STŘECHY A STŘEŠNÍ DOPLŇKY
STAVBY Z PÓROBETONU A BETONU
H
2
4
10
20
22
26
34
40
50
58
PSM – stavební infozpravodaj 3/2008, 8. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT),
Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Michal Vaškovič, tel./fax 242 486 977, 602 952 112; Petr Bureš, tel. 242 486 985, 606 510 110; Jiří Matoušů, tel. 606 746 722; zastoupení Brno: Václav Karlík,
tel. 545 117 433, 728 734 251; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 242 486 976, fax 242 486 979, e-mail: [email protected], [email protected], www.psmcz.cz. Tisk:
Tiskárna Petr Pošík. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 1802-6907.
rehau 24.6.2008 18:21 Stránka 2
OKENNÍ PROFILY
GENEO® – zcela nová konstrukční generace
okenních profilů firmy REHAU
Dlouhodobý vývoj dospěl k cíli
Nový matriál RAU-FIPRO®
Úsilí vývojových center mnoha předních výrobců plastových profilů
pro výrobu okenních výplní je koncentrováno na zdokonalení nejen
technologického procesu, ale i neustálé zlepšování hlavních stavebně-fyzikálních parametrů se zaměřením na nové materiály. Některé pokusy, které zpočátku naznačovaly slibný směr, se však
v praxi pro svoji komplikovanost a náročnost ve výrobě a následně
na stavbě neosvědčily (např. lepení skel do profilů křídel ).
Významným přínosem z těchto poznatků bylo jasné definování
směru pro další vývoj:
celá vyvíjená konstrukce a vlastní zpracování nesmí být komplikovanější a náročnější než dosavadní proces výroby
navíc přitom nalézt takovou konstrukci, materiál a technologie,
které splní požadavky na vyšší parametry.
Firma REHAU díky svému ojediněle širokému výrobnímu programu
v oblasti zpracování polymerů má rozsáhlé zkušenosti s různými výrobními technologiemi a materiály. Právě v tomto případě se podařilo uplatnit získané bohaté zkušenosti s výrobou kompozitů
u svých výrobků např. pro letecký a kosmický průmysl, při vývoji dílů pro vozy formule F1 a výrobou mnoha dílů pro automobilový
průmysl. Téměř 15-ti letá snaha převést i tuto technologii na kontinuální výrobu okenních profilů s možností následného běžného
zpracování na stávajících výrobních linkách. Právě tento úkol
z mnoha dalších patřil k nejnáročnějším. Patentovaným způsobem
jsou skleněná vlákna kompozitního materiálu modifikovaná tak,
aby je bylo možné běžně např. svařovat, řezat apod.
Technici a vývojoví pracovníci firmy REHAU představili vskutku revoluční kompozitní materiál RAU-FIPRO®.
Firmě REHAU, která po celá desetiletí patří mezi hlavní nositele nových technologií a konstrukcí profilových systémů, se tento cíl po
mnohaletém výzkumu podařilo plně realizovat. Firma REHAU na
nejvýznamnějším veletrhu okenní techniky Fensterbau 08, který se
konal počátkem dubna v Norimberku, oficiálně představila unikátní
konstrukci profilového systému GENEO® ze zcela nového materiálu
RAU-FIPRO®.
Konstrukční řešení profilu GENEO® je patrné v řezu,
kde je zřejmá nosná část z kompozitního materiálu
RAU-FIPRO® a výztužný systém IVS.
2
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Nevídané tepelně-technické parametry
Se stále se zvyšujícími nároky na snižování tepelné náročnosti staveb
po celém světě vede např. v Evropě k tlaku na respektování Směrnice
2002/91/ES Evropského parlamentu. Ta klade důraz na kvalitnější
konstrukce obvodových plášťů budov, které následně účinně sníží
celkové tepelné ztráty. Poznatky v oblasti okenní techniky jedno-
rehau 24.6.2008 18:21 Stránka 3
Výplně stavebních otvorů vyrobené z profilového systému
GENEO® a doplněné odpovídající konstrukcí skla splní
náročná kritéria na úsporné stavby.
značně definovaly dosavadní hranice u běžných, hromadně vyráběných
systémů na Uf = cca 1,2 W/m2K, kde jsou ocelové výztuhy na jedné
straně nezbytné pro zajištění tuhosti, avšak na druhé straně vytvářejí
tepelný most a neumožní dále výrazně zlepšit parametr U. Snahy
nahradit je např. přerušenou ocelovou výztuhou jsou technicky a ekonomicky náročné, případně je vypustit nebyla u dosavadních konstrukčních a materiálových vstupech možná. Materiál RAU-FIPRO® firmy REHAU
ve zcela nové konstrukci profilového systému GENEO® nepotřebuje pro
90 % rozměrových řad oken žádné dodatečné výztužné profily a tudíž
položil novou metu běžných profilových systémů na Uf = 1,00 W/m2K.
Navíc lze do speciálních hlavních komor vsunout tepelně-izolační
vložky a s těmi leží parametr Uf na úrovni cca 0,91 W/m2K. Takovýto profilový systém s příslušným kvalitním zasklením plní hravě požadavky zmiňované směrnice pro energeticky úsporné budovy.
Extrémní tuhost
Konstrukční hloubka profilového systému GENEO® je 84 mm a spolu s hlavní vnitřní částí profilu z materiálu RAU-FIPRO® vytváří dosud nevídanou prostorovou tuhost na průhyb a kroucení. Vlastní
průřez profilu obsahuje části patentovaného prostorového systému
„výztuh“ IVS, které významně přispívají nejen ke zmiňované tuhosti,
ale zejména bezpečnému uchycení šroubů kování, nosných kotev,
dveřních pantů apod. Ne zcela náhodou BEZ jakýchkoliv dodatečných opatření splní okenní výplně z profilového systému GENEO®
firmy REHAU třídu odolnosti proti násilnému vniknutí WK2 a s minimálním doplňkem třídu WK3.
Vysoká zvuková izolace
Okenní výplně z profilového systému GENEO® díky své konstrukci
profilu a zejména použitému materiálu RAU-FIPRO® splní též vysoké požadavky na třídu zvukové izolace. Této špičkové účinnosti
dosahuje systém za významného přispění zcela nové konstrukce
a materiálu naextrudovaného těsnění ve třech rovinách. Důmyslná
variabilita umožňuje splnit princip buď systému dorazového nebo
středového dotěsnění funkční spáry okna. Při použití příslušného
kvalitativního zasklení lze dosáhnout až zvukové izolace TZI 5.
Komfortní povrchová úprava
Firma REHAU pokračuje v tradici špičkové povrchové úpravy profilu nejen ve standardním bílém provedení (dosud používané RAUPVC 1406 tvoří tenkou povrchovou vrstvu, vytvořenou speciální koextruzí s jádrem z materiálu RAU-FIPRO®), ale též širokou paletu
barev a imitací dřevin. Tato barevná škála patří v ČR bezkonkurenčně k nejširším na trhu a bude vycházet ze stávající, všeobecně
známé palety barev a imitací.
Okna tohoto tisíciletí
Výplně stavebních otvorů z profilového systému GENEO® a nově
použitého kompozitního matriálu RAU-FIPRO® jsou zcela jasným
představitelem progresivní revoluční linie pro 3. tisíciletí. To, co bylo v minulosti snem, se stalo skutečností – nový profilový systém
GENEO® od firmy REHAU.
ING. IVO ZEMAN, www.rehau.cz
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
3
ceresit 24.6.2008 18:22 Stránka 4
OBKLADY A DLAŽBY
Bazény jsou v módě, ale mají svá ALE
Bazény v zahradě nebo v interiéru jsou nejen funkčním, ale také estetickým a leckdy dominujícím
prvkem. Vzhledem k nárokům ale patří bezesporu mezi nejproblémovější oblast lepení obkladů
a dlažeb díky tomu, že jde o prostředí se stálým zatížením vlhkostí. Vždy je nutné postupovat
podle odpovídajících norem a předpisů pro tuto oblast. Jednotlivá řešení vyžadují vždy odborné
posouzení. A právě zde Vám pomohou systémová řešení a produkty Ceresit od firmy Henkel ČR.
Příprava podkladu
Podle umístění bazénu, jeho velikosti, případného využití a zatížení
je nutno zvolit správné systémové řešení a pracovní postup, který
zaručí dosažení toho nejlepšího výsledku. Vedle toho jsou však hlavními a rozhodujícími faktory druh a kvalita podkladu. Podle těchto
kritérií uvažujeme o třech variantách úpravy podkladu.
1. Beton bez trhlin a prasklin, cementové omítky: Povrch
je nutné zdrsnit a zbavit případných separačních olejů z použitého
bednění, mechanicky obrousit nebo otryskat, následně očistit a zbavit prachu. Na připravený podklad naneseme ve dvou až třech vrstvách
elastickou těsnicí maltu Ceresit CR 166, v závislosti na velikosti
bazénu a zatížení vlhkostí, do rohů, přechodových a dilatačních
spár vložíme izolační pás Ceresit CL 52. V případě menších bazénů, kde jsou podklady bez trhlin a prasklin, můžeme použít Ceresit
CR 65.
Ceresit CR 166 je cementem vázaná dvousložková malta k utěsnění staveb a stavebních dílců na vnitřní i vnější straně konstrukce
proti vodě. Je určena pro vertikální i horizontální plošná těsnění
staveb, stavebních dílců proti půdní vlhkosti, povrchové, prosakující nebo užitkové vodě, která není pod tlakem, nebo vodě s nízkým
tlakem, vodních nádrží na podkladech staticky stabilních a vyzrálých. Je vhodná pro nádrže na pitnou vodu, balkóny, terasy a prostory se stálým zatížením vlhkostí. Překlenuje trhliny v podkladu do
0,5 mm. Malta zpomaluje proces karbonizace a vytváří ochranu betonu a železobetonu před klimatickými vlivy prostředí. Na provedenou vrstvu těsnicí malty je bezprostředně možno lepit obklady
a dlažby flexibilními lepidly Ceresit.
Ceresit CR 65 je cementem vázaná těsnicí malta k utěsnění staveb
a stavebních dílců na vnitřní i vnější straně konstrukce proti vodě.
Stejně jako CR 166 je určena pro vertikální i horizontální plošná
těsnění staveb, stavebních dílců proti půdní vlhkosti, povrchové,
prosakující nebo užitkové vodě, která není pod tlakem, nebo vodě
s nízkým tlakem, na podkladech staticky stabilních a vyzrálých. Je
vhodná k vnitřnímu utěsnění monolitických vodních nádrží, nádrží
s pitnou vodou a bazénů s hloubkou vody do 5 m, a také k dodatečnému utěsnění starých budov a stavebních dílců. Na rozdíl od
CR 166 není elastická, nepřeklenuje trhliny a nelze použít ve spojení s izolačními pásy. Přechody v rozích nebo mezi podlahou a stěnou je nutno řešit pomocí fabiónů vytvořených cementovými maltami, např. Ceresit CN 83 nebo CX 5, s poloměrem cca 4 cm. Ceresit
CR 65 aplikovaný ve třech vrstvách umožňuje kromě pokrytí obkla-
4
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
dem nebo dlažbou také konečnou povrchovou úpravu epoxidovým
nátěrem Ceresit CF 34 dodávaným v modré barvě.
2. Vodostavební beton: také zde je nutné povrch betonu zdrsnit a zbavit případných separačních olejů z použitého bednění, mechanicky obrousit, otryskat, následně očistit a zbavit prachu. V tomto případě však není nutno provádět vrstvu utěsnění a lze rovnou
přistoupit k lepení obkladů a dlažeb.
3. Beton s alternativním utěsněním: i v tomto případě povrch
betonu je nutné zdrsnit a zbavit případných separačních olejů z použitého bednění, mechanicky obrousit, otryskat, následně očistit
a zbavit prachu. Vzhledem k vysokému stupni zatížení těchto kon-
strukcí, převážně v případě plaveckých bazénů a velkoplošných bazénů s nepravidelným tvarem, je zde doporučováno systémové řešení s použitím epoxidových nátěrů a epoxidových těsnicích stěrek.
Ceresit CE 50 je epoxidový základní nátěr, který je určen k penetraci
savých i nesavých podkladů před nanesením epoxidové těsnicí
hmoty Ceresit CE 49, při ochraně prostor proti průniku vody, působení kyselin a louhů.
Lepení obkladů a dlažeb
Na předem upravené povrchy pak můžeme v případě jedna a dvě,
flexibilními lepicími maltami Ceresit CM 17 případně Ceresit CM 18,
kombinovanou metodou lepit obklady a dlažby. Kombinovaná metoda lepení vyžaduje nanášení lepicí malty na podklad i zadní stranu
lepeného obkladu nebo dlažby a potlačuje tak vznik nežádoucích
dutin pod obklady. Ty bývají hlavní příčinou problémů s odpadajícími
obklady zejména po zimě. Pro lepení skleněné mozaiky je možno
použít lepicí maltu Ceresit CM 25.
Ceresit CM 17 je flexibilní lepicí malta vhodná k lepení obkladů,
dlažby z keramiky, betonu a kamene (vyjma mramoru) na kritických
podkladech. Podkladem mohou být beton stáří více jak tři měsíce,
tradiční omítky a cementové potěry starší než 28 dní. Je určena
k lepení na podlahových vytápěních, schodištích, terasách a balkónech, bazénech a zásobnících na vodu. Podklady mohou být také
stávající obklady a dlažby.
Ceresit CM 18 je tenkovrstvá flexibilní lepicí malta (EasyFlex) pro
lepení keramických obkladů a dlažeb na nestálých a kritických podkladech. Používá se k lepení keramických obkladových materiálů,
k pokládání jemné keramiky a izolačních desek, lepení dlaždic
s nízkou nasákavostí a kamenných obkladů (kromě mramoru). Hodí
se pro potěry s podlahovým vytápěním, balkóny, terasy, fasády, ba-
ceresit 24.6.2008 18:22 Stránka 5
zény a pro hotové betonové díly starší než tři měsíce a všude tam,
kde je nutné vytvořit přizpůsobivé lože pro vyrovnání podružného
napětí na kritických podkladech.
Ceresit CM 25 je bílá tenkovrstvá rychletvrdnoucí flexibilní lepicí
malta určená pro lepení skleněných mozaik a obkladů ze skla, keramiky, kameniny, k lepení světlých mramorů a desek přírodního
kamene bez rizika probarvení na kritických podkladech metodou
tenkovrstvého i středně vrstvého lepení. K lepení na kritických podkladech, na podlahových vytápěních, terasách, balkónech, fasádách a „mladých“ nevyzrálých betonech (stáří min. 3 měsíce). Je
ideální pro dosažení sjednoceného barevného tónu podkladu, při
lepení skleněných mozaik.
Ve třetím případě použijeme epoxidové lepidlo Ceresit CU 22. To je
lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice pro pevné a vůči agresivním
chemickým vlivům odolné položení keramických obkladů a dlažeb.
Ve všech případech při lepení postupujeme kombinovanou metodou, to znamená, že naneseme vrstvu lepicí malty nebo lepidla i na
zadní stranu dlaždic.
Spárování
Ke spárování použijeme v prvních dvou případech chemicky odolnou spárovací hmotu Ceresit CE 44 nebo flexibilní spárovací hmotu Ceresit CE 43 Aquastatic. Přelivové hrany, žlábky a okolní plochy
bazénu zaspárujeme epoxidovými spárovacími hmotami Ceresit CE
47 a Ceresit CE 48 zajišťujícími nejvyšší odolnost proti mechanickému i chemickému zatížení.
Ceresit CE 44 je dvousložková cemento-epoxidová spárovací hmota pro spárování silně zatížených obkladů a dlažeb. Hodí se pro trvanlivé spárování keramických obkladů a dlažeb v interiéru i v exteriéru. Velmi vhodná je pro spárování v prostředí trvale zatíženém
vlhkostí, jako jsou například bazény a lázně. Odolává vysokému zatížení a působení chemikálií. Vyrábí se v šedém a bílém odstínu.
Ceresit CE 43 Aquastatic je flexibilní spárovací hmota s hydrofobním efektem. Je odolná proti průniku vody, hodí se pro balkóny
a terasy, pro šířku spáry až 20 mm. Je určena pro spárování obkladů a dlažeb z keramiky, skla a kamene (vyjma mramoru), pro podlahy i stěny. Díky vysokému stupni hydrofobizace spár (efekt aquastatic) se kapky vody udržují ve formě perliček na povrchu spáry
a nevsakují se do její struktury. To umožňuje použití spárovací hmoty na místech vystavených častému působení vody. CE 43 může být
použita pro spárování bazénů, v sanitárních prostorech, saunách,
vstupních halách a podobně, a to jak v interiéru, tak exteriéru. Pro
vysokou odolnost proti mechanickému zatížení je vhodná do průmyslových provozů.
Ve třetím případě vzhledem k vysokým nárokům a dlouhodobé životnosti použijeme epoxidové spárovací hmoty Ceresit CE 47 a 48,
které můžeme samozřejmě z hlediska vysoké odolnosti doporučit
i v obou předcházejících případech.
Ceresit CE 47 je dvousložková chemicky odolná spárovací hmota
vhodná pro spáry od 2 do 8 mm určená pro stěny. Je určena pro
trvanlivé spárování obkladů z keramických dlaždic podléhajících
agresivním chemickým vlivům, například v koupelnách, mlékárnách,
velkokapacitních kuchyních, akumulátorových místnostech, prádelnách, myčkách aut, pivovarech, silech, stájích, vodních nádržích
(i s pitnou vodou), bazénech a laboratořích. Použít ji lze v interiéru
i exteriéru a na trvale mokrých místech. Vyrábí se v šedé barvě.
Ceresit CE 48 je epoxidová spárovací hmota určená vzhledem ke
své tekutější konzistenci pro podlahy. Stejně jako CE 47 je dvousložková, chemicky odolná, pro spáry od 2 do 8 mm. Je vhodná pro
trvanlivé spárování obkladů z keramických dlaždic podléhajících
agresivním chemickým vlivům, stejně jako Ceresit CE 47. Při šířce
spár od 8 do 12 mm je třeba přidat 15 % plamenem sušeného křemenného písku o velikosti zrn 0,2 – 0,6 mm. Vyrábí se v šedé barvě.
Dilatační, stykové a montážní spáry vyplníme těsnicím provazcem
a uzavřeme těsnicím tmelem Makroflex PA 124. To je trvale elastický těsnicí a lepicí tmel na bázi polyuretanu, vytvrzující vzdušnou
vlhkostí. Zvláště vhodný je pro těsnicí práce ve stavebnictví, kde je
vyžadována vysoká pevnost, pružnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Má vynikající přilnavost k většině materiálů, odolává
mořské vodě, zředěným kyselinám a vápnu, je vodotěsný, odolává
účinkům různých ropných produktů.
Více informací o produktech naleznete na www.ceresit.cz
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
5
remmers 24.6.2008 18:43 Stránka 6
OCHRANNÉ NÁTĚRY
Nátěr jako ochrana u novostaveb i rekonstrukcí
Ochrannou funkcí fasádního nátěru popisuje tzv. Künzelův vztah.
Podle Künzelem vypracované teorie by měl fasádní nátěr propustit
do podkladu méně kapalné vody, než kolik vodní páry je schopen
propustit za stejný čas směrem ven. Vztah je matematicky vyjádřen
jako podmínka, podle které součin difúzního odporu sD a koeficientu nasákavosti w má být menší než 0,1 (kg/m.h0,5). Okrajovými
podmínkami, které nemají být překročeny, je difúzní odpor nejvýše
2 m a koeficient nasákavosti 0,5 kg/m2.h0,5. Čím nižší prodyšnost,
tím nižší musí být nasákavost a naopak čím vyšší nasákavost, tím
prodyšnější nátěr musí být. Samozřejmě nejlépe a s největší rezervou
splňují podmínku vysoce prodyšné nátěry s nízkou nasákavostí.
Na plochách vystavených povětrnosti, tj. například šikmo dopadajícímu dešti nebo větrem hnanému dešti či vodě z tajícího sněhu,
by měla kapka vody nejlépe stéci až na zem, aniž by zatekla do
praskliny, aniž by ulpěla na šikmině. Každá nerovnost, dutina za odloupnutým filmem, vrstva prachu způsobí zadržení vody a nebezpečí provlhčení podkladu.
Škody
Stárnutí nátěru: fyzikálně a chemicky
Hydrofobita nátěru
„Vodoodpudivost – hydrofobita je jev, kdy struktura podkladu je
sice otevřená, avšak povrch pórů je upraven tak, že se vodou nesmáčí,“ jsme psali v třetím čísle loňských spekter v článku o diagnostice fasád.
Vodoodpudivost je vlastností moderních nátěrů, která pomáhá splnit či překročit Künzelův vztah. Do nátěrových hmot používané hydrofobizátory na siloxanové bázi se pomalu rozkládají ultrafialovou
složkou slunečního záření. Na povrchu nátěru hydrofobita po čase
zmizí. Nový hydrofobní nátěr zajistí, že kapka vody neulpí, ale rozpadne se na perličky, které gravitací spadnou dolů. Starší nátěr se
již na povrchu smáčí, kapky ulpívají a stékají pomaleji. Pod povrchem, kam ultrafialové záření nemůže proniknout, však nenasákavost zůstává, nedovoluje kapce vody vniknout pomocí kapilárních
sil do podkladu. Pokud je nátěrový systém založen na hydrofobní
penetraci, je vodoodpudivě vybaven již podklad nátěru.
Hydrofobita není ale zárukou, že voda nikdy nepronikne do podkladu. Hydrofobizace totiž chrání pouze před kapilární nasákavostí,
takže praskliny a póry větší než 0,1 mm již nelze úspěšně hydrofobizovat, voda ve formě kapek do mezery „zapadne“ bez ohledu na
hydrofobní úpravu. Dalším omezením je hloubka vodoodpudivé úpravy.
Při náporovém dešti, vodě dopadající se střechy apod. stačí tlak vody
prorazit tenkou hydrofobní zónu, kapičky se vtlačí přes nenasákavou
oblast. Pokud tedy hydrofobizátorem šetříme (co nejnižší spotřeba),
je úprava pro určité plochy bezcenná – nestačí a nechrání. Pro hydrofobizaci platí pravidlo napuštění do nasycení podkladu a aplikace
poléváním – nikoli sprejování nebo dokonce váleček! S jistotou lze
dosáhnou dokonalého prosycení podkladu hydrofobizačním krémem.
Nátěr jako vizitka
Je-li nátěr fasády tím, co má upoutat potenciálního klienta, musí
být krásný. Jinak udržovaná bude asi fasáda na domě, ve kterém
sídlí úspěšná advokátní kancelář, jiná kriteria bude splňovat fasáda
příležitostného skladiště. Nátěr, který pomáhá nalákat oko, dožije
tehdy, když se nebude líbit. Když bude ekonomicky výhodnější jej
obnovit, než ponechat. Tato životnost nátěru se označuje jako estetická a je značně závislá na využití stavby a také lokalitě. Novostavba by měla „svítit“, omítky by měly být rovné, nátěry nemají ukazovat skvrny ani tahy štětcem. Naproti tomu „dobrá adresa“
v historické zástavbě snese na fasádě jak skvrny hygroskopických
solí, tak i drobné, viditelně přetřené opravy.
6
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Kryvost nátěru
Nátěr, jehož pojivo je částečně vyplaveno, ztrácí i pigmentové částečky a jeho krycí mohutnost slábne. Vylézají starší nátěry podkladu, vysprávky, prosvítá barva omítky. Kryvost staršího nátěru lze vylepšit přetřením lazurním nátěrem, tj. slabě kryvým nátěrem
stejného odstínu, jako byl původní nátěr. Nevolíme nikdy odstín,
který na fasádě momentálně je, neboť ten je již výsledkem stárnutí, ale odstín, ze kterého se původně vyšlo. Kde jej na fasádě najdeme? Na krytých místech: třeba za okapními svody, pod střechou,
pod cedulemi, nebo jen v koutě na severní neosluněné fasádě. Jak
získat lazurní nátěr? Záleží na typu podkladního nátěru. Při přetírání vápenného nátěru volíme vápenné pojivo, silně naředěné.
U disperzních a silikonových nátěrových filmů se k přibarvení hodí
silikonové systémy. Silně naředěná silikonová nátěrová hmota
(např. 1:1 vodou) již kryje málo a jen zesiluje stávající barevný odstín. Naředění znamená také tenčí film na povrchu a menší pnutí
v souvrství a tím menší nebezpečí odlupování. I silikátové nátěry
lze zesílit lazurou na silikátové bázi, ale je třeba použít hotový výrobek. Experimenty na stavbě s ředěním silikátových barev končí
často barevnými skvrnami a nelze je doporučit.
Barevnost odstínu
Odstín některých fasádních nátěrů se může měnit během jejich životnosti. Na vině jsou levné, zvláště organické pigmenty, které působením UV záření mění či ztrácejí svou původní sytost a barevnost. Typicky problematické jsou syté modré a zelené odstíny. Zde
se nejčastěji setkáme s nestálobarevnými pigmenty, kterými výrobce dohání barevnost za nízkou cenu. Volíme-li modrou či zelenou,
smiřme se s výrazně vyšší cenou – stálobarevné pigmenty v těchto
odstínech nejsou laciné. Různé zeměpisné orientace fasády a různé
polohy z hlediska oslunění blednou či mění odstín různě – nejrychleji k barevným změnám dochází na jižní, pomaleji na východní
a západní straně, nejméně na severní. Také místa nekrytá před poledním žárem letního slunce blednou rychleji než podhledy balkonů
a podstřešní římsy.
Proti blednutí již naneseného nátěru není možno se bránit. Také obnova nátěru, poškozeného co do barevnosti slunečním svitem, je
možná jen přetřením fasády.
Ušpinění povrchu
Nátěr, který je viditelně špinavý, jistě není reprezentativní. Ušpinění nátěru může pocházet z různých zdrojů. Jedná zejména o pra
remmers 24.6.2008 18:43 Stránka 7
chové sedimenty, částečky hlíny, popílku a dalších vzduchem nesených pevných zrnek, která se usazují na povrchu fasády. Méně
náchylné ke špinění jsou nátěry vodoodpudivé, zejména, jsou-li
omývány deštěm. Například průčelí domu, které není překryto přesahem střechy, ale je chráněno hydrofobním nátěrem bude čistší,
zatímco na sousední stavbě kryté plochy fasády pojednané nasákavou úpravou budou pod balkony zaneseny vrstvami prachu. Ke
znečištění fasád prachem docházelo vždy – přinášel jej vítr z polí,
kouř z lokálních topenišť přispíval sazemi.
K prachovým částečkám přibývá ve dvacátém století usazování
mastných kapiček, produkt nedokonalého spalování nafty. S kombinovaným ušpiněním prachem a olejovitými kapičkami se potkáme na dopravně frekventovaných tazích, na křižovatkách, pod mosty a v tunelech.
Většina nátěrů snese očištění. Prvním krokem by vždy mělo být
sejmutí prachových částeček nasucho, ne příliš vhodně ometením,
nebo lépe odsátím průmyslovým vysavačem. Po odstranění maxima
prachu na sucho může následovat mokré čištění. Pokud bychom
volili ihned mokrou cestu, došlo by k rozpuštění všech solí a kyselých látek, vázaných na prach. Při předchozím suchém očištění se
toto riziko minimalizuje.
Očištění vodou je vhodné vždy kombinovat s odmaštěním přidáním detergentu. Koncentrace detergentu postačí velmi nízká,
v desetinách procent. Detergent (smáčedlo) však nesmí reagovat se
zásaditým prostředím povrchu fasád (vápnem, cementem, betonem),
nesmí se vysrážet (vyvločkovat). Pro očištění fasády proto volíme
detergent k tomu přímo určený. Použití tlakové vody (vodního
paprsku) pomůže při odstraňování pevnějších sedimentů zvláště
z dutých míst na fasádě (dutiny ve výzdobě, za sochami, v reliéfech,
slepých balustrádách apod.).
Větší roli než koncentrace detergentu či tlak vodního paprsku hraje teplota vody. Čisticí efekt se značně zvýší použitím horké vody, ještě větší účinek má použití páry. Horkou vodu a páru však používáme jen tam, kde ušpinění nelze za studena odstranit a kde jsme
si zkouškou ověřili, že nedochází k poškození podkladu – nátěrového systému. Čištění za horka zcela určitě nesnesou disperzní nátěry, silikonové nátěry a značná část disperzně silikátových a aditivovaných vápenných nátěrů. Takže se vlastně hodí jen na omítky bez
nátěrů (pozor, nikoli na disperzní omítkoviny!), cementové nátěry,
vápno bez přísad a některé silikátové nátěry.
Ne všechny nátěry mají stejnou tendenci se špinit. Nejodolnější
k ušpinění prachem, jak bylo zmíněno, jsou hydrofobizované nátěry. Voda po nich stéká a bere s sebou prach. Z povrchu nasákavého
nátěru se prach smyje zřídka, voda nasákne v místě, kam dopadne,
takže nanejvýš prach rozmyje. Na suchých neomývaných plochách
nátěrů s obsahem disperze dochází trvalým usazováním zrníček
prachu a dalšími vlivy k nevratnému ušpinění: zrnka se časem propadají do lepivého nátěrového filmu. Týká se to zejména disperzních, v menší míře i silikonových nebo disperzně silikátových nátěrových hmot. Míru špinivosti určuje typ a obsah disperze ve hmotě.
Poškození graffiti
Moderní druh poškození, který často vede k obnově nátěru parteru
či celé fasády. Odstranění nápisů, ať nastříkaných sprejem nebo nanesených fixem, je možné jen za cenu poškození nebo ztráty stávajícího nátěru. Speciální antigraffiti nátěry, které natíranou fasádu
mají chránit, jsou zpravidla na povrchu fasádního nátěru postřehnutelné – mění lesk či lom světla. Doporučuje se je nanášet na ucelené a oddělené plochy fasád. Cena takového ochranného nátěru
se nezřídka blíží i překračuje cenu nové vrstvy barevného nátěru,
proto se na natíraných omítkách fasád příliš nevžily. Osobně každému doporučuji graffiti odstranit spolu s podkladním fasádním
nátěrem, a to odstraňovačem nátěrů (nebo speciálním odstraňova
čem graffiti, ten vezme nátěr s sebou) a horkou mírně tlakovou vodou, případně parou. Po této operaci zopakovat celý postup nátěru
fasády – penetraci a dva barevné nátěry. Postup zvládne každý natěrač a výsledek je zaručený. Druhů antigraffiti ochran, dočasných
(musí se vždy po očištění nápisů obnovovat) a trvalých (snesou čištění) je řada a proto výsledek nemusí odpovídat vynaloženému úsilí a nákladům. Antigraffiti nátěry lze jistě doporučit na plochy leštěné žuly, skla, natřených i nenatřených kovů, kde se pohledově
neuplatní a podklad ochrání.
Vlasové prasklinky
Drobné trhlinky v podkladu – omítce, štuku, starém nátěru se většinou prokopírují i do povrchového nátěru. Stékáním vody po povrchu dochází ke smývání usazeného prachu, stékající voda však
prach často v prasklinkách zanechává. Starší fasáda nemusí být
nutně více popraskaná než nová, ale vlásečnicové trhliny jsou usazeným prachem lépe viditelné. Šetrným omytím fasády (viz výše)
může být estetický problém prasklinek vyřešen a životnost prodloužena.
Barevné skvrny
Nerovnoměrné barevné skvrny, které se dodatečně na nátěru objevily, mohou být výluhy, výkvěty i hygroskopickými solemi, které
doputovaly na povrch nátěru z podkladu. Také se může jednat
o skvrny od kovů a tlejícího dřeva. V každém případě, ať se jedná
o kteroukoli z příčin, nepostačí pouhé přetření barevným nátěrem,
je třeba se zabývat povahou a příčinou poškození. Dá se říci, že barevné skvrny na fasádě jsou neopravitelnou estetickou závadou.
V případě, že je nelze tolerovat, je třeba provést opravu fasádního
nátěru, případně i jejich podkladu.
Nátěr historické fasády
Úmyslně není použito termínu „nátěr památkové fasády“. Definice
památky je právní, je to stavba požívající ochranu z titulu, který nemusí reflektovat historickou hodnotu fasády. Památkou je ostatně
i Kongresové centrum v Praze, na jehož nátěrech fasády specifika
nenalezneme.
U historické fasády hraje nátěr také estetickou roli: barevně interpretuje architekturu, umocňuje dojem z ní. U historické fasády
ovšem není na škodu, způsobí-li některý z efektů jmenovaných výše změnu vzhledu. Naopak je například žádoucí, aby nátěr postupně ztrácel kryvost, aby se podklad halil pouze do lazurního hávu.
Není na závadu, je-li nátěr jemně popraskán, jsou-li pavučinky
prasklin viditelné pouhým okem. Drobné barevné změny, způsobené blednutím starého nátěru na sluncem exponovaných plochách
kontrastující se sytým odstínem krytých ploch, nedegradují fasádu
v pohledu poučeného „spotřebitele“. Na historické fasádě budeme
tolerovat i tmavé skvrny za vlhkého počasí, neboť historický podklad může být solemi do jisté míry hloubkově prosycený. Otázka
graffiti na historických fasádách není také tak jednoznačně vyostřena jako u nových ploch: do kategorie graffiti patří jistě i nápisy ze
srpna 1968, nápisy typu „min nět“ z konce války, nebo ryté monogramy v kameni a cihle, či z dnešního pohledu kaligrafické poznámky tuhou a cihlou na skrytých místech (spíše v interiéru). Patří k historii objektu a jsou jeho nedílnou součástí, požívající ochrany
jako dokument doby.
Praskliny v podkladu
Klasifikací trhlin se zabývá Směrnice WTA. Trhliny, které při provádění nátěru jsou zjevné a značného rozsahu, ponechme stranou
a věnujme se pouze trhlinám v povrchové vrstvě omítky:
a) které před nátěrem nejsou patrné, projeví se až po určité době
zrání
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
7
remmers 24.6.2008 18:43 Stránka 8
OCHRANNÉ NÁTĚRY
je nutno penetrovat polymerní disperzí (poslouží disperzní penetrace). Vyschlý povrch se poté přetmelí do líce omítky akrylátovým
tmelem. Cílem je, aby tmel byl pouze ve spáře, nikoli na plochách
kolem spáry. Tento způsob sanace je možný pouze tehdy, když se
sanovaný povrch bude přetírat nátěrem, obsahujícím polymerní
disperzi: silikonovou nebo disperzní nátěrovou hmotou. V místech
tmelení by kvalitní vápenné a silikátové nátěry měly problém s adhezí, nátěr by se sloupal.
Možnost překlenutí popraskané plochy
Druhou možností je trhlinu překlenout, tj. v pásu kolem praskliny
vytvořit novou pružnou povrchovou vrstvu, která přenáší napětí
(tah) z jedné strany praskliny na druhou. Učinit tak lze bez armování, jen pružným jemným stěrkovým tmelem, nebo s armováním
pomocí armovací tkaniny.
Tkanina – vložka do nátěru
Přímo do nátěrové hmoty se používají tkaniny na bázi skleněných
vláken (tloušťka 200 resp. 350 µm, plošná hmotnost 35 resp. 45
g/m2). Tato tkanina se vkládá do mokré první vrstvy fasádního nátěru, válečkem se do něj vtlačí a přepracuje se druhou vrstvou. Tkanina je schopna přenést na 5 cm šíři napětí asi 120 – 160 N. Výhodou je jen nepatrné zvětšení tloušťky nátěrového filmu. Uplatní se
nejvíce na rovných plochách fasád, jakékoli členění způsobuje obtíže při ukládání tkaniny.
b) vlasovým trhlinám, u kterých jsme předpokládali, že je nátěr vyplní
a překlene
Možnost vyplnění trhlin
První možností sanace je rozšíření trhlin do trojúhelníkového průřezu a jejich vyplnění pružným tmelem. V praxi se provede rozšíření
na šíři v líci cca 2 mm, hloubku také asi 2 mm. Odhalenou omítku
ING. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC
[email protected]
REMMERS CZ s.r.o.
Kolovratská 1445, Říčany u Prahy, 250 01
tel. 323 604 877, fax 323 603 143
[email protected], www.remmers.cz
8
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
remmers 24.6.2008 18:43 Stránka 9
nelumbo 24.6.2008 18:44 Stránka 10
FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
Slunce účty neposílá
Jediný zdroj energie, který umí vyrobit teplo i elektřinu.
Energii dostupnou vždy a všude a navíc zdarma. Slunce.
Nyní se všem nabízí možnost využít této
energie, a to za pomoci fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaická elektrárna využívá vyspělých technologií původně určených pro
výrobu elektřiny ve vesmíru. Nejdůležitější
částí jsou křemíkové moduly, které jsou vlastním výrobcem elektřiny. Ty produkují stejnosměrné napětí a proud, které je konvertováno v měniči na střídavý. Poté je možné
elektřinu běžně využívat v domácnosti.
Vlastník elektrárny se může rozhodnout,
zda vyrobenou elektřinu bude dodávat do
sítě distribuční společnosti, nebo využije tzv.
Zeleného bonusu a bude ji spotřebovávat pro
svoji potřebu. Distribuční společnost je povinna elektřinu vykupovat, pokud ji výrobce
nabídne k prodeji. Smlouva o prodeji je uzavírána na dobu 20 let! V případě prodeje
elektřiny do sítě je každá vyrobená kWh
oceněna 13,46 Kč, které vlastník elektrárny
získá od místní distribuční společnosti. Při
spotřebě v domácnosti je každá kWh účtována za 12,65 Kč. V praxi to tedy znamená, že
za spotřebovanou solární elektřinu v domě
obdrží částku 12,65 Kč/kWh, a současně uspoří za kWh, kterou by musel nakoupit ze sítě.
Obraťte se na odborníky
Zkušeným dodavatelem fotovoltaických systémů je společnost NELUMBO s.r.o., která na
českém trhu působí již 8 let. Jen v loňském
roce zrealizovala přes sto solárních systémů
po celé ČR. Hlavní výhodou jejich systémů je
vysoká funkčnost – elektrárna pracuje i bez
přímého slunečního záření. Systémy je možné postupně rozšiřovat podle možností investora. Vzhledem k vysoké kvalitě používaných komponentů je poskytovaná záruka až
25 let. Samozřejmostí je kompletní záruční
i pozáruční servis pro celou ČR. Systém je
dodáván kompletně, tedy i s vyřízením potřebné dokumentace a poskytnutí podpory
při získání dotace.
Fotovoltaické elektrárny jsou moderní a progresivní technologií, která chrání životní
prostředí, nedělá žádný hluk a žádným
způsobem neovlivňuje své okolí. Je jediným
zdrojem energie, který je dostupný vždy
a všude i bez přímého slunečního záření.
Fotovoltaika přináší nejen úsporu, ale také
zajištění pravidelného příjmu z prodeje elektřiny. Vzhledem k vysokým výkupním cenám
přinese investorovi několikanásobnou návratnost vložené investice a navíc zhodnocuje Vaši nemovitost. A co je nejdůležitější,
uspoří několik desítek tun emisí a hlavně
CO2. Pro Vás i Vaše děti…
NELUMBO spol. s r.o., Pražská 585, 43001 Chomutov
www.nelumbo.cz, [email protected]
tel. 603 284 369, 733 558 223, 474 333 905
10
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
cz_elektro 24.6.2008 18:46 Stránka 11
Možnosti instalace fotovoltaických elektráren
Základní možnosti instalace fotovoltaických
systémů, tedy systémů přeměňujících sluneční energie na elektrickou, jsou v podstatě dvě: pevná a polohovaná.
Pevná instalace
je vhodná zejména pro střechy a fasády, případně volné prostranství.
Pro pevnou montáž fotovoltaických modulů
existuje nepřeberné množství montážních systémů zejména německých výrobců. Systémy
pro pevnou instalaci jsou vhodné pro menší
instalace. V podmínkách České republiky je
možné získat z instalovaného výkonu 1 kWp
přibližně 1 000 kWh elektrické energie ročně.
Polohovaná instalace
– je proti nepolohované (pevné) instalaci
výhodnější, neboť lze funkční plochu fotovoltaických modulů natáčet nebo naklápět, a tím mnohem lépe využít sluneční
záření. Polohování má tedy přímý vliv na
energetický výstup z modulů. Lze rozlišit
jednoosé nebo dvouosé polohování.
– je ve většině případů elevačním polohováním, tedy „naklápěním“ modulů do co
nejvýhodnější polohy. Tyto systémy jsou
„pouze“ modifikací klasických pevných
instalací, a proto je pro ně také výhodnější použít spíše polykrystalické moduly,
které teoreticky lépe pohlcují rozptýlené
světlo, případně světlo dopadající pod
menším úhlem. Toto polohování je schopno zvýšit výstup z modulů oproti klasické
pevné instalaci zhruba o 10 – 20 %. Výstup záleží na jemnosti a četnosti nastavování systému, pohybuje se tedy kolem
1 100 – 1 200 kWh.
– je nejlepším možným způsobem instalace fotovoltaických modulů z hlediska optimalizace výkonu.
Funkční plocha modulů je natáčena (azimut) a naklápěna zároveň (elevace). Pro ty-
to polohovací jednotky je nejvýhodnější použít monokrystalické moduly s vyšší účinností. Výrobou dvouosého polohování se zabývají firmy po celé Evropě, mezi největší
výrobce patří východočeská společnost CZ-elektronika s.r.o. se svými
dvouosými polohovacími jednotkami
SunFlex.
Díky použití polohovacích jednotek SunFlex dochází k nárůstu výstupu fotovoltaických panelů oproti pevným instalacím zhruba
o 37 %. V současné době firma nabízí čtyři
typy dvouosých polohovacích jednotek, a to
SF-2, SF-18, SF-40 a nově SF-80. Rozdíl mezi polohovacími jednotkami spočívá v ploše,
kterou je možno osadit fotovoltaickými moduly. Číslo v názvu jednotky představuje
přibližnou plochu pro moduly v metrech
čtverečních. Jelikož je firma CZ-elektronika
s.r.o. jediným zástupcem největšího světového výrobce fotovoltaických modulů firmy
SHARP, instaluje na své polohovací jednotky především tyto fotovoltaické moduly. Na
nejmenší jednotku SF-2 se standardně montují 2 fotovoltaické panely (celkem 250 Wp),
na jednotku SF-18 potom 15 fotovoltaických
panelů (celkem 2,43 kWp) a na jednotku
SF-40 to je 32 fotovoltaických panelů (celkem 5,6 kWp) a na SF-80 je to 60 modulů
o celkovém výkonu 10,5 kWp.
Největší polohovanou instalací firmy CZ-elektronika s.r.o. je od konce roku 2007 solární
park investora Abastecimientos Energéticos
ve Španělsku, kde bylo celkem dodáno více
než 3 000 polohovacích jednotek SF-40.
Reálný rozdíl mezi ročním výkonem pevné a polohované instalace činil na základě měření
provedených v solárním parku firmy CZ-elektronika s.r.o. v Passau v roce 2006 plných
37 %, tedy místo 1 000 kWh z 1 kWp ročně
plných 1 370 kWh. V našich podmínkách
byly v roce 2007 naměřeny mnohem lepší
výsledky, kdy polohovaný systém vykazoval
až o 46 % větší množství vyrobené energie.
Další novinkou je třífázový měnič napětí Pesos PVI 10000, který je navržený
tak, aby ve spojení s SF-80 tvořil výkonný
a spolehlivý komplet. Tyto novinky budou
určeny pro velice široké použití od malých
FVE o výkonu desítek kWp až po gigantické
megawattové parky.
Tento gigantický projekt už bude brzy schopen energeticky pokrýt potřebu 10 000 domácností. Nabízí totiž při dobrých podmínkách, které ve Španělsku obvykle jsou, se
svým špičkovým výkonem 16,5 MWp kolem
90 000 kWh elektrické energie denně. Navíc
touto čistou energií Španělsko odlehčí světu až o 82 tun emisí CO2 denně!
Do nového roku přichází CZ-elektronika s.r.o. se zcela novou koncepcí v polohovacích jednotkách Pesos. Sázíme
na větší plochu a jiný nosný systém, přičemž
osvědčené ovládací mechanismy se podstatně nemění. V příštích dnech spatří Slunce první seriové kusy, každý o ploše 80 m2!
Tento zlomový projekt nese jméno SF-80.
Pokud tuto jednotku osadíme monokrystalickými moduly SHARP, tak dostaneme výkon 10,5 kWp.
Slunce ve Vašich službách.
CZ-elektronika s.r.o.
Náchodská ul. 2104 (areál ELTON), 549 01 Nové Město nad Metují
tel. +420 491 477 021, fax +420 491 470 531
[email protected], www.cz-elektronika.cz
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
11
solpool 24.6.2008 18:49 Stránka 12
SOLÁRNÍ ENERGIE
Solární energie pro ohřev bazénů
1. Proč využívat solární energii
Vzato do důsledků, veškerá energie, kterou na Zemi používáme pochází ze Slunce, od přímého využití, přes biomasu až po ropu. Dokonce i uran využívaný v jaderných elektrárnách má původ v explozích supernov, hvězd větších než naše Slunce.
Česká republika patří v rámci EU k zemím s energeticky nejnáročnějším hospodářstvím a s tím spojená produkce CO2 na osobu patří rovněž k nejvyšším v EU.
Jedno z ekonomicky nejlepších opatření ke snížení emisí CO2, ale
i nákladů na ohřev vody, je využití solární energie. Investiční náklady do solárních systémů jsou sice obvykle vyšší ve srovnání s konvenčními systémy, Slunce však nikdy nevystaví fakturu za dodanou
energii.
Zájemci o informace z projektu SOLPOOL se mohou zaregistrovat
na http://www.solpool.info/2009.0.html. Registrace a veškerý informační servis (semináře, občasník, konzultace) je zdarma.
2.2. Czech RE Agency, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Czech RE Agency je nezisková organizace, která orientuje svoji činnost na podporu obnovitelných
zdrojů energie (OZE) a udržitelného rozvoje. Od svého založení úzce
spolupracuje s řadou vědeckých pracovišť, vysokých škol a dalších
organizací zabývajících se OZE. Spolupráce je zaměřena především
na projekty vědy a výzkumu a projekty environmentální osvěty.
V současnosti se Czech RE Agency zabývá zejména propagací a rozvojem fotovoltaiky.
Kontaktní adresa
Czech RE Agency, o.p.s.
Televizní 2618,
756 61 Rožnov p. Radhoštěm
www.czrea.org
Růst ceny zemního plynu
Růst ceny ropy
2. Proč se zaměřit na plavecké bazény
Na jedné straně jsou plavecké bazény významnými spotřebiteli
energie. Vlastníci bazénů, většinou obce, utrácí za ohřev vody miliony korun ročně. Ve většině případů je energie získávána spalováním fosilních paliv. Ceny fosilních paliv, a tím i náklady na ohřev vody však v poslední době prudce stoupají.
Na druhou stranu požadavky na teplotu vody jsou u plaveckých bazénů nízké, optimální teplota vody pro rekreační plavání je v rozmezí 24 až 28 °C. Tomu odpovídá i teplota vody na výstupu ze solárního systému. Obvykle postačí teploty do 40 °C. Pro ohřev vody
například ve sprchách je však nutná teplota kolem 50 °C.
Vzhledem k nízkým požadavkům na teplotu vody je možno použít
nejjednodušší a nejlevnější dostupné kolektory. Technická řešení lze
obvykle snadno integrovat do stávajících systémů. Solární ohřev
venkovních bazénů proto může být v řadě případů efektivnější než
konvenční systémy ohřevu vody.
2.1. Projekt SOLPOOL
SOLPOOL (Solar Energy Use in Outdoor Swimming
Pools) je mezinárodní projekt, jehož cílem je zvýšit
užití solárních systémů k ohřevu vody ve venkovních
plaveckých bazénech. Na projektu spolupracují neziskové organizace ze sedmi zemí EU. V České republice se projektu účastní Czech RE Agency, o.p.s.
Cílem projektu je předat zájemcům kvalifikované nezávislé informace o možnostech využití slunečního záření k ohřevu vody ve venkovních plaveckých bazénech. K tomuto účelu jsou organizovány odborné semináře pro
dvě hlavní cílové skupiny – jednak pro vlastníky a provozovatele venkovních plaveckých bazénů a jednak pro firmy zabývající se instalací solárních systémů. Veškeré informace ze seminářů jsou dostupné na webových stránkách projektu www.solpol.info a na informačním CD.
Očekává se, že více než 10 % venkovních plaveckých bazénů bude
nově vybaveno fototermickými systémy. Výsledkem bude významná redukce emisí CO2 a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie.
K podpoře rozhodování o investicích do solárního ohřevu byl vyvinut jednoduchý ekonomický výpočetní nástroj Impact Advisor.
12
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Kontaktní osoba
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
tel. +420 602 771 371
fax +420 575 750 098
[email protected]
3. Solární systémy pro plavecké bazény
3.1. Kolektory
Vzhledem k nízkým požadavkům na teplotu vyhoví pro solární vytápění bazénů jakékoli kolektory. Z ekonomického hlediska jsou
však použitelné dva typy – nezasklené absorbery a ploché kolektory. Mimoto je možno využít jiná řešení – teplo z plechové střechy,
odpadní teplo z kogenerační výroby elektrické energie, kterého je
v létě nadbytek nebo teplo z technologických procesů.
Nezasklené absorbery
Nezasklené absorbery jsou vyráběny z plastu (propylen – PP, polyetylen – PE a další) nebo ze syntetického kaučuku (EDPM). Všechny tyto materiály jsou do jisté míry odolné bazénové chemii, celý
solární systém proto může být velmi jednoduchý, a proto i relativně levný.
Z hlediska konstrukce lze rozdělit absorbery do dvou typů – trubkové a ploché. Trubkové absorbery lze snadno přizpůsobit v podstatě libovolně tvarovanému povrchu. Výhodou plochých absorberů je absence mezer, ve kterých se zachycují nečistoty jako listí
a podobně. Nečistoty snižují účinnost absorberu a mohou zahnívat,
proto je třeba je průběžně odstraňovat, což samozřejmě zvyšuje náklady na údržbu. Oba typy absorberů se montují obvykle na plochou střechu nebo jiný horizontální povrch. Je možno je montovat
i na mírně skloněný povrch. Pro montáž na šikmou střechu je nutná speciální konstrukce.
Plastové absorbery mají významně kratší životnost než ploché zasklené kolektory. Rovněž jejich recyklace na konci životnosti je problematická. Systémy s absorbery nejsou vhodné pro celoroční provoz, proto jsou vyřazeny z dotačních programů.
Zasklené kolektory
Ve srovnání s nezasklenými absorbery mají zasklené kolektory výrazně vyšší účinnost i při nižší úrovni slunečního záření a při nižších
teplotách vzduchu, energetické zisky téměř nezávisí na rychlosti
větru. V celoroční bilanci může být rozdíl energetického zisku až
dvojnásobný, v letním období – v provozní sezóně venkovních bazénů – je rozdíl méně výrazný.
Výhodou zasklených kolektorů je, že je vodu možno ohřívat na
solpool 24.6.2008 18:49 Stránka 13
Příčné řezy plastových absorberů
vyšší teploty, například pro sprchování, a teprve přebytky tepla využít k ohřevu bazénové
vody.
Protože měděné trubky v plochých kolektorech by korodovaly ve styku s bazénovou vodou, je nutné doplnit systém
výměníkem tepla z odolného
materiálu a čerpadlem solárního okruhu. Solární systémy
s plochými kolektory jsou proto při stejné ploše zhruba dvakrát dražší než systémy s absorbery.
Zvlášť výhodná je instalace tepelného čerpadla, a to hned ze dvou
důvodů. Jednak je možno využít výhodnou sazbu na odebranou
elektrickou energii a jednak je možno právě na kombinaci solárních
kolektorů a tepelného čerpadla získat dotace z OPPI. Tepelná čerpadla vzduch-voda mají v letním období vynikající topný faktor.
Řídicí jednotka solárního systému porovnává teplotu na výstupu
z bazénu s teplotou kolektorů. Je-li teplota kolektoru vyšší, zapne
se čerpadlo solárního systému. Není-li výkon kolektorů dostatečný,
zapojí se doplňkový zdroj energie. Schéma je zjednodušené, jsou
ponechány pouze základní komponenty z hlediska funkce systému.
Uzavírací armatury, teplotní čidla, regulační systém a další pomocné komponenty jsou vynechány.
4. Návrh a dimenzování
4.1. Orientace a sklon střechy
V ročním úhrnu dopadá největší množství slunečního záření na plochu
se sklonem přibližně 30° orientovanou k jihu. Při jiné orientaci kolektorové plochy jsou energetické zisky nižší. Orientace a sklon kolektorové plochy však nejsou nijak kritické, jak je vidět z obrázku dole.
Pro provoz pouze v letní sezóně je optimální sklon kolektoru nižší,
dobře vyhoví i vodorovná plocha. Větší vliv na energetické zisky
může mít zastínění kolektoru okolními budovami nebo vzrostlými
stromy.
Schéma zaskleného kolektoru
3.2. Systémy
Solární systém je možno instalovat samostatně nebo v kombinaci
s doplňkovým zdrojem energie. Z hlediska investičních nákladů je
výhodnější systém bez dodatečného ohřevu. Systém s dodatečným
ohřevem zajistí požadovanou teplotu vody i v období s nedostatkem slunečního záření.
Nezasklené absorbery – bazénová voda může být po úpravě (filtraci) vedena přímo do solárního systému. Obvykle je pouze třeba zaměnit původní čerpadlo za výkonnější typ. Dávkování chloru musí být
vyřešeno tak, aby koncentrace chloru v absorberu nepřekročila 0,6 mg/l.
Při větších koncentracích by mohlo dojít až k poškození absorberu.
Vhodné je umístění chlorovacího zařízení za solárním systémem.
Ploché kolektory – protože měděné trubky kolektorů neodolávají bazénové chemii ani v malých koncentracích, je třeba vložit mezi
solární a bazénový okruh výměník tepla z korozně odolného materiálu. Pro cirkulaci teplonosné kapaliny v solárním systému je nutno doplnit solární čerpadlo. Výhodou je možnost použít v kolektorovém okruhu nemrznoucí směs, solární okruh pak není nutno na
zimu vypouštět a systém se stává téměř bezúdržbovým.
Solární zisky v závislosti na orientaci a sklonu kolektoru
4.2. Potřeba energie
Pro zajištění požadované teploty vody v bazénu je třeba dodávat
energii, jejíž množství je rozdílem mezi energetickými ztrátami
a energetickými zisky bazénu.
Systém včetně dodatečného ohřevu
Požaduje-li provozovatel bazénu zajištění stabilní teploty vody i za
zhoršených klimatických podmínek, je nutno solární systém doplnit
o doplňkový zdroj tepla a k němu příslušící výměník. Pro dodatečný ohřev je možno použít jak obnovitelné zdroje – kotel na biomasu, alternativní – tepelné čerpadlo, nebo fosilní – zemní plyn.
Ztráty energie
Energetické ztráty bazénu závisí na jedné straně na požadované
teplotě vody, kterou můžeme ovlivnit. Zvýšení teploty vody o 1 °C
může zvýšit spotřebu energie až o 20 %. Na druhé straně závisí spotřeba energie na klimatických podmínkách (teplotě, vlhkosti a rychlosti větru), které ovlivnit nemůžeme. Při rychlosti větru 10 km/h
mohou ztráty vzrůst až o 300 %.
Nejvýznamnější položkou energetické ztráty je výpar vody – přes
50 %, ostatní položky – konvekce do vzduchu a podloží a radiace
do noční oblohy jsou méně významné. Údaje o podílu jednotlivých
složek energetické ztráty bazénu se liší v závislosti na zdroji informací, příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Schéma systému s dodatečným ohřevem
Podíl jednotlivých složek energetické ztráty
Složka
energetické ztráty
výpar
radiace
konvekce
studie RSPEC
(DoE USA)
56 %
26 %
18 %
dodavatelé
hladinových fólií
70 %
20 %
10 %
V tabulce není uvažováno vedení do podloží, jehož podíl je odhadován na méně než 10 % z celkové spotřeby energie.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
13
solpool 24.6.2008 18:49 Stránka 14
SOLÁRNÍ ENERGIE
Zisky energie
V případě venkovních bazénů přichází v úvahu jediný zdroj energetických zisků – dopadající sluneční záření. Z energie vyzářené Sluncem
a dopadající na Zemi se část pohltí v atmosféře a část se odrazí od
hladiny vody. Z níže uvedeného obrázku je zřejmé, že voda pohlcuje
zejména záření větších vlnových délek. Světlo kratších vlnových délek,
zejména modré proniká do velké hloubky a vodu neohřívá. Celkově
se ve vodě pohltí asi 70 až 80 % dopadajícího slunečního záření.
Tmavé stěny bazénu by mohly zachytit část zbývající energie, kterou
voda neabsorbuje. Otázkou zůstává, jak by působilo psychicky na plavce, kdyby stěny a dno bazénu byly například červenohnědé nebo černé.
Spektrum slunečního záření a absorpce záření vodou v bazénu
4.3. Impact Advisor
Impact Advisor je především určen pro vlastníky a provozovatele
bazénů. Stejně dobře však může posloužit projektantům a realizačním firmám. Jedná se o velmi jednoduchý nástroj pro předběžné
posouzení investice do solárního ohřevu bazénu. Nenahrazuje odborný výpočet energetické bilance bazénu.
Vstupní parametry:
– umístění (referenční lokalita)
– spotřeba energie za sezónu
– finanční náklady na energii
– požadovaná teplota vody
Výstupní parametry:
– potřebná plocha kolektorů
– očekávané investiční náklady
– úspory energií a CO2
– doba návratnosti
Impact Advisor, vstupní a výstupní hodnoty
Cenově vychází nezasklené absorbery od asi 1 000 do 2 500 Kč/m2,
zejména v závislosti na materiálu absorberu. Ploché kolektory lze
pořídit v cenovém rozpětí od asi 2 500 Kč/m2 výše, selektivní kolektory se pohybují v cenách od 3 500 Kč/m2 výše. Koupit velmi levné kolektory si může dovolit jen odborník, který je schopen posoudit jejich kvalitu. Cena však není vždy úměrná kvalitě, ploché kolektory
v cenách kolem 10 tis. Kč/m2 a výše jsou technicky srovnatelné s kolektory v běžné cenové úrovni kolem 5 000 Kč/m2.
jejich kvalita a technické parametry jsou však srovnatelné s kolektory
ve výše uvedeném cenovém rozpětí. Systémy s nezasklenými absorbery se za stejných podmínek pohybují v cenách od 2 000 do 4 000 Kč/m2.
Vakuové kolektory jsou pro dané použití nepřiměřeně nákladné.
Procentuální podíl nákladů na jednotlivé komponenty se v závislosti na dodavateli v určitém rozmezí liší. Celkově však lze odhadovat, že u systémů s plochými kolektory představují náklady na samotné kolektory asi 50 až 65 % konečné ceny celého systému
(včetně montáže). Potrubí včetně izolace se podílí 5 až 15 %, zejména v závislosti na vzdálenosti kolektorového pole od bazénu.
Cena výměníku tepla je poměrně zanedbatelná – 2 až 4 %. Podíl
ostatních položek (řídicí jednotka, expanzní nádoby, nemrznoucí
teplonosná kapalina) je v souhrnu 5 až 10 %.
Náklady na konstrukci pro zajištění vhodného sklonu kolektorů
představují asi 15 % výsledné ceny. Pro letní provoz je otázkou, zda
je tato položka nutná, viz obrázek 10. Zvýšení energetického zisku
na skloněné rovině oproti vodorovnému umístění je zanedbatelný.
Významnou položkou konečné ceny solárního systému jsou náklady na montáž, představují kolem 10 až 15 %. Na této položce však
není vhodné šetřit. Montáž je vhodné svěřit odborné firmě, která
má prokazatelné zkušenosti s montáží solárních systémů.
5.1. Měrné investiční náklady systému
Měrné náklady kolektorového systému stejně jako energetické zisky ze slunečního záření jsou vztahovány na jeden metr čtvereční
kolektoru. Je třeba upozornit, že často je uváděn energetický zisk
k čisté ploše absorberu, zatímco cena k celkové ploše kolektoru.
Cena systému s plochými kolektory se na českém trhu pohybuje v rozmezí od 5 000 do 9 000 korun za metr čtvereční kolektorové plochy
včetně potrubních rozvodů, řídicího systému, montáže a ostatního materiálu. V současnosti jsou na trhu téměř výhradně kolektory se selektivním absorberem. Na trhu jsou i kolektory s výrazně vyšší cenou,
5.2. Úspory energie a environmentální dopady
V závislosti na typu kolektoru a jeho umístění lze za jednu sezónu
ušetřit u nezasklených absorberů 200 až 300 kWh, u zasklených kolektorů asi 300 až 450 kWh energie na každý čtvereční metr kolektorové plochy. V souvislosti s uvedenými úsporami energií dochází
i k významé redukci emisí CO2. Emise při výrobě elektřiny závisí na
použitém palivu, pro výrobu elektřiny z uhlí jsou měrné emise asi
890 až 1760 g/kWh, mohou však dosáhnout až 2 490 g/kWh. Měrné emise tepelného čerpadla závisí na emisích při výrobě elektřiny
a topném faktoru.
Výpočty v programu Impact Advisor jsou založeny na software T*SOL
verze expert 2.2 za následujících předpokladů:
– uvažovány pouze měsíce, kdy denní teploty jsou nad 20 °C
– kvazilineární závislost teploty vody na ploše kolektorů
– monovalentní systém bez dohřevu jiným zdrojem
– plocha bazénu 100 m2, hloubka 2 m, 50 návštěvníků denně
– 1 400 litrů čerstvé vody denně
5. Náklady a zisky
14
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
solpool 24.6.2008 18:49 Stránka 15
Měrné emise CO2 při výrobě tepla
Systém ohřevu
Elektřina, energetický mix ČEZ
Tepelné čerpadlo
Zemní plyn
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Dřevo
Emise CO2 v g/kWh
610 až 950
120 až 200
356
600
650
30
Ploché kolektory většiny výrobců lze na konci životnosti relativně
snadno rozebrat a rozseparovat na jednotlivé materiálové skupiny,
které lze následně recyklovat. Materiálová recyklace plastových absorberů je problematická, snadné je pouze energetické využití.
5.3. Dotace na solární systémy
Dotace na solární zařízení lze v současnosti získat z celé řady zdrojů.
Jednak ze státních prostředků: Národní program hospodárného nakládání s energií a vyžívání obnovitelných zdrojů 2006 – 2009, jednak
z fondů EU: Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Operační
program průmysl a inovace (OPPI). Mimoto existují regionální operační
programy (ROP), programy Evropské spolupráce, Norské a Švýcarské
fondy. Podporu lze získat i z krajských a komunálních rozpočtů nebo od energetických podniků (PRE a ČEZ). Komunální dotace nabízely v minulosti například města Plzeň, Praha, Litoměřice a Náchod.
6. Ukázkový příklad
Rehabilitační centrum Podhostýnského mikroregionu
V obci Rusava v Podhostýnském mikroregionu je instalován největší solární systém pro ohřev vody ve venkovním plaveckém bazénu
v České republice. Systém byl v nedávné době zrekonstruován, protože původní kolektorový systém z 80. let minulého století byl nižší kvality a již dosloužil. Hlavně díky této instalaci vede malá obec
Rusava Solární ligu ve velikosti instalované plochy solárních kolektorů na jednoho obyvatele.
Západní sekce kolektorového pole na koupališti Rusava
Základní technické a ekonomické parametry:
Hlavní bazén: 15 x 43 m, objem 1 000 m3
Celková plocha dvou kolektorových polí: 540 m2
Celkové náklady na kolektorový systém: 8 mil. Kč, z toho:
– dotace SFŽP 50 %
– půjčka SFŽP 30 %
Teplota vody: 25 až 28 °C (od června do poloviny září)
Tepelné čerpadlo jako doplňkový zdroj energie
Podporováno z prostředků
Výhradní zodpovědnost za obsah tohoto článku nese
jeho autor. Uvedené informace nemusí bezpodmínečně
reprezentovat názory Evropských společenství. Evropská
komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli
užití informací tam uvedených.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
15
pripravujeme 24.6.2008 18:52 Stránka 16
připravujeme
NOVINKY
STAVEBNÍCH
M AT E R I Á L Ů
V PROJEKTECH
2008–2009
WWW.PSMCZ.CZ
čez 24.6.2008 18:53 Stránka 17
Vyšší efektivita = druhý dech větrné energie
Využití větru má na našem území poměrně dlouhou tradici. Postavení prvního větrného mlýna na území Čech,
Moravy a Slezska je doloženo již v roce 1277. Stalo se tak v zahradě Strahovského kláštera v Praze. Masovější
využívání větrných turbín pro pohon vodních čerpadel se u nás datuje do prvních 20 let minulého století. Nasazování
novodobých větrných elektráren pak spadá na konec 80. let.
Ve větru je síla
Mezi obnovitelnými zdroji má větrná energie
v ČR druhý nejvyšší odhadovaný potenciál,
hned po solární (viz. tabulka). Mantinely instalované kapacity ve větrných elektrárnách
se uvádějí okolo 2 000 MW. Při plném provozu cca 1800 hodin ročně by to znamenalo výrobu cca 3,6 TWh (celkově se v ČR spotřebovalo v roce 2007 přes 70 TWh).
Pro výstavbu větných elektráren jsou samozřejmě nejvhodnější lokality v nadmořských
výškách zpravidla nad 600 metrů, technologický rozvoj však již umožňuje vyrábět elektřinu
z větru efektivně i v mimohorských oblastech. Až na výjimky je ovšem nejvhodnější
instalovat „větrníky“ v horských pohraničních
pásmech Krušných hor a Jeseníků, popř.
v oblasti Českomoravské vrchoviny. Výstavba je omezena v zákonem chráněných oblastech nebo v blízkosti vojenských radarů.
To automaticky znamená seškrtání počtu veškerých vhodných lokalit o 60 – 70 %. V současné době, kdy výška stožárů dosahuje až
100–150 metrů, se naopak otevírá možnost
využít i zalesněných ploch.
Potenciál obnovitelných zdrojů v ČR
Typ zdroje
Solární
Bioplyn
Vodní
Větrná
Dostupný potenciál
5 500 GWh/rok
1 200 GWh/rok
2 280 GWh/rok
3 600 GWh/rok
Umocněný výkon
Větrná elektrárna (pohon, ocelový stožár a základy) sestává z 60 % hmoty z železobetonu
a z 30 % z oceli. Podíl sklolaminátového plastu činí 2 % a všechny ostatní materiály (měď,
hliník, elektrosoučástky, provozní kapaliny)
činí méně než jedno procento hmoty.
V principu může zařízení přeměnit až 59 procent kinetické energie větru na energii mechanickou. Ztráty z přeměny mají však za následek, že i moderní zařízení dnes vykazují
výtěžnost maximálně 45 %. Výkon ovlivňuje záběrová plocha listů rotoru, příp. speciální
způsob stavby listů rotoru a rychlost větru.
Celkově výkon roste se třetí mocninou rychlosti větru a druhou mocninou průměru vrtule.
Stroje vyrábí elektrický proud kolem 7– 8 tisíc hodin ročně, což znamená, že v provozu
jsou cca 85 procent času. Rotory však ne
vždy pracují na maximální výkon. V lokalitách, kde je rychlost větru ve výšce osy rotoru vyšší než 6 m/s, může elektrárna běžet
na plný výkon až 35 % dní v roce. Pokud vítr
přesáhne rychlost 25 m/s, listy se natočí do tzv.
„praporu“ a stroj se samovolně zastavuje.
Co fungovalo, už nestačí
V první polovině 90. let nepřesahoval u nás
obvyklý instalovaný výkon „větrníků“ hodnoty 1 MW. Stroje byly většinou charakterizovány maximální výškou osy rotoru do 60
metrů a průměrem vrtule do 70 metrů.
Používaly se dvě technologie omezování výkonu při vyšších rychlostech tzv. „stall regulated“ a „pitch regulated“. U první se omezování
výkonu při vyšších rychlostech větru dosahovalo speciálním aerodynamickým návrhem profilu vrtulového listu. Při vyšších rychlostech
obtékání docházelo vlivem překročení kritického proudění ke snížení účinnosti vrtule
a tím i k omezení výkonu. Výhoda nižších ekonomických nákladů byla bohužel negativně
kompenzována malým vztlakem listů při nízkých rychlostech obtékání vrtulového listu.
Technologie „pitch regulated“ řešila problém
prostřednictvím natáčení listů vrtule pomocí
hydraulického systému. Při nárůstu výkonu
nad hodnotu 1 MW již docházelo k nasazení
dvojitého napájení asynchronního generátoru pomocí měniče kmitočtu, který zajistil
regulaci otáček v rozmezí cca 30 % jmenovitých otáček. Tento systém regulace otáček
se používá dodnes.
Dnešní „větrníky“
Nová generace strojů podstatně vylepšila
sledovaný parametr nákladů na instalovaný
1 kW výkonu a srovnala tak v podstatě krok
s ostatními alternativními i tradičními způsoby získávání elektrické energie. Stojí za
tím jak zkušenosti z technologie vrtulových
listů, umožňující aplikace uhlíkových vláken, tak i aerodynamické tunely a výpočetní
technika, které výrobcům dovolily významně
optimalizovat profily vrtulových listů. Efektivitě prospěla i rostoucí výška osy rotoru
vrtule od země – dnes většinou překračuje
stometrovou hranici.
Větrnou klasiku dneška představují stroje s výš-
kou osy rotoru nad 100 metrů (hmotnost
tubusu od 147 do 220 tun) s regulací „pitch
regulated“ pomocí elektrických vzájemně nezávislých servopohonů. Průměr vrtule se pohybuje od 70 do 90 metrů, instalovaný výkon
činí 2 až 3 MW. Transformátory napětí jsou
umísťované přímo ve strojovně (má hmotnost okolo 70 tun) nebo ve spodní části tubusu. Z generátoru, kde se mění mechanická
energie hřídele na energii elektrickou, odchází elektrický proud o napětí 400 – 690 V.
Transformátor ve stroji zajišťuje, aby do elektrické sítě odcházel napětí 22 000 – 35 000 V.
Vývoj v oblasti výpočetní techniky umožňuje
dokonalejší řízení a monitoring těchto technologií. Tzv. koeficient pohotovosti při jejich
obsluze tak atakuje hranici 97 % (v počátku 90. let šlo o 85 – 90 %).
Jeden stroj o výkonu 1,5 MW vyrobí s ohledem
na konkrétní lokalitu 2,5 – 5 milionů kWh proudu ročně. Znamená to zásobení zhruba tisícovky čtyřčlenných domácností a během 20 let
provozu ušetření 90 tisíc tun hnědého uhlí.
Konstrukce moderních větrných elektráren
také pokročila natolik, že ve vzdálenosti cca
500 m od stožáru stroje o výkonu 2 MW se hladina hluku vejde do hygienických limitů, tj.
50 dB ve dne a 40 dB v nočních hodinách.
Co máme v plánu?
Do roku 2020 plánuje energetická Skupina
ČEZ investovat do rozvoje nových větrných
elektráren zhruba 20 miliard korun. Mezi aktuální projekty společnosti ČEZ Obnovitelné
zdroje, s.r.o. patří například plán výstavby
větrného parku v okolí jaderné elektrárny Dukovany nebo kolem města Stříbra. Připravuje
se také výstavba nových elektráren v lokalitě
Nový Hrádek, kde budou zastaralé stroje nahrazeny moderními. ČEZ Obnovitelné zdroje,
s.r.o. zároveň mapuje celkovou situaci a ve
stadiu jednání či přípravy má také další projekty po celém území ČR, které by mohly
být realizovány v následujících letech.
V globálním měřítku je budoucnost větrné energie také na moři (tzv. offshore-větrné parky),
kde jsou příznivější podmínky. Silnější a plynulejší proudění větru umožňuje o cca 40 %
vyšší výrobu energie než na pevnině. Odhady
European Wind Energy Association (EWEA)
hovoří v tomto desetiletí o 10 tisících megawatt instalovaného offshore-výkonu. Do
roku 2020 by tak měla být na starém kontinentě větrná síla za 70 tisíc MW.
JOSEF SEDLÁK
generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
17
šubrt 24.6.2008 18:56 Stránka 18
OBNOVITELNÉ ZDROJE
Dotace a obnovitelné zdroje energie
Během několika posledních měsíců se výrazně zvýšila cena ropy, v nejbližší době bude následovat
cena zemního plynu a následně jistě i elektřina. Zde je patrné, že se musíme zabývat jinými zdroji
energií. V podstatě máme několik možností. První je úspora energií, druhou využívání obnovitelných
zdrojů energií a pak následují utopistické vize, kdy si lidé představují, že až bude energie málo,
tak se na něco univerzálního a zázračného přijde.
Dotační programy
Dotačních programů je jak v oblasti úspor
energií, tak i v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie několik. Jde o národní
programy, programy samospráv a dále o programy Evropské unie, např. OPŽP a OPPI.
U všech těchto programů je poměrně složité vypsat, z jakého programu a na co je možno žádat o dotace a jaké jsou podmínky žádostí a pochopitelně i termíny. Proto všem,
kteří uvažují o úsporách energie doma nebo
v podniku lze doporučit, aby se obrátili na
někoho se zkušenostmi v dané oblasti. Ten
pak může pomoci najít nejvhodnější dotační
titul a zpracovat projekt a žádost tak, aby
byla co největší šance dotaci získat.
Dotace na úspory energie
Úspory energie jsou jistě na pořadu dne.
Největším odbytištěm energií je vytápění,
a proto logicky i největší úspory energií jsou
zateplováním budov. Úspory jsou ale možné
i jinde. Rekuperací vzduchu při větrání, lepším osvětlením, ve výrobních procesech změnami technologií apod.
Na tyto úspory je možné získat dotace. K nejznámějším patří program PANEL na rekonstrukce panelových domů, kde je dotace ve
výši 2 % úroků z úvěru. Takto to vypadá jako malá položka, ale protože ji lze čerpat po dobu 15 let, činí tato dotace téměř 200 000 Kč
na každý půjčený milión korun. Že se nejedná o virtuální dotace
můžeme dokázat několika stovkami domů, pro které jsme prováděli energetické audity a které tuto dotaci získaly. V nedávné době
byly vyhlášeny programy pro obce a jejich stavební objekty. Zde
mnoho obcí dostalo příslib dotací až do výše 80 % z uznatelných
nákladů na zateplení. I tato dotace je reálná. Zpracovávali jsme několik žádostí o dotace, kde byl žadatel úspěšný a získal dotace
z programu OPŽP.
Posledním známějším programem v této oblasti je OPPI, který je určen pro podnikatele. Zde jsme zpracovávali například projekt na využití odpadního tepla z výroby k jiným účelům, zde zatím konkrétní zkušenost s úspěšností vlastního projektu nemáme, pouze jako
hodnotitelé jsme viděli, které typy projektů jsou úspěšné.
Dotace na obnovitelné zdroje energie
Stejně jako dotace na energeticky úsporná opatření i zde existuje
několik dotačních titulů, které mají na starosti různé státní organizace. Opět k nejznámějším patří Státní fond životního prostředí,
který podporuje fyzické osoby dotacemi na přípravu teplé vody solárním ohřevem a změnu vytápění z uhlí a elektřiny na biomasu, tepelné čerpadlo či solární dotápění. Bohužel v letošním roce již nejsou dotace na fotovoltaické elektrárny pro občany, není však ani
podpora ekologicky šetrného vytápění novostaveb.
Vedle tohoto zdroje dotací jsou pochopitelně opět programy Evropské unie pro obce z programu OPŽP a pro podnikatele z OPPI.
Ojedinělým dotačním titulem, který se týká obnovitelných zdrojů
18
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
energie, je dotační titul Prahy, kde město dotuje ekologické vytápění, dokonce až 100 % nákladů.
Co je obnovitelný zdroj energie
Asi každý ví, co to jsou obnovitelné zdroje energie. Ty jsou definovány zákonem, i když ten je někdy mírně nelogický.
Mezi obnovitelné zdroje energie patří samozřejmě solární energie,
energie větru, vody, dále energie biomasy a tepelná čerpadla. Naopak mezi ně nepatří rekuperační zařízení a jiné využívání odpadního tepla.
Tepelné čerpadlo je vlastně pouze stroj, který dokáže z nízkoteplotního média „přečerpat“ energii na vyšší teplotu, již pro nás využitelnou. Jde však o stroj, který je obvykle poháněn elektřinou a byť
má účinnost i 300 %, není tam vlastně dodávána žádná další energie, která by se v přírodě obnovila. Naopak elektřina se ve spalovacích elektrárnách vyrábí povětšinou z uhlí. Výroba elektřiny a její distribuce má pochopitelně omezenou účinnost, takže využitím
tepelného čerpadla získáme pouze o něco málo více tepelné energie, než kolik jí bylo v původním palivu.
Navíc je nutné si uvědomit, že účinnost tepelného čerpadla s vzrůstajícím rozdílem vstupní a výstupní teploty klesá. To má za následek, že v zimním období, kdy je elektřiny v našich zeměpisných šířkách potřeba nejvíce, příkon tepelných čerpadel roste geometrickou
závislostí.
Toto všechno jsou důvody, proč nelze považovat tepelná čerpadla
za všespasitelná, i když jejich využití v nízkoenergetických či dokonce pasivních domech je výhodné.
K obnovitelným zdrojům nepatří rekuperace. Ta je však velmi často
energeticky výhodná, protože s relativně malou spotřebou elektřiny (pro pohon ventilátorů) získáme velké množství energie, které
by jinak přišlo nazmar.
šubrt 24.6.2008 18:56 Stránka 19
Biomasa je považována za obnovitelný zdroj energie, neboť z pohledu člověka jde o rychle se obnovující energii. Od jednoletých
rostlin, kde je cyklus velmi krátký; první rok se energie vypěstuje,
druhý využije (spálí), třetí se opět kysličník uhličitý váže do rostlin
až po dřeviny s dobou růstu přes 100 let jde vždy o cyklus, který je
přijatelný vzhledem k délce života člověka.
U fosilních paliv, kde vznik rašeliny trvá 10 000 let a černého uhlí
dokonce 1 až 3 milióny let, je doba obnovy energie pro člověka
nepřijatelná.
Bohužel v České republice se nerozlišují jednotlivé druhy biomasy,
a tak mají všechny stejnou nulovou hodnotu započitatelných zplodin
skleníkových plynů. V okolních zemích se u každé biomasy počítá jisté
množství skleníkových plynů, a sice takové, kolik energie je na její
pořízení potřeba. Proto je nejméně energeticky náročný dřevěný
odpad a nejvíce peletky, u kterých je potřeba cca 10 % energie z jejich
energetického obsahu na jejich výrobu. Pokud má tedy kilogram
peletek výhřevnost 6 kWh znamená to, že 0,6 kWh elektřiny je potřeba na jejich výrobu. Další energie je pak potřeba na dopravu.
web zdarma
S rozšiřující se spotřebou dřeva a biomasy na vytápění vůbec vzniká problém s lokálními nedostatky paliva. Zároveň jde o komoditu,
se kterou se doposud běžně neobchodovalo a proto není ani rozvinutý trh s těmito palivy.
I proto vznikl nový inzertní web www.topenidrevem.cz zaměřený
speciálně na dřevo a další spalitelnou biomasu, kde si každý může
zadat či najít inzerát na prodej a koupi biomasy jako paliva. Mnozí
lidé totiž doma pracně kácejí stromy, které pak na haldách pálí,
protože nevědí, co se dřevem a jiní zase palivo pracně shánějí. Jde
tedy o bezplatnou burzu biomasy.
Kuriozita
Obnovitelné zdroje energie mají pochopitelně zelenou v celém světě. Na prvním obrázku je však velmi zajímavá kombinace klasické
spalitelné biomasy (exkrementy jaků a krav) s novodobou technologií – fotovoltaickými panely. Tuto fotografii jsme pořídili v Indii,
kde pomáháme spolu se sdružením SURYA stavět pasivní školu.
Druhý obrázek je také velmi zajímavý – dokumentuje těžbu rašeliny
v současném Irsku. Více podrobností na našem webu www.e-c.cz
nebo na webu sdružení www.suryaschool.org.
ING.
ROMAN ŠUBRT
[email protected]
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
19
asting 24.6.2008 22:36 Stránka 20
PASIVNÍ DŮM
Pasivní domy, šance pro investory. Stavební systém MEDMAX
Šance pro pasivní domy
Pasivní domy se v průběhu posledních čtyř let staly již známým pojmem v prostředí České
republiky a to zejména díky trpělivé práci Centra pasivních domů a jeho podporujících členů.
Principy pasivního domu a jeho zařazení v rámci budov podle potřeby tepla na vytápění jsou již
dnes pro značnou část stavební veřejnosti obecně známé.
Rozdělení objektů podle energetické náročnosti
domy běžné
v 70. – 80. letech
současná
novostavba
nízkoenergetický
dům
pasivní dům
nulový dům
s přebytkem tepla
charakteristika
zastaralá otopná soustava,
zdroj tepla je velkým
zdrojem emisí; větrá se
pouhým otevřením oken,
nezateplené, špatně
izolující konstrukce,
přetápí se
klasické vytápění pomocí
plynového kotle o vysokém
výkonu, větrání otevřením
okna, konstrukce na úrovni
požadavků normy
otopná soustava
pouze teplovzdušné
o nižším výkonu, využití
vytápění s rekuperací tepla,
obnovitelných zdrojů,
vynikající parametry
dobře zateplené konstrukce,
tepelné izolace,
řízené větrání
velmi těsné konstrukce
parametry min. na úrovni
pasivního domu,
velká plocha
fotovoltaických článků
potřeba tepla na vytápění [kWh/m2a]
většinou nad 200
80 –140
méně než 50
Princip pasivního domu je velice jednoduchý: pokud možno kompaktní tvar domu, bez výčnělků lodžií, balkónů, vikýřů (nejčastěji
kvádr s delší stranou orientovanou jižně), minimalizace poměru A/V
(povrch/objem).
Ideální ☺
Vhodný A/V
Dispozičně
problematická
Nejvýhodnější
Delší strana
orientována jižně
Superizolovaná obálka budovy bez tepelných mostů
Pokud možno jižní orientace prosklení budovy (správně navržené
funguje jako přirozený sluneční kolektor)
Toto jsou relativně jednoduše splnitelné předpoklady (pokud není
stavební parcela obětí často nesmyslně stanovených regulativů pro
dané území).
Splnění výše uvedených principů však samo o sobě nestačí. Máme
sice objekt s vynikajícími izolačními vlastnostmi, k jehož vyrovnání
tepelné ztráty by nám mimo extrémních několika dní v roce stačila
energie z obyvatel domu, v domě používaných spotřebičů a solární
energie prostupující do objektu správně navrženými okny. Kýženého výsledku však nedosáhneme, protože cca polovinu energie ztratíme z hlediska zdraví nutnou dostatečnou výměnou vzduchu, větráním okny (cca 25 m3/h větracího vzduchu na osobu, v závislosti
na její aktivitě).
Nezbytným je proto zajištění
řízeného větrání se zpětným
získáváním tepla z odpadního
vzduchu – rekuperací. Výrobci těchto zařízení uvádějí více
než 90 % účinnosti těchto zařízení. K úspěšnému, energeticky úspornému fungování re-
20
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
méně než 15
méně než 5
kuperační jednotky je třeba dosáhnout přísného limitu neprůvzdušnosti obálky budovy n50 = max 0,6h-1 (prokazuje se tzv. blower door
testem).
Systém bývá často úspěšně doplněn o zemní registr sloužící k předehřevu čerstvého vzduchu přiváděného do rekuperační jednotky.
Druhy používaných zemních registrů:
– Polypropylenová trubka JS 200 mm (nejlépe s protibakteriální
úpravou délky 20 – 40 m v hl. cca 2 m, s polypropylenovou šachtou s nasávací hlavicí opatřenou filtry).
– Cyklický zemní registr. Opět
polypropylenová trubka JS
200 mm tvořící uzavřený okruh
s domem (použitelné u systémů s tzv. cirkulačním řízeným
větráním)
– Solankový výměník, dnes stále více používaný (vyšší účinnost, odpadá problém čištění) Nasávací hlavice zemního registru
Pasivní dům bývá často doplněn o solární kolektory, a to zejména
ve vazbě k přípravě teplé užitkové vody. K tomuto účelu bývá s úspěchem použito i tepelných čerpadel o malých výkonech.
Základním předpokladem dobře fungujícího pasivního domu je kvalitní projekt vypracovaný projekční kanceláří
s prokazatelnými zkušenostmi s pasivními domy.
V podstatě se dá říci, že pro realizaci pasivního domu lze použít stavební materiál dle libosti, pokud jsme jimi schopni zajistit extrémních hodnot tepelných odporů obálky domu, při splnění normových
hodnot všech ostatních stavebně fyzikálních parametrů. U některých tradičních materiálů se však dostáváme k nepřiměřeným
tloušťkám obvodových konstrukcí. I proto se vedle dřevostaveb stal
velice populární a jednoduše použitelný systém polystyrenových
ztracených bednění MEDMAX. Jedná se o propracovaný systém
tvarovek z Neoporu nebo polystyrenu se speciálními zámky umožňujícími spojování tvarovek suchou cestou (lego). Takto se vytvoří
stěny objektu a jejich nosnost se zajistí vylitím betonovou směsí.
I když je polystyrenové ztracené bednění materiálem moderním
a nadčasovým, neznamená to, že není dostatečně odzkoušeným ve
asting 24.6.2008 22:36 Stránka 21
stavební praxi. První objekty postavené těmito systémy přesahují
stáří padesáti let. I v naší republice bylo v sedmdesátých letech minulého století postaveno převážně svépomocí více jak 1 000 domů
touto technologií.
Obyvatelé těchto domů vyjadřují plnou spokojenost s kvalitou života v těchto domech. Jediným problémem, který museli někteří
z nich řešit, byla oprava vnějších povrchových úprav objektů (fasáda) vzhledem k nedostupnosti vhodných technologií povrchových
úprav v tehdejší době.
V roce 1998 byl systému polystyrenového ztraceného bednění vůbec jako prvnímu stavebnímu systému udělen certifikát Passivhaus
institutu v Darmstadtu. V roce 2003 přichází BASF s unikátním objevem šedého polystyrenu NEOPOR, který již při pouhé objemové hmotnosti 15 kg/m3 dosahuje součinitele tepelné vodivosti 0,032 W/mK.
Stejné hodnoty dosáhne EPS s hustotou 35 kg/m3.
Tepelné záření, které prochází NEOPORem, je uhlíkovými nanočásticemi jednak odráženo, jednak pohlcováno. Oba mechanismy brání volnému prostupu tepelného
záření a snižují tak tepelnou vodivost NEOPORu. Do systému patří
stěnová tvárnice, překladové
tvárnice, okenní ostění a ukončení stropu. Ty po poskládání
pomocí speciálního zámkového systému a zalití betonového jádra tvoří masívní stěnu, která splní nejvyšší požadavky na tepelnou ochranu a bezpečnost. Vnitřní izolant
umožňuje rychle zvýšení teploty při vyteplení, vnější izolant zabraňuje přestupu chladu v zimě a přehřátí v létě. Betonovat je možné
pomocí čerpadla nebo betonářského sila nebo ručně.
Řezání MEDMAXu odporovou řežačkou
Ukázky realizací
Majitel firmy ASTING CZ PASIVNÍ DOMY se věnuje polystyrenovým
ztraceným bedněním od roku 1994. Firma má propracovaný systém
realizace domů technologií MEDMAX, provádí další vývoj systému
a má vlastní projekční kancelář zabývající se projekcí pasivních budov, a to nejen bytových, ale i objektů občanské vybavenosti, kancelářských budov, provozoven pro podnikání a jiných. Postupně je
vytvářena síť spolupracujících firem v jednotlivých částech ČR. Za
tímto účelem vyzýváme projektanty a stavební firmy ke spolupráci.
Nabízíme také pracovní zařazení pro absolventy stavebních fakult
vysokých škol na pozice asistentů na úseku projekce a v realizaci
staveb a absolventy SOU na pozici stavební montážník.
ING. VLADIMÍR NEPIVODA
člen sdružení
ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
www.medmax.cz
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
21
obo 24.6.2008 19:03 Stránka 22
ELEKTROINSTALAČNÍ SYSTÉMY
Komplexní ochrana před účinky blesku a přepětí
Trvalý růst požadavků na spolehlivost elektrických a elektronických zařízení zvyšuje neustále
význam celkové ochrany všech druhů stavebních objektů před účinky bleskových proudů a ostatních
přepětí transientního charakteru. Totéž platí i pro specifické technologie obnovitelných zdrojů
elektrické energie. Proto také dnes představují související ochranné systémy nedílnou součást
prakticky všech obytných, veřejných, průmyslových i energetických objektů.
S realizací odpovídajícího komplexního ochranného systému však
mohou být spojeny určité problémy. Jen velmi málo výrobců totiž
pokrývá tuto širokou oblast globálně a ještě méně z nich zaručí budoucím uživatelům pro celý předmětný sortiment požadovanou
kvalitu.
Ochranné systémy OBO Bettermann
Mezi těch několik málo renomovaných výrobců patří právem firma
OBO Bettermann, která dodává na trh kvalitní prvky z celé oblasti
ochrany před účinky transientních přepětí již dlouhou řadu let. Při
jejich konstrukci a výrobě zúročuje více než osmdesátileté zkušenosti z tohoto oboru i nejnovější technologické poznatky. Pro snadnější orientaci zákazníků je tato část širokého sortimentu se značkou OBO rozdělena do čtyř samostatných skupin:
uzemňovací systémy
systémy vyrovnání potenciálů
systémy ochrany před bleskem
systémy ochrany před přepětím
povrchem, což snižuje přechodový odpor mezi zemničem a okolní
zeminou. Stěna trubky zemniče je přitom natolik masivní, že snáší
i značně nešetrné zatloukání.
Systémy vyrovnání potenciálů
Vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem uvnitř chráněného
objektu představuje stejně důležitou součást ochranného systému,
jako např. svodiče nebo hromosvod. Při jeho realizaci se propojují
zařízení vnější ochrany před bleskem, kovové části stavebních konstrukcí, cizí vodivé části i elektrická silnoproudá a slaboproudá zařízení. Napojení těchto systémů na uzemňovací soustavu se realizuje prostřednictvím přípojnic potenciálového vyrovnání, jejichž
výběr závisí především na rozměrech a druhu chráněné budovy.
Obvyklé aplikace řeší hotové přípojnice OBO. Atypické požadavky
lze naplnit pomocí vysoce variabilních svorkovnicových stavebnic,
dovolujících vytvořit prakticky jakoukoliv individuální kombinaci
přípojných míst. Příklad svorkovnice hlavního potenciálového vyrovnání pro průmyslové objekty a některých dílů souvisejícího pří-
Uzemňovací systémy
Dobré uzemnění tvoří vždy základ celého ochranného systému.
Systémy OBO umožňují snadnou realizaci základových, kruhových
a tyčových zemničů v nových i rekonstruovaných objektech. Zahrnují nejen nejrůznější druhy vodičů, ale také velké množství souvisejícího upevňovacího a spojovacího materiálu, jako příchytky, dilatační díly a nejrůznější svorky. Opomenuta není ani ochrana vedení
při průchodech stěnami budov apod.
Samostatnou zmínku si zaslouží tyčové zemniče v jedno i vícenásobném provedení (obr. 1). Jejich sortiment byl opět rozšířen, tentokrát o trubkové zemniče. Při nižší hmotnosti se vyznačují větším
1 Trubkový zemnič OBO – Light Earth
2 Přípojnice potenciálového vyrovnání OBO – Big Bar z nerezavějící oceli
slušenství přináší obr. 2. Součástí dodávky svorkovnice je i nerezový kryt, svorka pro připojení plochého vodiče a dva izolační sloupky pro upevnění ke stavební konstrukci.
Systémy ochrany před bleskem
Zahrnují materiál pro vytváření jímacích vedení a svodů, včetně nejrůznějších upevňovacích prvků na všechny druhy střech. Novinkou
je Fang Fix – System, vyvinutý speciálně pro realizaci oddálených
resp. izolovaných jímačů. Při vytvoření ochranného prostoru nad
nejrůznějšími střešními nástavbami se totiž takto chráněné kovové
části nemusí galvanicky spojovat s vnější ochranou před bleskem,
což omezuje pronikání bleskových přepětí do tímto způsobem chráněného prostoru.
Celý Fang Fix – System vyniká jednoduchou montáží, takže i třímetrovou jímací tyč lze instalovat pouhým zatlačením do kleštiny
betonového podstavce (obr. 3). Větší mechanické stability delších
tyčí lze dosáhnout jednoduchým nasazením více betonových podstavců (stohování). Součástí systému jsou však i krátké jímací tyče
a malé plastové podstavce pro realizaci pomocných jímačů. S nimi
22
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
obo 24.6.2008 19:03 Stránka 23
předností zcela uzavřených, nevyfukujících
jiskřišť typové řady OBO Lightning Controler
s I max = 50 kA (10/350ms). Pro objekty spadající do III. a IV. třídy ochrany před bleskem
představují ekonomické řešení kombinované varistorové svodiče třídy B+C Combi
Controller V50-B+C a V25-B+C. Tyto typové
řady svodičů nacházejí široké využití i ve specifických ochranných systémech fotovoltaických zdrojů elektrické energie. Pro podružné
rozvaděče střídavých i stejnosměrných silových sítí nn lze s výhodou využít univerzální
svodiče OBO třídy C, které reprezentuje především typová řada V 20-C.
Široké možnosti však skýtá i skupina silových svodičů třídy D a svodičů pro nejrůznější datová vedení nebo MaR systémy. Totéž platí i pro nabídku speciálních jiskřišť,
sloužících k vyrovnání potenciálů v ochraně
před bleskem. I zde poskytuje značka OBO
komplexní řešení v souladu s evropskými
i mezinárodními standardy EN 62305.
3 Instalace jímací tyče systému OBO – Fang Fix pouhým zasunutím
lze snadno ochránit např. vzduchotechnické výdechy nebo světelné
zdroje na střechách. Příklad použití viz obr. 4.
Samozřejmostí je bohatá nabídka jednoúčelových, univerzálních
i měřící svorek a dalšího drobného materiálu, s jehož pomocí lze realizovat hromosvodní ochranu ze všech standardních materiálů. Za
ty jsou u OBO považovány:
pozinkovaná ocel se zesílenou tloušťkou zinkové
ochranné vrstvy;
nerezavějící ocel ve dvou kvalitách (AISI 304 i 316Ti);
hliník s možností výběru mezi několika druhy Al slitiny;
měď.
Systémy ochrany před přepětím
Svodiče bleskových proudů a přepětí pro silové sítě i veškeré slaboproudé rozvody (obr. 5). V silových rozvodech nn lze využít např.
4 Pomocný jímač ze systému Fang Fix – Junior
5 Svodiče OBO – komplexní řešení pro všechny druhy elektrických sítí
Závěrem
Společným průvodním znakem všech systémů OBO je jednoduchá
montáž, vysoká technická úroveň a dlouhodobá spolehlivost. Moderní prvky komplexních systémů ochrany před účinky bleskového
proudu a dalších transientních přepětí této značky jsou toho důkazem. Jejich nabídka však nezahrnuje jen kvalitní výrobky. Pro své
partnery nabízí společnost OBO Bettermann také rozsáhlou individuální technickou pomoc a bezplatná školení projektantů a techniků, zařazená do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. ING. JIŘÍ BURANT
OBO Bettermann Praha s.r.o.
OBO Bettermann Praha s.r.o.
Modletice 81, P.O.Box 96, 251 01 Říčany u Prahy
tel. 323 610 111, fax 323 610 120
[email protected], www.obo.cz
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
23
obo 24.6.2008 19:03 Stránka 24
termo k 24.6.2008 19:11 Stránka 25
Už to bude brzy 10 let, co byla založena Asociace pro využití tepelných čerpadel v ČR. Za dobu své existence se
svou cílenou činností stala známou jak
mezi laickou, tak odbornou veřejností i na centrálních státních úřadech.
Aktivní členové se podílejí především na
přednáškové a publikační činnosti, protože
„informací není nikdy dost“ a v novém odvětví tepelných čerpadel to platí dvojnásob.
Oceňovány jsou především odborné semináře zaměřené na cílové skupiny, ať již jsou
to montážní a servisní pracovníci, projektanti nebo studenti na všech stupních vzdělávání.
Občas se vyskytnou složité situace mezi
stavebníkem a dodavatelem tepelného čerpadla a pak zde odborníci z AVTČ napomáhají vyřešit problém mezi znepřátelenými
stranami, aby tepelné čerpadlo „chodilo jak
má“.
Ve spolupráci s Evropskou asociací tepelných čerpadel zavedla AVTČ specializované
odborné kurzy pro odborníky v oboru tepelných čerpadel. Úspěšným absolventům je
udělován prestižní dokument EU-CERT.HP,
uznávaný ve všech zemích EU.
Vzhledem k tomu, že se na našem trhu objevují stále více tepelná čerpadla vhodná
spíše do „teplých krajů“ a ne do našeho
středoevropského klimatického pásma, je
cílem AVTČ v dalším období prosadit tzv.
„štítkování“ tepelných čerpadel, obdobně
jak je to běžné u domácích ledniček nebo
praček, aby si zájemci o tepelné čerpadlo
měli podle čeho vybírat.
Soustavný růst cen energií zákonitě zvyšuje
poptávku po tepelných čerpadlech a cílem
AVTČ je podporovat bezproblémové instalace kvalitních tepelných čerpadel, které přinášejí jejich uživatelům energetické a ekonomické efekty, nám všem pak positivní vliv
na životní prostředí.
Více informací na www.avtc.cz.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
25
Úspory energie pĢi ohĢevu vody
Solární systém s prĪtokovým dohĢevem - “online“ na internetu.
lektorĤ o celkové ploše þi evropské dotace.
20 m2 a objem solárního zásobníku 1000 l.
Investor souhlasil s online monitoringem na
Díky nepĜetržitému mo- internetové
adrese
nitoringu celé sousta- h t t p : / / r e g u l u s . d n h .
vy pro pĜípravu teplé cz/etasolar, kde jsou
vody mĤžeme již nyní pro jakéhokoli uživates odstupem jednoho le internetu k dispoziroku vyhodnotit úspory, ci namČĜené hodnoty
které celá zmČna tech- vþetnČ sumárních dat
nologie pĜípravy teplé za jednotlivé dny. Tato
vody a hlavnČ instalace internetová prezentace
solárního systému pĜi- tedy mĤže velmi dobĜe
nesla.
pomoci v rozhodování
investorĤ, zda renovovat dožívající systémy
s akumulaþními zásobníky TV ohĜívanými tradiþními zdroji energie,
nebo se spíše orientovat na nové technologie
ohĜevu vody, které využívají obnovitelné zdroje
energie. Naše aplikace
dokazují, že cesta šetrPorovnání spotĜeby plynu na 1 m vody (spotĜeba plynu je uvedena v m )
ná k životnímu prostĜedí je navíc ekonomická
kem TV (4000 l). Plánem MČsíþní
prĤmČrná a investorovi pĜináší
investora bylo rekonstru- cena spotĜebovaného rychlou návratnost inovat dosluhující stáva- plynu je zpČtnČ vy- vestice a znaþné úspojící systém i s ohledem poþtena pro pĤvodní ry provozních nákladĤ
na snižování spotĜeby technologii
9.650 Kþ i v budoucích letech.
energie a tím snížení a pro novou technologii Pokud se doþkáme státprovozních nákladĤ na 4580 Kþ. PrĤmČrná mČ- ních dotací na solární
ohĜev vody. Navrhli jsme síþní úspora tedy þiní systémy pro prĤmyslové
tedy od základu zmČnit 5.075 Kþ, roþnČ tedy podniky, mĤžeme urþicelou technologii pĜípra- 60.900 Kþ pĜi souþasné tČ oþekávat vČtší poþet
vy TV, a to na kaskádu cenČ plynu.
„ekologicky uvažujících“
pČti plynových prĤtokových ohĜívaþĤ Infinity. PrĤmČrná spotĜeba plynu pro ohĜev 1m3 vody
za leden až záĜí v letech:
Jejich hlavní výhodou je
totiž plynulá modulace
2005
2006
2007
výkonu, která zajišĢuje
3
3
12,4 m
6,4 m
5,7 m3
„nekoneþný - nevyþerpatelný“ prĤtok teplé
vody, navíc o naprosto Díky vysokým úspo- investorĤ.
pĜesné konstantní teplo- rám a spolehlivosti Kde však dotace dle natČ bez ohledu na zmČny instalovaného solární- šich zkušeností fungují
prĤtoku! Díky obrovské- ho systému pokraþuje již dnes?
mu rozsahu výkonĤ je v závodČ ETA Hlinsko Ve státní sféĜe. V roce
vždy ohĜíváno jen tako- instalace dalších so- 2006 byl napĜíklad navé množství vody, které lárních systémĤ pro instalován velkoplošný
je okamžitČ spotĜebová- pĜípravu teplé vody. solární systém v Jihlano. Paralelní zapojení V letošním roce bude vČ. V magistrátem zĜizopČti ohĜívaþĤ disponuje dokonþen trubicový so- vaném domČ s peþovavýkonem od 3,5 kW do lární systém na závod- telskou službou je teplá
ní kuchyni. Z dĤvodĤ voda ohĜívána sluncem.
222,5 kW.
požadavku na celoroþ- Investiþní náklady maPĜi dimenzování solární- nČ vyšší teplotu vody gistrátu Jihlavy pokryla
ho systému jsme kladli (65 °C) se investor roz- z 90% státní dotace.
dĤraz na co nejefektiv- hodl pro instalaci vakunČjší využití sluneþní ových trubicových ko- Dotací však lze s úspČenergie pro pĜedehĜev lektorĤ. Pro tuto aplikaci chem využít napĜíklad
vody s celoroþnČ do- zažádal investor o do- i pro mČstská koupalištČ,
stateþnou kolektorovou taci u Ministerstva prĤ- školy, sportovištČ nebo
plochou a denní aku- myslu a obchodu a nyní zdravotnická zaĜízení.
mulací s ohledem na þeká na vyjádĜení, která
zmiĖované
špiþkové bohužel nebyla pĜidČodbČry. Výsledkem byl lena. V letošním roce JiĜí Kalina
návrh
kolektorového se poþítá s rozšíĜením www.regulus.cz
pole o celkové ploše 60 stávajícího systému na
m2 a akumulaþního zá- Hale 100 (popisovaný
sobníku o objemu 3 m3. systém) o 10 až 20 ploInstalováno však bylo chých kolektorĤ. V zápouze 10 plochých ko- vislosti na získání státní
Koncem roku 2005 nás
oslovil hlavní energetik
firmy ETA a.s. Hlinsko
s požadavkem na obnovu technologie pĜípravy
teplé vody (dále jen TV)
v jednom z výrobních
objektĤ. PĤvodnČ byla
pĜíprava TV realizována
pomocí dvou zásobníkových plynových ohĜívaþĤ o objemu 325 litrĤ
(výkon každého z nich
byl 55 kW) a jedním
akumulaþním zásobní-
3
PĜíprava TUV ve firmČ ETA Hlinsko
http://regulus.dnh.cz/etasolar
http://regulus.dnh.cz/etasolar2
Poradíme Vám se získaním státních
þi evropských dotací.
Velkoplošný solární systém pro pĜípravu
TUV v domČ s peþovatelskou
službou v JihlavČ
Regulus spol. s r.o., Do KoutĤ 1897/3, 143 00 Praha 4,
Tel.: 241 764 506, [email protected]
3
slunce 24.6.2008 19:13 Stránka 27
Slunce – dobrý sluha, ale zlý pán
Původně jsme tento článek chtěli pojmout jako přehled technologií
využívajících energii Slunce. V současné době jsou všechny technologie využití sluneční energie, jako jsou sluneční teplovodní kolektory, vzduchové kolektory či fotovoltaické články již notoricky známé. Proto jsme se rozhodli pojmout toto téma poněkud netradičně
a nebudeme se zabývat ani tak využitím sluneční energie v budovách, jako spíše jejím nevyužitím. V této souvislosti nás napadla
i uvedená parafráze známého rčení „oheň – dobrý sluha, ale zlý
pán“.
Důvody našeho počínání vyplývají zejména z našich zkušeností při
řešení úloh energetického zásobování moderní kancelářské výstavby, a v některých případech i rodinných domů či průmyslových objektů. Nové skutečnosti se projevují právě v souvislosti s navrhováním velkých prosklených ploch v moderní architektuře.
V běžných budovách se sluneční energie projevuje v kladném slova
smyslu jako zdroj zajímavých tepelných zisků, které významně
a přitom v pozitivním slova smyslu přispívají k energetické bilanci,
a to i v jejím peněžním vyjádření.
Problémy však nastávají u moderní zástavby, kde v důsledku relativně značného prosklení se začíná právě Slunce projevovat v negativním slova smyslu formou tepelné zátěže. V současné době,
kdy kvalita výstavby, stavebních materiálů a kvalitní regulace
umožňují využití pasivních zisků od osob, technologií a Slunce pro
vytápění, problémy způsobuje právě spíše chlazení budov než jejich
vytápění. Spotřeba chladu na eliminaci tepelné zátěže tvoří u kancelářských budov minimálně stejnou spotřebu jako energie na vytápění. Výše uvedené skutečnosti si můžeme poměrně snadno demonstrovat v následujícím příkladu.
Obrázek 2: Poloha kanceláře v administrativní budově. [Kotek]
Obrázek 1: Zkoumaný segment části administrativní budovy. [Kotek]
Obrázek 3: Porovnání tepelných zisků (kW) a spotřeby chladu (MWh) u dvou posuzovaných objektů.
Lehká konstrukce (case600) x těžká konstrukce (case900). [Kotek]
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
27
slunce 24.6.2008 19:13 Stránka 28
Konstrukce budovy a velikost prosklení
Bez újmy na obecnosti budeme zkoumat segment č. 3 kancelářské
budovy, viz obrázky 1 a 2. Na následujících příkladech je potom
znázorněna citlivostní analýza tepelných zisků na velikosti plochy
zasklení u dvou variant konstrukcí, lehké konstrukce s nízkou tepelnou setrvačností (case600 _ 90 kg.m-2) a těžké, tj. s vysokou tepelnou setrvačností (case900 _ 310 kg.m-2).* Budeme zkoumat závislost procenta prosklení a tepelného zisku (v kW) potažmo roční
spotřeby chladu (v MWh) viz obrázek 3.
Z obrázku 3 je zřejmá citlivost zkoumaného segmentu budovy na
velikost prosklení v procentech a na akumulační schopnosti konstrukce, což ovlivňuje tepelný zisk a roční spotřebu chladu. Z uvedeného příkladu zřetelně vyplývá, že lehká konstrukce s nižší akumulační schopností (červená křivka) je citlivější na plochu zasklení
na jižní fasádě (větší strmost přímky).
Kromě toho těžká konstrukce (cca 310 kg.m-2) snižuje tepelné zisky
cca o 54 % (o 1,6 kW) u 30 % zasklení a u 98 % zasklení téměř
o 62 % (cca o 4 kW) oproti lehké konstrukci právě vlivem akumulaci chladu v nočních hodinách. Z pohledu celoroční bilance se
u „lehké“ stavby při 30 % zasklení projeví nárůst spotřeby chladu
cca o 31 %, zatímco i při 98 % zasklení se u těžké akumulační konstrukce projeví úspora až o 55 %.
Velikost prosklení, tepelná ztráta a spotřeba tepla
Další zkoumání se bude týkat citlivosti na velikost prosklení našeho
modelu na tepelnou ztrátu a spotřebu tepla. Pro tyto účely využijeme jako v předchozím případě počítačovou dynamickou simulaci
a budeme zkoumat citlivost modelu na plochu zasklení na ostatních
fasádách orientovaných dle hlavních světových stran (tentokrát
pouze pro lehkou konstrukci case600). Uvedené jednotky v grafech
na obrázku 4 jsou pro tepelnou ztrátu a zisk v kW a pro dílčí spotřeby v MWh. Pro názornost je vše vyneseno do jednoho grafu.
Z obrázku 4 je názorně vidět citlivost modelu na uvedené skutečnosti. Strmější přímky tepelných zisků poukazují na vyšší citlivost modelu
na velikost prosklení oproti téměř horizontálním, které znázorňují
tepelnou ztrátu a spotřebu tepla. To je patrné zejména u zkoumané
východní a západní fasády na posledních dvou grafech, kde tepelné zisky překračují tepelné ztráty velmi rapidně. Model nám ukazuje, jak na jižní fasádě spotřeba chladu převyšuje výhody tepelných zisků s rostoucí plochou zasklení, na rozdíl od fasády severní.
Podobný model lze sestavit i pro těžkou konstrukci, viz obrázek 5.
Z výše uvedených grafů je patrné, že u těžké konstrukce klesá spotřeba tepla s exponenciální závislostí z důvodu tepelné setrvačnosti a akumulačních schopností stavební konstrukce. O spotřebě chladu můžeme stále říct, že závislost je lineární.
Celková energetická bilance
Celková shrnutí roční spotřeby energie (součet spotřeby chladu
a tepla) a porovnání obou druhů konstrukcí u našeho zjednodušeného modelu ukazují obrázky 6 a 7.
Z výsledků je patrné, že těžká konstrukce je na tom v celkové energetické bilanci jednoznačně lépe, protože dokáže vyrovnávat prudké výkyvy energetických zisků.
Shrnutí a závěry
Z výsledků uvedených počítačových simulací, byť zjednodušených
modelů, závislosti prosklení a konstrukce budovy na tepelných ztrátách, spotřebě tepla, velikosti tepelných zisků a spotřebě chladu
Obrázek 4: Regresní přímky závislosti procenta zasklení jednotlivých fasádních stěn na spotřebu tepla, chladu a na max. tepelnou ztrátu
a tepelný zisk. (BESTEST-case600 – lehká konstrukce s nízkou tepelnou setrvačností cca 90 kg.m-2). [Kotek]
28
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
slunce 24.6.2008 19:14 Stránka 29
Obrázek 5: Regresní přímky závislosti procenta zasklení jednotlivých fasádních stěn na spotřebu tepla, chladu a na max. tepelnou ztrátu
a tepelný zisk. (BESTEST-case900 – těžká konstrukce s vysokou tepelnou setrvačností cca 310 kg.m-2). [Kotek]
Obrázek 6: Regresní přímky citlivosti procenta zasklení na celkovou
roční bilanci lehké konstrukce (case600). [Kotek]
vyplývají velmi jednoznačné závěry. Je naprosto zřejmé, že zvětšující se prosklení konstrukcí má zejména u lehkých konstrukcí vliv
na růst energetické spotřeby na vytápění a zejména na spotřebu
chladu.
U těžkých konstrukcí je závislost rovněž zřejmá, ačkoliv vliv není
tak značný, protože těžké konstrukce umožňují tento vliv částečně
eliminovat.
Pokud bychom převedli energetickou bilanci do peněžního vyjádření, získali bychom výsledky mnohem názornější, protože cena tepla
na vytápění je mnohem nižší než cena výroby chladu.
Ve vší úctě k moderním směrům architektury se autoři tohoto článku domnívají, že v blízké budoucnosti, s ohledem na rostoucí ceny
energií, se bude ochota platit za drahý provoz v moderních kancelářských budovách v čase snižovat.
JIŘÍ BERANOVSKÝ, PETR KOTEK a PETR VOGEL
Seznam použité literatury
[1] Kotek, P. (2008): Metoda MonteCarlo jako nástroj optimalizace energetické
náročnosti budov. Disertační práce. ČVUT v Praze, Fakulta stavební.
[2] ES 2002/91 směrnice Evropského parlamentu a rady o energetické náročnosti
budov (EPBD)
[3] Kotek, P. Heating and Cooling in Office Building, Workshop W2-510,
Prague, Czech Republic, 2005, s. 11–15, ISBN 80-01-03409-7
[4] Kotek, P. Pasivní a aktivní systémy pro snižování tepelné zátěže,
2. Letní škola TZB, Zduchovice, Czech Republic, 2004, s.50
[5] IES <VE> 5.0.1. 2007. (http://www.iesve.com/) – fullversion –
studentská verze energetického dynamického simulačního softwaru
[6] http://www.carbontrust.co.uk dokument ECG019
[7] http://www.eckelt.at prezentace systému DLS Ecklite Evolution
Obrázek 7: Regresní přímky citlivosti procenta zasklení na celkovou
roční bilanci lehké konstrukce (case900). [Kotek]
*poznámka: ČSN 730540-2 udává jako hranici mezi lehkou a těžkou konstrukcí
100 kg/m2 počítaje všechny vrstvy od vnitřního líce až k tepelně izolační vrstvě.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
29
energetika 24.6.2008 19:15 Stránka 30
ENERGETIKA
Energetika staveb pro logistiku
Snižování energetické náročnosti logistických budov se stává pro firmy jednou z podmínek trvalé
udržitelnosti konkurenční výhody umožňující jejich přežití. Ačkoli jsou potřebné technologie běžně
dostupné, často jsou opomíjeny pod časovým tlakem a škrty v rozpočtech. Jednou přijaté řešení
znamená zakonzervování neuspokojivého stavu, přičemž možnosti nápravy jsou velmi omezené.
Proč se zajímat o spotřebu energií
Spotřeba energií spojená s provozem staveb pro logistické účely je jednou z nezanedbatelných položek tvořících náklady každé
firmy působící v oboru logistiky. I když často stojí mimo ohnisko zájmu zodpovědných
manažerů, kteří se soustředí na ekonomické
výsledky vlastního předmětu činnosti firmy,
je velmi důležitá jak pro firmu, tak i pro celou společnost. Z hlediska firemního jsou
náklady na nákup energií fixní položkou,
která se příliš nemění v závislosti na výkonech firmy a je tedy pro firmu trvalou zátěží. Globální hledisko se týká spotřeby neobnovitelných paliv a produkce CO2 spojených
se spotřebou energií.
Jak se to udělá, takové už to bude…
Energetickou náročnost lze ovlivnit zejména při výstavbě budovy nebo areálu. Zde je
možno navrhnout řešení, které může být významně úspornější, a to za cenu poměrně
nevelkého zvýšení investic. Jakmile je však
budova postavena, je jakékoli změna mnohem nákladnější a může znamenat i velké
zásahy do provozu firmy.
Na rozdíl od úsporných opatření například
v bytovém sektoru je zcela odlišný i ekonomický aspekt. Pokud se u rodinného domku
prostá návratnost investice do zateplení nebo změny vytápění pohybuje kolem deseti
let, je to pro jeho majitele výborná zpráva.
Jednotlivý člověk si spočítá, že pokud by tyto peníze uložil jakýmkoli běžným způsobem, byl by jeho výnos stěží vyšší. Současně touto investicí zhodnocuje nemovitost
a zajišťuje si nižší životní náklady v době,
kdy bude v důchodu a bude mít možná nízké příjmy.
V případě podnikatelského subjektu tato logika neplatí, ale rozhoduje zde cena peněz.
Firma uvažuje, zda investovat do úspor nebo do předmětu svého podnikání. V případě, že dostupné prostředky může použít pro
rozšíření obchodu, jistě dosáhne výnosu 15
– 20 % i vyššího. Pokud by investovala do
zateplení haly s desetiletou návratností, bude výnos nižší, a tedy viděno firemní optikou, jedná se o jasnou ztrátu.
Další roli hraje nastavení daňových zákonů.
Náklady na spotřebované energie jsou jasnou nákladovou položkou v daném roce
a snižují tak daňový základ, zatímco investice do úspor se odepisují po částech mnoho let, takže firma v roce investice zaplatí
30
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
kromě vlastních investic i velmi vysoké daně. Tím se dá vysvětlit neochota podnikatelských subjektů k dodatečným investicím do
úspor.
Z tohoto nastavení podmínek vyplývá, že
největší šance na dosažení pozdějších nízkých nákladů je v době, kdy ještě nezačaly
projekční práce a je možno navrhnout nejvhodnější energetickou koncepci.
Energie a provozní náklady
Co vlastně tvoří nejdražší položky energetické bilance? Pokud opomineme chladírny,
mrazírny a další náročné technologie a budeme se držet obecných logistických staveb,
je to zejména vytápění a spotřeba elektřiny
spojená s provozem vzduchotechnických zařízení, které je nutno chápat jako celek.
Teprve potom hraje roli osvětlení, technologie, ohřev vody, atd.
Na následujících grafech je vidět, jak se jednotlivé části budovy podílejí na potřebě
tepla na vytápění. Pro příklad byla použita
reálná budova skladu s výměnou vzduchu
0,5 h-1 postavená v roce 1999 v souladu
s tehdy platnými normami.
Jak je vidět z grafů, největší položkou je větrání. Z tepelných ztrát prostupem je nejdůležitější střecha a podlaha, které mají velkou plochu.
Možnosti úspor vhodným návrhem
Z výše uvedeného vyplývá několik možností, jak postavit úspornější budovu.
Především je nutno věnovat velmi velkou
pozornost systému větrání a omezit je na
nejnutnější požadovanou hodnotu. Pokud
je zapotřebí pouze hygienicky nutná výměna vzduchu vyplývající z pobytu osob, je
možno úspěšně snížit množství větracího
vzduchu přiváděného zvenčí. Aby se čerstvý
vzduch dostal do dýchací zóny osob, je nut-
no jej směšovat s cirkulujícím vnitřním vzduchem. K tomu složí vzduchotechnické zařízení zkonstruované pro recirkulaci. Toto uspořádání ušetří i více než 90 procent tepla
potřebného pro pokrytí tepelné ztráty větráním. Vzduchotechnické jednotky tohoto typu jsou přibližně dvakrát dražší než srovnatelné zařízení pro pouhé větrání venkovním
vzduchem.
Pokud existuje jasný požadavek na vyšší výměnu vzduchu (např. kvůli látkám, které se
uvolňují ze skladovaných materiálů), lze využít vzduchotechniku se zpětným získáváním tepla z větracího vzduchu, která dokáže vrátit do budovy až 75 % tepla, které by
jinak odcházelo s teplým vzduchem. Náklady na toto zařízení jsou však 3 – 4x vyšší
a jeho provoz je spojen s výrazně vyšší spotřebou elektrické energie. Vzhledem k tomu,
že elektřina je zpravidla významně dražší
než ušetřené teplo, vyplatí se zde již pečlivě
počítat.
Větrání lze dále omezovat dalšími technickými zařízeními, jako jsou vzduchové clony,
apod., ale také organizačními opatřeními
energetického managementu (např. zákaz
současného najíždění vozidel k protilehlým
stranám budovy, které by způsobilo průvan
schopný během několika minut budovu zcela vyvětrat).
Vhodnou kombinací opatření lze s minimálním nárůstem investic postavit budovu s polovičními náklady na vytápění oproti standardu.
Postavte to rychle a levně!
V praxi bývají logistické areály stavěny pod
velkým časovým tlakem a s důrazem na
omezení investičních nákladů. Projektanti,
kteří navrhují budovu, nejsou nijak motivováni k tomu, aby nalézali úsporná řešení,
ale je po nich vyžadována rychlá a levná
energetika 24.6.2008 19:15 Stránka 31
práce. Proto obvykle navrhují budovu pouze
z pohledu splnění normových požadavků.
I když je v návrhu obsažena některá úsporná technologie, dříve nebo později se projekt dostane do fáze škrtání rozpočtu, kdy
se tyto položky stanou první obětí. Výstavbu obvykle řídí projektový manažer, jehož
zájmem je splnit požadavky vedení společnosti, které se týkají rozpočtu na stavbu
a termínu kolaudace. Výsledkem je většinou
opět neúsporná budova, u které se teprve
po několika letech provozu začíná uvažovat
o tom, jak její spotřebu snížit.
Obrat k lepšímu
Tento článek pouze nastiňuje některé dílčí
možnosti – ve skutečnosti existuje velká řada dostupných technologií a opatření vedoucích k výstavbě opravdu úsporných logistických budov.
Do nedávna řešily firmy problém energetiky
logistických budov pouze dodatečně. S nárůstem cen energií se začaly objevovat požadavky na úsporná řešení již ve fázi výstavby.
Zdá se, že si vrcholový management firem
strategickou důležitost této otázky uvědomuje, protože se rapidně zvyšuje poptávka
po dobrých koncepcích, které umožní optimalizovanou výstavbu. V době, kdy energetický
večírek lidstva zvolna končí, to bude poměrně důležitou podmínkou trvalého udržení
konkurenční výhody a prosperity firem. MGR. FRANTIŠEK MACHOLDA, MBA
EkoWATT CZ s. r. o.
Autor působí jako obchodní ředitel EkoWATT, je energetickým auditorem, poradcem EKIS MPO a konzultantem
Národního registru poradců. EkoWATT je přední česká
konzultační společnost zabývající se energetikou, ekonomií, managementem a environmentálními otázkami.
EkoWATT CZ s.r.o.
Areál Štrasburk, Švábky 2, 180 00 Praha 8
tel. 266 710 247, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz, [email protected]
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
31
presbeton 24.6.2008 19:21 Stránka 32
PRESBETON®
Vaše fantazie
a naše výrobky…
Česká společnost PRESBETON Nova, s.r.o. z Olomouce je jedním
z hlavních hráčů mezi výrobci betonového zboží pro venkovní stavby. Nosným sortimentem jsou vibrolisované zámkové tvarované
dlažby pro všechny varianty předpokládaného zatížení, v různých
velikostech a tloušťkách, s mnoha typy povrchů a barev. Velmi široká je letos nabídka plošných dlažeb s tryskanými, vymývanými
a broušeno-tryskanými povrchy. Specialitou a určitou novinkou firmy jsou lité velkoformátové dlažební desky se speciálními přírodními reliéfy na povrchu LIMA, RIGA, LIMA KRUH a RIGA OKTAGON.
Nejvýznamnějšími výrobky jsou pak zdicí materiály jako betonové
lícové cihly, oblíbené štípané tvarovky FACE BLOCK a melírované
tvarovky WILD BLOCK, ze kterých si můžete zbudovat oplocení, zídky, sloupy pod pergoly, ale i garáže a jiné stavby. Velmi efektním
materiálem pro podobné použití jsou záměrně otlučené velké zdicí
betonové kameny CRASH BLOCK. Technologická úprava – pemrlování se používá také při výrobě tvarovaných dlažeb. Takže otlučené
zdicí kameny i dlažby lze spolu kombinovat – a to je příležitost pro
náročné a tvůrčí zákazníky.
Pro Vaši fantazii firma nabízí jedinečné a zajímavé tvarované
dlažby s rumplovaným povrchem, které připomínají staré kameny
nebo přírodní dlažební prvky různých velikostí. Dlažby se vyrábí
v mnoha jemných přírodních odstínech nebo i v provedení dvoubarevného colormixu. Navíc se u většiny z nich ani nerozlišuje vrchní
nášlapná plocha, jak tomu bývá u běžných zámkových dlažeb, protože betonová směs je plně probarvena, takže pokládka dlažeb postupuje poměrně rychle. Otlučený povrch jim dodává příjemnou patinu a lépe koresponduje s dalšími materiály v zahradě nebo v okolí
domu. Květiny, okrasné stromy, keře nebo pěkný trávník se stávají
pomyslnou tečkou za kreativním řešením dlážděných ploch.
Výrobní program firmy PRESBETON však zahrnuje další výrobky pro
venkovní úpravy – doplňky ke komunikacím, květináče, lavičky,
sloupky, záhonové obruby, zahradní stěny, svahové tvárnice, palisády, venkovní schody a zahradní stupně. Zveme Vás také k návštěvě
některého volně přístupného archcentra nebo zahradní expozice
v prodejnách PRESBETON v Bystrovanech u Olomouce, ve Slavíči
u Hranic, v Poříčí nad Sázavou a v Pardubicích. Zde najdete všechny
produkty zabudované v reálných kompozicích a ucelených skupinách, včetně doplňků ze dřeva nebo kovu a v konečné zahradnické
úpravě. Mnoho inspirace Vám poskytnou fotogalerie na webových
stránkách firmy www.presbeton.cz.
32
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
presbeton 24.6.2008 19:21 Stránka 33
junkers 24.6.2008 19:24 Stránka 34
PLYNOVÉ KOTLE
Nová generace plynových závěsných
kondenzačních kotlů Junkers řady Cerapur
Před topnou sezónou přichází firma Junkers na trh s novou generací kondenzačních kotlů řady
Cerapur (CerapurSmart, CerapurComfort a CerapurAcu), které nahradí úspěšné kondenzačních
kotle Cerasmart a Cerapur. Úplnou novinkou v této řadě pak bude kondenzační kotel CerapurAcu
s integrovaným vrstveným zásobníkem teplé vody. Zajímavou novinkou je i kotel CerapurSmart
s výkonem 14 kW s možností odvodu spalin přes obvodovou zeď (dle nové ČSN 73 4201). Díky
novému patentovanému softwaru a nové řídicí jednotce Bosch Heatronic® třetí generace jsou
kotle schopné aktivně komunikovat také se solárními systémy.
Nové kondenzační kotle upoutají nejen novým vzhledem, ale i přívětivou jednoduchou
obsluhou a výrazně rozšířenou nabídkou
příslušenství. Vysoký užitný komfort těchto
kondenzačních kotlů poskytují nové možnosti pro nastavení parametrů na řídící elektronice Bosch Heatronic® třetí generace.
To nám umožňuje nejen správně a úsporně
řídit kotel, ale ve spojení s vhodnou regulací i celý systém.
S nízkou hladinou provozního hluku (do 38 dB
při provozu vytápění), normovaným stupněm využití až 109 %, nízkými emisemi
a označením Ekologicky šetrný výrobek,
jsou navíc maximálně šetrné k životnímu
prostředí.
Další novinkou je příslušenství odtahu spalin
v souosém provedení o průměru 60/100 mm.
Nadále zůstává v nabídce standardní příslušenství odtahu spalin 80/125 a dělené příslušenství odtahu spalin
80/80. Významnou novinkou je i možnost připojení cirkulačního
čerpadla přímo na řídící desku Bosch Heatronic® III. Úsporné programy řízení cirkulačního čerpadla nám nabízejí nové regulátory
(FR 110, FW 100, FW 200).
Velký důraz byl kladen na snížení elektrického příkonu. Navolením inteligentního chodu čerpadla, kdy čerpadlo ve spojení
s ekvitermním regulátorem FW neběží 24 hodin denně, ale je
v chodu pouze potřebnou dobu vypočítanou elektronikou Bosch
Heatronic® III. Tato nepatrná změna v servisním nastavení nám přinese úsporu elektrické energie v řádu cca 1 000 Kč/rok. Na řídícím
panelu Bosch Heatronic® III. je při uvádění do provozu pomocí nových funkcí také možné jednoduše kontrolovat a seřizovat plynovou armaturu.
Dnes již samozřejmé funkce jako je ECO/COM, možnost nastavení
času proti legionele, zobrazení nestandardních stavů na displeji,
popř. jejich přenastavení resetovacím tlačítkem jsou funkce, které
jsou k dispozici u všech kondenzačních kotlů.
Současně s těmito spotřebiči přichází na trh v novém designu i nepřímo ohřívané zásobníky ST 65, ST 120/ 160-2E a nová generace
regulátorů Junkers, určená pro kotle s elektronickou řídicí jednotkou Bosch Heatronic® třetí generace.
Nové prostorové (FR) a ekvitermní (FW) regulátory Junkers
nabízí celou řadu užitečných funkcí. Přináší nové varianty zapojení
a řízení topných systémů, včetně řízení solárního ohřevu teplé vody nebo i se solární podporou vytápění. Nepřehlédnutelný je nový
vzhled jednotlivých komponentů a samozřejmostí je snadná obsluha a menu v českém jazyce.
34
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Modulární koncepce regulátorů umožňuje vysokou variabilitu,
a tím možnost řídit vysoký počet různě členěných topných systémů.
Regulace může řídit až 10 topných okruhů a ohřev teplé vody
s použitím solárního ohřevu i bez něj.
Optimální propojení se solárními systémy
Pro optimální kombinaci plynových spotřebičů se solární energií
jsme vyvinuli u firmy Junkers revoluční systém řízení. Patentovaný
systém algoritmů vypočítává očekávané množství slunečního záření a redukuje tak již předem spotřebu plynu. Dává přitom solární
energii jednoznačnou prioritu. Výsledkem tohoto pokrokového algoritmu řízení a regulace je až o 15 % nižší spotřeba plynu. Funkce potřebné pro solární systémy jsou zahrnuty v regulátoru a automaticky se aktivují při připojení solárních komponentů.
Bosch Heatronic s inteligentním začleněním solárního softwaru
junkers 24.6.2008 19:24 Stránka 35
Aktivní solární optimalizace při přípravě teplé vody Nový CerapurSmart je díky výměníku WB6 o 6 kg lehčí, což se výInteligentní systém algoritmů
ukládá data o solárním výnosu
na místě. Získaná data se porovnávají s aktuálními údaji o počasí a zjišťuje se možný solární
výnos. Po porovnání může teplota v zásobníku při očekávání
solárních výnosů klesnout o stanovenou hodnotu. Například: ve
fázi hezkého počasí se zatáhne
obloha, solární výnos poklesne.
Bez solární optimalizace by se
Dodatečná úspora energie při
nyní zapnul kondenzační kotel. přípravě teplé vody až 15 %
Naše zařízení oproti tomu počká, zda se slunce opět neobjeví. Teprve pokud teplota v zásobníku
klesne pod stanovenou hodnotu, zapne se kondenzační kotel.
Pasivní solární optimalizace při vytápění
Solární optimalizace může na přání podporovat i vytápění. Optimalizační funkce využívá v tomto případě skutečnosti, že do
budovy se při slunečním svitu dostává jižními okny dodatečná sluneční energie. Systém to rozpozná a sníží výstupní teplotu pro
vytápění, což vede ke snížení
spotřeby energie na vytápění.
Jako příklad uvádíme topný systém s několika směšovanými top- Dodatečná úspora energie
nými okruhy, který je řízený dle při vytápění až 5 %
vytápěného prostoru příslušným
počtem prostorových regulátorů. Ohřev teplé vody je řešen nepřímoohřívaným zásobníkem teplé vody s jednou topnou spirálou pro solární
okruh. Případný dohřev teplé vody je možný v kombinovaném plynovém kotli. Toto zapojení výhodně využijeme např. v penzionech se společnou sprchou, v provozovnách, kde máme několik prostor s odlišným
provozem, zkrátka všude tam, kde máme několik topných okruhů
a pouze jedno odběrné místo na teplou vodu. Na prostorových regulátorech umístěných v řídících místech jednotlivých okruhů si navolíme
požadovaný program vytápění daného okruhu. Teplotu teplé vody nastavíme na kotli a způsob dohřívání zásobníku solárními panely řídíme
regulátorem FR s modulem ISM 1. Přesným řízením (kde, kdy a nakolik stupňů) a solárním ohřevem teplé vody výrazně šetříme energii.
Pokud hledáte kotel s výhodným poměrem cena/výkon, který nabízí veškeré výhody kondenzační techniky a kromě toho je také
mimořádně kompaktní, je to právě plynový kondenzační kotel
CerapurSmart (14, 22, 28 kW), nástupce kotlů řady Cerasmart.
razně projeví při montáži. Výměník je kombinací slitiny (mangan,
křemík, hořčík) a nerezové oceli. Díky tomuto spojení nedochází
k zanášení tepelného výměníku na straně topné vody. Nejvyšší přestupnost tepla do topné vody a tudíž nejvyšší účinnost nám zaručuje cylindrický hořák a pod ním umístěné vyjímatelné přepážky
s promyšleným žebrováním slitinového těla výměníku.
Novinkou je způsob nasávání vzduchu, přívod plynu do hořáku
a umístění elektronicky řízeného ventilátoru. To vše zajistí velmi
tichý chod kotle.
Zajímavou novinkou je i kotel s výkonem 14 kW s možností odvodu
spalin přes obvodovou zeď (dle nové ČSN 73 4201). Dle této normy je
možné řešit odvod spalin u rodinných domků přes obvodovou zeď v technicky odůvodnitelných případech pouze u kotlů do výkonu 14 kW.
Plynový kondenzační kotel CerapurComfort (16, 28, 30 a 42 kW)
je nástupce oblíbeného kotle Cerapur s textovým displejem. CerapurComfort je kotel té nejvyšší třídy. Nové odhlučnění kotle
pomocí speciální zvukově izolační podložky, nový trojcestný ventil s krokovým motorkem, elektronicky řízené
čerpadlo, snímáním zpátečky NTC čidlem atd., posouvá tento kotel na tu nejvyšší příčku v kondenzační technice.
Díky zvětšenému deskovému výměníku, turbíně a příslušným NTC
čidlům ve spolupráci s Bosch Heatronic® III. umožňují kombinované
kotle (provedení s průtokovým ohřevem teplé vody) dodávat TV na
velmi vysoké úrovni. Splňují tak vysoké nároky na přípravu teplé
vody, a to vše je zařadilo do komfortní třídy označené třemi hvězdičkami, podle směrnice EU 92/42/EC respektive EN 13203.
Kotle CerapurComfort nám umožňují další zvýšení úspor díky zabudovanému elektronicky řízenému čerpadlu. Neregulovatelná oběhová
čerpadla pracují vždy na celý výkon, ačkoli to přes část topné sezóny
není vůbec nutné. Přitom zbytečně spotřebovávají energii: na jejich
účet jde téměř 10 % celkové spotřeby elektrické energie domácnosti.
Elektronicky řízené čerpadlo při správně navolené charakteristice
automaticky rozpozná, jaké množství topné vody je zapotřebí, výkon
čerpadla se přizpůsobí skutečné potřebě, a tím dodatečně šetří energii. Kondenzační kotle CerapurComfort udělají s plýtváním konec!
Při správném využití všech možností nastavení Bosch Heatronic® III
čerpadla a regulace nám posouvá kotel Cerapur Comfort zákonitě
na nejvyšší příčky v kondenzační technice.
Plynový závěsný kondenzační kotel CerapurAcu s vestavěným
zásobníkem připravuje teplou vodu prostorově a energeticky úsporným způsobem tzv. vrstveným ohřevem teplé vody. Je tak vlastně
v případě nedostatku místa, díky svým rozměrům a provedení adekvátní náhradou stacionárních kondenzačních jednotek Cerasmartmodul. Moderní vrstvený způsob přípravy teplé vody umožňuje dosahovat až o 17 % vyšší účinnosti než u běžných zásobníků. Voda
je ohřívána vysoce výkonným výměníkem, rovnoměrně vtéká do zásobníku, což vede k vrstvení vody. Tím je zajištěno dostatečné množství teplé vody, kdykoliv jí budete potřebovat. Vrstvený zásobník
šetří peníze, neboť náklady na přípravu teplé vody jsou nižší než
u běžných zásobníků. V číslech: vrstvený zásobník s objemem 42 l
nabízí komfort přípravy teplé vody běžného cca 90 l zásobníku.
Kotel Cerapur Acu se skládá ze dvou částí: vrstvený zásobník – váží 23 kg a jako první část se věší na stěnu, což výrazně zjednodušuje a zlehčuje montáž kotle. Na tento vrstvený zásobník se jednoduchým způsobem zavěsí a vzájemně propojí kotlová jednotka
vážící cca. 38 kg. Vzniklý celek díky svému designu vypadá jako klasický závěsný kotel. Rozměry 890 x 600 x 400 mm předurčují tuto
kombinaci do prostor, kde potřebujeme uspořit místo, ale zachovat
velmi vysoký komfort teplé užitkové vody.
Vrstvený zásobník jsou tři válcové nádoby o objemu 14 l vzájemně
mezi sebou propojeny. Nabíjecí čerpadlo čerpá konstantní rychlostí
8 l za minutu vodu mezi zásobníkem a deskovým výměníkem kotPSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
35
junkers 24.6.2008 19:24 Stránka 36
PLYNOVÉ KOTLE
soustředný
protiproudý
princip v jedné
šachtě
postupná výměna
konvenčních kotlů
za kondenzační
dvoušachtový
princip (oddělené
nasávání vzduchu
a výfuku spalin)
Lehká instalace díky rozložení hmotnosti
CerapurAcu před…
Společné přetlakové komíny LAS
pro kondenzační kotle
Možnost použití pro rekonstrukce nebo novostavby vícepodlažních bytových domů.
Výhody na první pohled:
úspora nákladů na vytápění výměnou za kondenzační kotle
do společného odvodu spalin lze připojit až 5 spotřebičů
minimální stavební úpravy díky využití stávajících komínů
díky přetlakovému výfuku spalin je možná vestavba
i v malých komínových šachtách
provoz spotřebičů nezávislý na vzduchu v místnosti
díky kondenzační technice je provoz kotlů velmi tichý
36
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
…a po montáži
le. Deskový výměník je dimenzovaný tak, že při konstantním průtoku a maximálním výkonu kotle je zpátečka na nízké teplotě a kotel
je stále v kondenzačním režimu s maximální účinností.
Při průtoku 4 l/min. můžeme neustále dodávat teplou vodu o teplotě 60 °C. Při zvýšení odběru na 10 l/min. a po vyčerpání vody o teplotě
60 °C (cca 80 l) bude kotel dodávat nepřetržitě vodu o teplotě 50 °C
na průtokovém principu. Pokud zásobník obsahuje pouze studenou vodu,
i přesto je zajištěn vysoký komfort přípravy teplé vody. Kotel změní provozní režim a připravuje vodu na principu průtokového ohřevu. V každém
případě se můžete těšit z dostatku teplé vody, až 13 l za minutu.
CerapurAcu nám umožňuje v případě potřeby vestavět expanzní
nádobu (2 l) pro teplou vodu přímo do kotle. To spoří čas a prostor.
Jako cirkulační čerpadlo můžeme využít čerpadlo pro vrstvené nabíjení zásobníku (s příslušenstvím č. 1191). To nám ušetří náklady
za vlastní cirkulační čerpadlo a čas na instalaci.
Pokud se budeme bavit o novinkách u všech kondenzačních kotlů,
nemůžeme opomenout zcela nové funkce např. zobrazení inspekce.
Pomocí této funkce můžeme nastavit počet měsíců, po kterých se
má provést pravidelný servis. Funkce uzamčení všech ovládacích prvků na kotli pouhým zmáčknutím tlačítek, uzamkne ovládací prvky v nastavené poloze a náhodná obsluha např. malé děti,
nemají možnost způsob vytápění ovlivnit.
stiebel 24.6.2008 19:25 Stránka 37
Novinky v oblasti tepelných čerpadel Stiebel Eltron
WPL cool – vytápění, které v létě chladí.
Obecně není příliš jasné, kam se bude v příštích letech ubírat změna klimatu. Vytápět
budeme muset i nadále, někdy víc nebo někdy méně tak, jak ukazují poslední dvě úplně rozdílné zimy. Současně musíme počítat
v letních měsících s extrémně vysokými teplotami. Je dobré, když se alespoň ve vlastním domově na oba případy připravíme.
Německý výrobce tepelné techniky Stiebel
Eltron, firma s více již 80-ti letou tradicí
s výrobou tepelné techniky a více než třicetiletou tradicí výroby tepelných čerpadel, na
výstavě ISH ve Frankfurtu n/M představila
nové tepelné čerpadlo systému vzduch/voda typové řady WPL cool. Toto zařízení poskytne v moderních prostorách možnost vytápět v zimě a chladit v létě. Celoročně pak
může zajišťovat přípravu teplé vody. Ohřev
bazénové vody je výhodný zejména u venkovních bazénů, neboť to vzhledem k průběhu výkonové charakteristiky neznamená
nutnost navýšení topného výkonu.
Tepelná čerpadla WPL patří ke špičce nejen
díky vynikajícím výkonovým parametrům, ale
i díky velmi tichému provozu. Za optimální
regulací topného i chladicího procesu a ještě
vyšším topným faktorem u nového WPL cool
nestojí jen Scroll kompresor s přídavným
vstřikováním chladiva, ale nově i elektronický expanzní ventil. Stejnosměrný ventilátor
umožňuje optimálně řídit otáčky z pohledu
chladícího okruhu, ale i hlučnosti.
Tento moderní systém vytápění a chlazení
je bezpečnou investicí do budoucnosti a zvyšuje komfort bydlení i cenu nemovitosti.
Desetitisíce instalací tepelných čerpadel
vzduch/voda WPL po celém světě potvrzují
vhodnost použití nejenom u novostaveb,
ale i při rekonstrukcích.
Tepelné čerpadlo je dodáváno v kompaktním vnitřním nebo venkovním provedení
(tedy nikoli v děleném – split provedení).
Opláštění je zhotoveno z kvalitního pozinkovaného plechu, opatřeného perlově bílým
vypalovaným lakem. U venkovního provedení tato povrchová úprava spolu s konstrukcí
horního krytu, v kterém je integrován vzduchový nasávací a vyfukovací kanál, chrání
tepelné čerpadlo před nepřízní počasí. Vnitřní provedení nasává a vyfukuje zdrojový
venkovní vzduch pomocí tepelně a zvukově
izolovaných vzduchových hadic připojených
na venkovní stěnové průchodky.
Vzduch/voda tepelné čerpadlo nabízí výhřevnost v kompaktní formě. Ještě při teplotě
-20 °C dokáže tepelné čerpadlo získávat
z venkovního vzduchu energii. Sériově je
vestavěn elektrokotel jako bivalentní zdroj.
V letním chladicím provozu odebírá WPL
cool z místností pomocí fancoil jednotek
nežádoucí teplo a předává ho prostřednictvím tepelného čerpadla vnějšímu vzduchu.
V oblasti tepelných čerpadel země/
voda představila společnost Stiebel
Eltron přístroje WPF s vysokým topným výkonem určené pro zdroje až
400 kW.
Tepelné čerpadlo nové konstrukční řady používá v zemi existující geotermální energii
pro cenově výhodné vytápění velkých objek-
Tepelné čerpadlo WPF 20
tů. Srdcem chladícího okruhu je kompresor
Scroll pracující s ekologicky nezávadným chladivem R410a. Maximálně dosažitelná teplota topné vody tak dosahuje až 60 stupňů
Celsia.
Vnější image tepelného čerpadla nechá tušit, do které výkonové kategorie stroj patří.
Vzhledem k celkové hmotnosti stroje je konstrukce řešena tak, aby umožňovala i transport jeřábem. V případech, kdy pro kotelnu
jsou k dispozici omezené prostory, je možno
dokonce instalovat 2 tepelná čerpadla na
sebe.
Samostatné zařízení je dodáváno v pěti výkonových modifikacích WPF 20 až 66 do topného výkonu 66 kW. Kaskádovým zapojením těchto modulových jednotek je možno
dosáhnout topného výkonu 120 až 400 kW.
Pro řízení tepelného čerpadla v samostatném i kaskádovém zapojení slouží regulátor
WPM, případně doplněný o přídavný modul
MSM.
Na investiční akce s tepelným čerpadlem je
možno zažádat o státní dotaci. Aktuální informace o možnostech státní podpory naleznete na webových stránkách České energetické agentury (www.ceacr.cz).
STIEBEL ELTRON spol. s r.o., K Hájům 946, 155 00, Praha 5
tel. 251 116 111, fax 235 512 122
[email protected], www.stiebel-eltron.cz, www.tepelna-cerpadla.cz
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
37
loos 24.6.2008 19:26 Stránka 38
Rekonstrukce parní kotelny
s přechodem na biomasu
Investor: CNM textil a.s.
Baška 425, 73901, e-mail: [email protected]
závod: Úpravna Oskava, okres Šumperk
Původní stav:
Kotelna byla původně vybavena dvěma parními kotli na TTO z roku 1985 (8 t/h, 1,37 MPa, 201 °C), vyrobenými firmou Tatra Kolín, typ BK 8.
Výkon kotelny: 10,94 MW, t. j.16,0 t/hod. Kotle byly osazeny hořáky Weishaupt, typ IRGMS – 60-AZM. Hořák u kotle K1 – kombinovaný
zemní plyn/mazut, hořák na K2 pouze na mazut. Kotle byly ručně odkalovány a odluhovány a vybaveny zařízením pro stálý dozor. Havarijní signalizace – optická i akustická. Kotle K1 a K2 bez ekonomizérů. Jmenovitá provozní účinnost kotlů je odhadována na cca 72 %.
Nové řešení:
Jednalo se o soubor technických a organizačních opatření. Prvním z nich bylo zavést systém energetického managementu. Dalšími
byly: výměna trafa ze 70. let za nové a instalace zařízení, které reguluje odběr elektrické energie ze sítě, využití odpadního tepla zařízení, kdy se odpadní teplo akumuluje a slouží k předehřevu prací vody, výměna elektromotorů na napínacích rámech a osazení elektromotorů frekvenčními měniči. Významným opatřením byla změna palivové základny, přechod z TTO na biomasu.
Současný stav:
Byl postaven nový 4 t/h parní kotel SCHMID na spalovaní biomasy s minimální provozní účinností 86 %. Pro špičkování biomasového
kotle slouží 4 t/h parní kotel LOOS, spalující ZP. V současné době se připravuje pětiletý kontrakt na odběr biomasové hmoty.
38
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
loos 24.6.2008 19:26 Stránka 39
Předpokládané výsledky:
Úspora primární energie: 16 242 GJ/r, úspora CO2: 1 176 t/r, t.j. pokles o 20 %, úspora provozních nákladů: 4,8 mil Kč/r v cenách energií
roku 2005, tj. v roce 2006 již 5,5 mil. Kč/r.
Financování:
Investiční náklady 45,3 mil. Kč, z toho přidělena dotace ve výši 38,6 % (17,5 mil. Kč) z OPPP, vlastní prostředky 10 mil. Kč a bankovní
úvěr ve výši 17,8 mil. Kč.
Termíny realizace:
Termín realizace jaro 2008.
Práce provedené SEVEn:
Energetický audit
Příprava smluv s dodavateli energií (elektrická energie, zemní plyn, biomasa)
Studie proveditelnosti
Technická dokumentace pro výběrové řízení
Výkresová dokumentace pro stavební povolení
Stavební povolení
Technický dozor investora
Partneři projektu:
KOTLE LOOS, spol. s r.o. – dodavatel plynového kotle LOOS a biomasového kotle SCHMID
EUFC, s.r.o. – zajištění dotace a zajištění úvěru pro společnost CNM Textil, a.s.
Charmont, s.r.o. – generální dodavatel stavby
Česká energetická agentura
Ocenění projektu:
Čestné uznání za nejlepší exponát – Aquatherm 2006 – Projekt na zvýšení energetické efektivnosti,
rekonstrukce parní kotelny na spalování biomasy a využití odpadního tepla z technologických procesů
Hlavní cena 5. ročníku celostátní soutěže Energetický projekt roku 2006 – pořádané MPO ČR a ABF,
generální sponzor Skupina ČEZ, více na http://www.energetickyprojekt.cz/2006/cz/aktuality.asp
Prodej Kompletní servisní služby Náhradní díly Měření emisí
KOTLE LOOS, spol. s r.o., Bezová 1 č.p. 1658, 147 14 Praha 4
tel. 244 112 111, fax 244 112 150, [email protected], www.loos.cz
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
39
rubidea 24.6.2008 19:28 Stránka 40
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Podlahové vytápění Tiemme
Podlahové vytápění je problematika známá již mnoho let. Už ve starověkém
Římě lze dohledat původ tohoto druhu vytápění. Velký rozmach zažívá podlahové vytápění až v posledních letech vlivem růstu cen energií, kladením
důrazu na co nejnižší tepelné ztráty budov a vyšší informovanosti konečných
zákazníků o možnostech a metodách vytápění obytných objektů.
Volba podlahového vytápění přichází v úvahu
pouze tam, kde jsou splněna tato kritéria:
Průměrná tepelná ztráta by měla být menší
jak 20 W/m3, eventuální průměrná roční spotřeba tepla nižší než 70 až 80 kWh/m2.
Proč začíná být podlahové
vytápění stále více v oblibě?
Je to jeden z nejkomfortnějších způsobů vytápění. Způsob šíření tepla celoplošně a především velkým podílem přenosu tepla pomocí sálání téměř kopíruje tepelnou křivku,
která by měla působit na člověka pro zachování tepelné pohody v objektu.
A = ideální křivka
B = křivka podlahového vytápění
C = křivka vytápění radiátory
D = křivka vytápění fan-coily
Dalším příznivým faktorem je energetická
úspora tohoto druhu vytápění. Tím, že se teplo šíří celoplošně, lze teplonosné médium
ohřívat na mnohem nižší teplotu, než u klasických otopných ploch. Z toho plyne další
výhoda, že tepelné ztráty mezi obytným prostorem a otopnými plochami jsou také nižší, protože je nižší teplotní gradient (menší
rozdíl v teplotě teplonosné kapaliny a teplotě vytápěného prostředí).
O estetické stránce snad ani není nutné se příliš zmiňovat. Odpadá nutnost použít klasické
otopné plochy a pod okny tím pádem vzniká nový prostor pro zařizování interiéru.
Ze zdravotního hlediska je především důležité, že se jedná o celoplošné šíření tepla –
nedochází ke vzniku vlhkých zón, plísní,
množení roztočů a spalování atmosférického prachu.
Na našem trhu lze najít mnoho výrobců
a dodavatelů podlahového vytápění. Už méně jich ale splňuje komplexnost dodávky
systémů a na prstech jedné ruky by se dalo
spočítat kvalitní technické zázemí a snaha
firem držet se nejnovějších trendů a předpisů, které udává především norma ČSN EN
1264. Všechny tyto předpoklady podlahové
vytápění od firmy Tiemme splňuje.
40
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Firma Tiemme sídlí v severní Itálii v provincii Brescia. Je součástí velkého společenství průmyslových firem Gnutti Group zabývající se od padesátých let minulého století
zpracováním mosazi. Firma Tiemme se zaměřuje především na oblast voda – plyn –
topení.
V sortimentu firmy Tiemme jsou dva základní typy podlahového vytápění – systém
s výstupky (Classic systém) a systém s hladkou systémovou deskou (Plus systém a jeho
varianty – pro průmyslové realizace – systém
Strong a pro maximální snížení výšky podlahy – systém Flat). Všechno jsou to tzv.
„mokré‘‘ systémy, tj. podlahové vytápění je
po montáži zalito odpovídající vrstvou betonu, případně samonivelačního potěru.
Pro rozvod teplonosného média se využívá
trubka vyrobená z PEXu (síťovaný polyethylen s kyslíkovou bariérou – konkrétně se jedná o PEXb) v případě přání montážní firmy
lze pro montáž smyček podlahového vytápění využít trubky z Al-PEXu (síťovaný polyethylen s kyslíkovou bariérou a s hliníkovým
jádrem).
Systémové desky hladké a s výstupky
splňují předpis normy UNI EN 13163 – třída
150 v celém rozsahu.
Rozdělovače pro rodinné domy – jsou
vyráběny z kvalitní mosazi CW 614 a těla
rozdělovačů jsou již osazena regulátory průtoku (průtokoměry, paměťové ventily, ventily pro připojení termoelektrických hlavic).
Rozdělovače jsou vyráběny v rozměrech 1‘‘
a 1‘‘1/4, počet okruhů od 2 do 12-ti, připojení 3/4‘‘ x 18 (euroconus).
Rozdělovače pro průmyslové realizace – pro průmyslové realizace jsou určeny
rozdělovače schopné snášet vyšší nároky na
hydrauliku topného systému. Těla rozdělo-
vačů jsou vyrobena z nerezové oceli AISI
304 v rozměrech 2‘‘, počet okruhů 5 až 16.
Součástí rozdělovače může být mísící sada,
která zajišťuje dodržení předepsané teploty
na vstupu do systému podlahového vytápění dle projektové dokumentace.
Termoregulace – v sortimentu Tiemme
je samozřejmě termoregulace též zahrnuta,
ať se jedná o jednoduchou regulaci jedné zóny, až po rádiově řízené regulace určené pro
maximálně přesnou regulaci odpovídající nárokům i toho nejnáročnějšího klienta.
Pro projektanty tohoto systému vytápění je
určen speciálně vyvinutý software Efesto,
který nejenže dokáže navrhnout a velice
přesně propočítat systém podlahového vytápění Tiemme, ale zároveň může být nepostradatelnou pomůckou pro projektanty
TZB, protože lze v tomto programu spočíst
tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 a dále navrhovat i další otopné plochy pro pokrytí tepelné ztráty objektu.
Závěr
V tomto informativním článku jsem nemohl
plně vystihnout problematiku podlahového
vytápění. Pro více informací doporučuji prostudovat odborné články docenta Ing. Jiřího
Bašty, Ph.D.
Pro více technických informací o podlahovém vytápění Tiemme doporučuji navštívit
internetové stránky www.rubidea.cz
ING. VÍT BRÁZDA
Rubidea CZ s.r.o.
suchá 24.6.2008 19:33 Stránka 41
Podlahy v domech pro seniory
Podlahové krytiny v objektech s péčí o seniory jsou spolu s podkladovými vrstvami tvořeny různými druhy a strukturami materiálů. Jsou ošetřeny povrchovými úpravami a současně také nositeli specifických technických, ergonomických i estetických vlastností. Umožňují plnit provozní zátěžové podmínky také v interiérech s poskytováním
sociálních služeb na různé úrovni.
Péče o člověka, splnění jeho tělesných, sociálních i duchovních hodnot
v poslední fázi života předpokládá vytvářet vnitřní prostředí trvale esteticky zajímavé, ekonomicky dostupné, bezpečné, hygienické a udržované rovněž vlivem správně navrhovaných podlahových krytin.
Podlahová plocha ve všech typech stavebních objektů významně
ovlivňuje celkový vzhled interiérů, musí však plnit svoje funkční
a estetické vlastnosti.
V těchto souvislostech zákon č. 108/2006 o sociálních službách rozlišuje a definuje různé druhy pobytových zařízení, formy poskytovaných služeb pro starší osoby a jejich standardy interiérového vybavení. V současnosti jsou to zařízení, která kladou velký důraz na
aplikaci vhodných podlahových krytin. Patří sem domovy pro seniory s převládající ubytovací funkcí a hospicové domy pro seniory
s trvalým upoutáním na lůžko a nezbytnou lékařskou péčí.
V obou typech těchto zařízení se funkční nášlapné a pojezdové bezbariérové plochy týkají zejména:
vstupních prostor s recepcí, vybavené samostatnými celky
čistících zón, zabraňujících přenosu velkých i malých nečistot
z exteriéru do interiéru
přidružených administrativních prostor
chodeb, atrií a schodišťových komunikací
lůžkových pokojů pro seniory včetně hygienických zařízení
místností pro lékaře s vyšetřovnou a pracovnami sester
místností pro poslední rozloučení
zázemí s varnou a přípravou jídel, popř. jídelny
pro mobilní seniory
prádelny ve spojení se sušením prádla vhodnými
elektrospotřebiči
TZB s kotelnou, osobními i nákladními výtahy
skladovacích prostor a dalších.
Namáhavé činnosti ošetřujícího personálu v průběhu celého dne
vyžadují daleko vyšší standard aplikace vybraných podlahových
krytin. Mezi nejčastější a vhodné povrchy patří:
Pružné teplé a méně teplé homogenní podlahoviny na bázi PVC
a vinylu, zahrnující ve hmotě bakteriostat, přičemž daleko více
snesou opakovanou běžnou i specifickou údržbu podle podmínek
dezinfekčních řádů. Dotýká se to především prostor se zdravotní
péčí a lůžkových pokojů, frekventovaných chodeb pro personál,
zohledňující pružný nášlap, ale i jeho pocitů odnímání teploty
z povrchu podlahové krytiny.
Tvrdé keramické nebo kamenné podlahy, někdy ve zvlášť odůvodněném případě jako vytápěné teplovodním způsobem, s použitím v prostorách vstupů a dvoran, dále pro místnosti technického zázemí z hygienického a bezpečnostního hlediska.
Podlaha podle ČSN 77 45 05 je zde definována jako sestava podlahových vrstev uložených na nosném podkladu stropní nebo jinak
upravené konstrukce, popř. zabudovaných podlahových prvků, s dilatačními a pracovními spárami.
Sestavu jednotlivých vrstev podlahy, v pořadí směrem od stropní
konstrukce, vždy tvoří vrstva podkladová, popř. vyrovnávací, dále
vrstva izolační, těsnící s funkcí akustickou, tepelnou a hydroizolační, následuje vrstva vyrovnávací, v některých případech jako podklad s funkcí roznášecí a odstraňující nežádoucí nerovnosti a nakonec vrstva nášlapná s velmi častou odolností proti velké provozní
zátěži a nejrůznějším ušpiněním na podlahovině a především s návrhy výtvarných a prostorových účinků v interiérech.
Nášlapná vrstva zajišťuje funkci ergonomickou, souhrnně s těmito
vlastnostmi:
vzhled a barevnost: na podlaze s tmavšími odstíny ve vztahu
k četnosti a zátěže lokálních ušpinění různým obutím nebo pojezdu, při provádění pravidelné údržby, opodstatněné pestrosti
barev, zvyšující estetickou účinnosti podle odborného uvážení
a citu pro aplikaci
kontrast barev pro bezpečnou chůzi
omezení a zmírnění jasů při pohledu na barevné plochy v zorném
poli člověka a současném denním i umělém osvětlení
zmírnění zátěže na kloubní systém lidského těla a stupněm poklesu dotykové teploty při chůzi s vhodně navrhovanou tloušťkou, skladbou a stupněm tvrdosti podlahové krytiny na určených
plochách
zajištění bezpečné samostatné i pojezdové chůze pomocí protiskluzu za sucha nebo na mokrém povrchu
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
41
suchá 24.6.2008 19:33 Stránka 42
vyloučení obtěžování elektrostatickým nábojem, ve smyslu zajištění jeho odvedení z povrchu krytiny
zajištění komfortu při pojezdu lůžkového nebo jiného pomůckového mobiliáře na podlaze, který počítá s vysokou odolností abraze na její vytvrzované povrchové úpravě na bázi PUR a další
navazující technické vlastnosti podlahových krytin, jako je chemická odolnost, kročejový útlum a vzduchová neprůzvučnost,
stupeň požární odolnosti a index šíření plamene po povrchu, čistitelnost a průběh údržby ve spojení s dodržováním hygieny prostředí podle požadavků vyhlášky č. 195/2005 – pro zabezpečení
provozu hospicového typu zdravotnických zařízení.
Současná architektonická praxe a rozhodování při výběru konkrétní podlahové krytiny v interiéru upozorňují na některá kritéria, kterými můžeme eliminovat chybná rozhodnutí.
Týkají se zejména vlivu a druhu ušpinění při přenosu z exteriéru do
interiéru přes zátěž čistících zón a odůvodnění aplikace podlahovin
pro jednotlivé podlaží místnosti s ohledem na účel prostor a provádění činností.
42
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Architekti sledují cíl vytvářet podmínky i pohodu prostředí pomocí
barevnosti, vhodných povrchových optických účinků a celkového
estetického vzhledu. Skrývá se za ním odolnost povrchové úpravy
vůči jakémukoliv ušpinění, bezpečí a pohodlnost při chůzi i pojezdu,
bez obtěžování statickou elektřinou a také pravidelné ošetřování
podlahoviny, používání vhodných čistících prostředků i receptur pro
úklid s ohledem na zachování výtvarných hodnot architektonického
díla.
Prameny:
1. ČSN 74 4505 – Podlahy. Společná ustanovení a související ČSN
2. Suchá, V.: Interiér – aplikace materiálů a doplňkových konstrukcí
v interiéru, ČVUT Praha 2005 technické podklady – Hospic „Citadela“,
Valašské Meziříčí
Foto: archiv autorky
ING. AKAD. ARCH. VĚRA SUCHÁ
Stavební fakulta ČVUT
Katedra architektury a stavitelství
suchá 24.6.2008 19:33 Stránka 43
Dotace na úspory energie a využívání
obnovitelných zdrojů pro veřejný sektor
nejsou loterií
„Přístup k dotacím na úsporné projekty, zateplování, využívání obnovitelných zdrojů z Evropských fondů se za posledních deset
let vývoje v České republice zpřehlednil natolik, že jej lze považovat za transparentní. Každý žadatel má právo znát svoji naději, či
mít svoji jistotu úspěchu“
„Základní zásadou našeho přístupu jsou nízké počáteční náklady při podání projektové žádosti, žádné
provize za úspěch (nejsou uznatelným nákladem) a následná komplexní pomoc při realizaci a dokončení
projektu. Současně neslibujeme nikomu 90 procentní výši podpory, ale díky specifickému přístupu ke
každému projektu Vám navrhneme reálnou výši podpory tak, aby daný projekt měl vždy maximální
pravděpodobnost úspěchu.“
Libor Novák
ředitel společnosti
Aktuální úspěch projektových žádostí
Komplexní servis
V rámci II. výzvy OPŽP speciálně zaměřené na školská zařízení jsme
zastřešovali komplexní přípravu projektových žádostí 11 žadatelů.
Bylo nám potěšením oznámit všem spolupracujícím městům a obcím,
že jejich žádosti bylo vyhověno. Částečně jsme se podíleli (příprava
samotných žádostí, zpracování energetických auditů) na 33 dalších
projektových žádostech, ze kterých bylo celkem 30 úspěšných.
Společnost Energy Benefit Centre o.p.s. Vám nabízí záruku
profesionální spolupráce díky týmu odborníků, kteří realizaci Vašeho
projektu zastřeší. Vybraní odborní garanti se podíleli na přípravě
operačních programů na roky 2007 - 2013 souvisejících s
financováním úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,
někteří z nich přímo na vzniku, přípravě i metodice vyhodnocení I. i II.
výzvy Operačního programu životní prostředí. Vzhledem k bohatým
zkušenostem načerpaným přímo u poskytovatele dotací „Státního
fondu životního prostředí“ Vám kromě orientace v problematice
mohou nabídnout také výbornou znalost prostředí SFŽP a fungování
celé fáze od projektové přípravy až po závěrečné hodnocení projektů.
Celková úspěšnost ve II. výzvě specializované na školy tak dosahuje
95 % a řadí společnost Energy Benefit Centre, o.p.s. mezi TOP
poradenské agentury s odborným zaměřením na nejvyšší příčky.
Průměrná úspěšnost všech žadatelů v rámci dané výzvy OPŽP však
nebyla zanedbatelná a dosáhla cca 64 % (ze 681 podaných žádostí
bylo 434 žádostí vybráno k podpoře).
Ve společnosti Energy Benefit Centre o.p.s. působí nebo s ní
spolupracuje i řada osob, které se úsporám energie, zateplování a
technickým zařízením budov trvale věnují již řadu let. Mezi odborné
spolupracovníky patří řada členů ČKAIT a energetických auditorů.
Jsme připraveni nabídnout Vašemu projektu komplexní servis.
Reference
Úspěšné projektové záměry v rámci Operačního programu životní prostředí
Zateplení areálu ZŠ a instalace solární soustavy
Město Lysá nad Labem
Předmětem realizace je komplexní zateplení obálek budov a instalace solární soustavy s napojením na plynovou
kotelnu, sloužící k vytápění místního areálu ZŠ, MŠ a jídelny. Kolektorové pole s 16 ks vakuových trubicových
kolektorů je dimenzováno s ohledem na potřeby kuchyně v letním provozu. Zateplení areálu předpokládá výměny
výplňových otvorů pavilonů areálu základní školy, zateplení doposud nezateplených obálek pavilonů a řešení
tepelných mostů a střešního pláště pavilonů.
Celková předpokládaná investice:
Celková schválená výše dotace:
39,85 mil. Kč bez DPH
26,44 mil. Kč
Zateplení ZŠ a regulace systému vytápění
Město Holýšov
Předmětem realizace je komplexní rekonstrukce areálu základní školy Holýšov vybudované v roce 1958. Zateplení
předpokládá všechny obálky budovy vč. střešního pláště a výměny výplňových otvorů, dle navržených parametrů
energetického auditu a projektu. Součástí projektu je též částečná rekonstrukce otopné soustavy vč. regulace
systému vytápění areálu školy a regulace místní plynové kotelny.
Celková cena investice:
Celková schválená výše dotace:
26,50 mil. Kč bez DPH
16,89 mil. Kč
Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ – instalace tepelných čerpadel,
solární soustavy a výměna oken pavilonu učeben
Městys Lukavec
Předmětem realizace je rekonstrukce a sanace původní kotelny na LTO a instalace tepelných čerpadel typu
země-voda s celkovým počtem 23 zemních vrtů o maximálním výkonu 170 kW, v kombinaci se solární soustavou o
min. ploše 46 m2. Druhou etapou je pak výměna oken na objektu I. stupně základní školy.
Celková cena investice:
Celková schválená výše dotace:
11,02 mil. Kč bez DPH
8,92 mil. Kč
Další úspěšné projekty, kde jsme se částečně nebo komplexně podíleli na přípravě projektových žádostí:
7 areálů ZŠ a 8 objektů MŠ na Praze 13, 12 areálů ZŠ magistrátu hl. města Prahy, ZŠ Velké Březno, ZŠ a MŠ Borek, ZŠ Studenec, ZŠ Lány, Škola v přírodě Žihle,
Farnost Kostelec nad Černými lesy, ZŠ Besednice, SOU a SOŠ Hněvkovice, ZŠ Klášterec nad Ohří, VOŠ Litomyšl.
Služby Energy Benefit Centre, o.p.s.
klíčové etapy úspěšného projektu
projektová příprava – rozhodnutí o strategii a výši dotace
zpracování energetického auditu, koordinace při přípravě PD
vypracování projektové žádosti
výběrové řízení na realizátora projektu
investiční dozor (technický, stavební)
administrativní pomoc při realizaci a závěrečný audit
Energy Benefit Centre o.p.s
Thákurova 4
160 00 Praha 6
Tel.: +420 233 081 148
e-mail: [email protected]
www.energy-benefit.cz
bogner 24.6.2008 19:34 Stránka 46
NEREZOVÁ OCEL
Nerez v klempířství
Nové materiály a technologie pronikají i do stavebnictví. Příkladem může být nerezový plech –
pro klempíře materiál známý, ale u nás zatím ne příliš rozšířený. Na omezené ploše se pokusím
přiblížit hlavní aspekty nerezových materiálů UGINOX a UGITOP pro klempířské účely.
Nikl a chrom ve spojení s přesně nastaveným tepelným zpracováním dopomohly oceli v roce 1912 k průlomu v boji proti korozi.
Díky obsahu chromu v oceli a působením
kyslíku se spontánně tvoří oxidační vrstva,
která materiál spolehlivě chrání proti korozi. Pokud nastane poškození povrchu – také
vlivem agresivních substancí – vrstva se ve
zlomcích sekundy opětovně obnoví.
Nový materiál byl nazván UŠLECHTILÁ NEREZOVÁ OCEL.
Dnes je to obecný pojem pro více než sto
různých druhů slitin, které jsou zaměřeny
na speciální aplikace a mají společné následující vlastnosti:
jsou legovány nejméně 10,5 % chromu
vytváří bez jakéhokoliv ochranného
povlaku za působení kyslíku neviditelnou,
tzv. pasivní vrstvu
Nerezavějící oceli se rozdělují do skupin
podle jejich krystalické struktury. Nejčastěji
používané druhy patří k feritickým ušlechtilým ocelím (chromové oceli, magnetické)
a k austenitickým ušlechtilým ocelím (chrom-niklové oceli, nemagnetické).
Ušlechtilá nerezová ocel má optimální mechanické vlastnosti, je odolná proti extrémním teplotám, hygienicky nezávadná, lehce
se čistí a je nenáročná na údržbu. Díky rozmanitým povrchům jsou dosahovány nejrůznější optické efekty: od matných po lesklé nebo od dekorativních po strukturované
protiskluzové. Stejně tak je možné vytvořit
barevné zabarvení hladkých nebo vzorovaných ploch.
Vedle technologických vlastností a estetického dojmu se s ušlechtilou nerezovou ocelí pojí ještě další podstatná výhoda, a tou je
úspornost. Nejen povětrnostní vlivy, ale také jiná zatížení neznamenají pro kvalitu tohoto materiálu žádnou újmu. Tím ušlechtilá
nerezová ocel z dlouhodobého hlediska šetří náklady potřebné na údržbu.
Tyto pozitivní vlastnosti otevírají ušlechtilé
nerezové oceli možnosti nejrůznějšího využití téměř ve všech oblastech venkovní architektury, v interiérech, jako spojovacích
prvků, ale také v umění a designu.
Ušlechtilá nerezová ocel je již téměř tradičním materiálem pro krytiny a fasády. Pro
své vynikající vlastnosti a s ohledem na šíři
použití, trvanlivost a ohleduplnost k životnímu prostředí zaujímá ušlechtilá nerezová
ocel pevné místo mezi krytinovými a fasádními kovy.
46
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Nerezová věž „Nirosta“
v New Yorku
Jednou z prvních budov využívajících nerezovou ocel pro rozsáhlé klempířské práce
byl nejkrásnější mrakodrap a svého času
nejvyšší budova na světě, slavná newyorská
Chrysler Building s výškou přes 319 m. Tato
budova ve stylu art-deco byla dokončena
v roce 1930 a její horní část fasády a střecha je bohatě pokryta nerezovým plechem
v klempířském zpracování. Špičatá věž pokrytá nerezovým plechem byla pojmenovaná jako „Nirosta“ a její oplechování, které
tvoří charakteristický prvek této budovy, je
dodnes v původním stavu a plně funkční.
vení, atd. dnes již patří k běžným postupům.
Plechy z ušlechtilé oceli Uginox-FTE a Uginox-AME, dodávané do České a Slovenské
republiky firmou BOGNER Ocel s.r.o., jsou
materiály vyvinuté speciálně pro klempířské
účely, jejichž tvrdost je potlačena žíháním
a dalšími úpravami. Jsou opatřeny oboustrannou, elektrolyticky nanášenou
vrstvou cínu (100% cín). Tento tenký kovový povlak nemá žádnou souvislost s odolností vůči korozi. Pocínování splňuje dvě
úlohy:
tvorbu rovnoměrného matně šedého
povrchu (patina)
vytvoření předpokladu snadného pájení
naměkko
Dalšími kladnými vlastnostmi pocínování jsou:
ideální povrch přilnavosti pro napojení
na střešní asfaltové pásy a pro nátěry
dobrý kluzně-mazací efekt a tím zlepšené
vlastnosti tváření
Klempířské nerezové
materiály současnosti
Nerez je pro klempířské aplikace hojně používána ve Švýcarsku, Rakousku nebo Francii, kde byly vyvinuty materiály UGINOX
a UGITOP.
Rozdílná složení okolního ovzduší určují výběr vhodného materiálu. Obecně rozlišujeme běžné (venkovské, městské) a agresivní (průmyslové a mořské) ovzduší. To je
důležité mít na mysli pro správný výběr
nerezových materiálů.
Kromě technických předností antikorozních
ušlechtilých ocelí je pro volbu materiálu stále více rozhodující optický vzhled. Nejběžnější povrchy pro klempířské aplikace jsou
pocínovaný a matně válcovaný. Další zušlechtění povrchů jako např. barvení, leptání motivů, potažení titanem pro zlaté zbar-
Cín nanášený elektrolyticky na antikorozní
základní materiál v důsledku zvětrání od
účinků ovzduší přejde do rovnoměrného
matně šedého povrchu (patiny), u ploch neovlivněných účinky ovzduší se období zvětrání příslušně prodlouží. Stopy zpracování
(otisky rukou a případná lehká znečištění)
a tok vody mohou způsobit dočasnou skvrnitost, která přejde ke konci procesu patinování do rovnoměrného povrchu.
Uginox-FTE (číslo materiálu 1.4510) se více
než 35 let osvědčuje pro střešní krytiny
a odvodnění střech v městských a venkovských oblastech s běžnými podmínkami prostředí.
Uginox-FTE má feritickou skladbu a je proto magnetický. Přes vysoké hodnoty pevnosti je materiál velmi dobře zpracovatelný.
Hodí se také pro aplikace, při kterých musí
být materiál silně tvarován (např. válcové
střechy). Velmi malý koeficient roztažnosti
připouští zpracování dlouhých krytinových
pásů, snižuje riziko dilatačních škod a umožňuje tím optimální životnost.
Uginox-AME (číslo materiálu 1.4404) se více než 20 let osvědčuje pro střešní krytiny
a odvodnění střech v oblastech s obzvláště
agresivními okolními podmínkami. UginoxAME je díky své zvýšené odolnosti vůči korozi zvláště vhodný pro použití v agresivním
průmyslovém ovzduší a v blízkosti moře.
Rovněž při zvláštním zatížení působením
chloridů např. v provozu plaveckých bazé-
bogner 24.6.2008 19:34 Stránka 47
nů, posypovou solí a mlhou z posypové soli
na frekventovaných vozovkách a mostech.
Uginox-AME vykazuje zvýšenou odolnost
proti čpavku např. v zemědělství při chovu
zvířat a skladování plodin, v potravinářském průmyslu a mlékárenství a v čističkách odpadních vod. Uginox-AME je vhodný pro oblast zelených střech s působením
humózní kyseliny a při montáži se silně alkalickými materiály, jako např. beton, vápenná a cementová malta a nepraný drobný štěrk nebo písek.
Plechy z ušlechtilé oceli Ugitop 43 a Ugitop
44 jsou opatřeny oboustranným válcovaným matováním. To působí díky svým
zaobleným hranám v mikrostruktuře, které
zabraňují reflexi hran, difúzně (rozptylně)
a matně. Protože mikrostruktura není orientovaná (prohlubně v povrchu jsou kulaté),
nemá ani otáčení materiálu za následek rušivou reflexi a rozdíly ve světlosti. Tento materiál, na kterém se netvoří žádná další patina, se ideálně používá při požadavku po
kovovém vzhledu ušlechtilé oceli.
Ugitop 43 (číslo materiálu 1.4301) se řadu let
osvědčuje pro střešní krytiny, odvodnění střech
a fasády v městských a venkovských oblastech s běžnými podmínkami prostředí.
Ugitop 44 (číslo materiálu 1.4404) již řadu let
osvědčuje vynikající odolnost pro střešní krytiny, odvodnění střech a fasády v oblastech
s obzvláště agresivními okolními podmínkami.
Cizí rez u nerezových materiálů
Uginox a Ugitop se vůči ostatním kovům
chovají neutrálně. Při montáži nebo styku
s jinými kovy se nevyskytuje elektrolytická
koroze. Jedinou výjimku tvoří nechráněná
uhlíková ocel („normální ocel“), která může
způsobit na Uginoxu a Ugitopu cizí rez
a v důsledku toho korozi. Cizí rez jsou pevně ulpívající částečky uhlíkové oceli („normální oceli“) na povrchu Uginoxu nebo Ugitopu, které se přetvořily chemickou reakcí
na korozní zplodiny („rez“). Trvalé ulpívání
cizí rzi způsobuje také u ušlechtilé oceli (jako
u všech kovů) elektrochemický korozní pór.
Klempířské zpracování
Nerezové klempířské materiály Uginox a Ugitop se zpracovávají běžnými klempířskými
technikami, falcováním a pájením. Pro pájení nutno používat letovací vodu na bázi kyseliny fosforečné. U Uginoxu lze upustit od
používání nýtků pro pevnostní spoje, u Ugitopu se nýtky k přenosu síly doporučují.
Protože Uginox a Ugitop mají malou tepelnou vodivost, je nutná nižší teplota pájení
a případně pracovat po úsecích, aby nedocházelo k přehřívání pájených míst nebo
k oddalování tuhnutí pájecího cínu. Po provedení pájeného švu je třeba odstranit
všechny zbytky tavidla dostatečným množstvím vody a čistým hadrem.
Uginox a Ugitop mohou být zpracovávány
bez zvláštních opatření při nízkých teplotách (také při minusových) bez nebezpečí křehkých lomů nebo tvorby vlasových trhlin.
Uginox a Ugitop jsou necitlivé vůči vlhkosti
ze spodní strany nebo vlhké oddělovací
vrstvě a podkladním konstrukcím. Používání
strukturních oddělovacích u nerezové oceli
není nutné a rovněž tak není nutné odvětrání spodní strany plechů. Horní a spodní
strana plechů Uginox a Ugitop je v jejich
povrchu naprosto identická.
Jako podklad lze použít prakticky jakýkoliv
materiál, od dřevěného bednění až po asfaltové pásy, OSB desky nebo cementový
potěr. Skladba může být odvětraná, ale též
neodvětraná. Koroze od kondenzované vlhkosti na spodní straně plechů není pro tento materiál nebezpečím.
Uginox a Ugitop zpracováváme obvyklým,
ale kvalitním klempířským nářadím a stroji.
Je třeba dbát na to, aby nářadí a stroje byly
zbaveny rzi a ostatních částic cizích kovů.
Pracovní stůl by měl být před začátkem pra-
cí ometen. Nástroje z ušlechtilé oceli nemohou zanechat na Uginoxu a Ugitopu žádný
kovový otěr vytvářející cizí rez.
Materiály Uginox a Ugitop se používají
v tloušťkách 0,5 mm, resp. 0,4 mm. Je proto
nezbytně nutné věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti při práci a každopádně při manipulaci pracovat s ochrannými
rukavicemi. Nebezpečí zranění pořezáním je
zde vyšší než u plechů větších tloušťek.
Výhody nerezových
klempířských materiálů
Hlavní výhody nerezových klempířských materiálů Uginox a Ugitop jsou:
ušlechtilý vzhled patiny nebo nerezové oceli
velmi dlouhá životnost bez údržby
naprostá ekologická nezávadnost
zpracování klempířskými postupy včetně
falcování a pájení
zpracování za nízkých teplot
nepodléhají tzv. bitumenové korozi
nepodléhají tzv. maltové korozi
není nutné odvětrání spodní strany
není nutná strukturní oddělovací vrstva
nízký koeficient roztažnosti a proto
malá dilatace
menší tloušťky a proto konkurenceschopná cena
Závěr
V tomto informativním článku jsem nemohl
plně postihnout širokou problematiku používání nerezových klempířských materiálů.
Pro další informace týkající se používaných
tloušťek a šířek doporučuji k prostudování
„Základní pravidla pro klempířské práce“
vydané Cechem KPT. Pro další technické
informace o uvedených, jakož i o dalších
nerezových materiálech pro použití ve stavebnictví, můžete navštívit naše stránky
www.bogner.cz.
ING. JIŘÍ FIALA
BOGNER Ocel s.r.o.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
47
semináře 24.6.2008 19:36 Stránka 48
Plán seminářů na 2. pololetí 2008
více informací a pozvánky na semináře na www.psmcz.cz
2. 9.
PRAHA Hospodářská komora
2. 9.
BRNO BVV, Pavilon A3
4. 9.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
4. 9.
8. 9.
Gerbera Budvar Aréna
JIHLAVA Hotel Gustav Mahler
OLOMOUC Regionální centrum
9. 9.
ÚSTÍ n. LABEM Hotel Vladimir
9. 9.
VAL. MEZIŘÍČÍ Hotel Apollo
10. 9.
PRAHA Hospodářská komora
10. 9.
11. 9.
PŘÍBRAM
PARDUBICE Hotel Labe
16. 9.
LIBEREC Dům kultury
17. 9.
KARLOVY VARY Hotel Thermal
17. 9.
18. 9.
OSTRAVA Harmony Club Hotel
ČESKÉ BUDĚJOVICE
23. 9.
Gerbera Budvar Aréna
OPAVA Slezská univerzita
24. 9.
PRAHA Hospodářská komora
25. 9.
TEPLICE
25. 9.
BRNO BVV, Pavilon A3
30. 9.
1. 10.
HRADEC KRÁLOVÉ ALDIS
PRAHA Masarykova kolej
1. 10.
2. 10.
KARLOVY VARY Hotel Thermal
ČESKÉ BUDĚJOVICE
2. 10.
Gerbera Budvar Aréna
ZLÍN Hotel Moskva
7. 10.
PRAHA Hospodářská komora
7. 10.
9. 10.
JIHLAVA Hotel Gustav Mahler
PLZEŇ DK Inwest – K
14. 10.
PŘÍBRAM
14. 10.
OLOMOUC Regionální centrum
15. 10.
PARDUBICE Hotel Labe
16. 10.
16. 10.
PRAHA Hospodářská komora
BRNO BVV, Pavilon A3
21. 10.
ÚSTÍ n. LABEM Hotel Vladimir
22. 10.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
22. 10.
Gerbera Budvar Aréna
OSTRAVA Harmony Club Hotel
23. 10.
LIBEREC Dům kultury
30. 10.
PRAHA Hospodářská komora
48
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
Sanace a ochrana betonových a zděných konstrukcí, hydroizolace –
příčiny vad a poruch
Stavební materiály a stavební hmoty, správné využití a aplikace
v projektech, upozornění na časté projektové chyby v realizacích
Revitalizace panelových domů – program SFRB, čerpání a podpora z fondů EU
Stavební materiály a stavební hmoty, správné využití a aplikace
v projektech, upozornění na časté projektové chyby v realizacích
TZB – vytápění, klimatizace, sanitární technika a rozvody tepla, plynu a vody
z pohledu projektanta
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
Fasádní systémy a fasádní prvky, výplňové konstrukce stavebních otvorů
(okna, dveře, průmyslová vrata, brány), tepelné, zvukové a protipožární izolace
Inženýrské sítě, vsakovací systémy, ČOV, řešení rozvodů vody a odpadních vod
Návrhy a montáže tepelné a hlukové izolace staveb a konstrukcí.
Měření, studie, projektování a montáž v oboru akustika. Vady a poruchy
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
Střechy a střešní doplňky – krovy, izolace, zateplení. Řešení vad a poruch –
časté příčiny
Inženýrské sítě, vsakovací systémy, ČOV, řešení rozvodů vody a odpadních vod
Revitalizace panelových domů – program SFRB, čerpání a podpora z fondů EU
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
TZB – vytápění, klimatizace, sanitární technika a rozvody tepla, plynu a vody
z pohledu projektanta
Stavební materiály a stavební hmoty, správné využití a aplikace
v projektech, upozornění na časté projektové chyby v realizacích
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
Inženýrské sítě, vsakovací systémy, ČOV, řešení rozvodů vody a odpadních vod
Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v praxi (solární energie, fotovoltaické
systémy, biomasa, tepelná čerpadla, kogenerace, malé vodní elektrárny, větrná
energie). Možnosti čerpání z fondů EU
Revitalizace panelových domů – program SFRB, čerpání a podpora z fondů EU
TZB – vytápění, klimatizace, sanitární technika a rozvody tepla, plynu a vody
z pohledu projektanta
II. ročník celostátní prezentace předních firem – představení nových
a moderních stavebních materiálů v ČR a jejich uplatnění v projektech
Střechy a střešní doplňky – krovy, izolace, zateplení. Řešení vad a poruch –
časté příčiny
Inženýrské sítě, vsakovací systémy, ČOV, řešení rozvodů vody a odpadních vod
VII. ročník celostátní prezentace předních firem – představení nových
a moderních stavebních materiálů v ČR a jejich uplatnění v projektech
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
Sanace a ochrana betonových a zděných konstrukcí, hydroizolace –
příčiny vad a poruch
Stavební materiály a stavební hmoty, správné využití a aplikace
v projektech, upozornění na časté projektové chyby v realizacích
Revitalizace panelových domů – program SFRB, čerpání a podpora z fondů EU
Stavební materiály a stavební hmoty, správné využití a aplikace
v projektech, upozornění na časté projektové chyby v realizacích
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
Návrhy a montáže tepelné a hlukové izolace staveb a konstrukcí.
Měření, studie, projektování a montáž v oboru akustika. Vady a poruchy
Stavební materiály a stavební hmoty, správné využití a aplikace
v projektech, upozornění na časté projektové chyby v realizacích
Fasádní systémy a fasádní prvky, výplňové konstrukce stavebních otvorů
(okna, dveře, průmyslová vrata, brány), tepelné, zvukové a protipožární izolace
Moderní interiér a současné architektonické trendy
semináře 24.6.2008 19:36 Stránka 49
30. 10.
ŠUMPERK
4. 11.
4. 11.
6. 11.
SOŠ a SOU žel. a stavební
MOST Hotel Cascade
BRNO BVV, Pavilon A3
PLZEŇ DK Inwest – K
6. 11.
JIHLAVA Hotel Gustav Mahler
7. 11.
KARLOVY VARY Hotel Thermal
12. 11.
PRAHA Masarykova kolej
13. 11.
PRAHA Masarykova kolej
18. 11.
ZLÍN Hotel Moskva
19. 11.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
20. 11.
Gerbera Budvar Aréna
KLADNO Hotel Kladno
20. 11.
OSTRAVA Harmony Club Hotel
20. 11.
HRADEC KRÁLOVÉ ALDIS
24. 11.
OLOMOUC Regionální centrum
25. 11.
BRNO BVV, Pavilon A3
27. 11.
PRAHA Hospodářská komora
2. 12.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
3. 12.
Gerbera Budvar Aréna
PRAHA Hospodářská komora
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
Revitalizace panelových domů – program SFRB, čerpání a podpora z fondů EU
Moderní interiér a současné architektonické trendy
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
Střechy a střešní doplňky – krovy, izolace, zateplení. Řešení vad a poruch –
časté příčiny
Sanace a ochrana betonových a zděných konstrukcí, hydroizolace –
příčiny vad a poruch
IX. ročník celostátní prezentace předních firem – představení nových
a moderních stavebních materiálů v ČR a jejich uplatnění v projektech
IX. ročník celostátní prezentace předních firem – představení nových
a moderních stavebních materiálů v ČR a jejich uplatnění v projektech
TZB – vytápění, klimatizace, sanitární technika a rozvody tepla, plynu a vody
z pohledu projektanta
Střechy a střešní doplňky – krovy, izolace, zateplení. Řešení vad a poruch –
časté příčiny
Ekonomická výstavba moderních domů a bytů vč. vytápění, upozornění
na časté projektové chyby v realizacích
Návrhy a montáže tepelné a hlukové izolace staveb a konstrukcí.
Měření, studie, projektování a montáž v oboru akustika. Vady a poruchy
VII. ročník celostátní prezentace předních firem – představení nových
a moderních stavebních materiálů v ČR a jejich uplatnění v projektech
Střechy a střešní doplňky – krovy, izolace, zateplení. Řešení vad a poruch –
časté příčiny
Fasádní systémy a fasádní prvky, výplňové konstrukce stavebních otvorů
(okna, dveře, průmyslová vrata, brány), tepelné, zvukové a protipožární izolace
Stavební materiály a stavební hmoty, správné využití a aplikace
v projektech, upozornění na časté projektové chyby v realizacích
Požárně bezpečnostní řešení staveb a konstrukcí, požární ochrana, nátěry,
zateplování budov, problematika dřevostaveb, časté příčiny poruch
Sanace a ochrana betonových a zděných konstrukcí, hydroizolace –
příčiny vad a poruch
PSM –
stavební infozpravodaj
Tento časopis byl
ohodnocen 1 bodem
a byl zařazen
do celoživotního
vzdělávání členů ČKAIT
Objednávka předplatného
Objednávám závazně časopis PSM – stavební infozpravodaj.
Předplatné na rok 2008 činí 436 Kč včetně 9 % DPH. Cena zahrnuje 5 čísel včetně 2 rozšířených vydání.
Předplatné bude uhrazeno na účet č. 169310389/0800, VS = číslo faktury fakturou složenkou typu C
jméno / příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
firma / IČO / DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ulice / obec / PSČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon / fax / e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
datum/ podpis (firemní razítko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt:
PSM CZ s.r.o.
Velflíkova 10
160 00 Praha 6
tel. 242 486 976
fax 242 486 979
[email protected]
www.psmcz.cz
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
49
metrotile 24.6.2008 19:38 Stránka 50
STŘEŠNÍ KRYTINY
METROTILE – střešní krytina s charakterem
Chci využít této příležitosti ke shrnutí výsledků prvního roku působení naší společnosti na trhu
České republiky, jako dodavatele plechových střešních krytin zn. METROTILE. Jsme exklusivními
prodejci střešních systémů společnosti METROTILE EUROPE NV. Tato společnost, původem
z Nového Zélandu, je producentem vysoce kvalitní plechové střešní krytiny s kamenným
granulátem. Vyrábí své výrobky nejen ve svém evropském závodě, ale rovněž ve svých dalších
továrnách např. v Číně a Spojených státech. Střechy pokryté krytinou se značkou METROTILE
rozpoznáte nejen ve všech evropských zemích, ale i ve velké části Asie, Afriky, Austrálie, obou
částech amerického kontinentu.
V České republice jsme byli registrováni u obchodního soudu na jaře loňského roku jako dceřiná firma společnosti Metrotile Československo se sídlem v Popradu. Tato společnost má za sebou
mnoho úspěšných realizací, a tím i zkušeností s montáží krytiny
METROTILE. Právě rostoucí zájem o tuto krytinu na Slovensku byl
impulsem pro založení dceřiné společnosti v České republice –
METROTILE.Cz, s.r.o.
Sortiment
V současné době nabízíme 6 typů plechové střešní krytiny s kamenným granulátem i bez něj, včetně všech komponentů a doplňků pro střechy. Jednotlivé typy (tvary) krytiny jsou vyvíjeny tak, aby
se přizpůsobovaly tradičním střešním krytinám v různých regionech. Takže v našem sortimentu naleznete vzhledem příbuznou krytinu ke klasickému dřevěnému šindeli – METRO ŠINDEL, pražským prejzovým střechám pak není nepodobná krytina METRO
ROMAN. I když při vývoji této krytiny se projektanti nechali inspirovat střechami domků kolem Středozemního moře. Za další krytiny hovoří jejich názvy – METRO RUSTIK a METRO CLASSIC.
V našem sortimentu je samozřejmě i klasická plechová krytina, kterou mají v nabídce všichni výrobci plechových krytin – METRO
BOND. Všechny tyto krytiny dodáváme v mnoha barvách i barevných kombinacích. Všechny tyto typy lze dodat i bez kamenného
granulátu – hladké, při zachování všech kvalitativních parametrů.
Kvalita
1. Ocelové jádro krytiny METROTILE je vyrobeno z vysoce kvalitní, hlubokotažné oceli podle EN 1037. Standardně dodávaná
krytina má tloušťku jádra 0,45 mm. Na přání a podle požadavků projektantů lze však
dodat krytinu zesílenou, a to v tloušťkách
0,6 mm, případně až 0,9 mm. Výrobcem
plechu je GALVALANGE Group Acelor
Luxemburg. Jedná se o plně recyklovatelný materiál.
2. Kvalitní jádro je dále ošetřeno pěti ochrannými vrstvami, jejichž smyslem je zamezit
přístupu vlhkosti, vzduchu a škodlivin. První a hlavní ochrannou vrstvou je ALUZINEK AZ 185. Po obou stranách jádra je
v tloušťce 20 µm. Vrstva se podílí 185 g/m2
na váze krytiny. Přirozenou reakcí prvků
Al a Zn se během poměrně krátké doby
zatahují střižné či průnikové rány na krytině, které mohou vzniknout například při
montáži. K ocelovému jádru je tak zamezen průstup vlhkosti a agresivních látek,
takže jádro nenapadá koroze.
3. Aluzinek, aby byl chráněn před nepřízni-
50
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
vými vlivy, je ošetřen průsvitným lakem SPT v tloušťce vrstvy
5 µm, opět po obou stranách jádra.
4. Další vrstvou je základní akrylátový nátěr. Má dvě funkce.
První funkcí je funkce ochranná. Druhá funkce této vrstvy je
funkce pojiva kamenného granulátu k jádru krytiny. Základní akrylátový nátěr je vlastním produktem společnosti METROTILE.
Skládá se z 65 % z čistého akrylátu, je odolný proti UV záření.
Na krytinu se nanáší ve vrstvě o hmotnosti 200 g/m2. Toto množství zaručuje trvanlivost kamenného posypu na střeše po řadu
desetiletí.
5. Kamenný granulát je přírodním produktem. Kámen je drcený
a mletý na hrubost kamenného zrna 0,12 až 0,16 mm. Je rovněž
odolný proti UV a samozřejmě proti otěru.
6. Finální vrstvou krytiny je opět akrylátový nátěr. Je naprosto čirý,
průsvitný. Tento nátěr je opět vyvíjen a vyráběn společností
METROTILE. Obsahuje fungicidní mix, který odpuzuje mechy
a lišejníky. Díky této úpravě nedochází u střech pokrytých našimi
krytinami k výskytu těchto nepěkných skvrn na ploše střechy,
a to ani v exponovaných místech.
Pečlivě vybrané, zkoušené materiály, vlastní vývoj, přizpůsobené
technologie výroby a jednotlivé ochranné vrstvy zaručují pro krytinu METROTILE dlouhodobou životnost. Jako jedna z mála firem
můžeme zákazníkovi poskytnout ne odhad či předpoklad životnosti.
metrotile 24.6.2008 19:38 Stránka 51
Střechy původní, mateřské společnosti Ross Corporation na
Novém Zélandu, ze které společnost METROTILE EUROPE NV
vznikla, realizovala střechy s vlastními krytinami s kamenným granulátem od 50 let minulého století. Tyto střechy přesto, že jsou staré kolem 50 let, dodnes plní svou funkci bez změn na vzhledu. Uvážíme-li, kam od té doby pokročil vývoj v ochraně materiálů, jakým
způsobem se změnily technologie výroby, můžeme s klidným svědomím tvrdit, že životnost našich krytin je více než 80ti letá. Pro
úplnost uvádím, že společnost METROTILE.Cz, s.r.o. poskytuje
záruku na vady krytiny v době trvání 30 let.
Cena, to je oč tu běží
O plechové krytině se všeobecně soudí, že se jedná o finančně nákladnou alternativu pokrytí střech. U plechové krytiny s kamenným
granulátem se traduje, že jde spíše o luxusní variantu. Za tuto sku-
tečnost může jediná maličkost. Všude přístupné ceníky!!! Zákazník,
zájemce o krytinu, se podívá na cenu za m2 a srovná tuto položku
s obdobnou položkou, třeba u pálených tašek. A je mu vše jasné.
Jenže neví, jak dalece se mýlí.
Výhoda plechových krytin je především v úsporách. Díky své minimální hmotnosti kolem 6 kg/m2, minimálnímu odpadu a možnosti
vrácení nespotřebovaného materiálu vzniká prostor pro razantní
snížení rozdílu mezi klasickými a plechovými krytinami.
Úspory jsou především v dopravě a manipulaci s materiálem. U pálené tašky asi pokrývač těžko vynese pod paží 2m2 krytiny, jak to hravě
zvládne s našimi materiály. Na rozdíl od naší krytiny vzniknou finanční náklady na svislý i vodorovný přesun hmot, potřebu mechanizace i spotřebu času práce. Na dopravu nebude stačit malá dodávka
(paleta krytiny METROTILE obsahuje 140 m2!), pro pálenou nebo
betonovou krytinu se bude muset objednat minimálně kamion.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
51
metrotile 24.6.2008 19:38 Stránka 52
STŘEŠNÍ KRYTINY
Další ztráty vznikají při samotné manipulaci s materiály při práci.
I tomu nejlepšímu pokrývači se občas stane, že mu nějaká ta taška
spadne ze střechy na zem. V tomto případě nelze předpokládat, že
ji bude možno ještě použít. Při podobné nehodě u našich krytin ke
ztrátám nedochází, plech je odolný, případné zahnutí krytiny lze
jednoduše napravit.
Další, a to nemalou úsporou na stavbě domu a střechy, se kterou se
ale musí počítat již při samotném projektování, je úspora dřeva při
dimenzování konstrukce střechy. Hlavně u střech s vysokým sklonem může být tato úspora velice významná.
Při volbě krytiny všeobecně platí, že cena střechy domů se příliš neliší podle druhu použité krytiny. V celkové částce se tyto rozdíly počítají řádově na procenta. Z toho vyplývá, že je dobré volit krytinu
podle trvanlivosti, stálosti, vzhledu a vhodnosti podle prostředí, ve
kterém stavba stojí a nedávat na první dojem vyvolaný při pohledu
do ceníku.
Zmíním ještě klasický typ krytiny, který produkuje téměř každý výrobce plechových střešních krytin. Nízká vlna, podobnost klasickým
krytinám, to vše zařazuje tento typ mezi evergreeny mezi plechovými krytinami. Vyznačuje se nízkou pravidelnou vlnou. Odpadá
nutnost jakéhokoliv překládání, klempíři pokrývači nemusí dodržovat rozložení jednotlivých řad. Montáž i manipulace je jednoduchá.
Komponenty střechy
METROTILE.Cz, s.r.o, dodává kompletní střešní systém. Naše zákazníky vybavíme krytinou, veškerými komponenty střechy (hřebenáče, lišty atd.). Naše dodávka začíná od pojistné hydroizolace. Dodáváme vše včetně střešních lávek, střešních průstupů, větracích
prvků. Střešní průlezy dodáváme v úpravě na konkrétní krytinu, tedy profil průlezu odpovídá profilu krytiny. Řemeslník tak nemusí
řešit způsob odvedení vody do bezpečí. Vše dodáváme v úpravě
podle krytiny s kamenným granulátem nebo bez něj. Naše dodávky končí u systému bleskosvodů.
METRO ŠINDEL
Obchodní politika METROTILE.Cz, s.r.o.
Naprosto unikátní typ naší krytiny. Při pohledu věrně připomíná
klasickou krytinu střech v horských a podhorských oblastech – dřevěný šindel. Je díky nízké vlně velice tvarově přizpůsobivý, takže
zručný řemeslník zvládne i oblé nároží, případně tzv. volské oko, při
řešení atypických vikýřů.
Tuto krytinu naše mateřská společnost s úspěchem prosadila i na
některé památkově (i Unescem) chráněné objekty na Slovensku.
Doufáme, že dobré zkušenosti odborníků na Slovensku budou následovat také památkáři u nás.
METRO ROMAN
Druhý nejprodávanější typ krytiny METROTILE v České Republice.
I když provedení v černé barvě není standardní barvou tohoto typu
krytiny u výrobce, u nás jednoznačně vítězí. Standardní provedení
je v barvách červená a cihlová. Krytina se vyznačuje vysokou vlnou,
pravidelným vzhledem blízkým klasickým střechám.
METRO BOND
Nízká cena, krátké dodací doby, servis zákazníkům zdarma. Toto by
mohlo být heslo naší společnosti. Přestože jsme na trhu již rok, je
naší ambicí držet se mezi konkurencí jako dodavatel nejlevnější
plechové krytiny. A tím opravdu jsme. Jsme cenově o hodně níž než
konkurenční firmy se standardním materiálem, přičemž nabízíme
kvalitu, která předčí jejich špičkové výrobky.
Průměrná dodací doba je 8 dnů od potvrzené objednávky. Zákazníkům jsme ochotni zajistit dopravu, případně další služby. Našim zákazníkům můžeme doporučit realizační firmu, která je seznámená
s problematikou pokládky plechových krytin s kamenným granulátem.
Servisem chápeme poskytování veškerých informací, proškolování
a seznamování s novinkami mezi výrobky METROTILE. Samozřejmostí je vypracování cenové nabídky pro optimální řešení střešního systému zdarma a konzultace se zákazníkem a jeho realizační
firmou ohledně nezbytnosti všech komponentů střechy. Nalezneme
optimální řešení, cenově nejdostupnější pro koncového zákazníka.
Po celou dobu realizace jsme připraveni konzultovat řešení problémů na stavbě, případně vyslat našeho technika na místo stavby.
Vykupujeme nespotřebovaný materiál. Jsme si vědomi skutečnosti,
že ne vždy lze při vypracování cenové nabídky počítat s přesným
množstvím kusů jednotlivých prvků střešního systému. Naše cenové nabídky z toho důvodu podle našich zkušeností lehce nadsazujeme. A to je důvod, proč nespotřebovaný materiál, který není poškozený či znečištěný vykoupíme od zákazníka zpět. Zákazník tedy
platí jen a jen za spotřebovaný materiál, nic víc!
Závěrem
Rád bych využil této příležitosti a požádal odbornou veřejnost, které se dostane možnost číst tento časopis a která má ve své profesi
co do činění se střešními krytinami, aby se obrátila na naši společnost. Rádi vám přijedeme představit naše produkty, seznámíme vás
se specifikací střešních krytin METROTILE, jejich výhodami a představami o jejich dalším využití. Rádi vám předáme propagační materiály a vzorky, abyste je mohli prezentovat svým zákazníkům. Hledáme podporu na trhu České republiky. Víme, co nabízíme a víme,
co můžeme nabídnout spolupracujícím osobám. Pomozte rozšířit
v České republice i vy dobré jméno značky METROTILE, kterou
zná již většina zemí na celém světě.
IVO JANÍK
Obchodní ředitel společnosti METROTILE.Cz, s.r.o.
www.metrotile.cz
52
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
isolamin 24.6.2008 19:40 Stránka 53
Stavebnicový – protihlukový samonosný systém ISOLAMIN
Švédská společnost Isolamin AB, v ČR a SR zastoupena obchodní a projekční společností ORGATEX
NÁCHOD s.r.o., vstoupila na trh r. 1970. Díky nadšení zaměstnanců, kreativním přístupům, preciznosti
a především pevné víře ve špičkovou kvalitu vlastních výrobků, se značka Isolamin stala zárukou
kvality a v odhlučňování, jak dokládají studie, číslem jedna.
Akustické panely se využívají v průmyslových provozech, na stavbách, v okolí silničních komunikací a železničních tratí. ORGATEX
NÁCHOD s. r. o. se především zaměřuje na protihlukové kryty, protihlukové bariéry a stínění. Mimo jiné též poskytuje kompletní servis od konzultace, akustické studie, návrhu řešení, projektu řešení,
až po dodávku a montáž: akustických clon, dělících příček, průmyslových kanceláří, protipožárních stěn, čistých místností, VZT, akustických dveří a oken.
Systém je založený na principu sendvičového panelu, jehož jádro se
skládá z příčně skládané minerální vlny o hustotě 170 kg/m3 nebo
EPS. Jeho horní vrstva je z ocelového pozinkovaného, hliníkového
či nerezového plechu. Dále může být doplněna polyesterovou vrstvou laku a z 23 % jednostranně perforovaná pro vysoce účinné
zvukově – izolační vlastnosti (absorpční třída A).
Panely jsou doplněny parotěsnou membránou, umístěnou v jádře
panelu mezi perforací a minerální vlnou, aby omezila uvolňování
částí a pronikání vzdušné vlhkosti do jádra panelu.
Naši zákazníci se dívají na akustické panely Isolamin jako na sázku
na jistotu z těchto důvodů:
samonosná konstrukce – využití zejména pro stavbu akustických krytů a dělících příček, kde není třeba použití žádné nosné
ocelové nebo jiné konstrukce, materiál je sám o sobě dostatečně
tuhý a při použití systémových prvků (rohové panely, dveře, okna,
lemování) jsme schopni stavět 90 % všech akustických krytů a dělících příček jako samonosné celky.
vysoké hodnoty vzduchové neprůzvučnosti – hodnota pro
100 mm silný panel je 52 dB Rw
absorpční třída A – při požadavku zvukově absorpčních vlastností používáme speciální absorpční panel, jehož jedna strana je
tvořena z 24 % perforovaným plechem, samozřejmostí je parotěsná zábrana (brání pronikání vlhkosti do panelu, a také případnému
šíření minerální výplně do okolního prostředí) mezi perforovaným
plechem a minerální výplní akustického panelu.
požární odolnost – EI 30 – EI 120
certifikace – veškeré dodávané materiály odpovídají normám EU
testy – ke každému typovému panelu jsou k dispozici zpracovaná data zvukové neprůzvučnosti a absorpce podle frekvenčního
spektra
povrchové úpravy – je možno vybírat z povrchů transparentních, lakovaných RAL, případně potažených PVC fólií. Samozřejmostí je použití kvalitních povrchových materiálů: pozinkovaný
plech (275 g/m2), hliníkový plech, nerezový plech, případně kombinace těchto materiálů.
výroba na zakázku – veškeré materiály jsou již ve výrobě připraveny dle požadavků zákazníka (přesná délka, modulová šířka,
tloušťka). Z tohoto důvodu odpadá potřeba upravování panelů na
místě instalace a čas potřebný pro instalaci se razantně krátí. JANA HODANOVÁ
Více informací naleznete na internetových stránkách
www.orgatex-nachod.cz
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
53
prefa 24.6.2008 19:41 Stránka 54
PLECHOVÉ KRYTINY
Obloukové tvary na drážkové krytině Prefalz
V poslední době zaznamenala společnost Prefa Aluminiumprodukte výrazné zvýšení požadavků
na technickou pomoc při realizaci střech s oblými tvary pokrytými svitkovým plechem. Na
některých realizacích jsem se přímo podílel a proto z praxe vím, že i velmi zkušené klempířské
firmy se s podobným úkolem setkávají často poprvé, a proto se pokusím předat pár zkušeností.
Strojní profilování střešních pásů se stalo běžnou záležitostí, a to
především pro svou vynikající kvalitu vyprofilovaných falců a značnou úsporu času.
Pokud chceme zachovat vynikající vzhled falcované krytiny i na kulatých tvarech střešní konstrukce, provedeme zakroužení naprofilovaných pásů na zakružovacím stroji. Asi nejrozšířenějším zástupcem u nás je RBM 25.
Tento stroj slouží k zakružování (konvexnímu) plechových pásů pro
krytí obloukových střech, vikýřů a válcovitých tvarů.
Na rozdíl od profilovacího stroje, kde máme v podstatě vše nastaveno od výrobce, tak na zakružovacím stroji není nastaveno téměř
nic. Ne že by nám v tomto případě výrobce nepřál, ale nastavení zařízení pro zakružování je závislé na několika faktorech např. druhu
materiálu, tloušťky, poloměru zakroužení, šíře šárů a dokonce i povrchové úpravy.
Nejmenšího poloměru zakroužení, a to 600 mm dosáhneme s hliníkem, mědí a zinkem. U ocelového plechu je to poloměr 1500 mm
a nerezového plechu 3 000 mm. To jsou orientační hodnoty, ale při
troše šikovnosti lze dosáhnout i menších poloměrů.
Tloušťka plechů pro zakružování je standardní pro jednotlivé druhy
materiálů, tak jak jsou určeny pro falcování.
Při zakružování postupujeme tak, že naprofilované pásy nasazujeme z levé strany stroje malým falcem nahoru,velkým dolu a pohledovou stranou dozadu a na jeden pracovní krok, takto připravený
šár zakroužíme. Tímto jedním krokem zakroužíme i šár se dvěma
malými falci, na to je spodní vodící drážka přizpůsobena. Pokud zakružujeme kónické šáry nebo šár se dvěma velkými falci, zakružujeme každý zvlášť.
To podstatné, čím dosáhneme přesného zakroužení je správný přítlak na přítlačných válcích a úhel nastavení ohýbacích ramen. Při
zakružování šárů, kde část šáru tvoří rovinu (např. stěna vikýře), je
potřeba na vnitřní straně označit začátek a konec úseku, který budeme zakružovat. Ostatní časti, které tvoří rovinu, se projedou bez
přítlaku a bez nastavení ohýbacích ramen.
Přítlak válců nastavujeme pomocí ovládacích pák 1–3 a kolečkového madla 4, šířku šáru na ručním kole „A“ a poloměr dolaďujeme ručním kolem „B“ (obr. 1). K nastavení požadovaného rádiusu
slouží tabulka umístěná na zadní straně krytu zakružovacího stroje. Pokud profilujete poprvé, nezbývá vám nic jiného než vycházet
z uvedených hodnot. Tyto
hodnoty jsou však pouze
orientační a po získání zkušeností na tabulku postupně zapomenete. Přítlak pak
nastavujete podle citu. Například: přítlak na válcích
1– 3 tabulka uvádí shodné
hodnoty, ale v praxi budete
mít tyto hodnoty často rozdílné. Nastavení tlaku na
těchto válcích je totiž velmi
citlivé a záleží na stavu
stroje, jeho stáří, opotřebovanosti a čistotě, v jaké se
1
nalézá.
54
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Pár poznámek a fotografií ke dvěma technicky náročnějším stavbám. V obou případech byl použit hliníkový plech Prefalz.
Apartmány – Pernek u Lipna (nestejný rádius)
Na obr. 2 je vikýř oválného tvaru (přesněji řečeno půlovál) a jeho
rádius se tedy mění průběžně. Protože zakroužení takového tvaru
vikýře při délce nejdelšího šáru 6,70 m by bylo velmi náročné a zároveň potřebujeme vikýř odvětrat, střešní plášť jsme pokládali ze
dvou dílů. Před zakružováním jsme každou délku šáru rozdělili na
tři (nerovnoměrné) části a tužkou na spodní části označili linie –
změny rádiusu. Na zemi jsme měli nakreslený půlovál vikýře a postupným zakružováním jsme dosáhli potřebného tvaru. Zakružujeme opatrně, pomalejší rychlostí a raději v několika krocích, rádius
měníme ručním kolem průběžně v oblasti zakreslené linie. Přítlak
na přítlačných válcích optimálně nastavíme a v průběhu zakružování ho již neměníme. Vždy máme na paměti, že pozvolnější rádius
na střeše lze přitáhnout příponkami (konce šárů jsou lehce ve vzduchu), ale opačně to nelze, šár by se nám prolomil (střed šáru je ve
vzduchu a konce se opírají o bednění!). Výsledek našeho snažení
nakonec vždy ověříme přiložením na střeše. Sílu přítlaku a ohýbací
ramena máme nastaveny, a tak můžeme bez obav přikročit k „sériové výrobě“ ostatních šárů (obr. 3). Při montáži falcované krytiny
nezapomeneme v oblasti hřebene použít těsnící gel do falců nebo
těsnící pásky. Odvětrání hřebene jsme provedli standardním způsobem, v tomto případě s dostatečným odstupem od vrcholu úžlabí,
2
prefa 24.6.2008 19:41 Stránka 55
3
6
4
7
kam nám v zimě bude sjíždět sníh (obr. 4). Konstrukci vikýře doporučuji před zahájením prací přesně zaměřit a překontrolovat jeho
správné provedení, minimálně souměrnost v ose!
Prodejna motocyklů – Horní Žďár (kónické šáry)
Velmi zajímavým objektem, který byl realizován v nedávné době, je
prodejna motocyklů v Horním Žďáru u Jindřichova Hradce. Na části obvodu budovy je provedena dřevěná střešní konstrukce, která je
přetažena přes obvodové zdivo a vytvarována do tvaru kšiltu (obr. 5).
Krytinu a podhled tvoří kónické šáry z hliníkového plechu, které bylo třeba, i přes pozvolný rádius, upravit zakružováním (obr. 6). Za-
kružování bylo nastaveno na velmi malý přítlak a ohýbací ramena
dotvarovala konečný rádius. Nastavení podle zmíněné tabulky by
nám tvarovalo ostřejší rádius než bylo potřeba, a to i bez přičinění
ohýbacích ramen. Přítlak na válcích má za následek rozválcování
materiálu, a tím jeho prohýbání. Ve své podstatě bychom mohli zakružovat pouze přítlakem, ale vzhledem například k drobné toleranci v síle materiálů se konečný rádius dokončuje pomocí ohýbacích ramen, která nám zaručují přesnější tvar. Nedá se přesně určit
v jakém poměru jsou tyto dvě veličiny, ale řekněme, že 80 % tvoří
přítlak a 20 % ohýbací ramena, ale je to údaj jen pro představu.
Podhledová část kónických šárů byla zafalcována na úhlovou drážku a k jejímu zavření jsme použili kolečkový uzavírač falců (obr. 7).
Výsledkem je provedení velmi kvalitního falcu, jak z hlediska funkčnosti, tak i hlediska estetického.
Hliníkový svitkový plech Prefalz se zpracovává podle běžných klempířských pravidel. Prefalz se díky své ohebnosti dá snadněji tvarovat než většina srovnatelných materiálů, jeho zpracování na stavbě
je rychlé a bezpečné. S materiálem lze pracovat i při nízkých teplotách pod 0° a lze s ním tudíž pracovat celoročně. Pokládka je možná
již od sklonu 5°. Kvalitní povrchová úprava dvousložkovým lakem
PP 99 (Polyamid-Polyuretan) a 13 standardních barev v hladkém
provedení dává materiálu širokou možnost uplatnění a v povrchové úpravě stucco pak nezaměnitelný vzhled. Střešní krytina je bezúdržbová, nikdy nezrezne. Hliník je plně recyklovatelný. Poskytovaná záruka na materiál je 40 let.
5
MIROSLAV OUDES, technik
PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
55
optigreen 24.6.2008 19:42 Stránka 56
ZELENÉ STŘECHY
Zelené střechy Optigreen – krása i přínos
V našich hustě zastavěných městech jsou plochy zeleně vzácné a ceny pozemků se mnohdy šplhají
do astronomické výše. Situace se vyostřuje především v centrech aglomerací: Hluk, vedro, prach,
pouliční provoz, a pohled na šedivé budovy významně přispívá ke stresujícímu pocitu, kterému
bychom tak rádi unikli. Využití střešních ploch na budovách formou extenzívních nízkoúdržbových
zelených střech nebo pochůzných intenzivních střešních zahrad provedených systémem Optigreen
je elegantním řešením tohoto problému.
Výhody zelených střech
Další prostor pro život a odpočinek člověka
Ochrana hydroizolace před teplotními, klimatickými a mechanickými vlivy a před
účinky UV-záření
Prodloužení životnosti hydroizolace
Dodatečná tepelná izolace v letním i zimním období
Zadržování srážkové vody v souvrství a podstatné snížení odtokových špiček, tj. nárazového odtoku dešťové vody ze střechy do
kanalizace při přívalových deštích. Vegetační souvrství se skládá z ochranné a vodoakumulační geotextilie, drenážní vrstvy, filtrační vrstvy, střešního substrátu a vegetace.
Souvrství dešťovou vodu nejprve vsakuje
a teprve při nasycení se voda začíná pomalu uvolňovat a odtéká ze střechy pryč.
K odtoku tedy dochází podstatně později,
pomaleji a v daleko menším množství než
u střech holých nebo štěrkových. Správné
střešní substráty mají takovou strukturu
a vlastnosti, aby byly schopné v sobě zadržet maximální množství vody, kterou potom předávají rostlinám k životu.
Zlepšení mikroklimatu, tj. odpařování vlhkosti zpět do ovzduší. Zelené střešní plochy nesálají, ale dýchají za nás a pro nás.
Snížení prašnosti a hlučnosti
Ekologická přírodní vyrovnávací plocha
v zástavbě. Můžeme tak vrátit přírodě na
střeše alespoň část zeleně, o kterou jsme
ji zástavbou připravili.
Předpoklady ve fázi projektu
Ve fázi projektu je třeba vyjasnit, jaké má
investor požadavky, tj. zda bude chtít střechu
využít pro pobyt lidí anebo půjde o střechu
nepochůznou a také kolik času a prostředků
je ochoten věnovat údržbě vegetace. S tím
souvisí otázka, jakou funkci má zelená střecha splňovat, tj. zda má působit esteticky
jako architektonický prvek nebo pouze jako
jednoduchá a nízkoúdržbová ekologická
vyrovnávací plocha, případně zda má být
schopna zadržet maximum srážkové vody
apod. Podle toho zvolíme správnou skladbu
vegetačního souvrství. Můžeme volit mezi
několika základními typy nenáročných extenzívních nebo náročnějších intenzívních zelených střech. Extenzívní varianty jsou nízkoúdržbové a nevyžadují závlahu. Intenzívní
vyžadují pravidelnou údržbu a péči, podobně jako okrasná zahrádka.
ní zelenou střechu, jejíž pojetí může být velice rozmanité, včetně záhonů trvalek, stříhaných trávníků, keřů, vzrostlých stromů,
případně i jezírek a vodních ploch. Jedná se
o náročnější vegetaci, která vyžaduje pravidelnou údržbu a závlahu a je prakticky ekvivalentem okrasné zahrady na rostlém terénu. Výška souvrství začíná od 25 cm nahoru
a vysazujeme-li vzrostlé stromy, může dosahovat i metrové a větší výšky.
PROVOZNÍ STŘECHA je těžká varianta určená pro provoz veřejnosti, jako např. střešní parkoviště kombinované s parkovými plochami apod.
LEHKÁ STŘECHA naproti tomu představuje extenzívní vylehčený typ vhodný pro konstrukce na hranici statických možností.
Systém OPTIGREEN zahrnuje tyto základní
typy zelených střech:
ÚSPORNÁ STŘECHA je extenzívní nízkoúdržbová varianta vhodná pro střechy nepochůzné. Celková výška souvrství je cca
7– 8 cm, vegetace je nízká a tvoří ji suchomilné rozchodníky, netřesky, mechy, některé
trávy a byliny.
PŘÍRODNÍ STŘECHA je rovněž extenzívní
a nízkoúdržbová. Výška souvrství je 10 – 20 cm,
což umožňuje větší druhovost vegetace s větším podílem bylin a trav, takže celkový
vzhled připomíná rozkvetlou louku.
ŠIKMÁ STŘECHA je varianta určená pro
plochy se sklonem nad 5°, přičemž od 15°
je nutné použít speciální podpůrný rošt proti sesouvání vrstev. Vegetaci zde tvoří opět
suchomilné rozchodníky, trávy a byliny.
STŘEŠNÍ ZAHRADA představuje intenzív-
Z vybraného typu zelené střechy nám vyplyne celková výška souvrství a jeho plošná
hmotnost, tedy požadavky na statiku střešní konstrukce a výšku vyvedení hydroizolace nad budoucí úroveň vegetační vrstvy.
Hydroizolace musí být zásadně odolná proti prorůstání kořenů (podle směrnice FLL).
Německá směrnice FLL pro „Projektování,
provádění a údržbu zelených střech“ definuje mimo jiné požadavky na materiály, jejich
parametry, zpracování apod. České směrnice a normy v tomto směru zatím neexistují,
proto se i u nás ve většině případů odkazuje na německou FLL.
Vydařená kombinace moderní architektury a zeleně (Optigreen)
56
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Servis ve fázi projektu,
realizace a údržby
Optigreen international AG je partnerské
sdružení, které působí v rámci Evropy a speci-
V souladu s přírodou (Optigreen)
optigreen 24.6.2008 19:42 Stránka 57
Zelená kopule? Záležitost pro profesionály! (Optigreen)
Park v centru města – samozřejmě na střeše! (Optigreen)
Je libo louku na střeše? (Optigreen)
Zahrádka na terase (Optigreen)
alizuje se výhradně na ozeleňování staveb,
přičemž těžištěm jeho činnosti jsou právě
zelené střechy. V Německu, Rakousku, Itálii,
Švýcarsku, Belgii, Holandsku a České republice má Optigreen přibližně 100 aktivních partnerských firem. Firma Optigreen
pracuje na vývoji produktů a systémových
řešení pro nejrůznější případy aplikace zelených střech, zabývá se marketingovou
činností v tomto směru a dodává potřebný
materiál. Vlastní realizaci a řádnou odbornou údržbu provádějí dobře vyškolené partnerské firmy.
Závěr
Optigrün international AG
Partnerské realizační firmy v ČR a na Slovensku:
Ing. Jitka Dostalová,
regionální zástupce pro ČR a SR
Jahodová 20, 620 00 Brno, CZ
ZAHRADA Olomouc, s.r.o.
Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
tel. 585 315 022
www.zahrada-olomouc.cz
ROAGROTEX
Mariánská 602, 470 01 Česká Lípa
tel. 487 521 853
www.roagrotex.cz
tel. +420 545 210 414
mobil +420 606 658 099
fax +420 545 210 434
www.optigreen.cz
[email protected]
IVÁNEK-ZEMAN, v.o.s.
Žabeň 55, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 558 655 441
www.ivanek-zeman.cz
ARBOR s.r.o.
Poľná 6, 903 01 Senec
tel. +421 2 4592 5757
www.arbor.sk
Uvedené příklady z praxe (viz obrázky z realizací OPTIGREEN) jsou důkazem toho, že
při předvídavém plánování a spolu s kompetentními partnery je možné vytvořit na
střechách užitné zelené terasy a plochy rozmanitého vzhledu s téměř neomezenými
možnostmi architektonického ztvárnění. Na
mnoha budovách u nás v létě bohužel dosud sálá holá šedivá nebo štěrková plocha
a přitom by tam mohla být rozkvetlá louka,
mohli bychom se procházet střešním parkem nebo třeba sedět pod stromem na
trávníku u mělkého jezírka. To vše samozřejmě vyžaduje důkladnou a podrobnou
konzultaci s odborníkem, nejlépe již ve fázi
projektu. Odměnou nám bude zvýšení kvality životního prostředí v mnoha ohledech,
nejen pro člověka, ale i pro flóru a faunu.
Nelze také opomenout již zmíněné odlehčení kanalizační sítě, která je v mnoha městech a obcích nedostatečná a přetížená.
Nápady a požadavky investorů je možné
s trochou šikovnosti vhodně začlenit do architektonického řešení a zvýšit tak i užitnou
hodnotu budovy.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
57
xella 24.6.2008 19:44 Stránka 58
ZDICÍ MATERIÁLY
Vícepodlažní stavby z pórobetonu
Pórobeton YTONG se intenzivně uplatňuje zejména při výstavbě bytových a občanských staveb,
a to díky svým velmi dobrým stavebně-fyzikálním vlastnostem. Jde zejména o pozitivní tepelněizolační schopnosti, dostatečnou akumulaci tepla a z toho vyplývající letní i zimní setrvačnost
stavby, ale také zdravotní nezávadnost a příhodné difuzně-vlhkostní vlastnosti.
Zatímco u běžné nízkopodlažní zástavby je navrhování pórobetonu
běžnou rutinou, u vícepodlažních staveb je nutné více zvažovat statiku a využívat různé třídy pórobetonu. Následující příklady uplatnění pórobetonu u vícepodlažních bytových nebo administrativních
staveb názorně ukazují rozmanité způsoby aplikace tvárnic YTONG
a jejich hlavní výhody. Vždy se ale jedná o ekonomicky efektivní řešení a bezpečné dosažení příslušných normových požadavků.
Lehké výplňové zdivo
Nejrozšířenějším příkladem použití pórobetonu jsou monolitické
skeletové stavby. Kombinace nízké hmotnosti, jednoduché technologie zdění a velmi dobrých tepelněizolačních vlastností činí z tvárnic
YTONG optimální materiál pro výplňové a obvodové zdivo těchto
budov. Tento materiál má podobnou tepelnou akumulaci a akustické parametry jako tradiční zdicí prvky, ale násobně nižší hmotnost.
Do skeletu tedy vnáší podstatně nižší zatížení. Ze statického hlediska je proto možné stěny a příčky navrhovat volněji v celé dispoSkelet s výplňovým zdivem YTONG
(BD v Olomouci a Uherském Hradišti)
zici jednotlivých podlaží. Nosný systém může být dimenzován na
menší namáhání. Výsledkem bývají často významné úspory železobetonu v nosném skeletu. Další výhodou je snadné lepení tvárnic
na tenkovrstvou maltu a jednoduché řezání pórobetonu. To zaručuje přesné zdění bez zbytečných odpadů, bez tepelných mostů, bez
objemných sil, míchaček i bez náročných přesunů malty. Spotřeba
malty proti jinému zdivu je minimální, navíc se ze suché směsi
YTONG připravuje přímo na místě zdění pomocí obyčejné vrtačky.
Pro splnění požadavků normy na tepelný odpor obvodových stěn
stačí stěny z 30 cm silných obvodových tvárnic YTONG. Vzhledem
k nutnosti vnějšího zateplení fasád kvůli tepelným mostům v podobě železobetonových stropů se ale většinou používají tvárnice
tloušťky 20 nebo 25 cm. Při aplikaci kontaktního fasádního zateplení jsou vhodné tloušťky izolantu nad 8 cm. Podobný obvodový
plášť dosáhne při celkové tloušťce kolem 30 cm parametrů nízkoenergetických staveb. Ve srovnání například s páleným zdivem potřebuje YTONG menší tloušťky izolantu, a šetří tak cenný zastavěný
prostor. Pro akustické a mezibytové stěny je možné použít tvárnice
P6-700 tl. 375 mm. Z důvodu nižší zastavěné plochy jsou ale vhodnější vápenopískové akustické tvárnice Silka (tl. 24 cm) od stejného
výrobce, společnosti Xella CZ.
Stěnový systém
Méně používaný je pórobeton pro tradiční stěnové konstrukce
vícepodlažních domů. Systém YTONG přitom u těchto staveb může
přinést investorovi a realizační firmě některé podstatné výhody.
Nosné i akustické stěny YTONG
V tomto případě lze jejich použití dokumentovat na příkladu bytového domu v Kunovicích u Uherského Brodu. Jde o pětipodlažní
bytový dům z dílny architekta Radka Jansky, navržený v příčném
stěnovém systému. Veškeré podzemní konstrukce jsou z prefabrikovaného železobetonu. Všechny konstrukce nad zemí jsou již
z tvárnic YTONG. Ve dvou nejnižších podlažích jsou použity nosné
stěny z tvárnic P6-700 s pevností v tlaku 6,5 MPa. Dvě zbývající
Bytový dům v Kunovicích (stěnový systém z pórobetonu)
58
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
xella 24.6.2008 19:44 Stránka 59
obytná podlaží jsou z tvárnic P4-500 s pevností v tlaku 4 MPa. Stavba tedy využila
i pro nosné namáhané stěny zdiva z tvárnic
YTONG ve vyšších pevnostních třídách P4
a P6, jen některá extrémně namáhaná místa řešili statici pilířky z vápenopískových
tvárnic. Vnitřní bytové příčky i mezibytové
stěny jsou také z pórobetonu YTONG. Přestože z hlediska fyzikálních vlastností by bylo ideální použití jiného typu pórobetonu
pro obvodové zdivo, byl uplatněn vždy na
celé podlaží pouze jeden typ výrobků se
stejnou pevnostní třídou, aby nemohlo dojít
k nežádoucí záměně materiálů. Autor projektu s volbou tohoto systému podle svých
slov neváhal ani okamžik. „Dlouhodobé zkušenosti s různými zdicími systémy přímo na
stavbě hovoří jednoznačně pro YTONG jako
materiál nejméně náchylný k chybám zdění.
Hlavním kritériem volby byly vysoká produktivita práce, rychlost a přesnost zdění,“
uvádí Radek Janska a dodává: „Mezi pro- Bytový dům ve Znojmě (stěnový systém z pórobetonu)
jektanty je často zakořeněna představa, že
pórobetonová stěna nevyhoví požadavkům na průzvučnost stěn lovací systém. Celkové úspory dosažené u bytového domu ve Znojoddělujících sousední byty. Přitom stěny tloušťky 375 mm z póro- mě použitím zmíněných materiálů dosahují částky kolem jednoho
betonu třídy P6-700 i P4-500 s oboustrannou jádrovou omítkou milionu korun, což představuje téměř 10 % z rozpočtu hrubé stavsplňují požadavky normy.“
by. Úspory přitom investor nezískal na úkor parametrů dokončených bytů, spíše naopak. Příjemným bonusem pak byl zisk několika
Tvárnice YTONG a Silka
metrů čtverečních bytové plochy, které developer úspěšně prodal
Jiným příkladem stěnového systému vícepodlažní stavby je kombi- svým spokojeným klientům.“
nace vápenopískových tvárnic Silka pro nosné a akustické stěny
a obvodových stěn z izolačních tvárnic YTONG. Ve srovnání se stav- Zavěšené fasádní stěny
bou z keramických tvárnic zde dochází ke značným finančním úspo- Technicky poměrně unikátní stavební řešení ukazuje administrativrám při dosažení lepších parametrů. Podobným způsobem byl re- ní budova Vienna Point v Brně. Jeho základem jsou pórobetonové
alizován například pětipodlažní bytový dům ve Znojmě. Projekt stěnové panely zavěšené na nosném ocelovém skeletu. Autorům
původně uvažoval s aplikací pálených materiálů, ale při podrobné projektu se nabízelo standardní současné řešení, kterým je zavěšefinanční analýze byl zdicí systém nahrazen. Ladislav Švach ze sta- ní některého z lehkých hliníkových fasádních systémů používaných
vební firmy Jelínek k tomu říká: „Při nově použitém řešení došlo běžně pro administrativní stavby s dominantním podílem skleněk omezení objemu malt přibližně na 1/6 (spára 2 mm místo 12 mm). ných fasádních ploch. Místo toho ale nakonec uplatnili v České reI při vyšší ceně lepidel to znamenalo významnou úsporu již v cel- publice zatím unikátní způsob zavěšené stěnové konstrukce. Na
kové ceně za spotřebovaná pojiva. Řádově statisícové úspory ale nosný systém v každém podlaží zavěsili přesné armované panely
přineslo nové řešení na pracnosti, dopravě a manipulaci s maltou YTONG tloušťky 200 mm a délky 6 metrů. Řada horizontálních pana stavbě. Podstatně vyšší přesnost zdění znamenala u projektu ta- nelů výšky 600 mm v úrovni stropní konstrukce každého z pěti nadké značné úspory ve spotřebě vnitřních omítek a lepidel pro zatep- zemních podlaží nese zbytek fasády celého podlaží včetně nadezdívky a meziokenních pilířů z tvárnic YTONG stejné tloušťky,
Vienna Point v Brně (fasádní panely Hebel)
dodatečné minerální izolace a finálního obkladu z leštěné žuly. Panely mají dobré tepelněizolační parametry (lambda = 0,13 W/mK),
takže tento nosný prvek zároveň přispívá k tepelné izolaci fasády.
Po dodatečném zateplení pouze 12 cm minerální izolace dosahuje
obvodový plášť hodnot doporučovaných pro kategorii nízkoenergetických staveb. Vzhledem k velké západní a východní fasádě by
u celoskleněné plochy hrozilo vysoké přehřívání v letních slunečných
dnech. Její stěnová konstrukce naproti tomu uspoří značné množství
energie potřebné pro letní chlazení. Skladba fasády spolu s těsnými okny zároveň vykazuje nadstandardní akustické parametry obvodového pláště, které se v plné míře uplatní zejména u západní
strany stavby, přilehlé k rušné Vídeňské ulici. Autor projektu, architekt Tomáš Zlámal, hodnotí řešení takto: „Vzhled i vlastnosti fasády podtrhují vysoký standard celého objektu. Mohu navíc zodpovědně konstatovat, že použitím systému s panely YTONG se nám
podařilo ve srovnání s běžně používanými fasádními systémy ušetřit náklady v řádu desítek milionů korun.“
-mdPSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
59
novák 1+1/2 24.6.2008 19:52 Stránka 60
novák 1+1/2 24.6.2008 19:52 Stránka 61
Stále téměř devět miliard korun
čeká na obnovitelné zdroje energie!
Anotace: Česká republika má v letech 2007 – 2013 historicky nejzajímavější možnost čerpat dotace na obnovitelné zdroje energie
z programů EU. Druhá výzva k předkládání žádostí o podporu se pro
žadatele veřejného sektoru chystá na přelom října a listopadu tohoto roku. Kdo, jaké projekty a jakou výši dotace může očekávat?
Evropská unie tlačí své členy do hospodárného nakládání s energií
a k dalšímu využívání obnovitelných zdrojů stále razantněji. Cíle ve
využívání OZE Brusel mnohdy až bezmyšlenkovitě zvedá, a tak nabídka přímé finanční podpory – DOTACE především do oblasti veřejného sektoru není vůbec zanedbatelná. Alokované finanční prostředky, které EU vyčlenila do několika programů, určené na
obnovitelné zdroje jsou z podstatné částí – až 9 mld. Kč poskytovány dle tzv. Operačního programu životní prostředí (OPŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
Již druhá výzva na příjem projektových žádostí je na spadnutí. Zájem o tyto dotace byl v rámci výzvy první, která byla vyhlášena ve
druhé polovině roku 2007, minimální a z „balíku“ 9 miliard korun
bylo odkrojeno „zanedbatelných“ 200 mil. Kč. Všechny projekty,
které měly s nadsázkou řečeno hlavu a patu tak byly podpořeny
a v těchto dnech jíž vesměs probíhá jejich realizace. Lze se tedy domnívat, že pravděpodobnost úspěchu je vysoká. Současná nabídka
podpory projektů zahrnuje i podporu výstavby elektráren větrných,
fotovoltaických či využívajících biomasu, nebo geotermální energii,
byť je na tyto zdroje poskytována již velmi zajímavá podpora dle
zákona č. 180/2005 Sb. o OZE.
Které projekty budou podporovány
a jakou výši podpory mohu očekávat?
Pozn. Pro lepší orientaci jsou uvedené okruhy (programové osy) ponechány s číslováním převzatým z implementačního dokumentu
OPŽP (www.opzp.cz).
3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla
využívajících OZE:
o výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp.
zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny
paliv včetně technologie,
o výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE
pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody (solární soustavy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu).
Výše podpory max. 90 % dotace z uznatelných nákladů! Pozor, mezi
neuznatelné položky patří např. zisk resp. úspory projektu na provozních nákladech systému vytápěných uspořených projektem za 5 let.
Reálnou výši dotace lze tedy očekávat mezi 70 – 85 %.
Kdo může o podporu žádat?
Příjemci podpory definovaní v rámci
Operačního programu ŽP
Právní předpis upravující danou kategorii příjemce
podpory – v případě úpravy předpisu vždy v jeho
platném znění
Právní forma příjemců podpory/podoblasti podpory
Obce a města
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Svazky obcí
Dle § 49 a § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Příspěvkové organizace a organizační složky krajů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Kraje
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Česká republika –
prostřednictvím organizačních složek státu
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích
Příspěvkové organizace – stát
Dle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích
Veřejné vysoké školy
Zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách
Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi
či jinými veřejnoprávními subjekty
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Občanská sdružení
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
Církve a náboženské společnosti
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech)
Obecně prospěšné společnosti
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
a o změně a doplnění některých zákonů
Nadace a nadační fondy
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
v platném znění
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
61
novák 1+1/2 24.6.2008 19:52 Stránka 62
3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny
využívajících OZE:
instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,
výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
výstavba elektráren spalujících biomasu
(pevnou, plynnou nebo kapalnou),
výstavba větrných elektráren,
výstavba geotermálních elektráren
Maximální výše dotace může činit 20 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 50 mil. Kč. U instalace fotovoltaických
systémů integrovaných do budovy (panely na střeše nebo na
fasádě) a rekonstrukcí a výstavby malých vodních elektráren je
možné využít dotaci 40 % ze způsobilých výdajů, maximálně však do výše de minimis. Maximální dotace 50 mil. Kč v této oblasti se vztahuje na jeden projekt a zároveň na jednoho žadatele za
celé sedmileté programové období.
3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou
výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE:
instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový
a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu
(např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový
motor apod.),
kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.
Maximální výše dotace může činit 40 % ze způsobilých vý-
62
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
dajů, maximálně však 100 mil. Kč. Maximální dotace 100 mil. Kč
v této oblasti se vztahuje na jeden projekt a zároveň na jednoho
žadatele za celé sedmileté programové období.
Vysoký požadavek na spolufinancování
Jak je uvedeno, zdají se výše nabízené programy na první pohled
zajímavé. Je ale nutné si uvědomit, že požadované spolufinancování tvoří min. 15 %, spíše ale 30 % až 40 % finančních prostředků
u projektů v programu 3.1.1., tedy výroby tepla, které budou jednoznačně finančně méně náročné.
U projektů v rámci programů 3.1.2, 3.1.3., tedy výroby elektřiny
a kombinované výroby tepla i elektřiny, je představa o spolufinancování projektů dokonce na úrovni minimálně 60 až 85 %. Komplikovanost procesu čerpání dotací může být taktéž zásadní překážkou při rozhodování o přípravě těchto projektových záměrů.
Kromě uvedených dotačních zdrojů musí příjemci podpory tedy navíc předkládané projekty zásadně spolufinancovat. Znamená to najít další miliardy, možná i desítky mld. Kč v již tak finančně zatíženém – jinými, nepochybně „zásadnějšími“ problémy – veřejném
sektoru.
Závěrem se tedy nabízí otázka, zda-li je vůbec reálné „sehnat“ projekty, které splní kritéria daná SFŽP a zda jich bude dostatečné
množství. Bude Česká republika skutečně schopna celých 9 mld. Kč
ve výše uvedených oblastech podpory na obnovitelné zdroje energie v potřebném čase vyčerpat?
Ing. Libor Novák
Energy Benefit Centre, obecně prospěšná společnost
zdroj: www.sfzp.cz, www.opzp.cz
RONAL
Sprchování
v prostoru
Renomovaný evropský výrobce
sprchových koutů, společnost
RONAL CR Jičín, svou nabídku
pravidelně obohacuje o nová originální řešení. Ta nejnovější respektují zejména probíhající proměnu
postavení koupelny v obytném prostoru, kdy z dříve malé intimní
místnosti pro očistu se v poslední
době stává plnohodnotná a prostorná součást interiéru s vysokými
požadavky na estetické řešení. A
právě k tomuto účelu designéři společnosti RONAL vyvinuli dvě nové
typové řady sprchových koutů.
První z nich vychází ze série
PUR a její varianty se jmenují
SOL (samostatná stěna rovnoběžná se zdí), DUOP (pevná stěna
kolmá ke zdi s kratší stěnou v 90°)
a TRIO. Jejich esteticky zajímavá
provedení jsou tvořena skleněnými stěnami kotvenými jednou až
dvěma stabilizačními vzpěrami
do protilehlé stěny.
Druhou možností je řada FUN
přinášející exkluzivní sprchové
zázemí ve volném a vzdušném prostoru. Například u varianty FUN
TRIO jsou boční stěny otočné
v úhlu až 180°, což umožňuje mimořádně pohodlný vstup do sprchovacího prostoru. Vedle uchycení skla
v kovových lištách z vysoce leštěného hliníku se nabízejí i možnosti
kotvení do stropu, nebo do zdi.
Obě řady můžeme u šířky
1200 mm kombinovat s vaničkou z
litého mramoru. Zástěny PUR SOL,
DUOP, TRIO a FUN vytvářejí nové
dimenze sprchovacího prostředí a
staví zastaralý výraz „sprchovací
kout“ do zcela nového světla.
na kovových vzpěrách, které je
možno ukotvit do stropu, nebo do
zdi. Kvalita, životnost a jednoduchost údržby pevných zástěn Fun je
garantována užitými materiály a
dokonalou konstrukcí.
VÍC NEŽ SPRCHOVÝ KOUT
Pevné sprchové zástěny Fun
vytvářejí nové dimenze sprchového
prostředí a popírají zastaralý výraz
- sprchový kout. Nabízejí dokonalé
řešení sprchového zázemí ve volném a vzdušném prostoru v podobě
skleněného paravánu uchyceného
MODERNÍ TREND - ČIRÉ
BEZBARIÉROVÉ ZÁSTĚNY
V CHROMU
Pur a Pur Light jsou moderní
dynamické řady sprchových zástěn,
které nabízejí bezbariérový vstup
ve všech variantách užití. Impozantní čisté plochy bezrámových
tabulí bezpečnostního skla
s moderními chromovanými panty
představují design sprchových
zástěn bez kompromisů. Vyrovnávací profily umožnují jednoduchou
montáž i u nerovných stěn. Ve skle
integrované panty se zdvihovým
mechanismem a čisté skleněné plochy poskytují komfortní čištění.
Design typové řady Pur Light S
ve svém pojetí s ostře hranatými
profily a čistými plochami bezpečnostního skla odráží nejmodernější
architektonické trendy minimalismu. Sprchové zástěny Pur Light S
tvoří v koupelně exkluzivní očistný
prostor. Moderní konstrukční prvky a hladké skleněné plochy zaručují snadnou údržbu.
ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ
Pevné sprchové zástěny Modul´o
a Salsa nabízejí vskutku originální
řešení koupelnového prostoru.
Dvoukomorové uspořádání poskytuje volný vstup a je zárukou zachování sucha v interiéru.
Design těchto zástěn charakterizují impozantní linie velkých skleněných ploch, modulárnost systému
a jednoduché nosné prvky. Čisté
linie zástěn Modul´o a Salsa vhodně doplňují speciální nízké vaničky
z litého mramoru.
RONAL CR s.r.o., Jungmannova 1117, 506 01 Jičín
Tel.: 493 587 420 - 6, Fax: 493 587 490
E-mail: [email protected], www.ronal.cz
brno 25.6.2008 11:19 Stránka 64
brno 25.6.2008 11:19 Stránka 65
brno 25.6.2008 11:19 Stránka 66
VELETRHY
13. ročník Stavebních veletrhů Brno
Vážené dámy, vážení pánové,
skončil 13. ročník Stavebních veletrhů Brno a byť je pro některé z nás třináctka nepopulární číslo, mohu řící, že pro Stavební veletrhy to byl nejúspěšnější ročník posledních let.
Svědčí o tom nejen statistiky, ale i ohlasy účastníků, které vám dále předkládáme. Stavební
boom, který zažívá jak Česká republika, tak i celá střední a východní Evropa, vyvolává hlad
nejen po nových materiálech, technologiích, strojích a zařízeních, ale i po řešení otázek
nedostatku kvalifikovaných pracovních sil ve stavebnictví. To, co dělá brněnské stavební
veletrhy tím vyjímečným, oproti jiným veletrhům o stavebnictví, je právě komplexnost
prezentovaných pohledů a možnost nalézt řešení nebo inspiraci k řešení daných problémů
na skutečně mezinárodním fóru vystavovatelů a návštěvníků. Je to i trochu symbolické, že
letošních rekordních čísel bylo dosaženo právě v roce, kdy brněské výstaviště se svými
industriálními stavbami oslavuje 80 let od svého otevření.
Naši společnou snahou je i nadále prohlubovat, ve spolupráci s vámi vystavovateli, odbornost a komplexnost dalších ročníků Stavebních veletrhů Brno a veletrhu UrbisInvest, a tím
zvyšovat jeho mezinárodní prestiž.
Ráda bych poděkovala nejen všem vystavovatelům, profesnim svazům, odborným partnerům a specialistům, kteří se na přípravě stavebních veletrhů aktivně podíleli, ale zároveň
i všem návštěvníkům, kteří si našli cestu na brněnské výstaviště.
Přeji všem mnoho pracovních a osobních úspěchů a věřím, že se s vámi opět setkám na brněnském výstavišti na 14. ročníku Stavebních veletrhů Brno, které proběhnou ve dnech
21.– 25. dubna 2009.
JANA OSTRÁ
Ředitelka projektu Stavebních veletrhů Brno
Ohlasy
Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR:
České stavebnictví je v dobré kondici, což ukázal letošní ročník veletrhů. My se na nich rádi prezentujeme jako obor, který umí stavět
rychle, realizovat velké projekty a umí stavět i kvalitně. Jsou příležitostí seznámit se se stavebnictvím, vnímat úroveň trhu, velmi dobrého vysokého standardu českého stavebnictví. Na výstavišti se
uskutečnila řada akcí s našimi kolegy ze zahraničí a rozjednala se
tu zahraniční spolupráce.
Rafal Baniak, náměstek polského ministra hospodářství:
České stavební firmy mají velkou příležitost investovat do polské infrastruktury, zaměřujeme se na výstavbu silnic, do které polská vláda plánuje vložit mnohamiliardové částky. Brno bylo vynikající příležitostí pro navázání vhodných kontaktů, veletrhy nám umožnily
uspořádat seminář Obchodní a investiční příležitosti v Polsku. Příští rok bychom rádi v této tradici pokračovali a návštěvu podnikatelů rozšířili o další představitele firem.
66
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
Aleksej L. Fedotov, velvyslanec Ruské federace v ČR:
Jsem rád, že se na veletrhu uskutečnilo setkání mezi českými a ruskými podnikateli. Rozvoj stavebnictví u nás výrazně předstihuje
situaci v jiných oborech a brněnské výstaviště je pro nás tím správným místem k navázání kontaktů a dohodnutí ke konkrétní spolupráci. Shodli jsme se, že je nutné využívat nové formy vzájemné
spolupráce, vytvářet společné podniky.
Simona Kadlecová, vedoucí marketingu Sapeli, a.s.:
IBF se účastníme každý rok, pro nás jde o prestižní záležitost, na
jednom místě představujeme všechny novinky, které připravujeme
vždy na jarní měsíce. Patříme k lídrům na trhu, proto v Brně nikdy
nemůžeme chybět. Tato prestižní akce nám slouží k setkáním s našimi zahraničními partnery ze Slovenska, Maďarska a Polska i tuzemska.
Jiří Schulmeister, předseda představenstva a ředitel
DT Mostárna, a.s.:
Naše společnost byla generálním partnerem 5. ročníku Dne ocelo-
brno 25.6.2008 11:19 Stránka 67
vých konstrukcí. V Brně se prezentujeme, abychom se zviditelnili na
trhu, v naší expozici jsme mohli ukázat, co naše firma vlastně umí.
Právě na konferenci se sešli odborníci, mezi kterými byli naši potenciální zákazníci.
Martina Škultétyová, odbor regionálního rozvoje,
Trenčanský samosprávný kraj:
Jsme překvapeni vysokou návštěvností, do Brna jezdíme rádi. Už při
minulém ročníku veletrhu Urbis Invest jsme získali investory a letos
navázali další kontakty. Určitě se zúčastníme dalšího ročníku.
Jindřich Vrtěl, jednatel společnosti
Volvo stavební stroje Czech s.r.o.:
Volvo cítí povinnost prezentovat se na tomto největším veletrhu
svého oboru ve střední Evropě. Je to také povinnost vůči našim českým zákazníkům. Je to nejlepší výstava pokud se týká naší branže,
má velmi dobré jméno a je velmi dobře navštěvovaná. Brno nám
také slouží k sezvání našich českých klientů na jedno místo, kde si
mohou prohlédnout veškerou dostupnou techniku.
Jakub Červený, business manager, M. B. Keramika:
Líbí se nám vzrůstající úroveň zázemí v pavilonu Z. Naší expozici
navštívila řada konečných zákazníků, je vidět, že lidé mají o pěkné
koupelny zájem. Na SHK nesmíme chybět, posilujeme zde image
firmy. Musím říci, že po veletrhu vyhodnocujeme vždy spoustu zakázek nejen z Moravy, ale z celé republiky.
Ivan Karas, vedoucí marketingu Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.:
Firma přijela na veletrh, aby oslovila odbornou i neodbornou veřejnost, neboť je určen pro široké spektrum návštěvníků. My jsme se
soustředili v rámci naší účasti na představení průřezu produktů,
které nabízíme. Letos pro nás bylo stěžejní prezentovat malé stroje, o které je v Česku velký zájem, tedy nakladače, minibagry apod.
To se nám v Brně podařilo.
PSM stavební infozpravodaj 3 | 2008
67
desky_vystava.qxp
15.4.2008
15:47
Str. 1
V¯STAVA STAVEBNÍCH MATERIÁLÒ
NA âVUT
8. - 9. 10. 2008
1. ročník specializované výstavy pro studenty
pod zá‰titou dûkana Fakulty stavební a dûkana Fakulty architektury
PŘIPRAVUJEME!
Prezentace stavebních materiálů
nový obal 1+2+4 24.6.2008 18:20 Stránka 4

Podobné dokumenty

Dobré Zprávy

Dobré Zprávy Metalokeramika zažívá v posledních letech v souvislosti s přesunem výroby konstrukčních částí na CAD/CAM zařízení znovuzrození. Kupodivu a přesto se v oblasti fazetovacích materiálů nestalo po dlou...

Více

věstník klubu za starou prahu

věstník klubu za starou prahu posléze „ukrajovat“ na výslednou výšku, která by při úvodním projednávání prošla jen stěží. Novinkou je však to, že se při tomto „licitování“ poprvé operuje se stavbami, které mají neskrývanou ambi...

Více

eurostar - Technická dokumentace

eurostar - Technická dokumentace odbornou prohlídku a vysu∂ení u Va∂eho odborného servisního místa JUNKERS. Po zatopení vodou nesmí b∆t pøístroj bez pøedchozího odborného o∂etøení servisním mechanikem JUNKERS uveden do provozu.

Více

Stáhněte si katalog vybavení domu

Stáhněte si katalog vybavení domu 1993 a za dobu své existence postavila přes 1000 rodinných domů v zemích střední a západní Evropy (ČR, Slovensko, Rakousko, Německo). Nyní patří naše firma mezi lídry na trhu s dřevostavbami a snaž...

Více

1/2011

1/2011 PSM – stavební infozpravodaj 1– 2011, 11. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT), Zdeněk Mirvald (jednatel...

Více

2005 stavební infozpravodaj

2005 stavební infozpravodaj Normy a trendy v osvûtlení Stavební ãinnost leden – kvûten 2005 Pohony a fiídící jednotky Plán semináfiÛ II. pololetí 2005 – pfiedplatné

Více