Expert - Kobra Design

Transkript

Expert - Kobra Design
02 12
U n i e
p r o
r o z h o d č í
...řešte svoje věci
Č
R
kdekoliv
í
Aktivity
Tarifa: Vyrazte na nejlepší
surfařské pláže Evropy
Móda
Osmany Laffita:
Móda není umění, ale byznys
On-line průběh umožňuje účastníkům sporu se
kdykoliv přihlásit do soudního fóra a vidět tak
aktuální stav řízení a elektronický spis. Ihned je
možné podat jakékoli podání či předložit důkaz.
Rozhodčí řízení vedené prostřednictvím on-line
soudního fóra portálu E-ARBITER zvyšuje komfort,
šetří čas a snižuje náklady. To vše při zachování
plné legálnosti a legitimity procesu, v němž je
hlavní důraz kladen na bezpečnost a ochranu
komunikace. Naplněným mottem portálu
E-ARBITER je „SVOBODA KDEKOLIV KDYKOLIV“
e
Nejdrsnější dostihy o čest a slávu
n
provozovatel portálu E-ARBITER.cz
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
office: Cejl 91, Brno 60200 Česká republika
Recepce tel.: +420 545 242 598
GSM brána: +420 739 573 440
Fax: +420 545 210 245
E-mail: [email protected]
Web: www.e-arbiter.cz, www.urmr.cz
Zážitky
Palio v Sieně:
U
Odpadají výdaje za korespondenci, ztracené
a nedoručené dopisy či předvolání. Řízení je
účastníkem vedeno z vlastní kanceláře nebo
z kteréhokoli místa na světě – bez papírování
a osobní účasti na jednáních.
Expert
Prezident Komory auditorů ČR Petr Šobotník říká:
02 12
Portál E-ARBITER je internetovým rozhraním pro
rozhodčí řízení on-line, vedené prostřednictvím
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
Na jeho platformě je vytvořeno pro každý jednotlivý
spor vlastní on-line soudní fórum, kde celé řízení
probíhá. Proces řešení sporu je založen pouze
na elektronické komunikaci, a to od podání
rozhodčí žaloby až po vydání rozhodčího nálezu.
i
p
r
o
r
o
z
h
o
d
č
í
a
m
e
d
i
a
č
n
í
ř
í
z
e
n
“Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.”
JAN NERUDA
Audit je hlavně o pochopení rizik
a
m e d i a č n í
ř í z e n í
Č R
Hotel • Golf • Zámek Štiřín
20 minut od Prahy
EXCLUSIVE INTERVIEWS, ARTICLES, EVENT PHOTO COVERAGES, UPCOMING
EVENTS IN REALTIME WEBPAGE, BROUGHT TO YOU BY LEADERS MAGAZINE
Today’s most interactive online forum for important, forward-looking
and timely voices and opinions in Central Europe.
Vše se točí kolem Vás
­Navštivte­krásný­areál­Štiřínského­zámku,­který­se­nachází­pouhých­20­minut­jízdy­
z­Prahy.­Komfortní­ubytování,­wellness,­špičková­gastronomie,­unikátní­9­jamkové­
golfové­hřistě­nazývané­česká­Augusta,­driving­range,­romantické­procházky,­
golfová­klubovna,­golfové­simulátory,­whirlpool,­posilovna,­vyjížďky­na­koni­
a­mnoho­dalších­radostí...
www.stirin.cz
Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261, E-mail: [email protected]
WWW.LEADERSVISION.CZ
| satisfakce 2 | 2012
Obsah
Editorial
Editorial03
Vážení čtenáři,
Recenze05
Lidé z Unie
06
Vedoucí oddělení klientské péče Unie Štěpán Beránek:
Chceme účinně pomáhat s credit managementem
Expert
Prezident Komory auditorů ČR Petr Šobotník říká:
Audit je hlavně o pochopení rizik
08
Umění
Petr Kvíčala:
Rytmy na plátnech
12
Neziskovka
Nadace fotbalových internacionálů:
Nezapomínejme na naše reprezentanty
18
Móda
Osmany Laffita:
Móda není umění, ale byznys
26
Společnost
„Ples jako Brno” nadchl, pobavil i pomohl
34
Klient
Tomáš Weinberger:
U vína se rodí ty nejlepší nápady
36
Vzdělávání
Slevokurzy.cz:
Nakupujte vzdělávání se slevou
38
jde totiž o Satisfakci s pořadovým číslem
zpět na oněch dvacet vydání a na pět let,
v jejichž průběhu vznikala, neubráníme se
troše porovnání a bilancování. Vidíme,
že v oblasti témat, jejich zpracování, grafiky i celkové skladby časopisu jsme se
o velký kus posunuli – a věříme,
že správným směrem. Tento směr máme
už od počátku vytýčený zcela jednoznačně:
co nejdále od nudných katalogů, které zaplavují vaše poštovní schránky, co nejdále
od těch firemních časopisů, které jen nabízejí akční zboží a přinejlepším se jedním
42
dvěma články snaží vzbudit dojem čtivosti.
Naším cílem je s každým číslem – a s aktuálním letním obzvlášť – pro vás namíchat
osvěžující koktejl, ve kterém si najdete tu
46
svoji chuť. Snad se nám to i daří…
Také koktejl jménem Satisfakce 2/2012
obsahuje mnoho zajímavých příchutí.
Rozhovory vás seznámí s osudy a názory
Partner49
Eva Vlčková:
Nejpřínosnější je služba Hlídací pes, která nám
umožňuje sledovat změny u obchodních partnerů
Cesty50
Albánie:
Země se špatnou pověstí, ale s dobrými lidmi
Akt54
Lukáš Dvořák
Zážitky
Palio v Sieně:
Nejdrsnější dostihy o čest a slávu
56
Styl
Plynoucí prostor a čas vily Tugendhat
60
Vinotéka
Kouzlo spočívá v pestrosti
64
Gourmet
Café Society:
Vaše pohodová kavárna v centru Brna
65
Cesty za golfem
Adamstal:
Sídlo zeleného monstra a hřiště superlativů
66
foto archiv
Pozvánka44
Chili papričky rozpálí letní Prahu dočervena
České greeny
Juraj Werner:
Golf je jako hra na hudební nástroj
magazín přehoupl do třetí dekády čísel –
jednadvacet. Když se v redakci díváme
Publicistika40
Tomio Okamura:
Co je největší problém české justice?
Byznys
AMAX:
Jak je to s mýty o call centrech?
vydáním, které držíte v rukou, se náš
módního návrháře Osmanyho Laffity, zpěváka Davida Kollera nebo výtvarníka Petra
Kvíčaly, v rubrice Publicistika se o svůj
pohled podělí Tomio Okamura. Další články
vám přiblíží surfování u jihošpanělských
pláží, golf v Rakousku, drsné dostihy palio
v Itálii nebo cestování po Albánii. Stačí si
jen vybrat a vychutnat právě to, na co máte
zrovna náladu… Příjemné letní čtení!
Tiráž
Satisfakce. Lifestyle magazín Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR.
Foto na obálce: Osmany Laffita, sklenice na víno
Vydavatel: Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s.,
Mlýnská 13, 602 00 Brno, e-mail: [email protected],
www.urmr.cz, IČ: 271 66 147
Šéfredaktor: Mgr. Miroslav Mašek,
Miroslav Mašek
[email protected]
Redakce: Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s.,
Cejl 91, 602 00 Brno, tel.: +420 545 242 592
Spolupracovníci: Karel Hájek, Lenka Pospíšilová,
Jiří Salik Sláma, Vojtěch Gabriel, Michal Janatka
Grafické zpracování a DTP: Kobra Design, s. r. o.,
Aktivity70
Tarifa:
Vyrazte na nejlepší surfařské pláže Evropy
Jana Uhra 12, 602 00 Brno,
tel.: +420 541 214 448, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r. o.,
Osobnost
David Koller:
Kytara je věrná milenka
76
Auto-moto
Hummer je mrtev. Ať žije BUREKO!
80
Kultura
84
Kaleidoskop
86
Místo vydávání: Brno
Právní téma
Ručení v obchodněprávních vztazích
90
Evidenční číslo: MK ČR E 17353
Trnkova 119, 628 00 Brno, tel.: 543 215 538,
e-mail: [email protected]
Inzerce: Miroslav Mašek, tel.: +420 723 467 791,
e-mail: [email protected]
Periodicita: čtvrtletník
Zdarma, neprodejné.
02-03
now availab
available
ble in B
Brussels
LEADERS MAGAZINE
PHOTO COVERAGES FROM TOP EVENTS
CONCERTS – SEMINARS – CONFERENCES – GALA EVENINGS
CON
INTERVIEWS WITH TOP PEOPLE
CULTURE – BUSINESS – POLITICS – SPORTS
PR ARTICLES, ANALYSIS AND MUCH MORE
Leaders Magazine® focuses on lifestyle, interviews, business, culture and luxury products and covers many
important and interesting events. Our readers are people from diplomatic society, government officials
and decision makers in business. The targeted distribution is cca 20 000 copies including 1400 pcs
to the top EU officials in Brussels.
Leaders Magazine® publikuje rozhovory s význanými osobnostmi obchodní, politické, umělecké a kulturní
sféry a přináší fotoreportáže z důležitých společenských událostí v ČR. Našimi čtenáři jsou osoby s rozhodovacími pravomocemi v diplomatické, státní a soukromé sféře. Cílená distribuce je cca 20 000 ks
včetně 1400 ks představitelům EU v Bruselu.
For Full Electronic Version Go To www.leadersmagazine.cz
| recenze
Recenze
Janečková, E., Horálek, V., Eliáš, K.: Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. Praha: Linde Praha, 2012,
208 stran, 330 Kč.
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila
naše právní předpisy je již znají. Např. veřejný
nový občanský zákoník s navrhovanou účinností
pořádek, dobytek či zvíře v zájmovém chovu –
od 1. ledna 2014. Redakce Linde Praha, a. s.
to jsou slova českému právnímu řádu známá
připravila ve spolupráci s jeho „duchovním
mj. z úpravy lesního zákona.
otcem“ JUDr. Karlem Eliášem, Dr. výběr nových
Většina hesel vysvětluje výrazy, jež do pojmoslo-
pojmů soukromého práva s jejich vysvětlením.
ví soukromého práva tradičně patřily a jichž
Jedná se o první publikaci na trhu, ve které se
se přidržují rovněž i zahraniční právní řády.
čtenáři – právníci i neprávníci – mohou seznámit
Někteří odborníci říkají, že se novým občanským
s novinkami, které lze v této úpravě soukromého
zákoníkem české občanské právo vrací před rok
práva očekávat. 1950. Do jisté míry mají pravdu, ale je potřeba
Některé pojmy jsou skutečně nové a naše právo
také konstatovat, že tímto návratem zároveň
je nikdy neznalo. Jde např. o nápomoc při rozho-
naše občanské právo srovnává krok s vyspělými
dování, jejíž úpravou občanský zákoník reaguje
evropskými právními kulturami.
na Úmluvu o právech osob se zdravotním
postižením, kterou náš stát ratifikoval před
několika málo lety a jíž je vázán. Další pojmy
Připraveno ve spolupráci
jsou sice nové pro občanský zákoník, ale jiné
s nakladatelstvím LINDE PRAHA, a. s.
Řekli o nás...
Ing. Zdeněk Peichl, POZEMSTAV Prostějov a. s.
Ivana Suchánková, HIPS, s. r. o.
I to jsme si už v praxi vyzkoušeli a přesvědčili se,
„Důležitá je pro nás především rychlost arbitráže,
„Zavedení rozhodčích doložek se ukázalo jako
že rozhodčí řízení je skutečně rychlým a efektiv-
která se s pomalostí soudního řízení snad ani
velmi účinný preventivní nástroj, který dokáže
ním nástrojem na řešení pohledávek.“
nedá srovnat – zatímco u soudu bychom na spra-
výrazně zlepšit platební morálku obchodních
vedlivé a konečné rozhodnutí sporu čekali i roky,
partnerů. Pokud totiž doložku ve smlouvě
rozhodčí nález jsme získali vždy v řádu několika
nemáte, odběratel ví, že případný spor se
týdnů. Těší mě, že díky samotnému rozhodčímu
u soudu může táhnout i roky, a splatnost proto
řízení, ale i díky profesionální administrativě
příliš neřeší. U rozhodčího řízení si je však stále
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR jsme
více firem vědomo jeho rychlosti a účinnosti –
získali nástroj na reálné domožení se svých práv.
pravomocný rozhodčí nález lze získat již v řádu
Vedle administrativních služeb Unie bych rád
několika týdnů. A nezaplatit svůj závazek, když
vyzdvihl také její firemní lifestylový magazín
exekuce může přijít takto brzo, si dovolí málo-
Satisfakce, který každého čtvrt roku dostáváme
kdo… Pokud se již někdo takový najde, máme
do schránky.“
v ruce další možnost – podání rozhodčí žaloby.
text Miroslav Mašek
text Miroslav Mašek, foto Barbora Zbořilová
| lidé z Unie
Vedoucí oddělení klientské péče Unie Štěpán Beránek:
Chceme účinně pomáhat
s credit managementem
Právo má v jeho rodině dlouhou
tradici, sám měl už na gymnáziu
blízko k ekonomii, obchodu i analytickému myšlení. Díky této kombinaci i získaným zkušenostem dnes
Štěpán Beránek stojí v čele oddělení
klientské péče Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR.
„Na škole mě zaujal finanční management
i daně.“
„Pomáháme firmám s kteroukoli fází
credit managementu.“
Ještě před vysokou školou otci pomáhal ve firmě,
Jeho úkolem se stalo především sjednotit činnost
takže měl oproti ostatním studentům výhodu
account managerů a vytvořit novou koncepci
praktických zkušeností: „Dlouhodobě jsem se
práce i přístupu ke klientům. „Zpočátku jsem se
věnoval správě nemovitostí, přišel do styku s ob-
zaměřil především na analýzu toho, jak oddělení
chodní dokumentací, smlouvami apod. To vše mi
klientské péče fungovalo před mým příchodem
při studiu pomohlo. Škola mi pak umožnila po-
a jakou mělo vizi. Následně jsem začal zjišťovat
chopit principy finančních toků a další důležité
nejdůležitější starosti našich klientů v oblasti
věci. Zaujal mě také finanční management
pohledávek a snažil se přinést každému z nich
i daně, naopak účetnictví mě nikdy nenadchlo.“
optimální řešení. V tomto konceptu pokračuji
Studium zakončil v roce 2007 obhajobou diplo-
i dnes. Usiluji o to, aby nás zákazníci vnímali
mové práce Implementace internetu a intranetu
jakou skutečné odborníky, kteří jim dokážou
Na střední škole ho bavilo hned několik oborů,
pro optimalizaci firemních procesů, která mu
účinně pomoci s credit managementem v které-
mimo jiné i filozofie a další humanitní oblasti.
umožnila zkombinovat teorii, analýzu i návrh
koli jeho fázi – od prověřování obchodních part-
Brzo si však uvědomil, že tudy jeho cesta nepo-
praktických řešení použitelných v reálné firmě.
nerů až po nastavení upomínek. Umíme poradit,
vede: „Jeden z vyučujících byl pro mě velkým
Po absolutoriu se rozhodl opustit rodinnou firmu
jak jednat s dlužníky, jak vystihnout správný
vzorem. Ve druhém ročníku jsme mluvili o mém
a vyzkoušet něco nového. „PLYKO je specificky
moment pro podání rozhodčí žaloby nebo kdy
budoucím povolání. A on mi k těmto oborům
zaměřená společnost a já si uvědomil, že se po-
aplikovat uznání závazku. Vycházíme přitom
řekl: Napřed si musíš vydělat peníze a až pak se
třebuji posunout dále. I tak mi tato práce hodně
z aktuální situace každé společnosti
můžeš věnovat takovým věcem. Došel jsem k ná-
dala, naučil jsem se základní principy fungování
a jejích potřeb,“ vysvětluje Beránek. Jedním
zoru, že na tom něco je. Můj dědeček byl
firmy. To mi pomohlo i v dalším zaměstnání
z jeho dalších cílů je rozšířit tým account mana-
za první republiky jedním z nejlepších brněn-
ve společnosti PROSPEKS-IT, která se zaměřo-
gerů tak, aby se mohl zákazníkům věnovat ještě
ských právníků a i další příbuzní pracovali
vala na poskytování informačních technologií:
kvalitněji a zároveň klientelu dále rozšiřovat:
v advokacii, tak jsem se rozhodl podat přihláš-
hardwaru, softwaru a informačních systémů.
„Lidé, kteří s vámi na dosažení nějaké mety
ku na právnickou fakultu. Daleko jsem neměl
Pracoval jsem zde jako konzultant – mým úkolem
pracují, jsou pro úspěch vždy
ani k ekonomii – můj otec už tehdy podnikal,
bylo provést rozbor procesů u klienta a na jeho
nejdůležitější. Šikovní kolegové jsou zkrátka
vlastnil několik nemovitostí apod. Řekl jsem si,
základě navrhnout řešení. I když jsem předtím
k nezaplacení, jen díky nim může jít společnost
že vyzkouším i Fakultu podnikatelskou na VUT.
v IT nepůsobil, počítač jsem měl doma už v době,
dopředu. Důležité je, aby měli jasnou představu
Zde jsem také u zkoušek uspěl a začal studovat
kdy se u nás teprve začaly rozšiřovat – takže jsem
o své práci a aby ji dokázali včas a správně reali-
ekonomii,“ vzpomíná Beránek.
se rychle zapracoval,“ usmívá se Štěpán Beránek.
zovat,“ uzavírá Štěpán Beránek.
Přestože zaměstnavatel podnikal v ICT, pružnost
rozhodování nepatřila k jeho silným stránkám.
Proto se Beránek začal po čase poohlížet
| Ing. Štěpán Beránek
po nových možnostech. V roce 2008 nastoupil
na obchodní pozici do společnosti Baumann
Technologie CZ, která se zaměřovala na podobný
narodil se v roce 1979 v Brně
1998–2007 asistent ředitele PLYKO spol. s r. o.
2003–2007 studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, obor Podnikové finance
2007–2008 konzultant aplikačního softwaru – segment trhu. „Záhy se však začala prohlubovat
ekonomická krize a vedení přistoupilo k dramatickým personálním změnám. Ty se bohužel
nevyhnuly ani mně. Ocitl jsem se bez zaměstnání
právě v době, kdy sehnat zajímavé místo bylo
PROSPEKS-IT, a. s.
velmi obtížné. Začal jsem se na svůj účet zabývat
2008
obchodní zástupce –
developerskými projekty – řešil jsem koordinaci
Baumann Technologie CZ, a. s.
zakázek, dozor investora, financování… V roce
2009–2010 koordinace IT a správa nemovitostí
2010 jsem se pak rozhodl vrátit do sektoru
od r. 2010 vedoucí oddělení klientské péče – služeb. A protože jsem měl špatné zkušenosti
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s.
Poteší mě...
dobrá společnost a dobrá zábava
když má můj syn z něčeho radost
když dokážu uzavřít dobrý obchod
Naštve mě...
člověk, který si nedokáže o něco říct
neúspěch, z něhož jsem se nedokázal poučit
když něco selže a nemůžu s tím nic dělat
se soudy a neúměrnou délkou soudního řízení,
zaujal mě inzerát Unie pro rozhodčí a mediační
řízení ČR. Při pohovoru jsem uspěl a stal se vedoucím oddělení klientské péče,“ říká Beránek.
06-07
text Miroslav Mašek, foto Vojtěch Gabriel
| expert
Prezident Komory auditorů ČR Petr Šobotník říká:
Audit je hlavně
o pochopení rizik
Ve světě auditu se pohybuje už více než dvě desetiletí a získal obdivuhodné zkušenosti jak se
samotným prověřováním subjektů, tak s řešením širších problémů celé profese. Nyní Petr Šobotník
stojí v čele Komory auditorů ČR a dbá o efektivní, transparentní i kvalitní působení auditorů.
08-09
Kdy byla Komora auditorů ČR založena
Kolik auditorů dnes v ČR působí?
a jaké je její poslání?
Kolem 1300 aktivních auditorů, přičemž asi
Komora vznikla v roce 1993 ze zákona jako sa-
55 % z nich jsou zaměstnanci zhruba 360 aktiv-
mosprávná profesní organizace za účelem správy
ních auditorských firem a 45 % osoby samostatně
auditorské profese v naší zemi. Její založení na-
výdělečně činné. Tyto počty se v posledních
vázalo na změnu ekonomického prostředí v ČR,
letech příliš nemění – průměrně za rok vstupuje
kdy po revoluci začal institut auditorů fungovat
do profese asi čtyřicet lidí a stejný počet
zdraví
obdobně jako na západě – jako nezávislé ověřo-
i odchází. I tak je konkurence na trhu velká,
vání účetních informací pro uživatele účetních
firmy šetří a vzrůstá tlak na auditorské honoráře.
závěrek. V následujících devatenácti letech se
komora profilovala jako nezávislá organizace,
která má ve svém poslání působit ve veřejném
„Nejlepšími auditory se stávají lidé
se schopností analytického myšlení.“
zájmu. Aplikovala řadu celosvětově platných
předpisů, postupuje dle mezinárodních auditor-
Jaké vzdělání je pro auditora nejvhodnější?
ských standardů a řídí se etickým kodexem.
Není nezbytná ekonomická škola, jak si mnozí
Potěší mě…
dobří přátelé
pohoda
Naštve mě…
faleš
lhaní
kariérismus
myslí – audit není o správném účtování, nýbrž
Co komora pro auditory zajišťuje?
o pochopení rizik. Ze zkušenosti mohu říct,
Připravujeme vzdělávací programy, přičemž
že nejlepšími auditory se stávají lidé se schop-
každý auditor má povinnost dlouhodobého
ností analytického myšlení.
profesního vzdělávání. Dále dohlížíme na činnost
auditorů – auditora, který prověřuje subjekty ve-
Které subjekty podléhají povinnosti auditu?
řejného zájmu, kontrolujeme jednou za tři roky,
Společnosti, které splňují alespoň jedno z těchto
ostatní každých šest let. Pro tyto účely dispo-
kritérií: roční obrat vyšší než 80 milionů korun,
nujeme rozsáhlým kontrolním aparátem. Hlavně
celková hodnota aktiv převyšující 40 milionů
Jsou mezi postavením auditorů v ČR
malým a středním auditorům pak poskytujeme
korun a počet zaměstnanců nad 50. Auditora
a zahraničí významnější rozdíly?
i metodickou pomoc.
si vybírá sám prověřovaný subjekt, většinou
V rámci Evropské unie určitě ne – v roce 2006
prostřednictvím výběrového řízení. Auditor při-
byla schválena nová směrnice o statutárním
Zmínil jste kontrolní aparát – jak funguje?
tom vždy musí být ve vztahu k tomuto subjektu
auditu, která musela být transponována
Každý auditor je v uvedených periodách prověřo-
nezávislý.
do národních legislativ. U nás se tak stalo záko-
ván. Když dozorčí komise zjistí závažnější nedo-
nem o auditorech č. 93/2009 Sb.
statky, předá je kárné komisi, která rozhodne
Co považujete za aktuálně největší problém
Ne všechna ustanovení jsou samozřejmě v jed-
o kárném opatření – napomenutí, peněžním
auditorské profese?
notlivých zemích aplikována stejnou měrou –
trestu nebo až dočasném či trvalém zákazu čin-
Bohužel dochází ke zneužívání výrazu audit –
už proto, že na západě má auditorská profese
nosti. V komoře víme, že kvalitu auditorské práce
často se tak nazývá jakékoliv šetření, u něhož
osmdesátiletou historii, kdežto např. u nás jen
je třeba neustále posilovat. Proto např. pokuty
není jasné zadání ani procedury. V naší činnosti
dvacetiletou. Některé procedury jsou tak v zá-
nesmějí být formální, ale také ne likvidační. Loni
se přitom audit týká ověřování účetních závěrek
padní Evropě mnohem podrobněji propracovány.
jsme na pokutách za kárná opatření vybrali přes
a je přesně určeno, podle jakých standardů
A svoji roli hraje i odlišná funkce kapitálových
1,5 milionu korun.
postupovat. Bojujeme také s tím, že prověřované
trhů na západě a jiný stav vlastnictví společností,
subjekty mají sice velmi rozdílnou velikost, ale
v ČR působí mnoho nadnárodních společností
Co musí splňovat člověk, který se chce stát
pravidla pro jejich audit jsou stejná. Potřebujeme
nebo fenomén silných vlastníků, ať už jednotliv-
auditorem?
proto do praxe dostat více procedur, které zjed-
ců nebo skupin.
Musí mít vysokoškolské vzdělání, tři roky praxe
noduší postup auditu menších subjektů.
jako asistent auditora a je povinen složit spe-
A co ve Spojených státech?
ciální zkoušky zaměřené na audit, ekonomiku,
Jak je podle vás auditorská profese vnímána
USA jsou stále ještě rozhodující ekonomikou,
účetnictví, daně a právo. Tyto procesy pro vstup
veřejností?
a to i z hlediska vývoje naší profese. Koneckonců,
do profese jsou platné celosvětově. Dále musí
Věřím, že dobře. Někdy samozřejmě jako nutné
všechny největší auditorské firmy světa – např.
být uchazeč nezávislý, musí mít dobrou pověst
zlo – prověřovaný subjekt musí auditora zaplatit
Ernst & Young nebo Coopers & Lybrand – vznikly
a čistý trestní rejstřík. Auditoři prověřující
a on po něm ještě něco chce. Ale mnohdy klienti
sloučením amerických a britských auditorů.
subjekty veřejného zájmu – např. společnosti,
oceňují doporučení, která jim auditoři dávají.
Dohled nad auditory je v Americe mnohem tvrdší
jejichž cenné papíry jsou kótované v EU, finanční
Auditoři totiž nemají jen potvrzovat správnost
než u nás. Důkazem budiž i to, že právě v USA
instituce nebo zdravotní pojišťovny – pak jsou
toho, co je vykazováno, ale také klientovi
došlo k největším krachům auditorských firem,
povinni o sobě uvést mnohem více informací,
poradit, kde vidí slabá místa v jeho kontrolních
zejména Arthur Andersen, která zbankrotovala
zpracovat zprávu o transparentnosti s uvedením
procedurách. Je to jakási přidaná hodnota...
kvůli své nekvalitní práci při auditu energetické
příjmů, vnitřní struktury atd. Zájem o auditor-
A ještě k vnímání auditorů – těší mě, že Rada pro
firmy Enron. Znovu se ukázalo, že hlavním akti-
skou profesi je značný, každoročně se hlavně
veřejný dohled nad auditem jako odvolací orgán
vem každé auditorské firmy je její značka
do velkých auditorských firem hlásí stovky
i Česká národní banka jako regulátor hodnotí
a důvěra v její práci – tedy atributy, o něž lze
studentů z vysokých škol.
činnost auditorů pozitivně.
při pochybení snadno přijít.
„Mým cílem je, aby naše profese
prosperovala jako celek.“
auditorských firmách platí pravidlo čtyř očí.
Audit je totiž hodně o subjektivním vnímání
Úhel pohledu
a posuzování.
Když se vrátíme zpět ke komoře – jaká je role
jejího prezidenta?
Kolik auditů jste provedl?
Úřad komory má samostatná oddělení zaměře-
Nevím přesně, řádově stovky. Působil jsem
ná na kontrolu, metodiku, evidenci auditorů
ve velké auditorské firmě, takže mnohé audity
i vzdělávání. Výkonným orgánem komory je
jsem řídil a kontroloval, ale neprováděl onu
výkonný výbor v čele s prezidentem a prezidium
každodenní činnost. Klienti pocházeli ze všech
složené z prezidenta a dvou viceprezidentů
sfér ekonomiky, což bylo velmi zajímavé – měl
– zde řešíme zásadní věci, s nimiž se profese
jsem možnost poznat mnoho podniků, různé
potýká, přijímáme opatření v oblasti standardů,
profese a situace, učil se chápat vnitřní kontrolní
dalšího směřování profese apod. Výkonný výbor
mechanismy, rizika, kterým každý byznys čelí…
má pomocné orgány a pracovní skupiny. Úřad
V auditu je pořád něco nového.
zajišťuje administrativně činnost komory, a je
tedy de facto servisním orgánem auditorské
Máte čas také na koníčky?
profese. No a tomu všemu někdo musí stát v čele.
Ve vedení velké auditorské firmy, kde jsem
(smích) Volené orgány mohou působit maximál-
působil v letech 1991 až 2010, na záliby nebyl
ně po dvě čtyřletá funkční období, prezident je
skoro žádný čas. Prostě práce od nevidím do ne-
volen ze členů výkonného výboru na jeho prvním
vidím… Nyní se věnuji komoře a mám i více času
zasedání po sněmu auditorů a je statutárním
na své záliby – vrátil jsem se k šachům, lyžuji,
zástupcem komory. Mým cílem v této funkci je,
hrajutenis a jezdím na kole. Člověk zkrátka zase
aby profese prosperovala jako celek a abychom
musí začít žít.
nacházeli společnou řeč malých, středních
i velkých auditorů ku jejímu prospěchu.
Co vás na práci auditora zlákalo?
Po revoluci jsem pracoval v oblasti spojů a – jak
už to tak bývá – rozhlížel jsem se, co bych mohl
dělat. V té době se domlouvala první mobilní
| Ing. Petr Šobotník
narodil se v roce 1954
licence a zaváděly se mobilní telefony. Přijeli sem
na tomto místě vyjádřil naději, že letošní rok by
snad mohl být lepší než rok předchozí. Uběhly
další tři měsíce a nezbývá mi než konstatovat,
že mnoho věcí se k lepšímu bohužel neposunulo.
Ekonomická situace v ČR se sice může na první
zástupci Světové banky, kteří nám umožnili na-
1978
hlédnout do světa mobilní telefonie. USA v této
1983 –1991vedl sekce účetnictví
pohled zdát relativně stabilizovaná – v porovnání
oblasti dominovaly – a šest ze sedmi největších
na podnikové a resortní s některými jinými evropskými zeměmi – avšak
amerických telekomunikačních firem tehdy
úrovni v oblasti spojů
podnikatelům se nadále nijak růžově nedaří.
v auditech prověřovala firma Coopers & Lybrand.
1991
nastoupil do auditorské Ať média, ekonomové nebo politici tvrdí cokoli,
Já působil v oblasti účetnictví a měl možnost se
firmy Coopers & Lybrand
čísla hovoří jasně. Nejnověji jsme se v květnu
s těmito výstupy seznámit. Auditorská profese
1995
stal se partnerem
dozvěděli o úpravě ekonomických výhledů, která
mě zaujala, tak jsem si dal v roce 1991 žádost
v oddělení auditu
oznamuje, že ČR spadla do hlubší recese, než
o přijetí do firmy, stal jsem se u ní prvním audi-
Coopers & Lybrand
předpokládaly původní odhady. V prvním kvartá-
torem a už to jelo. Tenkrát se muselo pracovat
1998–2002 po fúzi auditorských firem 12 až 16 hodin denně minimálně šest dnů
– vedoucí partner auditu v týdnu, byly to pionýrské doby… Můj první
PricewaterhouseCoopers
od 2004
zástupce ČR v pracovní skupině pro otázky etiky Federace evropských účetních
od 2007 prezident Komory auditorů ČR
šéf mi tehdy řekl: Tahle práce se vám musí stát
koníčkem, jinak ji dělat nemůžete. Pomohly mi
mé technické základy, schopnost orientovat
se v problematice a připravenost učit se. A to,
co jsem se za dvacet let naučil, se dnes snažím
zužitkovávat, aby celá profese působila správně
a aby auditoři byli vnímáni jako nezávislí garanti, kterými jsou.
Kdy jste si začal být jistý v kramflecích,
absolvoval VŠE v Praze
V minulém čísle magazínu Satisfakce jsem
do 2010 působil ve vedoucích
funkcích
PricewaterhouseCoopers
v současnosti samostatný konzultant,
že už jste zkušený auditor?
člen výboru pro audit společnosti
Nikdy, to ani nemůže nastat. Základní heslo
Skanska a ČSOB
auditorů zní: konzultovat. Zejména ve velkých
10-11
lu si tak ekonomika připsala propad o celé 1 %
a naše země tak hlásí nejhorší ekonomické
výsledky ze všech evropských států, které údaje
o HDP zveřejnily. Tato fakta se pochopitelně musela projevit i v jiné rovině. Zatímco když v roce
2011 počet návrhů na zahájení insolvenčních
řízení měsíčně překročil dva tisíce, hovořilo se
o prolamování hranic dosud považovaných
za neprolomitelné. Nyní tento ukazatel pravidelně překračuje 2500, atakuje tisícovku třetí
a nikdo se nad tím už nepozastavuje – alarmující
údaje se zkrátka staly standardem… Ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku přitom
množství insolvenčních návrhů právnických
osob a podnikatelů vzrostlo o 24 % a dynamika
růstu návrhů u fyzických osob je dokonce ještě
týkajících se rozhodčího řízení a mediace, ale
dosahuje takřka 50 %. Paradoxně se o této sta-
o novém občanském zákoníku, který s účinností
tistice informuje daleko častěji a různá občanská
od začátku roku 2014 výrazně změní soukromé
uskupení prostřednictvím médií tlačí na politiky,
právo. Zákoník – výsledek jedenácti let inten-
aby se s tím „něco“ udělalo. A naše politická
zivní práce rekodifikační komise Ministerstva
reprezentace se činí, vždyť jde přece o voliče
spravedlnosti – přináší novou moderní úpravu
(zatímco v případě podnikatelských subjektů
soukromoprávních vztahů, která oproti dosa-
je stejný volič jen zaměstnancem). Za poslední
vadní úpravě zavádí stovky změn. Ty se dotýkají
měsíce jsme se tak dočkali řady změn – ať již
každodenního života všech občanů.
platných, ve fázi přípravy či ve schvalovacím
A jak už to tak bývá, jsou tyto změny vnímány
procesu – které znovu posilují práva dlužníka
pozitivně i negativně. Za kroky správným směrem
na úkor práv věřitele. Zdražují přístup k soudní
lze považovat konečně přesné a konkrétní
ochraně, zároveň diskriminují nebo dokonce
vymezení zásad soukromého práva nebo pře-
fakticky znemožňují efektivní hájení práv. V řadě
konání dosavadní roztříštěnosti – resp. úpravu
případů pak přinášejí další a další povinnosti,
jejichž nesplnění odpírá možnost dovolávat se
foto Petr Šebl
výraznější – u nich meziroční kvartální nárůst
závazkového práva v soukromoprávní oblasti
sjednocenou do jediného zákona. Za pozitivum
soudní ochrany.
lze jednoznačně považovat i kladení důrazu
Na vývoji počtu prohlášených konkurzů se pak
na autonomii vůle, což je oblast v našem pro-
jasně projevuje takřka likvidační vládní politika
středí bohužel zpravidla opomíjená. Problémem
vůči drobným podnikatelům: Markantně totiž
naopak může být rozsáhlost změn a z nich
roste podíl živnostníků na celkovém počtu
nové… Korunu všemu nasadil – opět již bývalý –
vyplývající předpoklad, že občané se při řešení
podnikatelských subjektů v úpadku. Jejich život,
hejtman Středočeského kraje David Rath,
právních otázek týkajících se jejich soukromo-
jak všichni víme, často není jednoduchý. Dopad
kterého policie zadržela s hotovostí sedmi
právních vztahů budou muset mnohem častěji
krize ve formě ztráty zakázek, šetření prostředků
miliónů korun v krabici od vína. Okolnosti celého
obracet na právníky. S tím souvisí i poměrně
ze strany odběratelů a jejich platební neschop-
případu jsou mírně řečeno zvláštní. Tento
obsáhlá nová terminologie, kterou naše právo
nosti či nevůle může mít na živnostníky mnohem
poslanec měl u sebe údajně střelnou zbraň
často dosud neznalo. A i když zaváděné pojmy
zásadnější dopady než na etablované společnos-
a teleskopický obušek – které policii dobrovolně
v mnoha případech vycházejí z názvosloví běžně
ti. Tito lidé riskují podnikáním celý svůj majetek,
vydal, zatímco krabici, jejíž pravý obsah prý
používaného v zahraničí a jsou tak logickým
nemají žádné jistoty pravidelného příjmu, daleko
neznal, nikoliv. Nalezení dalších třiceti miliónů
krokem k unifikaci, jejich osvojení rozhodně
více je ohrožuje pracovní neschopnost apod.
korun kdesi pod podlahou, neuvěřitelně drzé lži
nebude zejména pro laika jednoduché. Svědčí
Přestože tvoří nemalý díl národní ekonomiky,
zadrženého… Člověku až připadá, že místo zpra-
o tom i vydání encyklopedie těchto pojmů, o níž
také jim stát „přispěl“ při svém protikrizovém
vodajství sleduje grotesku. Navíc Rath sice složil
si můžete přečíst více v rubrice Recenze této
boji řadou nepříjemných novinek. Ty jsou mnoh-
mandát hejtmana, poslancem však zatím zůstal
Satisfakce.
dy plošného charakteru a postihují poctivé
(tento článek píšu v polovině května – v době,
Abych však nezmiňoval pouze negativní fakta
na úkor skupinky vůči státu potenciálně nepocti-
kdy ho čtete, může být vše jinak…) a je
a ne zrovna optimistické závěry – na konci svého
vých. Stát, který není schopen provádět efektivní
na sněmovně, zda ho ke stíhání vydá, či nikoliv.
příspěvku bych rád uvedl alespoň dvě pozitivní
kontrolu a dosáhnout nápravy, pak volí cestu
Co se však bude dít s mandátem, který je
věci. I v uplynulém kvartálu naše společnost
zpřísnění podmínek a restriktivních opatření
neodvolatelný, jak se k případu postaví vedení
mohla přispívat ke vzdělávání podnikatelů
pro všechny.
sněmovny, jak případně Ústavní soud, pokud
v oblasti řešení problémů s dlužníky a pohledáv-
V jiném článku poslední Satisfakce jsem se zmi-
se „nedobrovolnou“ absencí znemožní vazebně
kami po splatnosti. Nejvýznamnější vzdělávací
ňoval také o dalším nešvaru, který v současnosti
stíhanému poslanci účast byť na jediném hlaso-
akcí, kterou jsme v letošním roce dosud uspořá-
hýbe českou společností: neschopnosti přijmout
vání… To ukážou následující dny a týdny.
dali, se stal Workshop STOP dlužníkům – buďte
zodpovědnost za své jednání. Je smutné,
Je neuvěřitelné, že si výše zmínění i další poli-
připraveni!, který 29. února přivítal v Brně přes
že nejintenzivněji se toto chování v poslední
tici, kteří by měli být intelektuální elitou země,
osmdesát zájemců.
době projevuje u našich politických reprezentan-
neuvědomují dopad svého chování na politickou
A úplným závěrem: Osobně si velmi vážím
tů, tedy u osob, které by už z titulu svých funkcí
kulturu (respektive její zbytky), na celkový
společností, které dokážou dlouhodobě poctivě
a pozic měli jít veřejnosti příkladem. Ne, že bych
pohled lidí na politiku a především – na důvěru
a kvalitně pracovat, a především lidí, kteří za
o morálce mnohých politiků měl už dříve pře-
voličů v demokratické politické strany.
nimi svým úsilím stojí. Proto bych chtěl touto
hnané mínění, avšak události posledních měsíců
A to se může v budoucnu velmi negativně
cestou poblahopřát rodinné slévárně ALFE BRNO,
působí tragikomicky. Arogantní vystupování
projevit u voleb kterékoliv úrovně, neboť roste
s. r. o. a jejímu týmu v čele s paní Hanou Por-
nyní již bývalého ministra školství Josefa Dobe-
pravděpodobnost posilování pozic extrémistic-
tovou k neuvěřitelnému stému výročí založení.
še, teatrální výlevy Víta Bárty a Jaroslava Škárky
kých stran, které by jinak šanci dostat se k moci
Děkujeme, že jste nám všem velkou inspirací…
souzených a odsouzených za korupci a podvod,
neměly.
neschopnost mnohých přiznat chyby a odejít
Ještě v jedné oblasti si dovolím navázat na své
z politiky, přičemž svůj odchod nahradí vstupem
články ze Satisfakce 1/2012. Jde o oblast legisla-
do jiné strany nebo dokonce založením nějaké
tivní. Tentokrát však nechci hovořit o zákonech
Karel Hájek
předseda představenstva
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
text Lenka Pospíšilová, foto archiv Petra Kvíčaly
| umění
Petr Kvíčala:
Rytmy na plátnech
Od portrétů a klasických
krajin se Petr Kvíčala
v 80. letech propracoval,
tedy spíš propřemýšlel
k abstraktní malbě a později
ornamentu. Rytmizace jeho
maleb nás obrací ke geneticky zakotveným atavismům
a estetické kvality spolu
s darem času dopřávají
fantazii náramné procházky
po místech dosud netušených.
meta, jako to mají teenageři, kreslit jako Leonar-
všechny další biologické rytmy: dechu, kroku…
do… A tam jsem si uvědomil, že jakýkoliv obraz,
I kosmické: střídání dne a noci, ale pořád je ten
ať už malba nebo fotografie, může odkazovat
rytmus měkký.
k něčemu ze skutečného světa, co známe. V ab-
Pak jsem se začal zajímat o ornament. Někteří
solutním pojetí je to třeba reportážní fotografie,
lidé, třeba filosof Jiří Fiala, mě navedli na úlohu
která například zachycuje, jak brankář chytá
ornamentu ve vědě. Ale obrátil jsem se také
puk. A téměř nikdo – kromě profesionálních
k arabskému ornamentu, k objevům v Altamiře.
fotografů – se nekouká, jakou to má kompozici,
V matematice je nejvyšší plošné uspořádání,
protože má sdělit právě jen to, že brankář chytá
které se označuje jako grupy, a je jich sedmnáct.
puk. To je jedna krajní poloha. Druhá pak je
A všech těch sedmnáct grup v Altamiře v průběhu
abstraktní obraz, který k ničemu neodkazuje,
20. století našli.
je samotná skutečnost a může být partnerem,
nechci říkat přímo zrcadlem, ale něčím takovým,
s čím rozmlouváte. Později jsem se dozvěděl, že
„Umělec by měl mezi sebe a plátno
vložit něco s obecnější platností.“
tyto průzkumy začal především Kazimir Malewicz
na počátku 20. století… Že obraz bílého čtverce
Do jaké míry jsou vaše obrazy geometricky
je prostě bílý čtverec. Bílý čtverec sám je obrazem
přesné?
i skutečností. To jsou zásadní limity v zobrazová-
Vždy je na nich něco od ruky a doufám, že to
ní a většina z nás se pohybuje někde mezi nimi.
zajišťuje živost. Mám řadu obrazů, celých cyklů,
Malewicz říkal, že existuje předmětné umění,
které mají podobný princip jako arabské orna-
které uspokojuje fyzické potřeby, a pak nepřed-
menty založené na členění kruhu. Ale zatímco
mětné, uspokujující potřeby duchovní. A mě
arabský ornament vzniká naprostou strojovou
táhla ta linie duchovnější. V průběhu 20. století
pravidelností, já to členění dělám od ruky, stejně
se ukázalo, že abstraktní věci neskrývají ani ve-
jako všechny linie. Často používám vlnovky, úhly
likánské tajemství, ani prázdnotu, ale že se tam
dělám od ruky… Vlastně tam není žádný strojový
ukazuje něco víc, a to věci v samé existenci. Tedy
prvek, jen idea je geometrická.
modrá barva je sama ve své fyzické existenci. To
je pro někoho hluboké sdělení.
Na svých obrazech ctíte rytmus. Jaký rytmus
měl váš život v souvislosti s výtvarným umě-
„Rytmizaci přírody cítíme už několik
tisíc let.“
ním?
Jak dlouhá byla cesta přerodu od klasické
malby krajiny do abstraktního pojetí?
Inspirace je tam pořád. V Galerii Aspekt v Brně
mám teď výstavu Veduty, visí tam vedle sebe
akvarely z roku 2007 z oblasti Dogon v Mali, které
Paradoxně jsem se k výtvarnému umění dostal
Jaký byl posun od portrétů k vaší dnešní
jsem tam dal přesně kvůli motivu, se kterým
na vojně, kde jsem dělal písaře a potkal se tam
tvorbě?
pracuji dodneška. Je tam i ta první kresba pro-
s lidmi, kteří vystudovali Akademii. Začal jsem
V portrétech už dávno žádnou dovednost neshle-
mítnutá na stěnu. Pořád si nosím skicáky. Tady
kreslit portréty a oni říkali, že mi to mimořádně
dávám, je to řemeslná záležitost, to bych klidně
ty jsou z dovolené... Jsou tu slunečníky s mou
jde. Hlásil jsem se pak na školu, ale nevzali mě,
mohl dělat truhláře. Ztrácí se tam kumšt. Svého
přítelkyní, mořské vlny… Spousta záznamů, or-
tak jsem se pustil po vlastní linii. Hodně jsem četl
času jsem začal malovat krajinu. Dělal jsem si
namentů z nástěnných maleb v klášteře, přátelé,
a dělal velká, dvoumetrová plátna. Měl jsem ale
záznamy z toulání akvarelkama a v 80. letech mě
krajiny z Černé Hory, ostrovy, příboj… Jedna
trochu problém, protože kdo nebyl členem Unie
zaujala rytmizace polí, brázd… Opakování rostli-
vlnovka v úhlu šedesát stupňů vůči druhé …
výtvarných umělců, nebo jak se to jmenovalo,
nek na polích. Přišlo mi, že to je ONO. Také proto,
Dlouho jsem bydlel na vesnici a po dědečkovi
nemohl vystavovat, prodávat ani si kupovat
že rytmus není striktně pravidelný, geometric-
zdědil prostor, který byl svého času obchodem
výtvarné potřeby. Barvy mi kupoval kamarád na
ký, jeho řád je měkký, má porušení, ale jen do
Jednoty, takže měl výlohu. Měl jsem zkrátka
sebe, rámy jsem si dělal z různých latěk… Šířka
určité míry. Když se díváte na vlny, také cítíte to
ateliér s výlohou a všichni na mě viděli. A jednou
plátna byla omezená šířkou roletoviny, což byl
opakování… A tam jsem si uvědomil, že to možná
takhle po půlnoci se za mnou zastavil hajný
metr čtyřicet.
splňuje něco, co máme v genetické paměti,
a říkal: „Prosím tě, Petře, vysvětli mi, co to
protože rytmizaci přírody cítíme už několik tisíc
tady maluješ za tečky, čárky… Vždycky jsi dělal
Portrétům jste se ale věnoval delší dobu, také
let. Hodně jsem se zajímal o rytmus a za nějakou
portréty, to bylo výborný…“ Snažil jsem se mu
umělecké školství vás neminulo.
dobu mi z toho na obrazech vyskočily ornamen-
vysvětlit, že portréty už opravdu dělat nebudu,
Šel jsem pak studovat Střední uměleckoprůmy-
ty. Návštěvy ze zahraničí pak říkaly: „Jó, ty znáš
nenaplňuje mě to. A pro příklad jsem si vymyslel
slovou školu v Brně, kde mi pedagogové říkali,
naše indiány…“ Neznal jsem je, ale myslím, že
takovou příhodu: Sedíš na dovolené u moře,
že jsem ten, kdo by se měl dostat na Akademii.
všechny přírodní národy jsou ovlivněné týmž
otevřeš si flašku vína a koukáš na ty vlny. Víno
Možná i proto, že mi to šlo, jsem si začal dřív než
rytmem. A měl jsem pocit, jako bych prošel ve
vypiješ, odcházíš a máš intenzivní pocit, že to
spolužáci dávat otázky typu: co to je obraz, co to
zrychlené formě celým vývojem. Od počátku
musíš udělat znovu, protože máš dojem, že jsi se
je malování a čím je pro mě… Jestli má být moje
jsme zformovaní tepem matčina srdce, následují
o sobě a světě dozvěděl něco důležitého.
12-13
„Obraz působí přesvědčivě, pokud
je v něm dobrý nápad, myšlenka
a vetkaný čas.“
sociologické studie, které říkaly, že jsme schopni
20. století se změnila, protože tehdy malovalo
Neměl jste někdy potřebu také alespoň experi-
dobrý nápad, myšlenka a ještě vetkaný čas,
pár lidí a společnost byla zvědavá na jejich emo-
mentovat s grafickými programy?
působí přesvědčivě. Když ho natisknete, ztrácí
cionální vyjádření, na jejich ego. Proto mohly
Když jsem si dělal skici akvarelem, varianty
to význam… Natisknout můžete, co chcete.
lépe fungovat expresionistické směry. Teď počet
s barvami, zkoušel jsem to i ve photoshopu.
Je to laciné.
umělců a toho, co plodí, narostl geometrickou
Vytisknul jsem asi čtyřicet variant a nevěděl,
řadou. Už nejsme tolik zvědaví na jejich tvorbu.
co mám dělat. Poskládat barvy tak, aby výsledek
Co vás přivedlo k malbám na sklo?
Je toho příliš a asi nás víc zajímá to, co je spjaté
vzbuzoval libost, je práce pro grafické designéry.
Dělal jsem takové vrstevnaté obrazy
s námi. Pokud se chce člověk uplatnit jako umě-
Rozhodnutí musí být zdrojem výrazu, nesmí
a ukazoval je svému příteli, architektu
lec, je vhodné mezi sebe a plátno vložit něco,
postrádat bezprostřednost,
Ivanovi Kolečkovi z Lausanne – s tím,
co má obecnější platnost.
i třeba to, co je v člověku divného. A je ještě
že bych chtěl jednotlivé vrstvy rozložit
Ne, že ze sebe člověk jen vyhrne všechny emoce.
jeden důležitý moment – uvedu příklad. Měl jsem
na skla, každé sklo zarámovat a postavit z toho
Proto začal být populární Jackson Pollock. Nebo
obraz, na kterém byly poměrně velké barevné
tubus. Případně i včetně toho,
Morris Louis, který dával barvy na kraj plátna
plochy. Koupil jsem stejně barevné folie a z nich
že každý rám by měl pojezd, aby se dal vysouvat.
a pak ho zvedl, aby stékaly.
na plátno nalepil identický obraz. V ateliéru
Takový trošku naivní projekt. Nicméně on si na
Zdeněk Sýkora, nejslavnější český malíř konce
jsem je postavil proti vchodu do vzdálenosti
to vzpomněl, když měl projektovat závětrnou
20. století, začal svého času vytvářet díla pomocí
minimálně deset metrů. A každého příchozího
posuvnou stěnu na terase kavárny. Tak jsem
počítače generujícího náhodná čísla. Já do obra-
jsem se zeptal, který by si vybral. Téměř všichni
udělal pět skel, každé mělo svoji malbu a daly se
zu vkládám základní geometrický řád.
ukázali na malbu. Četl jsem pak výsledky jedné
zasunout jedno za druhé. V Berlíně na přání ga-
Co by podle vás umělec měl do své tvorby
vkládat především? Své pocity, nebo spíše
něco obecnějšího?
Pozice výtvarného umění oproti třeba počátku
číst z lidských tváří, ale to dekódování nevchází
do vědomí, nýbrž působí přímo na podvědomí.
Podobně je to s obrazy. Obraz, pokud je v něm
leristy při Art Foru chtěli, abych udělal nějakou
z dějin jako barvu slavnostní. A také vrstvení zna-
jistotu. Přišel jsem tam s intervencí, která je
performanci. Dali mi k dispozici výlohu vysokou
mená vložený čas, což se ke svátečnosti vztahuje.
v kontrastu s geometrií stavby i užitými přírod-
tak šest, osm metrů, která zevnitř zářila, a já
Přestavbu části Nemocnice Milosrdných bratří
ními materiály – kamenem a dřevem. Barva už
na ni několik odpolední z plošiny maloval. Tako-
navrhovali architekti Burian – Křivinka a jednou
je dnes něco anorganického, zatímco řád, který
vé věci mohou ale vznikat asi jen na zakázku.
jsme se bavili o možnostech mé intervence. Všiml
tam byl vložený, sice je geometrický, ale zároveň
jsem si, že na podlahy počítají s dlažbou, a zdálo
organický. Stropní malba vytvořila s geometrií
Jak se vám spolupracuje s architekty? Je to
se mi lepší udělat něco místo ní. Ve vestibulu je
stavby duální dominantu.
stimul nebo omezení, i když vás přizvou
spousta informačního systému, reklam… Tak mě
Další realizaci mám v budově na náměstí v Mni-
ke spolupráci třeba ještě ve stádiu návrhu?
napadlo vytvořit tam něco dostatečně silné-
chově. Do cukrárny a pekárny jsem navrhoval
Je to jiná práce než na obrazu, protože prvotním
ho, co prostor udrží pohromadě. To byla první
takové humanizační prvky v prostorách pro
úkolem je vytvořit lepší prostředí, než když
myšlenka, ze které pak vznikly vlny, které se
zaměstnance. Všechny komunikace prorůstají
tam nic namalovaného nebude. Prostor vždy
tam rozbíhají. Podmínka byla, abych se vešel do
červené plochy mezi vrstvami vln s různým
k něčemu slouží a je důležité si uvědomit, jakou
stejného rozpočtu jako dlažba. Podařilo se a na-
rytmem. Realizace je ke spokojenosti všech
realizace má mít roli. Jestli je třeba, aby se
konec jsem kromě terazza navrhoval zelenožlu-
a stala se identitou firmy. Z ornamentů jsem
podřídila potřebám prostoru, nebo jestli si může
tou kombinaci na fasádu a rolety a marmoleové
dělal také potahy pro kamaráda, pro pražský Dům
dopřát dominanci.
podlahy v jednotlivých podlažích, kde se střídá
vína U závoje. Musel jsem se naučit jednu starou
Na rekonstrukci brněnské Reduty jsem spolu-
žlutá s oranžovou. U výtahů je vždycky nějaký
čínskou metodu, jak se takový ornament navazu-
pracoval s architekty z DRNH od fáze soutěžního
vzor, jakoby intarzie.
je. Je to poměrně jednoduchý princip, ale složité
návrhu. Věděli, že se zabývám fenoménem svá-
Má nejvýznamnější realizace v zahraničí je pro
je ho udělat. Navázat pět ornamentů mně trvalo
tečnosti, slavností… Navrhl jsem tam čtyřvrstvý
Deutsche Bundesbank. Ke spolupráci mě vyzval
řadu hodin. Látku pak vyráběla firma Kolovrat.
červený monochrom do slavnostního sálu. Bylo
Josep Lluís Mateo, španělský architekt světového
to trochu složité, asi sedmnáctkrát to
významu. Napřed chtěl, abych mu napsal, jak
na brněnském magistrátu spadlo z různých
jeho stavbě rozumím. To ho přesvědčilo a řekl,
důvodů pod stůl, naposledy se báli, že to bude
že chce pracovat se mnou. V té budově je fasáda
vypadat jako rudý koutek. Ale podařilo se
z řezaného alabastru, která vytváří difúzní svět-
Jací jsou dnešní studenti FaVU?
a na Redutu jsem pyšný. Je to komponované
lo, a já tam mám stropní malbu o 150 metrech
Učím už celkem dlouho, od roku 1994. A jsem
na večerní osvětlení, ladí to s budovou, historic-
čtverečních. Zvenku budova vypadá jako stupně
občas skeptický k zaujetí studentů pro to něco
kým vzorem parket, navíc červenou známe
vítězů, má pevnost a přísnost, představuje
dělat. Ve Španělsku jsem se kdysi setkal s jedním
„Se svými studenty vystavuji
pravidelně.“
14-15
polským profesorem, který mi řekl krásné přirov-
Vedete také společný školní projekt s Barcelonou.
nání: Že umělecké školy jsou jako ptačí hnízda,
Říkáme tomu 2B2A. 2B je Brno a Barcelona, dru-
kde většina studentů má roli stébel a v každém
há města ve státech, a 2A Art and Architecture.
se najde jen čtyři až pět ptáčat. A uvědomil jsem
Na začátku bylo přátelství s jedním architektem,
si, že to tak je, efektivita má tuto úroveň a asi to
projekt jsme vymysleli v barcelonském baru, jak
nemůže být jinak.
jinak. Děláme pravidelné worshopy studentů
Český malíř a pedagog, jenž patří k vý-
architektury a umění a principem je spolupráce
znamným osobnostem české abstraktní mal-
Kromě Aspektu teď zrovna vystavujete
mezi výtvarníky a architekty. Předloni v Brně vy-
by. Na přelomu 80. a 90. let byl průkopníkem
se svými studenty ještě v Mikulově.
mýšleli studenti projekty na brněnský ring, tedy
v objevování a prosazování ornamentu
Se studenty vystavuji pravidelně, vyzývám je
okruh daný původními hradbami. Loni v Barce-
jako svébytného výrazového prvku. Ve své
celkem často. Tentokrát jsem byl vyzván já.
loně jsme měli téma Raval, což byla židovsko-
generaci se výrazně podílel na akceptování
V Mikulově je malá galerie, pro kterou je letos
-přistěhovalecká dělnická čtvrť hned u moře, kde
estetické kvality jako neodmítnutelné složky
navržen koncept pěti výstav, kdy se vybrané
je dodnes nejhustší zalidnění ve Španělsku. Rád
výtvarného poselství. Od 2. poloviny 90. let se
ateliéry FaVU prezentují pedagogem a dvěma
bych, aby to pokračovalo, ovšem problém jsou,
zabývá tématem vlastních malířských inter-
studenty. Teď tam vystavuji s Míšou Vrbkovou,
jako vždycky, peníze. Rozvojové programy nejsou
vencí do architektury, které realizuje
která je z Mikulova a dělá takové kódované tex-
letos pro nás vhodně vypsané, ale uvidíme.
ve spolupráci s českými i zahraničními archi-
| Petr Kvíčala
narozen v roce 1960 ve Svitavách
tekty. Věnuje se také lektorské a pedagogické
tové obrazy, a s Ondřejem Kotrčem, který vytvořil
pro výstavu barevnou ledovou sochu. Mám tam
A co dalšího se teď rýsuje ve vašem výtvarném
činnosti na Fakultě výtvarných umění VUT
jen jeden obraz, který si vybral kurátor.
životě?
v Brně, kde vede malířský ateliér. Jeho práce
K tomu si vzal koženou bundu, kterou mám
Zkouším malovat na objekty, jejichž autorkou je
jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých
po tátovi. Chodil jsem v ní do kotelny, kde jsem
moje bývalá studentka Natalie Perkof. Zatím je to
sbírkách.
pracoval asi deset let. Je sešívaná ze čtverečků
ve fázi zkoumání možností. Začátkem roku 2014
a na každý z nich jsem namaloval nějaký červený
bych chtěl vydat druhý díl své monografie, první
dekor.
vyšel v roce 2006.
www.petr-kvicala.com
inzerce
4322 VW DEL PorscheBrno volkswagenCC_210x155_V2.indd 1
4/23/12 3:28 PM
Arbitrážní story:
I z kamaráda se může stát
dlužník…
Josef a Václav se znali už od základní školy.
advokáta ale objednávky nebyly průkazem
Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.
o dodání zboží – e-mailová korespondence totiž
Po škole se jeden z nich začal živit jako zedník
nebyla uznáním závazku, neboť v ní chyběla
ve stavební firmě, druhý se přestěhoval do vel-
hlavně odsouhlasená výše dluhů i jednoznačné
kého města a uchytil se u dodavatele materiálů.
prohlášení o jejich uznání. Přes předžalobní upo-
Oběma šla práce od ruky, a tak bylo jasné,
mínku advokáta, doložení některých objednávek
že dlouho na stejném místě nezůstanou. Josef si
a e-mailů a upozornění na možné rychlé vyřešení
založil vlastní stavební firmu, Václav se po nějaké
věci v rozhodčím řízení se pak Václavovi podařilo
době vrátil zpátky na malé město a otevřel si
dohodnout s Josefem tak, že mu podepsal uznání
stavebniny. Oba se tak znovu vídali.
závazku se splátkovým kalendářem.
Jelikož spolu také obchodovali, docházelo čas
V popsaném případě tak rozhodčí řízení bylo
od času k neshodám. Někdy bylo dodáno nekva-
využito jako preventivní nástroj na řešení
litní zboží, jindy nebylo objednané zboží dlouho
pohledávek, který v tomto smyslu bývá díky své
skladem, na druhou stranu byly některé faktury
rychlosti zpravidla účinnější než hrozba soudem.
placeny po splatnosti. Nebylo to ale nic, co by se
I když zde chyběly podepsané doklady o převzetí
nestávalo běžně i jinak a všechny takové záleži-
zboží jako základní důkazní prostředky u kupní
tosti se dařilo včas a smírně vyřešit. Jak plynul
smlouvy, případ se (snad s konečným úspěchem)
čas, pánové si stále vzájemně věřili a spolupraco-
podařilo vyřešit smírně tím, že k dispozici byly
vali. Uvedené neshody se ale pomalu stupňovaly,
jiné podklady svědčící o právu věřitele.
a to konkrétně na straně Josefa, kterému nevyšla
Bez uznání závazku by však situace byla zřejmě
jedna velká akce. Faktury tak začal pravidelně
bezvýchodná. Platí tak, že pro úspěšné vymožení
platit až delší dobu po splatnosti a některé zůstá-
pohledávky mohou pomoci i ponechané objed-
valy neuhrazené dlouhodobě.
návky, nesmazané e-maily nebo archivované
Václav, který měl praktické zkušenosti z velké
zápisy z jednání, ale vždy je nepoměrně lepší
dodavatelské společnosti, podepisoval se všemi
a jistější i s obchodními partnery-kamarády mít
svými pravidelnými odběrateli na začátku spolu-
vše podchyceno řádně v dokumentaci. Když jde
práce rámcové kupní smlouvy. Z nich pro odběra-
o peníze, dlužník totiž někdy přestane být
tele vyplývaly o něco výhodnější podmínky oproti
kamarádem. A předchozí přílišná důvěra se může
běžným zákazníkům, naopak Václav měl
vymstít…
ve smlouvách případné pohledávky dobře zajištěné, mimo jiné i rozhodčí smlouvou. Tím, že se ale
s Josefem dobře znali, důvěřovali si a spolupráce
text (LM), foto archiv
probíhala dlouho bez problémů, v některých
věcech zanedbávali administrativní povinnosti.
Zvlášť když obchod hodně spěchal. Poté, co Josefa zasáhly finanční obtíže, Václav se s ním snažil
věc řešit. Ale když jednání delší dobu k ničemu
nevedla, předal případ svému advokátovi. Tomu
však nezbylo než konstatovat, že k podání žaloby
nemá dostatek důkazů.
Václav se tedy musel pokusit dohledat všechny
možné podklady, aby prokázal, že Josefovi dodal
zboží, za které nedostal zaplaceno. Objednávky
byly většinou telefonické, ale některé se podařilo
najít v e-mailu. Tam Václavovi zůstaly také
zprávy, v nichž se Josef přiznával k odebrání
zboží, které nedokázal uhradit. Podle Václavova
16-17
text Miroslav Mašek, foto archiv
| neziskovka
Nadace fotbalových internacionálů:
Nezapomínejme
na naše reprezentanty
Fotbaloví reprezentanti šíří
slávu naší země často lépe
než politici a diplomaté.
Přesto zejména ti,
kteří národní dres oblékali
za minulého režimu, nikdy
nebyli za své zásluhy
odměněni. A dnes často trpí
finančními i zdravotními
problémy. Napravit tyto
dluhy minulosti je jedním
ze základních cílů Nadace
fotbalových internacionálů,
která u nás působí už
bezmála dvacet let.
pomoc od svazu, vyřídil to jednou větou:
zeniny, o rok později bohužel zemřel… A kdo je
Vy si poradíte. Takže to zůstalo na nás. Aby vše
dnes nejmladší? No, uvidíme, koho trenér Bílek
fungovalo co nejlépe, vytvořili jsme správní
vezme s sebou letos na Euro do Polska – možná to
radu složenou jak z bývalých reprezentantů jako
bude Ladislav Krejčí ze Sparty, ročník 1992,“ dívá
Panenka, Masopust nebo Novák, tak ze známých
se Otakar Dolejš do minulosti i budoucnosti.
z byznysu, kteří by nám mohli pomoci,“ popisuje
Společenské aktivity i medializace jsou důležitou
Dolejš úvodní kroky. I přes počáteční problémy si
součástí práce nadace – bývalí reprezentanti se
nadace dokázala ve fotbalovém hnutí vybu-
díky tomu přesvědčují, že jejich někdejší fotba-
dovat stabilní pozici a účinně propagovat své
lové zásluhy nebyly zapomenuty. Mnohým z nich
poslání. „Tím je už od počátku zviditelnit bývalé
se tak podařilo znovu nabýt sebevědomí ztracené
reprezentanty, pozvedávat jejich společenskou
životem v ústraní. Všichni dnes vlastní průkazky
i životní úroveň a pomáhat těm, kteří to nejvíce
k volnému vstupu na fotbalové stadióny a jsou
potřebují. Ve své době propagovali naši vlast lépe
pravidelně zváni jako čestní hosté na mezistátní
než většina politiků a diplomatů, a přitom nebyli
zápasy. Nadace také jednou za dva roky pořádá
náležitě odměněni. Dnes jim zůstaly jen nízké
setkání reprezentantů všech generací. Letos se
důchody a následky zranění. A s tím vším se
uskuteční už podeváté. Jak Otakar Dolejš vzpo-
snažíme něco dělat,“ popisuje Otakar Dolejš.
míná, nejemotivnější byl první sraz: „Sešli se tam
Nadace přitom nečiní rozdíl mezi slavnými
lidé, kteří spolu kdysi hrávali v národním dresu,
jmény a hráči, jejichž účast v reprezentaci si
ale kteří se pak třeba i přes třicet let neviděli.
pamatují už jen fotbaloví fajnšmekři: Eviduje
Byla to úžasná setkání. Stál jsem třeba v hloučku
každého, kdo oblékl reprezentační dres áčka
lidí a někdo z hostů se mě přišel zeptat: Nevíte,
– byť třeba i jen jednou. „V souladu s tím, jak
jestli přijde ten a ten? Rád bych ho viděl, nese-
nadace vznikla, nezapomínáme na narozeniny
tkali jsme se čtyřicet let. A já řekl: Stojí vedle
žádného z nich. Pro každého reprezentanta,
vás… Bylo to velmi silné…“
který slaví padesátku a další kulatiny, připravíme
menší či větší oslavu, na kterou zveme mj. i jeho
Příspěvky na rehabilitace, léky
i každodenní život
Nadace vznikla na sklonku roku 1993, přičemž
bývalé spoluhráče. Jsou to zajímavá setkání…
nápad založit takovou instituci se objevil – jak
K padesátinám internacionálům věnujeme zlaté
už to tak bývá – vlastně náhodou. Aniž by to
švýcarské hodinky s vyrytým věnováním, které
Klíčovou aktivitou nadace je samozřejmě finanč-
tušil, stál u jejího zrodu král českých fotbalových
jim připomíná jejich působení na hřišti. Takový
ní podpora. Každý rok věnuje na příspěvcích
střelců Pepi Bican. „Ještě jako redaktor časopisu
dárek trvalé hodnoty měl podle nás každý z nich
asi 1,5 miliónu korun bývalým reprezentantům
Gól jsem pro něj ve spolupráci se Slávií připravil
dostat už v době, kdy končil kariéru – nejlé-
– většinou těm v důchodovém věku, kteří pomoc
oslavu osmdesátých narozenin. V Edenu se sehrá-
pe přímo na hřišti při posledním utkání… Je
potřebují nejvíc. „Zvlášť ti, kteří už nemají rodinu
lo několik exhibičních zápasů, a pak se hosté
smutné, že hráči často odcházeli z reprezentace
a žijí sami. Zaplatí z důchodu nájem a na ostatní
přesunuli na parník, kde při plavbě po Vltavě
bez toho, aby se s nimi kdokoliv rozloučil – i to se
výdaje jim už skoro nic nezbývá. Především
oslava pokračovala. Hodovalo se, vzpomínalo,
snažíme napravovat. Hodinky od nás dodneška
na starší internacionály je zaměřena i zdravotní
zpívalo… A uprostřed toho všeho za mnou přišel
dostalo už více než 160 bývalých reprezentantů.
pomoc, s cílem zmírňovat následky někdejších
tehdejší předseda fotbalového svazu Franti-
K šedesátinám pak internacionálům věnujeme
zranění. Častá je nutnost operací kyčlí a kolen.
šek Chvalovský, s tím, že takovou oslavu by si
zlaté prsteny, opět s věnováním. U nejvýznam-
Snažíme se, aby se bývalí hráči dostali k odborní-
zasloužili i další bývalí reprezentanti,“ vzpomíná
nějších hráčů jsou oslavy samozřejmě rozsáh-
kům, kteří se zaměřují na fotbalisty. Přispíváme
výkonný ředitel nadace Otakar Dolejš. „Myšlenka
lejší – např. když měl loni osmdesátiny Josef
na rehabilitace – jak pooperační, tak ty, které
se mi líbila, ale bylo jasné, že takovou činnost
Masopust, pomohl nám s organizací i Klub přátel
naopak pomáhají operaci předejít. Velký dík zde
nemohu dělat jako soukromá osoba. Padlo tedy
Josefa Masopusta. A slavilo se ve velkém stylu,
patří zejména profesoru Oldřichu Čechovi, který
rozhodnutí založit Nadaci fotbalových internaci-
kdy se v hotelu Ambassador sešly čtyři stovky
řadu bývalých fotbalistů přímo operoval,
onálů. Zpracovali jsme návrh pro výkonný výbor
hostů včetně mnoha jeho bývalých spoluhráčů,“
a současnému lékaři reprezentace Petru Krejčí-
Českomoravského fotbalového svazu, ten návrh
říká výkonný ředitel nadace.
mu, který nám pomáhá především s prohlídkami
bez průtahů schválil a stal se zřizovatelem nada-
V současnosti v České republice žijí asi dvě stovky
a diagnózou. Mnohé bývalé hráče se tak doslova
ce. Chvalovský byl jmenován prvním předsedou
internacionálů. Nejstarším je Bohuslav Vyletal,
podařilo opět postavit na nohy. Přispíváme také
správní rady a já výkonným ředitelem. “
s nímž nadace v roce 2010 oslavila devadesátiny.
na nákladné léky, lázeňskou péči nebo pobyty
„Úplně nejstarším bývalým reprezentantem pak
v ústavech pro dlouhodobě nemocné. To byl mj.
byl Jaroslav Cháňa – předchůdce Pláničky v bran-
případ někdejšího dlouholetého kapitána re-
Oslavy narozenin a společenská setkání
ce Slávie. Jako reprezentační brankář nastoupil
prezentačního mužstva Ladislava Nováka, který
Začátky nebyly jednoduché. „Když jsme jménem
k vůbec prvnímu mezistátnímu utkání na naší
trpěl Alzheimerovou chorobou. Chtěli jsme, aby
nadace žádali předsedu Chvalovského o finanční
půdě. V roce 1999 jsme s ním oslavili sté naro-
dožil v důstojném prostředí v sanatoriu,
18-19
a přispívali na jeho pobyt, který by si rodina ne-
Jarolím,“ vypráví Otakar Dolejš o asi nejznámější
následovníci. Takže se chystáme i do Polska.
mohla dovolit,“ popisuje Dolejš ne vždy veselou
aktivitě nadace. A dodává: „Zápasů se účastnily
Mám pocit, že by to českému nároďáku mohlo
činnost nadace.
skutečné hvězdy, třeba Nedvěd, Rosický, Kuka
docela dobře vyjít. Nejedeme tam jako favoriti,
Zdrojů peněz využívá nadace několik. Prvním
nebo Siegl… Asi nejčastěji si přišel zahrát Jan
což nám svědčí. Jako největšího kandidáta
se stalo pořádání exhibičních zápasů, v nichž
Koller. Někteří naopak nepřišli nikdy, ale nijak
na titul ale vidím Španělsko,“ usmívá se Dolejš.
nastupovali bývalí i současní reprezentanti.
jsme je nepřemlouvali. Bylo to dobrovolné,
A co by výkonný ředitel nadace vzkázal všem
„Zpočátku to mělo obrovský ohlas, protože exhi-
zdarma a ve prospěch nadace – bylo na každém
fotbalovým internacionálům?
biční utkání v Čechách tehdy nikdo nedělal.
si uvědomit, že to dělá pro své předchůdce, kteří
„Chtěl bych poděkovat všem bývalým i součas-
První zápas jsme zorganizovali v Poštorné.
třeba byli i jeho vzorem.“
ným reprezentantům, kteří nadaci podporují,
Napřed hráli bývalí reprezentanti – asi tak čtyřicátníci, potom došlo na utkání reprezentantů
podílejí se na jejích aktivitách a ctí své předchůd-
Současné zdroje peněz
působících v zahraničí s reprezentanty z domácí
ce. Věřím, že i oni jednou budou mít podobnou
podporu,“ uzavírá Otakar Dolejš.
ligy. Bylo tam mnoho velkých jmen, třeba jen
I přes utlumení exhibičních zápasů nadace
brankářů jsme měli k dispozici šest: Koubu,
získává peníze z dalších zdrojů. Např. jako jedna
Srníčka, Mikloška… Díky exhibičním zápasům
z mála nadací získala příspěvek z Nadačního in-
nadace získala finanční stabilitu – sponzoři se
vestičního fondu. Otakar Dolejš uvádí: „Samotné
při nich mohli lépe zviditelnit, takže nám více
nás to velmi příjemně překvapilo – nadací
přispívali. Pořádali jsme dva zápasy ročně, v zimě
v Česku tehdy bylo asi 5000 a příspěvek získaly
Čechy versus Morava, v létě legionáři proti výbě-
jen čtyři desítky. A my mezi nimi. Asi jsme
ru ligy. Ale někdy jsme vymysleli i něco
zkrátka měli v pořádku všechny audity a další
jiného. Reakce byly skvělé, např. v roce 1994
dokládané věci. Dostali jsme asi 25 miliónů,
ve Vítkovicích jsme vyprodali halu pro 9000 lidí.
které jsou uloženy v nadačním jmění, přičemž
Dnes už jsou však exhibiční utkání běžná téměř
můžeme používat pouze výnosy z nich.
na každé vesnici, takže do jisté míry ztratila
A i když v posledních letech jsou slabší, stále jde
své kouzlo pro diváky. I termínové listiny se
o významnou část našich zdrojů. Pomáhají nám
za dvacet let tak nahustily, že by pro nás jako
i sponzoři, z těch stálejších mohu jmenovat např.
pořadatele bylo velmi obtížné dát dohromady
Pražskou plynárenskou, Kooperativu
kvalitní družstvo – někdo hraje v Anglii, někdo
a samozřejmě i Českomoravský fotbalový svaz.
Diskařská 100, 160 17 Praha 6
v Rusku nebo Německu, každá liga je nastavená
Ten od někdejší Chvalovského teorie už upustil
tel.: 604 795 424
jinak… Nemohli bychom zaručit přítomnost
a snaží se nám pomáhat – zvláště vedení pod Mi-
e-mail: [email protected]
známých jmen, a proto jsme od utkání téměř
roslavem Peltou je nadaci příznivě nakloněno.“
www.fotbal-nadacefi.cz
upustili. Zatím poslední proběhlo, když se Slávie
Letošní rok je rokem Mistrovství Evropy ve fot-
stala mistrem ligy. Připravili jsme zápas čers-
bale v Polsku i rokem letní olympiády. Připravuje
Činnost nadace můžete podpořit darem
tvého mistra proti bývalým hráčům téhož klubu,
v souvislosti s nimi něco i Nadace fotbalových in-
směřovaným na účet 201607191/0600.
kteří už v té době působili v zahraničí.
ternacionálů? „Zájezdy pro bývalé reprezentanty
A druhý uvedený tým hladce vyhrál, i když za něj
na šampionáty pořádáme pravidelně – chceme,
hráli také starší hráči, třeba padesátiletý Karel
aby měli možnost se podívat, jak si vedou jejich
20-21
| Nadace fotbalových internacionálů
Dobrý Design je trvalý
Design dokonalých tvarů a čistých linií, použití netradičních materiálů i technologií, perfektní dílenské zpracování i komplexní interiérové služby a odborné poradenství. Společnost Symerský je
řešením pro všechny jmenované kategorie.
Miele Center Symerský nabízí nejen nábytkové vybavení nadstandardní kvality, ale zaměřuje se i na komplexní designové řešení
celého interiéru. Vedle modulového i atypického nábytku, vybavení kuchyní, obývacích
pokojů, ložnic, pracoven, jídelen a ostatního
patří k nabízenému sortimentu také osvětlení a různé designové doplňky. Společnost
Symerský dodává vybavení nejen do obytných interiérů, ale podílí se také na návrzích
a vybavení kancelářských prostor, restaurací, kaváren, ordinací a řady developerských
projektů. Mezi nejvíce zastoupené a součas-
inzerce 210x275_CZ_05 fin.indd 1
ně oblíbené se řadí značky německé produkce - COR, Miele, Interlübke nebo Dedon.
Od jara na nové adrese
Od dubna letošního roku se zákazníci i příznivci společnosti Symerský mohou přesvědčit o kvalitě nabízených produktů
a služeb na nové adrese (Hněvkovského
81b), na místo, kde se donedávna nacházel
showroom společnosti MIELE. Nové prostory nabídnou větší plochu, komfortní interiéry a současně lepší dostupnost pro zákazníky z Brna i okolí.
V budově, kde se nový showroom nachází, sídlí i společnosti USSPA a Basys, které
úzce spolupracují se společností Symerský.
Adresa:
Hněvkovského 81b, Brno
www.symersky.cz
25.8.2011 9:49:49
text a foto Miroslav Mašek
Workshop představil novelu
zákona i účinné nástroje
pro boj s pohledávkami
Stupňující se problémy
s dlužníky a platební
morálkou trápí stále více
podnikatelů. Přesto jejich
řešení mnozí odkládají,
protože jsou zaneprázdněni
a nemají čas. Letošní
rok ale všem – díky své
přestupnosti – dal jeden den
navíc. V Unii pro rozhodčí
a mediační řízení ČR jsme se
rozhodli 29. únor 2012 využít
právě pro další vzdělávání
managementu v oblasti
správy pohledávek a řešení
sporů. A připravili jsme
Workshop STOP dlužníkům
– buďte připraveni!, který
do brněnského Noem Arch
Restaurant & Design Hotelu
přilákal na osm desítek
zástupců společností
z mnoha oborů.
Ryze aktuální zaměření měl příspěvek o novele zákona o rozhodčím
řízení.
Na odborném programu akce se podíleli jak naši
vlastní lektoři, tak zástupci partnerů – experti
na jednotlivá prezentovaná témata. Workshop
zahájil vedoucí oddělení klientské péče Unie
Štěpán Beránek, který představil historii, současnost i vizi naší společnosti, její cíle a poslání
(blíže se s vedoucím týmu account managerů
můžete seznámit v rubrice Lidé z Unie v tomto
vydání Satisfakce). Následovala přednáška
account managerky Martiny Cejpkové o rozhodčím řízení, věnovaná především nejdůležitějším
pojmům, průběhu arbitráže nebo srovnání
se řízením soudním. Ryze aktuální zaměření měl
příspěvek o novele zákona o rozhodčím řízení
a o výkonu rozhodčích nálezů, kterou posluchačům představil advokát Lukáš Míša. Novelizaci,
jež nabyla účinnosti již 1. dubna letošního
roku, jsme podrobně prezentovali a analyzovali
v minulých číslech našeho magazínu i v elektronických newsletterech. Zmíněná přednáška
představila nejvýznamnější změny ve znění
zákona, vliv judikatury na novelu i konkrétní
praktické dopady především na spory vznikající
ze spotřebitelských vztahů. Podání rozhodčí
žaloby a nejčastějším chybám při tomto úkonu se
pak věnovala přednáška vedoucí administrativy
Unie Aleny Salinkové. První polovinu programu
završil první z příspěvků partnerů – o principech
a výhodách factoringu hovořil Martin Štěpka,
obchodní ředitel Factoringu České spořitelny.
Posledním blokem workshopu
se stala prezentace výhod monitoringu obchodních partnerů.
Po obědě workshop pokračoval dalšími praktickými tématy z oblasti zajištění a řešení pohledávek.
U mikrofonu se vystřídali zástupce obchodního ředitele úvěrové pojišťovny KUPEG Otakar
Hrazdíra a René Mohyla z Exekutorského úřadu
Přerov. Následovala prezentace credit managera
společnosti TRIGA COLOR a zástupce Czech Institute of Credit Management Petera Slezáka. Tato
organizace dlouhodobě usiluje především
o zvyšování úrovně kreditního managementu
v České republice, o jeho profesionalizaci
a posilování jeho pozice. A právě s CZICM jsme
při příležitosti workshopu navázali partnerství,
22-23
díky němuž se Unie pro rozhodčí a mediační
řízení ČR bude moci intenzivněji podílet
na zvyšování povědomí podnikatelů o důležitosti
kreditního managementu. Posledním blokem
workshopu se stala praktická prezentace výhod
a možností monitoringu obchodních partnerů
systémem CESR – Czech Economic Subjects
Rating. Štěpán Beránek zde zdůraznil především
význam prevence vzniku pohledávek po splatnosti i možnost ji jednoduše řešit právě pomocí
on-line systému pro hlídání insolvence, změn
v obchodním rejstříku apod. Workshop završila
závěrečná diskuze, při níž přednášející reagovali
na dotazy posluchačů vycházející z jejich každodenních zkušeností.
Těší nás, že jsme mohli takto produktivně využít
den navíc, který nám rok 2012 poskytl. Věříme,
že informace, které zde posluchači získali,
přispějí ke zefektivnění práce s pohledávkami
v jejich firmách, a tím – byť třeba jen malým
dílem – také ke zlepšování nepříznivé ekonomické situace v naší zemi. Další informace o vzdělávacích akcích organizovaných naší společností
naleznete na webových stránkách:
www.urmr.cz/vzdelavani.
Partneři Workshopu
STOP dlužníkům – buďte připraveni!
CESR – Czech Economic Subjects Rating
www.cesr.cz
Czech Institute of Credit Management
http://creditcee.eu
Exekutorský úřad Přerov
www.exekuce.cz
Factoring České spořitelny
www.factoringcs.cz
KUPEG úvěrová pojišťovna
www.kupeg.cz
text a foto Miroslav Mašek
24-25
text Lenka Pospíšilová, foto Václav Čermák a archiv O. Laffity
| móda
Osmany Laffita:
Móda není umění, ale byznys
Za pětadvacet let v České republice si vybudoval pověst návrháře luxusních večerních rób
a elegantního každodenního odívání. Věnuje se také pánské módě a v poslední době i designu
doplňků a interiérového vybavení. Osmany Laffita sám vypadá exoticky a exotické jsou mnohdy
i jeho návrhy. Kubánskou národnost zkrátka nezapře.
Měl jste rodinné výtvarné zázemí? Věnoval se
někdo ve vašem blízkém okolí módě, malířství
nebo designu?
Odmalinka jsem rád maloval. Všude jsem měl tužky, pastelky a papíry. V tom mě ovlivňovala moje
maminka. Pracovala v diplomacii a k tomu patřilo
i elegantní oblečení. Ráda si šila sama. Viděla
v časopise nějaké šaty, koupila si látku
a udělala si je. Když šila, hrozně mě fascinovalo,
jak šicí stroj dělal ta-ta-ta-ta-ta… Byl to šlapací
stroj, maminka šila a já z druhé strany stroje
šlapal na ten pedál. A tam začala moje touha
po navrhování, módě a oblečení.
Vůbec jsem netušil, že budu studovat umění.
Chtěl jsem být lékařem, protože mě bavila
biologie.
A byla to právě máma, která mě zastavila. Řekla
mi: „Nedělej to! Ty tu školu nedokončíš. Ty nejsi
na studování dost vytrvalý, doktor musí studovat
stále…“ Tak jsem se zeptal: „Co mám dělat?“
A ona na to: „Umíš hezky malovat. Měl bys jít
na uměleckou školu.“ Tak jsem se přihlásil
do školy v San Alejandro, nejlepší umělecké školy
na Kubě. Složil jsem talentové zkoušky
a po třech měsících mi oznámili, že mě vzali.
Na konci studia jsem svou kariéru zaměřil
na oblast návrhářství.
Proč jste si zvolil Prahu jako cílovou
destinaci pro život a práci?
Sám jsem se tak nerozhodl, rozhodli za mě
rodiče. Já se jen těšil, že odejdu z Kuby někam
do ciziny. V mých představách cizina vypadala
jako New York, všude samé mrakodrapy. Ale
realita byla trochu jiná. (smích) V Praze žádné
mrakodrapy nebyly, stejně jako McDonald´s.
(smích) Alespoň ne v těch letech. Samozřejmě mi
všechno připadalo moc šedivé. Když jsem přijel,
byl podzim a stromy už neměly listí, a to jsem
předtím nikdy neviděl. Na Kubě totiž podzim
nemáme. Z toho jsem usoudil, že tady je všechna
vegetace mrtvá. Vůbec jsem neměl ponětí,
že na jaře se všechno znovu zazelená. Takže
žádné barvy, žádné mrakodrapy! A kde byla Eva
Pilarová ve svých oslnivých třpytivých šatech?
Ona byla to jediné, co jsem o Československu
věděl, protože jsem ji viděl zpívat v Havaně.
„Když se mi stýská po sluníčku,
naskočím do letadla a za pár hodin
jsem v Havaně.“
Není vám smutno po „teplejších krajích“?
Někdy ano. Kdykoliv se mi stýská po sluníčku
a mámině kuchyni, naskočím v Praze do letadla
a za pár hodin jsem v Havaně. Není to vůbec tak
26-27
daleko. Moje země je pořád součástí mého života,
nedovedu si představit život bez pláží, moře,
našich lidí, jídla, naší radosti ze života. Já jsem
takový hybrid, potřebuji Kubu, ale i Evropu. Jak se to tak přihodilo, že bydlíte
na hvězdárně?
Někdy se věci v mém životě dějí zcela náhodně.
Jeden den jsem byl na procházce a uviděl jsem
tento dům. No, ona to v podstatě tehdy byla spíše
ruina. Ale koupil jsem ho. Mám rád staré domy,
které mají duši.
Rád zařizujete interiéry?
Ano a rád je často měním. Mám pak pocit,
že nikdy nepůsobí staře.
Proč jste se rozhodl navrhnout i sadu vinných
sklenic? Nejsem právě známý jako obchodník, nicméně
mám dostatek zdravého rozumu na to, abych
pochopil, že v dnešním světě se nedá fungovat
jenom z vytváření večerních rób. Vždy mi přišlo
trochu trapné, když jsem jako host dorazil na
slavnostní večeři a obdaroval hostitele obyčejnou lahví šampaňského. To bylo také důvodem,
proč jsem vytvořil i speciální dárkové balení
se dvěma skleničkami na šampaňské a volným
místem pro umístnění láhve dle vlastního výběru. Je to hezký a elegantní dárek. Na skleničkách
jsou krajkové vzory v celé plejádě barev. To proto,
že stejně jako v módě různí lidé dávají přednost
různým barvám pro různé příležitosti a denní
doby. Skleničky nesoucí můj rukopis, v nejvyšší
kvalitě ručně foukaného skla, se vyrábějí v osmi
teplých barevných tónech: rubínové, tmavě
a světle modré, růžové, zelené, hnědé, kouřové
anebo průhledné křišťálové. Barvy se mohou
kombinovat, aby dodaly vašemu stolu lehkovážnost, a přitom zachovaly luxusní vzhled. Každá
barva je dostupná ve třech verzích krajkové
ozdoby: buď čiré, platinové nebo zlaté.
Na myšlenku navrhovat brýlové obruby vás
přivedla vlastní potřeba? Hodláte kolekci
pravidelně doplňovat?
Každý rok navrhuji novou kolekci. Brýlové obruby prodáváme ve zhruba čtyřiceti prodejnách
v České i Slovenské republice a ročně jich prodáme přibližně dvanáct tisíc.
Na jaké další věci denní potřeby byste se
rád zaměřil jako designér?
Není důležité, co bych já rád navrhoval, ale co je
prospěšné pro moji firmu. Nejde tady o „umění“,
ale o tvrdý byznys.
28-29
Jak se díváte na snahu pořádat při Prague
pánské kolekci se jedná hlavně o kombinaci
Fashion Weekendu přehlídky na ulici v Paříž-
úpletu s jinými textiliemi. Klasické, ale ne kon-
ské?
zervativní, velmi mladistvé a moderní.
Někdo pořádá přehlídky v ulicích Prahy?
Kde všude prezentujete své kolekce kromě
Pořádá. Jak hodnotíte podíl návrhářů
Prahy?
na Designbloku?
To záleží na příležitosti – někdy v New Yorku,
To nemůžu posoudit. Nikdy jsem nebyl na Design-
v Miami, v Bogotě, jindy v Cannes nebo v Kyjevě.
blok pozván. Chyba organizátorů. Ale všeobecně
Proč se ptáte? Chcete se přijet podívat? Nikdy
si myslím, že jsou tady dobří návrháři. Čeho se tu
jsem nikde ve světě neviděl českého redaktora.
ale nedostává, jsou obchodní koncepce, které by
Zůstávají ve svých zámotcích číst za svými počí-
pomáhaly mladým talentům.
tači, co napsali jejich zahraniční kolegové,
a pak to přeformulují do svých článků. Moc by
Neměl byste chuť učit třeba na VŠUP nebo na
mě zajímalo, proč neuvidíte české redaktory
střední škole podobného zaměření?
na žádné světové přehlídce. Je to legrační,
Nejsem si jistý, jestli bych byl dobrým učitelem.
protože kritizovat zvládají lépe než Anna Win-
Možná bych lépe uměl hovořit o té praktické
tour, ale neexistuje, aby se zvedli a uviděli něco
stránce. O životní realitě. To někdy chybí ve stu-
na vlastní oči.
dijních osnovách.
„Práce pro značku Versace byla
pro mě velkou školou.“
Jistě chápete, že žurnalistika tohoto zaměření
podléhá obchodním pravidlům stejně jako
vaše branže. Mohou vaši příznivci očekávat
další kolekci na podzim?
Jaká byla práce pro značky Versace a Kenzo
Skutečně si myslíte, že vám prozradím, co chys-
a co vám přinesla?
tám? (smích)
Dalo mi to obchodní nadhled. Móda není umění,
ale byznys. Samozřejmě, že pracovat pro jednoho
z hlavních hráčů v módním průmyslu bylo pro mě
velkou školou. Není to tak, že by se takové na-
bídky sypaly po tuctech. Nezapomínejte, že v té
době byl Gianni Versace nejžhavější záležitostí ve
světě módy. Kenzo byl úplně jiný, méně okázalý,
ale také nesmírně uznávaný. Takže když taková
nabídka přišla, neváhal jsem, skočil po ní a začal
pracovat.
Jak byste charakterizoval svou poslední ko-
| Osmany Laffita
lekci pro podzim 2012/2013 a proč jste si jako
přehlídkové molo vybral letiště?
narozen v roce 1965 v Havaně
Couture kolekce pro sezónu podzim-zima
Vystudoval prestižní uměleckou akademii
2012/2013 přináší nového, svěžího ducha.
San Alejandro v Havaně a pracoval jako
Je trochu překvapivá, ale stále se drží v mezích
redaktor kubánského módního časopisu.
mého stylu. Typický vzhled, který moje klientela
Od roku 1987 žije v České republice.
oceňuje po mnoho let, se posouvá do nové éry,
kdy se glamour setkává s pohodlím, slavnostní
duch včerejší noci se mění v zítřejší rychlý život
plný pohybu. Zimní barevná paleta představuje
rozmanitost elegantních, snadno nositelných
odstínů velbloudí srsti, hnědé, šedé, černé
a slonové kosti ve všech jejich tónech. Nová
image respektuje tělo a potřeby současné moderní smetánky žijící ve stále rychlejším tempu.
Čím se vyznačuje pánská kolekce? Navrhoval
jste ji trochu pro sebe?
Připouštím, že někdy automaticky navrhuji
oblečení, jako kdyby mělo být pro mě. V poslední
Pracoval pro značky Kenzo a Versace,
je uveden ve Who is Who 21. století
za své zásluhy na poli české módy.
Magazín Vogue En Español ho ocenil jako
nejlepšího návrháře cenou Designer´s
Choice Award. Pravidelně připravuje
kolekce Couture, Pret-a-Porter a řady
interiérového vybavení Casa.
www.osmanylaffita.cz
www.osmanylaffita.com
30-31
Jak mohou podnikatelé
využít výhody mediace?
V minulém čísle Satisfakce jsem psal o tom,
na obchodním vztahu s ním. Podáním žaloby si
že návrh zákona o mediaci schválila Poslanecká
asi nikoho nezískáme. Na druhou stranu, pokud
sněmovna. Dne 2. května 2012 pak byl zákon
se pokusíme s protistranou opatrně vyjednávat
definitivně schválen a po podpisu prezidenta
nebo ji vyzveme k mediaci (a nemáme nic takové-
a vyhlášení ve sbírce zákonů se stane novou sou-
ho předem dohodnuto s jasnými pravidly), může
částí našeho právního řádu. Ve svém článku jsem
to nesprávně vyhodnotit nikoli jako signál naší
se též věnoval vztahu vyjednávání sporných
vstřícné snahy o rychlé oboustranně přijatelné
stran a povinnosti mlčenlivosti, kterou může
řešení, ale spíše jako známku naší slabé pozice.
mediace jako významnou výhodu nabídnout
Správně formulovaná vícestupňová doložka
stranám při snaze o mimosoudní řešení sporu.
o řešení sporů, která zahrnuje několik fází
Tentokrát se zaměřím na otázku, kdy a proč by
od dvoustranného vyjednávání přes mediaci
měli podnikatelé o mediaci přemýšlet a co jim
za pomoci nestranného odborníka po rozhodčí
může přinést.
řízení, může takové nesprávné interpretaci
Výhody mediace jsou obecně spatřovány v:
předejít.
Potíž ovšem je, že problémy, které se mohou
• menším množství času, který je třeba
v průběhu obchodní spolupráce objevit, většinou
od zahájení mediace do ukončení sporu,
při vstupování do ní netušíme. Často nelze před-
• nižších nákladech na mediaci,
povědět ani to, ze kterého nového klienta
• neveřejnosti mediace a povinnosti
se vyvine vážený obchodní partner, s nímž budeme
mlčenlivosti (především mediátora),
chtít udržovat dobré vztahy. Velice snadno
se však na počátku spolupráce shodneme s no-
• odbornosti mediátora v oblasti řízení
a řešení konfliktu
vým obchodním partnerem na tom, jak budou
řešeny případné spory. Vhodně formulované
• a kontrole stran nad průběhem, obsahem, výsledkem a náklady mediace.
ustanovení o řešení sporů totiž žádnou stranu
nic nestojí a obě očekávají bohaté výnosy z nové-
Aby mohl podnikatel využít těchto výhod, musí
ho obchodního vztahu.
na ně myslet předem. Řada podnikatelů si již
Dalším důvodem, proč myslet na konkrétní pra-
zvykla užívat ve smlouvách se svými klienty
vidla řešení sporů (včetně pravidel vyjednávání
a obchodními partnery rozhodčí doložky – stejně
či mediace) předem, je skutečnost, že po vzniku
zodpovědně je třeba přistupovat i k mediaci.
sporu může být velice obtížné nalézt s proti-
Je totiž výrazně snazší vyzvat protistranu k medi-
stranou společný pohled na to, podle jakých
aci a odkázat přitom na uzavřenou smlouvu, než
konkrétních pravidel bude řešení sporu probíhat.
ji bez smluvní opory zkoušet přemluvit (byť i jen
Tyto problémy nepřináší jen snaha dohodnout se
k pokusu o mediaci) poté, co se spor už rozhořel.
po vzniku sporu na rozhodčí smlouvě – i pravidla
Pravděpodobně každý ekonomicky uvažující
pro vyjednávání a mediaci mohou být oříškem.
člověk si položí otázku: Proč vůbec zkoušet me-
Předem lze totiž smluvně ošetřit, kdy a jak bude
diaci? Má-li např. obchodní společnost vhodně
mediace zahájena, kde se bude odehrávat, kdo
nastavený systém na využívání rozhodčího říze-
bude mediátorem (případně, kdo ho vybere),
ní, může považovat zařazení jiných metod řešení
jak budou hrazeny náklady mediace, jak dlouho
sporů do obchodních dokumentů za nadbytečné.
bude mediace trvat atd.
Zda je to pravda, či nikoli, záleží na řadě faktorů.
Zároveň je třeba myslet na to, že sjednané
Jedním z nich je, jaké vztahy podnikatel vytváří
postupy řešení sporů nás nesmějí nevhodně ome-
se svými klienty/obchodními partnery a jak
zovat v rozhodování o tom, který z nich chceme
mu záleží na péči o tyto vztahy, jejich udržo-
zrovna použít. Bylo by nežádoucí, aby mediace
vání a rozvíjení. Jinak budeme při řešení sporu
či vyjednávání nad potřebnou míru oddalovaly
přistupovat k někomu, s nímž jsme uzavřeli jen
podání žaloby.
několik obchodů a nevidíme u něj valný potenci-
Zde se dostáváme k jedné z klíčových výhod
ál k rozvoji další obchodní spolupráce (např. pro
mediace: úspoře času. Uživatelé mediace pře-
jeho nízkou platební morálku nebo neschopnost
kvapeně zjišťují, že tato metoda vede k vyřešení
uzavírat obchody v určitém objemu), a jinak
sporu v průběhu ne více než šedesáti dnů.
k partnerovi, který s námi obchoduje již dlouho
Prodlužování mediace nad tento limit je zpra-
a přispěl nemalým dílem k našemu obratu.
vidla neefektivní. Výjimku představují zejména
Pravdou totiž je, že máme-li potřebu přistupovat
rodinné spory. Ty díky silnému emočnímu náboji
k určitým obchodním partnerům odlišně (zejmé-
často vyžádají opakovaná setkání, mezi nimiž ale
na při řešení sporů), pak potřebujeme též různé
musí být značný časový odstup.
metody řešení sporů, které použijeme. A to podle
Vhodným formulováním klauzule o řešení sporů
toho, o jakého partnera se jedná a jak nám záleží
lze mediaci časově předsunout před okamžik,
kdy už podnikatel považuje za nezbytné zahájit
rozhodčí nebo soudní řízení. Zde leží největší
potenciál mediace a v této fázi bývá i nejúspěšnější. Dosáhneme tak toho, že rozhodčí řízení
zahajujeme jen tam, kde je to nezbytně nutné
nebo výhodné. A ponecháváme si prostor pro
využití konsenzuálních metod řešení sporů,
které nám umožňují lépe zachovat a případně
přetvořit obchodní vztahy, jež se momentálně
zadrhly. Je nutno podotknout, že mediaci lze
využít i v průběhu soudního či rozhodčího řízení,
ale tam pro to už obě strany musejí nalézt nějaký
rozumný důvod.
Uvážíme-li, že na vyřešení sporu mediací si
vyhradíme maximálně dva měsíce, budeme mít
po uplynutí této doby buď dohodu o vyřešení
sporu (např. dohodu o narovnání), nebo budeme
podrobně seznámeni se sporem z našeho pohledu i z pohledu protistrany. A můžeme takto
důkladně připraveni přistoupit k žalobě. Plnění
z dohody o řešení sporu se zpravidla též dočkáme
poměrně rychle – zejména proto, že strany jsou
ochotny uzavřít písemnou dohodu jen o takovém
řešení sporu, které je pro obě přijatelné. V tom
spočívá i její nesporná výhoda a flexibilita oproti
soudnímu rozhodnutí či rozhodčímu nálezu.
Navíc i dohoda o řešení sporu může být uzavřena
ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
Nechci zde porovnávat čas potřebný k mediaci
s množstvím času potřebného pro vyřešení sporu
soudní cestou a pro vymožení plnění. Zde mohou
soudy konkurovat jen obtížně, když od podání
žaloby k soudu do prvního úkonu soudu ve věci
zpravidla uplyne zhruba 200 dní.
Mediace ovšem může nabídnout nejen uchování
lepších vztahů s obchodním partnerem či jejich
smysluplnou restrukturalizaci, ale časovou
úsporu i ve vztahu k rozhodčímu řízení. Ačkoli
vykonatelný rozhodčí nález můžeme získat
v řádu týdnů či měsíců, splnění povinností, které
žalovanému ukládá, si často vyžádá další čas.
Počítat musíme i s několika měsíci, které soudu
trvá nařízení exekuce na základě rozhodčího
nálezu.
Zařazení mediace a vyjednávání do doložek
o řešení sporů vedle rozhodčího řízení je dokladem aktivního přístupu podnikatele k obchodním záležitostem. A také dokladem o tom, že má
ve svých záležitostech jasno a myslí dopředu.
Takový postup dává oběma stranám především
flexibilitu v tom, jak a s kým budou své spory
řešit.
A předem stanoví jasná pravidla pro jejich využití, aby nedocházelo k nechtěným překvapením.
text Robert Cholenský, mediátor, foto archiv
32-33
text Miroslav Mašek, foto archiv pořadatele
| společnost
„Ples
jako Brno”
nadchl,
pobavil
i pomohl
Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR
vstupuje do partnerství
týkajících se firemního
vzdělávání, podnikání
i dobročinnosti, ale také
originálních společenských
událostí. Přesně do této
kategorie spadá partnerství
Plesu jako Brno – vrcholné
akce letošní plesové sezóny.
Pořadatelem společenského
večera, který se konal
v pátek 30. března 2012
v brněnské Wannieck Gallery,
se stala agentura One PR.
Tříletá idea, tři měsíce práce a tři dny intenzivních připrav přímo ve Wannieck Gallery.
To vše předcházelo velkolepému večeru, který si
bezesporu zaslouží titul „ples roku“. Originální
bylo už samotné zahájení. Hosté se začali scházet
po sedmé hodině večer a hned ve foyer na ně
čekalo překvapení: nádherná šampaňská královna uprostřed stovek sklenic se šampaňským. Přivítala všechny příchozí a hostesky je poté usadily
ke stolu. Čtvrt hodiny před osmou večerní pak
vše vypuklo.
Všichni se mohli kochat světelnou show, po níž
mnozí čekali oficiální zahájení moderátorem.
To se však nestalo – na scéně se objevil držitel
mnoha pěveckých ocenění Petr Kolář a hosty
uvítal svou písní Jednou nebe zavolá. Až poté
se představil moderátor večera Libor Bouček,
jenž po uvítání hostů opět předal mikrofon Petru
Kolářovi. Zkrátka začátek na jedničku.
Nechyběly módní přehlídky
ani charitativní aukce.
Pořádným překvapením se stala dechberoucí
taneční kreace číšníků společnosti Valoria, spolupořadatele plesu. Poté vystoupila další hvězda
showbusinessu Marta Jandová, neuvěřitelní
akrobati DAE MEN nebo hypnotičtí bubeníci
formace Marimba, k tanci hrál Orchestr Gustava
Broma. Známé tváře se objevily také mezi hosty
na parketu. Ples si užila např. herečka Pavla
Vitázková, která je momentálně známá ze seriálů
TV Nova a Prima Family. Na ples se dostavila
i s manželem Dušanem Vitázkem, čerstvým držitelem Ceny Thálie za dvojroli v muzikálu Městského
divadla Brno Jekyll a Hyde. Dalšími významnými
hosty byla například věhlasná módní návrhářka
Jana Berg či umělecký fotograf Jadran Šetlík.
Návštěvníci se mohli pokochat i třemi módními
Ples přinesl hostům taneční
i gastronomický zážitek.
nými bramborami. Oči hostů pak celý večer těšily
dekorace od dalšího spolupořadatele Carmen
Flora, který také pro každou dámu připravil
přehlídkami. K vidění byly společenské a večerní
šaty butiku Magique Moment, módní kreace
Co by to bylo za ples bez krásných chvil stráve-
nádhernou kytici.
návrhářky a oděvní designérky Lucie Barinové
ných na parketu? Nádherné večerní róby
Ples jako Brno se vydařil natolik, že organizátor
pod značkou ZAJATY a nádherné šperky
i pánské obleky zaplnily v tanečních blocích
– marketingová a PR agentura One PR – už nyní
od společnosti SGallery Brno.
Wannieck Gallery do posledního místa a taneční
chystá další ročník. Ten se uskuteční v sobotu
A nechyběl samozřejmě ani charitativní rozměr.
apetit v hostech podporovali i skvělí hudebníci.
30. března 2013 opět ve Wannieck Gallery
Součástí programu se totiž stala aukce podepsa-
Neztráceli elán ani po půlnoci a hráli ty správné
a slibuje minimálně stejně velkolepý zážitek
ných dresů rychlobruslařky Martiny Sáblíkové
taneční skladby, kterých je v dnešní době
jako ples letošní.
a vicemistra hokejové extraligy HC Kometa.
na plesech už pomálu. Po jedné hodině v noci
Zároveň se vydražila hokejka HC Kometa, obraz
pak štafetu přebral DJ a až do třetí hodiny ranní
fotografa Jadrana Šetlíka a dokonce osobní auto
pouštěl hity 80. let. V průběhu celého večera
Renault Twingo od společnosti Auto Pokorný.
se pochopitelně nezapomnělo ani na zážitky
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
Výtěžek dražby byl věnován brněnskému
z gastronomického soudku – bohaté rauty
tel.: 734 230 618
Chráněnému bydlení pro osoby s autismem,
od společnosti Valoria nabídly třeba jehněčí kot-
e-mail: [email protected]
dětskému domovu LILA v Otnicích pro děti
letky s ratatouille a rozmarýnovým jus, grilované
s obrnou a nadaci Femina, která pomáhá bojovat
krevety v kokosové omáčce s jasmínovou rýží
www.onepr.cz
ženám s rakovinou prsu.
nebo kachní prsíčka ve smržovém jus s kukuřič-
www.plesjakobrno.cz
| One PR s. r. o.
34-35
text a foto Miroslav Mašek
| klient
Tomáš Weinberger:
U vína se rodí
ty nejlepší nápady
Společně s manželkou vybudoval od píky velkoobchodní firmu, která je dnes jedničkou
mezi nezávislými velkoobchody v oblasti gastronomie na jižní Moravě. Aktuálně se předseda
představenstva společnosti WINE LIFE a. s. Tomáš Weinberger zaměřuje na rozšiřování
sortimentu a zlepšování servisu i služeb.
Kdy společnost WINE LIFE vznikla?
– klienti u nás objednávají méně zboží, ale
Podnikat jsme začali jako sdružení dvou fyzických
častěji, což pro nás samozřejmě znamená vyšší
osob začátkem 90. let. Po deseti letech jsme se
náklady. Celkově bohužel musím říct, že trh
rozdělili a já pokračoval ve velkoobchodu dále.
v této oblasti opravdu trochu padá. Prodej
V roce 2008 jsme se rozhodli rozšířit obchod
alkoholických nápojů se také vyvíjí dle módních
i oblast působnosti. Do firmy vstoupili další dva
trendů – dříve se pilo více whisky, nyní se zvyšuje
společníci z oboru a WINE LIFE se transformovala
podíl rumů a vodky.
Mám rád...
na akciovou společnost.
poznávání nových věcí a míst
když se něco podaří
dobré přátele
O kterou část vašeho portfolia je největší
Jak se vyvíjelo vaše podnikání?
zájem?
Původně jsme zásobovali jeden hotel potravina-
Určitě o nápoje. Nejvíce o nealkoholické, ale
mi a nápoji. Časem jsme se rozhodli rozšířit svou
momentálně jde hodně nahoru víno. K tomu se
činnost na další hotely, restaurace a kavárny
snažíme přistupovat velmi zodpovědně – man-
zákazníky, kteří nechtějí platit
a posléze i na čerpací stanice, diskotéky,
želka je zkušená sommeliérka a degustátorka
pomlouvání a závist
kantýny a prodejny. Dnes všechna tato zařízení
SZPI – a podporovat prodej zejména moravských
zásobujeme alkoholickými i nealko nápoji, víny,
přívlastkových vín, např. pravidelným pořádáním
dršťkovou polévku
tabákovými výrobky a potravinami, a to po celé
degustací a workshopů.
Nemusím...
jižní Moravě. Od roku 2008 zajišťujeme také logistickou službu pro Staropramen. V současnosti
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
máme roční obrat kolem půl miliardy korun,
Rozšiřujeme sortiment o další potraviny,
osm desítek zaměstnanců, asi pětadvacet rozvo-
drogerii apod. – aby si u nás klienti typu hotel
Jak vznikl nápad pojmenovat vaši společnost
zových aut a 2500 aktivních klientů.
nebo restaurace mohli na jednom místě objednat
právě WINE LIFE?
skutečně vše, co potřebují. Také uvažujeme
Jmenujeme se Weinbergerovi, což v němčině zna-
o koupi dvou menších velkoobchodů. Stejně jako
mená vinohrad, ale tenhle jazyk není na Moravě
doposud chceme intenzivně stavět na osobních
to pravé. Manželka se dlouhodobě profesionálně
vztazích s klienty – jak ze strany obchodních
věnuje vínu, sídlíme na Moravě, mnoho lidí chá-
Jak se vám podařilo ze skromných počátků
zástupců, tak řidičů i celé společnosti. Budeme
pe víno jako příjemnou součást života… Tak jsme
vybudovat prosperující velkoobchod?
pokračovat v pořádání akcí pro zákazníky, např.
se rozhodli obojí spojit a vymysleli název WINE
Firma začínala se dvěma lidmi a postupně nás
ochutnávek vín, neformálních setkání u golfu,
LIFE – jako symbol života s vínem. Samozřejmě
přibývalo. Já rozvážel zboží, manželka trávila
plesů nebo cest za vínem. A největší novinkou
nás to napadlo u vína, tak vznikají ty nejlepší
dopoledne v kanceláři u telefonu a počítače
se stane otevření Gastro Institutu Vzdělávání
nápady. (smích)
a odpoledne jako obchoďák na cestách. Prostě
Brno, což je však aktivita mé ženy a obchodního
od píky, všechno jsme museli sami vymýšlet
ředitele WINE LIFE Jiřího Koukala.
„Naší silnou stránkou je propracovaný servis zákazníkům.“
a zařizovat – neexistovala žádná podnikatelská
praxe ani nikdo, kdo by nám poradil. Ale snažili
jsme se dělat svou práci dobře a díky kvalitnímu
„Přímo v našem sídle vzniká
Gastro Institut Vzdělávání Brno.“
servisu získávali stále širší klientelu. Po celou
Které víno máte vy sám nejraději?
Z bílých rýnský ryzlink a sauvignon, z červených
cabernet sauvignon. A může být i moravská
frankovka. Nejsem ale degustátor, buď mi víno
prostě chutná, nebo nechutná.
dobu je naším cílem být opravdu spolehlivým
Co bude Gastro Institut nabízet?
partnerem. Naší silnou stránkou je propracovaný
Přímo v našem sídle vzniká vzdělávací středisko,
A kterému panáku dáte přednost před ostat-
servis zákazníkům a optimalizace skladových
které bude od letošního června připravovat bar-
ními?
zásob. Šetříme klientům čas, energii i peníze –
manské, sommeliérské, baristické, mixologické
Rád si dám Jägermeister. A když je člověku
jednoduše zavolají do našeho call centra, sdělí
a další kurzy za velmi příjemné ceny. Chceme,
těžko, tak Underberg. Občas také kvalitní rum
nám objednávku a ještě týž den jim zboží přive-
aby naši klienti a jejich zaměstnanci měli mož-
s doutníčkem. (smích)
zeme. Doprava je přitom zdarma a vše máme vždy
nost vzdělávat se v odborné sféře gastronomie
skladem. Pyšníme se šíří naší nabídky – třeba jen
a měli přístup k moderním trendům a inovacím.
Navštěvujete místa, kde se proslulé nápoje
vína nabízíme 1500 druhů.
Aby dokázali kvalitní produkty, které nabízejí,
vyrábějí?
také patřičně nachystat a zpracovat. Příprava
Dodavatelé nás pravidelně zvou, abychom si
V současnosti sídlíte ve vlastních prostorách.
kávy, servis spojený s vínem, míchání koktejlů…
prohlédli jejich provoz. Navštívil jsem tak Irsko,
Kdy jste se sem přestěhovali?
To vše potřebuje určité znalosti a praxi. Velkou
Skotsko, Champagne a Cognac ve Francii… Nebo
V areálu na Železné v Horních Heršpicích jsme
výhodou se stane možnost po absolvování někte-
třeba Argentinu, Uruguay a USA – tam jsme už
od roku 2007. Stěhování ale proběhlo více.
rých kurzů získat prestižní certifikáty.
v roce 1997 měli možnost vidět, jak pracují dva
Začínali jsme velmi skromně a postupně prošli
U části vzdělávacího programu se cílovou sku-
newyorské velkoobchody. Něco už jsme sjezdili,
několik skladů, dlouho jsme byli v Brně v areálu
pinou stane i širší veřejnost. V nabídce nebudou
naposledy jsem byl třeba v palírně Four Roses.
jatek na Masné. Naše současné sídlo a sklady se
chybět ani cesty za vínem – např. do Francie.
Získáte tak k výrobci i produktu úplně jiný vztah.
nachází v prostorách bývalé panelárny, které
S institutem propojíme také exkluzivní dárkovou
jsme kompletně zrekonstruovali. Šlo o dlouhou
prodejnu zaměřenou na to nejlepší z oblasti liho-
Máte při své práci čas i na koníčky?
a náročnou rekonstrukci, ale investice do vlast-
vin, vín apod. Najdete u nás vinotéku, rumotéku,
Máme dvě děti – z toho vyplývá spousta závazků
ního byla rozhodující.
šampaňské… Kdokoliv zde bude moci koupit
směrem k nim. Co se týče relaxace, odpočinu
dárek pro své blízké za velkoobchodní ceny
si hlavně při golfu. Celkově jsem sportovně
Pijí podle vás lidé v České republice kvůli
a hned si ho odvézt. Samozřejmostí bude výhoda
založený – odmala jsem třeba hrál fotbal a i dnes
ekonomické krizi méně?
daňových nákladů – při nákupu dárků v podobě
si pravidelně chodím zakopat. No a v zimě mě
Krize se projevila zmenšením objemu objednávek
lahví s logem firmy.
baví lyžování.
36-37
text Luboš Harant, foto archiv IVITERA
| vzdělávání
Slevokurzy.cz:
Nakupujte
vzdělávání
se slevou
Jak ušetřit až 70 % z ceny školení, kurzů a poradenství? Nakupujte školení a kurzy
na www.slevokurzy.cz. Jedná se o první portál v České republice pro firmy i jednotlivce,
který je zaměřen výhradně na nabídku slev z oblasti vzdělávání a poradenství.
Veřejné kurzy, firemní vzdělávací
a poradenské programy
než jaké byste získali přímo od dodavatele.
nákup rychle, neboť počet voucherů může být
Máte například možnost zakoupit poukaz
omezen. Kurz zakoupíte vyplněním objednávko-
na dvoudenní kurz Zvýšení výkonu obchodního
vého formuláře, který najdete u každé nabídky
Možná jste někdy chtěli zakoupit zajímavou
týmu v hodnotě 50 tisíc korun za třetinovou
na Slevokurzech. Na základě objednávky vám
vzdělávací akci, konferenci či seminář pro sebe
cenu. Dodavatel služby s vámi individuálně
tým Slevokurzů zašle fakturu, případně se
či své zaměstnance, ale cena vás odradila. Proto
připraví plán realizace akce tak, aby přesně
s vámi domluví na formě její úhrady a splatnosti.
vznikl portál Slevokurzy, kde si můžete dopřát
odpovídal vašim požadavkům. Dodavatelskou
Po uhrazení částky dostanete e-mailem
vzdělávací akce, poradenské služby a konference
firmu či lektora znáte vždy předem, než se
voucher s kódem akce, který uplatníte
se slevou až 70 %. Termín konání kurzu
rozhodnete akci objednat.
u dodavatele kurzu. Dodavatel vás bude
či realizace vzdělávacích a poradenských služeb
je na Slevokurzech buď pevně určen, nebo jej
Jak nakupovat nejvýhodněji?
zároveň sám kontaktovat.
Slevové vouchery na kurzy a další veřejné
i firemní akce můžete zakoupit jak pro sebe,
stanovíte individuálně po dohodě s dodavatelem.
Získáváte tak výraznou slevu oproti běžné ceně
Sledujte pravidelně aktuální nabídku zlevněných
tak pro své zaměstnance a další osoby.
služeb a zároveň flexibilitu výběru termínu.
kurzů na www.slevokurzy.cz nebo se nechte
Platnost nabídky je vždy uvedena v popisu
Slevokurzy kromě veřejných kurzů nabízejí
pravidelně informovat e-mailem. Získáte tak pře-
akce a voucher je přenosný – s tím, že při
i firemní vzdělávací a poradenské programy
hled o nejzajímavějších akcích s výraznou slevou.
změně účastníka nebo plátce je tuto
na míru dle vašich potřeb za výrazně nižší ceny,
Jakmile vás nabídka zaujme, rozhodněte se pro
skutečnost nutné předem nahlásit dodavateli.
Gratulujeme
slévárně ALFE BRNO
ke stým narozeninám
Ekonomická situace posledních let zlomila vaz
řečeno, že nic nedostaneme, protože Morávia
mnoha firmám s delší i kratší historií. České
fungovala jako společnost s ručením omezeným
podnikatelské prostředí navíc zrovna nepřeje
a zákon umožňoval vracet majetek jen fyzickým
menším výrobním podnikům, byť by jejich
osobám. Rozhodli jsme se proto firmu odkoupit.
produkce byla sebekvalitnější. O to úctyhodnější
Po roce a půl náročných jednání ministerská
a vzácnější je, když taková společnost dokáže
komise náš privatizační projekt schválila a dala
překonat nejen toto období, ale i mnoho těžkých
souhlas k prodeji slévárny původním majitelům.“
let před ním a dožít se v plné síle stých naroze-
Od roku 1993 tak společnost v tradici sléváren-
nin. Mezi společnostmi, které využívají rozhodčí
ské výroby pokračuje pod názvem
doložky vytvořené právníky Unie pro rozhodčí
ALFE BRNO (odvozeným od značek hliníku
a mediační řízení ČR, jedna taková bílá vrána je:
a železa) a zaměstnává asi 35 zaměstnanců při
Jmenuje se slévárna ALFE BRNO, s. r. o.
výrobě odlitků z šedé litiny a hliníkových slitin,
K historii ALFE BRNO nechme promluvit jednatel-
litých do pískových forem. V roce 1995 zde byla
ku společnosti Hanu Portovou, vnučku zaklada-
navíc zavedena výroba přesných odlitků ze zinku
tele slévárny: „Můj dědeček po vyučení pracoval
a cínu vytvářených technologií odstředivého lití
jako mistr ve slévárně Uxa. A když už tam byl
do gumových forem.
mnoho let, pan Uxa mu řekl, že by mohl zkusit
Velmi si vážíme tvrdé práce několika generací
založit něco vlastního. Peněz ale nebylo nazbyt
pracovníků slévárny i paní Portové, jejíž nadšení
a dědeček se rozhodl půjčit si od kamarádů.
pro firmu je přímo nakažlivé: „Zažila jsem zná-
V roce 1912 spolu založili podnik Morávia – slé-
rodnění podniku, bylo mi tehdy devět let.
várna železa a kujné litiny. Dědeček společníky
Po roce 1989 jsem cítila povinnost provoz
postupně vyplácel a ve 30. letech se stal jediným
obnovit a pokračovat. Byla to srdeční záležitost,
vlastníkem. Už tehdy firma vyráběla průmyslové
viděla jsem v tom práci svého dědečka a otce.
i okrasné odlitky. Za první světové války omezila
A věřím, že jsou na mě tam nahoře hrdí… Když
provoz, fungovala ale dál. Hospodářská krize
si nevážíte minulosti, nemůžete vytvářet ani
přinutila dědečka snížit počet zaměstnanců.
budoucnost. Nejdůležitější je láska k tomu,
I za druhé světové války slévárna pokračovala
co děláte, a chuť pracovat.“
ve výrobě, v roce 1949 ji znárodnili a přešla pod
Gratulujeme celému týmu ALFE BRNO ke stému
správu Mosilany Brno. Od přelomu 50. a 60. let
výročí založení slévárny a přejeme mnoho dal-
podnik vlastnil Partex Nová Včelnice. Vyráběly
ších úspěšných let a zajímavých zakázek!
se zde odlitky pro textilní stroje,
o dekorativní odlitky přestal být zájem. V roce
1990 maminka požádala o navrácení. Bylo nám
text Miroslav Mašek, foto Jindřich Kepert
Kristýna, 38 let, manažerka vzdělávání
„Slevokurzy mi umožňují nakupovat
kvalitní vzdělávací akce pro naše
zaměstnance s výraznou slevou. Ceny
jsou tak lákavé, že si občas koupím kurz
i pro sebe či ostatní členy mé rodiny.“
| Slevokurzy.cz
helpline (9–18 hodin):
736 700 918, 222 744 111
e-mail: [email protected]
www.slevokurzy.cz
Provozovatel:
IVITERA a. s.
Kafkova 16, 160 00 Praha 6
28-29
text Tomio Okamura, foto archiv Tomia Okamury
| publicistika
Ve své podstatě ministři
spravedlnosti. Lidé malí, bez
vize, svázaní s profesní lobby,
lidé bez schopnosti nadhledu,
pohledu na celek a bez vůle
a touhy měnit systém
k lepšímu. Nemohu mít za zlé,
že zákonodárci či jednotliví
ministři se upínají k jednotlivostem, ke konkrétním zákonům,
a jejich prostřednictvím si
slibují změny k lepšímu. Ministr
spravedlnosti by ovšem měl mít
pohled širší.
A hlubší. Jednotlivé zákony
jsou houby platné bez vymahatelnosti, bez odpovědnosti
za jejich naplňování, bez sankcí
a samozřejmě bez morálnosti
celého justičního i vládního
aparátu, bez etické, morální
podstaty celé legislativy.
Tomio Okamura:
Dovolím si osobní a konkrétní kritiku:
Co je největší
problém české justice?
posti a neschopnosti mnoha jiných ministrů
Navzdory mediálním mýtům, navzdory hlouspravedlnosti je současný pan ministr vrcholem
neschopnosti, hlouposti i všehoschopnosti
v tom nejhorším slova smyslu. Systém práva –
už tak morálně slabý, vychýlený k nespravedlnosti – láme a pokřivuje k absolutním zvěrstvům.
Nejsmutnější je, že právnické obci to zčásti
vyhovuje, protože komplikované a špatné zákony
přinášejí kauzy a byznys. A ta část, která to vidí,
z většiny mlčí, aby ji zbylé stádo nevyvrhlo. 40-41
Pospíšil trumfl všechny kmotry
Už téměř před dvěma lety jsem začal lobovat
S plnou vážností prohlašuji, že Pospíšil nadělal
a dlužníka a o snížení odměn pro exekutory
více zla než desítky Janoušků, Pitrů nebo Jureč-
za marginální dluhy. Principem vymáhání dluhů
ků. Je právem každého byznysmena lobovat
totiž je uspokojení věřitele, nikoli zničení dluž-
za svůj byznys. Je povinností ministra spravedl-
níka a uspokojení exekutora. Pospíšil naše návr-
nosti bojovat za rovnováhu právního systému,
hy přetvořil tak, aby mediálně zabraly a zároveň
za spravedlnost. Ano, za spravedlnost, byť je
dlužníkům nepomohly. Poloviční poplatky se
to cíl právně neuchopitelný. Právo tu není pro
totiž dle jeho návrhu budou vztahovat jen
zákon a paragrafy, ale jen a jedině pro dosažení
na dluh, který dlužník do daného termínu
maximální míry spravedlnosti.
uhradí – jenže ze zákona k uhrazení nesmí pou-
To, že vládne korupce a kmotři, je jednoznačně
žít zablokované peníze z účtu, prodat zabloko-
kvůli nefunkčnosti právního systému. Navíc pan
vaný majetek ani si půjčit a ručit zablokovaným
ministr Pospíšil už druhé funkční období usilov-
majetkem. Takže na slevu dosáhne málokdo
ně prosazuje systémovou podporu zločinu.
a kupodivu ani ten, kdo by jinak s placením pro-
Tak jako Klaus úmyslně ignoroval návrhy
blém neměl. Cílem opět je maximální likvidace
na pojistky proti tunelování fondů na počát-
dlužníka, maximalizace zisku pro exekutora
ku devadesátých let, tak stejně dnes Pospíšil
a nulový efekt pro věřitele. Tomu je totiž úplně
vědomě Klausem a Kočárníkem později zavedené
jedno, z jakých peněz se dluh uhradí i kolik
pojistky ruší. Mění či se pokouší měnit ostatní
dostane exekutor. Chce jen zpět své peníze.
zákony tak, aby šlo majetek ukrást a kradené
zlegalizovat. A zároveň, aby se ztížila možnost
za jedny poplatky z více dluhů u jednoho věřitele
Spravedlnost nade vše
motivovat případné spolupachatele ke svědectví.
Vše lze lehce doložit na jednotlivých navrho-
Spisovatel J. N. Večerníček před lety žádal teh-
vaných paragrafech z Pospíšilovy dílny. Jistě –
dejšího kandidáta na post ministra spravedlnosti
zákony nejsou z Pospíšilovy hlavy – píše je za něj
Pospíšila o spolupráci s řešením justičních omylů
tým právnických lobbistů v čele s panem Eliášem.
a zločinů. Ministerský kandidát vzkázal po asis-
Jenže odpovědnost ministra nelze tím nijak
tentovi, že nemá na justiční omyly čas, protože
sejmout. Viz pokusy o novely obchodního
se blíží volební kampaň. Neumím si představit
a občanského zákoníku či nový trestní a korpo-
lepší reklamu pro kandidáta na ministra sprave-
rátní kodex – vypuštění pojistky proti tunelování
dlnosti než osvobození nevinně odsouzených
a navazující návrh ustanovení občanského záko-
(a dopadení skutečných pachatelů). Ministr
na, kde Pospíšil navrhoval, aby kradený majetek
spravedlnosti, který tohle nechápe a necítí,
nabytý v „dobré víře“ nešel vrátit zpět původnímu
nemá na ministerstvu co dělat. A abych nezapo-
majiteli. A samozřejmě zrušení účinné lítosti
mněl – i já se přidávám k výzvě, ať pan ministr
u korupce a absolutní negace institutu korunní-
předloží svou utajovanou doktorskou práci
ho svědka v případě korupce nebo snížení trestní
k expertíze. Slíbil to už před dvěma lety a stále
sazby u korupce a z toho plynoucí pokus o zákaz
to někde vázne. odposlechů v korupčních kauzách. „Práce“ ministrů spravedlnosti je tou přísloveč-
Výše popsané je jen část zvěrstev, za které by
nou kapkou, která mě přivedla k názoru, že par-
patřil Pospíšil ne na ministerstvo, ale na Bory.
tajnický adept bez jakékoli vize a touhy pracovat
Protože jde skutečně o cílený útok na právní
na změnách k lepšímu nemá na ministerském
systém a jeho likvidaci ve prospěch organizova-
postu co dělat. Vláda – správa veřejných věcí
ného zločinu – nikoli toho filmového, ale toho
– nesmí být trafika, honorář za hlasy stranické
skutečného – tedy ve prospěch sítě politiků
kliky. Je to skutečně zodpovědná manažerská,
a kšeftařů parazitujících na děravých či úmyslně
tvůrčí a vizionářská práce pro lidi typu Baťa
špatných zákonech a nefunkčním justičním
nebo Steve Jobs. systému.
Dokud to nepochopíme, budeme se v krizích
Občas čteme pochvalné glosy, že Pospíšil reaguje
morálních i ekonomických utápět cyklicky dál
na exekutorské excesy. To je opravdu dobrý vtip.
a dál. To není proklamace, ale fakt – za sou-
Anebo vzato vážně, lež. O exekučních excesech
časnou světovou krizí nejsou nějaké nezvratné
mluví neziskovky už léta a občas i média. To,
ekonomické faktory, ale prosté korupční a ne-
že vláda dnes přijala některé mnou a mými kole-
morální propojení politiků a lobbistů v americké
gy navrhované změny, je sakra zpozdilé
vládě. Myslet si, že politici krizi vyřeší, je směšné
a přichází to až po gruntovní mediální masáži.
– oni jsou její příčinou. Ti světoví i ti čeští. | Tomio Okamura
narodil se v roce 1972 v Tokiu moravské
matce a japonsko-korejskému otci
• vystudoval střední chemickou průmyslovku v Praze
• po maturitě zkoušel v Japonsku obchodovat s českým sklem
• pracoval i jako popelář, prodával
popcorn a colu v kině
• v jednadvaceti se rozhodl zkusit štěstí v Evropě
• prováděl po Praze japonské turisty, později založil vlastní cestovní kancelář
• bojuje proti byrokracii, deformačním zákonům a dalším nešvarům
• od roku 2003 vydává časopis
Pivní magazín
• v letech 2004–2005 byl externím komentátorem rádia BBC v Praze
o problematice Japonska
• byl viceprezidentem a mluvčím Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA)
• je patronem a sponzorem
Fondu ohrožených dětí Klokánek
• v roce 2010 se podílel na textu své biografické knihy Český sen
• v roce 2011 vyšla kniha jeho esejů Umění vládnout
• spolupodílel se na oponentuře mnoha zákonů
www.tomio.cz
text a foto Miroslav Mašek
| byznys
AMAX:
Jak je to s mýty o call centrech?
O call centrech a jejich práci panuje mnoho mýtů a polopravd. Vyplývají většinou z toho,
že si nedokážeme představit, jak tyto společnosti fungují v praxi. Na pět snad nejrozšířenějších
omylů jsme se zeptali samotných členů týmů pracujících na telefonním prodeji a sjednávání
schůzek v jednom z největších českých call center – AMAX, s. r. o.
1. Call centra mají obrovskou fluktuaci perso-
mnoho z nich u nás najde startovní místo
nálu, což snižuje kvalitu jejich služeb.
a po čase hledají další uplatnění ve svém oboru.
citlivých dat i poškození pověsti firmy.
Lucia Mičíková, supervisor: Většinou není
Vladimír Bartoník, jednatel: Nadměrná fluktua-
Petra Elefantová, supervisor: Obecně je v call
vůbec třeba poskytovat call centru citlivá data.
ce – jak je obecně chápana – se týká především
centrech větší fluktuace – to proto, že si mnoho
Operátoři navíc postupují při hovorech dle
nových zaměstnanců. U uchazečů o místo operá-
lidí neuvědomuje, že toto zaměstnání není pro
scénáře, který má zákazník možnost předem od-
tora totiž panuje nesprávný pocit, že v call centru
ně. Některým lidem (převážně introvertům)
souhlasit. Klient se také může kdykoliv zúčastnit
může pracovat v podstatě každý. Tento názor
zkrátka nevyhovuje práce, kdy musejí být
on-line náslechů, aby si ověřil, jak operátoři
je mylný, ale velmi rozšířený. A tomu odpovídá
v neustálém styku s lidmi. Díky propracovanému
pracují a zda je pověst jeho firmy v bezpečí.
i vysoké procento lidí, kteří odcházejí v prvním
výběrovému řízení se do call centra dostávají
týdnu hned po zaškolení, protože práci nezvlá-
pouze kvalitní operátoři.
dají. Kvalitu služeb call centra však tito lidé nijak
Olga Mlejnková, operátor: Informace klienta
jsou v call centru v bezpečí. Každý zaměstnanec
neovlivní. Také odchody kvalitních operátorů
2. Není dobré poskytovat call centru informace
se řídí vnitřním kodexem chování, který máme
po určité praxi v call centru jsou přirozené –
o své společnosti a produktech – hrozí únik
neustále na paměti. A do kodexu samozřejmě
42-43
patří i zachování mlčenlivosti o poskytnutých
pouze třetina uchazečů – část z neúspěšných
toaletu, uvařit si kávu a občerstvit se. Nikdo jim
informacích o třetí straně.
nemá požadované znalosti práce na PC, někteří
samozřejmě nepočítá odchody od počítače ani
nezvládnou praktickou část a další teoretickou.
délku pauzy.
3. Call centra zaměstnají každého zájemce,
takže jako operátoři většinou pracují nekvali-
4. Kontaktování zákazníků přes call centrum
fikovaní a nemotivovaní lidé.
je neosobní a nedokáže nahradit návštěvu
interního obchodního zástupce.
kontaktování potenciálních klientů znamená
pro firmu úsporu času i výdajů za cesty jejích
obchodních zástupců. Operátor dokáže zákaz-
Lucia Mičíková
Lucia Mičíková, supervisor: Telefonické
Eva Sawická
níka informovat stejně kvalitně jako obchodní
zástupce – je to otázka proškolení. Navíc si lze
s potenciálním klientem v případě potřeby vymě-
Svatava Kršová, supervisor: Samozřejmě,
nit e-mail a potvrdit tak informace, které obdržel
že výkonnost zaměstnanců je kontrolována –
při telefonátu.
jsou zodpovědní za správně udělanou práci.
Stejně samozřejmě ale mají čas na to se občer-
zujeme u zájemců komunikační schopnosti,
stvit. Bez toho by tuto práci ani nebylo možné
které prověřuje přímo supervisor. Dále každý
vykonávat – už proto, že je náročná na hlasivky
kandidát absolvuje test počítačových znalostí,
a bez pitného režimu to zkrátka nejde.
přičemž za jednotlivé časti pohovoru získává
body. Dosáhne-li potřebného počtu bodů, může
nastoupit. Nejdůležitější část pohovoru přitom
představuje praktická zkouška – telefonát
Aneta Šenkeříková
Eva Sawická, supervisor: Při pohovoru posu-
se supervisorem.
Lucie Požárová, operátor: Tón hlasu a úsměv dokáže navodit vždy tu správnou atmosféru, která
je v daný okamžik nejlepší a nejvhodnější.
Lucie Požárová
5. Práce je pro operátory velmi nepohodlná
– sedí celý den v těsných boxech, v pracovní
době jsou pod neustálou kontrolou a nemají
čas se ani občerstvit nebo použít toaletu. | AMAX, s. r. o.
Orlí 17, 602 00 Brno
tel.: 544 529 959
Aneta Šenkeříková, supervisor: Každý operátor
fax: 544 529 910
Jitka Coufalová, office manager: Máme podrob-
má svůj vlastní prostor pro práci, určitě nesedí
e-mail: [email protected]
ně propracované výběrové řízení, kterým projde
v boxech. Všichni mají možnost kdykoliv použít
www.amaxsro.cz
text Miroslav Mašek, foto archiv LIVE NATION a archiv
| pozvánka
Chili papričky rozpálí
letní Prahu dočervena
Po šesti letech od své poslední návštěvy zavítá do Česka jedna z nejúspěšnějších rockových
kapel hudební historie – Red Hot Chili Peppers. A co víc, 27. srpna 2012 svou divokou show
poprvé představí pod širým nebem.
Spojení názvu skupiny a slova „legenda“ není
znamenal až comeback kytaristy Fruscianteho
náhodné ani přehnané. Tihle chlápci už prodali
a album z roku 1999 pojmenované Californicati-
přes šedesát miliónů alb a získali Grammy takřka
on, které přineslo kapele monstrózní úspěch
ve všech kategoriích, ve kterých byli nominová-
a zařadilo ji mezi nejdůležitější alternativní
ni. Jedinečný a osobitý zvuk formace je založen
formace. Další úspěšné album přišlo o tři roky
na kombinaci rocku, punku a funku.
později pod názvem By The Way. A dokázalo,
A její vystoupení přitahují fanoušky jako magnet
že každá deska téhle fenomenální kapely je odliš-
neuvěřitelnými a divokými výkony.
ná od ostatních. Následovalo velkolepé turné
Deska Blood Sugar Sex Magic je jednou ze zásadních nahrávek v historii
hudby.
a vydání CD i DVD s největšími hity.
Další nový počin vyšel až roku 2006 jako Stadium
Arcadium. Vydání předcházel singl Dani California, titul se stal se sedmi milióny kusů za rok
nejprodávanějším a kapela album představila živě
Příběh Red Hot Chili Peppers se začal psát
ve vyprodané Sazka aréně v Praze. Po náročném
v 80. letech, kdy spolužáci a přátelé ze střední
turné si naordinovala zasloužený odpočinek,
školy Anthony Kiedis, Michael Balzary a Hillel
po němž se znovu sešla ve studiu v roce 2009.
Slovak položili první základy kapely. Trio
Avšak jen jako trio, neboť Frusciante – i když bez
ovlivněné losangeleskou punkovou a funkovou
zlé krve – formaci definitivně opustil. Novým
scénou záhy doplnil další kamarád: bubeník Jack
kytaristou se stal Josh Klinghoffer. V červnu 2011
Irons. Začali si říkat Tony Flow & the Miraculously
pak Red Hot Chili Peppers potvrdili první kon-
Majestic Masters of Mayhem, hráli po klubech
certní turné po čtyřech letech, které potrvá až
a už tenkrát absolvovali většinu koncertů nazí,
do roku 2013. Výsledek společné studiové práce
respektive odění pouze do ponožek, které zakrý-
se na světě objevil v srpnu téhož roku pod ná-
valy choulostivé partie. V roce 1983 se Balzary
zvem I'm With You, produkce se ujal Rick Rubin
rozhodl říkat si pouze Flea a kapela svůj název
a jeho vydání předznamenal singl The Adventures
ustálila na Red Hot Chili Peppers.
of Rain Dance Maggie. Začátkem října vyšel druhý
Formace nezůstala dlouho bez povšimnutí
singl Monarchy of Roses. A co z papričkovských
a podepsala smlouvu s EMI. Krátce poté však
hitů zazní letos v srpnu v Synot Tip Areně?
odešli Slovak a Irons, kteří se chtěli věnovat
Nechte se překvapit…
vlastnímu projektu. Při nahrávání první desky,
pojmenované jednoduše Red Hot Chili Peppers,
za ně zaskočili Jack Herman (kytara) a Cliff Mar-
| Red Hot Chili Peppers
tinez (bicí). V roce 1985 se Slovak i Irons do ka-
27. srpna 2012, Synot Tip Arena, Praha
pely vrací a skupina natáčí desku Freaky Styley,
jejíž produkce se ujal král funku George Clinton.
| Vstupné
První vstup do hitparád však přichází až s albem
z roku 1987 The Uplift Mofo Party Plan. Bohužel
Stání: 1500 Kč
se vrůstající popularitou vzrůstala i Slovakova
Stání u pódia: 1990 Kč
závislost na heroinu, která skončila v červnu
Tribuna Bronze: 1490 Kč
1988 jeho smrtí. Po této tragické události opouští
Tribuna Silver: 1790 Kč
kapelu podruhé a definitivně Irons. Následně
Tribuna Gold: 1990 Kč
přichází do sestavy John Frusciante a Chad Smith
Tribuna Platinum: 2490 Kč
a světlo světa spatřuje nahrávka Mother´s Milk.
A hvězda, kterou Red Hot Chili Peppers používají
| Vstupenky
jako svůj znak, začala strmě stoupat. Kapela
věděla, že další nahrávka bude jejich dosud nej-
www.ticketpro.cz
důležitější, a proto povolala člověka z nejpovo-
www.synottiparena.cz
lanějších: producenta Ricka Rubina. Výsledkem
se stala jedna ze zásadních nahrávek v historii
| Pořadatel
hudby, deska Blood Sugar Sex Magic.
Californication kapelu zařadilo mezi
nejdůležitější alternativní formace.
LIVE NATION
U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10
tel.: 222 741 500
e-mail: [email protected]
Následovala turné, album One Hot Minute a další
www.livenation.cz
kolotoč odchodů i návratů členů. Stabilizaci
www.redhotchilipeppers.com
44-45
text Miroslav Mašek, foto archiv GOLF BRNO
| české greeny
Juraj Werner:
Golf je jako hra
na hudební nástroj
Golf není záležitostí několika vyvolených, ale doslova masově se šířícím sportem, který
oslovuje stále více lidí. Pokud uvažujete o tom, že poprvé uchopíte hůl a zkusíte svůj
premiérový odpal, jedním z nejvhodnějších míst je golfové hřiště Kaskáda u Brna.
O golfových začátcích jsme hovořili s členem představenstva společnosti GOLF BRNO a. s.
Ing. Jurajem Wernerem.
Co byste jako první doporučil nováčkovi,
Pak už smím vyzkoušet svůj první turnaj?
který chce na Kaskádě začít s golfem?
Přesně tak. Turnaje jsou hned od začátku velkým
Každý začátečník má trochu obavy, protože
lákadlem – všichni je chtějí hrát, protože už mají
přichází do prostředí, kde se lidé většinou znají –
v kapse kartičku ČGF. Zpočátku ji většinou nosí
a on tu nikoho nemá. Proto by bylo dobré, aby se
v peněžence tak, aby bylo vidět logo federace.
domluvil s několika přáteli, kteří také chtějí golf
A až po čase ji převrátí, aby byl nahoře zlepšený
zkusit, a aby s tímto sportem začali společně.
handicap. (smích)
Budou se tak moci vzájemně podporovat a třeba
se z nich časem stane dobrá parta společně ces-
A co firemní turnaje?
tující za golfem. Pokud vaši kamarádi nemají čas,
U eventových turnajů pořádaných firmami bývají
můžete to vyzkoušet i s rodinou nebo kolegy.
jako součást programu golfové kliniky, kde pozvaní trenéři učí hosty hrát. Je to zajímavá out-
Je dobré zkusit první odpaly sám, nebo
doorová aktivita, při které si klienti pořadatele
rovnou kontaktovat trenéra?
užijí hodně zábavy. Harmonogram může vypadat
Golf v lecčems připomíná hru na hudební nástroj
takto: hodina intenzivní výuky, další hodina
– nejprve je třeba naučit se hrát a až poté si
zkoušení hry pod dohledem trenéra a nakonec
opravdu zahrajete. Není možné začít úplně sám.
soutěž. Uspořádat lze i turnaj na míru klientům,
A kdo to udělá, osvojí si zlozvyky, které pak bude
kteří už golf hrají. Kaskáda je na takové akce
obtížné odstranit. Proto vřele doporučuji nejdřív
jako stvořená a disponuje i velmi kvalitním záze-
se projít areálem tréninkových ploch
mím v podobě restaurace či hotelu.
a sledovat hráče, kteří zde cvičí hru s trenérem.
A pak si sám některého trenéra vybrat – buď
Když se vrátím ke golfovým začátkům
na webu www.golfbrno.cz, nebo na naší ná-
– je vhodné se začít učit hrát právě se svými
stěnce. Prostřednictvím kontaktu z webu nebo
klienty?
recepce si lze domluvit první schůzku.
Určitě. Mnoho lidí si myslí, že už golf musí umět,
aby se před obchodními partnery neztrapnili.
„Šestijamková akademie zahrnuje regulérní
grín, bankry a další překážky.“
Ale co může být sympatičtější, než ukázat svému
klientovi, že něco neumím a že se to můžeme naučit spolu? Vzájemné vazby se tak utuží. Panuje
Mám tedy trenéra a pilně trénuji. Jaký je další
ještě jeden mýtus – že se na golfu dělá byznys.
krok?
To vůbec není pravda. Hra vás pohltí a nezkazíte
Vytrvat. Golf není tak jednoduchý, jak by se moh-
si ji řešením podnikání. Golf má pro byznys jiný
lo zdát. Není dobré cvičit pouze s trenérem, ale
význam, lidé se při něm totiž mají možnost dobře
mezi jeho lekcemi trénovat také sám. Doporučuji
poznat. Když vidíte, že někdo podvádí při golfu,
na každou hodinu s trenérem natrénovat čtyři
kdy vlastně o nic nejde, můžete očekávat,
individuálně. Naše hřiště je na trénink skvěle
že až půjde o peníze, udělá to ještě pravděpodob-
vybavené – disponuje šestijamkovou akademií,
něji. Reakce na situace na hřišti o vás prozradí
která patří mezi nejlepší v zemi. Najdete zde
mnohé…
regulérní grín, bankry a další překážky…
A především, cvičit hru zde může kdokoliv i bez
handicapu. Perličkou naší akademie se letos
„Golf není drahým sportem – to je pouze
rozšířený mýtus.“
stal příchod anglického profesionálního trenéra
Steva Bradleyho, který jako šéftrenér trénink
Zmínil jste jeden z mýtů o golfu. Často se
na Kaskádě ještě zkvalitní.
mluví také o tom, že jde o drahý sport…
Ani to není pravda. Co se týče výstroje, nemá
Dejme tomu, že už nějakou dobu na své hře
smysl si hned kupovat špičkové vybavení. Za-
pracuju a chci se posunout dále.
čátečníci si na Kaskádě mohou vše půjčit, navíc
Pak vás čeká zkouška – kdysi nazývaná Zelená
v Česku dobře funguje i trh s použitými holemi
karta, dnes Osvědčení pro hru na hřišti. Teoretic-
a bagy. Startovací bag seženete asi za 8000 Kč
ká část se skládá ze základů pravidel a bezpeč-
a kvalitní hole do 20 000 Kč, míčky už od 30 Kč
nostních pokynů, v praktické musíte přesvědčit
za kus. Navíc když při hře najdete zapomenuté
trenéra, že zvládnete odehrát hřiště v časovém
míčky, jsou vaše. A naopak – pokud zapomenete
limitu. Po absolvování dostanete klubový handi-
na hřišti hůl a někdo ji najde, kupte mu panáka –
cap 54. Takový hráč by měl umět zahrát hřiště
to je nepsané pravidlo. Drahé není ani oblečení.
54 ran nad jeho normu.
Tričko s límečkem seženete za pár stovek,
46-47
kalhoty můžete nosit kromě džín jakékoliv
a dobré golfové boty vydrží několik let. A samotné vstupné na hřiště? Existují permanentky
a výhodné balíčky. A hlavně klubové členství.
| Intenzivní víkendový kurz
pro začátečníky
Na Kaskádě je jednorázové entry fee do klubu
za 70 000 Kč a pak roční fee 21 000 Kč. Na hřiště
6 hodinových lekcí golfu
přitom jako člen můžete prakticky kdykoliv – náš
kterýkoliv víkend od dubna do října
klubový rekordman loni odehrál 222krát.
náplň: úvod, putting, chipping, postoj,
uchopení hole, hra z písečné překážky,
A co cestování za golfem?
etiketa, pravidla, hra na golfové akademii
To samozřejmě něco stojí, ale dají se najít velmi
certifikát pro každého absolventa
výhodné destinace. Mezi nejoblíbenější dnes patří např. Španělsko, Mallorca, Kanárské ostrovy
nebo severní Itálie. V zimě je cenově zajímavé
Turecko, často se jezdí na Floridu, do Jižní Afriky
cena 1800 Kč/osobu zahrnuje půjčení
holí, tréninkové míče a poplatek za hru
na akademii
nebo Thajska.
Golf tedy není hrou bohatých, jak se někdy
| Dvoudenní golfová škola
říká…
Určitě ne, spíše hrou lidí bohatých na čas.
pro hráče, kteří chtějí zlepšit švih
(smích) Ale vážně, nějaký čas na trénování a hru
i krátkou hru
si samozřejmě z ostatních aktivit ukrást musíte
6 hodinových lekcí golfu pro
– na hřišti vždy strávíte několik hodin. Záleží
2–4 účastníky
ale pouze na vás, jak intenzivně se golfu chcete
Využití videoanalýzy švihu, video
věnovat. Někteří lidé neznají míru a golf – resp.
po kurzu k dispozici pro každého
vylepšování handicapu – se pro ně stane drogou.
absolventa
Takovým lidem začnou krachovat manželství,
cena: 4000 Kč/osobu (při účasti 2 osob),
pak firmy… Přitom honba za handicapem je ne-
3000 Kč/osobu (při účasti 3-4 osob)
smysl, důležité je najít si přátele, dobře si zahrát
a pobavit se.
Jaký je vlastně rozdíl mezi klubem a resortem?
Golf Klub Brno je občanským sdružením, má
„virtuálně“ pronajaté hřiště Kaskáda a hraje
tady. Dnes má asi 1350 členů, kteří platí zmíněné
| Novinka: Zkušební roční členství
vhodné pro začátečníky bez handicapu
startovací roční fee: 7000 Kč
cena zahrnuje vstup na driving range
roční fee a hrají pak zdarma. Kaskáda ale jako
na Kaskádě a v Žabovřeskách zdarma,
resort samozřejmě funguje zcela samostatně –
vstup na golfovou akademii Kaskáda
s tím, že klub je „pouze“ naším největším klien-
zdarma, 20% slevu na míčky na driving
tem a zahrát si sem může přijít kdokoliv, kdo se
range a 50% slevu na green fee
prokáže kartou ČGF a zaplatí jednorázové green
na 9 jamek na Kaskádě
fee. Hráčům z okolních klubů navíc poskytujeme
slevy.
A jak jste vlastně začal s golfem vy sám?
Hrával jsem závodně tenis. To je interaktivní
sport, který se vám hraje dobře pouze s lidmi
na podobné úrovni. Nakonec jsem zjistil,
že v Brně je jen pár hráčů, s nimiž si můžu
opravdu zahrát, a to je nuda. S kamarádem jsme
| GOLF BRNO a. s.
pak vyzkoušeli squash, při kterém jsme se potkali
se současným prezidentem klubu. A s ním jsme
Golfový resort Kaskáda
začali chodit i na golf. Velkou výhodou golfu
Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim
totiž je, že si srovnáte handicapy a můžete hrát
tel.: 541 511 711
vyrovnanou hru prakticky s každým. A jeho
e-mail: [email protected]
obliba roste – když jsem začínal, bylo v ČR
www.golfbrno.cz
1400 golfistů, zatímco dnes 55 000. Naše země
zažívá největší boom ze všech států někdejšího
východního bloku.
| partner
Eva Vlčková:
Nejpřínosnější je služba Hlídací pes, která nám
umožňuje sledovat změny u obchodních partnerů
I v tomto čísle Satisfakce vám představíme jednoho ze spokojených uživatelů systému
CESR – Czech Economic Subjects Rating. Tentokrát je jím velkoobchodní společnost
VaP Bransouze, spol. s r. o.
VaP Bransouze, spol. s r. o. se zabývá velkoobchodním prodejem elektroinstalačního materiálu
a svítidel. Společnost byla založena v roce 1992 –
tehdy bylo otevřeno první prodejní místo
v Jihlavě, které slouží zároveň jako centrální
sklad firmy. V následujících letech byly zřízeny
další pobočky v Třebíči, Znojmě a Vrchlabí. Zde si
mohou nejen velké elektromontážní firmy, ale
i jednotliví elektromontéři či stavebníci zakoupit
elektroinstalační materiál, široký sortiment
kabelů a vodičů, přístroje, rozvodné skříně,
jističe a pojistky, průmyslové a domovní spínače,
zásuvky, svítidla a světelné zdroje, hromosvodový a zemnící materiál a další sortiment z oboru.
VaP Bransouze, spol. s r. o. dosáhla v loňském
roce obratu 342 miliónů korun a v současné době
zaměstnává asi 50 pracovníků.
| CESR – Czech Economic Subjects Rating
Proč jste se rozhodli používat právě
Kterou službu považujete za nejzajímavější?
systém CESR?
Nejpřínosnější je pro nás služba Hlídací pes, která
Hledali jsme systém, který by nám poskytl ově-
umožňuje sledovat změny u našich obchodních
rating českých ekonomických subjektů
řené informace o našich obchodních partnerech.
partnerů v obchodním rejstříku a hlídat, zda se
hlídání insolvence
Využili jsme tedy nabídky vyzkoušet si systém
nedostali do insolvence.
hlídání změn v obchodním rejstříku
CESR. Ten všestranně splnil naše požadavky,
registr dlužníků
a proto jsme si objednali přístupy. Dnes se systé-
Jsou pro vás data ze sytému CESR kvalitním
mem CESR v naší společnosti pravidelně pracuje
podkladem pro rozhodování?
především slečna Petra Škrdlová.
Ano, podle získaných informací se dále rozho-
tel.: 530 501 935
dujeme, jaké stanovisko k jednotlivým firmám
e-mail: [email protected]
zaujmeme.
www.cesr.cz
V čem je pro vás CESR přínosný, čím vám
adresář subjektů
pomáhá?
Systém zpracovává informace o ekonomických
subjektech a umožňuje nám tak jejich sledování. Aktuální změny u hlídaných subjektů zasílá
e-mailem. Zajímavá je pro nás i možnost získávat
informace o našich nových zákaznících.
www.cesr.cz
48-49
text a foto Michal Janatka
| cesty
Albánie:
Země se špatnou pověstí,
ale s dobrými lidmi
Albánie patří mezi
nejchudší evropské státy.
Potýká se s vysokou
nezaměstnaností, korupcí
dosahující až na nejvyšší
místa a organizovaným
zločinem.
Asi tak nějak začíná
charakteristika
této země, když se
o ní čas od času objeví
článek v našich médiích.
Použije-li někdo někde
přívlastek, že je něco
„albánské“, obvykle
následuje slovo mafie.
Většina Čechů proto
sdílí představu,
že Albánie je země
plná mafiánů,
kteří těch několik
troufalců, odváživších se
překročit její hranice,
musí nutně zabít nebo
alespoň okrást.
nou pohostinností, jaká se dnes už jinde v Evropě
nevidí. Odmítnout pozvání na večeři či nocleh,
byť by byla sebepokročilejší hodina, znamená
v kombinaci s typicky albánskou hrdostí někdy
až teatrální uraženost hostitele. Takto zachovalá
pohostinnost je nejen důsledkem nelehkého
živobytí, ale zřejmě i dlouhotrvající izolovanosti
země, která se tak doposud ubránila konzumnímu stylu života, jenž už zválcoval většinu Evropy.
Ale abych vám Albánii nemaloval jako nějaký
skanzen, který v ní možná tak trochu hledá těch
nemnoho turistů, co sem zavítají.
Časy se mění i zde. Pryč jsou doby, kdy země byla
poseta snad statisíci betonových bunkrů, které
nesměly chybět takřka na žádné fotografii. Dnes
už je musíte spíše hledat, chcete-li si i vy takový
snímek přivézt domů.
Ve zdejších horách stále žijí
šelmy jako medvěd, vlk či rys.
Albánie se otvírá světu. Dokonce už podala přihlášku do Evropské unie. A jak je vidět,
zřejmě mohutně čerpá z předpřístupových unijních fondů. Prašné cesty mizí téměř před očima
a nahrazuje je asfalt. Romantika prázdných pláží
albánské riviéry, které jsou zrovna tak krásné
jako Čechům dobře známé řecké či chorvatské,
se pomalu začíná ztrácet ve stínu překotně bující
výstavby hotelů. Zatím ještě prázdných…
Naštěstí však dosud nezmizela v horských oblastech, zejména na severovýchodě země, například
v národním parku Thethi. Tady ještě jasně vládne
divoká příroda rozeklaného pohoří Prokletije,
někdy též zvaného Albánské Alpy – pro velkou
podobnost zdejších štítů s těmi alpskými.
V tomto období jeho více než dvouapůltisícové
vrcholy ještě pokrývá sníh, ale horské louky jsou
již nádherně rozkvetlé. Ve zdejších horách stále
žijí i šelmy jako medvěd, vlk či rys. K detailnější
orientaci lze využít staré sovětské vojenské mapy
a k přístupu do hor se na mnoha místech stále
Já bych vám ale chtěl představit Albánii a její
obyvatele v trochu jiném světle. Je pravda,
že i já jsem sem přijížděl – nahlodáván pochybnostmi vyvolanými jednostranným mediálním
neobejdete bez terénního vozu.
V horách natrefíte na horké prameny, o něž se nemusíte s nikým dělit.
obrazem – tak trochu obezřetněji. Jakmile jsem
však začal ochutnávat místní realitu, zjistil jsem,
Poněkud netradičně můžete k přístupu do hor
že naše představy neodpovídají skutečnosti.
využít i trajekt, na němž je možné absolvovat
Albánci, zejména ti v horách, ale nejen oni,
tříapůlhodinovou plavbu z Komani do Fierzë
se v mých očích uvedli především svou nesmír-
po přehradní nádrži Komani na řece Drině.
50-51
Nádrž je velmi úzká a skály zvedající se po obou
právě v pivovaru v Korcë. Její pointa má totiž
stranách vytvářejí dojem, jako byste se plavili
praktický význam pro potenciálního návštěvníka
po norském fjordu. Zajímavé však nejsou
Albánie. Když se mě číšník po čtvrtém pivu tázal,
jen hory ve vnitrozemí. Například pohoří
zda si dám ještě jedno, instinktivně jsem kývl
Mali i Çikës vzpínající se na jihu země hned
hlavou shora dolů a dodal rázné „jo“. A on právě
nad riviérou zaujme třeba tím, že jeho nejvyšší
natočené pivo odnesl zpět. Přesně takto se totiž
vrchol přesahující dva tisíce metrů nad mořem
po albánsku vyjadřuje nesouhlas.
se nachází pouhé čtyři kilometry od pobřeží.
Hned, jak jsem si uvědomil svůj omyl, běžel jsem
Kdo rád sjíždí řeky, určitě musí vyzkoušet
do výčepu, kýval hlavou ze strany na stranu,
kaňon řeky Osum stékající z pohoří Tomorri.
revidoval své vyjádření slovem „po!“ (ano)
Za návštěvu stojí i velká jezera u hranic země –
a dožadoval se piva…
třeba Ohridské na hranici s Makedonií
či Skadarské jezero, o které se Albánie dělí
s Černou Horou. V předhůří pohoří Grammos
lze natrefit na horké prameny, o něž se nemusíte
Nejoblíbenějším autem je
Mercedes – s těmi starými
se jezdí i na pole pro seno.
s nikým dělit, protože tu zkrátka nikoho nepo-
52-53
tkáte. S místním pivem Korcë v ruce – mimocho-
Kromě hor může Albánie nabídnout také římské
dem vařeným v pivovaru, který postavili Češi
památky, hrady, mešity či benátské mosty
– se pak můžete nerušeně z teplé lázně kochat
a historická města, která jsou dokonce na sezna-
pohledem na zasněžené vrcholky okolních hor.
mu světového dědictví UNESCO. Jsou jimi Berat
Když už je řeč o pivu, je třeba zmínit jednu his-
a Gjirokastër s typickými břidlicovými střechami
torku z oslavy mých narozenin, která se odehrála
na jihu země.
Zvláštností mezi zdejšími památkami, kterou ne-
značkou je Mercedes, ať už se jedná o nejnovější
najdete nikde jinde na světě, jsou věže, do nichž
model či starý koráb, s nímž nezřídka jezdí
se zavíral muž, jemuž hrozila krevní msta. To aby
i na pole pro seno.
byl uchráněn před svými pronásledovateli. Žen
Zapomenout nesmím na albánskou kuchyni. Tak
se odplata netýkala, jejich úkolem bylo starat se
dobré grilované jehněčí maso jako v Albánii jsem
o obživu tohoto dobrovolného vězně. Doma byl
nikde jinde nejedl. Vynikající je i zdejší zelenina
tento obyčej, který je znám třeba také z Korsiky,
plná slunce, jogurty a domácí sýry. Samozřej-
zejména v horských oblastech severovýchodu
mostí je skvělé víno, silná káva i rakije a v horách
země. Dnes už takové věže prakticky neexistují,
pramenitá voda, která opravdu chutná.
neboť režim Envera Hodži se je snažil zbourat
Tak co? Nalákal jsem vás?
v rámci boje proti tomuto zvyku. Jedna věž jako
kulturní památka však dodnes stojí v Theth.
Místní lidé o krevní mstě ale neradi mluví a je
možné, že v hlavách některých z nich je dodnes
tento zvyk zakořeněn.
Netřeba se bát ani místního silničního provozu.
| Kde hledat
Kromě pár velkých měst, jako je hlavní město
Tirana či Durrësi, je provoz převážně velmi slabý.
www.albaniantourism.com
A když už na vás místní troubí, je to jen upozor-
www.e-albania.al
nění, že budou předjíždět, a ne projev agrese
www.thethi-guide.com
jako u nás. Pokud jde o vozový park, Albánci
www.shkoder-albanian-alps.com
v tom mají jasno. Jednoznačně nejoblíbenější
www.albanie.balkan.cz
| akt
Zážitky z praxe aneb opravdu
se stalo…
Vedení společnosti, která v rámci systému správy
pohledávek využívala rozhodčí řízení, bylo nuceno řešit nepříjemnou situaci s dlužníkem. Ten
byl dlouholetým obchodním partnerem firmy
a až dosud s ním nikdy nebyly žádné problémy,
proto vedení usilovalo o vyřešení problému
jednáním. Dlužník bohužel brzo úplně přestal
komunikovat a k zaplacení se neměl. Management věřitele tak neměl jinou možnost, než
zahájit rozhodčí řízení.
Rozhodčí doložku měla tato společnost zavedenou ve smlouvách se všemi klienty – jako účinné
Lukáš Dvořák
preventivní opatření. A protože vedení dobře
(narozen 1982 v Praze)
vědělo, že v případě potíží s odběrateli se tento
nástroj může dobře hodit, dávalo si velký pozor
Poprvé držel fotoaparát v ruce v pětadvaceti letech, kdy
na správnost použití doložky. Její text byl vždy
ho kamarád požádal o nafocení bookletu na CD. Toho,
v dokumentu umístěn v doporučeném znění,
že jako fotograf začal poměrně pozdě, však ani trochu
a to v závěrečných ustanoveních. Smlouvy pak
nelituje – jeho snímkům to od začátku umožnilo mít
odpovědní pracovníci zasílali k podpisu klientům
jiný, vyspělejší pohled na svět.
e-mailem a po podepsání druhou stranou se
Protože má dobré oko, hned první fotku mu otiskli
dokumenty do firmy vracely poštou.
v novinách. To ho inspirovalo, aby s fotografováním
Při shromažďování podkladů k připravované ža-
experimentoval i dále. Zaměřil se na módní fotografii.
lobě však právník společnosti zjistil, že smlouva
Začal navštěvovat workshopy, fotil modelky… A rozhodl se živit jako profesionální fotograf. Založil si malé
studio, jeho portréty se líbily, až získal práci u agentury a posléze i u uznávaného fotografa. Aby získal zkušenosti, cestoval a na delší dobu zakotvil v italském
Milánu. Postupně jako autor originálních fashion snímků
je sice podepsaná oprávněnými osobami obou
smluvních stran, ale neobsahuje rozhodčí doložku. Pracovník, který smlouvu klientovi posílal,
si přitom byl zcela jist, že doložka v dokumentu
být musí. Až posléze se přišlo na to, že smlouva
získal proslulost a jeho díla se začala objevovat
byla odeslána v editovatelném formátu. A budou-
v renomovaných módních magazínech jako Harper´s
cí dlužník si ji upravil tak, že rozhodčí doložku
Bazaar, Marie Claire, Vanity Fair, GQ, Cosmopolitan
z dokumentu odstranil. Po doručení smlouvu už
nebo Woman. Sám si nejvíce cení kampaně „Šperky
nikdo nezkontroloval, pouze byl připojen druhý
nejsou hřích“ pro Klenoty Aurum, otisknutí svých fotek
podpis.
v italské edici Playboye a na prestižních coverpages.
Výsledek? Rozhodčí žaloba nemohla být podána.
Do Prahy se vrátil v roce 2008. Ve stejném roce ho
Pokud totiž ve smlouvě není zavedena rozhodčí
napadlo vyzkoušet i první akt, na který mu zapózo-
doložka, není založena pravomoc rozhodce
vala přítelkyně. Od té doby je ženská krása okořeněná emotivním a smyslně erotickým nábojem součástí
jeho tvorby. Někdy ji trochu odsune do pozadí, ale vždy
se k ní opět vrátí. Výstavy a prezentace moc neřeší,
raději tráví čas surfingem a dalšími sporty. Sám vydal
knížku svých fotek pro kamarády, v současnosti
a spor je možné řešit pouze před soudem. Předejít
této situaci lze tím, že budete zasílat dokumenty
druhé straně ve formátu, který nelze upravit,
případně v něm lze doplnit pouze individuální
údaje. Neméně důležité je přečíst si jakýkoliv
plánuje publikaci pro veřejnost. Ve volné i zakázkové
dokument předtím, než jej podepíšete. Nepozor-
tvorbě vždy usiluje o vlastní cestu, nechce se podřizovat
nost se zkrátka nevyplácí…
líbivým trendům. Co charakterizuje jeho snímky?
Jednoduchost, čistota, abstrakce. A pohled vyjadřující
maximum ženské působivosti a dokonalosti.
www.lukasdvorak.com
text (MC)
text Miroslav Mašek, foto archiv
| zážitky
Palio v Sieně:
Nejdrsnější dostihy
o čest a slávu
Kořeny palia sahají hluboko do minulosti – právě
v Sieně jsou doložené až do 13. století a jsou tak
nejstarším nepřetržitě pořádaným koňským dostihem na světě. Je doloženo, že se jich v řadách
diváků účastnili i papežové a snad dokonce také
Karel IV. Odehrávají se na více místech Itálie,
avšak pouze v tomto toskánském městě dosáhly
nezměrného věhlasu a popularity. A také fanatické rivality mezi městskými částmi – contradami – které mezi sebou soupeří doslova všemi
prostředky.
Výjimkou není uplácení, drogování
koní nebo zrada.
O co vlastně v paliu jde? Zjednodušeně řečeno
o opravdu drsný dostih na neosedlaných koních,
jehož dráha vede po obvodu proslulého sienského
náměstí Piazza del Campo. Koně a jezdci jsou
najímáni jednotlivými contradami, kterých má
Siena sedmnáct. Odměnu pro vítěze představuje
historický prapor zvaný palium – standarta s obrazem Madony. Klání o tuto trofej místní organizují
vždy 2. července (pod názvem Palio di Provenzano
na počest Madony di Provenzano)
a 16. srpna (jako Palio dell´Assunta na počest
Svaté Matky Boží). Tento výčet základních faktů
však neříká vůbec nic o mísení náboženských zvyků s řevnivostí městských čtvrtí, touze po vítězství
tak typické pro italskou mentalitu a bezohledné
krutosti, která boj provází…
Palio totiž probouzí v Sienských atavistickou
rivalitu, kterou cizinec nechápe, dokud jeho
atmosféru sám neokusí. V závodě je dovoleno vše.
Výjimkou není uplácení, drogování koní nebo
zrada. Žokejové nesmějí pocházet ze Sieny a jsou
za rok od roku větší peníze najímáni jednotlivými
contradami. Dobře vědí, že na paliu mohou pořádně vydělat, a tak se ještě v posledních minutách
před startem domlouvají na ceně aliance či zrady.
Místní to tuší, ale když se nic nedá prokázat,
musejí mlčet. Přesto občas jezdci, který očividně
prohrál domluveně, dají najevo svůj názor ručně
a stručně v některé postranní uličce. I tak hrají
žokejové až druhořadou úlohu – hlavními protagonisty palia jsou koně. Svědčí o tom mj. fakt,
že vítězství platí i tehdy, když kůň dojede
do cíle bez žokeje. Výběr koní není ponechán
Oživlý středověk. Drsný dostih. Lidová slavnost. Boj o čest
a slávu. Trn v oku ochráncům zvířat. Lákadlo pro turisty.
Dechberoucí zážitek. To vše je palio – závod na neosedlaných
koních, který každoročně hostí toskánské město Siena.
náhodě – odehrává se deset dnů před dostihem
z několika desítek zvířat. O tom, který kůň
připadne které čtvrti, nakonec rozhodne los.
Zástupci contrady si ho pak odvedou a – ať už je
dobrý, nebo špatný – hýčkají jako dítě. Stáje pro
účastníky palia jsou bohatě vybavené a elegantní,
speciálně určení strážci v nich poslední dny před
56-57
Nevýslovná vřava, vířící bubny,
kopyta koní vyhazující hlínu
do všech stran…
závodem koně hlídají dnem i nocí – aby jim nikdo
vá – palio přece začne už za pár hodin! Čekání
neublížil. Následují zkušební dostihy a poslední
zpříjemňuje monumentální dvouhodinový průvod
večer před paliem každá contrada uspořádá slav-
Corteo Storico, který má přesně stanovenou
nostní večeři, na níž se sejdou stovky osob. Ráno
choreografii a až sedm stovek účastníků. Blížící
v den palia ještě zvíře dostane v oratoři contrady
se začátek průvodu poznáte snadno – dosud
požehnání. A bude ho potřebovat…
bouřící dav náhle umlkne. Do ticha se rozezní
To už ale horko i napětí vrcholí a diváci se nedo-
zvon na překrásné věži Torre del Mangia a průvod
čkavě dožadují svého dostihu. Ke startu se začne
v čele s polním maršálem vpluje na náměstí. Vše
schylovat v symbolickém okamžiku, kdy slunce
přehluší hypnotizující rytmy bubeníků, za jejichž
začíná zapadat – ve chvíli pohanských obřadů
doprovodu nastupuje sedmnáct párů vlajkonošů
a tajemna. Na růžové střechy domů, na chrámy
reprezentujících jednotlivé contrady. Nad jejich
a zvonice z bílého mramoru začne padat stín.
Už dlouho před startem se centrum náměstí zapl-
uměním při vlajkové show se tají dech, při finál-
V ten okamžik se na Piazza del Campo objevuje
ňuje davem toužícím být u toho. Do středu Piazza
ním vyhazování a chytání vlajek za zrychlujícího
deset koní bez sedel se svými jezdci. Devět z nich
del Campo, který je od trasy dostihu oddělen jen
se víření bubnů to v davu vře a tep se zrychluje
se neklidně staví do řady v úzkém prostoru ohra-
nízkým plotem, na tribuny a balkóny okolních
s každou vteřinou. Bubeníky vystřídají trubači se
ničeném dvěma lany. Desátý stojí za vymezeným
domů se natlačí i padesát tisíc lidí. Prostor není
stříbrnými nástroji. Vrcholný bod průvodu nastává
prostorem – bude mít na starost rozběh a právě on
krytý, a tak na rozžhavené dlažbě za chvíli všichni
s příjezdem historického vozu, na němž je umístě-
rozhodne o zahájení závodu. V nastalém tichu by
umdlévají horkem a žízní. Nikdo to ale nevzdá-
no hedvábné palium – trofej pro vítěze.
bylo slyšet i špendlík dopadnuvší na zem. Napětí
Za hypnotizujícího víření bubnů
předvádí své umění vlajkonoši
contrad.
58-59
je nesnesitelné, srdce diváků buší jako zvon, koně
hrabou nervózně kopyty v navezené vrstvě hlíny.
Náhle se desátý kůň rozběhne a pověřený mossiere
nechá padnout obě lana. A pak… Vše v jediném
okamžiku exploduje. Ticho je ten tam, není slyšet
vlastního slova a nikdo nezná bratra. Nevýslovná
vřava, vířící bubny, kopyta koní vyhazující hlínu
do všech stran. Okamžitě zapomenete na únavu
a adrenalin vám buší v hlavě. Závod se běží na tři
kola kolem náměstí a koně letí v těsné blízkosti
diváků jako vichřice. Pokaždé, když se přiblíží
k nejprudší zatáčce svatého Martina, řev se ještě
zdvojnásobí. Kopyta kloužou na tufovém písku,
někteří jezdci náhle letí vzduchem a jejich koně
supí dál, jiná zvířata mají méně štěstí a vrážejí
do bariér. Za ohlušujícího řevu vítěz protíná cíl…
A najednou si uvědomíte, že to celé trvalo pouhých devadesát sekund.
A pak? Pak už jen jedni oslavují a druzí se musejí
smířit s potupnou porážkou. Vítězná contrada
nechá poraženým vypít pohár hořkosti až do dna.
Nejen, že získá vytoužené palium a tím i úctu
a posvěcení na celý příští rok. Ale především má
nárok na oslavy plné zpěvu, tance a alkoholu, při
kterých si poražení užijí spoustu ústrků
a posměchu. Žádná sláva ale netrvá věčně a už
za rok může být vše obráceně. Palio skončilo,
ať žije palio! A kolotoč příprav, intrik i tréninků
může znovu začít…
| Sláva i smrt
Ochránci zvířat proti paliu protestují už desítky
let. Při nebezpečném závodě a po kontaktu
s bariérami se totiž koně často zraní a nejeden
musí být dokonce utracen – tento smutný osud
už postihl přes pět desítek zvířat. Přesto se
palio běhá dál – i proto, že díky své tradici je
chráněn UNESCO jako kulturní dědictví.
| Palio di Siena
2. července a 16. srpna 2012, Siena, Itálie
| Satisfakce doporučuje
hotel Borgo San Felice *****
Loc San Felice, 53019 Castelnuovo Berardenga
| Kde hledat
www.ilpalio.org
www.ilpalio.siena.it
www.ilpaliodisiena.com
text a foto Lenka Pospíšilová
| styl
Plynoucí prostor a čas
vily Tugendhat
Jediná moderní stavba v České republice zapsaná
na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO se
po několikaleté rekonstrukci letos v březnu opět otevřela
pro návštěvníky. Jako novostavba v roce 1930 vzbouzela
mezi odbornou i laickou veřejností vášně kladné i záporné,
přes osmdesát let existence jí přineslo osudy více než
dramatické. Pohnutý osud se nevyhnul ani jejím obyvatelům.
Jaká je tedy historie, současnost a budoucnost nejslavnější
české vily?
60-61
ale také o možnostech uplatnit nový architektonic-
a způsobem života. I nábytek byl vyroben dle
ký styl (v nejlepších případech včetně principu vol-
návrhů M. van der Rohe a jeho spolupracovníků.
ně plynoucího prostoru) a o individuálním přístupu
Měl kostry převážně z pásové nebo trubkové oceli
architekta ke stavebníkovi. Výsledkem byly domy,
a ušlechtilých dřev. Před onyxovou stěnou stála tři
které reflektovaly moderní životní styl
křesla Tugendhat potažená stříbřitě šedou látkou
a byly „ušity“ majiteli na míru.
a dvě křesla Barcelona v zelené kůži. Mnohé kusy
Novomanželé Tugendhatovi dostali od otce paní
jsou dnes ikonami designu, např. zmiňované křeslo
Grety parcelu, tedy horní polovinu zahrady, která
Barcelona a chaise longue v červeném sametu, kte-
náležela k domu nevěstiných rodičů. Budoucí
ré se stále vyrábí a prodává za asi 160 tisíc korun.
stavebníci se původně chystali oslovit některého
Dodnes jsou žádané (a bohužel hojně kopírované)
domácího architekta – v Brně vznikalo mnoho do-
židle Brno, které stávaly kolem jídelního stolu
dnes pozoruhodných obytných staveb. V Berlíně se
z tmavého hruškového dřeva. Většina nábytku
však v roce 1927 seznámili s domem Ludwiga Miese
pocházela z Německa, vestavěný nábytek z Brna.
van der Rohe, sám architekt jim předvedl i svůj
Legendami jsou též onyxová a makasarová stěna,
projekt německého pavilonu pro světovou výstavu
která měla zvláště pohnutý osud a až se závěrem
v Barceloně… A bylo rozhodnuto. Na podzim 1928
poslední rekonstrukce se vrátila na své místo,
přijel van der Rohe do Brna a stavebním místem
a oblá stěna z mléčného skla ve vstupním prostoru.
nad největším brněnským parkem s nádhernou
Grete Tugendhatová si ráda četla u prosklené stěny
vyhlídkou byl nadšen natolik, že na Silvestra přišel
do zahrady, proto byly v podlaze u oken zásuvky
s hotovým projektem. Stavělo se rok a půl a koncem
pro lampy. Fritz Tugendhat neměl rád příliš zdobné
roku 1930 předala brněnská stavební firma Moritze
interiéry, a tak jedinou dekorací interiéru bylo Dívčí
a Artura Eislerových hotovou stavbu. Vila přišla
torzo od Wilhelma Lehmbrucka.
na pět miliónů korun, což byla tehdy cena třiceti
běžných rodinných domů. Oba manželé ovšem
Osudy majitelů
pocházeli z bohatých rodin textilního průmyslu –
Otto byl již třetí generací textilní výroby a obchodu
Tugendhatovi žili v Černých Polích jen do roku
se suknem a Grete, rozená Löw-Beerová, pocházela
1938, pak kvůli židovskému původu raději opustili
z rodiny vlnařských průmyslníků.
zemi. Otec paní Grete Alfred Löw-Beer, který se
Technické vymoženosti
a elegance interiéru
v Brně zdržel, válku nepřežil. Vilu na podzim 1939
zabavilo gestapo a o tři roky později byla zapsána
jako majetek Velkoněmecké říše. Za války v ní
bydlel letecký konstruktér Willy Messerschmitt.
Nová vila byla převratná nejen architektonickou
Někdy v té době se patrně přestěhovala mnohokrát
koncepcí, za mimořádné lze na 30. léta pokládat
zmiňovaná makasarová stěna do budovy dnešní
i technické vybavení. Ocelový skelet založený
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde mělo
ve svahu, samonosné zpracování onyxové stěny
gestapo sídlo. Důstojníci si s ní vylepšili bar… Při
ze sedm centimetrů silné desky (řezané z jednoho
náletu na jaře 1945 vzala za své až na jedno všechna
kusu kamene dovezeného z afrického Atlasu) nebo
okna obytného prostoru. Během osvobození vilu
okna z litého skla s antireflexním leštěním… Dva
ukořistila jiná armáda, tentokrát Rudá, a chovala se
tisíce metrů čtverečních obytné plochy spolu s pro-
ještě hůře. Tehdy byl zničen mobiliář a v přízemí prý
sklenými stěnami samozřejmě kladlo vysoké nároky
byli ustájeni koně.
Rekonstrukce za 156 miliónů korun skončila
na vytápění a stínění. Vedle ústředního topení –
Po válce vila patřila pod národní správu a sloužila
a do vily na brněnské ulici Černopolní se v přestup-
s pozoruhodně koncipovanou kotelnou
jako soukromá škola rytmiky a gymnastiky. V roce
ný únorový den přihnalo 150 novinářů i televizní
s dvojicí unikátních kamen Strobell – byl dům vy-
1950 byla předána Krajskému národnímu výboru,
štáby. Virtuální frontu na prohlídku stojí přes
baven i elektrickým chlazením vzduchu s olejovým
jenž ji poskytl Státnímu ústavu léčebného tělo-
400 zájemců, přestože se vstupným 350 korun
a pilinovým filtrem. Z kotelny vedl výtah pro přísun
cviku. Počátkem 60. let začal architekt František
vila Tugendhat stala nejdražší památkou na jihu
uhlí a odvoz popela přímo na ulici. Vlhkost se re-
Kalivoda usilovat o obnovu vily a její využití pro
Moravy.
gulovala prostřednictvím komory s vodní sprchou,
kulturní účely. 6. prosince 1963 byla zapsána do
jejíž vývody, kryté kovovou žaluzií, jsou patrné
Státního seznamu nemovitých kulturních památek.
v hlavním obytném prostoru. Teplotu pomáhaly
V 80. letech prošel dům rekonstrukcí, na niž dodnes
udržovat i markýzy. Okna o rozměrech 3x5 metrů
panuje mnoho negativních názorů. Po válce provi-
Výstavba vil dosáhla koncem 20. a ve 30. letech
v ocelových rámech obsluhovaly dvě strojovny,
zorně do dřevěných a malých rámů zasklená okna
v Brně vrcholu. Stavělo se v Masarykově čtvrti,
které umožňovaly jejich spouštění. Rozměry oken
se sice vyměnila za velké tabule – ale ne tak velké,
Černých Polích, Králově Poli a Žabovřeskách. Svěd-
navíc odpovídaly svými proporcemi onyxové stěně.
jak bylo třeba, proto byly v polovině slepené. Navíc
čilo to nejen o hospodářském rozmachu,
Vnitřní vybavení korespondovalo se stavbou
se sklo kvalitou zdaleka nerovnalo původnímu.
Na počátku…
Utrpělo také původní vybavení koupelny, přesto
se v této době vila zbavila poválečných přestaveb
a nakonec i ze dvou tabulí slepená okna byla
krokem k původní koncepci. V letech 1985 až 1993
sloužila jako reprezentační vila města Brna, v roce
1992 zde Vladimír Mečiar s Václavem Klausem
uzavřeli dohodu o rozdělení Československa.
Roku 1994 vila přešla do správy Muzea města Brna
a byla zpřístupněna veřejnosti, o rok později se
stala Národní kulturní památkou a v roce 2001
se ocitla na Seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO.
Restituce a potomci
Tugendhatových
Z prvního manželství Grete s průmyslníkem
Hansem Weissem pochází dcera Hannah, v Brně
se Tugendhatovým narodili synové Ernst (1930)
a Herbert (1933–1980), v exilu ve Venezuele dcery
Ruth (1942) a Daniela (1946). Po druhé světové
válce se rodina usadila v St. Gallen ve Švýcarsku.
Paní Grete navštívila Brno v letech 1967 a 1969,
kdy zde vystoupila s česky přednesenými vzpomínkami na stavbu vily a jejího architekta.
Hannah s Danielou Brno navštívily v roce 1990.
Z pěti potomků žijí už jen tři. Daniela je kunsthistorička a bydlí ve Vídni, Ernst, který se jediný
z žijících narodil v Černých Polích a dům musel
opustit v osmi letech, je filosof a podle Danieliných
slov nechce mít s vilou nic společného.
S žádostí o restituci sourozenci váhali tak dlouho,
až vypršely všechny lhůty pro její podání. Nakonec
požádali alespoň o sochu od Wilhelma Lehmbrucka,
ovšem obratem ji prodali, což vzbudilo
nevoli v odborných kruzích i u veřejnosti. Rodina
před válkou odvezla také některé kusy nábytku.
Část jich nabídla Muzeu města Brna pod podmínkou, že budou vystaveny ve vile.
Z 292 kusů mobiliáře ale vlastní rodina jen 4 %.
Za léta jsou už, pravda, omšelé a nevyjímaly by se
dobře vedle nových kusů nábytku, které nechalo
muzeum vyrobit u sedmnácti dodavatelů z pěti
zemí pod dohledem architekta Vladimíra Ambroze,
jeho bratra Miroslava a mezinárodní komise
THICOM.
Navíc ve vile není dostatečné zabezpečovací
zařízení, aby originální kusy nábytku ochránilo.
Původní součásti mobiliáře tedy zůstávají v depozitáři Muzea města Brna, což nelibě nese Daniela
Hammer-Tugendhat, která nyní za rodinu s českými
institucemi jedná. Navíc ji velmi rozčiluje, že by
se ve vile měl natáčet film podle románu Simona
Mawera Skleněný pokoj, který podle jejích slov
poškozuje jméno rodiny.
Vila dnes
Kvalitu a do jisté míry i ohleduplnost rekonstrukce
z roku 1980 obhájil stavební průzkum provedený
v roce 2001. O tři léta později se objevují první sna-
Co se právě děje v Unii?
hy o další rekonstrukci vynucené vlhnutím zdiva,
amortizací kovových rámů oken a dalšími důvody
souvisejícími s letitostí domu. Úsilí o získání prestižní zakázky provázely zásahy antimonopolního
úřadu a Nejvyššího správního soudu. V letech 2006
Satisfakce opět uspěla v prestižní soutěži
Navázali jsme partnerství
s Czech Institute of Credit Management
a 2007 navíc rodina Tugendhatů zažádala o restituci
a nabízela rekonstrukci provést na vlastní náklady,
Lifestylový magazín Satisfakce, jehož letošní
od čehož ale později ustoupila.
druhé číslo právě držíte v rukou, opět po roce
Pečlivě si vybíráme partnery z různých oborů
Dva roky trvající rekonstrukce skončila v březnu
uspěl v celorepublikové soutěži firemních
s cílem dále rozšiřovat své služby a nabízet
2012. Dohlížel na ni Mezinárodní expertní poradní
publikací Zlatý středník 2011. V konkurenci
v každé oblasti to nejlepší. Některá z těchto
sbor, jehož předsedou byl architekt Wessel de Jonge
desítek periodik získala Satisfakce prestižní
partnerství se zaměřují na oblast vzdělávání
z Rotterdamu. Snad byly všechny stavební zásahy
Certifikát vysoké profesionální úrovně
podnikatelů, na spoluúčast na akcích pořáda-
učiněny jen ku prospěchu věhlasné stavby. Jedna
TOP Rated.
ných některým z obou partnerů nebo
ze čtyř nejoceňovanějších vil světa je tedy opět
Velmi nás těší, že odborná porota takto ohod-
na vzájemnou podporu a propagaci.
přístupná veřejnosti.
notila práci našeho redakčního týmu a že nám
Patří mezi ně i naše nejnovější partnerství,
tak dala pozitivní zpětnou vazbu ohledně cesty,
které jsme v průběhu března 2012 navázali
kterou jsme se s celkovou koncepcí magazínu
s Czech Institute of Credit Management.
vydali už v roce 2007. Ocenení TOP Rated je pro
Tato organizace dlouhodobě usiluje především
nás o to cennější, že Satisfakce – na rozdíl
o zvyšování úrovně kreditního managementu
od mnoha obdobně úspěšných firemních perio-
v České republice, o jeho profesionalizaci
dik – vzniká z drtivé většiny in-house, tedy
a posilování jeho pozice. Přednáška zástupců
bez pomoci specializovaných agentur.
CZICM o nejlepších způsobech správy
Soutěž Zlatý středník (vyhlašovaná PR Klubem
pohledávek se stala součástí programu
a podporovaná mj. Asociací Public Relations
našeho Workshopu STOP dlužníkům –
Agentur) hodnotí a oceňuje firemní periodické
buďte připraveni!, který se uskutečnil již
a neperiodické publikace, které jsou určeny
29. února 2012. Článek o této vzdělávací
k reprezentaci společností či prezentaci výrobku
akci si též můžete přečíst v tomto vydání
a služeb vůči zákazníkům, obchodním partne-
Satisfakce.
rům nebo zaměstnancům. Odborná porota je složena ze špičkových expertů na public relations.
Soutěž je vypisována každoročně už od roku 2002.
| Vila Tugendhat
samostatné oddělení Muzea města Brna
Černopolní 45, 613 00 Brno
tel.: 515 511 015
e-mail: [email protected]
www.tugendhat.eu
| Otevírací doba
Út–Ne
10:00–18:00
(včetně státních svátků)
| Rezervace vstupenek
www.rezervace.spilberk.cz
text Miroslav Mašek
text Pavel Chrást, foto archiv
| vinotéka
Kouzlo spočívá
v pestrosti
Vinařství Domaine Robert-Denogent existuje jen něco přes sto let,
takže je mezi velkými francouzskými sklepy zelenáčem.
Jeho vína přesto patří na špici velkých bílých burgundských etiket.
Kde hledat důvody úspěchu vinaře, který pracuje na pouhých pěti
hektarech vinic, roztroušených po možná stejném množství apelací?
Za skvělými výsledky stojí především lokace vinic –
Úspěšná etapa Domaine Robert-Denogent přitom
každá vykazuje nenapodobitelné vlastnosti půdy.
začala až na konci 90. let minulého století. Do té doby
Jedná se přitom o jedinou odrůdu: Chardonnay.
vinaři z vesničky Fuissé většinu hroznů prodávali vel-
Není od věci si jednotlivé vinice popsat, neboť to
kým zpracovatelům. Teprve když Jean-Jacques Robert
pomůže pochopení filozofie majitele sklepa a vinaře
vybudoval stáčecí linku a mohl hrozny zpracovávat
Jeana-Jacquese Roberta. Saint-Verain, kde se rodí
dle svých představ, začal se rodit věhlas jeho vín. Díky
Váš partner a průvodce světem vín...
hrozny pro vína Les Pommards „Vielles Vignes“,
citu pro odlišnosti parcel a důsledné prosazování jejich
Společnost se specializuje na posky-
s půlhektarem plochy nepatří k jeho nejmenším.
charakteru vznikají mimořádné souběhy. Každý
tování služeb souvisejících s vínem
Tuto vinici činí mimořádnou dvaapadesátileté keře
se svéráznými vlastnostmi, ale všechny s neopakova-
a na dovoz a prodej vybraných
čerpající živiny z hlinito-vápencového podloží velmi
telným rukopisem „stvořitele“.
kvalitních evropských vín, především
příhodného pro „šardonku“. O Saint-Verain se hovoří
Jiskra s brizancí paprsku poledního slunce, barva
z Francie a Španělska. Spolupracuje
jako o menším bratru slavné Pouilly-Fuissé. Ovšem
světlé, čerstvě požaté slámy. Tak na první pohled
výhradně s vinaři uplatňujícími přírodní
vína z Domaine Robert-Denogent jsou schopna se
zapůsobí „šardonka“ Les Pommards Vin de Bourgogne
postupy při pěstování a tvorbě vín, např.
s produkcí Pouilly-Fuissé často vítězně utkat.
2010 – Robert-Denogent, Saint-Verain, Appellation
s Maison Champy, Rouge Garance,
Macon-Solutré s etiketou Clos des Bertillones je
Controlée. V nose elegantní kytka, která nese složky
Guy (MAX) Breton, Albert Mann, Franck
ještě menší, třicetileté révy zabírají 0,42 hektaru.
podloží, přidává se ovoce. Z druhého plánu vyrážejí
Massard či Quinola (Jaime Suarez).
Vápenec kombinovaný s křemenem v podloží dává
pikantní kyseliny a odér dřeva sudu i réví. Chuť je
vína mladých, ostře ohraničených a čirých tónů. Přes
vedena kyselinami, ty ale pochodují při okraji spektra.
Kontakt:
Macon-Fuissé se dostaneme ke třem dalším plochám
Hlavní proud obstarávají důrazné minerální tóny.
Ing. Pavel Chrást – degustátor, sommeliér
v apelaci Pouilly-Fuissé. Stáří vinic se zde pohybuje
Na to se stavějí neznásilňující, leč sebevědomé doteky
tel.: 603 801 745
kolem 80 let, jako základ se střídají půdy od hlíny po
ovoce. Postupně se objevují jemná smetanovo-másel-
e-mail: [email protected]
břidlici.
ná pohlazení a za nimi téměř neuchopitelný oříškový
www.redpif.cz
Představte si vinaře, který má k dispozici takto široký
nádech. To vše se odehrává v espritně nastavených
segment hroznů. Šetrný způsob zpracování je samo-
mantinelech kyselin, které drží živoucí až provokující
zřejmostí, stejně jako dlouhé ležení a minimální zása-
výraz po celý čas dlouhého, příjemného odplývání
hy do rodících se vín. Je nasnadě, že vína s takovým
chuti. Víno s obsahem alkoholu 13 % má vývojový
rodokmenem a péčí dosahují mimořádných kvalit.
potenciál deset let.
| GRAND CRU, s. r. o.
text Miroslav Mašek, foto archiv Café Society
| gourmet
Café Society:
Vaše pohodová kavárna v centru Brna
Kaváren v poslední době přibývá jako hub
Každý večer se atmosféra v Café Society promě-
po dešti. Těch opravdu dobrých, do kterých se
ňuje k nepoznání. Přivítá vás stylový bar s pro-
hosté rádi vracejí, je ale pořád stejně málo jako
fesionálními barmany, kteří namíchají koktejly
pověstného šafránu. V Brně se mezi ně v loň-
a drinky přesně podle vašeho přání.
ském roce směle zařadila kavárna Café Society.
A pokud máte rádi párty, je pro vás Café Society
První, čím Café Society zaujme, je už její
tím správným místem – zdejší večírky jsou
poloha v centru města – nedaleko historického
opravdu nezapomenutelné… Kromě nich
jádra, divadel i právních institucí, navíc poblíž
tým kavárny pro své hosty chystá několikrát
několika zastávek MHD i parkoviště. Podnik tak
měsíčně gurmánské či tematické akce, třeba
představuje ideální místo pro pracovní snídaně,
sushi párty, ochutnávky tatarských bifteků,
obchodní jednání nebo porady, ale i setkání
oslavy svátků nebo degustace vín a lahodných
s přáteli nebo posezení s rodinou. Ať už sem
destilátů.
zavítáte s kýmkoliv, můžete se těšit na výbornou
Hledáte-li v srdci moravské metropole podnik
italskou kávu Carraro, lehké saláty, čerstvé pa-
s příjemnou atmosférou, který by se měl stát tou
nini nebo domácí ovocné limonády. Nechybí ani
„vaší“ kavárnou, Café Society je nejžhavějším
nejrůznější – taktéž domácí – dezerty dle denní
kandidátem. Důvod je jednoduchý: Vše, do čeho
nabídky, např. Tarte Tatin, ovocný závin s marci-
se zde pustí, totiž dělají dobře a s plným nasaze-
pánem nebo tiramisu. To vše vám s úsměvem
ním. Vyzkoušejte sami…
přinese vždy milá obsluha, díky níž už kavárna
proslula útulnou a pohodovou atmosférou.
| Café Society
Příjemné prostředí dotváří jednak originálně řešený interiér, jednak pravidelné výstavy obrazů
a fotografií známých i zatím méně proslulých
autorů. Samozřejmostí pro vaše pohodlí pak je
Vachova 43/5, 602 00 Brno
tel.: 775 296 960
e-mail: [email protected]
www.cafesociety.cz
připojení na internet přes wi-fi, příjemným překvapením venkovní posezení otevřené v letních
měsících.
64-65
text a foto Ivo Doušek
| cesty za golfem
Adamstal:
Sídlo zeleného monstra
a hřiště superlativů
Hřiště zaříznuté do prudkých kopců předhůří Alp, hřiště na několik pater, hřiště v nádherné přírodě.
Vyberte si. To všechno a mnohé jiné je Adamstal, nejlepší rakouské hřiště v několika letech po sobě.
Začalo to jako pohádka. Nejlepší rakouský
a terén si zamiloval. Pak dlouho přemýšlel, jestli
kilometrů vzhůru. A když už to vypadá, že se sem
jezdec rallye, dvanáctinásobný mistr země Franz
je to reálné, začal konzultovat…
nevejde ani jedna fervej, je pod staletými stromy
Wittmann, se zamiloval do golfu. A protože to je
muž důsledný, díky rallye mnoha kontakty
a dobrou pověstí oplývající, podařil se mu husar-
Hřiště postupně vystoupalo
do neuvěřitelných výšek nad údolí.
parkoviště a hned přes potok – také stoletý –
dům klubovny a naproti němu nová recepce.
Ten starý dům se ještě nedávno takřka rozpadal.
Až přišel Franz Wittmann se svou smělou myšlen-
ský kousek: Vybudoval v Adamstalu, v hornaté
krajině, kde by nikoho jiného hledat místo pro
Když tam jedete, údolí říčky Wallerbach se po-
kou. Po zrenovování se z domu stala klubovna
golf ani nenapadlo, hřiště superlativů. Kdysi
stupně zužuje, ale to zdaleka ještě nejste
s restaurací a několika pokoji a kolem začalo růst
právě tady trénoval divoké zatáčky a smyky
na místě. Úzkým údolím musíte několik dalších
hřiště. Napřed devět jamek, jež vnikly do ploš–
vystoupalo do neuvěřitelných výšek nad údolí
nech a ostatní odpaliště jsou mnohem výš – jen
a ferveje se rozběhly po úbočí dvou sousedících
z těch bílých nejsou vidět, jsou za lesíkem vysoko
kopců. Spolklo to nějaké tři miliony eur…
nad vámi. Ale i tak – míček zahraný z libovolného
Adamstal je typický rodinný podnik.
odpaliště dopadne do spodní poloviny stoupání
a pak je to strmě vzhůru až na grín, do nějž nevidíte. Vidět je jen špička tyče s vlajkou…
Jen co tu krásu v roce 2007 otevřeli, odborníci
Na každé jamce mají pět odpališť, přitom přibliž-
hřiště pasovali na nejlepší v Rakousku, stejné
ně polovina Rakušanů hrává z modrých! Dokonce
umístění zaznamenalo i v letech 2008 a 2010.
vám to při turnajích určí, když máte handicap jen
A není to jen unikátní polohou, je též perfektně
kousek nad dvacet. Další zvláštnost Adamstalu –
udržované. Ferveje stříhané do pravidelných
délky jsou měřeny u všech jamek ke středu grínu,
vzorů, gríny tak akorát, tedy dost rychlé. Semi-
ne na začátek, jak to ze čtyř- a pětiparů známe
rafy široké, ale je tady dost autů, a když už jsou,
my. Hřiště není dlouhé a ani délkový rozdíl mezi
táhnou se v naprosté většině případů po některé
bílými a žlutými kameny není zvlášť markantní.
straně jamky od odpaliště až po grín či za něj.
Ptal jsem se paní Wittmannové, kolik sem jezdí
Užitečné opatření, alespoň se nehledá. Autů je
Čechů. „Dost,“ pravila, „ale klidně by jich mohlo
potřeba si nevšímat a hrát raději tam, kde se to
být víc.“ Má našince za dobré hosty, protože
sluší. Bankrů dost, to patří k věci. Kolem většiny
nespěchají pryč, dají si něco v restauraci, cítí
jamek krásné veliké jehličnany.
z nich, že berou hru v Adamstalu jako svátek
Franz Wittmann je už šest let prezidentem Ra-
a celodenní záležitost. Brňáci to sem mají nece-
kouské golfové federace. To ho často odvádí
lých 200 kilometrů, stejně jako do Prahy, jen sem
z „rodného“ údolí, ale jeho téměř neměnným zvy-
holt nevede dálnice.
kem je brzo ráno sednout do buginy, objet hřiště
Franz Wittmann drží linii, že nechce golf jako
a předat zprávu, co kde viděl, co by se mělo po-
exkluzivní sport pro bohaté. Proto nenasadil
opravit nebo změnit: Bývá to klidně i deset bodů
vstupní poplatek do klubu příliš vysoko: Také
a greenkeepeři se mají co činit. Perfekcionista
už mají tisícovku členů. Ani denní fíčko není
se smyslem pro detail.
nijak závratné. „Chceme, aby se sem mohly vydat
Adamstal je typický rodinný podnik: recepci
i rodiny, aniž by je to zruinovalo,“ naznačují
vládne paní Rolanda Wittmannová, energická
Wittmannovi. Denní green fee je 75 euro,
žena a zároveň kapitánka ženského družstva
o víkendu o 15 víc: To na nejlepší klub země není
klubu. Když nakouknete do výsledků typického
mnoho, řada klubů v Rakousku chce víc. Přesto
zdejšího turnaje – bývá na nich kolem 50 až 60
není hřiště přeplněné. Bohužel bývá plné právě
účastníků, najdete Franze většinou mezi prvními
v době, kdy sem za normálních okolností dorazí
třemi a jeho ženu Rolandu jen kousek za ním.
i čeští hráči: Od 10 do 12 hodin plno, od jedné
Přesto oba naznačují, že by raději hráli víc,
odpoledne už to řídne. Od půl třetí hrajete
kdyby byl čas…
za 60 euro, o víkendu zase o 15 víc. Není špatné
Mají tady spoustu bugin a všem nově přícho-
přivstat si – startovní časy od půl 8 do 9 jsou
zím je také doporučují: Místní kopce je třeba
za 60 euro a dostanete k nim snídani. A když
prozkoumat „motorizovaně“ a až příště se
už jsme v těch cenách, mají zde super nabídku,
šího bočního údolí, kde bylo jakžtakž místo. To
rozhodnout, jestli pěšky, nebo se vézt. Taky proto
výhodnou pro hráče z větší dálky. Zahrajete si
se psal rok 1995. Ale už o dva roky později tady
nasadili na buginu dost nízkou cenu – 28 euro.
9 jamek původního hřiště Wallerbach, přespíte
otevírali druhou devítku – a to už golf vystoupal
Ovšem víc než půlka členů chodí po svých – jsou
v klubovně a ráno hrajete mistrovskou osmnáct-
do svahů hlavního údolí. Na některých místech
to zdatní a stateční lidé, usoudíte po projetí
ku – celé to stojí 99 euro a druhý den je to včetně
se stavba neobešla bez velkých přesunů zeminy,
první polovičky hřiště. Ta druhá není o moc lepší,
buginy! Když si pobyt prodloužíte o další noc,
takže to stálo spoustu peněz, jinde vklouzly
jen je víc dolů než nahoru, ale stejně musíte
hrajete ráno podruhé mistrovskou osmnáctku
jamky do terénu jako nic – jen to trochu uhladili,
vystoupat ještě na ten druhý kopec.
s buginou a platíte 199 euro. Dobrá varianta.
Našince zde mají za dobré hosty,
kteří berou hru v Adamstalu jako
svátek.
Když se na grín Zeleného monstra
díváte z horizontu, zdá se skoro
nemožné ho trefit.
v TOP 3 rakouských hřišť. A teprve potom vytáhl
První jamka se nachází v absolutní rovině,
Pokud jste četli pozorně, všimli jste si, že při
Franz z rukávu tajný triumf: Ve spolupráci
na rozdýchání, bez velkých obtíží. Ale u druhé se
poslední dostavbě přibylo deset jamek. To
s kanadsko-irským golfovým architektem Jeffem
vám fervej postaví před očima tak, že nestačíte
znamená, že proti normálním hřištím je jedna
Howesem namaloval dalších deset jamek. Hřiště
zírat. Naštěstí stojíte v té chvíli na bílých kame-
navíc – mají jich osmadvacet. To je tak: Dohrajete
jak s nadsázkou Franz Wittmann prozrazuje.
Díky unikátní poloze v horském údolí se sem
rychle začali hrnout hráči. Členů přibývalo až
na dnešní tisícovku, ale oblíbili si to zde i fíčkaři.
Hřiště se stalo známým a začalo se umisťovat
66-67
osmnáctku a jste ještě šíleně vysoko nad údolím.
ještě čtyři bankry, za ním prudký svah dolů
Aby nebyl sestup taková nuda, přidali krásný
do zmíněného autu.
třípar z veliké výšky, ten se už nepočítá, ale řeší
Když se na grín díváte z horizontu, zdá se skoro
se tady všemožné sázky o kafe či oběd a odvety
nemožné ho trefit, takže pomýšlíte na lay up
za předchozí hru na hřišti.
ránu – takový respekt Green Monster vzbuzuje.
Skočme ale zpět na první devítku. Když stoupáte
Nádhera. Z bílých je to 555 metrů, ze žlutých
hřištěm vzhůru, blížíte se nezadržitelně k sig-
526 metrů, podle Franze Wittmanna snad jen
nature hole, což je sedmička, pětipar s výrazným
jeden hráč dostřelil na grín druhou ranou.
dvojitým doglegem, důvěrně zvaný Green Mon-
Par je zde velmi ceněné zboží.
ster – Zelené monstrum.
Brzo potom se dostanete do půlky hřiště, kde je
Golfclub Adamstal – Franz
Wittmann
A pak stojíte na odpalu. Pokochejte se! Rána
domeček a v něm přes den sídlí maminka paní
Gaupmannsgraben 21,
hluboko dolů na kostkovanou fervej, ta zatáčí
Wittmannové. Nabídne pivo a další nápoje a přidá
A-3172 Ramsau bei Hainfeld, Austria
doleva a v zatáčce je vlevo rokle označená
talíř s chleby obloženými šunkou, paštikou
e-mail: [email protected]
jako aut. Fervej je naštěstí velmi široká. Pak to
a kdovíčím ještě. Ptáme se: „Co jsme dlužni?“
tel.: +43 2764 3500
dlouho stoupá a na horizontu je druhá zatáčka,
Paní se zasměje a řekne: „Dejte něco do kasičky
www.adamstal.at
tentokrát doprava. Dojdete na obzor a k jamce
na náš mládežnický tým.“ Tohle je opravdu rodin-
máte ještě tak 130 metrů, před grínem se fervej
ný podnik, na podobných přátelských principech
Championship Course
výrazně zúží a vytvoří třetí malý dogleg jdoucí
tady funguje všechno.
Počet jamek: 18, par: 70,
doleva! Aut pokračuje od odpaliště až ke grínu,
Doporučení následovníkům: Vybrat den s dobrou
fee: 75 euro (Po–Čt), 90 euro (Pá–Ne)
který dokonce obtáčí, jen kousek je cestou
předpovědí počasí. To je tady zásadní, poněvadž
místo něj žlutá voda.
hřiště přináší zážitek nejen herní, ale i estetický,
Vybíráte termín cesty do Adamstalu podle
Celkový dojem: ohromující, velmi dlouhá jamka
a ten je v dešti o fous menší. Nezapomenout
počasí? Nejpřesnější informace najdete zde:
nádherně vedoucí terénem. Vlevo stále rokle,
vozík! A nechte si čas i na jídlo po hře, dobře se
www.wetter.at/golf-wetter/oesterreich
vpravo svah vzhůru, před malým jamkovištěm
tady sedí i hoduje.
www.golf.at/golfinfo/wetter.asp
Připraveno ve spolupráci s časopisem Golf.
www.casopisgolf.cz
| GOLFCLUB ADAMSTAL
Právní rozbor:
náhrada škody a její limitace
V tomto textu se budeme zabývat odpovědností
Popsané vyloučení odpovědnosti za škodu
ať jde jen o skutečnou škodu, ušlý zisk nebo
za škodu způsobenou porušením závazkového
způsobenou porušením smluvní povinnosti
dokonce o kombinaci těchto složek. Skutečnou
vztahu, jenž se řídí obchodním zákoníkem, a její
podnikatele se však nevztahuje na překážky
škodu představuje především zmenšení hodnoty
limitací. Jedná se zejména o závazkové vztahy
vycházející z jeho hospodářské situace. A je
majetku jeho poškozením, zničením nebo
mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je
možné k němu přihlédnout po dobu, po kterou
ztrátou, nutností vynaložit náklady, které by při
s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé,
nastalá překážka trvala, pokud jde o překážku
běžném běhu věcí nebylo zapotřebí vynaložit,
že se týkají jejich podnikatelské činnosti,
dočasnou.
a nemožnost využít majetkových práv – tzv.
a o vztahy podřazené pod režim obchodního
Dle dalšího ustanovení obchodního zákoníku
marně vynaložené náklady. Ušlý zisk lze naproti
zákoníku na základě dohody smluvních stran.
je náhrada škody vyloučena též za situace, kdy
tomu charakterizovat jako majetkovou újmu
Na počátku rozboru odpovědnosti za škodu
skutečnou příčinou vzniku škody bylo jednání
spočívající v nedosaženém zisku (resp. obecném
způsobenou porušením závazkového vztahu
samotného poškozeného. Tehdy poškozený ztrá-
majetkovém prospěchu) poškozeného, kterého
je potřeba říci, že se jedná o odpovědnost
cí nárok na náhradu škody, i když škoda vznikla
by poškozený dosáhl v případě, že by závazek
objektivní, kdy nezáleží na skutečnosti, zda
v souvislosti s neplněním závazku povinnou
nebyl porušen.
podnikatel porušující závazek toto porušení
stranou. V tomto případě je nutno za jednání
Na závěr tohoto rozboru je potřeba poukázat
zavinil či nikoliv. I přesto však odpovědnost
poškozeného považovat jak aktivní jednání (ko-
na významnou legislativní změnu účinnou
za způsobenou škodu nedopadá na některé
nání), tak pasivní jednání, tj. neposkytnutí nebo
od 1. ledna 2012. Dle předchozí právní úpravy
případy, kdy ke vzniku škody vedly příčiny vy-
nedostatečné poskytnutí součinnosti potřebné
se podnikatel nemohl smluvně vzdát nároku
lučující odpovědnost, které jsou přímo uvedené
pro splnění závazku stranou zavázanou. V kon-
na náhradu škody před porušením povinnosti,
a vymezené v obchodním zákoníku. V případě
krétních případech bude pak nutno posoudit,
z něhož škoda mohla vzniknout. Šlo o speciální
takových výjimek z objektivní odpovědnosti
které jednání bezprostředně vedlo k porušení
ustanovení k obecnému zákazu dohod dle
se podnikatel tzv. liberuje – za vzniklou škodu
povinnosti – tedy zda takový stav způsobilo
občanského zákoníku, jimiž by se někdo vzdával
neodpovídá. Konkrétněji může k vyloučení
jednání strany zavázané či poškozené.
práv, která by mohla teprve v budoucnu vznik-
odpovědnosti dle zákona docházet jen v přípa-
Ke ztrátě nároku na náhradu škody (resp. části
nout. Dle nové úpravy je smluvním stranám
dě, že do očekávaného průběhu závazkového
takového nároku, ve které mohlo být vzniku
za předpokladu, že se nebude jednat o vzdání
vztahu zasáhla vnější okolnost, která nemohla
škody zabráněno) dochází v případě neplnění
se práva na náhradu škody úmyslně způsobené,
být stranou ze smlouvy zavázanou překonána
povinností stanovených právními předpisy vyda-
umožněno rozsah povinnosti k náhradě škody
ani předvídána v době vzniku závazkového
nými za účelem předcházení vzniku škody nebo
smluvně omezit či zcela vyloučit. Vzhledem
vztahu. Při posouzení toho, zda mohla být vnější
omezení jejího rozsahu poškozenou stranou.
k tomu, že se jedná o speciální ustanovení
okolnost překonána, se neuplatní subjektivní
Dále je třeba vzít v úvahu skutečnost, že podni-
k obecnému zákazu vzdání se práv do budoucna,
hledisko ve vztahu k zavázané straně, nýbrž se
katel má sice zásadně odpovědnost za porušení
je takováto smluvní limitace náhrady škody
vychází z posouzení, zda takového překonání
závazku vůči druhé smluvní straně, nicméně
přípustná pouze v obchodních závazkových
bylo možno dosáhnout při vynaložení péče,
existují i situace, kdy takové porušení odpověd-
vztazích. Tedy v těch řídících se obchodním
kterou lze od podnikatele rozumně očekávat.
nosti zasáhne i do práv a oprávněných zájmů tře-
zákoníkem, jak jsme je specifikovali na začátku
V případech takového vyloučení odpovědnosti
tí strany, jež není účastníkem smlouvy. I tehdy
tohoto článku.
škody tedy zpravidla nejde o absolutní nemož-
je podnikatel odpovědný za škodu způsobenou
nost odvrátit nastalou překážku, ale o možnost
třetí osobě, to však opět jen v případě, že při
překážku odvrátit či překonat při využití všech
uzavření smlouvy mohl být zásah do právní sféry
dostupných možností a při vypětí všech sil
této třetí osoby rozumně předvídán.
podnikatele, jejichž vynaložení je po něm možno
Škoda se nahrazuje zásadně (s výjimkou nepřed-
požadovat.
vídatelné škody) v rozsahu, ve kterém vznikla,
text (BR)
68-69
text Miroslav Mašek, foto archiv
| aktivity
Tarifa:
Vyrazte na nejlepší
surfařské pláže Evropy
Jih Španělska je oblastí zaslíbenou pro příznivce surfingu i jeho nejrůznějších odnoží – windsurfingu nebo kitesurfingu. Největší ikonou a lákadlem se staly nádherné pláže v okolí města
Tarifa v andaluské provincii Cádiz.
Oceán dopřává dostatek vln
po celý rok.
na západní a když se voda začne lesknout
Není divu, že okolí Tarify je pro surfaře skuteč-
na pravé straně Isla La Paloma – s deseti kilo-
ným rájem. Zdejší klima je totiž pro tyto aktivity
metry jde o nejdelší pláž v Andalusii. Zdejší vlny
jednoduše ideální: Ani v zimě zde teploty takřka
sice nepatří k nejvyšším, ale jsou jako stvořené
neklesají pod patnáct stupňů, ty letní bývají
pro trénink a zlepšování surfařských dovedností.
dvojnásobné a pobřeží je po většinu roku velmi
Nejlepší pro vyběhnutí s prknem na pláž je doba
větrné – o čemž svědčí i kopce nad Tarifou doslo-
rostoucího přílivu. Surfaři zdaleka jistě ocení
va obsypané větrným elektrárnami.
i to, že parkovat svá auta a karavany mohou
Laskavý k milovníkům surfování je na jihu Špa-
kdekoliv podél pláže.
nělska i sám Poseidon – vlny, které sem přitahují
Další skvělé a často navštěvované místo
tisíce nadšenců s prkny, jsou totiž vyvolávány
představuje pláž poblíž Hurricane Hotel
bouřemi v Atlantiku. Oceán dopřává dostatek
uvnitř zátoky, která proslula především svými
vln po celý rok, nejzkušenější surfaři však tvrdí,
nádherně chaotickými vlnami.
že nejčetnější jsou od října do května. Pokud
Dávejte však pozor na zdejší kamenité dno –
natrefíte na dobrý den, čekají vás vlny o výšce
kameny mohou vyčnívat nad vodu, takže se
až tří metrů. A nejlepší dny podle místních při-
striktně doporučuje vyrazit sem až při vyšší
cházejí tehdy, když se východní vítr mění
hladině.
jako sklo.
Většina surfařů si oblíbila pláž Playa Los Lances
70-71
72-73
Punta Paloma v tarifské zátoce
proslula rozlehlou písečnou dunou.
kilometrů od Tarify – ale určitě stojí zato. Pokud
Ani zde nebudete mít problémy s parkováním,
Najdete zde totiž hned několik surfařských škol
své auto můžete nechat hned vedle Clubu Mistral
pro „zelenáče“, které vám půjčí veškeré vybavení
u hotelu. Rozlehlou písečnou dunou proslulo
a naučí vás při intenzivním tréninku to nej-
další oblíbené místo surfařů – Punta Paloma
podstatnější o tomto sportu. Díky dokonalým
na pravém konci tarifské zátoky. Toto místo,
podmínkám je oblast El Palmar asi největším
Španěli nazývané také Benavides, není ani přes
surfařským lákadlem v celé Andalusii a ne náho-
svou atraktivitu nikdy přecpané. Zamilujete si ho
dou tu potkáte lidi doslova z celé Evropy – hlavně
už při cestě sem – vyrazíte úzkou cestičkou z ve-
o víkendech.
řejného parkoviště za dunou, projdete piniovým
Ani tady se ale nemusíte bát nedostatku místa,
porostem a překonáte několik menších,
pláž je opravdu rozlehlá a uspokojí každého. Nej-
ale vskutku nádherných dun. A najednou se před
lepší požitky El Palmar nabízí při nižším přílivu
vámi otevře takřka soukromá pláž s typickými
a odlivu. Právě tehdy na vás totiž budou čekat
kameny omývanými přílivem. Obzvlášť při jižním
vlny vysoké jako vy sami.
větru se mezi nimi vlny dokonale lámou a poskyt-
Jen o osm kilometrů jižněji najdete další impo-
nou vám nezapomenutelný zážitek, za kterým se
zantní lokalitu – Caños de Meca. I zde si dávejte
sem budete vždy rádi vracet.
pozor na ostré kameny ukryté pod hladinou,
Surfařské školy v El Palmar půjčí
výbavu a naučí vše důležité.
do oblasti přijíždíte jako začátečník a pátráte
po vhodné lokalitě, je El Palmar přesně to pravé.
které mohou vstup do vody učinit trochu dobrodružnějším.
Nezapomeňte si proto obout neoprenové boty,
jinak se bolestivě pořežete. Zdejší vlny vám
Zapomenout nesmíme na El Palmar, místo
v dobrých dnech poskytnou jedno z nejdelších
s největším počtem surfařských dnů za rok
surfování v oblasti, navíc prosluly i tím, že per-
v širém okolí. Nachází se o něco dále – asi šedesát
fektně drží svůj směr.
74-75
Bary prosycené rytmy flamenca
pulsují nočním životem.
historickém centru obehnaném silnými hradbami
1. Fish nebo Mini Malibu
se snadno ztratíte ve spletité síti uliček. Učarují
Fish se podobá shortbordu, ale většinou je
vám náměstíčka se svými pomerančovníky, starý-
kratší a širší, takže má více zakulacený tvar.
Tarifa je sice surfařským rájem, ale nabízí
mi domy s malými balkony a spoustou rodinných
Je perfektní na malé až středně velké vlny
mnohem víc. Věděli jste třeba, že nejjižnější
kaváren a restaurací. O půjčovny aut není nouze,
a umožní vám udělat mnoho zatáček i na těch
místo Evropy se nenachází na Gibraltarské skále,
takže můžete vyrazit i na delší výlety po okolí.
velmi malých.
ale právě zde? K africkému pobřeží je to odsud
A i když celou Tarifu přejdete pěšky snad
Mini Malibu (Funboard) je určen pro ty, kdo
pouhých čtrnáct kilometrů, což přímo vybízí
za patnáct minut, najdete tu nepřeberné množ-
už zvládají základy na větším surfu nebo mají
k nalodění na trajekt s cílem v tuniském Tangeru
ství míst pulzujících nočním životem.
zkušenosti s jinými boardovými sporty.
a podniknutí výletu na severoafrické pobřeží. Jen
Bary prosycené rytmy flamenca nebo burácející
kousek od pláže Playa Los Lances začíná území
hity pouštěnými DJs, pivo a panáky s cenou pod
2. Shortboard
přírodního parku Alcornocales, který nabízí
dvě eura… Prostě ideální relax před dalším dnem
Shortboard je momentálně nejpopulárnější tvar
nepřeberné množství výletů pěšky i na horském
stráveným s prknem na vlnách.
surfu. Jeho hlavní výhodu představuje rychlost, dají
se na něm dělat všechny surfové zatáčky a triky.
kole. Na proslulou písečnou dunu v tarifské zátoce navazuje neméně slavný vrchol San Bartolo
s desítkami horolezeckých tras patřících mezi
| Abyste si tarifské pláže opravdu užili,
| Kde hledat
nejlepší ve Španělsku. Osobitým kouzlem oplývá
doporučují místní mít s sebou alespoň
www.gotarifa.com, www.dragonkiteschool.com
i samotné rybářské městečko Tarifa. V jeho
dvě prkna:
www.wannasurf.com, www.surfcentertarifa.com
text Miroslav Mašek, foto archiv Davida Kollera
| osobnost
David Koller:
Kytara
je věrná
milenka
pro kytaru vymyšlena nebo přearanžována. Je
to prostě věrná milenka. Bicí vás zase chytnou
tím prazákladem rytmu, který máte pod sebou.
Můžete hrát hodiny stejný rytmus, posouvat
Neodolám...
akcenty – a je to jiné, nebo se tím dostanete
kráse
do transu. Na bubenických srazech není neob-
Caesar salátu
vyklé, že tanečníci s bubeníky hrají celou noc
jízdě na motorce Suzuki Hayabusa
a nejsou unavení.
Nemusím...
Kdybyste měl sám sebe popsat, označil byste se
za bubeníka, zpěváka nebo kytaristu?
naše politické strany – postklerikální
organizace schraňující majetek a vůbec Hudba je pro vás evidentně nejen zdrojem
nesledující zájmy lidí
obživy, ale hlavně životním koníčkem. Kdy
děvčata a mládence, kteří se propůjčili
jste si uvědomil, že se jí chcete živit?
k okrádání lidí těmito politickými subjekty
Už v osmnácti letech.
Klausovu devótnost vůči Rusku – z toho
by se dal udělat už skoro román
Myslím, že jsem muzikant.
„Vždycky jsem rád dělal pop music.“
Kdybyste nezakotvil v bigbítu, u jakého povolání byste asi skončil?
Bigbít je slovo, za kterým se skrývá i pop music
– a tu já vždycky rád dělal. Něco, co je nejen pro
muzikanty, ale i pro lidi, kteří berou hudbu jako
Michal spousty syntetizátorových kapel jako
relax. Jinak nejlepší povolání, jaké jsem vykoná-
Duran Duran, já pop ve stylu Prince, P. B. Ch.
val, byl kopáč v archeologickém výzkumu.
punk ala Sex Pistols… Takže se vařilo z různých
přísad.
Bubeník, kytarista, zpěvák
a skladatel. Zakladatel
skupiny Lucie, autor mnoha
hitů, člen dlouhé řádky kapel
jako Blue Effect, Žentour
nebo Jasná Páka. To vše
je David Koller – muzikant
tělem i duší.
Vzpomenete si na své první vystoupení?
Podle toho, co tím myslíte. První zpívání proběhlo na návštěvách s maminkou… To jsem měl
„Kapela je nástrojem k tomu,
aby lidi zapomněli na vše kolem.“
v repertoáru třeba píseň Dominiku a bylo mi asi
pět. U táboráků na vandrech pak ve čtrnácti
V roce 2002 jste založil kapelu nesoucí vaše
a na učňáku za bicími s učňovskou kapelou to
jméno. V čem se Kollerband liší od předchozích
bylo v šestnácti letech.
projektů? Znamenal pro vás experiment nebo
snahu o cestu jiným směrem?
Jak vzpomínáte na ty „pionýrské“ časy?
Pro mě je hudba v tom lepším případě výlet
Hrůza. Radši nemyslet, ale bylo to veselé.
do neznáma. A když se nám podaří něco nového
– nebo alespoň pro nás nového (smích) –
Prošel jste mnoha kapelami a projekty. Který –
a posluchači to vezmou, tak jsme velmi rádi.
z doby před Lucií – vám nejvíc přirostl k srdci?
Naše kapela je nástrojem k tomu, abychom zvedli
Asi Jasná Páka. To byla velmi výkonná kapela.
lidi „na parketu“, abychom jim zlepšili náladu
Kdy jste poprvé držel v ruce paličky k bicím
Michal Ambrož, Dáda Albrecht, Ivan Wünsch
a aby zapomněli spolu s námi na vše kolem. Ale
a kdy kytaru?
a Bohouš Zatloukal. Předháněli jsme se, kdo
myslím, že jsem to tak měl vždycky.
S kytarou jsem začal někdy kolem dvanácti. Měli
přinese lepší písničku. Za jednu zkoušku se
jsme v chalupě, která je poblíž vojenského letiště
zaranžovaly třeba tři.
Čáslav, jednoho vojenského technika Feryho
Sólová pěvecká dráha je oproti vystupování se
stálou kapelou o dost jiná. Která z těch poloh je
Procházku. Hrál snad všechny táborákové písně,
Skupinu Lucie jste spoluzakládal a strávil v ní
vám bližší?
skamarádili jsme se a on mě je naučil.
osmnáct let, také vás nejvíc proslavila. Na otáz-
Mám vlastně i dnes stejnou kapelu. Basista
No a na bicí jsem začal hrát, když brácha Honza
ky o ní už asi musíte být alergický, proto jen
Marek Minárik se mnou hraje s přestávkou už
odešel na vojnu – takže ve čtrnácti.
jediná: V čem podle vás působení v Lucii nejvíc
osmnáct let a nahrál třeba s Lucií nejlepší desku
ovlivnilo váš muzikantský styl a projev?
dvacetiletí Černý kočky mokrý žáby. S bubení-
Co vás zaujalo právě na těchhle nástrojích?
Navzájem jsme se s kluky z Lucie ovlivňovali
kem z Lucie Tomášem Markem hrajeme přes deset
Kytara je velice komunikativní nástroj. Při hře
posloucháním muziky toho druhého. Robert měl
let, na percusse a bicí hraje můj syn Adam nebo
na ní se dá dobře zpívat, většina písniček je právě
rád víc kytarovou muziku jako třeba The Cult,
Víťa Halška. No a s kytaristou Michalem Pelantem
76-77
a pianistou Michalem Nejtkem hrajeme taky
aranžovat. Mezitím jsme s ním jako hudebním
už šest let.
producentem natočili desku Nic není nastálo
a letos s pomocí agentury Bon Art Production
V roce 2007 jste se společně s Alicí Nellis
vystoupení uskutečnili.
a Davidem Černým podílel na vzniku centra
pro současné umění Meet Factory. Co je jeho
cílem?
Nejlepší je mrknout se na stránky MeetFactory.cz.
| David Koller
Moc děkuji, je to opravdu velký projekt a chci
šetřit čínský papír. (smích)
narodil se v roce 1960 v Praze
Vaše zatím poslední album nese název
Teď a tady. Co je teď a tady pro vás v životě
• koncem 70. let pracoval jako
nejdůležitější?
elektromechanik v ČKD
Být s lidmi kolem sebe v pohodě.
• do roku 1980 vyzkoušel skupiny Mrňous Singers, Kilhets a Ezechiel
Jak vznikl nápad uspořádat trojici koncertů
• v 80. letech byl slyšet s kapelami jako
se symfonickým orchestrem Agon Orchestra?
Blue Effect, Žentour, SLS Leška Semelky
Můžete si je přijít ještě poslechnout – 1. července
nebo Jasná Páka
na hrad Sychrov a 23. září do Krnova. Chtěl jsem
• v letech 1987–2004 působil v kapele
udělat Concerto Grosso neboli souboj dvou kapel.
Lucie, pak založil formaci Kollerband,
Bavili jsme se o tom s Michalem Nejtkem a on
dnes zpívá i sólově
přišel s tím, zda to nezkusit s Agon Orchestra.
Petr Kofroň, který ji vede, před dvěma roky začal
www.davidkoller.cz
inzerce
Delor Bespoke Tailoring
OBLEKY NA MÍRU
Váš oblek musí padnout dokonale – být doslova na
Vaši míru. Ať už často cestujete, chcete oblek na
léto, na zimu či na golf, vše dokážeme vyřešit vhodně
zvoleným materiálem a důkladném měření Vaší
postavy pro vytvoření skvěle padnoucího střihu.
již od 18.900,- Kč
Shirts
KOŠILE NA MÍRU
již od 2.050,- Kč
DELOR_satisfakce_210x155mm.indd 1
09.05.12 10:27
občanský zákoník je postaven na respektu k dů-
Nový občanský zákoník změní
soukromé právo
stojnosti a individualitě každého člověka – lidé
s postižením tak nebudou považováni za pouhé
„objekty“, které je nutno chránit a za které musí
rozhodovat jiní, ale za osoby schopné vyjádřit
vlastní názor.
7) Zákoník výrazně posiluje postavení zvířete.
20. února 2012 byl podpisem prezidenta
To sice nadále zůstává v pozici podobné věci,
dokončen proces přijímání nového občanského
nemůže samo nabývat žádných práv a je předmě-
zákoníku, jenž nahradí s účinností od 1. ledna
tem vlastnického práva (včetně čerpání plodů
2014 zákon z roku 1964 a mnoho dalších zákonů.
a užitků či zcizování), nicméně je kladen větší
Zákoník, který je výsledkem jedenácti let inten-
důraz na jeho hodnotu jako živého tvora nadané-
zivní práce rekodifikační komise Ministerstva
ho smysly. Ustanovení o věcech se tak
spravedlnosti, již byl 22. března 2012 publikován
na něj použijí pouze přiměřeně.
ve Sbírce zákonů. Přináší novou moderní úpravu
8) Výrazně je posílena právní jistota osob
soukromoprávních vztahů, která oproti dosavad-
jednajících v dobré víře, a to zejména při nabytí
ní úpravě zavádí stovky změn. Ty se dotýkají ka-
vlastnictví od nevlastníka. Tento princip byl
ždodenního života všech občanů. V tomto článku
doposud platný pouze v obchodním právu.
pro vás shrnujeme nejvýznamnější z nich.
9) Nově se zavádí princip „superficies solo cedit“
pocházející z římského práva, podle nějž platí,
1) V zákoně jsou přesně a konkrétně vymezeny
že vlastník pozemku je zároveň vlastníkem
zásady soukromého práva.
staveb, které se na něm nacházejí.
2) Zákoník je upraven komplexně – tzn.
10) Neméně důležitá je nová úprava dědického
že instituty, jejichž úpravy byly dosud roztříště-
práva, kdy je kladen důraz na ochranu vůle
ny do různých právních předpisů, budou upra-
zůstavitele, posiluje se tak jeho vůle při rozhodo-
veny jediným zákonem. S tím souvisí i jednotná
vání o majetku, kterou vyjádřil v závěti.
úprava závazkového práva v soukromoprávní
11) Zákoník rovněž zpřesňuje ustanovení
oblasti (sjednocení jednotlivých smluvních typů
odpovědnosti za škodu. Je upřednostňována
do jednoho zákona).
náhrada škody způsobem uvedení v předešlý stav
3) Je kladen důraz na princip autonomie vůle
před peněžitou náhradou, přičemž se posiluje
a maximální dispozitivnost právní úpravy. Občan
postavení poškozené osoby. K tomu se rovněž
se tedy bude moci v maximální možné míře
zavádí institut náhrady ceny zvláštní obliby, kdy
odklonit od jednotlivých ustanovení občanského
zničený předmět nemá sám o sobě velkou hod-
zákoníku na základě vlastní projevené vůle
notu, nicméně hodnota roste s hloubkou vztahu
k úpravě určitých soukromoprávních vztahů.
poškozeného k takovému předmětu.
4) Je patrný výrazný posun od pojetí absolutní
neplatnosti právních úkonů k neplatnosti relativ-
Návrh zákoníku má více než tři tisíce paragrafů
ní. Tzn., že právní úkony, pro něž nebude např.
a je rozdělen do pěti částí, přičemž první se
splněna zákonná forma nebo bude dána jiná pře-
věnuje postavení člověka jako jednotlivce,
kážka způsobující neplatnost, budou neplatné
druhá upravuje rodinné právo (institut manžel-
pouze v případě, že se osoba, jíž jsou tyto úkony
ství a práva a povinnosti manželů, rodičů a dětí),
určeny, takové neplatnosti dovolá.
třetí část se týká tzv. absolutních majetkových
5) Oproti dosavadní úpravě bude kladen větší
práv (vymezuje držbu, vlastnictví, spoluvlast-
důraz na ochranu osobnostních práv než
nictví, věcná práva k věcem cizím, správu cizího
na ochranu práv majetkových.
majetku a dědické právo). Ve čtvrté části jsou
6) Upouští se od úplného zbavení způsobilosti
řešena relativní majetková práva – vznik, obsah,
k právním úkonům, přičemž je pojem „způso-
zajištění a zánik závazků. V páté části jsou obsa-
bilost k právním úkonům“ nahrazen pojmem
žena ustanovení společná, přechodná
„svéprávnost“. Ta může být pouze omezena,
a závěrečná upravující zejména otázku přechodu
a to jen na dobu určitou a pouze v případech, kdy
na novou právní úpravu.
neexistuje jiná možnost, jak člověku s určitým
postižením ponechat úplnou svéprávnost. Nový
text (BR), foto archiv
78-79
text Miroslav Mašek, foto archiv Burekone
| auto-moto
Hummer je mrtev.
Ať žije BUREKO!
Všechny fanoušky legendárních terénních vozů s typickou hranatou karosérií před několika
lety zarmoutilo oznámení, že značka Hummer končí. Díky entuziasmu, poctivé práci
a šikovným českým ručičkám ale proslulý teréňák vstává z popela jako bájný Fénix. Jmenuje
se BUREKO H2X, je ještě lepší než jeho předchůdce a vzniká v Českých Budějovicích a Plzni.
80-81
Základem každého H2X je zatím
původní Hummer H2.
U zrodu vozu BUREKO H2X stál František Janeš
a jeho láska k Hummerům, především k modelu
H2. Ještě víc mu ale na autosalónu v Detroitu
v roce 2008 učaroval koncept HX – dvoudveřový
čtyřmístný terénní automobil s pevnou odnímatelnou střechou. Vzhledem k ekonomické situaci
výrobce ale bylo záhy jasné, že sériová produkce
zůstane jen nesplněným snem. František Janeš
se však nevzdal, na autosalónu v Ženevě si
pořídil kompletní fotodokumentaci a v jižních
Čechách se – ve spolupráci s plzeňskou firmou
vedenou Tomášem Novotným – pustil do stavby
repliky. A i když původně měl vzniknout jediný
exemplář pro potěchu svého majitele, vůz vzbudil
takovou pozornost, že se pod hlavičkou společnosti Burekone rozjíždí jeho malosériová výroba.
Základem každého H2X je zatím původní
Hummer H2. Zákazník má přitom dvě možnosti,
jak postupovat: Buď si objedná hotový vůz
(k němuž Burekone dodá i přestavovanou
há dvojku), nebo stavebnici, se kterou si svého
Hummera upraví sám. Tento přístup umožňuje
rámová konstrukce Hummeru, díky níž lze
na auto přišroubovat jakoukoliv vhodnou karosérii. Pokud zvolíte první variantu, tým Burekone
odveze Hummer do svých dílen v Plzni a pustí se
do práce. Zde demontují původní karosérii
a upraví podvozek – konkrétně zkrátí nosný rám
o celého půl metru, aby výsledný rozvor dosahoval 2630 mm.
Po úpravách podvozku přijde na řadu montáž nové karosérie z kvalitních kompozitních
materiálů, která designově vychází ze zmíněného
konceptu Hummer HX. Torzní tuhost přitom
zajišťuje do střechy zapuštěný ocelový bezpečnostní rám. Z původní H2 tak zůstanou vlastně
pouze motorické díly a ovládací prvky. Vše
ostatní u Burekone sami vyrábějí – nový vůz je
totiž uvnitř užší a nižší.
Unikátní off-road se vyznačuje
nezaměnitelným stylem i úctyhodnými jízdními vlastnostmi.
A výsledek? Tím je zcela unikátní off-road, který
se vyznačuje nejen nezaměnitelným stylem, ale
hlavně úctyhodnými jízdními vlastnostmi.
BUREKO H2X totiž dobrý základ daný há dvojkou
posunuje o několik tříd výše. Kratší rozvor přináší lepší prostupnost na přechodovém úhlu –
nehrozí tudíž uvíznutí vozu „na břiše“.
s redukcí. K dispozici jsou samozřejmě uzávěrky
Vyjádřeno čísly – přední nájezdový úhel činí
mezinápravového i zadního diferenciálu, a to
43 stupňů a zadní ještě o stupeň víc, což spolu
pomocí tlačítek na středovém panelu. Z nuly
s hloubkou brodění 508 mm řadí H2X mezi abso-
na stovku BUREKO zrychlí za deset vteřin, maxi-
lutní světovou špičku.
mální rychlost omezovač zarazí – mj. vzhledem
To však zdaleka není vše. Už před zahájením
k použitým pneumatikám – na 160 km/h.
(pře)stavby se můžete rozhodnout, jak svého
Samostatnou kapitolu tvoří interiér. Palubní des-
mazlíčka chcete nastavit. Možnosti jsou hned tři.
ka sice využívá přístroje z H2, ale jinak je vyrobe-
Standardní terénní verzi doplňuje extrémnější
na zcela nově a obšita pravou kůží. Přestavěný je
expediční a umírněná ve stylu SUV. Expedič-
i středový panel a volič převodovky. Standardní
ní varianta přináší navíc zesílené nárazníky,
výbava je nebývale bohatá a zahrnuje mj. kožené
zvětšenou nádrž a dvě rezervní kola, stejně
čalounění, vestavěnou navigaci, airbagy, samo-
jako speciální nastavení podvozku a odolnější
činnou klimatizaci, multifunkční volant, palubní
tlumiče. Zákazníci, kterým BUREKO učarovalo
počítač, tempomat nebo dešťový senzor. Na přání
spíše stylingem, asi zvolí verzi primárně silniční
některých zahraničních zákazníků se vůz vyrábí
s patřičně naladěným odpružením. Srdcem všech
i s pravostranným řízením. Nejnáročnější řidiči
tří verzí H2X je vidlicový zážehový osmiválec
pak mají možnost vybavení doplnit prakticky
Vortec LQ4 o výkonu 316 koní, spojený s čtyř-
o cokoliv: sportovní sedadla, kamery, vysílačku
stupňovou automatickou převodovkou 4L65-E
nebo kompresor na dohušťování pneumatik.
A aby volitelných vychytávek nebylo málo, své
bude BUREKO postavené na vlastním nosném
Proč právě BUREKO?
BUREKO můžete pořádně dovybavit i zvenčí.
rámu, kdy veškeré komponenty, mechanické
Společnost Burekone vyrábí vozy BUREKO. Kam se
Bixenonové světlomety, LED světla, naviják,
díly i elektro součástky budou pocházet
poděla ta poslední dvě písmena? Je to jednoduché.
střešní nosiče, přídavná nádrž, disky kol o roz-
od předního německého výrobce aut. Nepůjde
Hummer H2 má na své přední masce sedm otvorů
měrech 17–20 palců s pneumatikami o velikosti
tedy už o přestavby, ale o úplně nové vozy s mno-
oddělených šesti svislými lamelami, na které lze
35–37 palců…
ha novinkami: např. s benzinovými i dieselovými
umístit jednotlivá písmena názvu. Na slovo Hummer
Pestrost výbavy činí z každého vozu H2X skuteč-
motory nebo možností zvolit si prodlouženou
to stačilo, na Burekone už ne. A tak vzniklo BUREKO…
ný originál. Přáním zákazníka se samozřejmě řídí
pětidvéřovou verzi.
Označení H2X pak vychází z kombinace jména kon-
i barva karosérie a kůže v interiéru (stejně jako
Učarovala vám podobně jako Františku Janešovi
ceptu Hummer HX, který vznik projektu inspiroval,
její struktura – lesklý nebo matný lak, případně
značka Hummer? Chcete ultimátní a nekompro-
a „zdrojového“ modelu H2.
napodobení struktury kevlaru).
misní off-road nebo jedinečný automobilový
Další vývoj: už brzo nejen přestavby,
ale i zcela nově postavené vozy
na vlastním rámu.
šperk? Máte rádi české výrobce, kteří se nebojí
přetavovat sny ve skutečnost a jít svojí cestou?
Pak BUREKO H2X čeká právě na vás. A vězte,
že nejste zdaleka jediní, kdo by ho chtěl mít
| Burekone s. r. o.
ve své garáži – zájemci se objevují doslova
Hlinská 579, 370 01 České Budějovice
Protože počty Hummerů H2 nejsou nekonečné
ze všech koutů světa: USA, Německa, Španělska,
e-mail: [email protected]
a zájem o české off-roady stoupá, přistoupili
Kanady, Ruska, Austrálie, Indie, Kuvajtu nebo
u Burekone k dalšímu vývoji. Jeho výsledkem
Emirátů…
www.bureko.cz
82-83
Kytary opět
rozezvučí Brno
Conservatory of Music. Marcin Dylla je polský
muzikant, který studoval v Katovicích, Basileji,
Freiburgu a Maastrichtu, devatenáctkrát získal
první cenu na prestižních kytarových soutěžích
a vydal tři samostatná CD. Závěr festivalu bude
patřit americkému kytaristovi a skladateli
Andrew Yorkovi, taktéž držiteli Grammy, který
dosud publikoval přes padesát skladeb pro klasickou i jazzovou kytaru. Všechny koncerty (kromě
koncertu účastníků kurzů, který se odehraje
ve čtyři hodiny odpoledne v sále SPŠ na Jánské)
se konají v osm hodin večer v sále Nové radnice.
Z mistrů kytarářů tentokrát přijede Masaki
Sakurai patřící k nejlepším a nejslavnějším
japonským mistrům. Jeho kytary jsou už tři roky
první cenou ve festivalové soutěži. Dále Alexandr
Blinov z Voroněže, hýřící netradiční nápady
na vylepšení – např. zvýšení a snížení napětí
strun dle momentální potřeby pohybem hmatníku prostřednictvím kličky na lubu kytary. Již
tradičně se zúčastní Jan Schneider a Pavel Kříha.
Součástí festivalu určenou pro odbornou veřejnost budou přednášky z oblasti kytarové hudby,
historie apod. Hojně obsazené bývají kurzy hry
na klasickou kytaru i soutěž účastníků Guitartalent´12. Zkušenosti budou předávat a v soutěžní
porotě zasednou koncertující kytaristé, dále
např. Jim Skinger z USA, Maria Linnemann
z Německa nebo Angličan Guy Travis. Z domácích
hudebníků Milan Tesař, Zdeněk Dvořák a Vladimír
text Lenka Pospíšilová, foto archiv festivalu
21. ročník kytarového festivalu zaujme své
tradiční místo na brněnské kulturní mapě druhý
týden v srpnu. Osm koncertů, kurzy a soutěž přivedou na jih Moravy bezmála dvě stě muzikantů.
Zahájení bude klasicky patřit flamencové skupině Oscara Herrery z Andalusie na nádvoří Špilberku. Následovat bude šest koncertů: Prvním
protagonistou bude italský skladatel a kytarista
Simone Ianarelli, který vyučuje hru na kytaru
v Mexiku a jehož skladby pro klasickou kytaru
pravidelně vycházejí tiskem. Mladý mexický
kytarista Daniel Olmos (narozen 1987), jemuž
první kytarové školení poskytl otec Raúl, má
na kontě desítky soutěží – z toho sedm s vítězným koncem. Na festivalu zahraje na společném
koncertě se Scottem Tennantem z USA, vítězem
americké soutěže pro klasickou kytaru a členem
kytarového kvarteta v Los Angeles, s nímž získal
cenu Grammy. Massimo Delle Cese studoval
v Římě, hraje sólově i v kytarovém triu Sv. Cecilie
a je profesorem klasické kytary na L'Aquila
Shakespearovský
letní festival
poosmnácté
Festivalová představení se letos budou konat
od 26. června do 7. září v Praze, Brně, Ostravě,
Bratislavě, ve Zvolenu a poprvé také v Plzni.
Premiéry se chystají tři: Marná lásky snaha, Dva
páni z Verony a hlavní premiérou bude drama
Richard III. s Jiřím Langmajerem v hlavní roli.
Právě Richard III., jeden z největších Shakespearových zloduchů v režii Martina Huby a dle
překladu Martina Hilského, představuje nejočekávanější představení festivalu. Jiří Langmajer
patří stejně jako překladatel a režisér už léta
mezi hlavní hvězdy Letních shakespearovských
slavností, na kterých se v posledních letech
střídají herci nejen z Čech a Moravy,
ale i ze Slovenska. V Richardovi si zahraje také
Klára Issová, Kamil Halbich, Simona Postlerová,
Eva Salzmannová a další. Tuto hru nastudovali
i Slováci s Robertem Rothem v hlavní roli
a v režii Mariána Pecka.
Premiéru bude mít letos také, a to 18. července
v Ostravě, Marná lásky snaha v režii Ondreje
Spišáka. Oko za oko, premiérované v roce 2010,
které uvidí ostravští a zvolenští diváci, je vskutku česko-slovenským představením. Isabelu
hraje Ivana Jirešová a vladaře Vicenzia Martin
Trnavský, dále už převažují slovenští herci jako
Peter Mankovecký, Juraj Hrčka, Silvia Juríčková
a další. České pasáže přeložil Martin Hilský,
slovenské Ľubomír Feldek. Stejně tak spojuje
obě republiky inscenace Dva páni z Verony, tedy
Dvaja páni z Verony, ve které hrají čeští i slovenští herci. Premiéra bude 3. července v Bratislavě.
Zkrocení zlé ženy (představení, které se
na festivalu hrálo už před více než deseti lety)
vloni znovu nastudoval Daniel Špinar v hvězdném obsazení mj. s Tatianou Vilhelmovou, Oldři-
text Lenka Pospíšilová, foto archiv festivalu
| kultura
Novotný. Ředitelem soutěže bude hlavní organizátor festivalu Vladislav Bláha.
Festival pořádá Občanské sdružení Česká kytarová společnost. Poprvé se konal v Rychnově nad
Kněžnou v roce 1992, o šest let později se přestěhoval do Brna. Dnes se ho pravidelně účastní
až 180 kytaristů nejméně z patnácti zemí světa.
Koncerty loňského ročníku byly zcela vyprodány
a vyslechly je 4000 příznivců kytarové hudby.
Odborný tisk považuje brněnský festival za jeden
z nejvýznamnějších ve střední Evropě.
21. mezinárodní kytarový festival a kurzy
Brno, 5. až 8. srpna 2012
chem Víznerem nebo Vojtěchem Dykem. Letos se
bude hrát převážně v Praze, ale uvidí ho i v Brně,
Ostravě a Bratislavě. Veselé paničky windsorské
režíroval Jiří Menzel, obsazení vévodí Bolek
Polívka a důvtipnou paní Pažoutovou hraje Simona Stašová. Klasiku z nejklasičtějších – Romea
a Julii v podání Marka Holého a Terezy Dočkalové
– režíroval Pavel Šimák. Derniéra čeká Antonia
a Kleopatru i Jindřicha IV. Obě představení se budou hrát na hradech, Jindřicha naposledy uvidí
diváci na Pražském hradě, Antonia a Kleopatru
pak v Bratislavě.
Jeden z nejznámějších divadelních festivalů se
poprvé konal v roce 1990. Tehdy ovšem disponoval jediným představením, Snem noci svatojánské. Po tříleté pauze se přidalo nastudování
Romea a Julie, o rok později Zkrocení zlé ženy.
Vždy přibylo jedno představení až do roku 2004,
odkdy jsou každoročně nastudovány minimálně
dvě premiéry. Od roku 2008 přijíždí hostovat též
zahraniční, převážně britská divadla zaměřená
na tohoto snad nejlegendárnějšího divadelního
autora. Předprodej vstupenek byl zahájen v síti
Ticketportal v polovině dubna.
Letní shakespearovské slavnosti:
od 26. června do 7. září v Praze, Brně, Ostravě,
Bratislavě, ve Zvolenu a Plzni
text a foto Lenka Pospíšilová
Každá
sedmá vlna
text a foto Lenka Pospíšilová
Ohlasy lidového
umění v Jurkovičově vile
První ze série výstav z cyklu Po stopách moderny
o inspiraci akademického umění lidovou tvorbou
obsadila prostory Jurkovičovy vily v Brně. Moravská galerie akci připravila s vídeňským Muzeem
užitého umění, zároveň jde o součást projektu
Epistolární román současného střihu Dobrý proti
severáku, který si čeští čtenáři mohli přečíst už
předloni, má nyní pokračování s názvem Každá
sedmá vlna. A vlna emocí mezi oběma korespondenty, Emmi a Leem, se po roce fyzického
i písemného odloučení vzdouvá vskutku
osudově.
Rakouský novinář Daniel Glattauer převedl epistolární román – tedy román v dopisech známý
ponejvíce z pera de Laclose, Puškina či Goetha –
do současného života. Příběh je poskládán
z e-mailů, které na počátku omylem svedou
dohromady dva obyvatele dnešní Vídně: pětatřicetiletou vdanou Emmu Rothnerovou a o málo
staršího v zacykleném vztahu se potácejícího
Lea Leikeho. Vyvine se v prvním díle, Dobrý proti
severáku, v opravdu románovou lásku téměř jako
z červené knihovny. Přestože se neviděli, jen četli, city vzplanuly plnou silou. Překážka v podobě
manžela a dětí samozřejmě nechybí. Z počátku
téměř laškovná korespondence se postupně
proměňuje v rozhovory o životních situacích
a následných postojích, vztazích k sobě i dalším
lidem, v rozebírání a řešení na první přečtení
zcela pragmatických záležitostí, které se po pár
e-mailech promění v symboly… To vše opepřené
velespontánními reakcemi, protože ani jedna
strana se občas neovládne a „papír“, tedy e-mail,
přece snese všechno. Vývoj děje člení mezníky
životních zvratů na obou stranách. Snaha vyřešit
zřejmě bezvýchodnou situaci a hlavně ustát
vlastní dramatické rozhodnutí znamená na konci
Severáku zrušení e-mailové adresy a odjezd, tedy
spíše útěk Lea do Bostonu.
O rok později pro Lea, Emmi i české čtenáře
se ukazuje, že před vlastními city člověk
neuteče ani přes oceán. Každá sedmá vlna vrací
Lea do Vídně. A bez ohledu na vztah, kterým
se pokusil Emmi v Americe překrýt, korespondence navazuje tam, kde přestala. Jen je závažnější. Lehká ironie sice slovní výměnu neopouští,
ale je zjevné, že písemné odloučení utvrdilo
oba v tom, jak jsou jeden pro druhého důležití.
I roztržky jsou nesrovnatelně vážnější než
v prvním dílu. Vyústění dlouhé korespondence
je možná očekávané, protože to přece „muselo
dobře dopadnout“, ale román tím neztrácí
na úrovni.
Glattauer napsal už vícero knih, ale až Dobrý
proti severáku se stal v německy mluvícím světě
hitem a kritika jej nominovala na Německou
knižní cenu. S Emmi a Leem se totiž umí ztotožnit běžný čtenář i intelektuál a vyvolat vlastní,
třeba zasuté zážitky.
Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací
stezka, který usiluje mj. o představování staveb
modernismu z let 1890 až 1930 na jižní Moravě
a v severním Rakousku.
Ve zrekonstruované Jurkovičově vile se nyní
představují dva z nejvýznamnějších architektů
působících na území Čech, Moravy a Slovenska
v první čtvrtině 20. století: brněnský rodák Jan
Kotěra (1871–1923) a Slovák Dušan Jurkovič
(1868–1947). Společnou inspirací jim byla lidová
tvorba. Kotěra absolvoval vídeňskou Akademii
výtvarného umění u Otto Wagnera. Studia završil
pobytem v Itálii, poté se usadil v Praze. Moderní
architektura podle Wagnera, která byla akceptovatelná třeba i v Brně, v Praze nenašla příznivce.
Kotěra proto hledal inspiraci v lidovém umění,
které od Národopisné výstavy v roce 1895 Pražané
v oblibě měli. Prvními realizacemi byly vesměs vily
snoubící vlivy anglických cottages a lidových
ornamentů, později se stal autorem dělnické
kolonie v Lounech a pražských Záběhlicích,
Penzijního ústavu v Praze, Lembergova domu
ve Vídni a dalších pozoruhodnýh staveb.
Dušan Jurkovič studoval také ve Vídni na Státní
uměleckoprůmyslové škole, kde byl ředitelem
Camillo Sitte. Od roku 1899 vedl vlastní ateliér
v Brně. Jeho pracemi jsou např. interiér dívčí školy
Vesna na Údolní, nájemní dům na Dvořákově ulici,
hlavně je ale znám stavbami v Luhačovicích
a na Pustevnách.
V roce 1901 se Kotěra jako redaktor Volných směrů
velmi pochvalně vyjadřoval o Jurkovičových urbanistických návrzích Luhačovic a vyzdvihoval také
přednosti jednotlivých staveb. Podpořil tak kolegu
zápasícího s nepochopením a odmítáním, které
sám dobře znal. Jurkovič si v roce 1906 postavil
vilu v Brně, jejíž podkroví sloužilo jako ateliér
a ještě před nastěhováním v ní připravil výstavu
z prací – převážně nábytkových souborů – svých
i kolegů. Nejen Kotěra byl návrhy i vilou samotnou
nadšen.
Výstava představuje oba umělce jako architekty
i nábytkové designéry. Z Kotěrova díla se návštěvníkům předkládá výběr z kreseb, fotografií i dosud
nevystavovaného nábytku navrženého pro jídelnu
cizeléra Franty Anýže, včetně několika plaket
navrhovaných umělci z okruhu Kotěry a Anýže.
Část expozice přibližuje Kotěrův vztah k lidovému
umění, další líčí detaily ze vztahu obou umělců
a poslední část je věnovaná Kotěrovi a jeho spolupracovníkům. Součástí jsou unikátní fotografie Kotěrových realizací, ačkoliv jen v digitální
podobě, poněvadž originály vzaly za své v Národní
galerii při povodni v roce 2002.
Daniel Glattauer: Dobrý proti severáku,
Host, 2010
Daniel Glattauer: Každá sedmá vlna,
Host, 2012
Jan Kotěra: Ohlasy lidového umění,
Jurkovičova vila, Brno, do 30. září 2012
84-85
| kaleidoskop
Damaškové nože Privrel:
Tradice s nádechem magie
Damascénská – též damašková – ocel se vyrábí
prastarou metodou kovářského svařování a překládání
nejméně dvou druhů oceli. Výsledkem je kov s jemnou
a pravidelnou strukturou, který se vyznačuje skvělou
kombinací vlastností: vysokou tvrdostí i pružností.
Jde tak o ideální materiál pro ostří nejkvalitnějších
nožů. Ne náhodou damaškové nože zaujímají mezi
těmi ostatními výjimečné postavení a ne náhodou
mnozí věří v jejich magické vlastnosti.
Mezi tradiční producenty damaškových nožů patří už
mnoho let Roman Privrel – výrobce a restaurátor nožů
i loveckých a historických zbraní. Jeho originální nože
s koženým pouzdrem, dárkovou dřevěnou krabicí
a certifikátem můžete zakoupit např. v HIGH LIFE Store
v Praze.
HIGH LIFE Store s. r. o.
Údolní 1751/41, 147 00 Praha 4
tel.: 602 313 363
e-mail: [email protected]
www.highlife.cz
Morgan 3 Wheeler:
Nostalgie na třech kolech
Milujete klasické britské vozy a zároveň máte rádi něco
ulítlého, co na první pohled vybočuje z řady? Pak je pro
vás ideální volbou novinka na českém trhu: tříkolka
Morgan 3 Wheeler!
Továrna Morgan vyrábí vzrušující sportovní vozy už přes
sto let a za první republiky u nás dokonce měla zastoupení. Morgan 3 Wheeler designově přímo navazuje
na nostalgii minulých desetiletí. Pouhý pohled na profil
ručně vyráběné karosérie evokuje vzpomínky na druhoválečné stíhačky, kokpit se příliš neliší od pracoviště
pilota Spitfiru. Dvoulitrový motor přes ozubený řemen
dostává na zadní kolo až 115 koní, které vůz o necelých
500 kilogramech rozhýbají na stovku za pouhé
4,5 sekundy. A to vše povyšuje geniálně navržená
geometrie na fenomenální zážitek z jízdy.
Morgan Prague – Earl s. r. o.
Keltská 79, Lhota, 252 41 Dolní Břežany
mobil: 602 251 744, tel.: 241 416 096
e-mail: [email protected]
www.morgan-motor.cz
Pralinky DeLafee:
Čokoláda s chutí zlata
Po dobrém jídle, ke kávě nebo doutníku je nejlepší čas
na dezert. A pokud jde o slavnostní okamžik, proč si
nedopřát něco opravdu výjimečného? Třeba čokoládu
zdobenou zlatem!
Specialistou na luxusní cukrovinky je švýcarská společnost DeLafee, které své pralinky zdobí čtyřiadvacetikarátovým jedlým zlatem. Zatímco dárková krabička
Intimacy se dvěma pralinkami je ideální pro vyjádření
nejniternějších pocitů k milované osobě, luxusní balení
Celebration s osmi kousky se hodí pro větší oslavy
a akce. Pralinky z ekvádorské a švýcarské čokolády
jsou tvořeny krémovou náplní obalenou pláštěm
z šestapadesátiprocentního kakaa, na jehož povrchu
září zlaté vločky symbolizující krásu, úspěch a věčnost.
Podlehněte pokušení a ochutnejte… Objednávat lze
přímo u výrobce.
DeLafée International SARL
Case Postale 2145, 2001 Neuchatel, Switzerland
tel:. +41 - 32 - 724 4860
e-mail: [email protected]
www.delafee.com
Markiaro:
Luxus a kvalita pro manažery
Luxusní kožená řada Markiaro je ukázkou mistrovského
pojetí tradiční italské rukodělné výroby. Kolekce honosící se nejvyššími certifikáty kvality a řadou ocenění je
výsledkem dokonalé synergie umělců a řemeslníků vtiskujících výrobkům jejich konečnou podobu. Pro výrobu
aktovek a manažerských doplňků Markiaro jsou použity
výhradně kůže nejvyšší kvality v kombinaci prestižní
černé a oranžové barvy. Manažerskou řadu Markiaro
zakoupíte exkluzivně v luxusním butiku www.ARDE.cz
Arde Style Shop – ARDE.CZ
online obchod: www.arde.cz
e-mail: [email protected]
tel.: 381 212 483, 381 582 756
86-87
| partneři
Systém CESR spolehlivě ochrání vaše podnikání
před nespolehlivými obchodními partnery.
Rating českých ekonomických subjektů
Hlídání insolvence
Hlídání změn v obchodním rejstříku
Registr dlužníků
Adresář subjektů
www.cesr.cz
Kalendář vzdělávacích akcí
UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR, a. s.
AMAX, s. r. o.
544 529 959
[email protected]
CESR CZ
Unie pro rozhodčí a mediační ř ízení ČR, a. s. pořádá vzdělávací akce zaměřené
n a sp r ávu poh le dá ve k, ře š e n í obch odn ích spor ů a pre ve n ci je jich v znik u.
530 501 935
S e m i n á ře pře ds t avu jí rozh odčí ř íze n í ja ko m ode r n í m e t odu ře š e n í spor ů
[email protected]
s e v š e m i j e j í m i v ý h o d a m i , p r á v n í m i d ů s l e d k y a z p ů s o b y v y u ž i t í . Naš i
DeLafée International SARL
+41 - 32 - 724 4860
o d b o r n íci př ipr avu jí t a k é škole n í pro obch odn í tým y n a m ír u a další
sp e c i a lizov a n é a kce , pře dn á š í i n a odbor n ých kon f e re n cích pa r tner ů.
[email protected]
DELOR INTERNATIONAL, spol. s r. o.
734 313 613
273 130 704
HIGH LIFE Store s. r. o.
602 313 363
[email protected]
Leaders Magazine
P ře h le d n e jbližšíc h a kc í:
Seminář :
Rozhodčí ř ízení - efektivní nástroj
na řešení pohledávek
224 255 277
12 .
[email protected]
10 . čer ven c e 2 012 – B r n o
Lithness, spol. s r. o.
7. s r p n a 2 012 – B r n o
381 582 756
11. z ář í 2 012 – B r n o 9 . ř í j n a 2 012 – B r n o
6 . l i s t o p ad u 2 012 – B r n o
4 . p ro s i n c e 2 012 – B r n o
[email protected]
Morgan Prague – Earl s. r. o.
602 251 744
241 416 096
[email protected]
čer v n a 2 012 – B r n o
Porsche Brno
548 421 111
[email protected]
Sofis partner, s. r. o.
S emi náře se kon ají v sídle Un ie pro rozh odčí a m ediačn í ř ízen í ČR ( Ce jl 91, Br n o) .
530 501 935
Úč as t ní ci získ ají osvědčen í o absolvov án í sem in áře, školicí a propagačn í m at eriály,
[email protected]
občer s t ven í a ročn í předplatn é lif es t ylovéh o m agazín u Satisf akce zdar m a.
SYMERSKÝ
Další informace získáte na telefonním čísle 545 242 592 nebo na e-mailu
s e mi nare@ur mr. cz. Na konkrét ní semi náře se regi s t r uj te na we bu
www.urmr.cz/seminare.
545 577 553
[email protected]
Zámek Štiřín
255 736 111
[email protected]
88-89
| právní téma
Ručení je jedním z nejdůležitějších zajišťovacích
institutů v občanskoprávních i obchodněprávních vztazích. Rozumí se jím právní vztah
založený mezi ručitelem a věřitelem, jehož
obsahem je závazek osoby odlišné od dlužníka
(ručitele) uspokojit pohledávku věřitele, pokud
tak neučiní sám dlužník.
Na úvod pojednání o tomto institutu je nutno
konstatovat, že zajištění závazku ručením je
upraveno obchodním zákoníkem komplexně,
proto se pro obchodní závazkové vztahy nepoužijí ustanovení občanského zákoníku s výjimkou
úpravy trvání ručení pro případ změny hlavního
závazku. V samotném obchodním zákoníku je
tato skutečnost upravena zejména v ustanovení,
dle něhož se částí třetí obchodního zákoníku řídí i vztahy vzniklé při zajištění závazků
v závazkových vztazích vznikajících zejména
mezi podnikateli. Ty se ovšem musejí týkat jejich
podnikatelské činnosti. V tomto případě je nutno
aplikovat obchodní zákoník i na případy, kdy
se za obchodněprávní vztah zaručí fyzická osoba,
tedy nepodnikatel. Dále se budeme zabývat
v obchodní praxi častějšími případy ručení upraveného právě obchodním zákoníkem.
Dle obchodního zákoníku se dlužníkovým ručitelem stává osoba, která věřiteli písemně prohlásí,
že vůči němu splní závazek dlužníka, pokud tak
neučiní sám dlužník. Závazek ručitele je ve vztahu k závazku dlužníka závazkem akcesorickým
(plně závislým), nemůže tedy vzniknout a trvat,
aniž by platně vznikl a trval zajišťovaný závazek.
Zánikem zajišťované pohledávky tak zaniká
i ručitelský závazek. Akcesorita, kdy je ručením
možno zajistit jen platný závazek, je v obchodním zákoníku modifikována v tom smyslu,
že vzniku ručení nebrání ani skutečnost, kdy je
závazek dlužníka neplatný jen pro nedostatek
jeho způsobilosti brát na sebe závazky. Ručitel
však musí v době svého ručitelského prohlášení
o takovém nedostatku vědět, přičemž důkazní
břemeno o tom, že ručitel v době převzetí ručení
věděl o nedostatku způsobilosti dlužníka brát
90-91
na sebe závazky, nese věřitel. Výjimka z nesení
důkazního břemene se podává z nedostatku
takové způsobilosti dlužníka vyplývajícího
ze zákona, kdy z těchto závazků bude plnit
rovnou ručitel namísto primárního dlužníka.
Před samotným ručitelským prohlášením je
potřeba uzavřít dohodu s věřitelem v jakékoliv
formě (i ústní). V případě absence takové dohody s ručitelem (kdy by věřiteli mohl být ručitel
„vnucen“ pouhým jednostranným prohlášením,
aniž by tuto skutečnost mohl věřitel jakkoliv
ovlivnit) by docházelo k situacím příčícím se
základním principům soukromého práva. Věřitel
by tak měl povinnost sdělovat výši pohledávky
za konkrétním dlužníkem takřka „na potkání“.
V případě učiněné dohody s ručitelem je následné ručitelské prohlášení nutno učinit v písemné
formě pod sankcí neplatnosti ručitelského
závazku. Ručitelské prohlášení musí obsahovat
určení věřitele, dlužníka a ručitele, jakož i jednoznačné vymezení zajišťovaného závazku nebo
jeho části. Nezbytnou náležitostí prohlášení
o ručení je rovněž vyjádření osoby přejímající
ručitelský závazek, že věřiteli splní určitý,
v prohlášení vymezený dlužníkův závazek, nesplní-li ho dlužník. Pro převzetí ručení dále není
rozhodující, zda je zajišťovaná pohledávka již
splatná či nikoliv. Ručením lze zajistit peněžitý
i nepeněžitý závazek. Ručit lze i za závazek, který vznikne v budoucnu nebo jehož vznik je vázán
na splnění určité podmínky. Zaručit se však nelze
za tzv. naturální obligace, tj. zejména za závazky
promlčené.
Věřitel je povinen sdělit ručiteli na požádání výši
své zajištěné pohledávky, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Ručitel se totiž může zaručit
i za pohledávku, jejíž výše mu není známa, v praxi
se tak často děje např. u smluvní pokuty určené
procentní sazbou z určitého základu či měnící se
výše zajišťované pohledávky (ručení za hrozící
škodu). V případě, že věřitel výši pohledávky
ručiteli ve lhůtě bez zbytečného odkladu nesdělí,
odpovídá mu za škodu tím způsobenou.
foto archiv
Ručení
v obchodněprávních
vztazích
Závazek ručitele je závazkem subsidiárním.
Ručitel je tedy povinen plnit závazek teprve
potom, co jej nesplní dlužník v přiměřené době
poté, co k tomu byl věřitelem písemně vyzván.
Obchodní zákoník však v některých případech umožňuje věřiteli upustit od uplatnění
své pohledávky vůči dlužníkovi a domáhat se
plnění přímo na ručiteli. Takové případy jsou
dvojího druhu. Věřitel nemusí před uplatněním
pohledávky u ručitele vyzvat dlužníka zejména
v situaci, kdy věřitel nemůže výzvu uskutečnit.
Ať již proto, že tomu dlužník – fyzická osoba brání tím, že se skrývá, anebo z objektivních příčin,
kdy dlužník není fyzicky schopen výzvu převzít.
Věřitel tak rovněž činit nemusí v situaci, kdy je
sice schopen výzvu dlužníkovi doručit, nicméně
takové doručení nebude mít z věcných důvodů
žádné účinky z důvodu neschopnosti dlužníka
plnit svůj závazek.
Ručitel, jenž splní závazek, za který se zaručil,
se stává novým věřitelem dlužníka namísto
uspokojeného věřitele – a to v rozsahu, v jakém
závazek za dlužníka uhradil. Ručiteli v tomto
případě vzniká vůči uspokojenému věřiteli
právo jakoukoliv srozumitelnou formou požádat
o vydání všech dokladů a pomůcek, které jsou
potřebné k uplatnění nároku vůči dlužníkovi.
Pokud věřitel této žádosti nevyhoví, odpovídá
ručiteli za škodu tím vzniklou.
Na závěr je vhodně uvést ještě skutečnost týkající
se promlčení, a to v tom smyslu, že právo věřitele
vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva
vůči dlužníkovi, což vyplývá z výše uvedené
akcesorické povahy ručitelského závazku. Připomínáme, že ručení zaniká zánikem závazku,
který je zajištěn ručením. Ručení však nezaniká,
jestliže hlavní závazek zanikl pro nemožnost
plnění dlužníka, když je splnitelný ručitelem.
Mgr. Bronislav Richter
právník
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s.
Hotel • Golf • Zámek Štiřín
20 minut od Prahy
EXCLUSIVE INTERVIEWS, ARTICLES, EVENT PHOTO COVERAGES, UPCOMING
EVENTS IN REALTIME WEBPAGE, BROUGHT TO YOU BY LEADERS MAGAZINE
Today’s most interactive online forum for important, forward-looking
and timely voices and opinions in Central Europe.
Vše se točí kolem Vás
­Navštivte­krásný­areál­Štiřínského­zámku,­který­se­nachází­pouhých­20­minut­jízdy­
z­Prahy.­Komfortní­ubytování,­wellness,­špičková­gastronomie,­unikátní­9­jamkové­
golfové­hřistě­nazývané­česká­Augusta,­driving­range,­romantické­procházky,­
golfová­klubovna,­golfové­simulátory,­whirlpool,­posilovna,­vyjížďky­na­koni­
a­mnoho­dalších­radostí...
www.stirin.cz
Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice
Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261, E-mail: [email protected]
WWW.LEADERSVISION.CZ
02 12
U n i e
p r o
r o z h o d č í
...řešte svoje věci
Č
R
kdekoliv
í
Aktivity
Tarifa: Vyrazte na nejlepší
surfařské pláže Evropy
Móda
Osmany Laffita:
Móda není umění, ale byznys
On-line průběh umožňuje účastníkům sporu se
kdykoliv přihlásit do soudního fóra a vidět tak
aktuální stav řízení a elektronický spis. Ihned je
možné podat jakékoli podání či předložit důkaz.
Rozhodčí řízení vedené prostřednictvím on-line
soudního fóra portálu E-ARBITER zvyšuje komfort,
šetří čas a snižuje náklady. To vše při zachování
plné legálnosti a legitimity procesu, v němž je
hlavní důraz kladen na bezpečnost a ochranu
komunikace. Naplněným mottem portálu
E-ARBITER je „SVOBODA KDEKOLIV KDYKOLIV“
e
Nejdrsnější dostihy o čest a slávu
n
provozovatel portálu E-ARBITER.cz
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
office: Cejl 91, Brno 60200 Česká republika
Recepce tel.: +420 545 242 598
GSM brána: +420 739 573 440
Fax: +420 545 210 245
E-mail: [email protected]
Web: www.e-arbiter.cz, www.urmr.cz
Zážitky
Palio v Sieně:
U
Odpadají výdaje za korespondenci, ztracené
a nedoručené dopisy či předvolání. Řízení je
účastníkem vedeno z vlastní kanceláře nebo
z kteréhokoli místa na světě – bez papírování
a osobní účasti na jednáních.
Expert
Prezident Komory auditorů ČR Petr Šobotník říká:
02 12
Portál E-ARBITER je internetovým rozhraním pro
rozhodčí řízení on-line, vedené prostřednictvím
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.
Na jeho platformě je vytvořeno pro každý jednotlivý
spor vlastní on-line soudní fórum, kde celé řízení
probíhá. Proces řešení sporu je založen pouze
na elektronické komunikaci, a to od podání
rozhodčí žaloby až po vydání rozhodčího nálezu.
i
p
r
o
r
o
z
h
o
d
č
í
a
m
e
d
i
a
č
n
í
ř
í
z
e
n
“Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.”
JAN NERUDA
Audit je hlavně o pochopení rizik
a
m e d i a č n í
ř í z e n í
Č R

Podobné dokumenty

stáhnout zde - Metodické centrum pro muzea výtvarného umění

stáhnout zde - Metodické centrum pro muzea výtvarného umění předměty všeho druhu: miner|ly, vycpan| zvířata, rohy a kostry, automatické strojky, lisované rostliny, hodiny, zbraně atd. Sbírka vešla ve všeobecnou zn|most a na Via Pantano se na ni chodilo díva...

Více

Expert - Kobra Design

Expert - Kobra Design Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r. o., Trnkova 119, 628 00 Brno, tel.: 543 215 538, e-mail: [email protected] Inzerce: Miroslav Mašek, tel.: +420 723 467 791, e-mail: [email protected]

Více