Podzemní výukové středisko Josef

Transkript

Podzemní výukové středisko Josef
IKP Consulting Engineers
Podzemní výukové středisko Josef
Underground Educational Facility Josef
Stav začátkem února 2007 před kolaudací, úpravy štol hotovy. Okolí buňkoviště, které bude sloužit jako provizorní zázemí pro výuku, bude upraveno, až to umožní klimatické
podmínky.
State of portals in the end of reconstruction in February 2007, underground works completed. Land improvements around site barracks will be finished according to weather conditions.
Předmětem projektu byly stavební úpravy štoly
Josef pro účely vybudování „Podzemního
výukového střediska Josef“, jehož provozovatelem
bude Stavební fakulta ČVUT. Rozsah prací 1. fáze
zahrnoval portály, štolový překop v délce 165 m a
západní část ložiska Čelina s celkovou délkou
chodeb 395 m. Celková délka chodeb a šibíků v
ložiscích Mokrsko a Čelina přitom dosahuje takřka
10 km. Úpravy sestávaly hlavně z těchto prací:
Otevření portálu, odtěžení zavážky.
Opening of portals, removing of dumpings.
Bourání zdi, která zabraňovala vstupu do
podzemí. Demolition of old fixtures and fittings.
Kontrola výrubu, opatření pro zajištění stability.
Check of the excavation.
Obtrhání uvolněné horniny.
Baring down of unstabie rocks.
Větrací objekt na ohlubni komínu ŠP-K2.
Air cabin on the air shaft mouth.
Bourání a úklid starých konstrukcí
Zajištění stability výrubu
Úpravy dna štoly
Odvodnění štol
Rozvod vody a stlačeného vzduchu
Větrání
Elektroinstalace
Doba výstavby:
Září 2006 – únor 2007
Definitivní úprava portálů je součástí projektu
nadzemní části. Větrání, elektroinstalace a řešení
vypouštění podzemních vod (projekt pro vodoprávní
řízení) byly zpracovány v samostatných projektech
formou subdodávky.
Nové větrní dveře na překopu a odbočení ke směrné
chodbě Čelina - západ.
Air door on main adit, turning to Deposit Čelina West.
The project concerned the reconstruction of galleries
at the Josef mine with the aim of establishing the Josef
Underground Educational Facility which will be used
for both educational and research purposes by the
Czech Technical University‘s Faculty of Civil
Engineering. The first stage of the project involved the
reconstruction of the access portals as well as the
165m long main tunnel and the west part of the
Deposit Čelina consisting of insets with a total length
of 395m. Total length of galleries and shafts of
deposits Mokrsko and Čelina is approximately 10km
and they are supposed to be used for the research
facilities in future. The reconstruction work to date
involved the following:
Betonáž podlahy.
Concreting of the floor.
Podlaha po betonáži, vpravo organizovaný svod
přítoků z vrtu.
After concreting, water downcomer on the right.
Stavební úpravy štolového komplexu
vybudovaného v letech 1980-1991
během těžkého báňského průzkumu
zlatonosného ložiska Mokrsko pro
výuku a výzkum pro Stavební fakultu
ČVUT
Demolition and disposal of old fixtures and fittings
Excavation support
Works on the gallery floor – concrete with steel
rails
Mine drainage
Water distribution system
Ventilation system
Electrical equipment
Reconstruction of underground mining complex
being built in 1980-1991 during prospecting of
gold deposit Mokrsko for both educational and
research purposes for Faculty of Civil Engineering,
Czech Technical University
Construction time:
September 2006 – February 2007
Odbočení do akumulátorovny, původní stav štoly.
Original state of the mine, turn to the former depot.
Lávky pro kabely a osvětlení, v popředí nová výhybka.
Current state, bridge for electrical equipment on the right
up, new rail switch in the foreground.
Osazení drenážního potrubí do štěrku, vpravo
laser pro vytýčení nivelety podlahy.
Drainage system. Laser levelling on the right.
Flexibilní lutny separátního větrání
pracoviště v západní části ložiska Čelina.
Flexible ventilation pipes.
Odbočení lutnových tahů.
Intersection of ventilation pipes.
IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1037/49
Brojova 2113/16
U Malše 1805/20
170 00 Praha 7
326 00 Plzeň
370 01 České Budějovice
internet: www.ikpce.com, e-mail: [email protected], telefon: +420 255 733 111, ISO 9001:2000
Tunel býv. kompresorovny, předpokládané využití jako
zasedací místnost.
Former air pump tunnel, probably the future meeting
room.

Podobné dokumenty

cz - INO-HGF

cz - INO-HGF The course introduces the task of forecasting gas ratios of outgoing methane in the underground in the coal mining and the importance of forecasting of gas generation by various geological blocks a...

Více

FAST-2008-8-1-219-aldorf - DSpace VŠB-TUO

FAST-2008-8-1-219-aldorf - DSpace VŠB-TUO there were formulated the recommendations for the thickness of the dam with respect to the construction material (Tekblend, Jb, Izolitex), the shape of the dam (conical or non-conical shape) and ex...

Více

Stáhněte si informace o projektu v PDF

Stáhněte si informace o projektu v PDF line is designed in the circular shape R=5500mm. The double-track railway tunnel Vepřek is the first tunnel in Czech Railways network constructed by Členění výrubu – ražba jádra a rampa do kaloty. ...

Více

Dálniční tunel Branisko Highway Tunnel Branisko

Dálniční tunel Branisko Highway Tunnel Branisko Tunnel Branisko Design – alignment layout. Model západního portálu. Western portal model. Výstavba – dno primárního ostění tunelu. Excavation – invert arch of primary lining.

Více

Návody do laboratoře procesního inženýrství II - FMMI

Návody do laboratoře procesního inženýrství II - FMMI Pro výpočet objemového součinitele prostupu hmoty, jehož určení je mimo jiné cílem této úlohy, známe výšku výplně absorpční kolony h a koncentrace CO2 v obou vstupních a výstupních proudech (XAi, X...

Více

Tunel Libouchec – dálnice D8 Libouchec Tunnel – D8 Highway

Tunel Libouchec – dálnice D8 Libouchec Tunnel – D8 Highway The Libouchec highway tunnel is situated in the D8 highway section between Knínice and the German border. The tunnel is a twin-tube structure. Total length of the western tunnel tube is 520m, the e...

Více

Stáhněte si informace o projektu v PDF

Stáhněte si informace o projektu v PDF Completed cut-and-cover part on exit portal.

Více